Kim jesteśmy

Styl

Ks. Bosko przekazał nam szczególny styl życia i działania, oryginalną mieszaninę życia i działania, którą nazywamy duchem salezjańskim. Oto jego charakterystyka

  • Szczególna troska o dobro ludzi młodych, wszędzie tam, gdzie się znajdują.
  • Dobroć i postawa przyjęcia, charakteryzująca się otwartością, serdecznością, gotowością do postawienia pierwszego kroku i sprawienia, by inni czuli się dobrze, doznając naszej przyjaźni, naszego szacunku i naszej cierpliwości.
  • Optymizm i radość. Nie ma zniechęcenia w obliczu trudności, ale spokojna i pogodna świadomość, że w każdej rzeczy drzemie dobro.
  • Praca i umiarkowanie, czyli uczenie się, jak równoważyć niewyczerpaną energię i surową pracę z prostotą i umiarem. To oznacza także umieć panować nad poruszeniami serca w taki sposób, by pozostać spokojnym i pogodnym.
  • Radosne przyjmowanie codzienności. “Nasza świętość tutaj polega na byciu bardzo radosnym”.
  • Kreatywność i elastyczność cechują salezjańskość naszej pracy wśród młodzieży.
  • Realistyczna perspektywa życia zjednoczonego z naszą czujnością na poruszenia Ducha Świętego, wyrażone poprzez znaki czasu.
  • Nasza metoda wychowawcza - “System Prewencyjny” – jest systemem zasadzającym się na rozumie, religii i dobroci, stanowiąc jedyne w swoim rodzaju doświadczenie duchowe i wychowawcze pracy z i wśród młodzieży dla jej i naszego zbawienia.
  • Głębokie zaufanie do Boga i stałe słuchanie Jego woli są duchowymi podstawami naszej pracy. W ten sposób staramy się podtrzymywać naszą współpracę z kreatywnością Boga i angażować się z pasją w historię.

(Źródło: Konstytucja, artykuły 10-20)