Ksiądz Bosko

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
USA – “Don Bosco Prep” ?wi?tuje Ksi?dza Bosko
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2023
Belgia – Ks. Mendes: “Ziarno dobra jest silniejsze ni? wirus wojny”
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2023
W?ochy – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Turynie-Valdocco
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Festa Don Bosco, Festa Don Bosco
2023
Nasi M?ODZI jako ZACZYN we wspó?czesnej rodzinie ludzkiej
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2022
Brazylia – W brazylijskiej Amazonii Rodzina Salezja?ska ?wi?tuje Ksi?dza Bosko
Dane | 03-02-2022 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2022
Pakistan – Obchody ?wi?ta Ksi?dza Bosko
Dane | 03-02-2022 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2022
Uganda – M?odzie? w centrum obchodów ?wi?ta Ksi?dza Bosko w Palabek
Dane | 02-02-2022 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2022
Jerozolima – Obchody ?wi?ta Ksi?dza Bosko w „Ratisbonne”
Dane | 02-02-2022 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2022
W?ochy – Salezjanie w Perugii: “Sto lat historii i sto lat przysz?o?ci”
Dane | 31-01-2022 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2022
2022
Pakistan – Uczniowie i nauczyciele beneficjentami projektu “Czysta woda”
Dane | 21-01-2022 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2021
TO LUDZKIE SERCE ZDOLNE DO NADZWYCZAJNYCH CZYNÓW
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2021
Australia – Dzie? m?odzie?owego ?wi?towania i zabawy
Dane | 04-03-2021 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2021
Polska – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Krakowie
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2021
Gwatemala – ?wi?to Ksi?dza Bosko na placówce misyjnej w San Benito Petén
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2021
2021
2021
Portugalia – “SolSal” z Lizbony towarzyszy rodzinom migrantów
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2021
SG – ?wi?to Ksi?dza Bosko: Msza ?w. na Rai1 i wywiady z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2020
2020
Filipiny – “Cinema Don Bosco 2020”: “W kierunku wi?kszej wiary”
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2020
W?ochy – “Potrzebna jest ca?a wioska, ?eby wychowa? dziecko”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2020
Litwa – Ksi?dz Bosko powraca... równie? do Telsze!
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2020
?wi?to Ksi?dza Bosko na ?wiecie
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2020
W?ochy – “Artysta maluj?cy piaskiem” kre?li oblicze Ksi?dza Bosko
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2020
PRZES?ANIE PRZE?O?ONEGO GENERALNEGO DO M?ODZIE?Y Z WSZYSTKICH PLACÓWEK SALEZJA?SKICH NA ?WIECIE
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Festa Don Bosco, Festa Don Bosco
2020
SG – Obchody ?wi?ta Ksi?dza Bosko 2020 na Valdocco
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2020
Odwiedzaj?cy Pokoiki Ksi?dza Bosko w Rzymie w 2019 r.
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Camerette, Camerette
2020
W?ochy – Pierwsze pomieszczenie wybudowane przez Ksi?dza Bosko
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | Camerette
2019
Pokoiki Ksi?dza Bosko w Rzymie
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Camerette, Camerette
2019
W?ochy – Pokój ksi?dza Bosko i ksi?dza Micha?a Rua
Dane | 04-09-2019 łowo kluczowe | Camerette
2019
Tajlandia – Otwarto “Dom Dwusetlecia”
Dane | 20-08-2019 łowo kluczowe | Bicentenario
2019
2019
S?owenia – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lublanie-Rakovniku
Dane | 01-02-2019 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2019
Gabon – „Don Bosco Mikolongo” uczci? ?wi?tego M?odzie?y
Dane | 01-02-2019 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2019
2019
W?ochy – ?wi?to Ksi?dza Bosko na Valdocco: street art i nabo?e?stwa
Dane | 31-01-2019 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2019
2018
W?ochy – Pami?tki w "Pokoikach Ksi?dza Bosko”
Dane | 12-06-2018 łowo kluczowe | Camerette
2018
W?ochy – Ho?d papie?a i prezydenta Mattarelli dla Ksi?dza Bosko
Dane | 02-02-2018 łowo kluczowe | Festa Don Bosco