Rada

Duszpasterstwo młodzieży

DORADCA OGÓLNY

 

Radca ds. Duszpasterstwa młodzieżowego animuje i kieruje salezjańską akcją apostolską w różnych formach, dbając o to, by realizowany był w nich priorytet młodzieży i inspiracja dla systemu prewencyjnego.

Pomaga prowincjom w rozwijaniu ich projektów i zobowiązań duszpasterskich, ponieważ wierni duchowi Ks. Bosko odpowiadają na potrzeby czasów i miejsc (Konst. Art. 136)

Departament Duszpasterstwa Młodzieży >>
Kr García Miguel Ángel

Radny ds. Duszpasterstwa Młodzieży