Ksiądz Bosko

Kongres Historyczny

MIĘDZYNARODOWY KONGRES
HISTORII SALEZJAŃSKIEJ

Rzym, 19-23 listopada 2014 r

 

Rozwój charyzmatu Ks. Bosko
do połowy XX wieku

 

Zawartość

program

kontakty

 

 

program
 
Środa 19 listopada
Obecność charyzmatu salezjańskiego w dzisiejszym świecie

 

16.00
 • Rozpoczęcie modlitwy
 • Moderator popołudnia: Don Francesco Cereda
 • Pozdrawiam uczestników
  Don Francesco Cereda
  Wikariusza Przełożonego Generalnego
 • Prezentacja celów
  Kongresu S. Grazia Loparco
 • Przewodniczący Stowarzyszenia Historii Salezjańskiej
16.45
 • Obecność charyzmatu salezjańskiego w dzisiejszym świecie: znaczenie i wyzwania
 • Prezentacja w wideo lub punkcie zasilania przez 10 minut każda
 • Salezjanie Don Bosco
  Don Fabio Attard
 • Maria Córki Aus.
  S. Anna Rita Cristaino
 • Famiglia salesiana
  Don José Pastor Ramirez
17.15
 • Prezentacja „Źródeł salezjańskich”
 • Źródła historyczne Don Francesco Motto
 • Fonti pedagogiche Don José Manuel Prellezo
 • Źródła duchowe Don Aldo Giraudo
18,00
 • przedział
18,30
 • Wydanie krytyczne korespondencji
  Motto Don Bosco Don Francesco
19.00
 • przedział
19.20
 • nieszpory
 • Dobranoc: Don Ángel Fernández Artime - Przełożony Generalny
20.00
 • Cena

 

 

 
Czwartek 20 listopada
Historia dzieła salezjańskiego

rano

 

06.30
 • Osobista medytacja
07.00
 • Eucharystia i homilia
  „Na cześć Ks. Bosko” Przewodniczy: Ks. Ángel Fernández Artime - Przełożony Generalny Salezjanów
08.00
 • śniadanie
09.00
 • Wprowadzenie do dnia: Don Giorgio Rossi
 • Poranny moderator: Don Giorgio Rossi
09.15
 • Rozszerzenie obecności salezjańskiej i działa SDB i FMA
  Don Francesco Motto, pan Marco Bay i s. Maria Teresa Spiga
10.15
 • Zmiany polityczne, społeczne, kulturowe, gospodarcze i religijne, które wpłynęły na sytuację młodego
  prof. Mario Belardinelli
11.15
 • przedział
11.45
 • Salezjańska odpowiedź na procesy społeczne, kulturalne, gospodarcze i religijne od końca XIX wieku do połowy ubiegłego wieku
  Don Bruno Bordignon i s. Grazia Loparco
12.45
 • przedział
13.00
 • obiad

 

popołudnie

 

15.30
 • Pierwsza połowa
17.00
 • przedział
17.30
 • Druga połowa
19.00
 • przedział
19.20
 • nieszpory
 • Dobranoc: Matka Generalna CMW
20.00
 • Cena

 

 
Piątek 21 listopada
Historia pedagogiki salezjańskiej

rano

 

06.30
 • Osobista medytacja
07.00
 • Celebracja eucharystyczna i homilia
 • „Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny”
  Ks. Ivo Coelho
  Radca Generalny ds. Formacji
08.00
 • śniadanie
09.00
 • Wprowadzenie do dnia: s. Piera Ruffinatto
 • Poranny moderator: Sr Piera Ruffinatto
09.15
 • Wkład salezjanów i córek Maryi Wspomożycielki w pedagogikę i edukację w pierwszej połowie XX wieku
  Prof. Giorgio Chiosso
10.15
 • Studium pedagogiki i praktyki wychowawczej w programach formacyjnych salezjanów i córek Maryi Wspomożycielki
 • Pan Rachele Lanfranchi i pan José Manuel Prellezo
11.15
 • przedział
11.45
 • Wytyczne pedagogiczne Zgromadzenia Salezjańskiego i Instytutu Córek Maryi Wspomożycielki
  O. Michał Vojtáš i S. Piera Ruffinatto
11.45
 • Wytyczne pedagogiczne Zgromadzenia Salezjańskiego i Instytutu Córek Maryi Wspomożycielki
  O. Michał Vojtáš i S. Piera Ruffinatto
 • Prezentacja grup popołudniowych: s. Piera Ruffinatto
12.45
 • przedział
13.00
 • lunch

 

popołudnie

 

15.30
 • Pierwsza połowa
17.00
 • przedział
17.30
 • Druga połowa
19.00
 • przedział
19.20
 • nieszpory
 • Dobranoc: ks. Francesco Cereda - Wikariusz Przełożonego Generalnego
20.00
 • Cena

 

Sobota 22 listopada
Historia duchowości salezjańskiej

rano

 

06.30
 • Osobista medytacja
07.00
 • Celebracja eucharystyczna i homilia
 • „Memoria de Santa Cecilia vergine e
  martire Presiede: Don Guillermo Basañes
  Consigliere generale per le missioni
08.00
 • śniadanie
09.00
 • Wprowadzenie do dnia: Don Aldo Giraudo
 • Poranny moderator: Don Aldo Giraudo
09.15
 • Franciszka Salezego i wpływ jego duchowości na XIX-wieczny kościół
  Don Joe Boenzi
10.15
 • Refleksja na temat „ducha” Księdza Bosko i salezjańskiego „ascetyzmu” w historii: bardziej znaczący wkład niektórych autorów
  Don Aldo Giraudo
11.15
 • przedział
11.45
 • Wierność duchowi Ks. Bosko według Magisterium Instytutu CMW
  S. Cettina Cacciato
 • Prezentacja grup popołudniowych: Don Aldo Giraudo
12.45
 • przedział
13.00
 • lunch

 

popołudnie

 

15.30
 
17.00
 • przedział
17.30
 • Druga połowa
19.00
 • przedział
19.20
 • nieszpory
 • Dobranoc: Don Stanislao Zimniak
 • „Historiografia salezjańska między studiami a dokumentacją w posoborowej historiografii”
20.00
 • Cena

 

Niedziela, 23 listopada
Przyszłość charyzmatu Ks. Bosko

 

07.45
 • Lodi
08.00
 • śniadanie
09.00
 • Poranny moderator: Don Francesco Cereda
 • Otwarte problemy i perspektywy Kongresu
09.00
 • Moderator poranka: Don Francesco Cereda
  Prof. Giorgio Chiosso
10.00
 • „Przyszłość charyzmatu Ks. Bosko w okresie posoborowym”
  Przełożony Generalny
11.00
 • przedział
11.30
 • Celebracja eucharystyczna
  „Uroczystość Chrystusa Króla i Pana Wszechświata”
  Przewodniczy: Kard. Raffaele Farina
  Archiwista i bibliotekarz Świętego Rzymskiego Kościoła
12.45
 • lunch

 

kontakty
Pierwszy dzień kongresu - czwartek, 20 listopada 2014 r.
Historia dzieła salezjańskiego
Raporty poranne

 

R1
Rozszerzenie obecności salezjańskiej i działa SDB i CMW. - Francesco Motto, Marco Bay i Maria Teresa Spiga
R2
Zmiany polityczne, społeczne, kulturowe, gospodarcze i religijne, które wpłynęły na sytuację młodych ludzi. - Mario Beardinelli
R3
Salezjańska odpowiedź na procesy społeczne, kulturalne, gospodarcze i religijne. - Bruno Bordignon i Grazia Loparco

 

Relacje popołudniowe
Pierwsza połowa

Pierwsza grupa

R1
Włączenie CMW i SDB do niemieckiej rzeczywistości. - Maria Maul i Johannes Wielgoß
R2
Szkoły salezjańskie w Polsce między dwiema wojnami: odpowiedź na potrzeby społeczeństwa w epokowej przemianie społecznej i kulturowej. - Waldemar Żurek

 

Druga grupa

R1
Włoska polityka „kulturalna” za granicą i modus operandi Zgromadzenia Salezjańskiego na Bliskim Wschodzie. - Giorgio Rossi
R2
Wkład o. Filippo Rinaldiego w rozwój charyzmatu Ks. Bosko w Hiszpanii (1889-1901). - Maria Felipa Nuñez i Pedro Ruz Delgado

 

Trzecia grupa

R1
Specyficzny wkład salezjański w odnowę muzyki sakralnej: Pagella, Antolisei, Antoni Hlond. - Josip Gregur
R2
Salezjański brat Carlo Conci, ruch katolików społecznych i stowarzyszeń robotniczych w Argentynie. - Iván Ariel Fresia

 

Czwarta grupa

R1
Nabożeństwo do Maryi Wspomożycielki, patronki argentyńskiej wsi. - María Andrea Nicoletti
R2
Unikalne doświadczenie reduciόn w Dawson Island. - Nicola Bottiglieri ze studentem

 

Raporty popołudniowe
Drugi raz

 

Pierwsza grupa

R1
Integracja i rozwój salezjanów w Afryce Środkowej. - Marcel Verhulst
R2
Salezjanie w Chinach, Japonii i Tajlandii. - Carlo Socol

 

Druga grupa

R1
Inkulturacja charyzmatu salezjańskiego w Indiach. - Jose Kuruvachira
R2
Charyzmatyczny obraz Ks. Bosko i jego dzieło zostały skodyfikowane w pierwszych pismach budujących biografię: „z jego placet”. - Stanisałw Zimniak

 

Trzecia grupa

R1
Rozwój stowarzyszenia byłych studentów CMW. - Monica Pacella i Paola Cuccioli

 

Drugi dzień kongresu - piątek, 21 listopada 2014 r.
Historia pedagogiki salezjańskiej
Raporty poranne

 

R1
Wkład salezjanów i córek Maryi Wspomożycielki w pedagogikę i edukację w pierwszej połowie XX wieku. - Giorgio Chiosso
R2
Studium pedagogiki i praktyki wychowawczej w programach formacyjnych salezjanów i córek Maryi Wspomożycielki. - Rachele Lanfranchi i José Manuel Prellezo
R3
Wytyczne pedagogiczne Zgromadzenia Salezjańskiego i Instytutu Córek Maryi Wspomożycielki. - Michal Vojtáš i Piera Ruffinatto

 

Relacje popołudniowe
Pierwsza połowa

Pierwsza grupa

R1
Orientacje i realizacja salezjańskich szkół zawodowych. - Natale Zanni
R2
Salezjańskie Oratorium na formowanie młodych kobiet. - Mara Borsi

 

Druga grupa

R1
Twarz i misja salezjańskiego teatru edukacyjnego. - Tadeusz Lewicki
R2
CMW i edukacja młodych kobiet w północno-wschodnich Indiach. - Sangma Bernadette

 

Trzecia grupa

R1
Doświadczenia edukacyjne znaczenie sprzedaży w Indiach. - Scaria Thuruthiyil
R2
Znaczące salezjańskie doświadczenia edukacyjne w Chinach. - Michele Ferrero

 

Raporty popołudniowe
Drugi raz

Pierwsza grupa

R1
Salezjanie i edukacja w Ameryce Łacińskiej. - Juan Bottasso
R2
Pierwsza wychowawcza opera na Haiti. - Aline Nicolas

 

Druga grupa

R1
Normalne szkoły w Kolumbii. - Sara Sierra
R2
Początek obecności FMA wśród młodych ludzi w Egipcie. - Kassis Ibtissam

 

Trzecia grupa

R1
Wytyczne i osiągnięcia edukacyjne w Republice Południowej Afryki. - William John Dixson
R2
Rozwój salezjańskiej misji edukacyjnej w Kongu. - Alphonsine Fwamba Tshabu

 

Trzeci dzień kongresu - sobota, 22 listopada 2014 r.
Historia duchowości salezjańskiej
Raporty poranne
R1
Franciszka Salezego i wpływ jego duchowości na Kościół XIX wieku. - Joe Boenzi
R2
Refleksja na temat „ducha” Księdza Bosko i salezjańskiego „ascezy”: znaczący wkład niektórych autorów. - Aldo Giraudo
R3
Wierność duchowi Ks. Bosko zgodnie z nauczaniem Instytutu CMW. - Cettina Cacciato

 

Relacje popołudniowe
Pierwsza połowa
R1
Don Bosco Man of Fire: Metafora Fornax Amoris i Aktywna kontemplacja Ks. Współczesna interpretacja ze szczególnym odniesieniem do życia i myśli Ks. Bosko. - Jack Finnegan
R2
Świętość Ks. Bosko: teologiczna hermeneutyka zeznań w procesach beatyfikacji i kanonizacji. - Andrea Bozzolo

 

Raporty popołudniowe
Drugi raz

Pierwsza grupa

R1
Salezjańska świętość w historii: pojawiające się aspekty w procesach beatyfikacyjnych SDB. - Pier Luigi Cameroni
R2
Salezjańska świętość w historii: pojawiające się aspekty w procesach beatyfikacyjnych CMW. - Sylwia Ciezkowska

 

Druga grupa

R1
Wierność duchowi Ks. Bosko w nauczaniu głównych dyrektorów: od don Michele Rua do don Pietro Ricaldone. - Giuseppe Buccellato
R2
Duchowa tożsamość brata salezjańskiego w refleksji i życiu Zgromadzenia od Ks. Bosko do ks. Ricaldone. - John Rasor

 

Trzecia grupa

R1
Kierownictwo / towarzyszenie duchowe w Księdzu Bosko począwszy od korespondencji Claire Louvet. - Martha Séïde
R2
Wymiar apostolski świeckich duchowości salezjańskich, wyłaniający się z „Biuletynu Salezjańskiego” i Kongresów Współpracowników. - Giuseppe Biancardi

 

Czwarta grupa

R1
Wyłaniająca się duchowość w kobiecych stowarzyszeniach środowisk FMA. - Runita Borja
R2
Wyłaniająca się duchowość w męskich stowarzyszeniach SDB. - Rodolfo Bogotto

 

Piąta grupa

R2
Duchowość misyjna Pylades Marii Ausiliatrice. - Piera Cavaglià

 

Szósta grupa

R1
„Duch Oblacji” w życiu biskupa Giuseppe Cognaty (1885-1972), założyciela salezjańskich sióstr Oblatów Najświętszego Serca. - Jesús Manuel García
R2
Mistyczny wymiar błogosławionej s. Eusebii Palomino. - Antonio Calero

 

 

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
Wizyty
Download
2014
134
Apri il file docApri il file pdfApri il file zip
2014
Raporty z 20 listopada po południu
łowo kluczowe | 20-11
231
Apri il file docApri il file pdfApri il file zip
2014
150
Apri il file docApri il file pdfApri il file zip