Rada Zasoby

Dzień Misji Salezjańskich 2015 - List Radcy ds. Misji 

 

25 lutego 2014
Święto świętych Alojzego Versiglia i Kaliksta Caravario,
pierwszych męczenników salezjańskich
Prot: 14.0012

 

List Radcy ds. Misji

Dzień Misji Salezjańskich 2015

Drodzy współbracia,

kieruję serdeczne pozdrowienia ucznia-misjonarza, będącego w drodze ku peryferiom świata! Dzisiaj chcę wam zaprezentować różne materiały związane z 28. Dniem Misji Salezjańskich (DMS) 2015, którego tematem będzie:”Panie, poślij mnie”! Jest to nasz wkład w obchody Dwusetlecia urodzin Księdza Bosko.

Jakie cele chcemy osiągnąć w tym roku? Przede wszystkim chcemy nas samych uczynić pierwszymi odbiorcami Dnia Misji Salezjańskich. Jesteśmy wezwani do odkrycia na nowo misyjnego ducha naszego Ojca poprzez poznanie licznych historii salezjańskiego powołania misyjnego. Przedstawiam wam trzy główne cele DMS 2015:

1. Wzbudzić entuzjazm do “missio ad gentes”, dzieląc się świadectwami misyjnymi

Ogólnie biorąc, większość misjonarzy “ad gentes” rozpoznaje pierwszy moment swojego powołania w bezpośrednim kontakcie z doświadczeniem jakiegoś misjonarza. Najlepszym sposobem animacji misyjnej dla misjonarza jest opowiedzenie o swoim życiu młodzieży czy wspólnocie chrześcijańskiej.

W obecnym świecie łatwo można się zagubić w opowiadaniach o rzeczywistościach zewnętrznych, mówiących o tym, “co robi” misjonarz. My natomiast chcemy zaproponować przede wszystkim dzielenie się motywacjami, które stały u podstaw tego wyboru: “co motywuje” młodego salezjanina do pozostawienia swojego kraju, swojej kultury, swojej rodziny i przyjaciół, aby poświęcić się bezwarunkowo i bezgranicznie, aby wyjechać na misje. Co pozwala sprostać wyzwaniom, pokonać trudności i przeszkody na misjach? Zachęcam was do słuchania Boga, który mówi do nas poprzez świadectwo swoich uczniów misjonarzy!

2. Dać poznać współbraciom duchowość salezjańskich misjonarzy

Wywiad z misjonarzem, opublikowany w jakimś czasopiśmie, Biuletynie Salezjańskim czy Wiadomościach Inspektorialnych, dostępny w internecie (Youtube, Vimeo), będący przedmiotem “słówka na dobranoc” – może być bardzo owocny. Świadectwo o życiu misyjnym jest mało znane, stąd czasopisma pomagają zrozumieć motywacje, duchowość, które podtrzymują misjonarza w trudnościach, i popychają go ku nowym granicom.

W kontekście Dwusetlecia urodzin Księdza Bosko chcemy ofiarować młodzieży, współbraciom i Rodzinie Salezjańskiej 200 wywiadów z misjonarzami, które pomogą lepiej poznać wielkie postaci współczesnych salezjańskich misjonarzy. Grupy misyjne i współbracia, związani z komunikacją społeczną we wszystkich inspektoriach, proszeni są o pomoc w tym względzie.

3. Szerzyć i wprowadzić w życie „Formację misyjną salezjanów” (wyd. 2013)

Dzięki współpracy sektorów formacji i misji w ubiegłym sześcioleciu (2008-2014), mamy do dyspozycji, po raz pierwszy na poziomie Zgromadzenia, Linie przewodnie Formacji misyjnej salezjanów Księdza Bosko, które zostały zatwierdzone przez Przełożonego Generalnego i jego Radę w styczniu 2013 r.

Każdy salezjanin wezwany jest, na każdym etapie swojej formacji początkowej, do przyswojenia dynamik animacji misyjnej, a także rozeznania ewentualnego powołania do „missio ad gentes”. Pomoce w wersji cyfrowej (2DVD) i drukowanej (32-stronicowa broszura), związane z DMS 2015, dostarczają wszystkim inspektoriom, domom formacyjnym i grupom misyjnym bogatego materiału, który można praktycznie wykorzystać.

Potrzeba, abyśmy dzielili się dobrymi praktykami, które pomogą kształtować w nowych pokoleniach salezjańskich misyjne serce. DMS 2015 chce także pomóc w wymianie dobrych praktyk w zakresie formacji misyjnej pomiędzy różnymi kontynentami, grupami i ruchami misyjnymi Rodziny Salezjańskiej.

I na koniec, dziękuję wszystkim współbraciom, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tych materiałów. Dziękuję przede wszystkim współpracownikom z Dykasterii ds. Komunikacji Społecznej oraz „Don Bosco Media – Eurofilm” z Turynu, z którymi łączy nas bliska współpraca w ramach sektorów Posłannictwa Salezjańskiego.

Serdecznie was pozdrawiam, wypraszając pomoc Maryi, Matki i Wspomożycielki, dla wszystkich salezjanów, współpracowników świeckich i młodzieży, którzy kroczą razem z ludźmi młodymi w kierunku Jezusa Chrystusa!

Ks. Václav Klement
Radca ds. misji