Rada Zasoby

Cagliero11 marzo 2015

MISSIONI


MISSIONI - Cagliero 11

1 2

Publikacja Dykasterium ds. Misji dla wspólnot salezjańskich i przyjaciół misji salezjańskich Biuletyn salezjańskiej informacji misyjnej
Nr 75 – Marzec 2015

poświęceniem zaangażowani w niesie-
nie Ewangelii Radości młodzieży na Litwie. Tam jesteśmy w pełni w centrum „Projektu Europa”, na jednej z jego peryferii. Sześciu salezjanów: dwóch Litwinów, dwóch Włochów, dwóch Wietnamczyków. Piękne proroctwo braterstwa! W naszej parafii Księdza Bosko w Wilnie, imponujący i przycią-
gający Chrystus Ukrzyżowany przewo-
dzi świątyni. Z bardzo oryginalnym szczegółem: sam Ksiądz Bosko wska-
zuje nam Krzyż. Przepiękne przesłanie salezjańskie i misyjne na Wielki Post.

Ten Ksiądz Bosko, który wskazuje na Krzyż przypomina nam taki sam gest, jaki wykonał wobec Mamy Małgo-
rzaty na Valdocco, gdy chciała wrócić do Becchi.

Ten Ksiądz Bosko, który wskazuje na Krzyż jest żywą pamiątką wszyst-
kich misjonarzy salezjańskich, którzy pewnego dnia zostali posłani, otrzymu-
jąc na Valdocco, czy gdzie indziej, Krzyż.

Ten Ksiądz Bosko, który wskazuje na Krzyż przypomina nam salezjański mandat misyjny wszystkich czasów: prowadzić młodych ludzi do Krzyża Jezusa, do Drzewa Życia! Owocnej drogi wielkopostnej i misyjnej! Ks. Guillermo Basañes SDB
Radca ds. Misji
D r o d z y przyjaciele, w m i n i o n y m m i e s i ą c u odwiedziłem naszą misję salezjańską na Litwie. Zimne nogi, gorące serca! Salezja-
nie i salezjanki, z wielkim

Poszukuje się nowych misjonarzy

Nie tylko w 2015 roku, ale w ciągu całego sześciolecia, chcemy umocnić naszą obecność w niektórych obszarach misyjnych, które obecnie najbardziej potrzebują pomocy, między innymi:
♦ praca misyjna w Amazonii, zwłaszcza w Manaus, Campo Grande i w Wenezueli;
♦ praca misyjna w Chaco Paraguayo;
♦ praca misyjna w niektórych regionach Pampy i Patagonii Argen-
tyńskiej;
♦ obecność misyjna w społeczności imigrantów w Stanach Zjed-
noczonych;
♦ obecność misyjna na Bliskim Wschodzie, który - jak wszyscy wiemy - bardzo ucierpiał w wyniku różnych wojen;
♦ obecność misyjna wśród muzułmanów, od Afryki Północnej do krajów Zatoki Perskiej, i w Pakistanie;
♦ nowa obecność misyjna, której domaga się Projekt Europa i która dotyczy pracy pośród różnych migracji;
♦ wzmocnienie młodych obecności misyjnych pierwszej ewangelizacji w Azji i Oceanii: Mongo-
lia, Kambodża, Bangladesz, Laos…
Ks. Ángel Fernández Artime SDB (z ACG 419)

Przykład podania misyjnego
25 marca 2015
Drogi Księże Ángel,
... po uważnym rozeznaniu i dialogu z moim kierownikiem ducho-
wym, ja, N. z inspektorii ..., wyrażam moje pragnienie bycia misjona-
rzem ad exteros, ad gentes i ad vitam…
... Znakiem mojej całkowitej dyspozycyjności wobec Pana jest moja gotowość bycia posłanym w dowolne miejsce pracy Zgromadzenia, gdzie Ksiądz zechce mnie posłać. Jednak, znając dobrze moje ograni-
czenia, pragnąłbym być posłany w kontekst …
Wyrażam to pragnienie z pełną wolnością, bez żadnego przymusu. Obiecuję oddać wszystkie moje siły tym, do których będę posłany ...

... Dziękuję za życzliwość i zapewniam również moją modlitwę.

Zawsze oddany syn,
N.

Moje powołanie jest darem Maryi

Gdy byłem w aspirantacie często odwiedzali nas różni misjonarze salezjańscy, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach misyjnych. Wielu z nich było z Afryki i mogę powiedzieć, że moje marze-
nie o Afryce rozpoczęło się właśnie wtedy. Większość z nich podkreślało wagę modlitwy, prośby do Matki Bożej o powołanie misyjne. I tak zacząłem się modlić do Matki Bożej, aby zostać misjona-
rzem.

Oczywiście Indie nadal potrzebują wielu misjonarzy, ale jest tak wiele krajów i regionów, w których salezjanie nie są jeszcze obecni. No i nie możemy zaprzeczyć, że Indie to region, w którym obecność salezjańska znacznie wzrosła w ostatnich latach. W ciągu niespełna 110 lat, staliśmy się jedną z największych salezjańskich obecności w świecie, z ponad 2.500 salezjanami w ponad 12 inspektoriach. Charyzmat Księdza Bosko został posiany i umacnia się na indyjskiej ziemi dzięki odważnym wysiłkom i ofiarom misjonarzy. Jestem przekonany, że dziś Indie mają historyczną odpowie-
dzialność, aby zwrócić całemu Towarzystwu Salezjańskiemu to, co otrzymały od innych w przeszłości.

Moje modlitwy zostały ostatecznie wysłuchane w 2006 roku, kiedy stałem się częścią wyprawy misyjnej dla uczczenia setnej rocznicy obecności salezjanów w Indiach. Jestem przekonany, że moje powołanie misyjne jest szczególnym darem Madonny. Przybyłem do Etiopii w 2006 roku jako kleryk. Na początku uczyłem się miejscowego języka, tzn. języka amharskiego. Odbyłem asystencję w najbardziej odległych misjach Etiopii - w Prefekturze Apostolskiej w Gambella, powierzonej salezjanom. Po roku zostałem wysłany do Rzymu na teologię.

Po powrocie do Etiopii, już jako kapłan, z trudem na nowo podjąłem naukę języka amharskiego. Miałem nadzieję, że wrócę do Gambella i włączę się w bezpośrednią ewangelizację, ale zostałem posłany do post-nowicjatu, abym uczył filozofii. Tu mam lekcje, egzaminy i wszystkie inne obowiązki w typowym domu formacyjnym. Chociaż nie mam pełnego przygód doświadczenia misyjnego, to jednak bycie misjonarzem w Afryce było moim marzeniem od długiego czasu. Realizacja tego marzenia daje mi wielkie poczucie radości i satysfakcji. Radością jest również to, że uczestniczę w formacji przyszłych salezjanów w Etiopii.

Tu, w Etiopii, ludzie nazywają księży „Abba”, to amharskie określenie oznacza „Ojciec”. Zawsze, gdy dziecko w Etiopii wita mnie: „Abba Lijo”, doświadczam w moim sercu ogromnej radości, bo to przypomina mi moje powołanie misyj-
ne, które jest darem Maryi dla mnie i dla młodzieży w Etiopii!
Ks. Lijo Vadakkan SDB
Hindus, misjonarz w Etiopii

Świadectwo salezjańskiej świętości misyjnej
Sługa Boży biskup Octavio Ortiz Arrieta (1878/1958), pierwszy salezjanin peruwiański i biskup Chachapoyas w Peru, w 1906 roku pisał: „Księgą, którą zawsze powinniśmy czytać i która pozwoli nam cierpieć z cierpliwością jest Ukrzyżowany. Jezus cierpliwy i ja cieszący się życiem? Jezus upokorzony i ja pyszny? Jezus cierpiący głód i ja łakomy? Jezus zmęczo-
ny i ja leniwy?”.

Salezjańska Intencja Misyjna Formacja świeckich w Azji Wschodniej
Aby salezjanie z Regionu Azja Wschodnia-Oceania poświęcili więcej czasu i energii systema-
tycznej formacji naszych „świeckich współpracowników w posłannictwie”, zarówno w wychowaniu do wiary, jak i w wychowaniu opartym na Systemie Prewencyjnym Księdza Bosko.

W 16 krajach Azji Wschodniej pracuje około 1.300 współbraci z dziewięciu inspektorii i pięciu dele-
gatur salezjańskich, głównie w sytuacji pierwszej ewangelizacji. W posłannictwie salezjańskim współuczestniczy około 18.500 współpracowników świeckich, z których większość stanowią wyznawcy innych religii. A zatem formacja naszych „świeckich współpracowników w misji” ma kluczowe znaczenie.