Regiony

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2021
Brazylia – Towarzyszenie w rozeznaniu powo?aniowym m?odzie?y
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
Brazylia – Krajowe spotkanie dyrektorów wspólnot salezja?skich
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BPA, BRE, BMA, BCG, BBH
2021
2021
2021
Argentyna – Stulecie ?mierci bpa Giacomo Costamagni, salezjanina
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | ARS, Argentina
2021
SG – Spotkanie Komisji regionalnych ds. formacji Interameryki i Ameryki Cono Sud
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | America Cono Sud
2021
Argentyna – Sytuacja krytyczna trwa nadal, jak równie? akcja pomocy
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARS, ARN
2021
Brazylia – Salezja?ski Festiwal Muzyki Chrze?cija?skiej
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2021
Brazylia – Manaus obchodzi stulecie “Colégio Dom Bosco”
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2021
2021
Paragwaj – 50 lat szko?y parafialnej “Domingo Savio”
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay, Paraguay, PAR
2021
8 wskazówek Ksi?dza Bosko
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Brazylia – Kuratorium nowicjatu w Kurytybie
Dane | 01-09-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BRE, BPA
2021
Brazylia – Procesja morska w ho?dzie Ksi?dzu Bosko w Brasilii
Dane | 31-08-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
Argentyna – ?wi?to ku czci Zefiryna Namuncury w Fortín Mercedes
Dane | 31-08-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2021
Chile – 5. rocznica platformy cyfrowej “Boosco”
Dane | 26-08-2021 łowo kluczowe | CIL
2021
Brazylia – Zosta?a otwarta nowa siedziba Radia „Padre Cícero”
Dane | 26-08-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Brazylia – Druga edycja “Carreata com Dom Bosco”
Dane | 24-08-2021 łowo kluczowe | BRE, Brasile
2021
Brazylia – Rusza Salezja?ska Szko?a Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 24-08-2021 łowo kluczowe | Brasile, Brasile
2021
Brazylia – III Spotkanie Rad Inspektorialnych ADMA Brazylii
Dane | 23-08-2021 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2021
Brazylia – “FM Dom Bosco” z Fortalezy obchodzi 20 lat
Dane | 19-08-2021 łowo kluczowe | BRE
2021
Brazylia – Otwarto nowy dom dla tubylczych dzieci w Iauaretê
Dane | 17-08-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Brazylia – Radca regionu Ameryki Cono Sud prowadzi “Kuratorium” w postnowicjacie
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | BRE, BMA, BCG, BBH, Brasile
2021
SG – Spotknie online nowych delegatów ds. komunikacji spo?ecznej Ameryki
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | America Cono Sud
2021
Indie – Salezjanie i m?odzie? pomagaj? powodzianom
Dane | 05-08-2021 łowo kluczowe | BSP, Brasile
2021
Brazylia – Kuratorium w nowicjacie w Barbacenie
Dane | 04-08-2021 łowo kluczowe | BBH, Brasile, Brasile, BMA, BMA, BCG, BCG, BBH
2021
Brazylia – Doroczne spotkanie salezjanów w formacji pocz?tkowej
Dane | 29-07-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Argentyna – 80-lecie Salezja?skiego Muzeum Regionalnego
Dane | 27-07-2021 łowo kluczowe | ARS
2021
Paragwaj – 1896–2021: 125 lat obecno?ci salezjanów w kraju
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR
2021
2021
Meksyk – Mi?dzynarodowy kurs przygotowania do ?lubów wieczystych
Dane | 19-07-2021 łowo kluczowe | ARS, BRE
2021
Paragwaj – Kard. Cristóbal López, salezjanin, z wizyt? w Concepción
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Brazylia – 138 lat obecno?ci salezjanów w kraju
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Argentyna – Projekt “Afrazados” doczeka? si? 11. edycji
Dane | 14-07-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2021
2021
SG – Karta To?samo?ci Salezja?skiej Szko?y w Ameryce
Dane | 12-07-2021 łowo kluczowe | America Cono Sud
2021
Brazylia – „M?odzie?owa Animacja Misyjna” obchodzi 10 lat dzia?alno?ci
Dane | 12-07-2021 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2021
Prokura Misyjna “Por los Jóvenes-Don Bosco” w liczbach
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | Argentina, Argentina
2021
Chile – Drugi sezon “Llave de Fe”
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | CIL, Cile, Cile, CIL
2021
Argentyna – Ojciec jak ?wi?ty Józef
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | Argentina
2021
Brazylia – Krajowe spotkanie online formatorów salezja?skich
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
2021
W sieci przeciwko g?odowi: raport salezja?skiej inspektorii Belo Horizonte
Dane | 22-06-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
Brazylia – 25-lecie Oratorium Synów Ksi?dza Bosko w Rondonópolis
Dane | 17-06-2021 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2021
Argentyna – ?wi?cenia diakonatu dwóch salezja?skich kleryków
Dane | 16-06-2021 łowo kluczowe | ARS, Argentina, PAR
2021
List p?yn?cy z wdzi?cznego serca
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2021
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Magno Fonzara Albuquerque
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, BSP, BSP
2021
Chile – Biuletyn Salezja?ski w Ameryce: spotkanie szkoleniowo-rozwojowe
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | Brasile, Argentina, CIL, America Cono Sud, Cile
2021
2021
Brazylia – Ks. W?adys?aw Klinicki obchodzi 107. rocznic? urodzin
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2021
2021
2021
Brazylia – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Aracaju
Dane | 01-06-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Argentyna – 120 lat salezja?skiego dzie?a w Rodeo del Medio
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | Argentina
2021
2021
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu salezjanina Adaila Brito
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2021
SG – Spotkanie “SepSur” – Sektora szkolnego
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | America Cono Sud
2021
Paragwaj – Morska procesja ku czci Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 24-05-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Belgia – Szko?a “Don Bosco” w Sint-Pieters-Woluwe
Dane | 24-05-2021 łowo kluczowe | BEN
2021
2021
Belgia – Poszukuj?c “mocy w s?abo?ci” wraz z m?odzie??
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | BEN, AUS
2021
Argentyna – 120 lat salezja?skiej historii w Rodeo del Medio
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2021
Brazylia – Kampania “Solidarne r?ce salezja?skie” w Vitórii
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
Paragwaj – ?wi?to ?w. Dominika Savio w Concepción
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Argentyna – Kuratorium mi?dzyinspektorialnego postnowicjatu „Micha? Rua”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | URU, PAR, CIL, ARS, ARN
2021
Brazylia – Akcja spo?eczna wsparciem dla 1084 rodzin
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | BRE, Brasile
2021
2021
2021
Brazylia - “Live Vocacional”: salezja?ska propozycja dla m?odzie?y
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2021
2021
Paragwaj – Rozpocz?cie miesi?ca Maryi Wspomo?ycielki w Concepción
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
2021
2021
Brazylia – Oficjalne otwarcie nowej placówki salezja?skiej w Oeiras
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Brazylia – Salezja?skie dzie?o z Itajaí obchodzi 60 lat istnienia
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2021
Brazylia – Salezja?ska szko?a z Aracaju liczy 110 lat
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Paragwaj – Przekazanie ?ywno?ci wspólnotom z Chaco Paraguayo
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
2021
Brazylia – Ks. Gabriel Romero odwiedza Areia Branca
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
2021
Argentyna – ?ycie wzywa nas do ci?g?ej drogi
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2021
Brazylia – Obchody 121 lat salezja?skiego liceum w Salwadorze
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | BRE, Brasile
2021
Paragwaj – Ks. Attard: “Towarzyszenie duchowe w salezja?skim stylu”
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Brazylia – Wigilia Paschalna na misji w Iauaretê
Dane | 02-04-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
2021
Paragwaj – Spotkanie salezjanów kwinkwenistów
Dane | 30-03-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Chile – Uczniowie Szko?y “Patrocinio San José”
Dane | 30-03-2021 łowo kluczowe | CIL, Cile
2021
Argentyna – Przysz?o?? ju? jest od jakiego? czasu
Dane | 26-03-2021 łowo kluczowe | Argentina
2021
Brazylia – Ks. Romero z wizyt? w miastach Recife-Bongi, Carpina i Natal
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Brazylia – Zosta?a uko?czona seria “Zeszytów RSB-Social”
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Brazylia – Mural ze snem ks. Bosko z 9. roku ?ycia w Vitorii
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
2021
Paragwaj – Spotkanie salezjanów asystentów
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
2021
Brazylia – Nowa placówka salezja?ska w stanie Piauí
Dane | 08-03-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Paragwaj – Rozpoczynaj? si? lekcje w salezja?skich o?rodkach edukacyjnych
Dane | 08-03-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Brazylia – Kontynuowana jest wizytacja nadzwyczajna ks. Gabriela Romero
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Brazylia – Spotkanie Rad inspektorialnych ADMA Brazylii
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Argentyna – Spotkanie Komisji krajowej MGS
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2021
Paragwaj – Kongres inspektorialny salezjanów wspó?pracowników
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Brazylia – 90 lat Szko?y salezja?skiej “Don Bosco” w Araxá
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
Urugwaj – Spotkanie MGS w czasie pandemii
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Uruguay, URU
2021
Brazylia – ?wiatowy Dzie? Radia: brazylijskie radia salezja?skie
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Paragwaj – Spotkanie salezjanów w formacji
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Brazylia – Rozpocz?cie nowicjatu w Curitibie
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | BRE, BPA, Brasile, BSP
2021
Argentyna – Ksi?dz Bosko: symbol Ko?cio?a, który spogl?da na Po?udnie
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2021
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu czterech salezjanów
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | BRE, Brasile
2021
Ekwador – “Oczyma Ksi?dza Bosko”: zdalny kurs formacyjny CSFPA
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | America Cono Sud
2021
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2021
Brazylia – Obraz z okazji 80. rocznicy obecno?ci salezjanów w Lins
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2021
2021
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu dwóch salezjanów
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2021
Chile – ?luby wieczyste Daniela Cerdy i Marcelo Rojasa, salezjanów
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Cile, CIL
2021
Argentyna – ?luby wieczyste i pierwsze ?luby dziesi?ciu salezjanów
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2021
Paragwaj – ?luby wieczyste salezjanina koadiutora Richarda Duarte
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Brazylia – Pierwsze ?luby zakonne 14 nowicjuszy salezja?skich
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Brasile, BMA, BCG, BBH
2021
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Beatusa Volkmara Toli
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | BCG, Brasile
2021
Brazylia – Rekolekcje w ramach przygotowania do pierwszych ?lubów zakonnych
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Brasile, BMA, BCG, BBH
2021
Chile – Sala do nauki w salezja?skiej szkole w Valparaíso
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Cile, CIL
2021
Argentyna – Magia dzielenia si?
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2021
Brazylia – Ponad 2 tys. zabawek trafi?o do dzieci
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2021
2021
Chile – Dyplom z duszpasterstwa m?odzie?owego; trzecia edycja
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | Cile, CIL
2021
Argentyna – Szko?a dla animatorów: „Wzruszy? si? i zaanga?owa?”
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Argentina
2021
Argentyna – Bo?e Narodzenie: czas nadziei
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2021
Brazylia – Spotkanie salezjanów w formacji z inspektorii Belo Horizonte
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
Brazylia – Kampania solidarno?ci na rzecz rodzin
Dane | 08-01-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Argentyna – Wspomnienia i pocz?tki salezja?skiego domu w Paraná
Dane | 07-01-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2021
Brazylia – Wirtualne spotkanie ADMA regionu Cono Sud
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2020
Argentyna – Solidarno?ciowe Bo?e Narodzenie salezja?skiego dzie?a w Posadas
Dane | 30-12-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Argentyna – Projekt misyjnej solidarno?ci
Dane | 24-12-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Paragwaj – Nowi krajowi szefowie “Exploradores Paraguayos de Don Bosco”
Dane | 23-12-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
SG – Spotkanie cz?onków MGS z regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 23-12-2020 łowo kluczowe | America Cono Sud
2020
Argentyna – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Facundo De Nicolo
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Paragwaj – Cz?onkowie MGS oddaj? cze?? Dziewicy z Caacupé
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Republika Czeska – “Miód salezja?ski” w Czeskich Budziejowicach
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Argentyna – ?luby wieczyste Marco Antonio Pity Celisa
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie sze?ciu salezjanów diakonów
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Brazylia – Wyst?p uczniów z okazji wizyty ks. Renato Ziggiottiego
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
MOCNI SI?? NADZIEI. BO?E NARODZENIE W CZASIE PANDEMII
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Argentyna – Rado?? dawania (darowania siebie) bardziej i lepiej
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | ARN, Argentina
2020
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie trzech wietnamskich salezjanów misjonarzy
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2020
Chile – Czterech nowych diakonów salezjanów z Peru
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
Brazylia – Odszed? abp Bonifacio Piccinini, salezjanin
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Brazylia – ?luby wieczyste Diego da Silvy, salezjanina
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2020
Argentyna – Powsta?a grupa “M?odzi z Becchi”
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Brazylia – 90 lat edukacji w “Colégio Dom Bosco” w Campo Grande
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2020
Malta – Spotkanie MGS Europy i Bliskiego Wschodu 2020
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Brazylia – “Unisales” uruchamia platform? “Lince”
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
Paragwaj – Figura Madonny z Caacupé w “Salesianito”
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR
2020
Argentyna – Zostawi? ?lad w zamian za u?miech
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Brazylia – 19 salezja?skich nowicjuszy prosi o dopuszczenie do ?lubów
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, BMA, BCG, BBH
2020
Brazylia – Salezjanie w Amazonii
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, BMA, BCG
2020
Urugwaj – Kard. Sturla wy?wi?ci? dwóch nowych salezjanów kap?anów
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2020
Peru – W czasie pandemii salezjanie otaczaj? opiek? i ratuj? 720 pacjentów
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
2020
Argentyna – Spotkanie MGS inspektorii Argentyny Pó?nocnej
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Paragwaj – Spotkanie asystentów z prze?o?onym inspektorii paragwajskiej
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Argentyna – Stupendia na integracj? edukacyjn?
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Chile – Salezja?ska misja na Wyspie Dawson
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
Argentyna – M?odzi powracaj? na podwórka “Don Bosco” w Bahía Blanca
Dane | 17-11-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Brazylia – Refleksja zwi?zana z IV ?wiatowym Dniem Ubogich
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Brazylia – Refleksja zwi?zana z IV ?wiatowym Dniem Ubogich
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Filipiny – 38. Krajowy Kongres ADMA
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2020
Brazylia – Powsta?a grupa ADMA w São João del Rei
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
2020
Argentyna – “Don Bosco Congreso” dostarcza koszyki z ?ywno?ci? do 70 rodzin
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Argentyna – Artemides Zatti z rodzin?
Dane | 09-11-2020 łowo kluczowe | Argentina, Argentina
2020
Paragwaj – Spotkanie salezja?skich dyrektorów z inspektorii PAR
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Brazylia – M?odzi misjonarze w czasie pandemii
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BRE, BPA
2020
Brazylia – Projekt “Cagliero 11 Amazônia”
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2020
Repubblica Democratica del Congo – 100 banchi per il ritorno a scuola
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
Argentyna – Ewangelizowa? poprzez muzyk?: daleko poza czterema ?cianami
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
2020
Brazylia – W czasie pandemii kreatywno?? i odwaga zapewniaj? solidarno??
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2020
Brazylia – Obywatelstwo cyfrowe w edukacji salezja?skiej
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Brazylia – Spotkanie rad prowincji salezjanów wspó?pracowników
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Brazylia – 77. edycja “Romaria” Rodziny Salezja?skiej
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Argentyna – Obóz „Noc gwiazd”
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Paragwaj – Spotkanie misjonarzy z wikariatu apostolskiego Chaco Paraguayo
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR
2020
2020
Brazylia – “UniSALESIANO” dostarcza ?ywno?? 50 potrzebuj?cym rodzinom
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2020
Argentyna – Wirtualne spotkanie powo?aniowe inspektorii Argentyny Pó?nocnej
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Chile – Dzie? Inspektorii 2020: wspomnienie ks. Viganò
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
2020
Brazylia – O?rodek edukacyjny “Dom Bosco” dostarcza paczki z ?ywno?ci?
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Paragwaj – Zbiórka ?ywno?ci dla wspólnot tubylczych
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
SG – Odpowiedzialno?? za komunikacj? na kontynencie cyfrowym
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
2020
Brazylia – Spotkanie odpowiedzialnych za stacje radiowe Ameryki
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Brazylia – Spotkanie salezja?skich aspirantów z inspektorii Campo Grande
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | BCG, Brasile
2020
Brazylia – Solidarne serce m?odzie?y
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
Paragwaj – „Kolorowa” historia
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Argentyna – „Kuratorium” postnowicjatu „Micha? Rua” w Córdobie
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | URU, PAR, CIL, ARS, ARN
2020
Argentyna – Nadszed? czas, by zaj?? si? “wspólnym domem”
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Brazylia – Inspektoria Campo Grande obchodzi 100. rocznic? ?mierci ks. Thannhubera
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, BCG, BCG
2020
Argentyna – Karawana solidarno?ci w Trelew
Dane | 08-09-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Brazylia – Muzeum salezja?skiego dzie?a na “Google Arts & Culture”
Dane | 08-09-2020 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2020
Brazylia – Drugie spotkanie Rad inspektorialnych ADMA Brazylii
Dane | 07-09-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Argentyna – Zmar? biskup Agustín Radrizzani, salezjanin
Dane | 03-09-2020 łowo kluczowe | Argentina, Argentina
2020
Argentyna – Obchody ku czci b?. Zefiryna Namuncury
Dane | 02-09-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Brazylia – Zako?czenie projektu “Sierpie? Ksi?dza Bosko”
Dane | 01-09-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
2020
2020
Paragwaj – Dzieci z oratorium obchodz? Dzie? Dziecka
Dane | 24-08-2020 łowo kluczowe | PAR
2020
Brazylia – Odnaleziono oryginalny list Ksi?dza Bosko z 1885 roku
Dane | 20-08-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Brazylia – Spektakl dla rodzin
Dane | 18-08-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Brazylia – Spotkanie Stacji Radiowych Ameryki ?aci?skiej
Dane | 13-08-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
2020
Argentyna – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Brazylia – Kuratorium postnowicjatu w Campo Grande
Dane | 10-08-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE, BMA, BCG, BBH
2020
Argentyna – Warsztaty szkoleniowe dla pracowników z marginesu
Dane | 07-08-2020 łowo kluczowe | ARN, Argentina
2020
2020
Brazylia – Wielkie spotkanie: Ksi?dz Bosko i 30 lat “ECA”
Dane | 05-08-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Argentyna – Wirtualne spotkania dyrektorów
Dane | 03-08-2020 łowo kluczowe | ARN, Argentina
2020
Brazylia – 137 lat obecno?ci salezjanów w kraju
Dane | 03-08-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
Argentyna – Festiwal online “VALDOCCO en CASA”
Dane | 30-07-2020 łowo kluczowe | ARS, Argentina
2020
Ekwador – “Wychodz?c od filmu, mo?emy da? odpowied? duszpastersk?”
Dane | 30-07-2020 łowo kluczowe | Argentina
2020
Argentyna – M?odzie? na rzecz troski o “wspólny dom”
Dane | 28-07-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Chile – Msza ?w. dzi?kczynna ku czci Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 28-07-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
W Argentynie salezjanie solidarnie odpowiadaj? na krytyczn? sytuacj?
Dane | 28-07-2020 łowo kluczowe | Argentina
2020
Chile – Wspó?praca i solidarno?? w salezja?skiej szkole w Talca
Dane | 24-07-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
2020
2020
Chile – Spotkanie odpowiedzialnych MGS
Dane | 16-07-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
Paragwaj – Msze ?w. “drive-in” w parafii ?w. Dominika Savio
Dane | 15-07-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR
2020
10 danych dotycz?cych ?rodowiska
Dane | 15-07-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Urugwaj – Nowicjat rozpocz??o 10 salezja?skich nowicjuszy
Dane | 10-07-2020 łowo kluczowe | URU, CIL, ARS, ARN, Uruguay
2020
Chile – “Klucz wiary”: nowy program online
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
Argentyna – M?odzi salezjanie a towarzyszenie
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
2020
Paragwaj – Zako?czy?a si? wizyta ks. inspektora w Ypacaraí
Dane | 08-07-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Urugwaj – Oratorium “San Ramón” obchodzi 4. rocznic? swojego istnienia
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2020
Brazylia – Koncert live na YouTube z okazji 150. rocznicy BWS
Dane | 26-06-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Brazylia – Ks. Natale Vitali odwiedza nowicjat w Barbacenie
Dane | 24-06-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
Argentyna – Ogrody w domu: dalsza troska o “wspólny dom”
Dane | 23-06-2020 łowo kluczowe | Argentina
2020
2020
Indie – “Retreat” z Yercaud organizuje akcj? oddawania krwi
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
Brazylia – Covid-19 dociera do Amazonii, ale Indianie si? broni?
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2020
2020
Brazylia – Po?egnanie bpa Valerio Bredy, salezjanina, biskupa Penedo
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Urugwaj – Czy mo?na zrealizowa? misj? w czasie izolacji?
Dane | 16-06-2020 łowo kluczowe | Uruguay, URU
2020
Argentyna – Serce odkryte, serce zamaskowane
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Argentina
2020
Brazylia – “Don Bosco Bom Retiro” rozprowadza ?ywno?? i ksi??ki
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2020
Brazylia – ADMA w São Paulo: “31 dni z Maryj?”
Dane | 11-06-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Paragwaj – “Entre la selva y el Vaticano”, pierwsza powie?? ks. José Zanardiniego
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay, Paraguay
2020
Argentyna – Dostarczanie posi?ków rodzinom z Villa Itatí
Dane | 01-06-2020 łowo kluczowe | Argentina
2020
Brazylia – System salezja?ski i pedagogika wzajemno?ci
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Paragwaj – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Minga Guazú
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Chile – Wezwani do tworzenia wielkiego ?a?cucha pomocy
Dane | 27-05-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
Brazylia – Samochodowa procesja ku czci Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 27-05-2020 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2020
2020
Paragwaj – Salezja?ska pomoc w Villarrica
Dane | 12-05-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR
2020
Brazylia – Salezja?ska szko?a “Dom Bosco Bom Retiro” pomaga rodzinom
Dane | 30-04-2020 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2020
Argentina – Reunión de Directores de la inspectoría de Argentina Norte
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Brazylia – Solidarna kwarantanna „UniSalesiano” z Araçatuby
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, BSP, BSP
2020
Argentyna – “ENSA” kontynuuje swoj? dzia?alno??
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
2020
Brazylia – Kampania „Solidarna maseczka” UNISAL z São Paulo
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | BSP, Brasile
2020
Chile – Cykl wirtualnych spotka? modlitewnych MGS
Dane | 20-04-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
Holandia – Szko?a zawodowa dla m?odzie?y
Dane | 17-04-2020 łowo kluczowe | BEN
2020
Brazylia – “Anio?owie ulicy” rozdaj? po?ywienie osobom potrzebuj?cym
Dane | 16-04-2020 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2020
Brazylia – Projekt “Pielgrzymuj?c z Ksi?dzem Bosko”
Dane | 07-04-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
Argentyna – Dzia?alno?? spo?eczna salezja?skiego dzie?a z Mar del Plata
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Austria – Wiara jest si??
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | AUS
2020
Argentyna – Animacja w domu
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS, ARS, Argentina
2020
Argentyna – Wolontariusze rozprowadzaj? artyku?y pierwszej potrzeby
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | ARS, Argentina
2020
Argentyna – Pozosta? w domu i otworzy? pomocne serce i r?ce
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Paragwaj – Salezjanin kap?an udziela b?ogos?awie?stwa miastu Concepción
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Urugwaj – Ekipa duszpasterstwa m?odzie?y pracuje w domu
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | URU, URU, Uruguay, Uruguay
2020
Brazylia – 70 ludzi m?odych poszukuje ?wi?to?ci
Dane | 20-03-2020 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2020
Paragwaj – Modlitwa o pokój w Minga Guazú
Dane | 20-03-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Brazylia – Kampania na rzecz walki z koronawirusem w salezja?skiej szkole “São José”
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, BRE, BRE
2020
Brazylia – Jak Ksi?dz Bosko “?owi?” ch?opców
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Brazylia – Prezentacja projektu „Cz?owiecze?stwo”
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2020
Brazylia – “UniSales” w Vitórii: 20 lat tradycji i ewolucji
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
SG – Rada Generalna w komplecie: zostali wybrani radcy regionalni
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | America Cono Sud
2020
2020
Argentyna – Spotkanie MGS z regionu Patagonia Pó?nocna
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | ARS, Argentina
2020
Paragwaj – 120 lat Instytutu “San José” w Concepción
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Brazylia – 800 uczestników „Rowerowego rajdu wiary”
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Brazylia – Wys?uchanie: podstawa dialogu
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Argentyna – Dzie? salezja?skich animatorów MGS
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Brazylia – Spotkanie Rad inspektorialnych SDB i CMW
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
Brazylia – Grupy „ADMA” otrzymuj? figur? Matki Bo?ej z Aparecidy
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Brazylia – ?luby wieczyste salezjanina Luísa Antônio Pinheiro Ferreiry
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | BMA, Brasile
2020
Urugwaj – Zjazd 2020 Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2020
2020
Argentyna – Rozes?anie ?wieckich wolontariuszy misyjnych 2020
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Paragwaj – Salezja?skie Dni Pedagogiczne 2020
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Brazylia – M?odzi rozpoczynaj? etap formacyjny zwi?zany z aspirantatem
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2020
Argentyna – Salezja?skie oratorium: “Powo?anie rado?ci”
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Brazylia – 125. rocznica salezja?skiego koled?u w Recife
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Brazylia – Salezja?ska Misja Narodowa
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | BSP, BMA, Brasile
2020
Brazylia – 14 nowych salezjanów diakonów
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BMA, BCG, BBH
2020
Brazylia – ?luby wieczyste siedmiu salezjanów
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Idenílsona Lemesa da Conceição
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2020
Brazylia – Rozpocz?cie nowicjatu w Barbacenie
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Brasile, BMA, BCG, BBH
2020
Urugwaj – Rodzina Salezja?ska czci Ksi?dza Bosko
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2020
Brazylia – Pierwsze ?luby zakonne o?miu nowicjuszy
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BRE, BPA
2020
2020
Urugwaj – Otwarcie salezja?skiego nowicjatu dla Argentyny, Chile i Urugwaju
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | ARN, Uruguay, URU, CIL, ARS
2020
2020
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2020
Brazylia – Misyjna akcja m?odzie?y w Juazeiro do Norte
Dane | 30-01-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
Argentyna – Dwójka ?wieckich misjonarzy na terenie Formosy
Dane | 27-01-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Brazylia – Spotkanie salezjanów w formacji pocz?tkowej 2020
Dane | 23-01-2020 łowo kluczowe | BBH, Brasile
2020
Brazylia – Projekt misyjny dla doros?ych z Foz do Iguaçu
Dane | 21-01-2020 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2020
Argentyna – Spotkanie przygotowuj?ce do ?lubów wieczystych
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | Argentina, PAR, CIL, ARS, ARN
2020
Chile – Spotkanie G?ównej Komisji ds. Salezja?skich Szkó? Ameryki
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
Brazylia – 400 ludzi m?odych wzi??o udzia? w Akcji Misyjnej
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | BSP, Brasile
2020
Argentyna – Obóz formacyjny MGS z udzia?em 60 osób
Dane | 13-01-2020 łowo kluczowe | Argentina, CIL, ARS
2020
Chile – Salezja?skie kolonie “Villa Feliz”
Dane | 10-01-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
2019
2019
Paragwaj – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Cristhiana Beniteza
Dane | 24-12-2019 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2019
Brazylia – Dom dla dzieci z Amazonii
Dane | 18-12-2019 łowo kluczowe | Brasile
2019
SG – Nowi prze?o?eni inspektorii Austrii, S?owacji i W?gier
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | AUS
2019
Brazylia – “Kantata na Bo?e Narodzenie” Uniwersytetu “Dom Bosco”
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2019
2019
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Cesara Almeidy Siqueiry
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2019
Urugwaj – ?wi?cenia diakonatu salezjanów Nicolása Soto i Dominica Trana
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2019
Chile – ?wi?cenia diakonatu kl. Carlosa Marcelo Triguero
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | Cile, CIL
2019
Paragwaj – XXII Pielgrzymka M?odzie?y do Caacupé
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2019
Brazylia – Akcja Spo?eczna w Oratorium ?w. Dominika Savio w Barbacenie
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2019
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Argentyny Po?udniowej: ks. Ramón Darío Perera
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2019
Paragwaj – 65 lat Szko?y rolniczej “Carlos Pfannl”
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2019
2019
Argentyna – Spotkanie ekipy MGS z regionu Buenos Aires
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2019
Urugwaj – 22 ludzi m?odych bierze udzia? w rekolekcjach powo?aniowych
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2019
Brazylia – “UNISAL” ma kolejn? fili?: Piracicaba
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2019
2019
2019
Boliwia – ?wieccy z Rodziny Salezja?skiej w dzia?aniu
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | BRE, Brasile
2019
Argentyna – Dost?pny w sieci film “Zatti, hermano nuestro”
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | Argentina
2019
2019
SEN MISYJNY TRWA NADAL
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Cile, CIL
2019
Brazylia - Spotkanie salezjanów koadiutorów z inspektorii Porto Alegre
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | BPA, Brasile
2019
Argentyna - Spotkanie Prze?o?onego Generalnego z m?odzie??
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2019
Brazylia - Dwa tysi?ce m?odych na Ogólnokrajowym Dniu M?odzie?y
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2019
Argentyna - Bazylika Mniejsza pw. ?w. Karola Boromeusza i Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2019
Argentyna - Pierwsze Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Ameryce
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2019
2019
Austria - Ostatnia p?yta CD MGS: “Freude verbindet”
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | AUS
2019
Brazylia - Weekend salezja?skiej duchowo?ci dla 130 ludzi m?odych
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2019
Brazylia - M?odzi celebruj? ?wi?to?? na “FEST 2019”
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2019
2019
2019
Chile - Valparaíso, nowe Valdocco: 125 lat marze? i wyzwa?
Dane | 16-10-2019 łowo kluczowe | Cile, CIL
2019
2019
Brazylia - Rekolekcje przygotowuj?ce do ?lubów wieczystych
Dane | 14-10-2019 łowo kluczowe | BCG, BBH, Brasile, BSP, BRE, BPA, BMA
2019
2019
Chile – Spotkanie salezjanów kwinkwenistów z Ameryki Cono Sud
Dane | 08-10-2019 łowo kluczowe | Cile, CIL
2019
Argentyna – “Zatti, nasz brat”: ?wiadectwo o salezjaninie koadiutorze na wielkim ekranie
Dane | 08-10-2019 łowo kluczowe | Argentina, Argentina, ARS, ARS, ARN, ARN
2019
Brazylia – Setki m?odych na Spotkaniu M?odzie?y Salezja?skiej
Dane | 04-10-2019 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2019
Brazylia – Nowicjat w Barbacenie go?ci radc? generalnego ds. formacji
Dane | 02-10-2019 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2019
Brazylia – XVI Kongres Systemu Prewencyjnego Ksi?dza Bosko
Dane | 01-10-2019 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2019
Urugwaj – Wspólne spotkanie salezjanów i ?wieckich
Dane | 01-10-2019 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2019
Brazylia – 2. Spotkanie salezja?skich parafii Brazylii
Dane | 27-09-2019 łowo kluczowe | BBH, Brasile, BSP, BRE, BPA, BMA, BCG
2019
Chile – Tubylcze dzieci z misjonarzem ks. Borgatello
Dane | 26-09-2019 łowo kluczowe | Cile
2019
Brazylia – Spotkanie Komisji ds. formacji regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 25-09-2019 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2019
Brazylia – Ponad 455 m?odych uczestniczy w “Bosco Fest” w Indápolis
Dane | 23-09-2019 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2019
Ekwador - VIII Konferencja IUS Ameryki: razem w s?u?bie m?odzie?y
Dane | 20-09-2019 łowo kluczowe | America Cono Sud
2019
Brazylia – IX edycja Salezja?skiego Dnia M?odzie?y
Dane | 18-09-2019 łowo kluczowe | Brasile
2019
Brazylia – 100 lat Szko?y im. Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 16-09-2019 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2019
Argentyna – W kierunku parafii, w której kroczy si? razem
Dane | 13-09-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2019
Belgia – Ucz si? i wypoczywaj: to twoje podstawowe prawo!
Dane | 13-09-2019 łowo kluczowe | BEN
2019
Paragwaj – Krajowe spotkanie ruchu „M?odzi dla m?odych”
Dane | 13-09-2019 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2019
Brazylia – Kuratorium salezja?skiego nowicjatu w Curitiba
Dane | 11-09-2019 łowo kluczowe | BPA, BCG, BBH, Brasile, BSP, BRE
2019
Chile – Laura Vicuña: Patronka m?odzie?y
Dane | 09-09-2019 łowo kluczowe | Cile, CIL
2019
Chile – ?luby wieczyste salezjanina Vladimira Garcíi Toledo
Dane | 05-09-2019 łowo kluczowe | Cile, CIL
2019
Argentyna – Nagroda dla salezja?skich szkó? agrotechnicznych
Dane | 05-09-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARS, ARN
2019
Argentyna – Film krótkometra?owy pt. “Zatti, nasz brat”
Dane | 03-09-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARS, ARN
2019
Brazylia – IX Kongres Krajowej Federacji By?ych Wychowanków
Dane | 03-09-2019 łowo kluczowe | Brasile
2019
Argentyna – Spotkanie domów formacyjnych
Dane | 29-08-2019 łowo kluczowe | ARS, ARN, Argentina, URU, PAR, CIL
2019
Chile – Kuratorium salezja?skiego studentatu w Lo Cañas
Dane | 27-08-2019 łowo kluczowe | Cile, CIL
2019
Belgia – Andy i Jef: historia salezja?skich misjonarzy
Dane | 23-08-2019 łowo kluczowe | BEN
2019
Brazylia – 19. Pielgrzymka Rodziny Salezja?skiej do Aparecidy
Dane | 23-08-2019 łowo kluczowe | BSP, Brasile
2019
Brazylia – “W ka?dej wspólnocie nowe powo?anie”
Dane | 14-08-2019 łowo kluczowe | Brasile
2019
Brazylia – “UniSALESIANO” otwiera O?rodek Wspólnotowego ?ycia
Dane | 13-08-2019 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2019
Brazylia – Bezpieczna szko?a dla ma?ych Janomamów
Dane | 12-08-2019 łowo kluczowe | Brasile
2019
Brazylia – Formacyjne spotkanie mi?dzyinspektorialne
Dane | 09-08-2019 łowo kluczowe | BMA, BCG, BBH, Brasile
2019
Chile – Dzie? dyrektorów placówek salezja?skich
Dane | 09-08-2019 łowo kluczowe | CIL, Cile
2019
Argentyna – Nowy zast?p “Exploradores de Don Bosco”
Dane | 05-08-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2019
2019
Brazylia – Drugi stopie? Szko?y Towarzyszenia
Dane | 01-08-2019 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2019
Chile – Rodzina Salezja?ska wita bpa Lorenzellego
Dane | 31-07-2019 łowo kluczowe | Cile, CIL
2019
Brazylia – Krajowe spotkanie formacyjne dla dyrektorów wspólnot salezja?skich
Dane | 31-07-2019 łowo kluczowe | BCG, BBH, Brasile, BSP, BRE, BMA
2019
Panama – ?wi?to?? jest tak?e dla ciebie i dla wspó?ma??onka
Dane | 30-07-2019 łowo kluczowe | Cile
2019
Paragwaj – Pierwsi uczniowie salezja?scy
Dane | 26-07-2019 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2019
Argentyna – Nowe j?zyki przyja?ni
Dane | 24-07-2019 łowo kluczowe | Argentina
2019
Brazylia – Tydzie? Misyjny na wiejskich terenach Gravatá
Dane | 24-07-2019 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2019
Argentyna – Nowe radio: „Radio Puentes de Itatí”
Dane | 22-07-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2019
Paragwaj – Nowa placówka sióstr Misjonarek Mi?o?ci
Dane | 22-07-2019 łowo kluczowe | Paraguay
2019
Brazylia – Salezja?ski Dzie? Misyjny w inspektorii Belo Horizonte
Dane | 19-07-2019 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2019
Argentyna – Krajowa Komisja Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 18-07-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2019
2019
Paragwaj – Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego w szerszym gronie
Dane | 17-07-2019 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2019
2019
TRZY STU?Y, TRZY WSPANIA?E HISTORIE i serce, które nie zapomina
Dane | 15-07-2019 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2019
Brazylia – “Mobilna biblioteka” dla dzieci z uszkodzeniem mózgu
Dane | 11-07-2019 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2019
Dwa rodzaje pustyni, które si? zwi?kszaj?
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARS, ARN
2019
Dwa rodzaje pustyni, które si? zwi?kszaj?
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | Argentina
2019
Chile – Kurs dla ekip formacyjnych Ameryki Cono Sud
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | Cile, CIL
2019
Brazylia – 110 lat spo?ecznego dzie?a im. ?w. Jana Bosko w Campinas
Dane | 09-07-2019 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2019
Chile – 125 lat obecno?ci salezjanów w Valparaíso
Dane | 05-07-2019 łowo kluczowe | Cile, CIL
2019
Chile – XVII Krajowe spotkania odpowiedzialnych za MGS
Dane | 01-07-2019 łowo kluczowe | Cile, CIL
2019
2019
Argentyna – Komisja MGS przygotowuje spotkanie “Zatti Joven 2019”
Dane | 27-06-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2019
2019
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie dwoch salezjanów diakonów
Dane | 25-06-2019 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2019
Argentyna – Kapitu?a Inspektorii Argentyny Po?udniowej
Dane | 21-06-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2019
2019
TAM, GDZIE PRZELANA KREW RODZI ?YCIE
Dane | 18-06-2019 łowo kluczowe | Brasile, BMA, BCG
2019
Argentyna – Spotkanie salezja?skiej ekipy krajowej ds. uzale?nie?
Dane | 17-06-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2019
Brazylia – Wizerunek Ksi?dza Bosko, który upi?ksza alej? São Paulo
Dane | 14-06-2019 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2019
Brazylia – Nagrody i wyró?nienia dla salezjanów
Dane | 13-06-2019 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2019
Paragwaj – Kapitu?a Inspektorii Paragwajskiej
Dane | 10-06-2019 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2019
Argentyna – Mendoza u stóp Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 06-06-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2019
Urugwaj – Tak?e samochody elektryczne przedmiotem kszta?cenia
Dane | 05-06-2019 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2019
Chile – Kapitu?a Inspektorialna
Dane | 04-06-2019 łowo kluczowe | CIL, Cile
2019
Argentyna – Obchody 80-lecia i pami?? o tysi?cach dzieci i m?odzie?y
Dane | 03-06-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2019
Urugwaj – Ponad 1200 osób wzi??o udzia? w ?wi?cie Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 29-05-2019 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2019
Argentyna – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki u bram Patagonii
Dane | 29-05-2019 łowo kluczowe | ARS, Argentina
2019
Brazylia – 25 lat Sieci Salezja?skich Szkó? Ameryki (ESA)
Dane | 28-05-2019 łowo kluczowe | Brasile, Brasile
2019
Paragwaj – 300 ludzi m?odych z MGS oddaje ho?d Maryi
Dane | 24-05-2019 łowo kluczowe | Paraguay, PAR
2019
Argentyna – Konferencja Inspektorów i Inspektorek Ameryki Cono Sud
Dane | 20-05-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2019
Argentyna – Podwórko na ulicy... i Maryja po?rodku
Dane | 17-05-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2019
2019
2019
Brazylia – Maryja Wspomo?ycielka wzorem mi?o?ci
Dane | 14-05-2019 łowo kluczowe | Argentina
2019
Brazylia – Spotkanie Krajowej Komisji Salezja?skich Parafii
Dane | 14-05-2019 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2019
Brazylia – 80 lat obecno?ci salezjanów w Juazeiro do Norte
Dane | 09-05-2019 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2019
Argentyna – Kuratorium salezja?skiego nowicjatu regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 09-05-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2019
Belgia – Kapitu?a Inspektorii Belgii Pó?nocnej i Holandii
Dane | 08-05-2019 łowo kluczowe | BEN
2019
Argentyna – Kapitu?a Inspektorii Argentyny Pó?nocnej
Dane | 07-05-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2019
Brazylia – Krajowe spotkanie salezjanów kwinkwenistów
Dane | 07-05-2019 łowo kluczowe | BSP, BRE, BMA, BCG, BBH, Brasile
2019
Paragwaj – Rozpocz?cie miesi?ca Maryi Wspomo?ycielki w Concepción
Dane | 06-05-2019 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2019
Austria – Wspólnie my?le? o przysz?o?ci
Dane | 02-05-2019 łowo kluczowe | AUS
2019
2019
Chile – „Campo Bosco” dla ponad setki ludzi m?odych
Dane | 23-04-2019 łowo kluczowe | Cile, CIL
2019
Brazylia – Kapitu?a Inspektorii Recife
Dane | 19-04-2019 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2019
Brazylia – Ma?a cena za bezcenn? misj?: ?wiadectwo z Iauaretê
Dane | 18-04-2019 łowo kluczowe | BMA, Brasile
2019
Brazylia – Zjazd prowincjalny ADMA
Dane | 17-04-2019 łowo kluczowe | BCG
2019
Argentyna – ?wi?cenia diakonatu 4 kleryków salezja?skich
Dane | 15-04-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARS, ARN
2019
Brazylia – Kapitu?a Inspektorii Manaus
Dane | 12-04-2019 łowo kluczowe | BMA, Brasile
2019
Paragwaj – „Misja Chrystusa odzwierciedlona w tobie”
Dane | 11-04-2019 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2019
Argentyna – Szko?a Towarzyszenia
Dane | 10-04-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2019
Brazylia – Obchody stulecia Szko?y “Dom Bosco” (IDB) w Sao Paulo
Dane | 09-04-2019 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2019
Brazylia – Kapitu?a Inspektorii Porto Alegre
Dane | 09-04-2019 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2019
Brazylia – Kapitu?a Inspektorii Porto Alegre
Dane | 09-04-2019 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2019
Brazylia – IV edycja “AcampaBosco”
Dane | 08-04-2019 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2019
Brazylia – “Festiwal kolorów” dla dzieci ze szko?y salezja?skiej
Dane | 04-04-2019 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2019
Urugwaj – Spotkanie wychowawczo-duszpasterskie inspektorii urugwajskiej
Dane | 03-04-2019 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2019
Argentyna – “San Lorenzo de Almagro”: klub o salezja?skich korzeniach
Dane | 02-04-2019 łowo kluczowe | ARS, Argentina
2019
Brazylia – Kapitu?a Inspektorii Sao Paulo
Dane | 22-03-2019 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2019
2019
Argentyna – Seminarium ACSSA Kontynentu Ameryki
Dane | 20-03-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2019
Brazylia – Kapitu?a Inspektorii Campo Grande
Dane | 19-03-2019 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2019
2019
Argentyna – Ods?oni?cie pomnika Ksi?dza Bosko
Dane | 14-03-2019 łowo kluczowe | Argentina
2019
Austria – “Ciep?y pokój” dla potrzebuj?cych z Stadlau
Dane | 14-03-2019 łowo kluczowe | AUS
2019
2019
Argentyna – Rada krajowa “Exploradores de Don Bosco”
Dane | 12-03-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARS, ARN
2019
Paragwaj – Pocz?tek Wielkiego Postu w dystrykcie Carmelo Peralta
Dane | 07-03-2019 łowo kluczowe | Paraguay, PAR
2019
Argentyna – Letnie do?wiadczenie 2019: ?wi?to?? w stylu Ksi?dza Bosko
Dane | 04-03-2019 łowo kluczowe | ARN, Argentina
2019
Brazylia – Spotkanie mi?dzyinspektorialne referentów MGS
Dane | 01-03-2019 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2019
Austria – Spotkanie m?odych misjonarzy z Projektu Europa
Dane | 22-02-2019 łowo kluczowe | AUS
2019
Brazylia – Pierwsze rekolekcje nowicjuszy
Dane | 21-02-2019 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2019
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch m?odych salezjanów
Dane | 19-02-2019 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2019
Brazylia – 10 lat wolontariatu misyjnego studentów medycyny
Dane | 18-02-2019 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2019
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu 7 kleryków salezja?skich
Dane | 18-02-2019 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2019
Argentyna – Byli wychowankowie z Ameryki s? z papie?em Franciszkiem
Dane | 15-02-2019 łowo kluczowe | America Cono Sud
2019
Kolumbia – Ameryka?skie seminarium po?wi?cone formacji w postnowicjacie
Dane | 07-02-2019 łowo kluczowe | America Cono Sud
2019
Paragwaj – ?luby wieczyste
Dane | 07-02-2019 łowo kluczowe | Paraguay, PAR
2019
Brazylia – Kuratorium postnowicjatu w Campo Grande
Dane | 06-02-2019 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2019
Brazylia – Sze?ciu m?odych salezjanów sk?ada ?luby wieczyste
Dane | 04-02-2019 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2019
2019
Brazylia – M?odzi z misj? ewangelizacyjn?
Dane | 30-01-2019 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2019
Chile – “TechCamp”, technologia w zasi?gu r?ki
Dane | 28-01-2019 łowo kluczowe | Cile, CIL
2019
Argentyna – “Saltimbanqui” w Instytutcie im. Piusa XI w Corrientes
Dane | 18-01-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2019
Argentyna – Drugi cykl formacyjny w ramach Szko?y Animatorów
Dane | 16-01-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2019
Brazylia – Spotkanie salezjanów w formacji pocz?tkowej z Campo Grande i Manaus
Dane | 16-01-2019 łowo kluczowe | BBH, Brasile, BMA, BCG
2019
Argentyna – M?odzi z MGS z misj? w Cobos
Dane | 09-01-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2019
Chile – Nigdy nie jest za pó?no, by sta? si? ?wi?tym
Dane | 08-01-2019 łowo kluczowe | Cile, CIL
2019
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 08-01-2019 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2019
Paragwaj – Salezja?skie kolonie letnie w Concepción
Dane | 07-01-2019 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2019
Brazylia – Przekazano oko?o 800 litrów mleka potrzebuj?cym dzieciom
Dane | 07-01-2019 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2019
2019
Brazylia – Otwarcie nowych pomiszcze? dla dzieci ze szko?y w Sao Paulo
Dane | 02-01-2019 łowo kluczowe | BSP, Brasile
2018
2018
Chile – Po?o?enie kamienia w?gielnego pod budynek “Michele Rua”
Dane | 31-12-2018 łowo kluczowe | Cile, CIL
2018
2018
Brazylia – Bo?e Narodzenie: ucz?owieczy? istot? ludzk?
Dane | 21-12-2018 łowo kluczowe | Brasile
2018
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie w Recife
Dane | 21-12-2018 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2018
Urugwaj – Dzie? Misyjny z m?odzie?? z San José
Dane | 20-12-2018 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2018
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Josepha Trãna Tháia Hoànga
Dane | 20-12-2018 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2018
Brazylia – Obchody 80-lecia Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Salvadorze
Dane | 19-12-2018 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2018
Paragwaj – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 18-12-2018 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2018
Brazylia – 75 lat obecno?ci salezjanów w Jaboatão do Guararapes
Dane | 14-12-2018 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2018
Brazylia – Prezentacja drugiego tomu „Memorie Biografiche” ksi?dza Bosko po portugalsku
Dane | 12-12-2018 łowo kluczowe | Brasile, BBH, America Cono Sud
2018
Chile – Piel?gnowa? warto?? przyja?ni, szacunku i rado?ci
Dane | 11-12-2018 łowo kluczowe | Cile, CIL
2018
Kolumbia – Konkurs zespo?ów muzycznych w Brazylii
Dane | 06-12-2018 łowo kluczowe | Brasile
2018
Argentyna – Rodzina Salezja?ska: #DeAndarJuntosSeTrata
Dane | 06-12-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2018
Brazylia – VII Dzie? Salezja?ski w Corumba
Dane | 03-12-2018 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2018
Brazylia – Akcja solidarno?ciowa na rzecz najubo?szych
Dane | 29-11-2018 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2018
Brazylia – Szkolenie w zakresie projektów misyjnych
Dane | 28-11-2018 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2018
Argentyna – Spotkanie dyrektorów i zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej
Dane | 26-11-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2018
Urugwaj – “Wspólny Stó?” z inicjatywy ks. Martína Ponce De Leóna
Dane | 23-11-2018 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2018
Brazylia – Spotkanie i ?wi?to inspektorii Campo Grande
Dane | 23-11-2018 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2018
Urugwaj – ?wi?cenia diakonatu dwóch kleryków salezja?skich
Dane | 20-11-2018 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2018
Brazylia – I Krajowe Spotkanie Rad Inspektorialnych ADMA
Dane | 15-11-2018 łowo kluczowe | BSP, Brasile
2018
Paragwaj – Spotkanie cz?onków Sekretariatu ds. Duszpasterstwa Po?udnia
Dane | 12-11-2018 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2018
Brazylia – Dwaj salezja?scy pasterze odeszli do Domu Ojca
Dane | 09-11-2018 łowo kluczowe | Brasile
2018
Brazylia – Wideokonferencja na temat przemocy w szkole
Dane | 08-11-2018 łowo kluczowe | BRE, Brasile
2018
Paragwaj – Spotkanie salezjanów koadiutorów regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 07-11-2018 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2018
Chile – Salezja?skie Krajowe Mistrzostwa Pi?ki No?nej
Dane | 05-11-2018 łowo kluczowe | Cile, CIL
2018
Austria – 25 lat salezja?skiego wolontariatu misyjnego
Dane | 31-10-2018 łowo kluczowe | AUS
2018
Brazylia – Festiwal M?odzie?y Salezja?skiej
Dane | 25-10-2018 łowo kluczowe | BSP, Brasile
2018
Brazylia – Marsz przeciwko pracy dzieci w stanie Pernambuco
Dane | 22-10-2018 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2018
Paragwaj – Projekt zwalczenia ubóstwa w departamencie Caaguazu
Dane | 18-10-2018 łowo kluczowe | Paraguay, PAR
2018
Brazylia – Kuratorium postowicjatu w Lorenie
Dane | 16-10-2018 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BRE, BPA
2018
Argentyna – Rekolekcje – Spotkanie ADMA Argentyny Po?udniowej
Dane | 12-10-2018 łowo kluczowe | Argentina
2018
2018
Chile – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Eduardo Oviedo, salezjanina
Dane | 08-10-2018 łowo kluczowe | CIL, Cile
2018
2018
Paragwaj – System prewencyjny rozwija si? w Concepción
Dane | 27-09-2018 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2018
Brazylia – Salezja?ski Dzie? Misyjny Inspektorii São Paulo
Dane | 25-09-2018 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2018
Chile – Promowa? prawa dzieci i m?odzie?y
Dane | 24-09-2018 łowo kluczowe | Cile, CIL
2018
Paragwaj – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 24-09-2018 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2018
Brazylia – Spotkanie cz?onków ADMA z inspektorii Sao Paulo
Dane | 21-09-2018 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2018
Argentyna – ?luby wieczyste trzech salezjanów
Dane | 20-09-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2018
Argentyna – Nie tra?cie mi?o?ci Ksi?dza Bosko do m?odzie?y
Dane | 18-09-2018 łowo kluczowe | Argentina
2018
Brazylia – Spotkanie ACSSA Brazylii
Dane | 14-09-2018 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2018
Brazylia – Salezja?ski Dzie? M?odzie?y
Dane | 13-09-2018 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2018
Argentyna – „Ksi?dz Bosko ?piewa III, tour”
Dane | 12-09-2018 łowo kluczowe | Argentina
2018
2018
Austria – Forum Salezja?skie 2018
Dane | 11-09-2018 łowo kluczowe | AUS
2018
Urugwaj – ?luby wieczyste Dominica Trana Duca Thanha, salezjanina
Dane | 11-09-2018 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2018
Austria – ?luby wieczyste
Dane | 07-09-2018 łowo kluczowe | AUS
2018
Argentyna – Spotkanie Komisji ds. formacji regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 04-09-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2018
Chile – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Osvaldo Valenzueli
Dane | 03-09-2018 łowo kluczowe | Cile, CIL
2018
Brazylia – A.COR.DAR prezentuje nowe studio
Dane | 31-08-2018 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2018
Brazylia – Salezja?ska Sie? Brazylii wydaje swój pierwszy e-book
Dane | 29-08-2018 łowo kluczowe | Brasile
2018
Argentyna – 48. Pielgrzymka do Sanktuarium ?w. Zefiryna Namuncura
Dane | 28-08-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2018
Ekwador – Mobilno?? m?odzie?y w Ameryce stanowi wyzwanie
Dane | 23-08-2018 łowo kluczowe | America Cono Sud
2018
Chile – Wolontariusze w s?u?bie m?odzie?y
Dane | 21-08-2018 łowo kluczowe | Cile, CIL
2018
Brazylia – Kuratorium w nowicjacie w Curitiba
Dane | 16-08-2018 łowo kluczowe | Brasile
2018
Paragwaj – Tydzie? Ksi?dza Bosko
Dane | 15-08-2018 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2018
2018
2018
Paragwaj – Spotkanie Szko?y Salezja?skiej – Ameryka IV (ESA)
Dane | 13-08-2018 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2018
Paragwaj – Salezja?ski ucze? b?dzie uczestniczy? w “Space Camp” NASA
Dane | 10-08-2018 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2018
Brazylia – Prze?o?ony Generalny z Rad? inspektorialn? Belo Horizonte
Dane | 10-08-2018 łowo kluczowe | BBH, Brasile
2018
Chile – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Eduardo Rojasa
Dane | 06-08-2018 łowo kluczowe | Cile, CIL
2018
Argentyna – Marzy? o czym? lepszym
Dane | 06-08-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2018
Brazylia – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Porto Alegre i Viamão
Dane | 03-08-2018 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2018
2018
Brazylia – ?luby wieczyste trzech salezjanów
Dane | 01-08-2018 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2018
2018
Argentyna – Bp Jan Cagliero z „Caciques” Patagonii
Dane | 30-07-2018 łowo kluczowe | Argentina
2018
2018
Argentyna – 40 m?odych z misj? w wioskach Morillo i Los Biancos
Dane | 27-07-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2018
2018
Argentyna – Organy z Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Rodeo del Medio
Dane | 26-07-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2018
Brazylia – Wymiana liderów 2018
Dane | 25-07-2018 łowo kluczowe | BCG, Brasile
2018
2018
Chile – Ponad 250 dzieci na koloniach zimowych w Puerto Natales
Dane | 24-07-2018 łowo kluczowe | Cile, CIL
2018
Paragwaj – 25 lat radia “FM Joven”
Dane | 19-07-2018 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2018
Brazylia – Cykl spotka? regionalnych - Paraíba 2018 dla animatorów MGS
Dane | 18-07-2018 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2018
Argentyna - Artemide Zatti, ?wi?ty piel?gniarz z Patagonii
Dane | 10-07-2018 łowo kluczowe | Argentina
2018
Paragwaj – Pierwsze ?wi?cenia kap?a?skie w Chaco Paraguayo
Dane | 10-07-2018 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2018
Brazylia – Salezja?ski M?odzie?owy Dzie? Misyjny
Dane | 09-07-2018 łowo kluczowe | BSP, Brasile
2018
Brazylia – Mistrzostwa ?wiata tematem salezja?skiego “Vem-Crê-Ser”
Dane | 06-07-2018 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2018
Paragwaj – 250 m?odych uczestniczy w obozie refleksji powo?aniowej
Dane | 05-07-2018 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2018
Niemcy – ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów diakonów
Dane | 04-07-2018 łowo kluczowe | AUS
2018
Angola – Lud bogaty w wiar?
Dane | 02-07-2018 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2018
Kanada – Doroczne dni skupienia animatorów akcji letnich
Dane | 27-06-2018 łowo kluczowe | Cile
2018
Kanada – Doroczne dni skupienia animatorów akcji letnich
Dane | 27-06-2018 łowo kluczowe | Brasile
2018
Brazylia – Podró? misyjna jak dawniej: z Manaus do Iauaretê
Dane | 26-06-2018 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2018
2018
Brazylia – 40 lat w s?u?bie ludom uciskanym przez mo?nych
Dane | 21-06-2018 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2018
Paragwaj – Spotkanie Sekretariatu Duszpasterskiego ds. Szkó? - Po?udnie
Dane | 20-06-2018 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2018
2018
Urugwaj – Krajowe spotkanie nastolatków MGS
Dane | 14-06-2018 łowo kluczowe | Uruguay, URU
2018
WIDZIA?EM I PRZE?Y?EM MISYJNY SEN KSI?DZA BOSKO
Dane | 13-06-2018 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2018
Paragwaj – Dzie? formacyjny Ruchu Animatorów Oratoriów Salezja?skich
Dane | 11-06-2018 łowo kluczowe | Paraguay, PAR
2018
2018
Argentyna – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 04-06-2018 łowo kluczowe | ARN, Argentina
2018
2018
Argentyna – Ponad 18 tysi?cy m?odych na II Krajowym Spotkaniu M?odzie?y
Dane | 01-06-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2018
Argentyna – Spotkanie salezja?skich wydawnictw Ameryki
Dane | 31-05-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2018
2018
Brazylia – “M?odzi pomogli mi otworzy? serce”
Dane | 25-05-2018 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BCG
2018
Brazylia – Spotkanie Krajowej Rady MGS
Dane | 22-05-2018 łowo kluczowe | BBH, Brasile
2018
Argentyna – Spotkanie przedstawicieli IUS Argentyny
Dane | 22-05-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2018
Brazylia – Spotkanie salezja?skich rozg?o?ni radiowych
Dane | 21-05-2018 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2018
Argentyna – Odby?a si? druga edycja “Mariatón”
Dane | 17-05-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2018
Argentyna – ?wi?cenia diakonatu trzech salezjanów
Dane | 16-05-2018 łowo kluczowe | ARS, Argentina
2018
Suazi – Wymiana m?odzie?y ulicy
Dane | 14-05-2018 łowo kluczowe | BEN
2018
2018
Urugwaj – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z biskupami Urugwaju
Dane | 10-05-2018 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2018
Urugwaj – Prezydent Urugwaju przyj?? Prze?o?onego Generalnego
Dane | 10-05-2018 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2018
Chile – Ks. Basañes odwiedza szko?? salezja?sk? w Concepción
Dane | 09-05-2018 łowo kluczowe | Cile, CIL
2018
2018
2018
Pakistan – „Don Bosco” z Kwety modli si? o pokój w kraju
Dane | 04-05-2018 łowo kluczowe | Brasile
2018
SG – Seminarium po?wi?cone “medytacji salezja?skiej”
Dane | 02-05-2018 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2018
2018
Brazylia – Krajowe spotkanie salezjanów kwinkwenistów
Dane | 19-04-2018 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2018
Watykan – Ko?ció? dla Amazonii, Amazonia dla Ko?cio?a
Dane | 17-04-2018 łowo kluczowe | BMA
2018
Austria – Projekcja filmu dokumentalnego “Love”
Dane | 17-04-2018 łowo kluczowe | AUS
2018
Argentyna – Nowy budynek Mi?dzykulturowego O?rodka Kszta?cenia Zawodowego
Dane | 13-04-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2018
Argentyna – ?luby wieczyste salezjanina koadiutora Javiera Abregú
Dane | 13-04-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2018
2018
Urugwaj – Konferencja Inspektorek CMW i Inspektorów SDB w ramach CISUR
Dane | 11-04-2018 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2018
Chile – Ks. Basañes odwiedza salezja?sk? misj? w regionieMagallanes
Dane | 09-04-2018 łowo kluczowe | Cile, CIL
2018
Brazylia – 99. rocznica istnienia Instytutu “Dom Bosco do Bom Retiro”
Dane | 05-04-2018 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2018
Argentyna – Ksi?dz Bosko i teatr
Dane | 04-04-2018 łowo kluczowe | Argentina
2018
Argentyna – Ks. Vitali odprawia Msz? ?w. w historycznej kaplicy w Ushuaia
Dane | 04-04-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2018
Holandia – ?ycie misyjne jako ?aska i wola Bo?a
Dane | 03-04-2018 łowo kluczowe | BEN
2018
Brazylia – 50 uczestników Paschy M?odych
Dane | 03-04-2018 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2018
Brazylia – Troszczy? si? o sen india?skich dzieci
Dane | 30-03-2018 łowo kluczowe | Brasile
2018
Argentyna – Oficjalne otwarcie salezja?skiego aspirantatu i prenowicjatu
Dane | 29-03-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2018
Paragwaj – Niedziela Palmowa
Dane | 27-03-2018 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2018
Brazylia – System prewencyjny a prawa cz?owieka
Dane | 26-03-2018 łowo kluczowe | Brasile
2018
2018
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu dwóch salezja?skich kleryków
Dane | 23-03-2018 łowo kluczowe | BCG, Brasile
2018
Argentyna – Spotkanie Komisji inspektorialnej MGS
Dane | 22-03-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2018
Argentyna – Spotkanie Komisji krajowej ds. uzale?nie?
Dane | 19-03-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2018
Paragwaj – Rada Krajowa “Exploradores de Don Bosco”
Dane | 14-03-2018 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2018
2018
Brazylia – Mi?dzyinspektorialne spotkanie MGS
Dane | 09-03-2018 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2018
2018
Brazylia – Spotkanie ekipy inspektorialnej ds. parafii
Dane | 06-03-2018 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2018
2018
Argentyna – Ks. Natale Vitali z m?odzie?? MGS z Zárate
Dane | 26-02-2018 łowo kluczowe | ARS, Argentina
2018
Chile – Dom "Miguel Magone" powa?nie ucierpia? w po?arze
Dane | 26-02-2018 łowo kluczowe | Cile, CIL
2018
Paragwaj – Krajowy Zjazd Ruchu „M?odzi dla M?odych”
Dane | 22-02-2018 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2018
2018
Brazylia – Drugi najstarszy salezjanin w Zgromadzeniu obchodzi 75 lat kap?a?stwa: ks. Klinicki
Dane | 15-02-2018 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, BSP, BSP
2018
Brazylia – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Manaus
Dane | 13-02-2018 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2018
Brazylia – Kurs przygotowuj?cy do ?lubów wieczystych
Dane | 07-02-2018 łowo kluczowe | BBH, Brasile, BSP, BRE, BCG
2018
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu 12 salezja?skich kleryków
Dane | 06-02-2018 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BRE, BMA, BCG, BBH
2018
Brazylia – Pierwsze ?luby w nowicjacie w Kurytybie
Dane | 05-02-2018 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2018
Brazylia – Pierwsze ?luby 15 salezja?skich nowicjuszy
Dane | 01-02-2018 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2018
2018
Urugwaj – Obj?cie urz?du przez nowego inspektora
Dane | 25-01-2018 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2018
2018
Paragwaj – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Jorge Cuevy, salezjanina
Dane | 23-01-2018 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2018
Argentyna – Zmar? ks. Juan Picca, salezjanin
Dane | 19-01-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2018
Chile – Przybycie papie?a Franciszka do Santiago de Chile
Dane | 16-01-2018 łowo kluczowe | CIL, Cile
2018
2018
Argentyna – Akcje letnie “Exploradores de Don Bosco”
Dane | 10-01-2018 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2018
Austria – B?ogos?awiony Tytusie Zemanie, módl si? za nami!
Dane | 10-01-2018 łowo kluczowe | AUS
2018
Brazylia – 380 m?odych uczestniczy w XIV edycji Projektu Akcji Misyjnej
Dane | 09-01-2018 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2018
2018
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 02-01-2018 łowo kluczowe | Brasile
2017
2017
2017
Belgia – Zaanga?owanie misjonarza na rzecz wspólnoty
Dane | 27-12-2017 łowo kluczowe | BEN
2017
2017
Chile – ?wi?cenia diakonatu czterech kleryków salezja?skich
Dane | 18-12-2017 łowo kluczowe | Cile, CIL
2017
2017
Chile – Powstali, aby ?piewa? Pie?? Now?
Dane | 13-12-2017 łowo kluczowe | CIL, Cile
2017
2017
Urugwaj – Spotkanie SEPSUR
Dane | 07-12-2017 łowo kluczowe | Uruguay
2017
2017
Argentyna – Dziesi?ciu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 30-11-2017 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2017
Argentyna – Salezja?ska szko?a rolnicza b?dzie wytwarza? energi? z odpadów
Dane | 27-11-2017 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2017
2017
Watykan – Mozaika Dziewicy z Caacupe w Ogrodach Watyka?skich
Dane | 24-11-2017 łowo kluczowe | Paraguay
2017
Argentyna – “1K Por los Jóvenes”: bieg i solidarno?ciowa aplikacja
Dane | 17-11-2017 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2017
2017
Argentyna – Ks. Vitali spotyka si? z dyrektorami
Dane | 16-11-2017 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2017
Brazylia – “Ko?ció? promuje i docenia ludy tubylcze”
Dane | 14-11-2017 łowo kluczowe | BMA, Brasile
2017
Brazylia – Krajowe spotkanie salezjanów koadiutorów
Dane | 14-11-2017 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2017
Brazylia – Nowa kaplica ku czci Bo?ego Mi?osierdzia
Dane | 13-11-2017 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2017
Urugwaj – ?wi?cenia diakonatu dwóch misjonarzy z Wietnamu
Dane | 09-11-2017 łowo kluczowe | PAR, Uruguay
2017
2017
Argentyna – 25 lat wspólnej misji: salezjanie i ?wieccy w Ramos Mejía
Dane | 07-11-2017 łowo kluczowe | Argentina, ARS