Ksiądz Bosko

Fernández Artime Angel

GŁÓWNY PROJEKT

 

Don Ángel Fernández Artime został wybrany na 27. Kapitułę Generalną w dniu 25 marca 2014 r .; jest dziesiątym następcą Ks. Bosko.

„Przełożony Generalny, przełożony Stowarzyszenia Salezjańskiego, jest następcą Ks. Bosko, ojca i centrum jedności Rodziny Salezjańskiej”. (Konst. 126)

„Twój pierwszy Rektor nie żyje. Ale nasz prawdziwy Przełożony Chrystus Jezus nie umrze. Czy zawsze będzie naszym Mistrzem, naszym przewodnikiem, naszym wzorem? Twój Rektor nie żyje, ale inny zostanie wybrany, aby zająć się Tobą i zbawienie wieczne, słuchajcie Go, kochajcie Go, bądźcie Mu posłuszni, módlcie się za niego, tak jak ze Mną ”. (Duchowy testament Ks. Bosko)

Przełożony Generalny jest dziś dla salezjanów „żywym Księdzem Bosko”. Dla całej Rodziny Salezjańskiej jest „centrum jedności”; ma „funkcję ożywiającą i promującą, która tka jedność i zapewnia różnorodność powołania, wierność duchowi i koordynację inicjatyw” (Carta di Comunione, 9)

Rada Ogólna

zespół

 Segretario: Horacio López, Antonino Zingale