Przełożony Generalny

“JAKO ZACZYN WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE LUDZKIEJ. Wymiar świecki Rodziny Księdza Bosko”. Tytuł i linie przewodnie Wiązanki 2023

Przełożony Generalny Salezjanów ks. Ángel Fernández Artime, ojciec i ośrodek jedności Rodziny Salezjańskiej, po fazie konsultacji i rozeznania z odpowiedzialnymi za poszczególne grupy Rodziny Salezjańskiej, członkami Rady Generalnej i innymi ekspertami, poinformował dzisiaj o tytule i liniach przewodnich swojej Wiązanki na rok 2023: “JAKO ZACZYN WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE LUDZKIEJ”. Świecki wymiar Rodziny Księdza Bosko”.

W swojej prezentacji ks. Á.F. Artime od razu precyzuje, że ta Wiązanka będzie miała dwie grupy odbiorców: nie tylko wszystkie grupy Rodziny Salezjańskiej, ale także “dzieci i młodzież ze wszystkich placówek Rodziny Księdza Bosko na świecie”, ponieważ – jak wyjaśnia – “w świetle tego, co najbardziej charakteryzuje naszą pedagogikę i duchowość, chcemy pomóc dzieciom, a zwłaszcza młodzieży odkryć to, że każdy z nich może być zaczynem, o którym mówi Jezus”.

Jednocześnie dla Rodziny Księdza Bosko “chce być jasnym i pobudzającym przesłaniem ukierunkowanym na odkrycie jej wymiaru świeckiego”, a zwłaszcza w odniesieniu do konsekrowanych członków Rodziny Salezjańskiej stanowić zaproszenie do bycia “zaczynem w cieście chleba ludzkości” i “do życia obok siebie, pozwalając się ubogacić ewangeliczną laickością”.

Zaczyn, do którego metaforycznie odwołuje się również Jezus, by przybliżyć apostołom Królestwo Boże, jest “jedynym żywym składnikiem”, tym elementem, którego używa się w małych ilościach, ale który “ma zdolność wpływania, warunkowania i przekształcania całego ciasta” – stwierdza Przełożony Generalny.

Stąd też ta propozycja pod adresem każdego członka Rodziny Salezjańskiej i młodzieży, aby być zaczynem w świecie, szerząc Słowo i Królestwo Boże, tak jak drożdże, które przemieniają ciasto w chleb.

W swojej refleksji Przełożony Generalny zwraca również uwagę na znaczenie pracy świeckich w dziełach Zgromadzenia Salezjańskiego, przypominając, że “Kościół składa się w ponad 99% z osób świeckich... Możemy sobie wyobracić, jak ten odsetek wzrasta, jeśli weźmiemy pod uwagę cały świat: świeccy są ciastem, a także zaczynem Królestwa”.

Pełna treść tych pierwszych wytycznych zawartych w Wiązance Przełożonego Generalnego na rok 2023 jest dostępna w językach włoskim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim i francuskim na dole strony.