Rada

Azja Wschodnia-Oceania

GENERALNY DORADCA DLA AZJI-WSCHODNI OCEANIA

Regione Asia Est-Oceania >>

 

Radny regionalny promuje bardziej bezpośrednie połączenie między prowincjami a Przełożonym Generalnym i jego radą.

Dbają o interesy powierzonych im prowincji. Rada Generalna opowiada się za znajomością lokalnych sytuacji, w których ma miejsce nasza misja. (Konst. Art. 140)

Ks NGUYEN Thinh Phuoc Joseph
Generalny Doradca Dla Azji-Wschodni Oceania

 

Inspektoria pochodzenia
VIE
Narodowość
Wietnamczyk
Data urodzenia
02-11-1955
1. Zawód
15-08-1974
Święcenia
09-09-1995
Tytuły naukowe
  • Bakalaureat z filozofii (Dominican School of Philosophy and Theology, Berkeley, USA, 1995)
  • Licencjat z filozofii (Dominican School of Philosophy and Theology, Berkeley, USA, 1997)
  • Doktorat z teologii (Graduate Theological Union, Berkeley, USA, 2002)
Pełnione funkcje
  • Formator (Dalat Studentat, VIE, 2002-2015)
  • Radca inspektorialny ds. formacji (VIE, 2015-2020)
Języki, które zna
Wietnamski, angielski, włoski, francuski