Ksiądz Bosko

Ricceri Luigi

Szósty następca: RICCERI LUIGI (1901 - 1989)

 

Przełożony Generalny od 1965 do 1977 roku

Siciliano. Od chwili swojego wyboru wyraził w zwięzłej deklaracji to, co później stało się jego podstawowym programem rządowym: „Śledź Ks. Bosko żywego dzisiaj, aby sprostać wymaganiom naszych czasów i oczekiwaniom Kościoła”. Ta intencja była konsekwentnie realizowana do końca mandatu, w przeddzień którego Don Ricceri nadal potwierdzał: „Odbiorcami naszej misji są młodzi, którzy w tym czasie osiągnęli pierwszorzędne znaczenie i stali się wybuchową i niepohamowaną siłą (...).

Ks. Bosko, którego potrzebują młodzi ludzie, jest Ks. Bosko w chwilach nagłych, Ksiądz Bosko zakasuje rękawy ... „Należy pamiętać, że jego rektorowi, podczas lat głębokich niepokojów społecznych i kulturowych, towarzyszyło i próbowało od samego początku, z żywych młodzieńczych niepokojów „sześćdziesięciu ośmiu”. Oprócz młodych ludzi dotyczyły one również różnych powiązanych instytucji: szkół i stowarzyszeń, wychowawców i ustawodawców, instytucji państwowych i kościelnych… Uznając „nieodgadnioną siłę” młodych ludzi, ale wykorzystując Ks. Bosco i mocne zasady jego przesłania, ks. Ricceri, trzymał ster oddany przez swoich poprzedników, podczas gdy zachęcał całe Zgromadzenie do odpowiedzi na pilne wymagania czasów i na żywe oczekiwanie Kościoła.

Ta „dynamiczna wierność” duchowi Założyciela powraca jako pojawiający się temat w słowach i pismach przełożonego, ale przede wszystkim w konkretnych inicjatywach, organizowanych w częstych podróżach za granicę, zawsze szybkich i sprawnych oraz w spotkaniach z osobami odpowiedzialnymi za obie struktury religijne jak w innych konkretnych sektorach. Między innymi Don Ricceri - realizując w dojrzałym czasie „hipotezę” już rozważaną przez poprzedniego Przełożonego Generalnego - przeniósł Dyrekcję Generalną Stowarzyszenia Salezjańskiego do Rzymu, dzieląc ją od „Domu Matki” z Valdocco i wprowadzając ją bardziej w geograficzne serce organizacyjne i duchowe Kościoła.