Rada

Azja Wschodnia-Oceania

GENERALNY DORADCA DLA AZJI-WSCHODNI OCEANIA

 

Radny regionalny promuje bardziej bezpośrednie połączenie między prowincjami a Przełożonym Generalnym i jego radą.

Dbają o interesy powierzonych im prowincji. Rada Generalna opowiada się za znajomością lokalnych sytuacji, w których ma miejsce nasza misja. (Konst. Art. 140)

Regione Asia Est-Oceania >>
Don Joseph Phuoc
Consigliere generale na Asia Est Oceania