PG Zasoby

Don Chávez

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
Wizyty
Download
2014
ACG 417: Czerpiemy z duchowego doświadczenia Ks. Bosko
«Da mihi animas, cetera tolle» Attingiamo all’esperienza spirituale di Don Bosco, per
łowo kluczowe | ACG 417
241
2013
Powołanie i formacja: dar i zadanie
łowo kluczowe | ACG 416
220
2013
Wiązanka 2013 - ACG 415
« Come Don Bosco educatore, offriamo ai giovani il Vangelo della gioia attraverso la p
łowo kluczowe | ACG 415
172
2012
Oto twoja matka
Vi scrivo, questa volta, nella Solennità dell'Assunzione di Maria, per condividere con vo
łowo kluczowe | ACG 414
184
2012
Świadkowie ewangelicznego radykalizmu: Praca i umiarkowanie
Jej temat brzmi: «Świadkowie ewangelicznego radykalizmu». Jest to szczególni
łowo kluczowe | ACG 413
169
2012
Wiązanka 2012 - ACG 412
łowo kluczowe | ACG 412
123
2011
111
Apri il file zip
2011
Wiązanka 2011 - ACG 409
łowo kluczowe | ACG 409
124
2010
147
Apri il file zip
2009
ACG 404 : Nel 150° anniversario della fondazione
Dane | 17-07-2009 łowo kluczowe | RMG
44325
2009
Następca Księdza Bosko: syn, uczeń, apostoł
Następca Księdza Bosko: syn, uczeń, apostoł: Ludzka sylwetka błog
łowo kluczowe | ACG 405
141
Apri il file zip
2008
Projekt animacyjny Przełożonego Generalnego i jego Rady na okres sześciu lat 2008-2014
Progetto di animazione del Rettor maggiore e del suo Consiglio per il sessennio 2008-2014
Dane | 20-09-2008 łowo kluczowe | ACG 402
135
2008
Prezentacja aktów KG26
Presentazione degli Atti del CG26
Dane | 01-06-2008 łowo kluczowe | ACG 401
123
2008
Kształcimy sercem Księdza Bosko
Educhiamo con il cuore di Don Bosco
Dane | 01-01-2008 łowo kluczowe | ACG 400
145
2007
„Przyszedłem, aby mieli życie i mieli je w obfitości” (J 10, 10b). Prezentacja regionu Afryka-Madagaskar
« IO SONO VENUTO PERCHÉ ABBIANO LA VITA E L`ABBIANO IN ABBONDANZA » (Gv
Dane | 21-09-2007 łowo kluczowe | ACG 399
135
2007
To jest moje ciało, które jest dla ciebie. Czyńcie to na moją pamiątkę (1 Kor 11:24) Farsi Eucaristia
Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me (1 Cor 11
Dane | 07-06-2007 łowo kluczowe | ACG 398
137
2007
„Popatrzcie na brudną ziemię ...” (Mt 5, 13.14) Presentazione della Regione Asia East - Oceania
« VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA...(Mt 5, 13.14) Presentazione della Regione
Dane | 25-02-2007 łowo kluczowe | ACG 397
1403
2007
Kochajcie wszystko i nic ... (Sap 11,24.12,1)
AMI TUTTE LE COSE E NIENTE ... (Sap 11,24.12,1)
Dane | 01-01-2007 łowo kluczowe | ACG 396
134
2006
Prezentacja regionu Azji Południowej
PRESENTAZIONE DELLA REGIONE DELL`ASIA SUD
Dane | 21-09-2006 łowo kluczowe | ACG 395
942
2006
„From Mihi Animas, Cetera Tolle” Charyzmatyczna tożsamość i pasja apostolska. Zwołanie KG26
«DA MIHI ANIMAS, CETERA TOLLE» Identità carismatica e passione apostoli
Dane | 24-06-2006 łowo kluczowe | ACG 394
126
2006
„Wy, którzy szukacie Pana, patrzcie na skałę, z której zostaliście wycięci” (Iz 51,1)
«VOI CHE CERCATE IL SIGNORE, GUARDATE LA ROCCIA DA CUI SIETE STATI TAGLIATI» (
Dane | 01-03-2006 łowo kluczowe | ACG 393
106
2006
„A Jezus wzrastał w mądrości, wieku i łasce” (Łk 2, 52)
«E GESÙ CRESCEVA IN SAPIENZA, ETÀ E GRAZIA» (Lc 2,52)
Dane | 01-01-2006 łowo kluczowe | ACG 392
129
2005
„I po drodze nauczajcie, że bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 10,7). Prezentacja regionu Ameryki Południowej-Stożka Południowego
«E STRADA FACENDO, PREDICATE CHE IL REGNO DEI CIELI È VICINO» (Mt 10,7)
Dane | 08-09-2005 łowo kluczowe | ACG 391
126
2005
„Z odwagą Ks. Bosko na nowych granicach komunikacji społecznej”
"CON IL CORAGGIO DI DON BOSCO NELLE NUOVE FRONTIERE DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE"
Dane | 24-06-2005 łowo kluczowe | ACG 390
127
2005
„Wydajcie w Macedonii i pomóżcie nam” (Dz 16: 9) Prezentacja Regionu Europy Północnej
«PASSA IN MACEDONIA E AIUTACI!» (At 16,9) Presentazione della Regione Europa N
Dane | 15-03-2005 łowo kluczowe | ACG 389
822
2005
Odmładź oblicze Kościoła, który jest Matką naszej wiary
Ringiovanire il volto della Chiesa, che è la Madre della nostra fede.
Dane | 01-01-2005 łowo kluczowe | ACG 388
113
2004
„Dziękuję Bogu za każdym razem, gdy Cię pamiętam” (Phil 1,3)
«RINGRAZIO IL MIO DIO OGNI VOLTA CHE MI RICORDO DI VOI» (Fil 1,3)
Dane | 08-09-2004 łowo kluczowe | ACG 387
127
2004
„Panie, do kogo pójdziemy? Masz słowa życia wiecznego ”(J 6, 69) - Słowo Boże i życie salezjańskie dzisiaj
«SIGNORE, DA CHI ANDREMO? TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA» (GV 6,69) PAROLA DI
Dane | 13-06-2004 łowo kluczowe | ACG 386
120
2004
„Będziecie moimi świadkami ... aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8b)
«SARETE I MIEI TESTIMONI ... FINO AGLI ESTREMI CONFINI DELLA TERRA» (At 1, 8b)
Dane | 25-03-2004 łowo kluczowe | ACG 385
121
2003
“E voi, che dite? Chi sono io?” (MC 8,28) - contemplare Cristo con lo sguardo di Don Bosco
«E VOI, CHE DITE? CHI SONO IO?» (MC 8,28) - CONTEMPLARE CRISTO CON LO SGUARDO
Dane | 25-12-2003 łowo kluczowe | ACG 384
147
2003
„Jesteś listem Chrystusa, nie napisanym atramentem, ale duchem Boga żywego” (2 Kor 3: 3)
«VOI SIETE UNA LETTERA DI CRISTO, SCRITTA NON CON L`INCHIOSTRO, MA CON LO SPIRITO DE
Dane | 08-09-2003 łowo kluczowe | ACG 383
117
2003
„Ty jesteś moim Bogiem, nie mam innego dobra poza tobą” (Ps 16,2)
«SEI TU IL MIO DIO, FUORI DI TE NON HO ALTRO BENE» (Sal 16,2)
Dane | 01-07-2003 łowo kluczowe | ACG 382
134
2003
„Blisko lub daleko zawsze o tobie myślę”
«VICINO O LONTANO IO SEMPRE PENSO A VOI»
Dane | 30-06-2003 łowo kluczowe | ACG 381
121
2003
Projekt animacji i rządów Przełożonego Generalnego i jego Rady na sześciolecie 2002-2008
PROGETTO DI ANIMAZIONE E GOVERNO DEL RETTOR MAGGIORE E DEL SUO CONSIGLIO PER IL SESSENNIO
Dane | 30-03-2003 łowo kluczowe | ACG 380
114
2002
Wspólnota salezjańska dzisiaj
LA COMUNITÀ SALESIANA OGGI
Dane | 20-04-2002 łowo kluczowe | ACG 378
120
2002
„Drodzy przyjaciele, bądźcie świętymi!”
«CARISSIMI, SIATE SANTI!»
Dane | 09-03-2002 łowo kluczowe | ACG 379
131