Regiony

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
D.R. Konga – Salezjanie pomagaj? 300 rodzinom przesiedle?ców zamieszka?ych przy „Don Bosco Shasha”
Dane | 05-06-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2023
D.R. Konga – Otwarcie nowej placówki salezja?skiej w Mbuji-Mayi: wspólnota “Maryja Wspomo?ycielka Tshikama”
Dane | 05-06-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2023
Demokratyczna Republika Konga – Maryjny Dzie? Misyjny
Dane | 01-06-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2023
Sudan – W krytycznej sytuacji salezjanie pozostaj? z potrzebuj?cymi
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | Africa, Sudan
2023
D.R. Konga – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki w „Don Bosco Gangi”
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2023
RPA – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Xolile Galaty
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2023
2023
2023
2023
D.R. Konga – XVII Pielgrzymka ku czci Maryi Wspomo?ycielki w Lubumbashi
Dane | 23-05-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2023
Eswatini – Kolejna pomoc dla m?odzie?y ubogiej z Manzini
Dane | 23-05-2023 łowo kluczowe | AFM, Swaziland
2023
Kamerun – II Kongres Salezjanów Koadiutorów Regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 23-05-2023 łowo kluczowe | Camerun, ATE, Africa
2023
Rwanda – Podnoszenie ?wiadomo?ci uczniów w zakresie transportu niezmotoryzowanego
Dane | 16-05-2023 łowo kluczowe | AGL, AGL, Rwanda, Rwanda
2023
RPA – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 16-05-2023 łowo kluczowe | AFM, AFM, Sudafrica, Sudafrica
2023
Rwanda – Radca ds. misji z wizyt? animacji w Rwandzie i Kenii
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | AFE, Kenya, AGL, Rwanda
2023
RPA – Dzie? powo?aniowy MGS
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2023
D.R. Konga - Kurs przedsi?biorczo?ci dla Salezja?skiej Grupy Misyjnej Seniorów w Kinszasie
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | ACC, Repubblica del Congo
2023
Afryka – Chleb nadziei i odrodzenia w Mekanissie i CALM
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | Africa, Uganda, Etiopia
2023
Kamerun – ?wi?to ?w. Józefa Rzemie?lnika w O?rodku “Don Bosco” w Jaunde
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Camerun, Camerun, ATE, ATE
2023
Uganda – Radca generalny ds. misji spotyka si? z siostrami mi?o?ci Jezusa
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Uganda, Uganda
2023
Zambia – Rozbudowa i rozwój ?redniej szko?y technicznej “Don Bosco”
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2023
Madagaskar – Radca regionu Afryka-Madagaskar z wizyt? w Mahajanga
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | Madagascar, Madagascar, MDG, MDG
2023
D.R. Konga – Druga sesja formacyjna dla salezja?skich asystentów
Dane | 18-04-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2023
2023
Kamerun – Rozpalanie nadziei poprzez muzyk?
Dane | 13-04-2023 łowo kluczowe | ATE, Camerun
2023
Madagaskar – Wielkanoc prze?ywana z ludem malgaskim
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2023
2023
2023
2023
Angola – Niewiarygodna historia: rozwój dzie?a salezja?skiego w kraju
Dane | 06-04-2023 łowo kluczowe | Angola, ANG
2023
Uganda – ?y? i pracowa? w obozie dla uchod?ców: obecno?? salezjanów w Palabek
Dane | 06-04-2023 łowo kluczowe | AGL, AGL, Uganda, Uganda
2023
Zambia – Dzi?ki salezjanom w Makululu jest nadzieja dla licznych dzieci
Dane | 05-04-2023 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2023
D.R. Konga – Apel o pomoc dla przesiedle?ców z obozu przy salezja?skiej wspólnocie w Shasha
Dane | 05-04-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2023
D.R.D. Konga – II Dzie? Studium Rodziny Salezja?skiej z Afryki ?rodkowej
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2023
Rwanda – Dzie? skupienia dla salezjanów z placówek w tym kraju
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Rwanda, AGL
2023
D.R. Konga – Salezja?ski Dzie? Misyjny w dolinie Kafubu
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2023
Tanzania – Doroczne spotkanie interesariuszy “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | AFE, Africa, Tanzania
2023
D.R. Konga – M?odzi z salezja?skiej Grupy Misyjnej w Kinszasie obchodz? Salezja?ski Dzie? Misyjny 2023
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2023
Zambia – Kuratoria postnowicjatu w Lusace-Makeni i nowicjatu w Kabwe
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | ZMB, AFM, AFC, Zambia
2023
Etiopia – Wizyta radców wizytatorii AET we wspólnotach na pó?nocy kraju
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2023
D.R. Konga – 116 ch?opców i dziewcz?t otrzymuje ?wiadectwa uko?czenia salezja?skiej szko?y w Bukavu
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2023
2023
D.R. Konga – Ko?o misyjne z salezja?skiej inspektorii Afryki ?rodkowej obchodzi Dzie? Misji Salezja?skich
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2023
D.R. Konga – Spotkania salezjanów wspó?pracowników z Doliny Kafubu
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2023
RPA – Ks. Alphonse Owoudou spotyka si? z Rodzin? Salezja?sk? w Ennerdale
Dane | 06-03-2023 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2023
Demokratyczna Republika Konga – “Gest, który ocala”: apel o solidarno?? w odniesieniu do przesiedle?ców
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2023
Afryka-Madagaskar – Nadal budowa? jedno?? w ró?norodno?ci
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Africa
2023
Tanzania – Kuratorium postnowicjatu salezja?skiego w Moshi
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Tanzania, AFE
2023
D.R. Konga – M?odzi z „Don Bosco Gangi” zach?ceni do nawrócenia
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2023
Demokratyczna Republika Konga – M?odzi z Salezja?skiej Grupy Misyjnej z Kinszasy obchodzili dzie? braterstwa
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2023
Demokratyczna Republika Konga – Tysi?ce przesiedle?ców potrzebuj? pomocy w O?rodku “Don Bosco Shasha”
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2023
D.R. Konga – Po staraniach “Don Bosco Ngangi” dwana?cie osób powraca do swoich rodzin
Dane | 16-02-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2023
Eswatini – Wizyta radcy regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 15-02-2023 łowo kluczowe | AFM, Swaziland
2023
Demokratyczna Republika Konga – Papie? Franciszek podkre?la: przysz?o?? jest w r?kach m?odzie?y
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2023
Nigeria – „Muzyczne” ?wi?to Ksi?dza Bosko w “Bosco Home”
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Nigeria
2023
2023
D.R. Konga – O?rodek "Don Bosco Ngangi" w Gomie oddaje cze?? ?wi?temu M?odzie?y z uchod?cami i m?odzie??
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2023
Kamerun - ?wi?to Ksi?dza Bosko i 25-lecie salezja?skiej wizytatorii ATE
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2023
2023
Kamerun - 400 m?odych ludzi uczestniczy w ?wi?cie Ksi?dza Bosko
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2023
D.R. Konga – Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2023 z udzia?em salezjanów w Kinszasie
Dane | 20-01-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2023
D.R. Konga – Pierwsza sesja w ramach formacji ci?g?ej dla 20 salezja?skich asystentów z Afryki ?rodkowej
Dane | 10-01-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2023
D.R. Konga – Ponad 900 osób na Dniu prezentacji Wi?zanki w inspektorii AFC
Dane | 09-01-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2023
SG – Kiedy Benedykt XVI by? w domu Ksi?dza Bosko
Dane | 05-01-2023 łowo kluczowe | Benin, ANG
2023
Hiszpania – Zmar? ks. Antonio Rodríguez Tallón SDB
Dane | 03-01-2023 łowo kluczowe | Africa
2022
SG – Nowy prze?o?ony wizytatorii ZMB
Dane | 22-12-2022 łowo kluczowe | ZMB
2022
Nigeria – I Kapitu?a Inspektorii ANN
Dane | 09-12-2022 łowo kluczowe | Nigeria
2022
D.R. Konga – Inicjatywa w zakresie edukacji ekologicznej salezja?skiej szko?y "Gombe 2/Don Bosco”
Dane | 08-12-2022 łowo kluczowe | ACC, Repubblica Democratica del Congo
2022
2022
Gwinea Konakry – Wsparcie na odleg?o?? dla dzieci z Gwinei Konakry
Dane | 30-11-2022 łowo kluczowe | Guinea Conakry
2022
Kenia – “Salezja?skie Towarzyszenie Duszpasterskie”
Dane | 28-11-2022 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2022
Rwanda – Koncert ewangelizacyjny w parafii ?w. Jana Bosko w Rango
Dane | 28-11-2022 łowo kluczowe | Rwanda, AGL
2022
D.R. Konga – Spotkanie dyrektorów salezja?skich placówek Afryki ?rodkowej
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2022
Demokratyczna Republika Konga – Apel ks. Basañesa: “?wiadczy? o Ewangelii pojednania”
Dane | 23-11-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2022
RPA – Zako?czy?a si? XII Kapitu?a Wizytatorii AFM
Dane | 22-11-2022 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2022
RPA – Rozpocz??a si? Kapitu?a Wizytatorii Afryki Po?udniowej
Dane | 15-11-2022 łowo kluczowe | AFM
2022
USA – ?wiatowy Dzie? Ubogich: salezja?skie programy spo?eczne nios? nadziej? na przysz?o??
Dane | 14-11-2022 łowo kluczowe | AGL, AFE, Uganda, Sudan
2022
2022
Demokratyczna Republika Konga – Apel o pomoc dla ludzi uciekaj?cych przed wojn?
Dane | 08-11-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2022
2022
W?ochy – XIV edycja “Biegu ?wi?tych”: “Najcenniejszym diamentem jest edukacja”
Dane | 27-10-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2022
D.R. Konga – Rozpocz?cie nowego roku duszpasterskiego w inspektorii Afryki ?rodkowej
Dane | 27-10-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2022
Kenia – Warsztaty oceny okresowej globalnego programu DBTA
Dane | 19-10-2022 łowo kluczowe | AFE
2022
Kamerun – Dom formacyjny ?wi?tuje nowego ?wi?tego, Artemide Zattiego
Dane | 11-10-2022 łowo kluczowe | ATE, Camerun
2022
Demokratyczna Republika Konga – Zbilansowane posi?ki dla uczniów sprzyjaj? ich edukacji
Dane | 07-10-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2022
D.R. Konga – Trzy tysi?ce uczniów uczestniczy we Mszy ?w. na rozpocz?cie roku szkolnego
Dane | 07-10-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2022
2022
DR Kongo - Konferencja-debata dla m?odzie?y z Grupy Misyjnej
Dane | 03-10-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2022
W?ochy – Ws?uchuj?c si? w g?os misjonarzy 153. Salezja?skiej Wyprawy Misyjnej: Edwin Seminario Rivera
Dane | 24-09-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2022
W?ochy – Ws?uchuj?c si? w g?osy misjonarzy 153. Salezja?skiej Wyprawy Misyjnej: Sébastien Anasamba Levilo
Dane | 21-09-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2022
Tanzania – Spotkanie Dyrektorów Inspektorii AFE
Dane | 12-09-2022 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2022
Etiopia – Pierwsze ?luby dziewi?ciu nowicjuszy
Dane | 09-09-2022 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2022
D.R. Konga – M?odzi z Grupy Misyjnej organizuj? Misyjny Marsz Zdrowia
Dane | 02-09-2022 łowo kluczowe | ACC, Repubblica Democratica del Congo
2022
Rwanda - Pierwsze i wieczyste ?luby w wizytatorii AGL
Dane | 26-08-2022 łowo kluczowe | AGL
2022
Uganda - ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów diakonów
Dane | 25-08-2022 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2022
2022
Kenia - Pierwsze ?luby 13 nowicjuszy
Dane | 22-08-2022 łowo kluczowe | AFE
2022
2022
Demokratyczna Republika Konga – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Justina Kakule Matabishiego
Dane | 10-08-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2022
Wielka Brytania – Odnowienie ?lubów Paulina Meby SDB
Dane | 09-08-2022 łowo kluczowe | Togo
2022
Zambia – 22 nowych salezjanów dla placówek salezja?skich ZMB i AFC
Dane | 09-08-2022 łowo kluczowe | Malawi, Repubblica Democratica del Congo, ZMB, AFC, Zimbabwe, Zambia
2022
Demokratyczna Republlika Konga – Podró? misyjna przedstawicieli “Missioni Don Bosco” w dwóch Kongach
Dane | 08-08-2022 łowo kluczowe | AFC, ACC, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2022
D.R. Konga – “Boscolac” daje m?odym ludziom mo?liwo?? nauki zawodu i rozwijania swoich talentów
Dane | 05-08-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2022
2022
Zambia – ?luby wieczyste kl. Adriana Matebesiego
Dane | 03-08-2022 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2022
D.R. Konga – Pogrzeb pierwszej kongijskiej córki Maryi Wspomo?ycielki: siostry Léocadie Kilufyali
Dane | 01-08-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2022
Mozambik – Wizyta animacji radcy generalnego ds. misji
Dane | 01-08-2022 łowo kluczowe | MOZ
2022
2022
Kenia – Salezja?ska misja na pustyni Kaisut: „Don Bosco Mission Korr”
Dane | 29-07-2022 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2022
D.R. Kongo – Ks. Basañes spotyka si? z nowicjuszami przed pierwszymi ?lubami, które z?o?? 15 sierpnia
Dane | 28-07-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2022
D.R. Konga – Spotkanie formacyjne m?odzie?y z Salezja?skiej Grupy Misyjnej w Kinszasie
Dane | 26-07-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2022
Kenia – Szkolenie dla urz?dników s?u?b zatrudnienia
Dane | 22-07-2022 łowo kluczowe | Kenya
2022
2022
USA – ?wiatowy Dzie? Umiej?tno?ci M?odzie?y: salezja?ska edukacja, która zmienia zycie ubogiej m?odzie?y
Dane | 15-07-2022 łowo kluczowe | ATE, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Camerun
2022
2022
D.R. Konga – Roczne rekolekcje dla salezjanów delegatury ?w. Józefa AFC-EST
Dane | 13-07-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2022
D.R. Konga – ?luby wieczyste salezjanina koadiutora i siedmiu salezja?skich kleryków
Dane | 11-07-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2022
Zambia – ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów diakonów
Dane | 11-07-2022 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2022
Etiopia – Nowa strona “Don Bosco Children”
Dane | 08-07-2022 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2022
D.R. Konga – Rysunki z przes?aniem pokoju dzieci z “Maison Gahinja”
Dane | 08-07-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2022
RPA – Wizytatoria Afryki Po?udniowej go?ci grup? m?odych z radia „Veritas”
Dane | 08-07-2022 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2022
Rwanda – ?wi?to Dzi?kczynienia Wizytatorii Afryki Wielkich Jezior
Dane | 01-07-2022 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2022
2022
Kamerun – ?wi?cenia diakonatu jedenastu salezja?skich kleryków
Dane | 30-06-2022 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2022
2022
2022
«NAZYWAM SI? SEAN CAYD». Opowiadanie o niewyobra?alnym darze
Dane | 13-06-2022 łowo kluczowe | ZMB, Zimbabwe
2022
Demokratyczna Republika Konga – Kapitu?a Wizytatorii Afryki Konga-Kongo pw. Maryi Wspomo?ycielki (ACC)
Dane | 10-06-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2022
USA – Salezjanie w walce z prac? dzieci
Dane | 10-06-2022 łowo kluczowe | Benin, Rwanda, AGL
2022
D.R. Konga – Salezjanie zach?caj? do zaanga?owania na rzecz nowej relacji cz?owieka z przyrod?
Dane | 06-06-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2022
Kenia – Rozpocz?cie Kapitu?y Inspektorii Afryki Wschodniej
Dane | 06-06-2022 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2022
Rwanda – Rozpocz?cie VI Kapitu?y Wizytatorii Afryki Wielkich Jezior
Dane | 01-06-2022 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2022
D.R. Konga – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej ks. Alphonse Owoudou w wizytatorii Afryki Konga Kongo
Dane | 01-06-2022 łowo kluczowe | ACC, Repubblica Democratica del Congo
2022
2022
2022
D.R. Konga – Pielgrzymka w ho?dzie Maryi Wspomo?ycielki w Lubumbashi
Dane | 24-05-2022 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2022
D.R. Konga – Spotkanie dyrektorów inspektorii AFC
Dane | 20-05-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2022
Kenia – Seminarium formacyjne dotycz?ce systemu prewencyjnego
Dane | 19-05-2022 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2022
D.R. Konga – Studium, modlitwa i s?u?ba m?odzie?y z Salezja?skiej Grupy Misyjnej
Dane | 10-05-2022 łowo kluczowe | ACC, Repubblica Democratica del Congo
2022
D.R. Konga – Uczniowie salezja?skiej Szko?y “La Gombe 2” uczestnicz? w Tygodniu Nauki i Technologii
Dane | 09-05-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2022
Kenia – Pierwszy O?rodek ADMA w Afryce Wschodniej: parafia w Nzaikoni
Dane | 06-05-2022 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2022
D.R. Konga – Wizyta ks. Alphonse Owoudou w szkole “La Gombe”
Dane | 05-05-2022 łowo kluczowe | ACC, Repubblica Democratica del Congo
2022
Kamerun – Wspólnota domu “Don Bosco” obchodzi ?wi?to ?w. Józefa
Dane | 02-05-2022 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2022
Kenia – Ks. Václav Klement odwiedzi? “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 28-04-2022 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2022
2022
Zambia – Czas nowych pocz?tków w “Don Bosco Kabwe” w Makululu
Dane | 26-04-2022 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2022
Uganda – Radca regionu Afryka-Madagaskar odwiedza Palabek
Dane | 26-04-2022 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2022
Zambia – Zambia wita Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-04-2022 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2022
2022
Zimbabwe – Zimbabwe go?ci Prze?o?onego Generalnego
Dane | 22-04-2022 łowo kluczowe | ZMB, Zimbabwe
2022
Demokratyczna Republika Konga – Gospodarstwo, które pomaga zapewni? bezpiecze?stwo ?ywno?ciowe
Dane | 21-04-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2022
Kamerun – Rozpocz?cie Kapitu?y Wizytatorii ATE
Dane | 19-04-2022 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2022
SG – Prze?o?ony Generalny w Zimbabwe i w Zambii
Dane | 18-04-2022 łowo kluczowe | ZMB, Zimbabwe, Zambia
2022
2022
Etiopia – Miliony osób w niebezpiecze?stwie. Apel do ludzko?ci
Dane | 14-04-2022 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2022
D.R. Konga – Kontynuowana jest wizytacja nadzwyczajna ks. Owoudou na placówkach wizytatorii Afryki Konga Konga
Dane | 14-04-2022 łowo kluczowe | ACC, Repubblica Democratica del Congo
2022
Kenia – Pielgrzymka dzieci i m?odzie?y z “Don Bosco Nzaikoni”
Dane | 13-04-2022 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2022
D.R. Konga – Mi?o?? m?odych ludzi z Gomy do Ksi?dza Bosko
Dane | 13-04-2022 łowo kluczowe | AFC
2022
D.R. Konga – Ks. Alphonse Owoudou odwiedza wspólnot? salezja?sk? w Mbuji-Mayi
Dane | 12-04-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2022
2022
USA – Salezja?skie programy sportowe realizowane z korzy?ci? dla wychowania m?odzie?y
Dane | 06-04-2022 łowo kluczowe | Senegal, MOZ, Uganda
2022
2022
Sudan Po?udniowy – Salezja?ska placówka w Maridi
Dane | 06-04-2022 łowo kluczowe | AFE, Sudan del Sud
2022
SG – Skupiaj?c si? na Ukrainie, nie zapominamy o wszystkich innych
Dane | 04-04-2022 łowo kluczowe | Uganda, Sudan del Sud, Etiopia, AFE, AET
2022
D.R. Konga – Ks. Alphonse Owoudou poznaje dobroczynny wp?yw salezja?skiego dzie?a na miasto Tshikapa
Dane | 04-04-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2022
Sudan Po?udniowy – Salezjanie nie zapominaj? o uchod?cach
Dane | 31-03-2022 łowo kluczowe | AFE, Sudan del Sud
2022
Demokratyczna Republika Konga – O?rodek “Don Bosco” w Bukavu bardzo ucierpia? w wyniku powodzi
Dane | 31-03-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2022
2022
Gwinea Równikowa – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w placówkach salezja?skich kraju
Dane | 29-03-2022 łowo kluczowe | Guinea Equatoriale, ATE
2022
Gwinea Równikowa – Obecno?? Prze?o?onego Generalnego odnawia Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 28-03-2022 łowo kluczowe | Guinea Equatoriale, ATE
2022
Gwinea Równikowa – Drugi dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 27-03-2022 łowo kluczowe | Guinea Equatoriale, ATE
2022
Gwinea Równikowa – Powitanie Prze?o?onego Generalnego
Dane | 26-03-2022 łowo kluczowe | ATE, Guinea Equatoriale
2022
Gwinea Równikowa – Wielkie oczekiwanie na przybycie Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-03-2022 łowo kluczowe | Guinea Equatoriale, Camerun, ATE
2022
2022
D.R. Konga – Uczniowie “Don Bosco Ngangi” oddaj? krew z mi?o?ci do chorych
Dane | 24-03-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2022
Sudan – Pomimo trudnych dziejów tego kraju, salezjanie od 40 lat s? z m?odzie??
Dane | 23-03-2022 łowo kluczowe | AFE, Sudan del Sud
2022
Kamerun – Dialog ks. Á.F. Artime z cz?onkami Rad inspektorialnych Afryki-Madagaskaru
Dane | 23-03-2022 łowo kluczowe | Camerun, ATE, Africa
2022
Uwagi dotycz?ce wizyty: Prze?o?ony Generalny w Kamerunie
Dane | 21-03-2022 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2022
Kamerun – Czas ?aski dla regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 20-03-2022 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2022
2022
Kamerun – Prze?o?ony Generalny odbiera ?luby wieczyste siedmiu salezjanów
Dane | 17-03-2022 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2022
2022
D.R. Konga – M?odzi z Grupy Misyjnej omawiaj? najbli?szy Dzie? Misji Salezja?skich
Dane | 16-03-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2022
SG – Wielkie oczekiwanie na wizyt? Prze?o?onego Generalnego w Kamerunie
Dane | 14-03-2022 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2022
Republika Konga – Wizyta radcy regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 14-03-2022 łowo kluczowe | ACC, Repubblica del Congo
2022
Kenia – VII doroczne Spotkanie “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 08-03-2022 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2022
2022
D.R. Konga – Ochrona nieletnich i osób bezbronnych gwarancj? sukcesu salezja?skiej misji
Dane | 02-03-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2022
W?ochy – Odszed? biskup Tirso Blanco, salezjanin
Dane | 23-02-2022 łowo kluczowe | Angola
2022
2022
Kenia – Salezja?ska misja w Korr niesie pomoc ludno?ci z pustyni
Dane | 18-02-2022 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2022
Tanzania – Wizytacja nadzwyczajna w nowicjacie w Morogoro
Dane | 16-02-2022 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2022
RPA – Mandat dla katechistów z parafii pw. Wszystkich ?wi?tych
Dane | 16-02-2022 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2022
D.R. Konga – Ks. Ivo Coelho prowadzi „Kuratorium” mi?dzyinspektorialnego Studentatu Teologicznego w Lubumbashi
Dane | 16-02-2022 łowo kluczowe | AGL, AFC, ACC, Repubblica Democratica del Congo, MDG
2022
Rwanda – “Ejo heza”: salezjanie trudz? si?, aby “jutro by?o lepsze”
Dane | 10-02-2022 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2022
2022
2022
Kenia – “Don Bosco Utume” w centrum salezja?skiej formacji w Afryce
Dane | 09-02-2022 łowo kluczowe | Kenya, AFE, Africa
2022
Demokratyczna Republika Konga – Spotkanie grup animacji misyjnej
Dane | 08-02-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2022
D.R. Konga – Wr?czenie krzy?y misyjnych trójce salezjanów
Dane | 07-02-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2022
Mozambik – Pierwsze ?luby pi?ciu nowicjuszy salezja?skich
Dane | 04-02-2022 łowo kluczowe | MOZ
2022
Uganda – M?odzie? w centrum obchodów ?wi?ta Ksi?dza Bosko w Palabek
Dane | 02-02-2022 łowo kluczowe | Uganda, AGL
2022
D.R. Konga – ?wi?to Ksi?dza Bosko w “Don Bosco Ngangi”
Dane | 01-02-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2022
Kamerun – ?wi?to Ksi?dza Bosko z m?odzie??
Dane | 31-01-2022 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2022
Burundi – “?piewacy Gwiazdy” pomagaj? dzieciom najbardziej potrzebuj?cym
Dane | 27-01-2022 łowo kluczowe | AGL, Burundi
2022
2022
Kenia – Dzie? Rodziny Salezja?skiej w inspektorii Afryki Wschodniej
Dane | 25-01-2022 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2022
2022
Kenia – Salezja?ska misja w?ród uchod?ców z Kakumy
Dane | 19-01-2022 łowo kluczowe | AFE, Kenya
2022
2022
Kenia – Promocja powo?aniowa i szerzenie salezja?skiego charyzmatu
Dane | 13-01-2022 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2022
Uganda – Obóz koszykówki w Palabek, aby zbli?y? m?odzie? do sportu
Dane | 12-01-2022 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2022
Demokratyczna Republika Konga – Dzie? prezentacji Wi?zanki Prze?o?onego
Dane | 10-01-2022 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2022
Kenia – Forum m?odzie?y w “Don Bosco Nzaikoni”
Dane | 07-01-2022 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2021
D.R. Konga – Og?oszenie wyników na koniec pierwszego semestru
Dane | 30-12-2021 łowo kluczowe | Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
Kenia – Bo?onarodzeniowe ?wi?to w “Don Bosco Nzaikoni”
Dane | 27-12-2021 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2021
Kamerun – Obchody ?wi?ta Bo?ego Narodzenia
Dane | 25-12-2021 łowo kluczowe | Camerun
2021
2021
Kenia – Program formacji ci?g?ej
Dane | 17-12-2021 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2021
2021
D.R. Konga – Uczniowie “Don Bosco Ngangi” ucz? si? demokracji
Dane | 15-12-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Angola – W Huambo powstaje nowa misja salezja?ska
Dane | 09-12-2021 łowo kluczowe | ANG, Angola
2021
Demokratyczna Republika Konga – Powa?ne zniszczenia w salezja?skim dziele “Cité des Jeunes” w Lubumbashi
Dane | 09-12-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Kenia – Trzech m?odych salezjanów otrzymuje krzy?e misyjne
Dane | 07-12-2021 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2021
D.R. Konga – Spotkanie salezjanów koadiutorów
Dane | 30-11-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Demokratyczna Republika Konga – Ks. Martoglio: “Ten region ma prawo do wielkiej przysz?o?ci”
Dane | 26-11-2021 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2021
2021
Nigeria – Prezentacja filmu “The Oratory” w mie?cie Lagos
Dane | 23-11-2021 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2021
2021
Demokratyczna Republika Konga – Drugie doroczne spotkanie dyrektorów AFC z udzia?em ks. Martoglio
Dane | 19-11-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
D.R. Konga – Ks. Martoglio kontynuuje wizyt? w Lubumbashi
Dane | 18-11-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Demokratyczna Republika Konga – Ks. Martoglio w Lubumbashi i Kafubu
Dane | 17-11-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
2021
Etiopia – Edukacja i rozwój: misja salezjanów i VIS
Dane | 16-11-2021 łowo kluczowe | AET, Etiopia
2021
D.R. Konga – Ks. Stefano Martoglio z wizyt? w inspektorii AFC
Dane | 16-11-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Kenia – Ks. Alphonse Owoudou odwiedza “Don Bosco Boys Town”
Dane | 15-11-2021 łowo kluczowe | AFE, Kenya
2021
D.R. Konga – Ks. Stefano Martoglio, wikariusz Prze?o?onego Generalnego, z wizyt? w “Don Bosco Ngangi”
Dane | 10-11-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
2021
Mozambik – Forum M?odych z MGS
Dane | 08-11-2021 łowo kluczowe | MOZ
2021
D.R. Konga – Rozpoczyna si?, pod znakiem pokoju, nowy rok szkolny w “Don Bosco Ngangi”
Dane | 04-11-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Madagaskar – Spotkanie ekipy duszpasterstwa m?odzie?owego SDB i CMW
Dane | 03-11-2021 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2021
D.R. Konga – 24 nowicjuszy otrzymuje krzy?e i Konstytucje salezja?skie
Dane | 02-11-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Kenia – Dzie? powo?aniowy dla ministrantów
Dane | 29-10-2021 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2021
D.R. Konga – Oficjalne rozpocz?cie roku duszpasterskiego 2021-2022
Dane | 27-10-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Mali – Warto?? podwórka w kontek?cie krucho?ci
Dane | 26-10-2021 łowo kluczowe | Mali, AFO
2021
2021
Kenia – “DOM dla dzieci ulicy i prenowicjuszy”
Dane | 25-10-2021 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2021
Demokratyczna Republika Konga – Tydzie? formacji i dzielenia si? w Delegaturze ?w. Józefa Inspektorii AFC-EST
Dane | 25-10-2021 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2021
D.R. Konga – Dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-10-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
2021
Rwanda – Nowy salezja?ski ko?ció? parafialny w stolicy kraju
Dane | 14-10-2021 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2021
Kenia – Kurs szkoleniowy dla m?odych i doros?ych liderów
Dane | 12-10-2021 łowo kluczowe | AFE, Kenya
2021
Angola – Wizytacja nadzwyczajna radcy regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 11-10-2021 łowo kluczowe | Angola, ANG
2021
2021
2021
Angola – Nowa grupa ADMA w Huambo
Dane | 27-09-2021 łowo kluczowe | Angola, ANG
2021
D.R. Konga – Kanoniczne erygowanie salezja?skiej wspólnoty prenowicjatu “Boscolac”
Dane | 24-09-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Lesotho – Przyrzeczenia 9 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 23-09-2021 łowo kluczowe | Lesotho, AFM
2021
Gwinea – Radca regionu Afryka-Madagaskar przeprowadza konsultacje
Dane | 20-09-2021 łowo kluczowe | Guinea Conakry, AFO
2021
Kenia – “Od dzieci?stwa marzy?em o zostaniu misjonarzem”: wywiad z ks. Camielem Swertvagherem
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Kenya, Kenya, Africa, Africa
2021
RPA – M?odzi z MGS zastanawiaj? si? nad ochron? ?rodowiska
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2021
Uganda – ?ycie codzienne w Palabek
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | Uganda
2021
Uganda – Uprawy nadziei
Dane | 25-08-2021 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2021
D.R. Konga – Ekonom generalny odwiedza stacj? radiow? „Don Bosco”
Dane | 24-08-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Kenia – Seminarium szkoleniowe zorganizowane przez DBTA
Dane | 24-08-2021 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2021
2021
Uganda – Pi?kny nowy ko?ció? na terenie obozu w Palabek
Dane | 13-08-2021 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2021
Benin – Kolonia letnia salezjanów z Parakou
Dane | 12-08-2021 łowo kluczowe | Benin, AFO
2021
2021
2021
Kenia – Doroczne spotkanie Rady administracyjnej “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | Kenya, AFE, Africa
2021
Rwanda – Praca i godno?? m?odych mam w perspektywie przysz?o?ci
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2021
Togo – ?luby wieczyste Souglemana Paulina Kolaniego
Dane | 06-08-2021 łowo kluczowe | AFO, Togo
2021
Kenia – ?luby wieczyste 10 salezjanów
Dane | 04-08-2021 łowo kluczowe | AFE, Kenya
2021
Zambia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 02-08-2021 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2021
D.R. Konga – Piekarnia „Mama Ma?gorzata” otwiera nowy punkt sprzeda?y
Dane | 30-07-2021 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2021
Benin – M?odzi z ulicy robi? bransoletki
Dane | 29-07-2021 łowo kluczowe | Benin, AFO
2021
2021
Burundi – Salezjanie na drodze pokoju i rozwoju
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2021
Angola – O?miu nowych kap?anów i jeden diakon
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | Angola, ANG
2021
D.R. Konga – Spotkanie uwra?liwiaj?ce uczniów na przemoc ze wzgl?du na p?e?
Dane | 23-07-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Mozambik – Kurs formacyjny nt. salezja?skiego wolontariatu
Dane | 22-07-2021 łowo kluczowe | MOZ, MOZ
2021
Benin – ?luby wieczyste dwójki salezjanów
Dane | 21-07-2021 łowo kluczowe | Benin, AFO
2021
Etiopia – Solidarno?? i sport, zwi?zek Fiony May z misjami
Dane | 21-07-2021 łowo kluczowe | Etiopia
2021
D.R. Konga – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Serge Ahadiego
Dane | 20-07-2021 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2021
Angola – ?luby wieczyste i obchody 40 lat obecno?ci salezjanów
Dane | 20-07-2021 łowo kluczowe | Angola, ANG
2021
Mozambik – Dzie? skupienia dla 75 cz?onków MGS
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | MOZ
2021
Uganda – Rany zadane przez Covid-19: sprawozdanie z Palabek
Dane | 14-07-2021 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2021
Tanzania – Seminarium “M?odzie? i media spo?eczno?ciowe”
Dane | 14-07-2021 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2021
Demokratyczna Republika Konga – Po strachu po erupcji wulkanu Nyiragongo w Gomie planuje si? odbudow?
Dane | 13-07-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Etiopia – Pierwsze ?luby pi?ciu nowicjuszy salezja?skich
Dane | 13-07-2021 łowo kluczowe | AET, AET
2021
2021
Rwanda – Ubóstwo znoszone z godno?ci?: dziennik z podró?y do Rwandy
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2021
Burundi – Pielgrzymka do Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2021
Namibia – Kolejny sukces inicjatywy “Czysta woda”
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | ZMB
2021
Demokratyczna Republika Konga – XI edycja Festiwalu Teatrów Szkolnych
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
2021
Sudan Po?udniowy – Gladys, najpierw m?oda uchod?czyni, a potem kierowca na us?ugach ONZ
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | AGL, AFE, Uganda, Sudan del Sud
2021
Uganda – Z uchod?cami... ku stale rosn?cemu “my”
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | Uganda, AGL
2021
D.R. Konga – Dzie? Dziecka Afryka?skiego w “Don Bosco Gahinja”
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
2021
Demokratyczna Republika Konga – Pierwsze wizyty ks. inspektora na placówkach we wschodniej cz??ci kraju
Dane | 14-06-2021 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2021
Togo – Kszta?ci? m?odych, by mogli znale?? godn? prac?
Dane | 10-06-2021 łowo kluczowe | AFO, Togo
2021
Kenia – Pierwsze spotkanie po?rednie „SAAM”
Dane | 10-06-2021 łowo kluczowe | Kenya, Kenya, AFE, AFE
2021
Madagaskar – Wsparcie ?ywno?ciowe dla potrzebuj?cej m?odzie?y
Dane | 08-06-2021 łowo kluczowe | MDG, Madagascar
2021
Kamerun – ?luby wieczyste szóstki salezjanów
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2021
D.R. Konga – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Lubumbashi
Dane | 02-06-2021 łowo kluczowe | AFC
2021
Stany Zjednoczone – ?wiatowy Dzie? Rodziców: salezjanie wspieraj? rodziców w ich roli wychowawczej i spo?ecznej
Dane | 01-06-2021 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo, Angola, ANG
2021
2021
Tanzania – Tydzie? umiej?tno?ci technicznych z inicjatywy “Don Bosco Iringa”
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | Africa, Tanzania
2021
Demokratyczna Republika Konga – Po erupcji wulkanu zarz?dzono ca?kowit? ewakuacj? wielu dzielnic Gomy
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Nigeria – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2021
Demokratyczna Republika Konga – “SOS” po erupcji wulkanu Nyiragongo w Gomie
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Burundi – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | AGL, Burundi
2021
Uganda – W Palabek powsta?a pierwsza grupa ADMA
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | AGL, AGL, Uganda, Uganda
2021
Zimbabwe – Salezja?ska obecno?? zapuszcza korzenie w tym kraju
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | ZMB, Zimbabwe
2021
Burundi – Ponad 400 ludzi m?odych na ?wi?cie ?w. Dominika Savio
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2021
Malawi – W Lilongwe powsta?a pierwsza grupa ADMA wizytatorii ZMB
Dane | 14-05-2021 łowo kluczowe | Malawi, ZMB
2021
Demokratyczna Republika Konga – “Radio Don Bosco” ?wi?tuje wolno?? prasy
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Rwanda – Konsekracja i inauguracja ko?cio?a parafialnego w Rango
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2021
Zambia – Budowa? mosty mi?dzy afryka?skimi inspektoriami
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | AFC, Africa, ZMB, AFM
2021
2021
Namibia – Ksi?dz Bosko staje si? Namibijczykiem w Rundu
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | ZMB
2021
D.R. Konga – Seminarium po?wi?cone opracowywaniu projektów
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Watykan – “Christmas Contest” oddaje g?os m?odym i ich muzyce
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Demokratyczna Republika Konga – Forum po?wi?cone dzieciom ulicy: wyzwania i perspektywy
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
2021
Uganda – Zdj?cia z Palabek
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Uganda
2021
Zambia – Modlitwa i refleksja z dyrektorami wizytatorii ZMB
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Zambia, ZMB
2021
D.R. Konga – Egzaminy semestralne 449 uczniów z „Don Bosco Gangi”
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Tanzania – Uczniowie z “Don Bosco Iringa” oddaj? krew
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2021
Tanzania – ?wi?to M?odzie?y w „Don Bosco Iringa”
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2021
Rwanda – Dziewcz?ta-matki z Rango potrzebuj? pomocy
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2021
Demokratyczna Republika Konga – Edukacja dziewcz?t, aby by?y liderkami dnia dzisiejszego i jutra
Dane | 20-04-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Rwanda – Dzieci ulicy z Rango i mo?liwo?ci O?rodka “Don Bosco”
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2021
Etiopia – Z Addis Abeby na “Harvard” z Ksi?dzem Bosko w sercu
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | AET, Etiopia
2021
Demokratyczna Republika Konga – Ostatnie po?egnanie abpa Jean Pierre’a Tafungi Mbayo, salezjanina
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
2021
Angola – Pedro Sánchez odwiedza O?rodek “Dom Bosco” w “Lixeira”
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | Angola, ANG
2021
2021
Angola – Salezja?ski Wolontariat Misyjny: odkry? siebie dog??bnie
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | Angola, ANG
2021
Senegal – M?odzi z Tambacounda anga?uj? si? w agroekologi?
Dane | 02-04-2021 łowo kluczowe | AFO, AFO, Senegal
2021
2021
Kenia – Spotkanie “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Kenya
2021
Demokratyczna Republika Konga – Pierwsze spotkania nowego ks. inspektora: dwa kuratoria
Dane | 30-03-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Demokratyczna Republika Konga – Sze?ciolecie pod opiek? ?wi?tego Józefa
Dane | 29-03-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Etiopia – Spotkanie MGS: “Nadzieja jest nasz? si?? nap?dow?”
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2021
Salezjanie w Afryce
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | Africa
2021
2021
SG – ?wiatowy Dzie? Wody: “Docenianie wody”
Dane | 22-03-2021 łowo kluczowe | Malawi
2021
Kamerun – Zapewni? bezpieczne miejsce do nauki, zabawy i rozwoju
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2021
Zambia – Misjonarz z Wietnamu w?ród afryka?skich dzieci ulicy
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2021
Uganda – Kluczowe wsparcie dla uchod?ców z Palabek
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2021
Tanzania – Duch wolontariatu m?odych z “Don Bosco Iringa”
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2021
SG – Trzy nowe Inspektorie w s?u?bie Afryce
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | Africa, Africa, Africa
2021
Kenia – Salezja?skie o?rodki zawodowe z Afryki Subsaharyjskiej obchodz? Dzie? ?rodowiska Afryka?skiego 2021
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | AFE, Nigeria, Madagascar, Kenya, Burundi, Angola
2021
Burundi – ?wi?to Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego 2021
Dane | 15-03-2021 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2021
Ukraina – Misjonarz z Afryki w ramach Projektu Europa
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | ZMB
2021
Demokratyczna Republika Konga – Luca Attanasio, dyplomata o salezja?skim sercu
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Uganda – Salezja?ski projekt na rzecz uchod?ców z Palabek
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | Uganda, AGL
2021
Tanzania – Dzia?alno?? m?odzie?owa i powo?anie grupy animatorów
Dane | 10-03-2021 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2021
Zambia – Salezja?skie serce Zambii
Dane | 10-03-2021 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2021
2021
2021
Nigeria – Salezjanie na rzecz rozwoju: “St Joseph’s Farm”
Dane | 04-03-2021 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2021
2021
2021
Malawi – Rozpocz??a si? wizytacja nadzwyczajna w wizytatorii ZMB
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | Malawi, ZMB
2021
Tanzania – “Dzie? kariery zawodowej” dla uczniów z “Don Bosco Iringa”
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2021
2021
Angola – Pierwsza sesja formacyjna w ramach programu “Love Matters”
Dane | 22-02-2021 łowo kluczowe | Angola, ANG
2021
2021
Tanzania – ?wi?to M?odych w O?rodku “Don Bosco” w mie?cie Iringa
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2021
Angola – Rozpocz?cie salezja?skiego nowicjatu w Calulo
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | ANG, Angola
2021
Ghana – Nuncjusz apostolski odwiedza salezjanów w Ashaiman-Tema
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2021
2021
Burundi – ?wi?to Ksi?dza Bosko w salezja?skiej parafii w Buterere
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2021
Demokratyczna Republika Konga – Rozpocz?cie obchodów 40-lecia obecno?ci salezjanów w Gomie
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2021
D.R. Konga – Rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników z Bukavu
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Burundi – Spotkanie duchowe w Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2021
Kenia – Ponowne otwarcie “Don Bosco Boys’ Town” w czasie pandemii
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | AFE, Kenya
2021
D.R. Konga – Udzia? Rodziny Salezja?skiej w DDRS 2021
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Hongkong – Szopka w czasie pandemii
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | AET, Etiopia
2021
Togo – Krajowe Forum By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | AFO, Togo
2021
Burundi – Apostolat „Kantorów Gwiazdy” w parafii w Rukago
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2021
Demokratyczna Republika Konga – Powrót do rodziny Jeana-Claude’a Michaëla Imaniego
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
Gwinea Conakry – Otwarcie roku szkolnego w salezja?skich szko?ach w Siguiri
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | AFO, Guinea Conakry
2021
D.R. Konga – Inspektor AFC kieruje apel o solidarn? pomoc dla 75 opuszczonych dzieci
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2021
2021
Benin – Znaczenie sportu w O?rodku technicznym “Don Bosco” w Parakou
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | Benin, AFO
2021
Etiopia – Bo?onarodzeniowy ??óbek w tradycji wschodniej
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2021
Sudan Po?udniowy – Ks. Omar Delasa: #time2share
Dane | 08-01-2021 łowo kluczowe | Africa, Sudan del Sud
2021
Demokratyczna Republika Konga – Prezentacja Wi?zanki 2021
Dane | 07-01-2021 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2020
2020
D.R. Konga – Prze?o?ony inspektorii AFC odwiedza o?rodek m?odzie?owy „Don Bosco Gangi”
Dane | 30-12-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
2020
Madagaskar – ?wi?cenia kap?a?skie Daniela Rafanomezantsoy, salezjanina diakona
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2020
2020
2020
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – Spotkanie formacyjne m?odych animatorów
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Costa d'Avorio, AFO
2020
Republika Czeska – “Miód salezja?ski” w Czeskich Budziejowicach
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2020
Ekwador – “Marz? o byciu szcz??liwym salezjaninem w?ród ludzi”
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2020
SG – Spotkanie “CIVAM”: wywiad z ks. Owoudou
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Africa
2020
D.R. Konga – Ks. inspektor odwiedza salezja?skie placówki misyjne w Mokambo, Sakanii i Kipushy
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Kosze bo?onarodzeniowe dla ubogich
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2020
Etiopia – Seminarium u?wiadamiaj?ce i profilaktyczne dotycz?ce Covid-19
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | AET, Etiopia
2020
Zambia – “Dom nadziei” dla dzieci najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Zambia, ZMB
2020
D.R. Konga – Ponad 900 dzieci uczestniczy?o w ?wi?cie ku czci Mamy Ma?gorzaty
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
W?ochy – Wizyta Paw?a VI w nowym Papieskim Ateneum Salezja?skim
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2020
Demokratyczna Republika Konga – ?ycie na misjach: ks. Piero Gavioli, salezjanin
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2020
D.R. Konga – Spotkanie dyrektorów i zjazd inspektorii AFC
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
2020
Republika ?rodkowej Afryki – Uhonorowanie ksi?dza Moussasa ze strony rz?du
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | ATE, Repubblica Centrafricana
2020
Burundi – Konsekracja sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | AGL, Burundi
2020
Tanzania – Salezja?skie dzia?ania na rzecz ?rodowiska
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2020
Kenia – Salezja?ski system prewencyjny a edukacja ekologiczna
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2020
Benin – Obchody 25-lecia „Foyer Don Bosco”
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | Benin, AFO
2020
D.R. Konga – Dyplomy dla absolwentów salezja?skich szkó? wy?szych
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Geograficzne rozmieszczenie katolików
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Africa
2020
2020
Burundi – Salezja?ska parafia z Rukago przekazuje ry? ubogim
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2020
2020
2020
D.R. Konga – Zwi?kszenie produkcji chleba “Don Bosco”
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
D.R. Konga – “Acqua Don Bosco” salezja?skiej inspektorii Afryki ?rodkowej
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Tanzania – ?wi?to M?odzie?y w “Don Bosco Iringa”
Dane | 09-11-2020 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2020
D.R. Konga – Rozpocz?cie dzia?alno?ci misyjnej 2020-2021
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFC, AFC
2020
D.R. Konga – 24 nowicjuszy otrzymuje krzy?e i Konstytucje
Dane | 03-11-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Nigeria – Panel dyskusyjny o wp?ywie pandemii na repatriowanych migrantów
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2020
Repubblica Democratica del Congo – 100 banchi per il ritorno a scuola
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC, Africa
2020
2020
Nigeria – Modlitwa o pokój w kraju pogr??onym w chaosie
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | Nigeria
2020
D.R. Konga – 1300 ludzi m?odych bierze udzia? w rozpocz?ciu dzia?alno?ci sektora duszpasterstwa m?odzie?owego
Dane | 21-10-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Burundi – Nowa forma apostolatu na rzecz osób niepe?nosprawnych
Dane | 20-10-2020 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2020
2020
Sierra Leone – ?wi?cenia kap?a?skie Samuela Sorie Sesaya
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | AFW
2020
Irlandia – “Don Bosco Aid” wspiera salezja?skie dzie?a na ?wiecie
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Nigeria, Kenya, Sudafrica
2020
2020
2020
2020
Burundi – Salezjanie i m?odzie? z wizyt? w szpitalu i wi?zieniu w Gahombo
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2020
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Spotkanie ekipy animacji MGS
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2020
D.R. Konga – Rozpocz?cie roku akademickiego w salezja?skim studentacie teologicznym
Dane | 05-10-2020 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2020
Rwanda – Rozpocz??a si? budowa salezja?skiego o?rodka duchowo?ci w Rango
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2020
Kenia – Izraelski ambasador odwiedza “Don Bosco Makuyu” i “Embu”
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2020
2020
2020
Uganda – Obchody ?wiatowego Dnia Migranta i Uchod?cy w Palabek
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Zaanga?owanie salezjanów
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2020
D.R. Konga – Rozpocz?cie rocznego prenowicjatu
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2020
Republika Konga – Spotkanie dyrektorów i ekonomów wizytatorii Afryka Kongo-Kongo
Dane | 22-09-2020 łowo kluczowe | ACC, Repubblica del Congo
2020
2020
D.R. Konga – ?wi?cenia diakonatu i kap?a?skie
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Nigeria – Otwarcie kompleksu sportowego “Don Bosco”
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2020
Uganda – Dzie? alfabetyzacji w obozie dla uchod?ców w Palabek
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
Uganda – Dzie? alfabetyzacji w obozie dla uchod?ców w Palabek
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Uganda, AGL
2020
Nigeria – Zaanga?owanie salezjanów w walk? z koronawirusem
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2020
Uganda – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
D.R. Konga – Ks. Owoudou ko?czy wizyt? w inspektorii Afryki ?rodkowej
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2020
Zambia – Odpowied? salezjanów na kryzys zwi?zany z pandemi?
Dane | 10-09-2020 łowo kluczowe | ZMB, Zambia
2020
Ghana – Siedmiu nowicjuszy z?o?y?o pierwsze ?luby zakonne
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2020
Wska?nik alfabetyzacji na ?wiecie
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | Africa
2020
2020
Ghana – Salezjanie wspieraj? rolników
Dane | 03-09-2020 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2020
Uganda – Pomoc ludziom m?odym w zwalczaniu skutków pandemii
Dane | 28-08-2020 łowo kluczowe | Uganda
2020
2020
Demokratyczna Republika Konga – Wizyta ks. Alphonse Owoudou, radcy regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 21-08-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC, Africa
2020
Zambia – Obecno?? salezja?ska w slumsach Makululu
Dane | 21-08-2020 łowo kluczowe | Tanzania
2020
Rwanda – Pierwsze ?luby zakonne w wizytatorii Afryka Wielkie Jeziora
Dane | 20-08-2020 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2020
Brazylia – Odnaleziono oryginalny list Ksi?dza Bosko z 1885 roku
Dane | 20-08-2020 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2020
2020
Tanzania – Pierwsze ?luby zakonne 12 nowicjuszy
Dane | 18-08-2020 łowo kluczowe | Tanzania
2020
2020
2020
Uganda – Salezja?skie dzie?o w Bombo o?wietlone czyst? energi?
Dane | 14-08-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
Demokratyczna Republika Konga – Zako?czenie rekolekcji i odnowienie ?lubów zakonnych
Dane | 13-08-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Benin – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Adolpha Kassifa
Dane | 13-08-2020 łowo kluczowe | Benin, AFO
2020
Zambia – Pierwsze ?luby zakonne 13 nowicjuszy
Dane | 12-08-2020 łowo kluczowe | AFM, ZMB
2020
Kenia – Spotkanie online Rady “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | Kenya
2020
Demokratyczna Republika Konga – ?luby wieczyste
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Kamerun – Czterech nowych diakonów i pi?ciu profesów wieczystych
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | Camerun, AFO
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Walcz?c z ostr? zim? i Covid-19 w Snake Park
Dane | 05-08-2020 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2020
Burundi – Salezjanie z Rukago wspieraj? walk? z COVID-19
Dane | 30-07-2020 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2020
Etiopia – Wizyta radcy regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 29-07-2020 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2020
Malawi – Kukurydza dla 382 rodzin dzi?ki wsparciu “Salesian Missions”
Dane | 27-07-2020 łowo kluczowe | Malawi, ZMB
2020
Kamerun – Salezja?ska szko?a w Jaunde, marzenie sta?o si? rzeczywisto?ci?
Dane | 24-07-2020 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2020
SG – Zosta?em salezjaninem, poniewa? Bóg sprawi?, ?e na swojej drodze spotka?em Synów Ksi?dza Bosko
Dane | 24-07-2020 łowo kluczowe | Madagascar, Madagascar, Africa, Africa
2020
2020
Kenia – Córki Maryi Wspomo?ycielki pomagaj? rodzinom dotkni?tym COVID-19
Dane | 23-07-2020 łowo kluczowe | Kenya, Africa
2020
2020
D.R. Konga – Uhonorowanie inspektora i inspektorii AFC
Dane | 20-07-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
2020
D.R. Konga – 50 maseczek i termometr dla radia „Don Bosco”
Dane | 14-07-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Uganda – Budowanie mostów pokoju dla ludno?ci z Sudanu Po?udniowego
Dane | 13-07-2020 łowo kluczowe | Uganda, Sudan del Sud
2020
2020
Sudan Po?udniowy – Obóz dla uchod?ców w Gumbo w obliczu zagro?enia Covid-19
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Sudan del Sud, AFE
2020
2020
2020
D.R. Konga – Przekazanie ?rodków ochrony wspólnotom z inspektorii AFC
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Rwanda – Rekolekcje i odnowienie ?lubów zakonnych
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2020
D.R. Konga – Posiedzenie Rady inspektorialnej Afryki ?rodkowej
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Madagaskar – Mi?dzy pandemi? a g?odem, odpowied? jest w solidarno?ci
Dane | 02-07-2020 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2020
2020
Kenia – Trzech nowych salezjanów kap?anów
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | Kenya, ZMB, ANG, AFE
2020
D.R. Konga – Msza ?w. na zako?czenie roku prenowicjatu
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
D.R. Konga – Sze?ciu salezjanów ponowi?o ?luby czasowe
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2020
Zambia – Nowa ?wi?tynia w czasie pandemii: wywiad z ks Javierem Barrientosem
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | ZMB, ZMB, Zambia, Zambia
2020
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – Dzie? Dziecka Afryka?skiego w “Don Bosco” w Koumassi
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Costa d'Avorio, AFO
2020
Demokratyczna Republika Konga – Grupy AVEC i pandemia Covid-19 w Bukavu
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Ghana – Salezjanie zmagaj? si? z Covid-19 i innymi wyzwaniami
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2020
Uganda – Krytyczna sytuacja: ?ycie uchod?ców w czasie Covid-19
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Uganda, AGL
2020
Etiopia – Salezjanie nie przestaj? pomaga? ludno?ci
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2020
Angola – Ko?yska z pude?ka i mi?o?? mamy
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Angola, ANG
2020
Mozambik – Kampania informacyjna dotycz?ca COVID-19
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | MOZ
2020
Liberia – Salezja?ska misja w Tappicie walczy z Covid-19
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | AFW
2020
Tanzania – Otwarcie na nowo Centrum “Don Bosco Oysterbay”
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2020
Nigeria – Salezja?ska delegatura obchodzi ?wiatowy Dzie? ?rodowiska
Dane | 08-06-2020 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2020
Madagaskar – Salezjanie z “Don Bosco Ivato” pomagaj? ubogim
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2020
Uganda – Izolacja i brak po?ywienia dla uchod?ców z Palabek z powodu koronawirusa
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | Uganda, Uganda, AGL
2020
Rwanda – Budowa nowych sal w „Don Bosco Rango”
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | AGL, Rwanda, Rwanda
2020
Mozambik – Salezjanie w walce z COVID-19
Dane | 01-06-2020 łowo kluczowe | MOZ
2020
Burundi – Salezja?ska misja w Rukago pomaga 65 tys. osób
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2020
Indie – Szczególne uroczysto?ci dla salezja?skiej inspektorii Hyderabadu
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2020
D.R. Konga – Ho?d Maryi Wspomo?yciele w inspektorii Afryki ?rodkowej
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Burundi – Salezjanie pomagaj? ofiarom powodzi
Dane | 19-05-2020 łowo kluczowe | AGL, Burundi
2020
D.R. Konga – Szpital “Afia Don Bosco” otrzymuje nagrod? za doskona?e osi?gni?cia
Dane | 15-05-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Nigeria – ?wi?to ?w. Dominiki Mazzarello w Lagos
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2020
Etiopia – “Don Bosco Mekanissa” dostarcza wod? do mycia ubogim
Dane | 13-05-2020 łowo kluczowe | AET, Etiopia
2020
D.R. Konga – Cz?onkowie MGS kieruj? przes?anie otuchy do m?odzie?y
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Nigeria – Salezjanie pomagaj? ludno?ci w czasie pandemii
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | AFW, Nigeria
2020
Demokratyczna Republika Konga – Historia Daniela, który si? zgubi? i odnalaz?
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Tanzania – Uczniowie “Don Bosco Oysterbay” produkuj? maseczki
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | AFE, Tanzania
2020
2020
Demokratyczna Republika Konga – Kraj poddany próbie z powodu Covid-19 i innych tragedii
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
D.R. Konga – „Chleb Ksi?dza Bosko” dla ludno?ci Lubumbashi
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFC, AFC
2020
2020
Indie – Salezjanie z Chennai nie przestaj? pomaga? migrantom
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM
2020
2020
2020
D.R. Konga – Wielkanoc misyjnej solidarno?ci
Dane | 17-04-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Wirtualne spotkanie Rady wizytatorii AFM
Dane | 16-04-2020 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2020
Etiopia – COVID-19: pomoc salezjanów
Dane | 16-04-2020 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2020
Uganda – Szara?cza i koronawirus: realna gro?ba kryzysu humanitarnego
Dane | 15-04-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
2020
D.R. Kongo – Spotkanie Rady inspektorialnej z zachowaniem ?rodków zapobiegaj?cych koronawirusowi
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Ró?aniec m?odych z MGS
Dane | 08-04-2020 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2020
D.R. Konga – M?odzi z “Bakanja-ville” uwra?liwieni na zagro?enia zwi?zane z koronawirusem
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Angola – Salezjanie wzmacniaj? swoje zaanga?owanie na rzecz dzieci ulicy
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Angola, ANG
2020
Etiopia – Salezjanie nios? pomoc ludno?ci w czasie pandemii COVID-19
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2020
Demokratyczna Republika Konga – ?y? w zamkni?ciu w Bukavu
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Burundi – Przesuni?ta data konsekracji Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2020
Etiopia – Dzia?alno?? “Don Bosco Children” w czasie kwarantanny
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2020
2020
2020
Uganda – Sesja informacyjna dla uczniów dotycz?ca “COVID-19”
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
D.R. Konga – Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Burundi – Nowe sanktuarium pod wezwaniem Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2020
Kenia – Spotkanie “Voluntary National Review” w Nairobi
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2020
Lesotho – W poszukiwaniu prawdziwej to?samo?ci
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Lesotho, AFM
2020
SG – Rada Generalna w komplecie: zostali wybrani radcy regionalni
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Africa
2020
Kenia – Dzie? ?rodowiska Afryka?skiego 2020
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Kenya, AFE, Africa
2020
Rwanda – Obchody ?wi?ta ?wi?tych Alojzego Versiglii i Kaliksta Caravario
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2020
2020
Meksyk – XXXV edycja Igrzysk Salezja?skich Szkó? Podstawowych z Morelia
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
Kamerun – Weekend duchowo?ci m?odzie?y z Jaunde
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2020
Kenia – “Zielony tydzie?” w “Don Bosco Boys’ Town”
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Wielkopostny dzie? skupienia dla m?odych z MGS
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2020
D.R. Konga – Salezja?ski Tydzie? Misyjny
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Kongo – W kontek?cie wrogim kobietom przed m?odymi matkami nowa szansa: kurs dla krawcowych
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | ACC, Repubblica del Congo
2020
Etiopia – Seminarium w ramach towarzyszenia m?odzie?y i rodzinom
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2020
D.R. Konga – Spotkanie Rad Rodziny Salezja?skiej
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
2020
Demokratyczna Republika Konga – Osuni?cia ziemi: apel ks. Gaviolego, salezjanina
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Kenia – 600 ludzi m?odych uczestniczy w programie “Youth Fest”
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2020
2020
Etiopia – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2020
D.R. Konga – Po?wi?cenie kamienia w?gielnego pod budow? uniwersytetu w Afryce ?rodkowej
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
2020
Sudan Po?udniowy – Robert Ocan, bohater, który uratowa? od ?mierci ponad 7 tys. osób
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Uganda, Sudan del Sud
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Nowa salezjanka wspó?pracownica
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2020
2020
Madagaskar – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Ivato
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2020
D.R. Konga – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lubumbashi
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Kamerun – U?atwi? dost?p do edukacji na odpowiednim poziomie
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2020
D.R. Konga – Spotkanie zakonników i zakonnic
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | AFC, Repubblica Democratica del Congo
2020
Madagaskar – Wychowanie, wiara i kultura w radiu „Don Bosco”
Dane | 27-01-2020 łowo kluczowe | Madagascar, MDG
2020
Uganda – Palabek: nowy obszar misyjny
Dane | 22-01-2020 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2020
D.R. Konga – Kuratorium postnowicjatu i studentatu teologicznego
Dane | 22-01-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
D. R. Konga – Spotkanie formacyjne dla asystentów
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | ACC, Repubblica Democratica del Congo, ACC
2020
D.R. Konga – Rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników z Bukavu
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
D.R. Konga – Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | AFC
2020
Rwanda – Oratorium w Gatenga ka?dego dnia przyjmuje setki ludzi m?odych
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2020
D.R. Konga – 69 ludzi m?odych w kierunku lepszej przysz?o?ci
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
D.R. Konga – Ósemka uczniów z „EcoPo”
Dane | 31-12-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Kenia – Forum Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego 2019
Dane | 30-12-2019 łowo kluczowe | AFE, Kenya
2019
SG – Nowy prze?o?ony wizytatorii Angoli: ks. Martín Lasarte
Dane | 20-12-2019 łowo kluczowe | Angola, Angola, ANG
2019
Kenia – Rusza realizacja “Global Program Project”
Dane | 19-12-2019 łowo kluczowe | Kenya
2019
D.R. Konga – Wizyta ks. inspektora na placówkach salezja?skich w Bukavu, Gomie i Uvirze
Dane | 17-12-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Demokratyczna Republika Konga – Portrety “odwa?nych mam”
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Republika Po?udniowej Afryki – Dzie? skupienia m?odzie?y z MGS
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2019
D.R. Konga – Formacja ludzi m?odych jako przysz?ych misjonarzy pokoju
Dane | 05-12-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Republika Po?udniowej Afryki – 50 uczestników kursu otrzymuje dyplomy
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM
2019
D.R. Konga – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej ks. Chaquisse
Dane | 02-12-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Kenia – Wr?czenie dyplomów 145 uczniom “Don Bosco Boys’ Town”
Dane | 28-11-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
Kamerun – Mimboman, peryferie, które daj? szans? rozwoju
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2019
Hiszpania – W kontek?cie Mi?dzynarodowego Dnia Praw Dziecka
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2019
Burundi - Otwarcie i po?wi?cenie sieroci?ca "Maison Cana”
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2019
Etiopia - Wizyta animacji wikariusza Prze?o?onego Generalnego
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2019
Republika Po?udniowej Afryki - Dzie? Wizytatorii Afryki Po?udniowej
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM
2019
D.R. Konga - Wizytacja nadzwyczajna ks. Américo Chaquisse
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Kenia - Doroczne Forum Teologiczne w “Don Bosco Utume”
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
D.R. Konga - Rozpocz?cie dzia?alno?ci misyjnej 2019-2020
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
2019
Kenia - Post?puj? przygotowania do Forum MGS
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
Senegal - Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | AFO, Senegal
2019
Burundi - Pielgrzymka do Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | Burundi, AGL
2019
Uganda - Wizyta ekonoma generalnego Zgromadzenia Salezja?skiego
Dane | 23-10-2019 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2019
Ghana - “Climate Chance Summit Africa 2019”
Dane | 18-10-2019 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2019
Kenia - Spotkanie ekonoma generalnego z ekip? “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 15-10-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
Republika Po?udniowej Afryki – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 09-10-2019 łowo kluczowe | AFM, Africa, Sudafrica, Sudafrica, AFM
2019
2019
Senegal – Spotkanie Komisji ds. formacji w Dakarze
Dane | 07-10-2019 łowo kluczowe | Senegal
2019
D.R. Konga – Grupa m?odzie?y dzi?kuj? za prac? ANS
Dane | 26-09-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Kenia – “Don Bosco Boys Town” uczestniczy w Dniu Sprz?tania ?wiata
Dane | 24-09-2019 łowo kluczowe | AFE, Kenya
2019
D.R. Konga – Rozpocz?cie roku akademickiego salezja?skiego studentatu teologicznego
Dane | 23-09-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Mozambik – Lokalna zbiórka funduszy i cyfrowy marketing
Dane | 23-09-2019 łowo kluczowe | MOZ
2019
Angola – Szko?a salezja?sko?ci
Dane | 20-09-2019 łowo kluczowe | Angola, ANG
2019
Republika Po?udniowej Afryki- Spotkanie MGS
Dane | 19-09-2019 łowo kluczowe | AFM, Sudafrica
2019
D.R. Konga – Radna ds. duszpasterstwa m?odzie?owego spotyka si? z cz?onkami Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 18-09-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Ghana – Powrót do domu, powrót na swoj? ziemi?
Dane | 18-09-2019 łowo kluczowe | Ghana
2019
Etiopia – “Moje ?ycie zawdzi?czam Ksi?dzu Bosko”
Dane | 17-09-2019 łowo kluczowe | Etiopia, AET
2019
Uganda – Warsztaty “Don Bosco Green Club”
Dane | 16-09-2019 łowo kluczowe | AGL, Uganda
2019
Kenia – Spotkanie “Don Bosco Tech AFRICA” z ks. Fabio Attardem
Dane | 16-09-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
Angola – Tydzie? Wolontariatu
Dane | 13-09-2019 łowo kluczowe | Angola, ANG
2019
Ghana – Szkolenie w zakresie bio-entomologii
Dane | 12-09-2019 łowo kluczowe | Ghana, AFW
2019
Zambia – Rekolekcje z udzia?em 15 nowicjuszy
Dane | 12-09-2019 łowo kluczowe | ZMB, AFM, Zambia
2019
W?ochy – Spotkanie MGS z W?och ?rodkowych
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE, Africa
2019
Demokratyczna Republika Konga – Obóz misyjny dla dzieci
Dane | 06-09-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Kenia – egzamin dopuszczaj?cy do “Don Bosco Boys Town”
Dane | 05-09-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
D.R. Konga – Zako?czy?y si? akcje letnie dla m?odzie?y z Tenke i Fungurume
Dane | 04-09-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
D.R. Konga – Spotkanie ekonomów wizytatorii ACC
Dane | 02-09-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2019
Togo – Pierwsze ?luby 13 nowicjuszy
Dane | 29-08-2019 łowo kluczowe | ATE, AFO, Togo
2019
D.R. Konga – Wizytacja nadzwyczajna ks. Américo Chaquisse
Dane | 28-08-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Kenia – Obóz letni dla m?odzie?y
Dane | 26-08-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
Zambia – Pierwsze ?luby 21 nowicjuszy
Dane | 23-08-2019 łowo kluczowe | Zambia
2019
Kongo – Pierwsze ?luby
Dane | 20-08-2019 łowo kluczowe | ACC, Repubblica del Congo
2019
Demokratyczna Republika Konga – Szkolenie rolnicze dla m?odzie?y
Dane | 12-08-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo
2019
Kenia – Wystawa prac technicznych w dziele “Don Bosco Boys Town”
Dane | 09-08-2019 łowo kluczowe | AFE, Kenya
2019
Kongo – ?luby wieczyste w wizytatorii Afryki Konga Kongo (ACC)
Dane | 06-08-2019 łowo kluczowe | ACC, Repubblica del Congo
2019
Nigeria – Organizowa? eventy, aby polepszy? w?asne ?ycie
Dane | 02-08-2019 łowo kluczowe | AFW, Nigeria
2019
D.R. Konga – Pierwszy kongres salezjanów wspó?pracowników
Dane | 30-07-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, ACC
2019
Angola – Wsparcie dla matek-dziewcz?t w Luandzie
Dane | 26-07-2019 łowo kluczowe | Angola
2019
D.R. Konga – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu
Dane | 26-07-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Rwanda – ?luby wieczyste trzech salezjanów
Dane | 24-07-2019 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2019
Demokratyczna Republika Konga - “Te niezapomniane dni w Kongu”: wywiad z Peterem Sonem Lamem
Dane | 23-07-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Malawi – Zgin?? w wypadku m?ody salezjanin w formacji pocz?tkowej
Dane | 23-07-2019 łowo kluczowe | Malawi, ZMB
2019
Angola – ?luby wieczyste sze?ciu salezjanów
Dane | 23-07-2019 łowo kluczowe | Angola, ANG
2019
Demokratyczna Republika Konga – Kolejny po?ar w Bukavu
Dane | 19-07-2019 łowo kluczowe | AFC
2019
2019
D.R. Konga – Obóz misyjny dla dzieci
Dane | 18-07-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Demokratyczna Republika Konga – Studnia, która zmieni ?ycie mam i dzieci
Dane | 17-07-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Nigeria – Kraj szukaj?cy pokoju i pojednania
Dane | 11-07-2019 łowo kluczowe | Nigeria, AFW
2019
Rwanda – ?wi?to wdzi?czno?ci w wizytatorii Afryki Wielkich Jezior
Dane | 11-07-2019 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2019
Obecno?? salezja?ska w Afryce
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | Africa
2019
Republika Konga – Trzy dzie?a salezja?skie, trzy oazy edukacji i nadziei
Dane | 09-07-2019 łowo kluczowe | ACC, Repubblica del Congo
2019
Burkina Faso – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 09-07-2019 łowo kluczowe | AFO, Burkina Faso
2019
D.R. Konga – Rekolekcje dla salezjanów z Afryki ?rodkowej
Dane | 08-07-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Nigeria – Umiej?tno?ci przekrojowe i ?yciowe w kszta?ceniu zawodowym
Dane | 05-07-2019 łowo kluczowe | AFW, Africa
2019
Etiopia – O?rodek zdrowia dla kobiet, dzieci i uchod?ców
Dane | 03-07-2019 łowo kluczowe | Etiopia
2019
Kamerun – ?wi?cenia diakonatu pi?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 02-07-2019 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2019
Angola – Szansa ratunku dla dziewcz?t z Luandy
Dane | 01-07-2019 łowo kluczowe | Angola, ANG
2019
Kenia – Kurs szkoleniowy w zakresie ?rodków komunikacji spo?ecznej
Dane | 01-07-2019 łowo kluczowe | Kenya, MDG, AFM, AFE
2019
D.R. Konga – Ks. Albert Kabuge z wizyt? na misji “?w. Teresa od Dzieci?tka Jezus”
Dane | 28-06-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
SG – Mianowany nowy prze?o?ony wizytatorii AET
Dane | 26-06-2019 łowo kluczowe | AET
2019
D.R. Konga – Córki Maryi Wspomo?ycielki obchodz? ?wi?to wdzi?czno?ci
Dane | 25-06-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Mali – Kszta?cenie zawodowe jako forma zwalczania handlu lud?mi
Dane | 21-06-2019 łowo kluczowe | Mali, AFO
2019
Kenia – M?odzi z “Don Bosco Boys’ Town” zasadzili 100 drzewek
Dane | 21-06-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
D.R. Konga – Ks. Manolo Jiménez: “W Afryce nie tylko s? problemy, s? tak?e ?ycie i nadzieja”
Dane | 19-06-2019 łowo kluczowe | ACC, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2019
Gambia – Podpisano porozumienie mi?dzy salezjanami i diecezj? Band?ul
Dane | 14-06-2019 łowo kluczowe | Gambia, AFO
2019
Kenia – Kapitu?a Inspektorii Afryki Wschodniej
Dane | 13-06-2019 łowo kluczowe | AFE, Kenya
2019
D.R. Konga – Ks. Kabuge odwiedza salezja?skie dzie?o w Taba Congo
Dane | 12-06-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
2019
Kenia – ?wi?cenia diakonatu dziewi?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 10-06-2019 łowo kluczowe | Kenya, AFE
2019
Sudan Po?udniowy – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów misjonarzy z Wietnamu
Dane | 06-06-2019 łowo kluczowe | AFE, Sudan del Sud
2019
Etiopia – Nowe mo?liwo?ci w zakresie kszta?cenia dla etiopskiej m?odzie?y
Dane | 04-06-2019 łowo kluczowe | AET, Etiopia
2019
D.R. Konga – Maryjna pielgrzymka inspektorii Afryki ?rodkowej
Dane | 04-06-2019 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, AFC
2019
Gambia – Pierwsze siedem miesi?cy salezja?skiej placówki misyjnej w Kunkujang
Dane | 30-05-2019 łowo kluczowe | Gambia, AFW, AFO
2019
2019
2019
Angola – Pielgrzymka ku czci Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 27-05-2019 łowo kluczowe | Angola, ANG
2019
2019
Rwanda – Salezja?ski Dzie? Misyjny i Powo?aniowy
Dane | 23-05-2019 łowo kluczowe | AGL, Rwanda
2019
Kamerun – Centrala fotowoltaiczna dla o?rodka “Don Bosco Ebolowa”
Dane | 21-05-2019 łowo kluczowe | Camerun, ATE
2019
Demokratyczna Republika Konga – Prze?o?ony Generalny: “Ka?dy z nas ma prawo by? kochanym”
Dane | 20-05-2019 łowo kluczowe | ACC, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2019
Demokratyczna Republika Konga – Prze?o?ony Generalny w wizytatorii Afryki Konga-Kongo
Dane | 16-05-2019 łowo kluczowe | ACC, Repubblica Democratica del Congo
2019
Etiopia – Ks. Chaquisse zako?czy? wizytacj? nadzwyczajn? w tym kraju
Dane | 14-05-2019 łowo kluczowe | Etiopia, AET