Rada

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2021
W?ochy – Spotkanie z inspektorami w po?owie ich kadencji
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Obchody 206. rocznicy urodzin Ksi?dza Bosko
Dane | 17-08-2021 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2021
Peru – Wikariusz Prze?o?onego Generalnego uczestniczy w spotkaniu z salezja?skimi dyrektorami
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2020
SG – Wikariusz Prze?o?onego Generalnego: “Niech Zgromadzenie b?dzie nadal ?ywotne i prorocze”
Dane | 16-10-2020 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2020
W?ochy – “?y? Ksi?dzem Bosko – trasy wizyt i duchowo?ci”
Dane | 02-09-2020 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2020
2020
SG – Ks. Stefano Martoglio nowym wikariuszem Prze?o?onego Generalnego
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2019
Etiopia - Wizyta animacji wikariusza Prze?o?onego Generalnego
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2019
Indie - Wizyta wikariusza Prze?o?onego Generalnego w pó?nocno-wschodnich Indiach
Dane | 23-10-2019 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2019
Watykan – “Musimy zapewni? nieletnim bezpieczne ?rodowiska”: wywiad z ks. Francesco Cered? po szczycie nt. ochrony nieletnich
Dane | 25-02-2019 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore
2018
Ukraina – Otwarcie i po?wi?cenie nowego domu salezja?skiego w Kijowie
Dane | 29-10-2018 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Prze?o?ony Generalny i jego wikariusz z inspektorami w miejscach salezja?skich
Dane | 27-09-2018 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore
2018
2018
Ukraina – Wizyta ks. Francesco Ceredy
Dane | 27-04-2018 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Ks. Cereda przeprowadzi? wizytacj? kanoniczn? we wspólnocie ?w. Kaliksta
Dane | 24-04-2018 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2018
2017
W?ochy – Spotkanie weryfikacyjne z inspektorami w po?owie sze?ciolecia
Dane | 19-09-2017 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2017
W?gry – Wizyta d’Insieme: wa?ny moment serdeczno?ci i komunii
Dane | 09-08-2017 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore