PG Zasoby

Przesłanie do Rodziny Salezjańskiej na Dzień Modlitwy i Postu w intencji Pokoju w Syrii

PRZELOZONY GENERALNY - DISCORSI, MESSAGGI

 

1     
DIREZIONE  GENERALE  OPERE  DON BOSCO

Via della Pisana 1111 -  00163 Roma
Il Rettor Maggiore

Prot.:13/0491

 

Przesłanie do Rodziny Salezjańskiej  na Dzień Modlitwy i Postu

w intencji Pokoju w Syrii

Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Salezjańskiej,

bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, z tą samą miłością, jaką ks. Bosko żywił do wszystkich swoich Synów i Córek.

Powodem tego mojego przesłania do całej Rodziny Salezjańskiej jest skierowanie  waszej uwagi na słowa, jakie wypowiedział Ojciec Święty w czasie modlitwy “Anioł Pański” w ubiegłą niedzielę, 1 września. Zwrócił się on do Kościoła i świata w tych słowach: „W dniu dzisiejszym, Drodzy Bracia i Siostry, chciałbym wyrazić krzyk, wznoszący się z rosnącym niepokojem z każdego zakątka ziemi, z każdego narodu, z serca każdego człowieka, z jednej wielkiej rodziny, jaką jest ludzkość: jest to wołanie o pokój. To jest wołanie z mocą: chcemy świata pokojowego, chcemy być ludźmi pokoju, chcemy, aby w tym naszym społeczeństwie, dręczonym podziałami i konfliktami, zapanował pokój; nigdy więcej wojny! Nigdy więcej wojny! Pokój jest zbyt cennym darem – trzeba go szerzyć i chronić”.

Jak widzicie, jest to gorący apel, który odnosi się przede wszystkim do bolesnej sytuacji w Syrii, pogrążonej od dłuższego czasu w wojnie domowej, a po drugie, stanowi zachętę do tego, by nie zapominać o licznych innych konfliktach, które nękają wiele regionów i narodów na różnych kontynentach.
Aby uwrażliwić Kościół i wszystkich ludzi dobrej woli na ten ważny temat pokoju, Papież Franciszek zakończył swój apel słowami: «Postanowiłem ogłosić w całym Kościele 7 września, wigilię święta Narodzenia Maryi, Królowej Pokoju, dniem postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie…Zgromadzimy się tu, na placu św. Piotra, w godzinach od 19.00 do 24.00 na modlitwie w duchu pokuty, aby błagać Boga o ten wielki dar dla umiłowanego narodu syryjskiego oraz w intencji przezwyciężenia wszystkich sytuacji konfliktowych i przemocy na świecie. Ludzkość potrzebuje widzieć gesty pokoju oraz słyszeć słowa nadziei i pokojowe! Proszę wszystkie Kościoły partykularne, aby przeżywając ten dzień postu, zorganizowały także jakieś nabożeństwo liturgiczne w tej intencji. Oczekuję was w najbliższą sobotę o 19.00 na Placu św. Piotra».
Wszystkich was, ożywionych tym samym duchem naszego wspólnego Ojca, Księdza Bosko, gorąco zachęcam do przyjęcia tej zachęty Ojca Świętego, traktując ją jak rozkaz, który trzeba wykonać z przekonaniem i miłością. Wszyscy wierzymy, że pokój jest dobrem koniecznym dla rozwoju i postępu wspólnot narodowych i społeczności świata. Karmi się on poszanowaniem podstawowych praw, które są zapewnione narodom i osobom, a jednocześnie jest budowany na drodze przestrzegania równie ważnych obowiązków, które wypływają z tych samych praw.

Tak więc pragnę zachęcić wszystkie grupy Rodziny Salezjańskiej do konkretnej odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego i uczynienia dnia 7 września dniem modlitwy, refleksji i postu, aby zaświadczyć wobec świata o naszym przekonaniu o wielkiej wartości, jaką jest pokój, i aby prosić o ten dar “Księcia Pokoju”, Chrystusa Zmartwychwstałego, zwycięzcę śmierci!

A konkretnie, tych, którzy mogą to uczynić, z Rzymu i jego okolic, proszę o fizyczną obecność na Placu św. Piotra w czasie tej wielkiej chwili modlitwy i postu. A wszystkich innych zachęcam do aktywnego udziału w inicjatywach, które z całą pewnością będą podejmowane przez poszczególne kościoły lokalne.

Każda wspólnota i każde środowisko wychowawcze, na ile to możliwe, niech postara się przeżyć te trzy momenty:

  • Moment modlitwy o pokój, który należy przeżyć przede wszystkim jako adorację eucharystyczną, przygotowaną szczególnym postem; wzmacniając modlitwę biblijnymi tekstami lub treściami mówiącymi o pokoju, wziętymi z dokumentów Kościoła.
  • Moment wychowania do pokoju. W szkołach, oratoriach, w innych środowiskach wychowawczych należy zaproponować dzieciom i młodzieży spotkanie na temat pokoju, proponując im refleksję, dla której punktem wyjścia będą aktualne wiadomości poświęcone temu tematowi, uwzględniając tekst encykliki Jana XXIII “Pacem in terris”, a także inne dokumenty Kościoła, jak również znaczące teksty świeckich autorów.

Chciejmy pomóc ludziom młodym dojrzeć w przekonaniu, że pokój buduje się w oparciu o cztery fundamentalne wartości: prawdę, sprawiedliwość, miłość i przebaczenie.

  • Moment świadectwa pokoju. Można we wspólnocie przeżyć czas wspólnotowego pojednania, zapraszając także naszych świeckich i młodzież, by wraz z nimi prosić o przebaczenie Boga za nasze podziały, nasze konflikty, małe i wielkie. Można także zachęcić świeckich, z którymi jesteśmy w kontakcie, do udziału w spotkaniu refleksji i pogłębienia tematu pokoju. Powinni wszyscy poznać, że pokój mieszka w sercu każdej grupy i każdej wspólnoty Rodziny Salezjańskiej.

Najdrożsi, dziękuję wam! Wiem, że przyjmiecie tę moją zachętę ze wspaniałomyślnością i zaangażowaniem. Dziękuję wam za to w imieniu Ojca Świętego i naszego ukochanego Ojca, księdza Bosko!

Pozdrawiam was wszystkich. Maryja, Królowa Pokoju i Wspomożycielka Chrześcijan, niech wam towarzyszy na waszej drodze.

Rzym, 3 września 2013

2
Ks. Pascual Chávez V. sdb
Przełożony Generalny