Rada

Europa Środkowa i Północna

DORADCA OGÓLNY

Regiony Europę Północną >>

 

Radny regionalny promuje bardziej bezpośrednie połączenie między prowincjami a Przełożonym Generalnym i jego radą.

Dbają o interesy powierzonych im prowincji. Rada Generalna opowiada się za znajomością lokalnych sytuacji, w których ma miejsce nasza misja. (Konst. Art. 140)

Ks JACHIMOWICZ Roman
Radca Regionalny na Europę Północną

 

Inspektoria pochodzenia
PLN
Narodowość
Polak
Data urodzenia
13-11-1967
1. Zawód
22-08-1987
Święcenia
25-05-1995
Tytuły naukowe
  • Magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
  • Magisterium z pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim
Pełnione funkcje
  • Z-ca dyrektora szkoły (Szczecin, 1995-1998)
  • Dyrektor szkoły (Szczecin, 1998-2006)
  • Dyrektor wspólnoty i dyrektor szkoły (Aleksandrów Kujawski, 2006-2015
  • Ekonom wspólnoty (Szczecin, 2015)
  • Inspektor (PLN, 2016-2020)
Języki, które zna
Polski, niemiecki, angielski, rosyjski, włoski