Rada Zasoby

Formularz F 19 Zatwierdzenie nominacji dyrektora

herb

Prowincja ……………………… ..

SPOŁECZEŃSTWO ST. FRANCIS DE DE SPRZEDAŻ         

 ZATWIERDZENIE POWOŁYWANIA JAKO DYREKTORA

worka. …………………………………………………….…. ……………………………………………………
w Domu …….… … .. ………… .. ………………… .. ………………………. …………………………………
numer domu według Rocznika …… …………………………………………………………………
liczba współbraci w Domu: ………………………………………………… …………………………… ..
rodzaj pracy lub robót: ………………………………………………………………………………… ………… ..
na okres trzech lat [1] ……………… ..: od …………………………… .. do …………………………………… ......... ..

                        miesiąc, rok, miesiąc, rok

zastąpi worek. ................................................... ...................... ................................. .. ..........
kto był dyrektorem w tej Izbie od lat: …………………………………………………………………

INFORMACJE OGÓLNE I INFORMACJE
 1. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………
 2. Obywatelstwo ………………………………………………………………………………………………… ..
 3. Data profesji wieczystej ………………………………… .. ……………………………………….
 4. Data święceń kapłańskich ………………………………………………………………………….
 5. Kwalifikacje akademickie - kompetencje - specjalizacje ……………………………. …………………………

.............................................................. ..................................................................
.............................................................. ..................................................................

 1. Program nauczania bezpośrednio poprzedzającego sześciolecia (dom zamieszkania i główny zawód): 

.................................................. ....................................... ........................................
.............................................................. ..................................................................
.............................................................. ..................................................................

 1. Wyniki konsultacji: liczba preferencji dotyczących liczby konsultowanych osób: ………………………….
 2. Wyrok i ostateczne głosowanie Rady Prowincjalnej:

.................................................. ....................................... ........................................
.............................................................. ..................................................................
.............................................................. ..................................................................
.............................................................. ..................................................................

 1.  
 2. Miejsce i data ………………………….
 3.         Torba. .......... ...........................
 4.                   Pieczęć (podpis inspektora)

[1] Pierwszy lub trzeci (jeśli wymagana jest zgoda na trzeci okres trzyletni)