PG Zasoby

Przesłanie Przełożonego Generalnego z okazji Światowego Dnia Praw Dziecka

1 

DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO

Via della Pisana 1111 – 00163 Roma

Przełożony Generalny

 

Przesłanie Przełożonego Generalnego

z okazji Światowego Dnia Praw Dziecka

Drodzy bracia i siostry, salezjanie i salezjanki, członkowie Rodziny Salezjańskiej i młodzi zaangażowani w wolontariat,
w dniu 20 listopada każdego roku obchodzony jest na całym świecie Światowy Dzień Praw Dziecka, w rocznicę Konwencji ONZ o prawach dziecka (CRC), uchwalonej w 1989 roku.
Od 2009 r. dzień 20 listopada stanowi także dla osób wierzących okazję do obchodów Światowego Dnia Modlitwy i Zaangażowania na rzecz Dzieci i Młodzieży Świata (DPAC- Day of Prayer and Action for Children).
W ciągu ostatnich trzech lat kierowałem przesłanie, zachęcając was do aktywnego udziału w tej wielkiej inicjatywie międzyreligijnej, podjętej przez GNRC – Global Network of Religions for Children (globalna sieć religii na rzecz dzieci), a wspieranej przez organizację “Arigatou International”. Chodzi tu o inicjatywę o zasięgu światowym, która łączy wspólnoty religijne i organizacje świeckie, mającą na celu wsparcie wysiłków globalnych na rzecz walki z przemocą wobec dzieci.
Tego roku, z okazji 20 listopada, pragnę skierować następujące zaproszenie do modlitwy i działania: “wesprzeć prawo do edukacji wszystkich dzieci świata jako narzędzie walki i zapobiegania przedwczesnym małżeństwom”.

Raport o sytuacji ludności świata z 2012 r., opracowany przez UNFPA, Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych, podaje, że w latach 2000-2011 jedna trzecia kobiet pomiędzy 20 a 24 rokiem życia (około 67 milionów) wychodzi za mąż przed ukończeniem 18 roku życia, a 12% - przed 15 rokiem życia. Przedwczesne małżeństwo jest formą przemocy wobec dziewcząt i pogwałceniem ich podstawowych praw, jako że wpływa ono na wszystkie aspekty ich życia, łącznie z możliwością pełnego przeżywania okresu dzieciństwa i adolescencji, jak również pobierania nauki. Nie pozostaje także bez wpływu na zdrowie, podnosząc ryzyko nadużyć seksualnych i przedwczesnych ciąż.
Dziewczynki o niskim poziomie edukacji są bardziej narażone na przedwczesne małżeństwo, a po wyjściu za mąż, większość z nich porzuca dalszą naukę. Odwrotnie jest w przypadku dziewcząt, które ukończyły szkołę średnią, w przypadku nich istnieje sześciokrotnie większe prawdopodobieństwo, że nie wyjdą za mąż przed 18 rokiem życia. Tak więc jest oczywiste, że edukacja jest jedną z najlepszych strategii ochrony dziewczynek i nastolatek przed przedwczesnym małżeństwem.
Chcę was zachęcić z okazji Międzynarodowego Dnia Modlitwy i Zaangażowania na rzecz Dzieci i Młodzieży Świata do podjęcia działań, zorganizowania wydarzeń, przeprowadzenia refleksji i modlitwy, by w ten sposób dać wyraz publicznego zaangażowania Rodziny Salezjańskiej w walkę przeciwko przemocy wobec dzieci, sprzeciwiając się zwłaszcza dziecięcym małżeństwom, czyniąc to poprzez prewencję i edukację, zgodnie z charyzmatem Księdza Bosko.

Jak wam napisałem w ubiegłym roku, jestem przekonany, że tyko wtedy, gdy przywódcy religijni i my wszyscy będziemy umieli połączyć się z innymi osobami wierzącymi we wspólnym wysiłku, będziemy mogli udzielić odpowiedniej odpowiedzi na gwałcenie godności i podstawowych praw dzieci i młodzieży świata.
Przybliżając się do Dwustulecia urodzin naszego świętego założyciela, jawi się rzeczą konieczną dla nas, Rodziny Salezjańskiej, dogłębne przemierzenie tej drogi śladami Księdza Bosko, ojca i nauczyciela młodzieży.
Wspaniałe dziedzictwo dzierży w swoim ręku Rodzina Salezjańska: 15 milionów dzieci w 133 krajach całego świata. Przyjmujemy to z pokorą, ale także ze świadomością. Jak ksiądz Bosko w swoim czasie, musimy być twórcami ich zbawienia. Dzisiaj musimy chronić ich godność i zapewnić im ich podstawowe prawa.
Z nadzieją, że Wspólnoty Salezjańskie będą zdolne zdecydowanie pójść w tym kierunku, tworząc nową kulturę obrony i ochrony praw człowieka

4
2
Ks. Pascual Chávez V.SDB
Przełożony Generalny