Rada Zasoby

CS Newsletter in 2017-10


Bollettino n°. 89 ottobre 2017

Animazione
Lettera di Don Filiberto

Cari amici:
In tutte le sessioni del Consiglio Generale, riceviamo le visite dei nuovi ispettori. E sempre una gioia incontrarci con loro per sostenerli nel loro nuovo ministero e, allo stesso tempo, per offrire le linee guida proprie di ciascun Settore, nel mio caso sulla Comunicazione. www.sdb.org

Formacja

Dom Generalny – Wspólna praca, aby chroni? dzieci przed zagro?eniami ze strony internetu

Z tego te? wzgl?du Centrum Ochrony Dzieci Uniwersytetu Gregoria?skiego zorganizowa? w ostatnich dniach I Kongres Powszechny nt. “Godno?? dziecka w ?wiecie cyfrowym”. Z tej okazji tak?e papie? Franciszek zechcia? skierowa? swoje przes?anie ...


Boliwia – Salezja?ski Dzie? Komunikacji Spo?ecznej: “Komunikacja jest spotkaniem”

W dniu dzisiejszym ko?czy si? wizyta ks. Filiberto Gonzáleza Plasencii, radcy generalnego ds. komunikacji spo?ecznej, w Boliwii (17-20 wrze?nia) ...

Informazione


Argentyna – Radca generalny ds. komunikacji spo?ecznej spotyka si? z redakcj? Biuletynu Salezja?skiego

W dniu 21 wrze?nia ks. Filiberto González, radca generalny ds. komunikacji spo?ecznej, prowadzi? spotkanie z redakcj? argenty?skiej wersji Biuletynu Salezja?skiego.

Produzione

Urugwaj – Kongres po?wi?cony religijnemu marketingowi

“Jak zaoferowa? najlepszy produkt historii? Jak sprawi?, by Ewangelia Jezusa stawa?a si? bli?sza ludziom?”. Te dwa pytania by?y przedmiotem odpowiedzi I Kongresu po?wi?conego religijnemu marketingowi w Ameryce ?aci?skiej, ...