Regiony

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
Argentyna – Zmiana ?ycia m?odych ludzi dzi?ki kszta?ceniu zawodowemu
Dane | 06-06-2023 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2023
2023
2023
Brazylia – Chrzty Indian Xavante w uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | BCG, Brasile
2023
Brazylia – Chrzty Indian Xavante w uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2023
2023
2023
2023
2023
2023
Brazylia – Dzie? Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2023
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2023
2023
Argentyna – Radosny dzie? dla m?odych animatorów MGS z miasta Cipolletti
Dane | 13-05-2023 łowo kluczowe | ARS, Argentina
2023
Argentyna – ?wi?cenia diakonatu salezja?skiego kleryka Félixa Quirogi
Dane | 11-05-2023 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2023
Brazylia – Szko?a “Dom Bosco” w Recife-Bongi obchodzi 75-lecie istnienia
Dane | 11-05-2023 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2023
Argentyna – Kuratorium postnowicjatu „Micha? Rua” w Córdobie
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | Argentina, URU, PAR, CIL, ARN, ARS
2023
Brazylia – W Campinápolis obchodzono Dzie? Rdzennych Ludów
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2023
Brazylia – Spotkanie Salezja?skiej Sieci Brazylii
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | Brasile
2023
Chile – Ks. Gabriel Romero z wizyt? w Concepción i Antofagasta
Dane | 20-04-2023 łowo kluczowe | Cile, CIL
2023
Argentyna – Doroczne spotkanie Rodziny Salezja?skiej z Formosy
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2023
Brazylia – Salezja?ska Wielkanoc M?odych w inspektorii Sao Paulo
Dane | 14-04-2023 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2023
Austria – Ks. Micha? Rua w Wiedniu
Dane | 14-04-2023 łowo kluczowe | AUS
2023
2023
Chile – Pascha M?odych: przestrze? spotkania i odnowy
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | Cile, CIL
2023
Argentyna – Ceremonia wr?czenia dyplomów „Unisal” w Bahía Blanca
Dane | 06-04-2023 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2023
2023
Argentyna – Pierwszy dzie? Wizyty d’Insieme dla regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | Argentina, ARS, America Cono Sud
2023
2023
Brazylia – 140 m?odych ludzi uczestniczy?o w VIII “Acampabosco”
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2023
Brazylia – 123. rocznica edukacji w salezja?skim liceum w Bahia
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | BRE, Brasile
2023
Brazylia - Spotkanie dyrektorów salezja?skich z inspektorii Sao Paulo
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2023
Brazylia – Krajowe spotkanie Komisji ds. Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | Brasile
2023
Paragwaj – ?luby wieczyste kl. Paula Raja Chinnappana
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2023
Argentyna – Kiedy ulice staj? si? podwórzami
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2023
Brazylia – Dziesi?ciu nowicjuszy rozpoczyna swoj? formacj? w nowicjacie w Barbacenie
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Brasile, BMA, BCG, BBH
2023
Brazylia – Instytucje salezja?skie zaanga?owane w walk? z rakiem
Dane | 15-02-2023 łowo kluczowe | Brasile
2023
Argentyna – Spotkanie braterskie salezjanów z Argentyny Po?udniowej
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | ARS, Argentina
2023
2023
Argentyna – Pierwsze ?luby trzech salezja?skich nowicjuszy
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2023
Brazylia – Pierwsze ?luby dwunastu salezja?skich nowicjuszy z trzech inspektorii
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | BRE, BPA, Brasile, BSP
2023
2023
Brazylia - XXVI Kongres Generalny Ruchu "Wspólnota M?odych Chrze?cijan"
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | BRE, Brasile
2023
Chile - Do?wiadczenie misyjne w Linares
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | Cile, CIL
2023
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Denílsona Bezerry Ferreiry
Dane | 17-01-2023 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2023
Argentyna – “Zatti camino a Dios”: nowa piosenka dedykowana Artemidesowi Zattiemu
Dane | 13-01-2023 łowo kluczowe | Argentina, ARS, ARN
2023
Brazylia – M?odzi z Mi?dzyinspektorialnej Grupy Animacji Misyjnej z misj? w Silvânii
Dane | 13-01-2023 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BRE, BPA, BMA, BBH
2023
Argentyna – “El Soñador”, spotkanie formacyjne dla animatorów
Dane | 11-01-2023 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2023
2023
2022
Brazylia – “Operação Maturacá”: pomoc dla tubylczych wiosek
Dane | 23-12-2022 łowo kluczowe | Brasile
2022
2022
Argentyna – „Juventudes Radio” podejmuje inicjatyw? „Teraz zagraj ty”
Dane | 16-12-2022 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2022
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Diego da Silvy
Dane | 15-12-2022 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2022
Brazylia – ?luby wieczyste salezjanina Césara Francisca
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2022
SG – Ks. Bart Decancq nowym prze?o?onym inspektorii BEN
Dane | 13-12-2022 łowo kluczowe | BEN
2022
Argentyna – Spotkanie ekipy salezja?skiego towarzyszenia
Dane | 06-12-2022 łowo kluczowe | ARN
2022
2022
Argentyna – Nowy film dokumentalny o ?w. Artemidesie Zattim
Dane | 01-12-2022 łowo kluczowe | Argentina
2022
Argentyna – “WhatsApp Zatti”
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2022
Urugwaj – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej radcy regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | URU, America Cono Sud, Uruguay
2022
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Jesusa Rochy
Dane | 23-11-2022 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2022
2022
Chile – Spotkanie ekipy formacyjnej Ameryki Cono Sud po pi?ciu latach
Dane | 15-11-2022 łowo kluczowe | Cile, CIL
2022
2022
Chile – Salezjanie z Iquique dzi?kuj? za 125 lat obecno?ci w regionie
Dane | 02-11-2022 łowo kluczowe | Cile, CIL
2022
Argentyna – IV Kapitu?a Inspektorii Argentyny Po?udniowej
Dane | 31-10-2022 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2022
Urugwaj – “Casa Valdocco” ?wi?tuje pierwszy rok swojego istnienia
Dane | 28-10-2022 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2022
Argentyna – Rekolekcje salezjanów z inspektorii Argentyny Pó?nocnej
Dane | 27-10-2022 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2022
Argentyna - ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Marco Antonio Pity Celisa
Dane | 25-10-2022 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2022
2022
2022
2022
Argentyna – Wizerunek Artemide Zattiego
Dane | 07-10-2022 łowo kluczowe | Argentina
2022
Brazylia – Wznowiona dzia?alno?? BWS w Brasilii
Dane | 06-10-2022 łowo kluczowe | Brasile
2022
Argentyna – Artemide Zatti na korytarzu szpitala
Dane | 06-10-2022 łowo kluczowe | Argentina
2022
USA – ?wiatowy Dzie? Nauczyciela: salezja?skie programy wsparcia nauczycieli
Dane | 05-10-2022 łowo kluczowe | Cile, Argentina, ARS
2022
SG – Przed 9 pa?dziernika: historyczne zdj?cia z panem Zattim
Dane | 04-10-2022 łowo kluczowe | ARS, Argentina
2022
Argentyna – Artemide Zatti og?oszony patronem miasta Viedma
Dane | 04-10-2022 łowo kluczowe | Argentina
2022
Brazylia – 79. pielgrzymka maryjna Rodziny Salezja?skiej
Dane | 04-10-2022 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2022
Argentyna – Artemide Zatti ze swoj? matk?
Dane | 04-10-2022 łowo kluczowe | Argentina
2022
Chile - Spotkanie formacyjne formatorów salezja?skich z regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 03-10-2022 łowo kluczowe | CIL, America Cono Sud, Cile
2022
2022
Argentyna – ?luby wieczyste dwóch salezjanów, Hugo Harringtona i Mauricio Calgaro
Dane | 29-09-2022 łowo kluczowe | Argentina, ARS, ARN
2022
Brazylia – XVII Kongres po?wi?cony Systemowi prewencyjnemu Ksi?dza Bosko
Dane | 28-09-2022 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2022
Region Ameryka Cono Sud: niektóre dane
Dane | 28-09-2022 łowo kluczowe | America Cono Sud
2022
2022
2022
Brazylia – Salezja?skie stacje radiowe: przestrze? dla g?osu m?odzie?y
Dane | 20-09-2022 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2022
Brazylia – Dalsze budowanie Sieci Komunikacji Spo?ecznej Ameryki
Dane | 19-09-2022 łowo kluczowe | Brasile
2022
Chile – Otwarcie nowego domu inspektorialnego salezjanów
Dane | 14-09-2022 łowo kluczowe | Cile, CIL
2022
Urugwaj – Kuratorium Nowicjatu inspektorii CISUR
Dane | 13-09-2022 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2022
Korea Po?udniowa – Dzie? Wspólnoty Inspektorialnej 2022
Dane | 07-09-2022 łowo kluczowe | Cile, Argentina
2022
Pierwsze listy, które opisuj? salezja?skie dzie?o w Brazylii
Dane | 07-09-2022 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2022
Argentyna – Pan Zatti: cz?owiek wiary
Dane | 06-09-2022 łowo kluczowe | Argentina
2022
Chile – ?luby wieczyste Jeana Carlosa Cruzate i Vu Duc Duya
Dane | 01-09-2022 łowo kluczowe | CIL, Cile
2022
SG – Oficjalna strona dotycz?ca Artemide Zattiego
Dane | 01-09-2022 łowo kluczowe | Argentina
2022
Brazylia – „UniSALESIANO” ods?ania pomnik dedykowany Ksi?dzu Bosko
Dane | 31-08-2022 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2022
2022
2022
2022
Brazylia – Kuratorium Nowicjatu w Jaboatão
Dane | 12-08-2022 łowo kluczowe | Brasile, BRE, BPA, BCG
2022
Argentyna – Film o Artemidesie Zattim dost?pny tak?e w innych j?zykach
Dane | 10-08-2022 łowo kluczowe | ARS, ARN, Argentina
2022
2022
Brazylia – Kuratorium Postnowicjatu w Campo Grande
Dane | 08-08-2022 łowo kluczowe | BRE, BMA, BCG, BBH, Brasile
2022
Paragwaj – Zako?czy?a si? XXII Kapitu?a Inspektorialna
Dane | 04-08-2022 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2022
Brazylia – Salezja?ski Wolontariat Misyjny: do?wiadczenie “UniSALESIANO”
Dane | 03-08-2022 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2022
2022
2022
Brazylia – XXVI Kapitu?a Inspektorii Recife
Dane | 28-07-2022 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2022
Japonia – Atrakcyjno??, rado??, wytrwa?o??: “Salesian Gospel Magic”
Dane | 27-07-2022 łowo kluczowe | Argentina
2022
Urugwaj – Sztuka i edukacja ko?cz? program #Enmodosalesiano
Dane | 27-07-2022 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2022
Argentyna – Spotkanie formacyjne MGS regionu Buenos Aires
Dane | 27-07-2022 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2022
Kanada – Papie? Franciszek: „Ko?ció? domem otwartym dla wszystkich”
Dane | 26-07-2022 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2022
Brazylia – ACSSA wspiera szkolenie kronikarzy domów salezja?skich
Dane | 21-07-2022 łowo kluczowe | Brasile
2022
Paragwaj – Rozpocz?cie XXII Kapitu?y Inspektorialnej
Dane | 20-07-2022 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2022
Brazylia – “Sta? powo?aniowy” salezjanów z inspektorii Belo Horizonte
Dane | 19-07-2022 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2022
Brazylia – 14 lipca: rocznica przybycia pierwszych salezjanów
Dane | 14-07-2022 łowo kluczowe | Brasile
2022
2022
Brazylia – 150 m?odych wys?anych na Tydzie? Misyjny
Dane | 07-07-2022 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2022
Argentyna – Analiza programu Wolontariatu Misyjnego Argentyny Po?udniowej
Dane | 07-07-2022 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2022
2022
Brazylia – Wspólnota Indian Xavante z Sangradouro obchodzi Bo?e Cia?o
Dane | 21-06-2022 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2022
Brazylia – Odszed? bp Bruno Pedron, salezjanin
Dane | 20-06-2022 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2022
Brazylia – Druga edycja Projektu „Buduj?c Mosty”
Dane | 16-06-2022 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2022
2022
Austria – Druga sesja Kapitu?y Inspektorialnej
Dane | 06-06-2022 łowo kluczowe | AUS
2022
Hiszpania – Rodzina Salezja?ska pielgrzymuje do Santiago de Compostela
Dane | 01-06-2022 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2022
Argentyna – ?luby wieczyste salezjanina Gustavo Ortiza
Dane | 01-06-2022 łowo kluczowe | ARS, Argentina
2022
Brazylia – Kapitu?a Inspektorii Porto Alegre
Dane | 31-05-2022 łowo kluczowe | BPA
2022
Argentyna – Procesja z figur? Maryi Wspomo?ycielki w Ziemi Ognistej
Dane | 27-05-2022 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2022
2022
Brazylia – T?um wiernych w Porto Velho ?wi?tuje Maryj? Wspomo?ycielk?
Dane | 26-05-2022 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2022
Brazylia – 25 Indian Xavante przyj??o sakrament bierzmowania
Dane | 20-05-2022 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2022
Brazylia – Ks. Felipe Bauzière otrzymuje tytu? „Obywatel Amazonii”
Dane | 19-05-2022 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2022
2022
Argentyna – Pierwsze spotkanie twarz? w twarz argenty?skiej Federacji BWS
Dane | 13-05-2022 łowo kluczowe | ARS, ARN, Argentina
2022
2022
Paragwaj – M?odzi z Paragwaju obchodz? ?wi?to ?w. Dominika Savio
Dane | 09-05-2022 łowo kluczowe | Paraguay, PAR
2022
Brazylia – Spotkanie misjonarzy z inspektorii Campo Grande
Dane | 06-05-2022 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2022
Brazylia – Spotkanie salezjanów kwinkwenistów
Dane | 02-05-2022 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BRE, BPA, BMA, BBH, BCG
2022
Argentyna – Spotkanie Rodziny Salezja?skiej z Formosy
Dane | 21-04-2022 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2022
2022
Chile – Nowy zarz?d krajowy ADMA i rozpocz?cie drogi formacyjnej 2022
Dane | 11-04-2022 łowo kluczowe | CIL, Cile
2022
Brazylia – Cztery intensywne dni studium, pracy, modlitwy i refleksji
Dane | 11-04-2022 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2022
Watykan – ARTEMIDES ZATTI: ?WI?TY
Dane | 09-04-2022 łowo kluczowe | Argentina
2022
Brazylia – Uhonorowanie Szko?y „Dom Bosco” w Campos do Goytacazes
Dane | 06-04-2022 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2022
2022
2022
Brazylia – “Radio FM Padre Cícero” wzmacnia swój przekaz
Dane | 22-03-2022 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2022
Paragwaj – Krajowa Rada „Exploradores Paraguayos de Don Bosco”
Dane | 21-03-2022 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2022
Brazylia – Wzmocni? us?ug? w zakresie komunikacji spo?ecznej w inspektoriach
Dane | 21-03-2022 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BRE, BPA, BMA, BCG, BBH
2022
2022
SG – Wielkie oczekiwanie na wizyt? Prze?o?onego Generalnego w Kamerunie
Dane | 14-03-2022 łowo kluczowe | BRE, Brasile
2022
Brazylia – 31. Kapitu?a Inspektorii Sao Paulo
Dane | 10-03-2022 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2022
SG – Ogromne zaanga?owanie na rzecz Ukrainy
Dane | 09-03-2022 łowo kluczowe | BPA, BCG, AUS, ARS
2022
Paragwaj – 122 lata salezja?skiej Szko?y “San José” w Concepción
Dane | 09-03-2022 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2022
Chile – Zmar? bp Vargas Bastidas, salezjanin, biskup Temuco
Dane | 08-03-2022 łowo kluczowe | CIL, Cile
2022
Argentyna – Wspó?praca na rzecz edukacji i kszta?cenia zawodowego m?odzie?y
Dane | 07-03-2022 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2022
Argentyna – Spotkanie w ramach „Szko?y Salezja?skiego Towarzyszenia M?odzie?y”
Dane | 03-03-2022 łowo kluczowe | Argentina, URU, ARS, ARN
2022
Brazylia – “Czy rozpylimy t? ide??”
Dane | 02-03-2022 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2022
Brazylia – Inicjatywa pierwszej szko?y salezja?skiej w kraju
Dane | 02-03-2022 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2022
Brazylia – Ks. Gabriel Romero spotyka si? z dyrektorami z salezja?skiej inspektorii BSP
Dane | 01-03-2022 łowo kluczowe | Brasile, BSP, America Cono Sud
2022
Brazylia – “SOS Petrópolis”: kampania solidarno?ci z ofiarami powodzi
Dane | 22-02-2022 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2022
Argentyna – Nie?? nadziej?, tworz?c wi?zi
Dane | 21-02-2022 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2022
Argentyna – Spotkanie salezjanów w formacji pocz?tkowej
Dane | 17-02-2022 łowo kluczowe | ARS, Argentina
2022
Brazylia – 75 lat Inspektorii Brazylii-Belo Horizonte pw. ?w. Jana Bosko
Dane | 16-02-2022 łowo kluczowe | BBH, Brasile
2022
Brazylia – Rozpocz?cie roku formacyjnego w postnowicjacie “São Vicente”
Dane | 15-02-2022 łowo kluczowe | Brasile, BRE, BMA, BCG
2022
2022
Argentyna – Pierwsze ?luby zakonne czterech nowicjuszy
Dane | 08-02-2022 łowo kluczowe | ARN, Argentina
2022
Brazylia – Otwarcie nowego nowicjatu salezja?skiego “São Sebastião”
Dane | 08-02-2022 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BRE, BPA
2022
Brazylia – ?luby wieczyste Leandro Francisco da Silvy, salezjanina
Dane | 07-02-2022 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2022
Argentyna – Rok jubileuszowy dla salezjanów z “La Boca”
Dane | 04-02-2022 łowo kluczowe | ARS, Argentina
2022
Urugwaj – Rozpocz?cie salezja?skiego nowicjatu w regionie Ameryka Cono Sud
Dane | 04-02-2022 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2022
2022
Argentyna – Pierwsze ?luby trzech nowicjuszy z inspektorii ARS
Dane | 02-02-2022 łowo kluczowe | ARS, Argentina
2022
Brazylia – Rozpocz?cie aspirantatu 2022 w obecno?ci ks. Gabriela Romero
Dane | 01-02-2022 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2022
Brazylia – Wieczyste ?luby zakonne trzech salezjanów
Dane | 28-01-2022 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2022
2022
Austria – Pierwsza sesja Kapitu?y Inspektorialnej
Dane | 19-01-2022 łowo kluczowe | AUS
2022
2022
Chile – Spotkanie dyrektorów i rektorów 2022
Dane | 14-01-2022 łowo kluczowe | Cile, CIL
2022
Argentyna – Odszed? ks. Francisco Leocata, salezjanin
Dane | 11-01-2022 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2022
Argentyna – Kurs przygotowania do ?lubów wieczystych
Dane | 10-01-2022 łowo kluczowe | Argentina
2022
Argentyna – Kurs przygotowania do ?lubów wieczystych
Dane | 10-01-2022 łowo kluczowe | Argentina
2022
2022
2022
Brazylia – ?luby wieczyste Antonio Josiasa, salezjanina
Dane | 04-01-2022 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2021
Brazylia – Zbilansowany posi?ek w oratorium
Dane | 30-12-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Argentyna – Spotkanie misjonarzy inspektorii ARS
Dane | 28-12-2021 łowo kluczowe | ARS
2021
Argentyna – Plac im. José Saracano
Dane | 24-12-2021 łowo kluczowe | Argentina
2021
2021
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 23-12-2021 łowo kluczowe | BSP, Brasile
2021
Argentyna – Komunikat dotycz?cy obrony ?ycia i troski o “wspólny dom”
Dane | 21-12-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2021
Brazylia – ?luby wieczyste kl. Felipe Olsena Fernandesa
Dane | 21-12-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2021
Chile – ?wi?cenia diakonatu kl. Fausto Siavichay’ego
Dane | 20-12-2021 łowo kluczowe | CIL, Cile
2021
Ekwador – Poszerzona ekipa CSFPA analizuje rok 2021 i planuje 2022
Dane | 15-12-2021 łowo kluczowe | America Cono Sud
2021
Argentyna – Spotkanie Krajowej Komisji MGS
Dane | 15-12-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2021
2021
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie czterech salezjanów diakonów
Dane | 14-12-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Brazylia – Krajowe forum dobrych praktyk w kontek?cie Agendy 2030
Dane | 14-12-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Brazylia – Nowe oratorium ?w. Franciszka Salezego w Porto Velho
Dane | 10-12-2021 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2021
Chile – System prewencyjny: Synodalno?? i to?samo?? salezja?ska
Dane | 10-12-2021 łowo kluczowe | CIL, Cile
2021
Brazylia – Wigilia do Niepokalanej Stowarzyszenia ADMA w Porto Velho
Dane | 09-12-2021 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2021
2021
Argentyna – Salezja?skie towarzyszenie m?odzie?y
Dane | 02-12-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2021
Brazylia – Drugie spotkanie Konferencji Salezja?skich Inspektorii Brazylii
Dane | 01-12-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BRE, BPA, BMA, BCG, BBH
2021
2021
2021
2021
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu o?miu kleryków salezja?skich
Dane | 25-11-2021 łowo kluczowe | BSP, Brasile
2021
Argentyna – ?wi?cenia kap?a?skie Emiliano Velasco, diakona salezjanina
Dane | 24-11-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2021
Brazylia – 30. edycja programu radiowego “Conexão jovem”
Dane | 16-11-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Argentyna – ?wi?cenia diakonatu salezja?skiego kleryka Marco Pity Celisa
Dane | 16-11-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2021
Chile – Mi?dzynarodowe spotkanie formacyjne wychowawców Ameryki
Dane | 15-11-2021 łowo kluczowe | Cile, CIL
2021
Brazylia – Festiwal Salezja?skiej M?odzie?y „O?ywieni nadziej?”
Dane | 12-11-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Brazylia – Ks. Gabriel Romero odwiedza now? placówk? misyjn?
Dane | 12-11-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
Brazylia – Salezjanin otrzymuje Z?oty Medal miasta Manaus
Dane | 11-11-2021 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2021
Brazylia – 100 lat “don Joso”, wielkiego Salezjanina Ksi?dza Bosko
Dane | 05-11-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
Chile – 120 lat salezja?skiego dzie?a w mie?cie La Serena
Dane | 04-11-2021 łowo kluczowe | Cile, CIL
2021
Paragwaj – ?wi?cenia diakonatu salezja?skiego kleryka Samuela Gonzáleza
Dane | 03-11-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
2021
2021
Paragwaj – Krajowe Spotkanie Ruchu “M?odzi dla M?odych”
Dane | 28-10-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Brazylia – Konsultacje na nowego prze?o?onego inspektorii Recife
Dane | 27-10-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Brazylia – Edukacja szkolna autochtonów: sta?e zaanga?owanie
Dane | 26-10-2021 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2021
2021
Brazylia – Wizyta ks. Gabriela Romero w “Centro Educacional Dom Bosco”
Dane | 26-10-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
2021
Argentyna – Wolontariat m?odzie?owy studentów Salezja?skiego Uniwersytetu
Dane | 19-10-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2021
Brazylia – Zosta? otwarty O?rodek Edukacyjny im. Ksi?dza Bosko
Dane | 19-10-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Paragwaj – Krajowe Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 18-10-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Brazylia – Kuratorium Teologatu w Lapa
Dane | 18-10-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BRE, BPA, BMA, BCG, BBH
2021
Urugwaj – “Las Nadziei”: obchody 140-lecia Szko?y “San Isidro”
Dane | 15-10-2021 łowo kluczowe | Uruguay, URU
2021
Brazylia – Kuratorium postnowicjatu w Lorenie
Dane | 15-10-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BRE, BPA
2021
Austria – Musical MGS “Droga w jedn? stron?” w Wiedniu
Dane | 12-10-2021 łowo kluczowe | AUS
2021
Chile – Biuletyn Salezja?ski w Ameryce: post?py i wspó?praca
Dane | 06-10-2021 łowo kluczowe | Cile, America Cono Sud
2021
Urugwaj – Inauguracja “Domu Valdocco”, otwartego 24 godziny na dob?
Dane | 06-10-2021 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2021
2021
Argentyna – M?odzi z MGS w La Pampie obchodz? 125 lat obecno?ci salezjanów
Dane | 05-10-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2021
2021
Brazylia – 85 lat salezja?skiej Szko?y “São José” w Natal
Dane | 30-09-2021 łowo kluczowe | BRE, Brasile
2021
Brazylia – Towarzyszenie w rozeznaniu powo?aniowym m?odzie?y
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
Brazylia – Krajowe spotkanie dyrektorów wspólnot salezja?skich
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | BSP, BPA, BRE, BMA, BCG, BBH, Brasile
2021
2021
2021
Argentyna – Stulecie ?mierci bpa Giacomo Costamagni, salezjanina
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2021
SG – Spotkanie Komisji regionalnych ds. formacji Interameryki i Ameryki Cono Sud
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | America Cono Sud
2021
Argentyna – Sytuacja krytyczna trwa nadal, jak równie? akcja pomocy
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARS, ARN
2021
Brazylia – Salezja?ski Festiwal Muzyki Chrze?cija?skiej
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2021
Brazylia – Manaus obchodzi stulecie “Colégio Dom Bosco”
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | BMA, Brasile
2021
2021
Paragwaj – 50 lat szko?y parafialnej “Domingo Savio”
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | PAR, PAR, Paraguay, Paraguay
2021
8 wskazówek Ksi?dza Bosko
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Brazylia – Kuratorium nowicjatu w Kurytybie
Dane | 01-09-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BRE, BPA
2021
Brazylia – Procesja morska w ho?dzie Ksi?dzu Bosko w Brasilii
Dane | 31-08-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
Argentyna – ?wi?to ku czci Zefiryna Namuncury w Fortín Mercedes
Dane | 31-08-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2021
Chile – 5. rocznica platformy cyfrowej “Boosco”
Dane | 26-08-2021 łowo kluczowe | CIL
2021
Brazylia – Zosta?a otwarta nowa siedziba Radia „Padre Cícero”
Dane | 26-08-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Brazylia – Druga edycja “Carreata com Dom Bosco”
Dane | 24-08-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Brazylia – Rusza Salezja?ska Szko?a Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 24-08-2021 łowo kluczowe | Brasile, Brasile
2021
Brazylia – III Spotkanie Rad Inspektorialnych ADMA Brazylii
Dane | 23-08-2021 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2021
Brazylia – “FM Dom Bosco” z Fortalezy obchodzi 20 lat
Dane | 19-08-2021 łowo kluczowe | BRE
2021
Brazylia – Otwarto nowy dom dla tubylczych dzieci w Iauaretê
Dane | 17-08-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Brazylia – Radca regionu Ameryki Cono Sud prowadzi “Kuratorium” w postnowicjacie
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | BBH, Brasile, BRE, BMA, BCG
2021
SG – Spotknie online nowych delegatów ds. komunikacji spo?ecznej Ameryki
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | America Cono Sud
2021
Indie – Salezjanie i m?odzie? pomagaj? powodzianom
Dane | 05-08-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2021
Brazylia – Kuratorium w nowicjacie w Barbacenie
Dane | 04-08-2021 łowo kluczowe | BMA, BMA, BCG, BCG, BBH, BBH, Brasile, Brasile
2021
Brazylia – Doroczne spotkanie salezjanów w formacji pocz?tkowej
Dane | 29-07-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Argentyna – 80-lecie Salezja?skiego Muzeum Regionalnego
Dane | 27-07-2021 łowo kluczowe | ARS
2021
Paragwaj – 1896–2021: 125 lat obecno?ci salezjanów w kraju
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
2021
Meksyk – Mi?dzynarodowy kurs przygotowania do ?lubów wieczystych
Dane | 19-07-2021 łowo kluczowe | BRE, ARS
2021
Paragwaj – Kard. Cristóbal López, salezjanin, z wizyt? w Concepción
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Brazylia – 138 lat obecno?ci salezjanów w kraju
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Argentyna – Projekt “Afrazados” doczeka? si? 11. edycji
Dane | 14-07-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2021
2021
SG – Karta To?samo?ci Salezja?skiej Szko?y w Ameryce
Dane | 12-07-2021 łowo kluczowe | America Cono Sud
2021
Brazylia – „M?odzie?owa Animacja Misyjna” obchodzi 10 lat dzia?alno?ci
Dane | 12-07-2021 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2021
Prokura Misyjna “Por los Jóvenes-Don Bosco” w liczbach
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | Argentina, Argentina
2021
Chile – Drugi sezon “Llave de Fe”
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | Cile, Cile, CIL, CIL
2021
Argentyna – Ojciec jak ?wi?ty Józef
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | Argentina
2021
Brazylia – Krajowe spotkanie online formatorów salezja?skich
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
2021
W sieci przeciwko g?odowi: raport salezja?skiej inspektorii Belo Horizonte
Dane | 22-06-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
Brazylia – 25-lecie Oratorium Synów Ksi?dza Bosko w Rondonópolis
Dane | 17-06-2021 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2021
Argentyna – ?wi?cenia diakonatu dwóch salezja?skich kleryków
Dane | 16-06-2021 łowo kluczowe | Argentina, PAR, ARS
2021
List p?yn?cy z wdzi?cznego serca
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2021
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Magno Fonzara Albuquerque
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, BSP, BSP
2021
Chile – Biuletyn Salezja?ski w Ameryce: spotkanie szkoleniowo-rozwojowe
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | America Cono Sud, Cile, Brasile, Argentina, CIL
2021
2021
Brazylia – Ks. W?adys?aw Klinicki obchodzi 107. rocznic? urodzin
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2021
2021
2021
Brazylia – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Aracaju
Dane | 01-06-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Argentyna – 120 lat salezja?skiego dzie?a w Rodeo del Medio
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | Argentina
2021
2021
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu salezjanina Adaila Brito
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2021
SG – Spotkanie “SepSur” – Sektora szkolnego
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | America Cono Sud
2021
Paragwaj – Morska procesja ku czci Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 24-05-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Belgia – Szko?a “Don Bosco” w Sint-Pieters-Woluwe
Dane | 24-05-2021 łowo kluczowe | BEN
2021
2021
Belgia – Poszukuj?c “mocy w s?abo?ci” wraz z m?odzie??
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | BEN, AUS
2021
Argentyna – 120 lat salezja?skiej historii w Rodeo del Medio
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | ARN, Argentina
2021
Brazylia – Kampania “Solidarne r?ce salezja?skie” w Vitórii
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
Paragwaj – ?wi?to ?w. Dominika Savio w Concepción
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Argentyna – Kuratorium mi?dzyinspektorialnego postnowicjatu „Micha? Rua”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | ARS, ARN, URU, PAR, CIL
2021
Brazylia – Akcja spo?eczna wsparciem dla 1084 rodzin
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
2021
2021
Brazylia - “Live Vocacional”: salezja?ska propozycja dla m?odzie?y
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2021
2021
Paragwaj – Rozpocz?cie miesi?ca Maryi Wspomo?ycielki w Concepción
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
2021
2021
Brazylia – Oficjalne otwarcie nowej placówki salezja?skiej w Oeiras
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Brazylia – Salezja?skie dzie?o z Itajaí obchodzi 60 lat istnienia
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | BPA, Brasile
2021
Brazylia – Salezja?ska szko?a z Aracaju liczy 110 lat
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Paragwaj – Przekazanie ?ywno?ci wspólnotom z Chaco Paraguayo
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
2021
Brazylia – Ks. Gabriel Romero odwiedza Areia Branca
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
2021
Argentyna – ?ycie wzywa nas do ci?g?ej drogi
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2021
Brazylia – Obchody 121 lat salezja?skiego liceum w Salwadorze
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Paragwaj – Ks. Attard: “Towarzyszenie duchowe w salezja?skim stylu”
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Brazylia – Wigilia Paschalna na misji w Iauaretê
Dane | 02-04-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
2021
Paragwaj – Spotkanie salezjanów kwinkwenistów
Dane | 30-03-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Chile – Uczniowie Szko?y “Patrocinio San José”
Dane | 30-03-2021 łowo kluczowe | Cile, CIL
2021
Argentyna – Przysz?o?? ju? jest od jakiego? czasu
Dane | 26-03-2021 łowo kluczowe | Argentina
2021
Brazylia – Ks. Romero z wizyt? w miastach Recife-Bongi, Carpina i Natal
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Brazylia – Zosta?a uko?czona seria “Zeszytów RSB-Social”
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Brazylia – Mural ze snem ks. Bosko z 9. roku ?ycia w Vitorii
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
2021
Paragwaj – Spotkanie salezjanów asystentów
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
2021
Brazylia – Nowa placówka salezja?ska w stanie Piauí
Dane | 08-03-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Paragwaj – Rozpoczynaj? si? lekcje w salezja?skich o?rodkach edukacyjnych
Dane | 08-03-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Brazylia – Kontynuowana jest wizytacja nadzwyczajna ks. Gabriela Romero
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Brazylia – Spotkanie Rad inspektorialnych ADMA Brazylii
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Argentyna – Spotkanie Komisji krajowej MGS
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2021
Paragwaj – Kongres inspektorialny salezjanów wspó?pracowników
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR
2021
Brazylia – 90 lat Szko?y salezja?skiej “Don Bosco” w Araxá
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
Urugwaj – Spotkanie MGS w czasie pandemii
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Uruguay, URU
2021
Brazylia – ?wiatowy Dzie? Radia: brazylijskie radia salezja?skie
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Paragwaj – Spotkanie salezjanów w formacji
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Brazylia – Rozpocz?cie nowicjatu w Curitibie
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BRE, BPA
2021
Argentyna – Ksi?dz Bosko: symbol Ko?cio?a, który spogl?da na Po?udnie
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | ARN, Argentina
2021
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu czterech salezjanów
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2021
Ekwador – “Oczyma Ksi?dza Bosko”: zdalny kurs formacyjny CSFPA
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | America Cono Sud
2021
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | BSP, Brasile
2021
Brazylia – Obraz z okazji 80. rocznicy obecno?ci salezjanów w Lins
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2021
2021
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu dwóch salezjanów
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2021
Chile – ?luby wieczyste Daniela Cerdy i Marcelo Rojasa, salezjanów
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | CIL, Cile
2021
Argentyna – ?luby wieczyste i pierwsze ?luby dziesi?ciu salezjanów
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2021
Paragwaj – ?luby wieczyste salezjanina koadiutora Richarda Duarte
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2021
Brazylia – Pierwsze ?luby zakonne 14 nowicjuszy salezja?skich
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | BBH, Brasile, BMA, BCG
2021
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Beatusa Volkmara Toli
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | BCG, Brasile
2021
Brazylia – Rekolekcje w ramach przygotowania do pierwszych ?lubów zakonnych
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | BCG, BBH, Brasile, BMA
2021
Chile – Sala do nauki w salezja?skiej szkole w Valparaíso
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Cile, CIL
2021
Argentyna – Magia dzielenia si?
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2021
Brazylia – Ponad 2 tys. zabawek trafi?o do dzieci
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2021
2021
Chile – Dyplom z duszpasterstwa m?odzie?owego; trzecia edycja
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | Cile, CIL
2021
Argentyna – Szko?a dla animatorów: „Wzruszy? si? i zaanga?owa?”
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Argentina
2021
Argentyna – Bo?e Narodzenie: czas nadziei
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2021
Brazylia – Spotkanie salezjanów w formacji z inspektorii Belo Horizonte
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2021
Brazylia – Kampania solidarno?ci na rzecz rodzin
Dane | 08-01-2021 łowo kluczowe | Brasile
2021
Argentyna – Wspomnienia i pocz?tki salezja?skiego domu w Paraná
Dane | 07-01-2021 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2021
Brazylia – Wirtualne spotkanie ADMA regionu Cono Sud
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2020
Argentyna – Solidarno?ciowe Bo?e Narodzenie salezja?skiego dzie?a w Posadas
Dane | 30-12-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Argentyna – Projekt misyjnej solidarno?ci
Dane | 24-12-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Paragwaj – Nowi krajowi szefowie “Exploradores Paraguayos de Don Bosco”
Dane | 23-12-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
SG – Spotkanie cz?onków MGS z regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 23-12-2020 łowo kluczowe | America Cono Sud
2020
Argentyna – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Facundo De Nicolo
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Paragwaj – Cz?onkowie MGS oddaj? cze?? Dziewicy z Caacupé
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR
2020
Republika Czeska – “Miód salezja?ski” w Czeskich Budziejowicach
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Argentyna – ?luby wieczyste Marco Antonio Pity Celisa
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie sze?ciu salezjanów diakonów
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Brazylia – Wyst?p uczniów z okazji wizyty ks. Renato Ziggiottiego
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
MOCNI SI?? NADZIEI. BO?E NARODZENIE W CZASIE PANDEMII
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Argentyna – Rado?? dawania (darowania siebie) bardziej i lepiej
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie trzech wietnamskich salezjanów misjonarzy
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2020
Chile – Czterech nowych diakonów salezjanów z Peru
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
Brazylia – Odszed? abp Bonifacio Piccinini, salezjanin
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Brazylia – ?luby wieczyste Diego da Silvy, salezjanina
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2020
Argentyna – Powsta?a grupa “M?odzi z Becchi”
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | ARN, Argentina
2020
Brazylia – 90 lat edukacji w “Colégio Dom Bosco” w Campo Grande
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2020
Malta – Spotkanie MGS Europy i Bliskiego Wschodu 2020
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Brazylia – “Unisales” uruchamia platform? “Lince”
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
Paragwaj – Figura Madonny z Caacupé w “Salesianito”
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR
2020
Argentyna – Zostawi? ?lad w zamian za u?miech
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | ARN, Argentina
2020
Brazylia – 19 salezja?skich nowicjuszy prosi o dopuszczenie do ?lubów
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, BMA, BCG, BBH
2020
Brazylia – Salezjanie w Amazonii
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, BMA, BCG
2020
Urugwaj – Kard. Sturla wy?wi?ci? dwóch nowych salezjanów kap?anów
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2020
Peru – W czasie pandemii salezjanie otaczaj? opiek? i ratuj? 720 pacjentów
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
2020
Argentyna – Spotkanie MGS inspektorii Argentyny Pó?nocnej
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Paragwaj – Spotkanie asystentów z prze?o?onym inspektorii paragwajskiej
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Argentyna – Stupendia na integracj? edukacyjn?
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Chile – Salezja?ska misja na Wyspie Dawson
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | CIL, Cile
2020
Argentyna – M?odzi powracaj? na podwórka “Don Bosco” w Bahía Blanca
Dane | 17-11-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Brazylia – Refleksja zwi?zana z IV ?wiatowym Dniem Ubogich
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Brazylia – Refleksja zwi?zana z IV ?wiatowym Dniem Ubogich
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Filipiny – 38. Krajowy Kongres ADMA
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2020
Brazylia – Powsta?a grupa ADMA w São João del Rei
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
2020
Argentyna – “Don Bosco Congreso” dostarcza koszyki z ?ywno?ci? do 70 rodzin
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Argentyna – Artemides Zatti z rodzin?
Dane | 09-11-2020 łowo kluczowe | Argentina, Argentina
2020
Paragwaj – Spotkanie salezja?skich dyrektorów z inspektorii PAR
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Brazylia – M?odzi misjonarze w czasie pandemii
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | BSP, BRE, BPA, Brasile
2020
Brazylia – Projekt “Cagliero 11 Amazônia”
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2020
Repubblica Democratica del Congo – 100 banchi per il ritorno a scuola
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
Argentyna – Ewangelizowa? poprzez muzyk?: daleko poza czterema ?cianami
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | ARN, Argentina
2020
2020
Brazylia – W czasie pandemii kreatywno?? i odwaga zapewniaj? solidarno??
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2020
Brazylia – Obywatelstwo cyfrowe w edukacji salezja?skiej
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Brazylia – Spotkanie rad prowincji salezjanów wspó?pracowników
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Brazylia – 77. edycja “Romaria” Rodziny Salezja?skiej
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | BRE, Brasile
2020
Argentyna – Obóz „Noc gwiazd”
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Paragwaj – Spotkanie misjonarzy z wikariatu apostolskiego Chaco Paraguayo
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
2020
Brazylia – “UniSALESIANO” dostarcza ?ywno?? 50 potrzebuj?cym rodzinom
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2020
Argentyna – Wirtualne spotkanie powo?aniowe inspektorii Argentyny Pó?nocnej
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Chile – Dzie? Inspektorii 2020: wspomnienie ks. Viganò
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
2020
Brazylia – O?rodek edukacyjny “Dom Bosco” dostarcza paczki z ?ywno?ci?
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Paragwaj – Zbiórka ?ywno?ci dla wspólnot tubylczych
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
SG – Odpowiedzialno?? za komunikacj? na kontynencie cyfrowym
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
2020
Brazylia – Spotkanie odpowiedzialnych za stacje radiowe Ameryki
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Brazylia – Spotkanie salezja?skich aspirantów z inspektorii Campo Grande
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2020
Brazylia – Solidarne serce m?odzie?y
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
Paragwaj – „Kolorowa” historia
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Argentyna – „Kuratorium” postnowicjatu „Micha? Rua” w Córdobie
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | ARS, ARN, URU, PAR, CIL
2020
Argentyna – Nadszed? czas, by zaj?? si? “wspólnym domem”
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Brazylia – Inspektoria Campo Grande obchodzi 100. rocznic? ?mierci ks. Thannhubera
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | BCG, Brasile, Brasile, BCG
2020
Argentyna – Karawana solidarno?ci w Trelew
Dane | 08-09-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Brazylia – Muzeum salezja?skiego dzie?a na “Google Arts & Culture”
Dane | 08-09-2020 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2020
Brazylia – Drugie spotkanie Rad inspektorialnych ADMA Brazylii
Dane | 07-09-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Argentyna – Zmar? biskup Agustín Radrizzani, salezjanin
Dane | 03-09-2020 łowo kluczowe | Argentina, Argentina
2020
Argentyna – Obchody ku czci b?. Zefiryna Namuncury
Dane | 02-09-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Brazylia – Zako?czenie projektu “Sierpie? Ksi?dza Bosko”
Dane | 01-09-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
2020
2020
Paragwaj – Dzieci z oratorium obchodz? Dzie? Dziecka
Dane | 24-08-2020 łowo kluczowe | PAR
2020
Brazylia – Odnaleziono oryginalny list Ksi?dza Bosko z 1885 roku
Dane | 20-08-2020 łowo kluczowe | BRE, Brasile
2020
Brazylia – Spektakl dla rodzin
Dane | 18-08-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Brazylia – Spotkanie Stacji Radiowych Ameryki ?aci?skiej
Dane | 13-08-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
2020
Argentyna – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Brazylia – Kuratorium postnowicjatu w Campo Grande
Dane | 10-08-2020 łowo kluczowe | BMA, BCG, BBH, Brasile, BRE
2020
Argentyna – Warsztaty szkoleniowe dla pracowników z marginesu
Dane | 07-08-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
2020
Brazylia – Wielkie spotkanie: Ksi?dz Bosko i 30 lat “ECA”
Dane | 05-08-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Argentyna – Wirtualne spotkania dyrektorów
Dane | 03-08-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Brazylia – 137 lat obecno?ci salezjanów w kraju
Dane | 03-08-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
Argentyna – Festiwal online “VALDOCCO en CASA”
Dane | 30-07-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Ekwador – “Wychodz?c od filmu, mo?emy da? odpowied? duszpastersk?”
Dane | 30-07-2020 łowo kluczowe | Argentina
2020
Argentyna – M?odzie? na rzecz troski o “wspólny dom”
Dane | 28-07-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Chile – Msza ?w. dzi?kczynna ku czci Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 28-07-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
W Argentynie salezjanie solidarnie odpowiadaj? na krytyczn? sytuacj?
Dane | 28-07-2020 łowo kluczowe | Argentina
2020
Chile – Wspó?praca i solidarno?? w salezja?skiej szkole w Talca
Dane | 24-07-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
2020
2020
Chile – Spotkanie odpowiedzialnych MGS
Dane | 16-07-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
Paragwaj – Msze ?w. “drive-in” w parafii ?w. Dominika Savio
Dane | 15-07-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
10 danych dotycz?cych ?rodowiska
Dane | 15-07-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Urugwaj – Nowicjat rozpocz??o 10 salezja?skich nowicjuszy
Dane | 10-07-2020 łowo kluczowe | CIL, ARS, ARN, Uruguay, URU
2020
Chile – “Klucz wiary”: nowy program online
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
Argentyna – M?odzi salezjanie a towarzyszenie
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
2020
Paragwaj – Zako?czy?a si? wizyta ks. inspektora w Ypacaraí
Dane | 08-07-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Urugwaj – Oratorium “San Ramón” obchodzi 4. rocznic? swojego istnienia
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2020
Brazylia – Koncert live na YouTube z okazji 150. rocznicy BWS
Dane | 26-06-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Brazylia – Ks. Natale Vitali odwiedza nowicjat w Barbacenie
Dane | 24-06-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
Argentyna – Ogrody w domu: dalsza troska o “wspólny dom”
Dane | 23-06-2020 łowo kluczowe | Argentina
2020
2020
Indie – “Retreat” z Yercaud organizuje akcj? oddawania krwi
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
Brazylia – Covid-19 dociera do Amazonii, ale Indianie si? broni?
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2020
2020
Brazylia – Po?egnanie bpa Valerio Bredy, salezjanina, biskupa Penedo
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Urugwaj – Czy mo?na zrealizowa? misj? w czasie izolacji?
Dane | 16-06-2020 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2020
Argentyna – Serce odkryte, serce zamaskowane
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Argentina
2020
Brazylia – “Don Bosco Bom Retiro” rozprowadza ?ywno?? i ksi??ki
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | BSP, Brasile
2020
Brazylia – ADMA w São Paulo: “31 dni z Maryj?”
Dane | 11-06-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Paragwaj – “Entre la selva y el Vaticano”, pierwsza powie?? ks. José Zanardiniego
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, Paraguay
2020
Argentyna – Dostarczanie posi?ków rodzinom z Villa Itatí
Dane | 01-06-2020 łowo kluczowe | Argentina
2020
Brazylia – System salezja?ski i pedagogika wzajemno?ci
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Paragwaj – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Minga Guazú
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Chile – Wezwani do tworzenia wielkiego ?a?cucha pomocy
Dane | 27-05-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
Brazylia – Samochodowa procesja ku czci Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 27-05-2020 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2020
2020
Paragwaj – Salezja?ska pomoc w Villarrica
Dane | 12-05-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR
2020
Brazylia – Salezja?ska szko?a “Dom Bosco Bom Retiro” pomaga rodzinom
Dane | 30-04-2020 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2020
Argentina – Reunión de Directores de la inspectoría de Argentina Norte
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Brazylia – Solidarna kwarantanna „UniSalesiano” z Araçatuby
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, BSP, BSP
2020
Argentyna – “ENSA” kontynuuje swoj? dzia?alno??
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
2020
Brazylia – Kampania „Solidarna maseczka” UNISAL z São Paulo
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2020
Chile – Cykl wirtualnych spotka? modlitewnych MGS
Dane | 20-04-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
Holandia – Szko?a zawodowa dla m?odzie?y
Dane | 17-04-2020 łowo kluczowe | BEN
2020
Brazylia – “Anio?owie ulicy” rozdaj? po?ywienie osobom potrzebuj?cym
Dane | 16-04-2020 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2020
Brazylia – Projekt “Pielgrzymuj?c z Ksi?dzem Bosko”
Dane | 07-04-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
Argentyna – Dzia?alno?? spo?eczna salezja?skiego dzie?a z Mar del Plata
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Austria – Wiara jest si??
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | AUS
2020
Argentyna – Animacja w domu
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Argentina, Argentina, ARS, ARS
2020
Argentyna – Wolontariusze rozprowadzaj? artyku?y pierwszej potrzeby
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Argentyna – Pozosta? w domu i otworzy? pomocne serce i r?ce
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Paragwaj – Salezjanin kap?an udziela b?ogos?awie?stwa miastu Concepción
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Urugwaj – Ekipa duszpasterstwa m?odzie?y pracuje w domu
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | URU, URU, Uruguay, Uruguay
2020
Brazylia – 70 ludzi m?odych poszukuje ?wi?to?ci
Dane | 20-03-2020 łowo kluczowe | Brasile, BMA
2020
Paragwaj – Modlitwa o pokój w Minga Guazú
Dane | 20-03-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR
2020
Brazylia – Kampania na rzecz walki z koronawirusem w salezja?skiej szkole “São José”
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, BRE, BRE
2020
Brazylia – Jak Ksi?dz Bosko “?owi?” ch?opców
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Brazylia – Prezentacja projektu „Cz?owiecze?stwo”
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2020
Brazylia – “UniSales” w Vitórii: 20 lat tradycji i ewolucji
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
SG – Rada Generalna w komplecie: zostali wybrani radcy regionalni
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | America Cono Sud
2020
2020
Argentyna – Spotkanie MGS z regionu Patagonia Pó?nocna
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Paragwaj – 120 lat Instytutu “San José” w Concepción
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Brazylia – 800 uczestników „Rowerowego rajdu wiary”
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Brazylia – Wys?uchanie: podstawa dialogu
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Argentyna – Dzie? salezja?skich animatorów MGS
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Brazylia – Spotkanie Rad inspektorialnych SDB i CMW
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
Brazylia – Grupy „ADMA” otrzymuj? figur? Matki Bo?ej z Aparecidy
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Brasile
2020
Brazylia – ?luby wieczyste salezjanina Luísa Antônio Pinheiro Ferreiry
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | BMA, Brasile
2020
Urugwaj – Zjazd 2020 Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2020
2020
Argentyna – Rozes?anie ?wieckich wolontariuszy misyjnych 2020
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2020
Paragwaj – Salezja?skie Dni Pedagogiczne 2020
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2020
Brazylia – M?odzi rozpoczynaj? etap formacyjny zwi?zany z aspirantatem
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2020
Argentyna – Salezja?skie oratorium: “Powo?anie rado?ci”
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | ARN, Argentina
2020
Brazylia – 125. rocznica salezja?skiego koled?u w Recife
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Brazylia – Salezja?ska Misja Narodowa
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | Brasile, BSP, BMA
2020
Brazylia – 14 nowych salezjanów diakonów
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | BSP, BMA, BCG, BBH, Brasile
2020
Brazylia – ?luby wieczyste siedmiu salezjanów
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2020
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Idenílsona Lemesa da Conceição
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2020
Brazylia – Rozpocz?cie nowicjatu w Barbacenie
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Brasile, BMA, BCG, BBH
2020
Urugwaj – Rodzina Salezja?ska czci Ksi?dza Bosko
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Uruguay, URU
2020
Brazylia – Pierwsze ?luby zakonne o?miu nowicjuszy
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | BPA, Brasile, BSP, BRE
2020
2020
Urugwaj – Otwarcie salezja?skiego nowicjatu dla Argentyny, Chile i Urugwaju
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | URU, CIL, ARS, ARN, Uruguay
2020
2020
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2020
Brazylia – Misyjna akcja m?odzie?y w Juazeiro do Norte
Dane | 30-01-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
Argentyna – Dwójka ?wieckich misjonarzy na terenie Formosy
Dane | 27-01-2020 łowo kluczowe | Argentina, ARN
2020
Brazylia – Spotkanie salezjanów w formacji pocz?tkowej 2020
Dane | 23-01-2020 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2020
Brazylia – Projekt misyjny dla doros?ych z Foz do Iguaçu
Dane | 21-01-2020 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2020
Argentyna – Spotkanie przygotowuj?ce do ?lubów wieczystych
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | CIL, ARS, ARN, Argentina, PAR
2020
Chile – Spotkanie G?ównej Komisji ds. Salezja?skich Szkó? Ameryki
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
Brazylia – 400 ludzi m?odych wzi??o udzia? w Akcji Misyjnej
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | BSP, Brasile
2020
Argentyna – Obóz formacyjny MGS z udzia?em 60 osób
Dane | 13-01-2020 łowo kluczowe | ARS, Argentina, CIL
2020
Chile – Salezja?skie kolonie “Villa Feliz”
Dane | 10-01-2020 łowo kluczowe | Cile, CIL
2020
2019
2019
Paragwaj – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Cristhiana Beniteza
Dane | 24-12-2019 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2019
Brazylia – Dom dla dzieci z Amazonii
Dane | 18-12-2019 łowo kluczowe | Brasile
2019
SG – Nowi prze?o?eni inspektorii Austrii, S?owacji i W?gier
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | AUS
2019
Brazylia – “Kantata na Bo?e Narodzenie” Uniwersytetu “Dom Bosco”
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Brasile, BCG
2019
2019
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Cesara Almeidy Siqueiry
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2019
Urugwaj – ?wi?cenia diakonatu salezjanów Nicolása Soto i Dominica Trana
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | Uruguay, URU
2019
Chile – ?wi?cenia diakonatu kl. Carlosa Marcelo Triguero
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | Cile, CIL
2019
Paragwaj – XXII Pielgrzymka M?odzie?y do Caacupé
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2019
Brazylia – Akcja Spo?eczna w Oratorium ?w. Dominika Savio w Barbacenie
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | BCG, Brasile
2019
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Argentyny Po?udniowej: ks. Ramón Darío Perera
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | Argentina, Argentina, ARS, ARS
2019
Paragwaj – 65 lat Szko?y rolniczej “Carlos Pfannl”
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | PAR, Paraguay
2019
2019
Argentyna – Spotkanie ekipy MGS z regionu Buenos Aires
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | ARS, Argentina
2019
Urugwaj – 22 ludzi m?odych bierze udzia? w rekolekcjach powo?aniowych
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | URU, Uruguay
2019
Brazylia – “UNISAL” ma kolejn? fili?: Piracicaba
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | Brasile, BSP
2019
2019
2019
Boliwia – ?wieccy z Rodziny Salezja?skiej w dzia?aniu
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | Brasile, BRE
2019
Argentyna – Dost?pny w sieci film “Zatti, hermano nuestro”
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | Argentina
2019
2019
SEN MISYJNY TRWA NADAL
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Cile, CIL
2019
Brazylia - Spotkanie salezjanów koadiutorów z inspektorii Porto Alegre
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | Brasile, BPA
2019
Argentyna - Spotkanie Prze?o?onego Generalnego z m?odzie??
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2019
Brazylia - Dwa tysi?ce m?odych na Ogólnokrajowym Dniu M?odzie?y
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | Brasile, BBH
2019
Argentyna - Bazylika Mniejsza pw. ?w. Karola Boromeusza i Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2019
Argentyna - Pierwsze Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Ameryce
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | Argentina, ARS
2019