Rada Zasoby

Spotkanie delegatów inspektorialnych ds. Komunikacji w Europie Północnej

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA

 

 

Polska - spotkanie delegatów inspektorialnych ds. Komunikacji w Europie Północnej

WNIOSKI SPOTKANIE INSPEKTORÓW Regionu Europa Północna - Sankt Petersburg 5 - 6 maja 2006 r. (ITA)


Rosja - Spotkanie Inspektorów Regionu Północnego

(ANS - St. Petersburg: 9 maja 2006 r.)- Spotkanie Inspektorów Salezjańskich Regionu Europy Północnej, które odbyło się w dziele Maryi Wspomożycielki w Petersburgu, zakończone wczoraj, 8 maja. Spotkanie, które rozpoczęło się 5 maja, poprowadził ks. Albert Van Hecke, Radca Regionu Europa Północna, i ks. Tarcisio Scaramussa, Radca ds. Komunikacji Społecznej. Wśród pozycji porządku obrad szczególną uwagę zwrócono na komunikację społeczną. Inspektorzy, zbierając wnioski i propozycje, które pojawiły się podczas spotkania Delegatów ds. Komunikacji Społecznej Regionu Europa Północna, które odbyło się w Warszawie pod koniec kwietnia, wskazali pewne wytyczne operacyjne. Zaprojektowano sposoby wzmocnienia współpracy z Agencją ANS, inicjatywy promujące wymianę informacji i różne produkcje i kryteria w celu poprawy jakości i połączenia między różnymi stronami internetowymi regionu Europy Północnej. Pojawiła się potrzeba zachęcania do szkolenia w konkretnej dziedzinie komunikacji i zachęcania do nauki włoskiego i angielskiego jako wspólnych języków dla różnych prowincji regionu. Szczególną uwagę zwrócono na określenie Planu komunikacji społecznej, który przewiduje wspólne metody dla Prowincji Regionu dotyczące prezentacji i komunikacji postaci Ks. Bosko, pracy i inicjatyw, które są realizowane na różnych poziomach. Innymi tematami poruszonymi przez Inspektorów były przygotowania do następnej Kapituły Generalnej 26, perspektywy na przyszłość i wspólne programy regionu Europy Północnej. W sobotę 6 maja prowincjałowie spotkali się z ks. Tadeusz Kondrusiewicz, biskup metropolitalny Federacji Rosyjskiej, który zilustrował stan Kościoła katolickiego w Rosji. Arcybiskup Kondrusiewicz spotkał się z inspektorami, rozpoczynając ożywiony i stymulujący dialog. W niedzielę 7 maja inspektorzy odwiedzili pracę Gatczyny, gdzie salezjanie mają parafię, kaplicę, wydawcę, szkołę graficzną i kolegium. W dniach Petersburga można było również odwiedzić słynne Muzeum L'Hermitage. Kondrusiewicz spotkał się z inspektorami, rozpoczynając ożywiony i stymulujący dialog. W niedzielę 7 maja inspektorzy odwiedzili pracę Gatczyny, gdzie salezjanie mają parafię, kaplicę, wydawcę, szkołę graficzną i kolegium. W dniach Petersburga można było również odwiedzić słynne Muzeum L'Hermitage. Kondrusiewicz spotkał się z inspektorami, rozpoczynając ożywiony i stymulujący dialog. W niedzielę 7 maja inspektorzy odwiedzili pracę Gatczyny, gdzie salezjanie mają parafię, kaplicę, wydawcę, szkołę graficzną i kolegium. W dniach Petersburga można było również odwiedzić słynne Muzeum L'Hermitage.

 

Polska - spotkanie delegatów inspektorialnych ds. Komunikacji w północnej Europie

(ANS - Warszawa: 24 kwietnia 2006 r.)- Spotkanie Delegatów ds. Komunikacji Społecznej Regionu Salezjańskiego Europy Północnej kończy się dzisiaj, które rozpoczęło się 21 kwietnia w Domu Prowincjalnym w Warszawie. Spotkanie, koordynowane przez ks. Tarcisio Scaramussę, Radcę ds. Komunikacji Społecznej i członków dykasterii, było świadkiem obecności 15 delegatów z prawie wszystkich prowincji tworzących Region Salezjański Europy Północnej. Spotkanie, które jest częścią działań przewidzianych przez program Departamentu Komunikacji Społecznej na okres sześciu lat 2002-2008, miało trzy cele: podzielenie się rzeczywistością komunikacji społecznej w regionie Europy Północnej, poznanie i pogłębienie systemu salezjańskiego CS i weź praktyczne sugestie dotyczące wzmocnienia i współpracy między różnymi rzeczywistościami. Pierwszy dzień pracy poświęcony był wymianie doświadczeń, które żyją na prowincji; pojawiła się rzeczywistość, nawet jeśli nie bez trudności, bardzo bogata i zróżnicowana. W ciągu tych dni przedstawiono prace prowadzone przez Departament CS; inne tematy to list o. Pascuala Cháveza na temat komunikacji społecznej (ACG 390), plan formacji salezjanów w komunikacji społecznej, polityka informacyjna Zgromadzenia, praca i ewolucja ANS oraz linie dotyczące firmy wydawnicze i komunikacyjne. Różne raporty zostały przedstawione przez samego ks. Scaramussę, ks. Juliana Foxa, sekretarza dykasterii i don Donato Lacedonio, dyrektora ANS. Wnioski płynące ze spotkania zebrał Don Scaramussa, który w najbliższych dniach