Rada

Duszpasterstwo młodzieży

DORADCA OGÓLNY

Departament Duszpasterstwa Młodzieży >>

 

Radca ds. Duszpasterstwa młodzieżowego animuje i kieruje salezjańską akcją apostolską w różnych formach, dbając o to, by realizowany był w nich priorytet młodzieży i inspiracja dla systemu prewencyjnego.

Pomaga prowincjom w rozwijaniu ich projektów i zobowiązań duszpasterskich, ponieważ wierni duchowi Ks. Bosko odpowiadają na potrzeby czasów i miejsc (Konst. Art. 136)

Kr GARCÍA MORCUENDE Miguel Ángel
Radny ds. Duszpasterstwa Młodzieży

 

Inspektoria pochodzenia
SSM
Narodowość
Hiszpan
Data urodzenia
29-09-1967
1. Zawód
16-08-1986
Święcenia
05-04-1997
Tytuły naukowe
  • Licencjat z filozofii (UPS – Rzym, 1988-1990)
  • Bakalaureat z teologii (1994-1997)
  • Magisterium z towarzyszenia osobistego i rozeznania zawodowego na Uniwersytecie Comillas (Madryt)
  • Ekspert ds. zarządzania szkołami katolickimi, Uniwersytet Comillas (Madryt)
Pełnione funkcje
  • Wykładowca i formator w Wyższym Instytucie Filozofii San Juan Bosco (Burgos, 1997-2003)
  • Delegat inspektorialny ds. duszpasterstwa młodzieżowego (SSM, 2003-2009)
  • Członek Dykasterii ds. duszpasterstwa młodzieżowego (SG, 2010-2017)
  • Dyrektor (2017-2020)
Języki, które zna
Hiszpański, włoski, angielski