Rada

Azja Południowa

DORADCA OGÓLNY

 

Radny regionalny promuje bardziej bezpośrednie połączenie między prowincjami a Przełożonym Generalnym i jego radą.

Dbają o interesy powierzonych im prowincji. Rada Generalna opowiada się za znajomością lokalnych sytuacji, w których ma miejsce nasza misja. (Konst. Art. 140)

Regione Asia Sud >>
Don Pulianmackal Biju
Consigliere Regionale na Asia Sud