Rada Zasoby

Biuletyn salezjańskiej informacji misyjnej Cagliero11 gennaio 2013

MISSIONI


MISSIONI - Cagliero 11

1 2

Drodzy salezjanie i przyjaciele misji
salezjańskich, na początku stycznia
2013 życzę wam roku pełnego Światła!

Przeżywamy Rok Wiary, czas łaski.

Jako prawdziwi synowie ks. Bosko
chcemy żyć stale z głębokim poczuciem
Kościoła. Temat Dnia Misji
Salezjańskich 2013 (DMS 2013) –
„Droga wiary w Afryce”, pomoże
nam wejść w istotę Roku Wiary:
nawiązanie do katechumenatu, do
katechistów, pomoże nam zainspirować
się młodymi wspólnotami
chrześcijańskimi.

Dziękuję z całego serca wszystkim
współbraciom z Afryki, którzy przybliżyli
nam dynamikę ogromnego
„duchowego płuca ludzkości”, która
zdaje się przeżywać kryzys wiary i
nadziei (Benedykt XVI, Africae
munus 13).

W Roku Wiary zapraszam was do
życia modlitwą z DMS 2013: „Jezu,
chodź ze mną, Jezu, zostań ze mną
... uczyń mnie swoim świadkiem!”
Ks. Václav Klement SDB
Radca ds. Misji
„Kairos” dla Afryki i Madagaskaru
Jedną z rzeczy, która uderza odwiedzających Afrykę, jest liczba Chińczyków
obecnych na tym kontynencie. Ocenia się, że w Afryce jest co
najmniej 25 mln Chińczyków! Niektórzy z nich, zwłaszcza młodzi, uczęszczają
do naszych centrów i oratoriów, głównie ze względu na sport, a
czasem by „cieszyć się” niektórymi z naszych uroczystości liturgicznych.

Może czasem stają się przedmiotem naszych żartów. Jednak, jeśli spojrzy
się głębiej na tę sytuację, z wrażliwością misyjną, staje się jasne, że wielu
z nich, o ile nie większość, nigdy nie słyszeli Ewangelii, i nie znają Jezusa
Chrystusa.

I być może szczęśliwym zbiegiem okoliczności jest to, że w listopadzie
2012 roku (od 5 do 9) studium odnośnie pierwszego głoszenia Chrystusa w
Afryce i na Madagaskarze odbyło się w Addis Abebie, w Etiopii, i że Dzień
Misji Salezjańskich 2013 koncentruje się na głoszeniu Chrystusa w Afryce.

Te dwie sytuacje zachęcają nas do rozglądnięcia się wokół siebie z sercem
misyjnym Księdza Bosko!

Patrząc misyjnymi oczami Księdza Bosko widzimy wokół siebie „pilną
potrzebę głoszenia w Afryce Dobrej Nowiny milionom ludzi, którzy jeszcze
nie przyjęli Ewangelii” (Ecclesia in Africa, 47). Ważne jest zatem wzbudzić
zainteresowanie osobą Jezusa Chrystusa wśród tych, którzy Go nie znają i
ożywić wiarę afrykańskich chrześcijan, którzy stali się letni w swojej
wierze.

Papież Benedykt XVI zachęcił, aby odnaleźć „gorliwość początków ewangelizacji
kontynentu afrykańskiego” (Africae munus, 164). Ten misyjny zapał
otworzy nasze oczy na możliwości misyjne wobec chińskiej obecności w
Afryce. W rzeczywistości bowiem, tutaj mamy wszelkie możliwości
głoszenia Ewangelii, których Kościół w Chinach nie ma! Nowy Testament
używa terminu kairos do opisania „czasu wyznaczonego w planie Boga”,
momentu, w którym Bóg działa (jak np. u Mk 1,15). Jestem przekonany, że
musimy odpowiedzieć na ten czas odwiedzin Boga. Dlatego właśnie,
podczas naszego ostatniego spotkania, zaprosiłem inspektorów Regionu
Afryka, aby rozeznać, co Bóg mówi do nas dzisiaj wobec tej ogromnej chińskiej
obecności. Jestem pewien, że czeka nas obfity urodzaj jeśli odpowiemy
z misyjną odwagą na ten kairos dla Kościoła i Zgromadzenia w Afryce i
na Madagaskarze!

Ks. Guillermo Basañes SDB
Radca Regionalny ds. Afryki i Madagaskaru
Dzień Misji Salezjańskich, obchodzony co roku w dniu wybranym przez każdą inspektorię, ma
pomóc każdemu salezjaninowi, każdej wspólnocie wychowawczo-duszpasterskiej i całej
Rodzinie Salezjańskiej poznać różne zobowiązania misyjne Zgromadzenia, otworzyć oczy na
nowe realia misyjne, przezwyciężyć każdą pokusę zamknięcia się we własnym terytorium czy
kontekście i przypomnieć sobie uniwersalny zakres charyzmatu salezjańskiego. Tematem DMS
2013 jest „Droga wiary w Afryce”. Obchody Dnia Misji Salezjańskich to punkt kulminacyjny (po
całej drodze wychowawczo-duszpasterskiej, naznaczonej różnymi inicjatywami poprzedzających
go tygodni) i wyraz ducha misyjnego całej wspólnoty wychowawczo-duszpasterskiej,
który pozostaje żywy przez cały rok.

/en/SDB_webTV/Sectors/SMD_2013
/it/SDB_webTV/Congregazione&IDVideo=495&page=1
Dzień Misji Salezjańskich 2013
Publikacja Dykasterium ds. Misji dla wspólnot salezjańskich i przyjaciół misji salezjańskich
Biuletyn salezjańskiej informacji misyjnej
Nr 49 – Styczeń 2013
Afrykańczyk… misjonarz w Afryce
Pochodzę z Demokratycznej Republiki Konga, urodziłem się w rodzinie katolickiej. Spotkałem Jezusa dzięki
mojej mamie ... Pewnego dnia, gdy przechodziłem obok kościoła, mama powiedziała: „Mój synu, wejdźmy
pozdrowić Jezusa w kościele”. Nic nie rozumiałem. Wszedłszy do kościoła zobaczyłem, że moja mama uklękła i
zrobiła znak krzyża. Ten gest mi pozostał i od tego momentu zacząłem czuć obecność Boga w moim życiu.

Okres między 1990 a 1992 był czasem bardzo trudnym. W moim kraju wiele dzieci zostało opuszczonych. Spotykając
je na ulicy, w moim sercu zaczęły pojawiać się pytania: „Dlaczego te dzieci cierpią? Czy Jezus je opuścił?”
W głębi mego serca brzmiały słowa Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Postanowiłem oddać moje życie na służbę cierpiącym dzieciom na świecie.

Takie były początki mojego powołania misyjnego.

W pre-nowicjacie salezjańskim moja radość była ogromna, gdy inspektor wysłał mnie do pracy z dziećmi przeżywającymi
trudności. Potem podzieliłem się z moim dyrektorem wezwaniem misyjnym, które czułem w sercu.

Dyrektor poradził mi, bym wyraził to pragnienie misyjne po przybyciu
do nowicjatu. Mistrz nowicjatu utwierdzał mnie w tym powołaniu
i zachęcał, abym kontynuował proces rozeznania. Na filozofii
napisałem do Przełożonego Generalnego: ks. Vecchi zaakceptował
moje podanie i wysłał mnie do inspektorii francuskojęzycznej Afryki
Zachodniej (AFO), którą tworzy siedem krajów. Przez dwa lata
asystencji pracowałem w Togo. Po święceniach kapłańskich byłem
odpowiedzialny za dom dla dzieci trudnych i za duszpasterstwo młodzieżowe
w Abidżanie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Od 2010 roku
jestem w Ouagadougou, w Burkina Faso, wśród dzieci w Belleville,
gdzie rozpoczynamy nową obecność salezjańską.

Podczas tej drogi misyjnej musiałem zmierzyć się z różnymi trudnościami,
które stanowią część tej radości głoszenia Jezusa: miałem
trudności dotyczące zarówno języka jak i klimatu. Ale moją największą radością było spotkać braci i siostry z
Afryki Zachodniej, którzy są bardzo wrażliwi wobec Afrykańczyka, będącego misjonarzem w Afryce. Byłem pod
wrażeniem świadectwa niektórych, którzy mówili: „Jesteś Afrykańczykiem i opuściłeś swój kraj, swoich rodziców,
przyjaciół, i przyjechałeś tutaj, aby żyć z nami. W ten sposób jesteś naprawdę naszym bratem i synem.

Nie bój się, jesteśmy z tobą w tej misji, którą Bóg ci powierza wśród nas”.

Chciałbym zachęcić młodych salezjanów, aby nie bali się odpowiedzieć na misyjne wezwanie Boga: Bóg potrzebuje
ciebie, pragnie abyście byli Jego świadkami aż po krańce ziemi. Żyjcie swoją misją, gdziekolwiek jesteście.

Bądźcie stronicą Ewangelii, która przyciąga innych młodych do życia misyjnego!

Ks. Albert Kabuge SDB
Kongijczyk, misjonarz w Burkina Faso
POTRZEBA NOWYCH MISJONARZY – OCEANIA
Inspektoria: AUL – Australia
Języki: angielski, języki migrantów
Środowisko: społeczeństwo zsekularyzowane, wielokulturowe. Niewielu młodych salezjanów,
dzieła wychowawcze (szkoła, centrum młodzieżowe), duszpasterstwo migrantów
MOR – Inspektoria Bliskiego Wschodu
Salezjańska Intencja Misyjna
Inspektoria powstała dzięki obecnościom ks. Antonio Belloni w Ziemi Świętej (1893), rozszerzonym
później na Egipt (1896), Turcję (1903), Iran (1937), Syrię (1948), Liban (1952). W
Poprzednie numery „Cagliero 11” można znaleźć na: purl.org/sdb/sdl/Cagliero
styczniu 2012, inspektorem MOR został po raz pierwszy salezjanin pochodzenia arabskiego, ks. Munir El Rai z Syrii. Obecnie
jest tam 33 lokalnych współbraci (Egipt 15, Syria 13, Liban 3, Iran 1, Irak 1) i 75 misjonarzy z następujących krajów: Włochy
42, Indie 7, Polska 6, Wietnam 3, Hiszpania 2, Malta 2, Chile 1, Haiti 1, Filipiny 1, Kenia 1, Meksyk 1, Paragwaj 1, Słowenia
1, Timor Wschodni 1, Wenezuela 1, USA 1. Większość z nich jest już w okresie trzeciego wieku. Różnorodność języków,
kultur, religii i różnych obrządków chrześcijańskich, trudności pochodzenia społecznego i sytuacje różnych konfliktów
zbrojnych sprawiają, że także nasza misja wychowawczo-ewangelizacyjna nie jest łatwa.

Za współbraci obecnych we wszystkich siedmiu krajach inspektorii MOR i ich
współpracowników świeckich, aby pośród wielu trudności mogli z wiarą, odwagą
i cierpliwością, realizować salezjańską misję wychowawców i ewangelizatorów.