Przełożony Generalny

Biuro Przełożony

Przełożony Generalny: P. Àngel Fernández Artime >>
Nazwa: P. Antonino Zingale
Narodowość: Włochy (ISI )
Spotkanie Poprzedni: Dyrektor
Email: azingale@
Tel:   -