Rada Zasoby

Spotkanie regionu Ameryki Środkowej i Północnej w Amatitan w Meksyku

 

Delegaci SC obecni na spotkaniu Regionu Ameryki Środkowej i Północnej w Amatitan w Meksyku w dniach 18-19 października 2004 r.

 

Inspektorzy z regionu Ameryki Środkowej i Północnej zebrali się w Guadalajara w Meksyku. 20 i 21 października studiowali temat SC.

 


Peru - Don Scaramussa: „Mówienie o komunikacji to imperatyw naszych czasów”

(ANS - Lima, 10 listopada 2004 r.)- Błyskawiczna wizyta ks. Tarcisio Scaramussa, radnego generalnego ds. Komunikacji społecznej w prowincji Peru. Od 2 do 4 listopada z napiętym harmonogramem odwiedził różne centra produkcji komunikacji społecznej. Należą do nich Salezjańskie Centrum Komunikacyjne (Telewizja Duszpasterska, Biuletyn), księgarnia, typografia i nadawca telewizyjny Pax. Powiedział, że cieszy się z pracy wykonanej w ostatnich latach i wezwał wszystkich do kontynuowania stylu Ks. Bosko. Spotykając się z Inspektorem i jego Radą, zdecydowanie nalegał na Przesłanie Przełożonego Generalnego do członków Salezjańskiej Rady ds. Komunikacji Społecznej w Rzymie, zebranej 25 lipca 2004 r. „Dzisiejsze mówienie o komunikacji jest koniecznością naszych czasów. Nie możemy pozostać ograniczeni do pracy w dziełach. Musimy wiedzieć, korzystać z mediów,