Rada

Interameryka

DORADCA OGÓLNY

 

Radny regionalny promuje bardziej bezpośrednie połączenie między prowincjami a Przełożonym Generalnym i jego radą.

Dbają o interesy powierzonych im prowincji. Rada Generalna opowiada się za znajomością lokalnych sytuacji, w których ma miejsce nasza misja. (Konst. Art. 140)

Regione Interamerica >>
Don Hugo Orozco
Radny Regionalny ds. Ameryki Północnej