Regiony

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2021
D.R. Konga – Kanoniczne erygowanie salezja?skiej wspólnoty prenowicjatu “Boscolac”
Dane | 24-09-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Lesotho – Przyrzeczenia 9 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 23-09-2021 łowo kluczowe | AFM, Lesotho
2021
Gwinea – Radca regionu Afryka-Madagaskar przeprowadza konsultacje
Dane | 20-09-2021 łowo kluczowe | AFO, Guinea Conakry
2021
RPA – M?odzi z MGS zastanawiaj? si? nad ochron? ?rodowiska
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2021
Uganda – ?ycie codzienne w Palabek
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | Uganda
2021
Uganda – Uprawy nadziei
Dane | 25-08-2021 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2021
D.R. Konga – Ekonom generalny odwiedza stacj? radiow? „Don Bosco”
Dane | 24-08-2021 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2021
Kenia – Seminarium szkoleniowe zorganizowane przez DBTA
Dane | 24-08-2021 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2021
2021
Uganda – Pi?kny nowy ko?ció? na terenie obozu w Palabek
Dane | 13-08-2021 łowo kluczowe | Uganda, AGL
2021
Benin – Kolonia letnia salezjanów z Parakou
Dane | 12-08-2021 łowo kluczowe | Benin, AFO
2021
2021
2021
Kenia – Doroczne spotkanie Rady administracyjnej “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | Kenya, AFE, Africa
2021
Rwanda – Praca i godno?? m?odych mam w perspektywie przysz?o?ci
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2021
Togo – ?luby wieczyste Souglemana Paulina Kolaniego
Dane | 06-08-2021 łowo kluczowe | Togo, AFO
2021
Kenia – ?luby wieczyste 10 salezjanów
Dane | 04-08-2021 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2021
Zambia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 02-08-2021 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2021
D.R. Konga – Piekarnia „Mama Ma?gorzata” otwiera nowy punkt sprzeda?y
Dane | 30-07-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Benin – M?odzi z ulicy robi? bransoletki
Dane | 29-07-2021 łowo kluczowe | Benin, AFO
2021
2021
Burundi – Salezjanie na drodze pokoju i rozwoju
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2021
Angola – O?miu nowych kap?anów i jeden diakon
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | ANG, Angola
2021
D.R. Konga – Spotkanie uwra?liwiaj?ce uczniów na przemoc ze wzgl?du na p?e?
Dane | 23-07-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Mozambik – Kurs formacyjny nt. salezja?skiego wolontariatu
Dane | 22-07-2021 łowo kluczowe | MOZ
2021
Benin – ?luby wieczyste dwójki salezjanów
Dane | 21-07-2021 łowo kluczowe | Benin, AFO
2021
Etiopia – Solidarno?? i sport, zwi?zek Fiony May z misjami
Dane | 21-07-2021 łowo kluczowe | Etiopia
2021
D.R. Konga – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Serge Ahadiego
Dane | 20-07-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Angola – ?luby wieczyste i obchody 40 lat obecno?ci salezjanów
Dane | 20-07-2021 łowo kluczowe | Angola, ANG
2021
Mozambik – Dzie? skupienia dla 75 cz?onków MGS
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | MOZ
2021
Uganda – Rany zadane przez Covid-19: sprawozdanie z Palabek
Dane | 14-07-2021 łowo kluczowe | Uganda, AGL
2021
Tanzania – Seminarium “M?odzie? i media spo?eczno?ciowe”
Dane | 14-07-2021 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2021
Demokratyczna Republika Konga – Po strachu po erupcji wulkanu Nyiragongo w Gomie planuje si? odbudow?
Dane | 13-07-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Etiopia – Pierwsze ?luby pi?ciu nowicjuszy salezja?skich
Dane | 13-07-2021 łowo kluczowe | AET, AET
2021
2021
Rwanda – Ubóstwo znoszone z godno?ci?: dziennik z podró?y do Rwandy
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2021
Burundi – Pielgrzymka do Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2021
Namibia – Kolejny sukces inicjatywy “Czysta woda”
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | ZMB
2021
Demokratyczna Republika Konga – XI edycja Festiwalu Teatrów Szkolnych
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
2021
Sudan Po?udniowy – Gladys, najpierw m?oda uchod?czyni, a potem kierowca na us?ugach ONZ
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | AGL, AFE, Uganda, Sudan del Sud
2021
Uganda – Z uchod?cami... ku stale rosn?cemu “my”
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2021
D.R. Konga – Dzie? Dziecka Afryka?skiego w “Don Bosco Gahinja”
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
2021
Demokratyczna Republika Konga – Pierwsze wizyty ks. inspektora na placówkach we wschodniej cz??ci kraju
Dane | 14-06-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Togo – Kszta?ci? m?odych, by mogli znale?? godn? prac?
Dane | 10-06-2021 łowo kluczowe | AFO, Togo
2021
Kenia – Pierwsze spotkanie po?rednie „SAAM”
Dane | 10-06-2021 łowo kluczowe | AFE, Kenya, Kenya, AFE
2021
Madagaskar – Wsparcie ?ywno?ciowe dla potrzebuj?cej m?odzie?y
Dane | 08-06-2021 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2021
Kamerun – ?luby wieczyste szóstki salezjanów
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2021
D.R. Konga – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Lubumbashi
Dane | 02-06-2021 łowo kluczowe | AFC
2021
Stany Zjednoczone – ?wiatowy Dzie? Rodziców: salezjanie wspieraj? rodziców w ich roli wychowawczej i spo?ecznej
Dane | 01-06-2021 łowo kluczowe | Angola, ANG, AFC, Repubblica Democratica del Congo
2021
2021
Tanzania – Tydzie? umiej?tno?ci technicznych z inicjatywy “Don Bosco Iringa”
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | Africa, Tanzania
2021
Demokratyczna Republika Konga – Po erupcji wulkanu zarz?dzono ca?kowit? ewakuacj? wielu dzielnic Gomy
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Nigeria – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2021
Demokratyczna Republika Konga – “SOS” po erupcji wulkanu Nyiragongo w Gomie
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Burundi – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2021
Uganda – W Palabek powsta?a pierwsza grupa ADMA
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | AGL, Uganda, Uganda, AGL
2021
Zimbabwe – Salezja?ska obecno?? zapuszcza korzenie w tym kraju
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | Zimbabwe, ZMB
2021
Burundi – Ponad 400 ludzi m?odych na ?wi?cie ?w. Dominika Savio
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2021
Malawi – W Lilongwe powsta?a pierwsza grupa ADMA wizytatorii ZMB
Dane | 14-05-2021 łowo kluczowe | Malawi, ZMB
2021
Demokratyczna Republika Konga – “Radio Don Bosco” ?wi?tuje wolno?? prasy
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Rwanda – Konsekracja i inauguracja ko?cio?a parafialnego w Rango
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Rwanda, AGL
2021
Zambia – Budowa? mosty mi?dzy afryka?skimi inspektoriami
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | ZMB, AFM, AFC, Africa
2021
2021
Namibia – Ksi?dz Bosko staje si? Namibijczykiem w Rundu
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | ZMB
2021
D.R. Konga – Seminarium po?wi?cone opracowywaniu projektów
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Watykan – “Christmas Contest” oddaje g?os m?odym i ich muzyce
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Demokratyczna Republika Konga – Forum po?wi?cone dzieciom ulicy: wyzwania i perspektywy
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
2021
Uganda – Zdj?cia z Palabek
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Uganda
2021
Zambia – Modlitwa i refleksja z dyrektorami wizytatorii ZMB
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2021
D.R. Konga – Egzaminy semestralne 449 uczniów z „Don Bosco Gangi”
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2021
Tanzania – Uczniowie z “Don Bosco Iringa” oddaj? krew
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2021
Tanzania – ?wi?to M?odzie?y w „Don Bosco Iringa”
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | Tanzania, AFE
2021
Rwanda – Dziewcz?ta-matki z Rango potrzebuj? pomocy
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2021
Demokratyczna Republika Konga – Edukacja dziewcz?t, aby by?y liderkami dnia dzisiejszego i jutra
Dane | 20-04-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Rwanda – Dzieci ulicy z Rango i mo?liwo?ci O?rodka “Don Bosco”
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | Rwanda, AGL
2021
Etiopia – Z Addis Abeby na “Harvard” z Ksi?dzem Bosko w sercu
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2021
Demokratyczna Republika Konga – Ostatnie po?egnanie abpa Jean Pierre’a Tafungi Mbayo, salezjanina
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
2021
Angola – Pedro Sánchez odwiedza O?rodek “Dom Bosco” w “Lixeira”
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | Angola, ANG
2021
2021
Angola – Salezja?ski Wolontariat Misyjny: odkry? siebie dog??bnie
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | ANG, Angola
2021
Senegal – M?odzi z Tambacounda anga?uj? si? w agroekologi?
Dane | 02-04-2021 łowo kluczowe | AFO, Senegal, AFO
2021
2021
Kenia – Spotkanie “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Kenya
2021
Demokratyczna Republika Konga – Pierwsze spotkania nowego ks. inspektora: dwa kuratoria
Dane | 30-03-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Demokratyczna Republika Konga – Sze?ciolecie pod opiek? ?wi?tego Józefa
Dane | 29-03-2021 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2021
Etiopia – Spotkanie MGS: “Nadzieja jest nasz? si?? nap?dow?”
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2021
Salezjanie w Afryce
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | Africa
2021
2021
SG – ?wiatowy Dzie? Wody: “Docenianie wody”
Dane | 22-03-2021 łowo kluczowe | Malawi
2021
Kamerun – Zapewni? bezpieczne miejsce do nauki, zabawy i rozwoju
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2021
Zambia – Misjonarz z Wietnamu w?ród afryka?skich dzieci ulicy
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2021
Uganda – Kluczowe wsparcie dla uchod?ców z Palabek
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | Uganda, AGL
2021
Tanzania – Duch wolontariatu m?odych z “Don Bosco Iringa”
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2021
SG – Trzy nowe Inspektorie w s?u?bie Afryce
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | Africa, Africa
2021
Kenia – Salezja?skie o?rodki zawodowe z Afryki Subsaharyjskiej obchodz? Dzie? ?rodowiska Afryka?skiego 2021
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | Burundi, Angola, AFE, Nigeria, Madagascar, Kenya
2021
Burundi – ?wi?to Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego 2021
Dane | 15-03-2021 łowo kluczowe | AGL, Burundi
2021
Ukraina – Misjonarz z Afryki w ramach Projektu Europa
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | ZMB
2021
Demokratyczna Republika Konga – Luca Attanasio, dyplomata o salezja?skim sercu
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Uganda – Salezja?ski projekt na rzecz uchod?ców z Palabek
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2021
Tanzania – Dzia?alno?? m?odzie?owa i powo?anie grupy animatorów
Dane | 10-03-2021 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2021
Zambia – Salezja?skie serce Zambii
Dane | 10-03-2021 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2021
2021
2021
Nigeria – Salezjanie na rzecz rozwoju: “St Joseph’s Farm”
Dane | 04-03-2021 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2021
2021
2021
Malawi – Rozpocz??a si? wizytacja nadzwyczajna w wizytatorii ZMB
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | Malawi, ZMB
2021
Tanzania – “Dzie? kariery zawodowej” dla uczniów z “Don Bosco Iringa”
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2021
2021
Angola – Pierwsza sesja formacyjna w ramach programu “Love Matters”
Dane | 22-02-2021 łowo kluczowe | Angola, ANG
2021
2021
Tanzania – ?wi?to M?odych w O?rodku “Don Bosco” w mie?cie Iringa
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | Tanzania, AFE
2021
Angola – Rozpocz?cie salezja?skiego nowicjatu w Calulo
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | Angola, ANG
2021
Ghana – Nuncjusz apostolski odwiedza salezjanów w Ashaiman-Tema
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2021
2021
Burundi – ?wi?to Ksi?dza Bosko w salezja?skiej parafii w Buterere
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | AGL, Burundi
2021
Demokratyczna Republika Konga – Rozpocz?cie obchodów 40-lecia obecno?ci salezjanów w Gomie
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
D.R. Konga – Rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników z Bukavu
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Burundi – Spotkanie duchowe w Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | AGL, Burundi
2021
Kenia – Ponowne otwarcie “Don Bosco Boys’ Town” w czasie pandemii
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2021
D.R. Konga – Udzia? Rodziny Salezja?skiej w DDRS 2021
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Hongkong – Szopka w czasie pandemii
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2021
Togo – Krajowe Forum By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | AFO, Togo
2021
Burundi – Apostolat „Kantorów Gwiazdy” w parafii w Rukago
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2021
Demokratyczna Republika Konga – Powrót do rodziny Jeana-Claude’a Michaëla Imaniego
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Gwinea Conakry – Otwarcie roku szkolnego w salezja?skich szko?ach w Siguiri
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | AFO, Guinea Conakry
2021
D.R. Konga – Inspektor AFC kieruje apel o solidarn? pomoc dla 75 opuszczonych dzieci
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
2021
Benin – Znaczenie sportu w O?rodku technicznym “Don Bosco” w Parakou
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | Benin, AFO
2021
Etiopia – Bo?onarodzeniowy ??óbek w tradycji wschodniej
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2021
Sudan Po?udniowy – Ks. Omar Delasa: #time2share
Dane | 08-01-2021 łowo kluczowe | Africa, Sudan del Sud
2021
Demokratyczna Republika Konga – Prezentacja Wi?zanki 2021
Dane | 07-01-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2020
2020
D.R. Konga – Prze?o?ony inspektorii AFC odwiedza o?rodek m?odzie?owy „Don Bosco Gangi”
Dane | 30-12-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
2020
Madagaskar – ?wi?cenia kap?a?skie Daniela Rafanomezantsoy, salezjanina diakona
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | MDG, Madagascar
2020
2020
2020
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – Spotkanie formacyjne m?odych animatorów
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Costa d'Avorio, AFO
2020
Republika Czeska – “Miód salezja?ski” w Czeskich Budziejowicach
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2020
Ekwador – “Marz? o byciu szcz??liwym salezjaninem w?ród ludzi”
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2020
SG – Spotkanie “CIVAM”: wywiad z ks. Owoudou
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Africa
2020
D.R. Konga – Ks. inspektor odwiedza salezja?skie placówki misyjne w Mokambo, Sakanii i Kipushy
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Kosze bo?onarodzeniowe dla ubogich
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2020
Etiopia – Seminarium u?wiadamiaj?ce i profilaktyczne dotycz?ce Covid-19
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | AET, Etiopia
2020
Zambia – “Dom nadziei” dla dzieci najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2020
D.R. Konga – Ponad 900 dzieci uczestniczy?o w ?wi?cie ku czci Mamy Ma?gorzaty
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
W?ochy – Wizyta Paw?a VI w nowym Papieskim Ateneum Salezja?skim
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | AFW, Nigeria
2020
Demokratyczna Republika Konga – ?ycie na misjach: ks. Piero Gavioli, salezjanin
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
D.R. Konga – Spotkanie dyrektorów i zjazd inspektorii AFC
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
2020
Republika ?rodkowej Afryki – Uhonorowanie ksi?dza Moussasa ze strony rz?du
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Repubblica Centrafricana, ATE
2020
Burundi – Konsekracja sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2020
Tanzania – Salezja?skie dzia?ania na rzecz ?rodowiska
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2020
Kenia – Salezja?ski system prewencyjny a edukacja ekologiczna
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2020
Benin – Obchody 25-lecia „Foyer Don Bosco”
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | AFO, Benin
2020
D.R. Konga – Dyplomy dla absolwentów salezja?skich szkó? wy?szych
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Geograficzne rozmieszczenie katolików
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Africa
2020
2020
Burundi – Salezja?ska parafia z Rukago przekazuje ry? ubogim
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2020
2020
2020
D.R. Konga – Zwi?kszenie produkcji chleba “Don Bosco”
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
D.R. Konga – “Acqua Don Bosco” salezja?skiej inspektorii Afryki ?rodkowej
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Tanzania – ?wi?to M?odzie?y w “Don Bosco Iringa”
Dane | 09-11-2020 łowo kluczowe | Tanzania, AFE
2020
D.R. Konga – Rozpocz?cie dzia?alno?ci misyjnej 2020-2021
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFC, AFC
2020
D.R. Konga – 24 nowicjuszy otrzymuje krzy?e i Konstytucje
Dane | 03-11-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Nigeria – Panel dyskusyjny o wp?ywie pandemii na repatriowanych migrantów
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2020
Repubblica Democratica del Congo – 100 banchi per il ritorno a scuola
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC, Africa
2020
2020
Nigeria – Modlitwa o pokój w kraju pogr??onym w chaosie
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | Nigeria
2020
D.R. Konga – 1300 ludzi m?odych bierze udzia? w rozpocz?ciu dzia?alno?ci sektora duszpasterstwa m?odzie?owego
Dane | 21-10-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Burundi – Nowa forma apostolatu na rzecz osób niepe?nosprawnych
Dane | 20-10-2020 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2020
2020
Sierra Leone – ?wi?cenia kap?a?skie Samuela Sorie Sesaya
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | AFW
2020
Irlandia – “Don Bosco Aid” wspiera salezja?skie dzie?a na ?wiecie
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Nigeria, Kenya, Sudafrica
2020
2020
2020
2020
Burundi – Salezjanie i m?odzie? z wizyt? w szpitalu i wi?zieniu w Gahombo
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2020
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Spotkanie ekipy animacji MGS
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM
2020
D.R. Konga – Rozpocz?cie roku akademickiego w salezja?skim studentacie teologicznym
Dane | 05-10-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Rwanda – Rozpocz??a si? budowa salezja?skiego o?rodka duchowo?ci w Rango
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2020
Kenia – Izraelski ambasador odwiedza “Don Bosco Makuyu” i “Embu”
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | AFE, Kenya
2020
2020
2020
Uganda – Obchody ?wiatowego Dnia Migranta i Uchod?cy w Palabek
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Zaanga?owanie salezjanów
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2020
D.R. Konga – Rozpocz?cie rocznego prenowicjatu
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Republika Konga – Spotkanie dyrektorów i ekonomów wizytatorii Afryka Kongo-Kongo
Dane | 22-09-2020 łowo kluczowe | ACC, Repubblica del Congo
2020
2020
D.R. Konga – ?wi?cenia diakonatu i kap?a?skie
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Nigeria – Otwarcie kompleksu sportowego “Don Bosco”
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2020
Uganda – Dzie? alfabetyzacji w obozie dla uchod?ców w Palabek
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
Uganda – Dzie? alfabetyzacji w obozie dla uchod?ców w Palabek
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
Nigeria – Zaanga?owanie salezjanów w walk? z koronawirusem
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2020
Uganda – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
D.R. Konga – Ks. Owoudou ko?czy wizyt? w inspektorii Afryki ?rodkowej
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Zambia – Odpowied? salezjanów na kryzys zwi?zany z pandemi?
Dane | 10-09-2020 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2020
Ghana – Siedmiu nowicjuszy z?o?y?o pierwsze ?luby zakonne
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2020
Wska?nik alfabetyzacji na ?wiecie
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | Africa
2020
2020
Ghana – Salezjanie wspieraj? rolników
Dane | 03-09-2020 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2020
Uganda – Pomoc ludziom m?odym w zwalczaniu skutków pandemii
Dane | 28-08-2020 łowo kluczowe | Uganda
2020
2020
Demokratyczna Republika Konga – Wizyta ks. Alphonse Owoudou, radcy regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 21-08-2020 łowo kluczowe | Africa, Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Zambia – Obecno?? salezja?ska w slumsach Makululu
Dane | 21-08-2020 łowo kluczowe | Tanzania
2020
Rwanda – Pierwsze ?luby zakonne w wizytatorii Afryka Wielkie Jeziora
Dane | 20-08-2020 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2020
Brazylia – Odnaleziono oryginalny list Ksi?dza Bosko z 1885 roku
Dane | 20-08-2020 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2020
2020
Tanzania – Pierwsze ?luby zakonne 12 nowicjuszy
Dane | 18-08-2020 łowo kluczowe | Tanzania
2020
2020
2020
Uganda – Salezja?skie dzie?o w Bombo o?wietlone czyst? energi?
Dane | 14-08-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
Demokratyczna Republika Konga – Zako?czenie rekolekcji i odnowienie ?lubów zakonnych
Dane | 13-08-2020 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2020
Benin – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Adolpha Kassifa
Dane | 13-08-2020 łowo kluczowe | Benin, AFO
2020
Zambia – Pierwsze ?luby zakonne 13 nowicjuszy
Dane | 12-08-2020 łowo kluczowe | ZMB, AFM
2020
Kenia – Spotkanie online Rady “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | Kenya
2020
Demokratyczna Republika Konga – ?luby wieczyste
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Kamerun – Czterech nowych diakonów i pi?ciu profesów wieczystych
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | Camerun, AFO
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Walcz?c z ostr? zim? i Covid-19 w Snake Park
Dane | 05-08-2020 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2020
Burundi – Salezjanie z Rukago wspieraj? walk? z COVID-19
Dane | 30-07-2020 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2020
Etiopia – Wizyta radcy regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 29-07-2020 łowo kluczowe | AET, Etiopia
2020
Malawi – Kukurydza dla 382 rodzin dzi?ki wsparciu “Salesian Missions”
Dane | 27-07-2020 łowo kluczowe | Malawi, ZMB
2020
Kamerun – Salezja?ska szko?a w Jaunde, marzenie sta?o si? rzeczywisto?ci?
Dane | 24-07-2020 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2020
SG – Zosta?em salezjaninem, poniewa? Bóg sprawi?, ?e na swojej drodze spotka?em Synów Ksi?dza Bosko
Dane | 24-07-2020 łowo kluczowe | Africa, Madagascar, Madagascar, Africa
2020
2020
Kenia – Córki Maryi Wspomo?ycielki pomagaj? rodzinom dotkni?tym COVID-19
Dane | 23-07-2020 łowo kluczowe | Kenya, Africa
2020
2020
D.R. Konga – Uhonorowanie inspektora i inspektorii AFC
Dane | 20-07-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
2020
D.R. Konga – 50 maseczek i termometr dla radia „Don Bosco”
Dane | 14-07-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Uganda – Budowanie mostów pokoju dla ludno?ci z Sudanu Po?udniowego
Dane | 13-07-2020 łowo kluczowe | Uganda, Sudan del Sud
2020
2020
Sudan Po?udniowy – Obóz dla uchod?ców w Gumbo w obliczu zagro?enia Covid-19
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | AFE, Sudan del Sud
2020
2020
2020
D.R. Konga – Przekazanie ?rodków ochrony wspólnotom z inspektorii AFC
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Rwanda – Rekolekcje i odnowienie ?lubów zakonnych
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2020
D.R. Konga – Posiedzenie Rady inspektorialnej Afryki ?rodkowej
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Madagaskar – Mi?dzy pandemi? a g?odem, odpowied? jest w solidarno?ci
Dane | 02-07-2020 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2020
2020
Kenia – Trzech nowych salezjanów kap?anów
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | Kenya, ZMB, ANG, AFE
2020
D.R. Konga – Msza ?w. na zako?czenie roku prenowicjatu
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
D.R. Konga – Sze?ciu salezjanów ponowi?o ?luby czasowe
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2020
Zambia – Nowa ?wi?tynia w czasie pandemii: wywiad z ks Javierem Barrientosem
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Zambia, Zambia, ZMB, ZMB
2020
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – Dzie? Dziecka Afryka?skiego w “Don Bosco” w Koumassi
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Costa d'Avorio, AFO
2020
Demokratyczna Republika Konga – Grupy AVEC i pandemia Covid-19 w Bukavu
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Ghana – Salezjanie zmagaj? si? z Covid-19 i innymi wyzwaniami
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2020
Uganda – Krytyczna sytuacja: ?ycie uchod?ców w czasie Covid-19
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
Etiopia – Salezjanie nie przestaj? pomaga? ludno?ci
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2020
Angola – Ko?yska z pude?ka i mi?o?? mamy
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Angola, ANG
2020
Mozambik – Kampania informacyjna dotycz?ca COVID-19
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | MOZ
2020
Liberia – Salezja?ska misja w Tappicie walczy z Covid-19
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | AFW
2020
Tanzania – Otwarcie na nowo Centrum “Don Bosco Oysterbay”
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2020
Nigeria – Salezja?ska delegatura obchodzi ?wiatowy Dzie? ?rodowiska
Dane | 08-06-2020 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2020
Madagaskar – Salezjanie z “Don Bosco Ivato” pomagaj? ubogim
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2020
Uganda – Izolacja i brak po?ywienia dla uchod?ców z Palabek z powodu koronawirusa
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda, Uganda
2020
Rwanda – Budowa nowych sal w „Don Bosco Rango”
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | AGL, Rwanda, Rwanda
2020
Mozambik – Salezjanie w walce z COVID-19
Dane | 01-06-2020 łowo kluczowe | MOZ
2020
Burundi – Salezja?ska misja w Rukago pomaga 65 tys. osób
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2020
Indie – Szczególne uroczysto?ci dla salezja?skiej inspektorii Hyderabadu
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2020
D.R. Konga – Ho?d Maryi Wspomo?yciele w inspektorii Afryki ?rodkowej
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Burundi – Salezjanie pomagaj? ofiarom powodzi
Dane | 19-05-2020 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2020
D.R. Konga – Szpital “Afia Don Bosco” otrzymuje nagrod? za doskona?e osi?gni?cia
Dane | 15-05-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Nigeria – ?wi?to ?w. Dominiki Mazzarello w Lagos
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | AFW, Nigeria
2020
Etiopia – “Don Bosco Mekanissa” dostarcza wod? do mycia ubogim
Dane | 13-05-2020 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2020
D.R. Konga – Cz?onkowie MGS kieruj? przes?anie otuchy do m?odzie?y
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Nigeria – Salezjanie pomagaj? ludno?ci w czasie pandemii
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2020
Demokratyczna Republika Konga – Historia Daniela, który si? zgubi? i odnalaz?
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Tanzania – Uczniowie “Don Bosco Oysterbay” produkuj? maseczki
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2020
2020
Demokratyczna Republika Konga – Kraj poddany próbie z powodu Covid-19 i innych tragedii
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
D.R. Konga – „Chleb Ksi?dza Bosko” dla ludno?ci Lubumbashi
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
2020
Indie – Salezjanie z Chennai nie przestaj? pomaga? migrantom
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2020
2020
2020
D.R. Konga – Wielkanoc misyjnej solidarno?ci
Dane | 17-04-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Wirtualne spotkanie Rady wizytatorii AFM
Dane | 16-04-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM
2020
Etiopia – COVID-19: pomoc salezjanów
Dane | 16-04-2020 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2020
Uganda – Szara?cza i koronawirus: realna gro?ba kryzysu humanitarnego
Dane | 15-04-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
2020
D.R. Kongo – Spotkanie Rady inspektorialnej z zachowaniem ?rodków zapobiegaj?cych koronawirusowi
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Ró?aniec m?odych z MGS
Dane | 08-04-2020 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2020
D.R. Konga – M?odzi z “Bakanja-ville” uwra?liwieni na zagro?enia zwi?zane z koronawirusem
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2020
Angola – Salezjanie wzmacniaj? swoje zaanga?owanie na rzecz dzieci ulicy
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Angola, ANG
2020
Etiopia – Salezjanie nios? pomoc ludno?ci w czasie pandemii COVID-19
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2020
Demokratyczna Republika Konga – ?y? w zamkni?ciu w Bukavu
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Burundi – Przesuni?ta data konsekracji Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | AGL, Burundi
2020
Etiopia – Dzia?alno?? “Don Bosco Children” w czasie kwarantanny
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2020
2020
2020
Uganda – Sesja informacyjna dla uczniów dotycz?ca “COVID-19”
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
D.R. Konga – Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Burundi – Nowe sanktuarium pod wezwaniem Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2020
Kenia – Spotkanie “Voluntary National Review” w Nairobi
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2020
Lesotho – W poszukiwaniu prawdziwej to?samo?ci
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Lesotho, AFM
2020
SG – Rada Generalna w komplecie: zostali wybrani radcy regionalni
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Africa
2020
Kenia – Dzie? ?rodowiska Afryka?skiego 2020
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Kenya, AFE, Africa
2020
Rwanda – Obchody ?wi?ta ?wi?tych Alojzego Versiglii i Kaliksta Caravario
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2020
2020
Meksyk – XXXV edycja Igrzysk Salezja?skich Szkó? Podstawowych z Morelia
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
Kamerun – Weekend duchowo?ci m?odzie?y z Jaunde
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2020
Kenia – “Zielony tydzie?” w “Don Bosco Boys’ Town”
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Wielkopostny dzie? skupienia dla m?odych z MGS
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2020
D.R. Konga – Salezja?ski Tydzie? Misyjny
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Kongo – W kontek?cie wrogim kobietom przed m?odymi matkami nowa szansa: kurs dla krawcowych
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | ACC, Repubblica del Congo
2020
Etiopia – Seminarium w ramach towarzyszenia m?odzie?y i rodzinom
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2020
D.R. Konga – Spotkanie Rad Rodziny Salezja?skiej
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
2020
Demokratyczna Republika Konga – Osuni?cia ziemi: apel ks. Gaviolego, salezjanina
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Kenia – 600 ludzi m?odych uczestniczy w programie “Youth Fest”
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2020
2020
Etiopia – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2020
D.R. Konga – Po?wi?cenie kamienia w?gielnego pod budow? uniwersytetu w Afryce ?rodkowej
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
2020
Sudan Po?udniowy – Robert Ocan, bohater, który uratowa? od ?mierci ponad 7 tys. osób
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Sudan del Sud, Uganda
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Nowa salezjanka wspó?pracownica
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2020
2020
Madagaskar – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Ivato
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | MDG, Madagascar
2020
D.R. Konga – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lubumbashi
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Kamerun – U?atwi? dost?p do edukacji na odpowiednim poziomie
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2020
D.R. Konga – Spotkanie zakonników i zakonnic
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Madagaskar – Wychowanie, wiara i kultura w radiu „Don Bosco”
Dane | 27-01-2020 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2020
Uganda – Palabek: nowy obszar misyjny
Dane | 22-01-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
D.R. Konga – Kuratorium postnowicjatu i studentatu teologicznego
Dane | 22-01-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
D. R. Konga – Spotkanie formacyjne dla asystentów
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC, ACC
2020
D.R. Konga – Rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników z Bukavu
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
D.R. Konga – Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | AFC
2020
Rwanda – Oratorium w Gatenga ka?dego dnia przyjmuje setki ludzi m?odych
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2020
D.R. Konga – 69 ludzi m?odych w kierunku lepszej przysz?o?ci
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
D.R. Konga – Ósemka uczniów z „EcoPo”
Dane | 31-12-2019 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2019
Kenia – Forum Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego 2019
Dane | 30-12-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
SG – Nowy prze?o?ony wizytatorii Angoli: ks. Martín Lasarte
Dane | 20-12-2019 łowo kluczowe | Angola, Angola, ANG
2019
Kenia – Rusza realizacja “Global Program Project”
Dane | 19-12-2019 łowo kluczowe | Kenya
2019
D.R. Konga – Wizyta ks. inspektora na placówkach salezja?skich w Bukavu, Gomie i Uvirze
Dane | 17-12-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Demokratyczna Republika Konga – Portrety “odwa?nych mam”
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Republika Po?udniowej Afryki – Dzie? skupienia m?odzie?y z MGS
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2019
D.R. Konga – Formacja ludzi m?odych jako przysz?ych misjonarzy pokoju
Dane | 05-12-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Republika Po?udniowej Afryki – 50 uczestników kursu otrzymuje dyplomy
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2019
D.R. Konga – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej ks. Chaquisse
Dane | 02-12-2019 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2019
Kenia – Wr?czenie dyplomów 145 uczniom “Don Bosco Boys’ Town”
Dane | 28-11-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
Kamerun – Mimboman, peryferie, które daj? szans? rozwoju
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2019
Hiszpania – W kontek?cie Mi?dzynarodowego Dnia Praw Dziecka
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2019
Burundi - Otwarcie i po?wi?cenie sieroci?ca "Maison Cana”
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2019
Etiopia - Wizyta animacji wikariusza Prze?o?onego Generalnego
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2019
Republika Po?udniowej Afryki - Dzie? Wizytatorii Afryki Po?udniowej
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2019
D.R. Konga - Wizytacja nadzwyczajna ks. Américo Chaquisse
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Kenia - Doroczne Forum Teologiczne w “Don Bosco Utume”
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
D.R. Konga - Rozpocz?cie dzia?alno?ci misyjnej 2019-2020
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
2019
Kenia - Post?puj? przygotowania do Forum MGS
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | AFE, Kenya
2019
Senegal - Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | AFO, Senegal
2019
Burundi - Pielgrzymka do Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | AGL, Burundi
2019
Uganda - Wizyta ekonoma generalnego Zgromadzenia Salezja?skiego
Dane | 23-10-2019 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2019
Ghana - “Climate Chance Summit Africa 2019”
Dane | 18-10-2019 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2019
Kenia - Spotkanie ekonoma generalnego z ekip? “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 15-10-2019 łowo kluczowe | AFE, Kenya
2019
Republika Po?udniowej Afryki – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 09-10-2019 łowo kluczowe | AFM, AFM, Africa, Sudafrica, Sudafrica
2019
2019
Senegal – Spotkanie Komisji ds. formacji w Dakarze
Dane | 07-10-2019 łowo kluczowe | Senegal
2019
D.R. Konga – Grupa m?odzie?y dzi?kuj? za prac? ANS
Dane | 26-09-2019 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2019
Kenia – “Don Bosco Boys Town” uczestniczy w Dniu Sprz?tania ?wiata
Dane | 24-09-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
D.R. Konga – Rozpocz?cie roku akademickiego salezja?skiego studentatu teologicznego
Dane | 23-09-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Mozambik – Lokalna zbiórka funduszy i cyfrowy marketing
Dane | 23-09-2019 łowo kluczowe | MOZ
2019
Angola – Szko?a salezja?sko?ci
Dane | 20-09-2019 łowo kluczowe | Angola, ANG
2019
Republika Po?udniowej Afryki- Spotkanie MGS
Dane | 19-09-2019 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2019
D.R. Konga – Radna ds. duszpasterstwa m?odzie?owego spotyka si? z cz?onkami Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 18-09-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Ghana – Powrót do domu, powrót na swoj? ziemi?
Dane | 18-09-2019 łowo kluczowe | Ghana
2019
Etiopia – “Moje ?ycie zawdzi?czam Ksi?dzu Bosko”
Dane | 17-09-2019 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2019
Uganda – Warsztaty “Don Bosco Green Club”
Dane | 16-09-2019 łowo kluczowe | Uganda, AGL
2019
Kenia – Spotkanie “Don Bosco Tech AFRICA” z ks. Fabio Attardem
Dane | 16-09-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
Angola – Tydzie? Wolontariatu
Dane | 13-09-2019 łowo kluczowe | Angola, ANG
2019
Ghana – Szkolenie w zakresie bio-entomologii
Dane | 12-09-2019 łowo kluczowe | AFW, Ghana
2019
Zambia – Rekolekcje z udzia?em 15 nowicjuszy
Dane | 12-09-2019 łowo kluczowe | ZMB, AFM, Zambia
2019
W?ochy – Spotkanie MGS z W?och ?rodkowych
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE, Africa
2019
Demokratyczna Republika Konga – Obóz misyjny dla dzieci
Dane | 06-09-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Kenia – egzamin dopuszczaj?cy do “Don Bosco Boys Town”
Dane | 05-09-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
D.R. Konga – Zako?czy?y si? akcje letnie dla m?odzie?y z Tenke i Fungurume
Dane | 04-09-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
D.R. Konga – Spotkanie ekonomów wizytatorii ACC
Dane | 02-09-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2019
Togo – Pierwsze ?luby 13 nowicjuszy
Dane | 29-08-2019 łowo kluczowe | ATE, AFO, Togo
2019
D.R. Konga – Wizytacja nadzwyczajna ks. Américo Chaquisse
Dane | 28-08-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Kenia – Obóz letni dla m?odzie?y
Dane | 26-08-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
Zambia – Pierwsze ?luby 21 nowicjuszy
Dane | 23-08-2019 łowo kluczowe | Zambia
2019
Kongo – Pierwsze ?luby
Dane | 20-08-2019 łowo kluczowe | Repubblica del Congo, ACC
2019
Demokratyczna Republika Konga – Szkolenie rolnicze dla m?odzie?y
Dane | 12-08-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2019
Kenia – Wystawa prac technicznych w dziele “Don Bosco Boys Town”
Dane | 09-08-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
Kongo – ?luby wieczyste w wizytatorii Afryki Konga Kongo (ACC)
Dane | 06-08-2019 łowo kluczowe | ACC, Repubblica del Congo
2019
Nigeria – Organizowa? eventy, aby polepszy? w?asne ?ycie
Dane | 02-08-2019 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2019
D.R. Konga – Pierwszy kongres salezjanów wspó?pracowników
Dane | 30-07-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2019
Angola – Wsparcie dla matek-dziewcz?t w Luandzie
Dane | 26-07-2019 łowo kluczowe | Angola
2019
D.R. Konga – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu
Dane | 26-07-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Rwanda – ?luby wieczyste trzech salezjanów
Dane | 24-07-2019 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2019
Demokratyczna Republika Konga - “Te niezapomniane dni w Kongu”: wywiad z Peterem Sonem Lamem
Dane | 23-07-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Malawi – Zgin?? w wypadku m?ody salezjanin w formacji pocz?tkowej
Dane | 23-07-2019 łowo kluczowe | Malawi, ZMB
2019
Angola – ?luby wieczyste sze?ciu salezjanów
Dane | 23-07-2019 łowo kluczowe | Angola, ANG
2019
Demokratyczna Republika Konga – Kolejny po?ar w Bukavu
Dane | 19-07-2019 łowo kluczowe | AFC
2019
2019
D.R. Konga – Obóz misyjny dla dzieci
Dane | 18-07-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Demokratyczna Republika Konga – Studnia, która zmieni ?ycie mam i dzieci
Dane | 17-07-2019 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2019
Nigeria – Kraj szukaj?cy pokoju i pojednania
Dane | 11-07-2019 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2019
Rwanda – ?wi?to wdzi?czno?ci w wizytatorii Afryki Wielkich Jezior
Dane | 11-07-2019 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2019
Obecno?? salezja?ska w Afryce
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | Africa
2019
Republika Konga – Trzy dzie?a salezja?skie, trzy oazy edukacji i nadziei
Dane | 09-07-2019 łowo kluczowe | ACC, Repubblica del Congo
2019
Burkina Faso – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 09-07-2019 łowo kluczowe | Burkina Faso, AFO
2019
D.R. Konga – Rekolekcje dla salezjanów z Afryki ?rodkowej
Dane | 08-07-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Nigeria – Umiej?tno?ci przekrojowe i ?yciowe w kszta?ceniu zawodowym
Dane | 05-07-2019 łowo kluczowe | AFW, Africa
2019
Etiopia – O?rodek zdrowia dla kobiet, dzieci i uchod?ców
Dane | 03-07-2019 łowo kluczowe | Etiopia
2019
Kamerun – ?wi?cenia diakonatu pi?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 02-07-2019 łowo kluczowe | ATE, Camerun
2019
Angola – Szansa ratunku dla dziewcz?t z Luandy
Dane | 01-07-2019 łowo kluczowe | Angola, ANG
2019
Kenia – Kurs szkoleniowy w zakresie ?rodków komunikacji spo?ecznej
Dane | 01-07-2019 łowo kluczowe | Kenya, MDG, AFM, AFE
2019
D.R. Konga – Ks. Albert Kabuge z wizyt? na misji “?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus”
Dane | 28-06-2019 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2019
SG – Mianowany nowy prze?o?ony wizytatorii AET
Dane | 26-06-2019 łowo kluczowe | AET
2019
D.R. Konga – Córki Maryi Wspomo?ycielki obchodz? ?wi?to wdzi?czno?ci
Dane | 25-06-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Mali – Kszta?cenie zawodowe jako forma zwalczania handlu lud?mi
Dane | 21-06-2019 łowo kluczowe | Mali, AFO
2019
Kenia – M?odzi z “Don Bosco Boys’ Town” zasadzili 100 drzewek
Dane | 21-06-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
D.R. Konga – Ks. Manolo Jiménez: “W Afryce nie tylko s? problemy, s? tak?e ?ycie i nadzieja”
Dane | 19-06-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC, Repubblica del Congo
2019
Gambia – Podpisano porozumienie mi?dzy salezjanami i diecezj? Band?ul
Dane | 14-06-2019 łowo kluczowe | Gambia, AFO
2019
Kenia – Kapitu?a Inspektorii Afryki Wschodniej
Dane | 13-06-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
D.R. Konga – Ks. Kabuge odwiedza salezja?skie dzie?o w Taba Congo
Dane | 12-06-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
2019
Kenia – ?wi?cenia diakonatu dziewi?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 10-06-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
Sudan Po?udniowy – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów misjonarzy z Wietnamu
Dane | 06-06-2019 łowo kluczowe | Sudan del Sud, AFE
2019
Etiopia – Nowe mo?liwo?ci w zakresie kszta?cenia dla etiopskiej m?odzie?y
Dane | 04-06-2019 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2019
D.R. Konga – Maryjna pielgrzymka inspektorii Afryki ?rodkowej
Dane | 04-06-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Gambia – Pierwsze siedem miesi?cy salezja?skiej placówki misyjnej w Kunkujang
Dane | 30-05-2019 łowo kluczowe | Gambia, AFW, AFO
2019
2019
2019
Angola – Pielgrzymka ku czci Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 27-05-2019 łowo kluczowe | Angola, ANG
2019
2019
Rwanda – Salezja?ski Dzie? Misyjny i Powo?aniowy
Dane | 23-05-2019 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2019
Kamerun – Centrala fotowoltaiczna dla o?rodka “Don Bosco Ebolowa”
Dane | 21-05-2019 łowo kluczowe | ATE, Camerun
2019
Demokratyczna Republika Konga – Prze?o?ony Generalny: “Ka?dy z nas ma prawo by? kochanym”
Dane | 20-05-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC, Repubblica del Congo
2019
Demokratyczna Republika Konga – Prze?o?ony Generalny w wizytatorii Afryki Konga-Kongo
Dane | 16-05-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2019
Etiopia – Ks. Chaquisse zako?czy? wizytacj? nadzwyczajn? w tym kraju
Dane | 14-05-2019 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2019
D.R. Konga – XX Kapitu?a Inspektorii Afryki ?rodkowej
Dane | 14-05-2019 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2019
Demokratyczna Republika Konga – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? wizyt? w inspektorii pw. Wniebowzi?cia NMP
Dane | 13-05-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Demokratyczna Republika Konga – Adela, Elizabeth, Florentine… Historie “odwa?nych mam”
Dane | 09-05-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
D.R. Konga – Powrót do salezja?skich ?róde?
Dane | 07-05-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Etiopia – Pomoc ?ywno?ciowa dla Abeby i jej sióstr
Dane | 06-05-2019 łowo kluczowe | Etiopia
2019
Nigeria – Kapitu?a Inspektorii Afryki Zachodniej Angloj?zycznej
Dane | 06-05-2019 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2019
Nigeria – Spotkanie trzech pierwszych salezjanów misjonarzy z Nigerii
Dane | 30-04-2019 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2019
Etiopia – Teresio Bosco przet?umaczony na j?zyk tigrinia
Dane | 29-04-2019 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2019
Rwanda – Kapitu?a Wizytatorii Afryki Wielkich Jezior
Dane | 29-04-2019 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2019
D.R. Konga – Spotkanie MGS w perspektywie wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-04-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
2019
Uganda – Wielkanoc w Palabek
Dane | 23-04-2019 łowo kluczowe | Uganda, AGL
2019
2019
2019
D.R. Konga – Diecezjalny Dzie? M?odzie?y
Dane | 18-04-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Eswatini – Specjalne nagrody dla uczniów, którzy wyró?nili si? w sporcie
Dane | 17-04-2019 łowo kluczowe | AFM, AFM, Swaziland
2019
Sierra Leone – Historia Musu i ma?ego “Juana Bosco”
Dane | 16-04-2019 łowo kluczowe | AFW
2019
Zambia – Wsparcie kobiet wsparciem dla ?wiata
Dane | 12-04-2019 łowo kluczowe | Zambia
2019
Madagaskar – Salezja?skie wsparcie rodzi ma?ych przedsi?biorców
Dane | 11-04-2019 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2019
2019
Zambia – Kapitu?a Wizytatorii ZMB
Dane | 10-04-2019 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2019
PLEMI? HERODOWE
Dane | 05-04-2019 łowo kluczowe | Sudan del Sud
2019
D.R. Konga – Dziewcz?ta z MGS na spotkaniu ko?cz?cym miesi?c dedykowany kobietom
Dane | 05-04-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Angola – Seminarium po?wi?cone pierwszemu g?oszeniu Jezusa Chrystusa
Dane | 05-04-2019 łowo kluczowe | Angola, ANG
2019
Angola – Obecno?? salezjanów w?ród m?odych z dzielnicy Lixeira
Dane | 04-04-2019 łowo kluczowe | Angola, ANG
2019
Kamerun – Kapitu?a Inspektorii Afryki Tropikalnej Równikowej
Dane | 04-04-2019 łowo kluczowe | ATE, Camerun
2019
Uganda – Kobiety z Palabek pracuj? przy „roz?upywaniu kamieni”
Dane | 01-04-2019 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2019
2019
D.R. Konga – Rozpocz?cie Igrzysk Salezja?skich
Dane | 28-03-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Angola – Rekolekcje dla m?odych par ma??e?skich
Dane | 28-03-2019 łowo kluczowe | Angola, ANG
2019
Mozambik – Salezjanie gotowi do pomocy i odbudowy
Dane | 26-03-2019 łowo kluczowe | MOZ
2019
2019
Sudan – “Co za rado??, widzie? te wszystkie w??czone komputery!”
Dane | 22-03-2019 łowo kluczowe | Sudan, AFE
2019
Mozambik – Cyklon Idai: “Skala katastrofy jest ogromna”
Dane | 20-03-2019 łowo kluczowe | Malawi, MOZ, Zimbabwe
2019
Kamerun – ?wi?to??: wyzwanie dla wspó?czesnej m?odzie?y
Dane | 20-03-2019 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2019
Timor Wschodni – Lepsze po?ywienie dla m?odych mieszka?ców Timoru
Dane | 19-03-2019 łowo kluczowe | AFO, Senegal
2019
Angola – Rekolekcje dla m?odzie?y
Dane | 18-03-2019 łowo kluczowe | Angola, ANG
2019
Republika Po?udniowej Afryki – Spotkanie modlitewne MSMHC, SDB i CMW
Dane | 15-03-2019 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM
2019
Lesotho – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Maputsoe
Dane | 12-03-2019 łowo kluczowe | Lesotho, AFM
2019
2019
2019
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Afryce Po?udniowej
Dane | 06-03-2019 łowo kluczowe | AFM
2019
To nie jest przyczynowo??... to synchroniczno??
Dane | 05-03-2019 łowo kluczowe | AFW
2019
Liberia – ?y? wiar? na peryferiach... puszczy!
Dane | 05-03-2019 łowo kluczowe | AFW
2019
Angola – Pierwsze ?luby zakonne
Dane | 05-03-2019 łowo kluczowe | Angola, ANG
2019
D.R. Konga – Forum m?odzie?owe „Z Ksi?dzem Bosko jest rado??”
Dane | 04-03-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2019
Togo – Zako?czono z powodzeniem projekt opieki nad dzie?mi w Lome
Dane | 01-03-2019 łowo kluczowe | AFO, Togo
2019
Burkina Faso – Kocha? do ko?ca: ks. Antonio César Fernández, salezjanin
Dane | 25-02-2019 łowo kluczowe | Burkina Faso, AFO
2019
2019
D.R. Konga – Inspektoria ?rodkowej Afryki wspomina ks. Antonio Césara Fernandeza
Dane | 25-02-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Zambia – Kropla nadziei dla Lufubu: nowy o?rodek edukacyjny dla dzieci
Dane | 19-02-2019 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2019
2019
D.R. Konga – M?odzi z MGS i sens prawdziwej mi?o?ci
Dane | 18-02-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
2019
Etiopia – Kapitu?a Inspektorialna Wizytatorii Etiopii
Dane | 11-02-2019 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2019
Republika Po?udniowej Afryki – MGS obchodzi ?wi?to Ksi?dza Bosko
Dane | 08-02-2019 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2019
D.R. Konga – Dzie? ?ycia Konsekrowanego
Dane | 07-02-2019 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2019
Gabon – „Don Bosco Mikolongo” uczci? ?wi?tego M?odzie?y
Dane | 01-02-2019 łowo kluczowe | Gabon, ATE
2019
Gambia – Wizyta ks. Chaquisse
Dane | 01-02-2019 łowo kluczowe | Gambia, AFO
2019
Republika Po?udniowej Afryki – Wspólne spotkanie SDB i CMW
Dane | 29-01-2019 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2019
2019
2019
Etiopia – Salezjanie, VIS i podmuch nadziei dla dzieci ulicy
Dane | 22-01-2019 łowo kluczowe | AET, Etiopia
2019
D.R. Konga – M?odzi z MGS w ho?dzie Ksi?dzu Bosko
Dane | 22-01-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Rwanda – Dzie? prezentacji Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego
Dane | 11-01-2019 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2019
Liberia – Projekt zawodowy w salezja?skim stylu
Dane | 10-01-2019 łowo kluczowe | AFW
2019
Demokratyczna Republika Konga – Nowicjat pe?en m?odzie?ców
Dane | 02-01-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Kamerun – Spotkanie formacyjne animatorów
Dane | 27-12-2018 łowo kluczowe | Camerun
2018
D.R. Konga – Salezja?skie dzie?o w Bukavu go?ci swojego za?o?yciela
Dane | 24-12-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Demokratyczna Republika Konga – Andrew Wood, SLM: “Czego nauczy?em si? w ostatnich 365 dniach”
Dane | 21-12-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2018
Mali – Produkcja myd?a, która polepszy ?ycie kobiet z Touby
Dane | 20-12-2018 łowo kluczowe | Mali, AFO
2018
Angola – Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 19-12-2018 łowo kluczowe | Angola, ANG
2018
Sierra Leone – Joe przeka?e wasze listy dzieciom ulicy
Dane | 17-12-2018 łowo kluczowe | AFW
2018
2018
Demokratyczna Republika Konga – M?odzi misjonarze uczestnicz? w „Szkole misyjnej”
Dane | 10-12-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Tanzania – Tradycyjne gry dla oratorium
Dane | 04-12-2018 łowo kluczowe | Tanzania
2018
2018
Demokratyczna Republika Konga – “Zapukali do naszych drzwi...”
Dane | 26-11-2018 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2018
Ghana – Ks. Chaquisse ko?czy wizytacj? nadzwyczajn? w inspektorii AFW
Dane | 26-11-2018 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2018
Demokratyczna Republika Konga – Denis Mukwege, cz?owiek, który “naprawia” kobiety
Dane | 23-11-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2018
Meksyk – Salezja?skie spojrzenie na karawany migrantów
Dane | 21-11-2018 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2018
Etiopia – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 21-11-2018 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2018
Gambia – Zosta?a otwarta nowa misja salezja?ska w Kunkujang
Dane | 20-11-2018 łowo kluczowe | Gambia, AFW, AFO
2018
Gambia – Zosta?a otwarta nowa misja salezja?ska w Kunkujang
Dane | 20-11-2018 łowo kluczowe | Gambia, AFO
2018
D.R. Konga – Rozpocz?cie dzia?alno?ci duszpasterskiej w roku 2018-2019
Dane | 19-11-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
D.R. Konga – Dyplom uznania dla salezja?skiego dzie?a “Bakanja Ville”
Dane | 13-11-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Demokratyczna Republika Konga – “Id?cie i wy do mojej winnicy”: Ko?o Misyjne w Kingabwa
Dane | 12-11-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2018
D.R. Konga – I Kongres Misyjny
Dane | 08-11-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
2018
2018
Angola – Mi?dzynarodowy Wolontariat Salezja?ski na misji w Huambo
Dane | 30-10-2018 łowo kluczowe | ANG, Angola
2018
D.R. Konga – Spotkanie dyrektorów z salezja?skich wspólnot inspektorii Afryki ?rodkowej
Dane | 29-10-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Angola – Rekolekcje dla m?odych z MGS
Dane | 10-10-2018 łowo kluczowe | Angola, ANG
2018
D. R. Konga – Rozpocz?cie dzia?alno?ci duszpasterstwa m?odzie?owego
Dane | 09-10-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
2018
2018
2018
Republika Po?udniowej Afryki – Spotkanie MGS: refleksja nad wiar?
Dane | 03-10-2018 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2018
Sudan Po?udniowy – Pracowa? dla pokoju, pracowa? dla edukacji
Dane | 01-10-2018 łowo kluczowe | AFE, Sudan del Sud
2018
Demokratyczna Republika Konga – Otwarcie salezja?skiego prenowicjatu w Kinszasie
Dane | 26-09-2018 łowo kluczowe | ACC, Repubblica del Congo
2018
D.R. Konga – Konsulta Rodziny Salezja?skiej i Msza ?w. rozes?ania misjonarzy
Dane | 25-09-2018 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2018
Burundi – Uczy? dzieci i m?odzie?, jak rozpozna? nadu?ycia
Dane | 24-09-2018 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2018
Madagaskar – ?luby wieczyste
Dane | 24-09-2018 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2018
Senegal – Podró? tam i z powrotem: Seny
Dane | 21-09-2018 łowo kluczowe | Senegal
2018
2018
Republika Po?udniowej Afryki – By? pionierami cyfryzacji
Dane | 18-09-2018 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2018
2018
D.R. Konga – Rozpocz?cie nowego roku akademickiego w Wy?szym Instytucie Filozoficznym “Don Bosco”
Dane | 17-09-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Lesotho – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 13-09-2018 łowo kluczowe | Lesotho, AFM
2018
Burundi – Lepsza przysz?o?? dla dziewcz?t z tego kraju
Dane | 12-09-2018 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2018
Demokratyczna Republika Konga – Sesja formacyjna i planowania wizytatorii Konga Kongo
Dane | 07-09-2018 łowo kluczowe | ACC, Repubblica del Congo
2018
Etiopia – ?ycie po stronie ubogich. Wywiad z Cesare Bullo
Dane | 06-09-2018 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2018
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – Mi?dzynarodowe Forum Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 04-09-2018 łowo kluczowe | Costa d'Avorio, AFO
2018
Kenia – Z oratorium do Afryki, aby s?u?y? m?odzie?y
Dane | 04-09-2018 łowo kluczowe | Kenya, Africa
2018
2018
D.R. Konga – Akcje letnie O?rodka „Don Bosco” w Bukavu
Dane | 31-08-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Togo – Ambasador Unii Europejskiej z wizyt? w „Don Bosco Kara”
Dane | 30-08-2018 łowo kluczowe | Togo, AFO
2018
D.R. Konga – Pierwsze ?luby 19 nowicjuszy
Dane | 29-08-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Togo – Wizyta ekonoma generalnego inspektorii AFO
Dane | 27-08-2018 łowo kluczowe | AFO, Togo
2018
Republika Konga – Otwarto nowy nowicjat salezja?ski
Dane | 17-08-2018 łowo kluczowe | ACC, Repubblica del Congo
2018
Etiopia – Kaplica pw. Naj?w. Serca PJ otwarta dla ludno?ci
Dane | 16-08-2018 łowo kluczowe | Etiopia
2018
Sudan Po?udniowy – Ogromne zaanga?owanie na rzecz najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 15-08-2018 łowo kluczowe | AFE, Sudan del Sud
2018
2018
Ghana – Dziewcz?ta z kursu hotelarskiego
Dane | 14-08-2018 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2018
Demokratyczna Republika Konga – Jubileuszowy obóz misyjny
Dane | 13-08-2018 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2018
Nigeria – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu
Dane | 10-08-2018 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2018
Rwanda – Kongres Ochotniczek Ksi?dza Bosko kontynentu afryka?skiego
Dane | 07-08-2018 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2018
Etiopia – “St?pajcie nogami po ziemi, a serce miejcie w niebie”
Dane | 03-08-2018 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2018
D.R. Konga – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy obchodzi 10 lat istnienia
Dane | 01-08-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
2018
Tanzania – Do?wiadczenie misyjne
Dane | 26-07-2018 łowo kluczowe | Tanzania, AFE
2018
Rwanda – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 20-07-2018 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2018
Demokratyczna Republika Konga – Muzyka i sport dla m?odych z Masiny
Dane | 19-07-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Republika Po?udniowej Afryki – Obóz powo?aniowy
Dane | 19-07-2018 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2018
D.R. Konga – Wys?anie na misje 34 m?odych wolontariuszy
Dane | 18-07-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Etiopia – Spotkanie MGS wizytatorii Etiopii
Dane | 17-07-2018 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2018
Sudan Po?udniowy – Wakacje alternatywne... misyjne!
Dane | 16-07-2018 łowo kluczowe | AFE, Sudan del Sud
2018
R.D. Konga – Rekolekcje salezjanów z wizytatorii Afryki Konga-Konga
Dane | 16-07-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2018
Czad – ?luby wieczyste trzeciego salezjanina z Czadu
Dane | 12-07-2018 łowo kluczowe | ATE, Ciad
2018
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – Abid?an: “tak” dla czystego miasta i ochrony dzieci
Dane | 09-07-2018 łowo kluczowe | Costa d'Avorio, AFO
2018
Uganda – Ksi?dz Bosko, posta?, która jest dobrze znana w obozie dla uchod?ców w Palabek
Dane | 09-07-2018 łowo kluczowe | AGL, Uganda, Sudan del Sud
2018
Kenia – Spotkanie delegatów ds. Rodziny Salezja?skiej z Afryki-Madagaskaru
Dane | 05-07-2018 łowo kluczowe | Kenya, AFE, Africa
2018
Suazi – M?odzi z MGS: inspirowa? si? stylem „leadership” Ksi?dza Bosko
Dane | 05-07-2018 łowo kluczowe | AFM, Swaziland
2018
Mozambik – Doroczne rekolekcje Apostolskiej Akcji Misyjnej
Dane | 04-07-2018 łowo kluczowe | MOZ
2018
D.R. Konga – Udzielenie pos?ug akolitatu i lektoratu
Dane | 03-07-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Angola – Lud bogaty w wiar?
Dane | 02-07-2018 łowo kluczowe | Angola, ANG
2018
Kamerun – 14 nowych salezjanów diakonów i kap?anów
Dane | 02-07-2018 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2018
Etiopia – Ksi?dz Bosko i pogodne ?ycie w?ród chrze?cijan i muzu?manów
Dane | 28-06-2018 łowo kluczowe | AET, Etiopia
2018
Mozambik – Spotkanie Rady wizytatorii i dyrektorów
Dane | 27-06-2018 łowo kluczowe | MOZ
2018
Etiopia – Pierwszych 10 lat "Bosco Children "
Dane | 26-06-2018 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2018
Kamerun – ?luby wieczyste
Dane | 26-06-2018 łowo kluczowe | ATE, Camerun
2018
2018
2018
2018
Tanzania – Historia Grace i droga dziewcz?t w kierunku lepszej przysz?o?ci
Dane | 14-06-2018 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2018
D.R. Konga – “Open day” w Wy?szej Szkole Informatyki Salama
Dane | 14-06-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Zambia – Kuratorium nowicjatu w Lusace
Dane | 12-06-2018 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2018
D.R. Konga – Zako?czenie miesi?ca maryjnego
Dane | 06-06-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
SG – Salezja?skie instytucje i ?wiatowego Dnia Ochrony ?rodowiska
Dane | 04-06-2018 łowo kluczowe | AFW, Ghana
2018
Sudan Po?udniowy – Salezjanie na pierwszym froncie z najbardziej ubogimi
Dane | 01-06-2018 łowo kluczowe | AFE, Sudan del Sud
2018
Gabon – ?wi?to Wizytatorii Afryki Tropikalnej Równikowej
Dane | 31-05-2018 łowo kluczowe | Gabon, ATE
2018
2018
SG – Afryka: kontynent m?odo?ci i nadziei
Dane | 29-05-2018 łowo kluczowe | Africa
2018
Mozambik – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 29-05-2018 łowo kluczowe | MOZ
2018
Kenia – Wy?wi?cono 7 nowych salezjanów kap?anów i 13 diakonów
Dane | 23-05-2018 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2018
D. R. Konga – Pielgrzymka ku czci Maryi Wspomo?ycielki w Lubumbashi
Dane | 22-05-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Gabon – Misja, która si? odnawia: misja salezjanów w Oyem
Dane | 18-05-2018 łowo kluczowe | Gabon, ATE
2018
Mozambik – Spotkanie ekonomów wizytatorii Mozambiku
Dane | 17-05-2018 łowo kluczowe | MOZ
2018
2018
Suazi – Wymiana m?odzie?y ulicy
Dane | 14-05-2018 łowo kluczowe | AFM, Swaziland
2018
Demokratyczna Republika Konga – Rozwój i samowystarczalno?? ?ywno?ciowa: protagonistkami mamy
Dane | 11-05-2018 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2018
Rwanda – 35. rocznica Ruchu Przyjació? Dominika Savio
Dane | 10-05-2018 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2018
Mozambik – Pierwszy zwyczajny zjazd Rady MGS z Maputo
Dane | 09-05-2018 łowo kluczowe | MOZ
2018
Demokratyczna Republika Konga – Ks. Chaquisse po?wi?ca kaplic? pw. ?w. Melchiora w “Boscolac”
Dane | 08-05-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Republika ?rodkowoafryka?ska – Wizyta premiera w liceum im. Ksi?dza Bosko w Damala-Bangi
Dane | 07-05-2018 łowo kluczowe | ATE, Repubblica Centrafricana
2018
Kenia – “PDO” Zgromadzenia w kierunku przysz?o?ci
Dane | 04-05-2018 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2018
Mozambik – Spotkanie formacyjne Rodziny Salezja?skiej
Dane | 02-05-2018 łowo kluczowe | MOZ
2018
Kenia – Mi?dzynarodowe spotkanie PDO: ?wiat i salezja?skie wyzwania
Dane | 27-04-2018 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2018
Kenia – Mi?dzynarodowe spotkanie PDO
Dane | 26-04-2018 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2018
Republika Po?udniowej Afryki – Dzie? powo?aniowy dla m?odych z MGS
Dane | 26-04-2018 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2018
Republika Konga – Wsparcie na rzecz modernizacji kszta?cenia zawodowego
Dane | 24-04-2018 łowo kluczowe | ATE, Repubblica del Congo
2018
Uganda – Dzia?alno?? duszpasterska w obozie dla uchod?ców w Palabek
Dane | 20-04-2018 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2018
Kamerun – Krajowe spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 18-04-2018 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2018
WIELKANOC W PALABEK
Dane | 12-04-2018 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2018
D.R. Konga – 10 lat MGS
Dane | 10-04-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
D.R. Konga – Obchody Wielkanocy w wioskach Mwenda i Tera
Dane | 05-04-2018 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2018
Sudan Po?udniowy – Kilometr kwadratowy dla Ksi?dza Bosko
Dane | 04-04-2018 łowo kluczowe | AFE, Sudan del Sud
2018
Mozambik – Spotkanie formacyjne dla 40 m?odych
Dane | 04-04-2018 łowo kluczowe | MOZ
2018
Tanzania – W wypadku drogowym zgin?? ks. Richard Mtui
Dane | 03-04-2018 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2018
Benin – Rado?? przekazywania charyzmatu Ksi?dza Bosko
Dane | 02-04-2018 łowo kluczowe | Benin, AFO
2018
D.R. Konga – Dzie? studium Rodziny Salezja?skiej z Afryki ?rodkowej
Dane | 27-03-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Uganda – Szko?a w Namugongo wkracza w “drug? faz?”
Dane | 26-03-2018 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2018
Sierra Leone – Na ulice powróci? “Don Bosco Mobil”
Dane | 21-03-2018 łowo kluczowe | AFW
2018
D.R. Konga – Wys?anie na misje studentów Wy?szej Szko?y Administracji Ekonomicznej i Politycznej
Dane | 20-03-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Uganda – Zako?czy?a si? wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego
Dane | 19-03-2018 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2018
2018
ONZ – Migracja wahad?owa, m?odzie? i mo?liwo?ci rozwoju
Dane | 14-03-2018 łowo kluczowe | Senegal
2018
Burundi – Prze?o?ony Generalny odwiedza salezja?skie dzie?o w Ngozi
Dane | 13-03-2018 łowo kluczowe | AGL, Burundi
2018
D.R. Konga – Zako?czenie Salezja?skiego Tygodnia Misyjnego
Dane | 09-03-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Madagaskar – Wizyta ks. Charlesa Armanda Randimbisoy
Dane | 08-03-2018 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2018
Etiopia – Ile warte jest ?ycie?
Dane | 07-03-2018 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2018
Togo – Zako?czenie wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 07-03-2018 łowo kluczowe | AFO, Togo
2018
Liberia – Salezjanie na nowo w Tappita
Dane | 05-03-2018 łowo kluczowe | AFW
2018
Togo – Kolejny etap na drodze animacji ?wiatowej
Dane | 05-03-2018 łowo kluczowe | AFO, Togo
2018
Burkina Faso – Wielkie ?wi?towanie z racji przybycia Nast?pcy Ksi?dza Bosko
Dane | 02-03-2018 łowo kluczowe | AFO, Burkina Faso
2018
2018
D.R. Konga – 30 lat studentatu teologicznego „?w. Franciszek Salezy”
Dane | 01-03-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Madagaskar – Projekt ekologiczny z po?ytkiem dla wszystkich
Dane | 28-02-2018 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2018
Demokratyczna Republika Konga – Salezja?ski Tydzie? Misyjny 2018
Dane | 26-02-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2018
Uganda – Oblicza, które nas oczekuj?
Dane | 23-02-2018 łowo kluczowe | AGL, Uganda, Sudan del Sud
2018
Sudan Po?udniowy – Edukacja: narz?dzie za?egnania konfliktu
Dane | 23-02-2018 łowo kluczowe | AFE, Sudan del Sud
2018
Etiopia – Nowa aplikacja etiopskiego Biuletynu Salezja?skiego
Dane | 23-02-2018 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2018
2018
Demokratyczna Republika Konga – Kiedy prze?ycie jest ?yciow? konieczno?ci?: historia Gentille
Dane | 22-02-2018 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2018
Burundi – ?wi?to Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2018
Dane | 22-02-2018 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2018
Kenia – Salezja?ska Afryka z obliczem Ksi?dza Bosko
Dane | 21-02-2018 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2018
Mozambik – Wizytacja nadzwyczajna ks. Filiberto Gonzáleza
Dane | 21-02-2018 łowo kluczowe | MOZ
2018
2018
2018
D.R. Konga – Kuratorium dla postnowicjatu i nowicjatu
Dane | 13-02-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
2018
Liberia – Nowy misjonarz w Tappita
Dane | 09-02-2018 łowo kluczowe | AFW
2018
Angola – Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2018
Dane | 09-02-2018 łowo kluczowe | Angola, ANG
2018
Rwanda – Konsekracja ko?cio?a pw. Maryi Wspomo?ycielki w Kimihurura
Dane | 08-02-2018 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2018
2018
2018
Angola – “Love Matters”: spotkanie szkoleniowe
Dane | 06-02-2018 łowo kluczowe | Angola, ANG
2018
Mozambik – 14 nowicjuszy sk?ada swoje pierwsze ?luby
Dane | 02-02-2018 łowo kluczowe | MOZ
2018
Uganda – Obóz dla uchod?ców w Palabek przyjmuje z rado?ci? now? placówk? salezja?sk?
Dane | 02-02-2018 łowo kluczowe | AGL, Uganda, Sudan del Sud
2018
2018
Madagaskar – ?wi?to Ksi?dza Bosko
Dane | 31-01-2018 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2018
Uganda – ?wi?to Rodziny Salezja?skiej
Dane | 30-01-2018 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2018
D.R. Konga – Zjazd plenarny prze?o?onych wy?szych zakonnych zgromadze? m?skich i ?e?skich
Dane | 29-01-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Madagaskar – Pragnienie misyjne ks. Maurizio Rossiego
Dane | 23-01-2018 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2018
Burkina Faso – Rozpocz??a si? budowa o?rodka promocji kobiet
Dane | 23-01-2018 łowo kluczowe | Burkina Faso, AFO
2018
D.R. Konga – Wys?anie na misje salezjanów wspó?pracowników
Dane | 23-01-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Etiopia – Spotkanie urz?dników Biur Pracy inspektorii afryka?skich
Dane | 19-01-2018 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2018
D.R. Konga – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lubumbashi
Dane | 19-01-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Demokratyczna Republika Konga – Historia m?odego Josepha
Dane | 12-01-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
Demokratyczna Republika Konga – Rekolekcje salezjanów wspó?pracowników z Bukavu
Dane | 10-01-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2018
2018
Kenia – Ponad 500 uczestników na Forum M?odzie?y 2017
Dane | 09-01-2018 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2018
Demokratyczna Republika Konga – Pierwsze spotkanie dyrektorów wizytatorii Afryki Kongo-Kongo
Dane | 08-01-2018 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2017
Liberia – “Musimy by? z tymi dzie?mi dzie? i noc”
Dane | 21-12-2017 łowo kluczowe | AFW
2017
Etiopia – II Krajowa Konferencja nt. “Stop handlowi lud?mi”
Dane | 18-12-2017 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2017
Mozambik – Spotkanie ADMA
Dane | 15-12-2017 łowo kluczowe | MOZ
2017
D.R. Konga – MGS w Kiswishi: towarzyszenie i s?uchanie
Dane | 13-12-2017 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2017
Demokratyczna Republika Konga – 25 lat pierwszej szko?y salezja?skiej
Dane | 07-12-2017 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2017
Angola – ?wi?to Inspektorii
Dane | 06-12-2017 łowo kluczowe | Angola, ANG
2017
Demokratyczna Republika Konga – Historia mamy Teresy
Dane | 06-12-2017 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2017
Demokratyczna Republika Konga – Szko?a Misyjna dla m?odzie?y
Dane | 05-12-2017 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2017
2017
2017
Etiopia – W?ród lwów, w??y i krokodyli, nios?c pociech? potrzebuj?cym
Dane | 30-11-2017 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2017
2017
Dom Generalny – Apel misyjny o pomoc uchod?com w Ugandzie
Dane | 29-11-2017 łowo kluczowe | Sudan del Sud, AGL, Uganda
2017
2017
D.R. Konga – Modlitwa o pokój w Demokratycznej Republice Konga i Sudanie Po?udniowym
Dane | 28-11-2017 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2017
2017
Mozambik – Razem mo?emy spe?ni? marzenia naszych m?odych
Dane | 24-11-2017 łowo kluczowe | MOZ
2017
2017
Mozambik – Wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego
Dane | 22-11-2017 łowo kluczowe | MOZ
2017
Lesotho – Spotkanie refleksji dla ?wieckich wspó?pracowników
Dane | 21-11-2017 łowo kluczowe | Lesotho, AFM
2017
Angola – Ostatni dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego w Angoli
Dane | 21-11-2017 łowo kluczowe | Angola, ANG
2017
Benin – Prawa dziecka. Na pomoc “Vidomegon”
Dane | 20-11-2017 łowo kluczowe | Benin, AFO
2017
Zimbabwe – Oczekiwania i nadzieje zwi?zane z pocz?tkiem nowego etapu
Dane | 20-11-2017 łowo kluczowe | ZMB, Zimbabwe
2017
Angola – Prze?o?ony Generalny z wizyt? w Bengueli i Luandzie
Dane | 20-11-2017 łowo kluczowe | Angola, ANG
2017
Madagaskar – Spotkanie salezjanów koadiutorów
Dane | 16-11-2017 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2017
D.R. Konga – Spotkanie Rady inspektorialnej i dyrektorów Afryki ?rodkowej
Dane | 16-11-2017 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2017
Dom Generalny – Podró? Prze?o?onego Generalnego do Angoli i Mozambiku
Dane | 15-11-2017 łowo kluczowe | Angola, MOZ, ANG
2017
Republika Po?udniowej Afryki – M?odzi z Booysens graj? u salezjanów
Dane | 15-11-2017 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2017
2017
Ghana – Przeciwko wykorzystaniu i handlowi dzie?mi: walka salezjanów
Dane | 07-11-2017 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2017
2017
Demokratyczna Republika Konga – Misjonarz wszechstronny: ks. Mario Pérez
Dane | 31-10-2017 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2017
Republika Po?udniowej Afryki – Doroczne spotkanie wizytatorii
Dane | 30-10-2017 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2017
Rwanda – Salezjanie z wizyt? w ministerstwie edukacji narodowej
Dane | 27-10-2017 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2017
Nigeria – Szkolny autobus w darze salezja?skim uczniom
Dane | 24-10-2017 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2017
Ghana – 25. rocznica obecno?ci salezjanów w Sunyani
Dane | 23-10-2017 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2017
2017
D.R. Konga – Pielgrzymka do katedry w Bukavu
Dane | 12-10-2017 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2017
Lesotho – Spotkanie formacyjne animatorów MGS
Dane | 11-10-2017 łowo kluczowe | Lesotho, AFM
2017
Nigeria – Wielkie nowo?ci na misji w Ijebu-Ode
Dane | 04-10-2017 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2017
2017
Republika Konga – Erygowano prenowicjat w wizytatorii ACC
Dane | 03-10-2017 łowo kluczowe | Repubblica del Congo, ACC
2017
Rwanda – Wystawa i sprzeda? wyrobów wykonanych przez dziewcz?ta-matki
Dane | 02-10-2017 łowo kluczowe | Rwanda, AGL
2017
2017
Madagaskar – Spotkanie Regionalnej Komisji ds. Formacji Afryki i Madagaskaru
Dane | 25-09-2017 łowo kluczowe | MDG, Madagascar
2017
Burundi – Misja ks. Jeana Paula na rzecz m?odych z Rukago
Dane | 22-09-2017 łowo kluczowe | Burundi, Burundi, AGL, AGL
2017
Madagaskar – Ma?e gesty mi?o?ci, aby polepszy? ?ycie ubogich
Dane | 21-09-2017 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2017
Demokratyczna Republika Konga – Dziecko i piroga
Dane | 20-09-2017 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2017
Nigeria – Akcje letnie dla dzieci i m?odzie?y z misji Ijebu-Ode
Dane | 18-09-2017 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2017
Angola – Zjazd Wizytatorii Angoli 2017
Dane | 18-09-2017 łowo kluczowe | Angola, ANG
2017
Ghana – Shata, dziecko ulicy, które salezjanie nauczyli si? ?mia?
Dane | 15-09-2017 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2017
D.R. Konga – Obj?cie urz?du przez pierwszego prze?o?onego nowej Wizytatorii Afryki Konga-Kongo
Dane | 12-09-2017 łowo kluczowe | ACC, Repubblica Democratica del Congo
2017
Ghana – 13 m?odych salezjanów z?o?y?o pierwsze ?luby zakonne
Dane | 11-09-2017 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2017
Madagaskar – ?awki szkolne dla dzieci ze szkó? wiejskich
Dane | 07-09-2017 łowo kluczowe | Madagascar
2017
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – Letnia dzia?alno?? salezjanów z Abid?anu
Dane | 04-09-2017 łowo kluczowe | Costa d'Avorio, AFO
2017
D.R. Konga – “Don Bosco Bukavu”: ocena dwóch lat dzia?alno?ci
Dane | 04-09-2017 łowo kluczowe | Repubblica del Congo
2017
D.R. Konga – Pierwsze forum m?odych wschodniego obszaru Demokratycznej Republiki Konga
Dane | 30-08-2017 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2017
Rwanda – Pierwsze ?luby 16 nowicjuszy
Dane | 24-08-2017 łowo kluczowe | Rwanda
2017
Angola – Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-08-2017 łowo kluczowe | Angola, ANG
2017
Demokratyczna Republika Konga - Historia Ishary, ch?opca z ulicy
Dane | 16-08-2017 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2017
Etiopia – Na kra?cach, gdzie nie ma niczego
Dane | 15-08-2017 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2017
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – ?wi?cenia kap?a?skie Evariste Silue, salezjanina
Dane | 08-08-2017 łowo kluczowe | AFO, Costa d'Avorio
2017
Sudan Po?udniowy – “Jezus nie chce ode mnie rzeczy, których nie mog? Mu da?”
Dane | 08-08-2017 łowo kluczowe | AFE, Sudan del Sud
2017
Demokratyczna Republika Konga – Wsparcie wychowania dzieci i m?odzie?y, którzy ucierpieli w wojnie w Gomie
Dane | 07-08-2017 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2017
Etiopia – Etiopia, która nie oczekuje ci? przy boku mam i dzieci
Dane | 04-08-2017 łowo kluczowe | AET, Etiopia
2017
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – ?luby wieczyste Marca-Auguste Kambiré
Dane | 04-08-2017 łowo kluczowe | Costa d'Avorio, AFO
2017
Liberia – Moja misja, wasza misja nie ko?czy si? tutaj
Dane | 03-08-2017 łowo kluczowe | AFW
2017
Kenia – Otwarto warsztaty technologii solarnej i elektryczne
Dane | 03-08-2017 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2017
Burkina Faso – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 01-08-2017 łowo kluczowe | Burkina Faso, AFO
2017
Kamerun – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego wizytatorii ATE
Dane | 01-08-2017 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2017
Burundi – Pomoc na rzecz edukacji kobiet z regionu Rukago
Dane | 28-07-2017 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2017
D.R. Konga – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu
Dane | 28-07-2017 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2017
Mozambik – Forum Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 27-07-2017 łowo kluczowe | MOZ
2017
2017
Benin – ?luby wieczyste
Dane | 26-07-2017 łowo kluczowe | Benin, AFO
2017
Kolombia - Pablo Andrés: "Od opuszczonego dziecka do wielkiego przedsi?biorcy”
Dane | 21-07-2017 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2017
Kenia – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów
Dane | 19-07-2017 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2017
2017
Sudan Po?udniowy – 41 chrztów w dniu ?wi?ta Niepodleg?o?ci
Dane | 18-07-2017 łowo kluczowe | AFE, Sudan del Sud
2017
Kenia – Kropla edukacji na pustyni. Misja w Karare
Dane | 17-07-2017 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2017
2017
Mozambik – Bardziej o?ywi? misje w Moamba i Matola
Dane | 14-07-2017 łowo kluczowe | MOZ
2017
Tanzania – Warsztaty na temat ochrony Praw Cz?owieka
Dane | 13-07-2017 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2017
Kenia – Da? pi? spragnionym, da? je?? g?odnym
Dane | 12-07-2017 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2017
Angola – Rekolekcje Rodziny Salezja?skiej
Dane | 11-07-2017 łowo kluczowe | Angola, ANG
2017
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – Spotkanie formacji i rozeznania
Dane | 10-07-2017 łowo kluczowe | Costa d'Avorio, AFO
2017
Kongo – 50 lat salezja?skiej parafii pw. ?w. Jana Bosko w Pointe-Noire
Dane | 06-07-2017 łowo kluczowe | ATE, Repubblica del Congo
2017
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – Forum Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 05-07-2017 łowo kluczowe | Costa d'Avorio, AFO
2017
2017
Mozambik – Kuratorium i 25. rocznica nowicjatu w Namaacha
Dane | 03-07-2017 łowo kluczowe | MOZ
2017
2017
Liberia – Uczyni? mo?liwym dzielenie si? szcz??ciem
Dane | 29-06-2017 łowo kluczowe | AFW
2017
Kamerun – Profesja wieczysta 4 salezjanów
Dane | 28-06-2017 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2017
2017
Rwanda – Mi?dzynarodowy Dzie? Dziecka Afryka?skiego
Dane | 26-06-2017 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2017
Etiopia – Druga szansa dla dzieci ulicy
Dane | 23-06-2017 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2017
2017
D.R. Konga – Msza ?w. dzi?kczynna na zako?czenie roku akademickiego
Dane | 23-06-2017 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2017
Benin – “Tajemnica lepszego ?wiata”: z Hiszpanii do Beninu
Dane | 22-06-2017 łowo kluczowe | Benin
2017
Gwinea Conakry – 61 ludzi bierze przyk?ad z Dominika Savio i Laury Vicuñi
Dane | 21-06-2017 łowo kluczowe | AFO, Guinea Conakry
2017
Angola – ?wi?to szko?y im. B?. Stefana Sándora
Dane | 20-06-2017 łowo kluczowe | Angola, ANG
2017
Etiopia – Pomaga? i formowa? ludno?? Pugnido
Dane | 19-06-2017 łowo kluczowe | AET, Etiopia
2017
D.R. Konga – Grupa misyjna szerzy ducha misyjnego w szkole w Mwanga
Dane | 14-06-2017 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2017
Ghana – “Stop handlowi lud?mi ”: przysz?o?? zaczyna si? od ziemi
Dane | 12-06-2017 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2017
JEZUS ZATRZYMA? SI? W KAKUMIE
Dane | 12-06-2017 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2017
D.R. Konga – Celebracja eucharystyczna z okazji Stulecia Instytutu Ochotniczek Ksi?dza Bosko
Dane | 08-06-2017 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2017
Angola – Ponad tysi?c uczestników na ?wi?cie Dzieci
Dane | 08-06-2017 łowo kluczowe | Angola, ANG
2017
Kamerun – Wizyta ks. Américo Chaquisse
Dane | 07-06-2017 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2017
Angola – W wypadku zgin?? m?ody asystent salezja?ski
Dane | 06-06-2017 łowo kluczowe | Angola, ANG
2017
2017
D.R. Konga – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w liceum Hodari
Dane | 31-05-2017 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2017
2017
Kenia – Spotkanie by?ych wychowanków salezja?skich z Afryki ?rodkowej
Dane | 30-05-2017 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2017
Nigeria – Dom dla dzieci ulicy w Ibadanie
Dane | 26-05-2017 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2017
Gwinea Równikowa – ?wi?cenia biskupie ks. Miguela Angela Nguema Bee, salezjanina
Dane | 25-05-2017 łowo kluczowe | Guinea Equatoriale, ATE
2017
Angola – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 25-05-2017 łowo kluczowe | ANG, Angola
2017
Suazi – Po?wi?cenie i konsekracja nowego ko?cio?a pw. Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 24-05-2017 łowo kluczowe | AFM, Swaziland
2017
D.R. Konga – Pielgrzymka z Maryj? Wspomo?ycielk?
Dane | 23-05-2017 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2017