Rada Zasoby

Pierwsza rocznica wyboru Przełożonego Generalnego 25 marca 2015 r

Rzym, 25 marca 2015 r

Drogi Księdzu Aniele,
nasz Przełożony Generalny i Dziesiąty Następca Ks. Bosko,

Dziś pamiętamy uroczystość Zwiastowania Pańskiego, pierwszą rocznicę waszego wyboru podczas Kapituły Generalnej XXVII. To miłe, że na tej uroczystości są niektórzy inspektorzy, współbracia i świeccy pochodzący z całego świata jako znak jedności całego zgromadzenia.

Jest to dzień, w którym zwracamy się przede wszystkim do Boga, wyrażając Mu, szczególnie w tej Eucharystii, naszą wdzięczność i podziękowania za dar, który złożył wam wszystkim, Zgromadzeniu, Rodzinie Salezjańskiej i młodym ludziom. Wznieśmy również nasze wezwanie do Niego, prosząc was o niezbędną łaskę w wykonywaniu waszej służby przewodniej: wierność Panu Jezusowi i Księdzu Bosko, dary rady i rozeznania, odwaga i roztropność w decyzjach, braterstwo i bliskość do wszystkich, spokój i radość, zdrowie.

Dzisiaj pamiętamy, co przeżyliście i doświadczyliście w swoim sercu w tym dniu wyborów: świadomość odpowiedzialności, która was czekała, drżenie z powodu uciążliwych zobowiązań, które musieliście podjąć, ale także zaufanie do Boga, Maryi Wspomożycielki i w współbracia, którzy ci pomogli. Potem, jak Maria odpowiedziała: „Oto jestem”.

Spędziliśmy razem intensywny rok i doświadczyliśmy waszego autorytatywnego przewodnictwa, w wielości i różnorodności zobowiązań wynikających z początków waszej służby, w podróżach, aby poznać Zgromadzenie i Rodzinę Salezjańską, w dwusetną rocznicę urodzin Ks. Bosko. Wiemy i doceniamy sposoby, które wielokrotnie nam proponujesz, poczynając od ostatniego przemówienia KG27: tożsamości charyzmatycznej zakorzenionej w Księdzu Bosko; upodobanie dla młodych, zwłaszcza najbiedniejszych; zaangażowanie w „misję ad gentes” oraz w międzynarodowość i międzykulturowość wspólnot i prowincji; misja wspólna ze świeckimi i Rodziną Salezjańską; przejrzystość i odpowiedzialność w zarządzaniu zasobami gospodarczymi; świadectwo ubóstwa; pokorna służba, która unika pokazu siły i siły.

Niech Bóg nagrodzi twoje poświęcenie, niestrudzoną działalność i wysiłki najpiękniejszymi owocami, jakich oczekujesz od nas wszystkich, zwłaszcza od naszej wspólnoty Domu Generalnego: hojna dostępność, lojalna współpraca, kompetencje i nauka, praca precyzyjne i punktualne, braterstwo i dzielenie się, ale przede wszystkim nasza miłość do Pana Jezusa i Księdza Bosko, radykalne i radosne świadectwo naszego konsekrowanego powołania, tożsamości salezjańskiej, poczucia przynależności do Zgromadzenia. To jest to, co chcemy ci dzisiaj zaoferować jako prezent.

Najlepsze życzenia na podróż przed nami i dzięki za wszystko

Don Francesco Cereda