Rada

Wikariusz PG

WIKARIUSZ PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO

 

Wikariusz jest pierwszym współpracownikiem Przełożonego Generalnego w zarządzaniu Towarzystwem i ma zwyczajną władzę zastępczą.

Zajmuje miejsce Przełożonego Generalnego nieobecny lub utrudniony. Powierzono mu szczególnie troskę o życie i dyscyplinę religijną.

Ks MARTOGLIO Stefano
Wikariusz Przełożonego Generalnego
Biuro Wikariusza >>
 

 

Inspektoria pochodzenia
ICP
Narodowość
Włoch
Data urodzenia
30-11-1965
Pierwsze śluby
08-09-1985
Święcenia
11-06-1994
Tytuły naukowe
  • Bakalaureat z filozofii (UPS - Brescia, 1987)
  • Bakalaureat z teologii (UPS - Turyn, 1993)
  • Doktorat z pedagogiki o kierunku dydaktycznym (U. Trieste, 1997)
Pełnione funkcje
  • Radca inspektorialny (ICP, 1999 - 2004)
  • Delegat inspektorialny (ICP VIS, 2004 - 2005)
  • Inspektor (ICP, 2008 - 2014)
  • Radca regionu Śródziemnomorskiego (2014 - 2020)
Języki, które zna
Włoski, hiszpański, angielski