Rada Zasoby

Spotkanie dyrektorów redakcji

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA

 

Nairobi ontro Spotkanie dyrektorów różnych biuletynów salezjańskich opublikowanych w regionie salezjańskim Afryka-Madagaskar

SPOTKANIE WNIOSKÓW Dyrektorzy Biuletynów Salezjańskich opublikowanych w Afryce-Madagaskarze (ENG)


Kenia - Spotkanie redaktorów naczelnych „Biuletynu Salezjańskiego” Afryki

(ANS - Nairobi: 25 maja 2006 r.) - 23 maja w „Don Bosco Young Educational Service” (DBYES) w Nairobi odbyło się spotkanie dyrektorów różnych biuletynów salezjańskich opublikowanych w regionie salezjańskim Afryka-Madagaskar, promowane i koordynowane przez Departament Komunikacji Społecznej. Spotkanie jest kontynuacją II Konferencji Dyrektorów Biuletynu Salezjańskiego obchodzonego w Rzymie we wrześniu 2005 r. I jest jedną z inicjatyw promowanych przez Departament Komunikacji Społecznej w celu poprawy i promocji magazynu salezjańskiego. Na spotkaniu obecny był o. Tarcisio Scaramussa, Radca ds. Komunikacji Społecznej. Podczas spotkania dyrektorzy redakcyjni przedstawili rzeczywistość Biuletynu Salezjańskiego, ilustrując pracę redakcyjną, dane, cechy charakterystyczne i problemy. Podczas obrad zaprezentowano przebieg konferencji w Rzymie, opublikowanej w cdrom, z której podjęto wskazówki i pomysły, aby ulepszyć i ożywić Biuletyn Salezjański w Afryce. Podjęto konkretne zobowiązania do ściślejszej współpracy między dyrektorami Biuletynów Salezjańskich a Departamentem Komunikacji Społecznej. Biuletyn Salezjański jest obecny w Afryce w 5 edycjach, promowanych przez wiele prowincji lub wiceprowincji: Afryka Tropikalna Równikowa (ATE), Afryka Zachodnia (AFO), Mówiący po Francusku Afryka Zachodnia (AFW), Afryka Wschodnia (AFE) i Mozambik (MOZ) , publikowane w języku angielskim, francuskim i portugalskim, w sumie 35 800 kopii rocznie. W najbliższej przyszłości planowane są dwie inne edycje. z których podjęto wskazówki i pomysły, aby ulepszyć i ożywić Biuletyn Salezjański w Afryce. Podjęto konkretne zobowiązania do ściślejszej współpracy między dyrektorami Biuletynów Salezjańskich a Departamentem Komunikacji Społecznej. Biuletyn Salezjański jest obecny w Afryce w 5 edycjach, promowanych przez wiele prowincji lub wiceprowincji: Afryka Tropikalna Równikowa (ATE), Afryka Zachodnia (AFO), Mówiący po Francusku Afryka Zachodnia (AFW), Afryka Wschodnia (AFE) i Mozambik (MOZ) , publikowane w języku angielskim, francuskim i portugalskim, w sumie 35 800 kopii rocznie. W najbliższej przyszłości planowane są dwie inne edycje. z których podjęto wskazówki i pomysły, aby ulepszyć i ożywić Biuletyn Salezjański w Afryce. Podjęto konkretne zobowiązania do ściślejszej współpracy między dyrektorami Biuletynów Salezjańskich a Departamentem Komunikacji Społecznej. Biuletyn Salezjański jest obecny w Afryce w 5 edycjach, promowanych przez wiele prowincji lub wiceprowincji: Afryka Tropikalna Równikowa (ATE), Afryka Zachodnia (AFO), Mówiący po Francusku Afryka Zachodnia (AFW), Afryka Wschodnia (AFE) i Mozambik (MOZ) , publikowane w języku angielskim, francuskim i portugalskim, w sumie 35 800 kopii rocznie. W najbliższej przyszłości planowane są dwie inne edycje. Biuletyn Salezjański jest obecny w Afryce w 5 edycjach, promowanych przez wiele prowincji lub wiceprowincji: Afryka Tropikalna Równikowa (ATE), Afryka Zachodnia (AFO), Mówiący po Francusku Afryka Zachodnia (AFW), Afryka Wschodnia (AFE) i Mozambik (MOZ) , publikowane w języku angielskim, francuskim i portugalskim, w sumie 35 800 kopii rocznie. W najbliższej przyszłości planowane są dwie inne edycje. Biuletyn Salezjański jest obecny w Afryce w 5 edycjach, promowanych przez wiele prowincji lub wiceprowincji: Afryka Tropikalna Równikowa (ATE), Afryka Zachodnia (AFO), Mówiący po Francusku Afryka Zachodnia (AFW), Afryka Wschodnia (AFE) i Mozambik (MOZ) , publikowane w języku angielskim, francuskim i portugalskim, w sumie 35 800 kopii rocznie. W najbliższej przyszłości planowane są dwie inne edycje.