Przełożony Generalny

Nowi Delegaci Przełożonego Generalnego ds. Rodziny Salezjańskiej

 

Drodzy współbracia salezjanie, drodzy członkowie Rodziny Salezjańskiej,

pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Po obradach KG28, są wprowadzane, co jest rzeczą naturalną, pewne zmiany na różnych poziomach. Jedna z nich dotyczy Sekretariatu Przełożonego Generalnego ds. Rodziny Salezjańskiej.

W związku z tym chciałem poinformować wszystkich członków Rodziny Salezjańskiej na świecie o mianowaniu Delegatów Przełożonego Generalnego w odniesieniu do tych grup, które zakładają bezpośrednią animację duchową z naszej strony.

Deletatami Przełożonego Generalnego zostali:

Ks. Joan Lluís Playà, Delegat Przełożonego Generalnego ds. Sekretariatu Rodziny Salezjańskiej, będzie nadal asystentem kościelnym VDB (Ochotniczki Księdza Bosko) i CDB (Ochotnicy z Księdzem Bosko). Ks. Joan Lluís jest już dobrze znany, jako że w poprzednich latach pracował na tym polu; znamy go również jako dobrego koordynatora pracy ekip Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej.

Salezjanin koadiutor Duc (Dominik) Nam Nguyen, Wietnamczyk, będzie Delegatem Przełożonego Generalnego ds. Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Delegatem Przełożonego Generalnego ds. Byłych Wychowanków/Wychowanek Salezjańskich.

Dominik zna bardzo dobrze kontekst europejski i włoski, i stanowi, oczywiście, punkt odniesienia, gdy chodzi o kulturę azjatycką. Moim zamiarem nie jest “europejski” czy “zachodni” charakter animacji Rodziny Salezjańskiej, ale uczynienia jej bardziej uniwersalną, a także – nadanie większego znaczenia powołaniu salezjanina koadiutora w tym zakresie, który jest mu właściwy, łącznie z animacją w Rodzinie Salezjańskiej, zwłaszcza w odniesieniu do dwóch jej grup, które tworzą głównie ludzie świeccy.

Ks. Alejandro Guevara, obecnie Delegat ds. Rodziny Salezjańskiej hiszpańskiej Inspektorii Maryi Wspomożycielki z siedzibą w Sewilli (SMX), będzie Delegatem Przełożonego Generalnego w roli animatora duchowego Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki, a jego zadaniem będzie przede wszystkim animacja ADMA PRIMARIA w Turynie, a poza tym – całego Stowarzyszenia na świecie salezjańskim. Jego miejscem pobytu i animacji będzie właśnie Valdocco.

Do ekipy Sekretariatu będzie również należeć ks. Pier Luigi Cameroni, postulator generalny ds. kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej, ze względu na wrażliwość i perspektywę świętości salezjańskiej, do których wszyscy jesteśmy wezwani.

Bardzo dziękuję tym czterem współbraciom za ich dyspozycyjność i wspaniałomyślność, z jaką przyjęli te funkcje. Dziękuję także ks. Eusebio Muñozowi, ks. Giuseppe Castiemu i ks. Raphaelowi Jayapalanowi za ich odpowiedzialną i kompetentną służbę, jaką świadczyli przez sześć ostatnich lat na rzecz naszej Rodziny. A w perspektywie najbliższych lat życzę zarówno dalszej, ożywionej i pięknej animacji całej Rodziny Salezjańskiej, jak i wniesienia tej nowości, jakiej Kościół i charyzmat Księdza Bosko dzisiaj się od nas domagają.

Pozdrawiam was bardzo serdecznie

Ks. Ángel Fernández Artime SDB
Przełożony Generalny