PG Zasoby

List Przełożonego Generalnego do Papieża Franciszka

WIĄZANKA 2013 PRESENTAZIONEOjcze Święty,

tym listem chcę przekazać wyrazy hołdu i życzeń od Zgromadzenia i całej Rodziny Salezjańskiej z okazji wyboru Waszej Świątobliwości na Biskupa Rzymu i Papieża. Piszę do Waszej Świątobliwości w dniu uroczystej inauguracji Pontyfikatu, życząc, by był długi i pełen błogosławieństwa Bożego. Tak, jak byliśmy przeświadczeni o tym, że w osobie Benedykta XVI mamy wielkiego Pasterza, tak teraz jesteśmy wdzięczni Panu za dar kolejnego wielkiego Pasterza w osobie jego Następcy – Waszej Świątobliwości, Ojcze Święty i ukochany Papieżu Franciszku.  

W tym momencie, jako chrześcijanie i salezjanie zakonnicy, chcemy wyrazić radość z powodu wyboru Waszej Świątobliwości, potwierdzamy naszą wierność i zapewniamy Waszą Świątobliwość o synowskim szacunku, jaki odziedziczyliśmy po Ks. Bosko. On bardzo często kierował słowa pełne miłości i zawierzenia pod adresem Następcy św. Piotra.

“Kto jest zjednoczony z Papieżem, jest zjednoczony z Chrystusem!” (MB VIII,567)
“Będziemy w najwyższym stopniu posłuszni Katedrze Apostolskiej we wszystkim, w każdym czasie, gdzie wezwie nas Pan” (MB XV,249).
“Prośba Papieża jest dla mnie rozkazem” (MB V,874)
“Jego słowo musi być dla nas normą we wszystkim i dla wszystkiego” (MB VI,494)

W ten sposób mówił nasz Założyciel Ksiądz Bosko i takim chce widzieć nasze serce dzisiaj.

Chcę powiedzieć, Wasza Świątobliwość, że natychmiast po ogłoszeniu Jego wyboru, w sposób spontaniczny odżyło we mnie radosne wspomnienie przepięknego i niezapomnianego doświadczenia Kościoła w Aparecida w maju 2007 roku, gdzie miałem szczęście poznać Waszą Świątobliwość i osobiście pozdrowić. Razem braliśmy udział w obradach, celebracjach i spotkaniach w ramach V Konferencji Generalnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Spotkaliśmy się także na zgromadzeniu argentyńskich Biskupów, któremu Wasza Świątobliwość przewodniczył, a którego celem było określenie miejsca i sposobu beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Zefiryna  Namuncura. Nigdy nie zapomnę słów Waszej Świątobliwości, pełnych szacunku, odnośnie do pracy moich Współbraci Salezjanów w Patagonii, i wystąpienia, w którym opowiedział się za Chimpay jako miejscu uroczystości.

Bardzo dobrze znam bliskie relacje Waszej Świątobliwości z Salezjanami, zwłaszcza tymi ze Wspólnoty w Almagro, gdzie znajdował się ks. Enrique Pozzoli, który był kierownikiem duchowym Waszej Świątobliwości, i ks. Lorenzo Massa, założyciel drużyny piłkarskiej „San Lorenzo”. Przede wszystkim bardzo doceniłem świadectwo Waszej Świątobliwości dotyczące naszego współbrata koadiutora, błogosławionego Artemide Zattiego, w czasie gdy Wasza Świątobliwość był Prowincjałem Jezuitów, i Jego ojcowski stosunek, jako Pasterza Archidiecezji Buenos Aires, do naszych współbraci. Zawsze napełniało mnie wielką radością znane wszystkim nabożeństwo Waszej Świątobliwości do Maryi Wspomożycielki, wspominane przez wielu naszych współbraci.  
Z chwilą wyboru i pojawienia się Waszej Świątobliwości byliśmy pod wrażeniem imienia, jakie Wasza Świątobliwość przyjął jako Papież, które odzwierciedla we wspaniały sposób niektóre rysy Jego osobowości i zapowiada program odnowy Kościoła, przywracając mu jego prawdziwą tożsamość i przywodząc na powrót do Ewangeli – poprzez prostotę, surowy tryb życia, ze stałym wejrzeniem utkwionym w Pana Jezusa.

Ojcze Święty, przyjmujemy i czynimy naszym jego życzenie, by mieć “odwagę, właśnie odwagę, w kroczeniu w obecności Pana, z Krzyżem Pana; budować Kościół na krwi Pana, którą wylał na Krzyżu; wyznawać jedyną radość: Chrystusa Ukrzyżowanego. W ten sposób Kościół pójdzie do przodu”.

W duchu wierności Kościołowi i naszemu Założycielowi przyjmujemy to zaproszenie Waszej Świątobliwości i zapewniamy, że będziemy je zawsze uwzględniać w naszym życiu osobistym, naszych wyborach duszpasterskich i naszych programach apostolskich.

Zapewniamy Waszą Świątobliwość o naszej modlitwie. Niech Duch Święty towarzyszy Waszej Świątobliwości w tym delikatnym zadaniu, jakie Opatrzność zechciała powierzyć Waszej Świątobliwości, a Dziewica Maryja niech będzie zawsze wielką Wspomożycielką w Jego posłudze.

Wraz z tym listem przekazujemy Waszej Świątobliwości, jako wyraz naszej bliskości, figurę Maryi Wspomożycielki. Byłoby dla nas wszystkich wielkim darem, gdyby Wasza Świątobliwość zechciał zaszczycić nas Swoją obecnością w dniu 24 maja w Turynie w Bazylice Maryi Wspomożycielki, wybudowanej z wielką miłością przez Ks. Bosko. A być może w 2015 roku, gdy będziemy obchodzić Dwustulecie jego urodzin.

W duchu synowskiego oddania zapewniamy Waszą Świątobliwość dzisiaj i zawsze o naszej czci i naszej miłości.

Rzym, 19 marca 2013
Ks. Pascual Chávez Villanueva
Przełożony Generalny Salezjanów Księdza Bosko

123