Rada Zasoby

CS Newsletter in 2020-01

Drodzy Przyjaciele,

Mam nadzieję, że znajduję was w dobrym zdrowiu w tym pierwszym miesiącu roku, także stojącym pod znakiem salezjańskiej świętości.

Chcę podzielić się z wami niektórymi wiadomościami dotyczącymi KG28 i tematem Wiązanki, czyniąc to w kontekście świat św. Franciszka Salezego i św. Jana Bosko. 

Już niewiele dni pozostało do rozpoczęcia KG28. W Turynie-Valdocco, gdzie ta się odbędzie, zgromadzi się ponad 240 salezjanów z 90 okręgów i delegatur 134 krajów świata. U stóp ołtarzy Maryi Wspomożycielki i św. Jana Bosko będziemy prosić o dary Ducha Świętego, byśmy umieli odpowiednio nakreślić profil współczesnego salezjanina. Temat ten  dotyczy również salezjanów z waszego Kraju i młodzieży z waszej Inspektorii, skąd wyjdą przyszłe powołania.

To wydarzenie potrzebuje modlitwy, uwidocznienia oraz rozpowszechnienia w Kościele i w społeczeństwie. Ekipy ds. komunikacji społecznej każdej Inspektorii proszone są o zachęcenie do udziału w nim salezjanów, świeckich, młodzieży i członków Rodziny Salezjańskiej poprzez przekaz odpowiednich informacji. Dykasteria, za pośrednictwem ANS i „Multimedia”, będąc z wami w kontakcie, zaoferowała i poprosiła was o współpracę, aby umożliwić  jak najlepsze przeżycie tego najważniejszego wydarzenia, jakie ma miejsce każdego sześciolecia w Zgromadzeniu. Jestem bardzo wdzięczny za wspaniałomyślną i fachową odpowiedź, jaka dotychczas została udzielona z waszej strony. ANS, pozostając w kontakcie z wami, będzie kontynuował tę współpracę do końca KG28.

Macie już zapewne w ręku tekst tegorocznej Wiązanki. Przełożony Generalny zaczął ją rozpowszechniać bardzo szeroko. Najpierw zaprezentował ją wspólnotom salezjańskim w Rzymie, następnie Córkom Maryi Wspomożycielki, a ostatnio uczynił to w Turynie-Valdocco w obecności całej Rodziny Salezjańskiej.

Jej temat jest dogłębnie ludzki i chrześcijański: „Dobrzy chrześcijanie i uczciwi obywatele. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie”. Niewątpliwie stanowi ona zaproszenie do współpracy w budowaniu „Królestwa Bożego”, do czego wzywa Jezus w Ewangelii; apel wzywający do budowania „Cywilizacji miłości”, który kierował św. Jan Paweł II, oraz – wezwanie do poszanowania i zatroszczenia się o „wspólny dom”, do czego zachęca papież Franciszek. 

Również delegaci ds. komunikacji społecznej dają poznać treść Wiązanki i promują wideokomentarz w różnych dziełach i wśród różnych grup Rodziny Salezjańskiej. Czerpiąc z tych treści, szerzymy podstawowe prawa człowieka, bronimy życia na wszystkich jego etapach, ponieważ jest święte, chronimy małoletnich, dopuszczamy do głosu tych, którzy go nie mają, czynimy widocznymi osoby z marginesu i odrzucone. Szerzymy prawdę, sprawiedliwość i pokój.

W dniu 24 stycznia obchodzimy święto św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, wielkiego człowieka przekazu. Od niego nasz ojciec, Ksiądz Bosko, nauczył się przekazywać dobro, a więc – ewangelizować oraz wychowywać młodzież i ludzi z warstw ludowych. Od nich wiele się możemy nauczyć, wpatrując się w ich powołanie i misję, ich ukochanie Boga i zaangażowanie na rzecz zbawienia dusz, co stanowiło dla nich fundament bycia ludźmi przekazu. Idąc za ich przykładem, zakorzeniamy naszą wizję i działanie na polu przekazu w stałym doświadczeniu Boga i w wielkiej pasji apostolskiej, która konkretyzuje się w byciu w coraz większym stopniu osobami autentycznymi i profesjonalnymi. Tylko w ten sposób możemy stanowić wiarygodny punkt odniesienia w społeczeństwie.

Składam gratulacje i serdecznie pozdrawiam was wszystkich, życząc dobrego świętowania naszych świętych patronów. Dziewica Maryja Wspomożycielka niech was chroni i wam towarzyszy. Przekazuję również pozdrowienia od innych członków dykasterii.

Ks. Filiberto González Plasencia
Radca ds. komunikacji społecznej