Regiony

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
Sri Lanka – Zainaugurowano nowy budynek “Don Bosco Institute” w Narammali
Dane | 01-06-2023 łowo kluczowe | LKC, Sri Lanka
2023
Indie – ?luby wieczyste trzynastu salezja?skich alumnów
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | ING, India
2023
Indie – Salezja?ska inspektoria Kalkuty rozpoczyna obchody stulecia
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | India, INC
2023
Indie – “Don Bosco Care Home” bardziej przyjazny dla potrzebuj?cych m?odych ludzi
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | India, India, INT, INT
2023
Indie – “Don Bosco Media Network” pomaga ludno?ci z Umtong
Dane | 10-05-2023 łowo kluczowe | India, INS
2023
Indie – Kurs formacyjny dla formatorów Rodziny Salezja?skiej
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | India, INS
2023
Indie – Salezjanie i wincencjanie z Kalkuty realizuj? wspóln? misj?
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | India, INC
2023
Indie – Wybrano nowy zarz?d BWS w Chennai
Dane | 18-04-2023 łowo kluczowe | India, INM
2023
Bóg da? Ksi?dzu Bosko wielkie serce
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | India, INH
2023
2023
Indie – ?wi?cenia diakonatu 14 salezja?skich kleryków
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | India, INM
2023
2023
Indie – Seminarium dla koordynatorów ds. wymiaru ?wieckiego
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | India, INM
2023
2023
Sri Lanka – Wizyta animacji radcy generalnego ds. misji
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | LKC, Sri Lanka
2023
Indie – ?wi?to Kobiet w “Don Bosco Youth Village”
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | India, INT
2023
2023
Indie – Wizyta d’Insieme w Hyderabadzie dla regionu Azja Po?udniowa dobieg?a ko?ca
Dane | 04-03-2023 łowo kluczowe | India, INH, Asia Sud
2023
Indie - Nocna w?drówka z Jezusem
Dane | 02-03-2023 łowo kluczowe | India, INB
2023
Indie – “Wsta?, id?, s?u?”: doroczny Dzie? M?odzie?y
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | India
2023
2023
Indie – Dzie? Rodziny Salezja?skiej inspektorii Chennai
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | India, INM
2023
Indie – VII Kongres Salezjanów Wspó?pracowników Azji Po?udniowej
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | INK, India
2023
Indie – Spotkanie ekonomów Azji Po?udniowej 2023
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | India, INK
2023
2023
2023
2023
Azja – Zako?czenie Salezja?skiej Szko?y Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Asia Sud
2023
2023
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Indii-Hyderabadu
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | India, INH
2023
Indie – Otwarcie nowego budynku “Bosco Pnar”
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | India, INS
2023
Indie – Salezja?ska ?wiatowa Rada Konsultacyjna ds. Formacji
Dane | 15-02-2023 łowo kluczowe | India, INB
2023
Indie – Salezjanin diakon Prabir Minj wy?wi?cony na kap?ana
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | INS, India
2023
Indie – Grupa m?odych studentów buduje dom dla mamy z dzieckiem
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | India, INK
2023
Indie – Rodzina Salezja?ska z Shillong ?wi?tuje Ksi?dza Bosko
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | India, INS
2023
Indie – Konkurs piosenki z okazji ?wi?ta Ksi?dza Bosko
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | India, INS
2023
2023
2023
SG – Komunikacja w Rodzinie Salezja?skiej
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | India, INK
2023
Indie - ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów z Shillong
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | INS, India
2023
Indonezja – Dzie? Rodziny Salezja?skiej Wizytatorii INA
Dane | 04-01-2023 łowo kluczowe | INA
2023
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Aiborlanga Nongsieja
Dane | 02-01-2023 łowo kluczowe | INS
2022
Indie – 9 nowych kap?anów w inspektorii Chennai
Dane | 28-12-2022 łowo kluczowe | INM
2022
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Indii-Chennai: ks. Bosco Lourdhusamy
Dane | 16-12-2022 łowo kluczowe | INM, India
2022
Sri Lanka – Trzej nowi salezjanie kap?ani dla wizytatorii Sri Lanki
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | LKC, Sri Lanka
2022
2022
Indie – Promocja kobiet w domu salezja?skim “Surakshita”
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | INH, India
2022
Indie – Po?wi?cenie pomnika pw. s?ugi Bo?ego Orestesa Marengo
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | India, ING
2022
Indie – Obchody 50-lecia wspania?ej s?u?by
Dane | 05-12-2022 łowo kluczowe | INB, India
2022
2022
Indie – Podniesienie umiej?tno?ci kieruj?cych PDO i doroczny Walny Zjazd BOSCONET
Dane | 28-11-2022 łowo kluczowe | India, INT, Asia Sud
2022
Indonezja – Radca generalny ds. misji z wizyt? w D?akarcie
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | INA
2022
A PEQUENA CIDADE DAS BEM-AVENTURANÇAS
Dane | 10-11-2022 łowo kluczowe | India, INM
2022
2022
Indie – Msza ?w. na rozpocz?cie „Expo M?odzie?y” z okazji stulecia
Dane | 28-10-2022 łowo kluczowe | India, INS
2022
2022
2022
Indie – “SYMBIOS 2022”: my sami, ?wiat i Bóg
Dane | 25-10-2022 łowo kluczowe | India, INB
2022
Indie – Obchody stulecia tak?e pod znakiem ?w. Artemide Zattiego
Dane | 25-10-2022 łowo kluczowe | India, ING
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny do m?odzie?y: “Skradli?cie mi serce”
Dane | 24-10-2022 łowo kluczowe | India, ING
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 24-10-2022 łowo kluczowe | India, ING
2022
Indie – Ksi?dz Bosko w?ród swoich synów z okazji obchodów stulecia
Dane | 24-10-2022 łowo kluczowe | India, ING
2022
2022
Indie – Nowy budynek “Don Bosco Academy” w Nerul
Dane | 22-10-2022 łowo kluczowe | INB
2022
2022
Indie – VIII Krajowy Kongres Federacji BWS
Dane | 20-10-2022 łowo kluczowe | India, INS
2022
2022
Indie - Rozpoczyna si? Kapitu?a Inspektorii Kalkuty
Dane | 05-10-2022 łowo kluczowe | India, INC
2022
Indie – M?odzie? s?ucha „G?osów Stworzenia”
Dane | 04-10-2022 łowo kluczowe | India, INB
2022
Indonezja – Przyrzeczenia dziewi?ciu cz?onków ADMA
Dane | 27-09-2022 łowo kluczowe | INA
2022
Indie – “Don Bosco College” w Golaghat uzyska? akredytacj? NAAC
Dane | 21-09-2022 łowo kluczowe | India, IND
2022
SG – Rekolekcje z Prze?o?onym Generalnym dla Rad Inspektorialnych
Dane | 06-09-2022 łowo kluczowe | Asia Sud
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny z salezjanami z Chennai i regionu Pondy
Dane | 05-09-2022 łowo kluczowe | India, INM
2022
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny przybywa do O?rodka “Don Bosco Katpadi”
Dane | 03-09-2022 łowo kluczowe | India, INM
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny w inspektorii Chennai
Dane | 02-09-2022 łowo kluczowe | India, INM
2022
Indie – 100 lat obecno?ci Córek Maryi Wspomo?ycielki w Indiach
Dane | 01-09-2022 łowo kluczowe | India, INM
2022
2022
2022
Indie – Wizyta ks. Gildasio Mendesa w salezja?skiej inspektorii Mumbaju
Dane | 26-08-2022 łowo kluczowe | India, INB
2022
Indie – Wizyta ks. Gildasio Mendes w inspektorii Dimapur
Dane | 19-08-2022 łowo kluczowe | IND
2022
Sri Lanka – Kapitu?a salezjanów Wizytatorii Sri Lanki
Dane | 17-08-2022 łowo kluczowe | LKC
2022
2022
Indie – ?wi?cenia biskupie bpa Nirmola Gomesa
Dane | 25-07-2022 łowo kluczowe | India, INC
2022
2022
2022
2022
Indie – Spotkanie doradztwa zawodowego dla dziewcz?t z Kalkuty
Dane | 05-07-2022 łowo kluczowe | India, INC
2022
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Indii-Panjim: ks. Clive Telles
Dane | 22-06-2022 łowo kluczowe | India
2022
Indie – Krajowe Spotkanie “Afsan DB”
Dane | 21-06-2022 łowo kluczowe | India
2022
Indie – Salezja?ska pomoc na rzecz plantatarów herbaty
Dane | 10-06-2022 łowo kluczowe | India, IND
2022
USA – Salezjanie w walce z prac? dzieci
Dane | 10-06-2022 łowo kluczowe | India, INH
2022
Indie – ?luby wieczyste o?miu m?odych salezjanów
Dane | 25-05-2022 łowo kluczowe | India, INM
2022
Indie – ?wi?to Inspektorii Shillong (INS) i jubileusze salezjanów
Dane | 23-05-2022 łowo kluczowe | India, INS
2022
Indie – Kapitu?a Inspektorii Bangalore
Dane | 16-05-2022 łowo kluczowe | India, INK
2022
Indie – Druga sesja Kapitu?y Inspektorii INB
Dane | 26-04-2022 łowo kluczowe | India, INB
2022
2022
Indie – Popiersie ?p. abpa Dominica Jali, salezjanina
Dane | 20-04-2022 łowo kluczowe | India, INS
2022
Indie – Koncert dla Ukrainy
Dane | 11-04-2022 łowo kluczowe | India, INS
2022
2022
Indie – Wyj?tkowy wk?ad MGS w walk? z Covid-19 znajduje uznanie
Dane | 06-04-2022 łowo kluczowe | India, INB
2022
Oman – Pierwszy wy?wi?cony kap?an jest salezjaninem
Dane | 04-04-2022 łowo kluczowe | INK
2022
2022
Indie – Spotkanie i dni skupienia dla m?odych katolików z Lawngtlai
Dane | 28-03-2022 łowo kluczowe | India, INS
2022
Indie – ?wi?cenia diakonatu 11 salezja?skich kleryków
Dane | 24-03-2022 łowo kluczowe | India, INT, INM
2022
2022
2022
Indie – Kapitu?a Inspektorii Chennai
Dane | 24-02-2022 łowo kluczowe | India, INM
2022
Indie – Nowe wydanie Biblii w j?zyku asamskim
Dane | 18-02-2022 łowo kluczowe | India, ING
2022
Indie – Kapitu?a inspektorialna salezjanów z Nowego Delhi
Dane | 16-02-2022 łowo kluczowe | India, INN
2022
Indie – Kapitu?a Inspektorii Guwahati
Dane | 14-02-2022 łowo kluczowe | India, ING
2022
Indonezja – Ekoenzym poprawiaj?cy jako?? wody
Dane | 10-02-2022 łowo kluczowe | INA
2022
Indie – ?luby wieczyste pi?ciu salezjanów
Dane | 07-02-2022 łowo kluczowe | INC, India
2022
Indie – Nowy budynek salezja?skiej szko?y w Guntupalli
Dane | 03-02-2022 łowo kluczowe | India, INH
2022
Indie – Kapitu?a Inspektorii Tiruchy
Dane | 20-01-2022 łowo kluczowe | INT, India
2022
2022
Indie – XI Kapitu?a Inspektorii Hyderabadu
Dane | 13-01-2022 łowo kluczowe | India, INH
2022
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie kl. Arnolda Mathiasa
Dane | 13-01-2022 łowo kluczowe | India
2022
Indie – Rozpocz??a si? Kapitu?a Inspektorii Tiruchy
Dane | 12-01-2022 łowo kluczowe | INT
2021
Indie – Pokaz mody w celu dowarto?ciowania ró?nic kulturowych
Dane | 31-12-2021 łowo kluczowe | India, INC
2021
Indie – “Cafasso Squad”: nowa grupa MGS Mumbaju
Dane | 30-12-2021 łowo kluczowe | INB
2021
2021
2021
Indie – Program formacji odpowiedzialnych regionalnych MGS
Dane | 21-12-2021 łowo kluczowe | India, INB
2021
Indie – Kolory nadziei na wielkim ekranie: DBGYFF w Chennai
Dane | 16-12-2021 łowo kluczowe | India, INM
2021
Indie – Zaprezentowano logo obchodów 25-lecia inspektorii Tiruchy
Dane | 06-12-2021 łowo kluczowe | India, INT
2021
Indie – Koncert ku pami?ci ks. Luigiego Jelliciego, salezjanina
Dane | 01-12-2021 łowo kluczowe | India, INC
2021
Indie – Dni skupienia m?odzie?y na temat “Patris corde”
Dane | 30-11-2021 łowo kluczowe | India, INB
2021
Gwatemala – Dni skupienia salezjanów wspó?pracowników
Dane | 26-11-2021 łowo kluczowe | India
2021
Indonezja – Mi?dzyreligijny obóz pokoju
Dane | 24-11-2021 łowo kluczowe | INA
2021
2021
2021
2021
Indie – Salezjanie wspó?pracownicy przemierzaj? “Drog? Pi?kna”
Dane | 25-10-2021 łowo kluczowe | India, INC
2021
Indie – Program wzmocnienia m?odych liderów
Dane | 22-10-2021 łowo kluczowe | India, INK
2021
Indie – Popiersie i wystawa w ho?dzie ks. Aurelio Maschio
Dane | 19-10-2021 łowo kluczowe | India, INB
2021
Indie – Tygodniowy obóz pracy
Dane | 18-10-2021 łowo kluczowe | India, INC
2021
2021
Indie – “Salesian Youth Cup”
Dane | 12-10-2021 łowo kluczowe | India, INB
2021
2021
Indie – Konferencja m?odych badaczy ekologicznych
Dane | 07-10-2021 łowo kluczowe | India, INB
2021
Indie – “Zielone przedsi?wzi?cie” O?rodka “Don Bosco”
Dane | 04-10-2021 łowo kluczowe | India
2021
2021
Indie – XII Konferencja “Verzotto”
Dane | 24-09-2021 łowo kluczowe | India, INC
2021
Indie – Zach?ci? m?odych do obchodów „Czasu Stworzenia”
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | India, INB
2021
2021
Indie – Salezjanie pomagaj? mieszka?com slumsów w Mumbaju
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | INB, India
2021
Bangladesz – Salezjanie z m?odzie?? w perspektywie przysz?o?ci kraju
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | Bangladesh, INC
2021
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie Michaela Gaikwada, salezjanina diakona
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | India, INB
2021
Paragwaj – 50 lat szko?y parafialnej “Domingo Savio”
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | India, INS
2021
Indie – Modlitwa ekumeniczna
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | India, INB
2021
2021
2021
Indie – Obchody Narodowej Niedzieli M?odzie?y w ca?ym kraju
Dane | 10-08-2021 łowo kluczowe | India, INK, INH
2021
Indie – Program MGS “Marzenie pasterza” w Borivali
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | India, INB
2021
Indie – Dwaj nowi kap?ani dla dwóch salezja?skich inspektorii Tamil Nadu
Dane | 06-08-2021 łowo kluczowe | INM, India, INT
2021
Indie – Salezjanie i m?odzie? pomagaj? powodzianom
Dane | 05-08-2021 łowo kluczowe | India, INB
2021
Bangladesz – Kraj walczy z powodziami i Covid-19
Dane | 03-08-2021 łowo kluczowe | Bangladesh, INC
2021
Indie – Salezjanie z Dimapur nios? pomoc ludno?ci
Dane | 29-07-2021 łowo kluczowe | IND, India
2021
Indie – Doroczne spotkanie organu wykonawczego “BOSCOM”
Dane | 20-07-2021 łowo kluczowe | India
2021
Sri Lanka – 400 rodzin potrzebuj?cych otrzymuje zestawy ?ywno?ciowe
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | LKC, Sri Lanka
2021
Indie – Certyfikat uznania za program pomocy “Don Bosco Anbu Illam”
Dane | 14-07-2021 łowo kluczowe | India, INM
2021
Indie – Salezjanie z Dimapur dostarczaj? ?ywno?? rodzinom potrzebuj?cym
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | IND, India
2021
2021
SG – XII Kongres By?ych Wychowanków Salezja?skich z Azji i Oceanii
Dane | 17-06-2021 łowo kluczowe | Asia Sud
2021
Sri Lanka – “Don Bosco Sri Lanka” pomaga wdowom wojennym
Dane | 16-06-2021 łowo kluczowe | LKC, Sri Lanka
2021
2021
2021
Indie – Byli wychowankowie z “Don Bosco Liluah” urz?dzili o?rodek podawania szczepie?
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | INC, INC, India, India
2021
Indie – Walka z Covid-19 ze strony “Bosco Gramin Vikas Kendra”
Dane | 09-06-2021 łowo kluczowe | India, INB
2021
Indie – O?rodek “Don Bosco Nava Nirman” pomaga potrzebuj?cym
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | INH, India
2021
Indie – “Jedzenie na kó?kach” z inicjatywy “Bosco Delhi”
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | India, INN
2021
Indie – ?luby wieczyste siedmiu salezjanów z inspektorii Hyderabadu
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | India, INH
2021
120 nowych nowicjuszy w Regionie Azja Po?udniowa
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Asia Sud
2021
Indie – Ogromne i ró?norodne zaanga?owanie salezja?skie w walk? z Covid-19
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | INC, INB, INN, India, INM, INK
2021
Indie – Walka z Covid-19 inspektorii Bangalore
Dane | 18-05-2021 łowo kluczowe | INK
2021
Sri Lanka – “Don Bosco Development Centre” niesie pomoc potrzebuj?cym
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | LKC, Sri Lanka
2021
Indie – Salezjanie nie przestaj? pomaga? ludno?ci dotkni?tej now? fal? Covid-19
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | India, INH, INC, INN
2021
Indie – Pi?ciu nowych salezjanów kap?anów
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | India, INM
2021
Indie – 50 m?odych wolontariuszy pomaga w szpitalach w Bangalore
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | India, INK
2021
Indie – Solidarno?? i modlitwa w obliczu pandemii
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | India, INB, INB, India
2021
Indie – Nowa fala Covid-19 i salezja?ski apel o pomoc
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | India
2021
Indie – “DB ARK” pomaga stu rodzinom ze slumsów
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | India, INN
2021
Odpowied? salezjanów na pandemi? w Indiach
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | INM, INK, India, INT
2021
2021
2021
2021
Indie – MGS z Mumbaju modli si? w intencji Mjanmy
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | India, INB
2021
Indie – 16 m?odych salezjanów gotowych do wyjazdu na misje
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | India, INK
2021
Indie – “Bosco Youth” z Bangalore modli si? o pokój w Mjanmie
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | India, INK
2021
Indie – Siedmiu nowych salezjanów kap?anów
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | India, INT
2021
Indie – Program zwi?kszania ?wiadomo?ci spo?ecznej dla dzieci z Jhajjar
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | India, INN
2021
2021
Indie – Salezja?ska m?odzie? na rzecz przemian
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | India, INK
2021
Indie – M?odzi pielgrzymuj? do Sanktuarium ?w. Józefa
Dane | 22-03-2021 łowo kluczowe | India, INK
2021
Indie – ?wi?cenia 19 salezjanów diakonów
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | India, INK
2021
2021
Indie – 41 nowych salezjanów wspó?pracowników w inspektorii Tiruchy
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | India, INT
2021
2021
Indie – “Snehotsava”: Spotkanie przyja?ni
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | INK, India
2021
Indie – Nowa nadzieja dla rzemie?lników
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | India, ING
2021
Indie – Szkolenia zawodowe dla m?odych kobiet z przesz?o?ci? kryminaln?
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | India, INH
2021
Indie – Konferencja Salezja?skich Inspektorii Azji Po?udniowej
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | India, INK, INK, India
2021
2021
Indie – Spotkanie ekonomów regionu Azja Po?udniowa 2021
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | India, INN, Asia Sud
2021
Indie – 27 nowych salezjanów wspó?pracowników w inspektorii Chennai
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | India, INM
2021
Indie – Pierwsza edycja Turnieju pi?ki no?nej “Don Bosco”
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | India, INT
2021
Indie – Akcja pomocy “DBDS” na rzecz ubogich ze slumsów w Pune
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | INB, India
2021
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie o?miu salezjanów diakonów
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | India, INN
2021
Indie – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Bangalore
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | India, INK
2021
2021
2021
2021
Indie – Spotkanie salezjanów wspó?pracowników z Nowego Delhi
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | India, INN
2021
2021
60 nowych kap?anów w regionie Azja Po?udniowa
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | India, Asia Sud
2021
Indie – Program opieki zdrowotnej ukierunkowany na dzieci i m?odzie?
Dane | 22-01-2021 łowo kluczowe | India, INB
2021
2021
Indie – “Don Bosco Anbu Illam” ??czy rodzin? po 11 latach
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | India, INT
2021
2021
2021
Haiti – Pandemia zaostrza problemy spo?eczne na Haiti
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | INB
2021
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Deonisa Minji
Dane | 04-01-2021 łowo kluczowe | India, INC
2020
Roczny raport “BREADS”
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | India, INK
2020
Indie – Lekcje wyrównawcze dla 507 dzieci z slumsów Mumbaju
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | India, INB
2020
Sri Lanka – ?wi?cenia kap?a?skie R.A. Gayana Indiki, salezjanina diakona
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | LKC, Sri Lanka
2020
Indie – Byli wychowankowie maluj? szko?y w tubylczych wioskach
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | India, INT
2020
2020
2020
Indie – Salezjanie z Mumbaju pomagaj? 240 potrzebuj?cym rodzinom
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | India, INB
2020
Nepal – Dalajlama chwali ksi??k? ks. George’a Thirumalachalila
Dane | 17-11-2020 łowo kluczowe | India, INC
2020
Brazylia – Refleksja zwi?zana z IV ?wiatowym Dniem Ubogich
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | India
2020
Peru – Salezja?ska inspektoria na ulicy przy boku ubogich
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | India
2020
Indie – Wizyta radcy regionu Azja Po?udniowa w inspektorii INN
Dane | 05-11-2020 łowo kluczowe | India, INN
2020
Brazylia – M?odzi misjonarze w czasie pandemii
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | India, INK
2020
Indie – Nowy projekt pomocy dla rodzin migrantów wewn?trznych
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | India, INB
2020
2020
2020
B?ogos?awiony Michale Rua, módl si? za nami!
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | India, INB
2020
Salezja?ska odpowied? na Covid-19 w Indiach
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | India
2020
Indie – Migranci wewn?trzni, osoby “znik?d”
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | India, INN
2020
Argentyna – Obóz „Noc gwiazd”
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | INH, India
2020
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Allena Chrisrea
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | India, INT
2020
Indie – Wizyta radcy regionu Azja Po?udniowa w inspektorii Tiruchy
Dane | 21-10-2020 łowo kluczowe | INT, Asia Sud, Asia Sud, India, India, INT
2020
Way of Beauty (Stations of Creation)
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | INC, India
2020
2020
Indie – Po?wi?cenie i otwarcie nowego O?rodka “Don Bosco” w Kanpur
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | India, INN
2020
2020
2020
2020
2020
2020
Indie – Salezjanie z Mumbaju pomagaj? 7 tys. ubogich rodzin ze slumsów
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | India, INB
2020
Indie – Opieka medyczna nad dzie?mi ulicy
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | India, INB
2020
Indonezja – Kolejna wizyta rozpoznawcza w diecezji Ruteng
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | INA
2020
India – “E-Oratorium”, stworzone przez m?odych dla m?odych
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | India, INB
2020
Indie – Vivek Saini, by?y wychowanek salezja?ski w walce z Covid-19
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | India, INN
2020
Nigeria – Zaanga?owanie salezjanów w walk? z koronawirusem
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | India, INS
2020
Indie – Powrót do domu Krishny dzi?ki “Don Bosco”
Dane | 10-09-2020 łowo kluczowe | INK, India
2020
2020
2020
Efficient Teacher for the 21st Century
Dane | 04-09-2020 łowo kluczowe | India
2020
Efficient Teacher for the 21st Century
Dane | 04-09-2020 łowo kluczowe | India
2020
Indie – Spotkanie Komisji ds. formacji Azji Po?udniowej
Dane | 03-09-2020 łowo kluczowe | India
2020
Indie – „DBDS” niesie pomoc 11 tys. ubogich z wiosek stanu Gujarat
Dane | 01-09-2020 łowo kluczowe | India, INB
2020
Indie – “G?os m?odzie?y”: projekt inspektorii Madrasu i Tiruchy
Dane | 18-08-2020 łowo kluczowe | India, INT, INM
2020
2020
2020
2020
2020
Indie – Inspektorialne seminarium internetowe po?wi?cone “Laudato Si”
Dane | 23-07-2020 łowo kluczowe | India, INH
2020
Indie – “Walczymy o przywrócenie godno?ci i praw”
Dane | 23-07-2020 łowo kluczowe | India, INH
2020
Indie – Doroczne spotkanie organu wykonawczego “BOSCOM”
Dane | 21-07-2020 łowo kluczowe | Asia Sud, India
2020
2020
Indie – Salezjanie z Chennai dostarczaj? ?ywno?? migrantom
Dane | 17-07-2020 łowo kluczowe | INM, India
2020
Indie – Milion posi?ków w ci?gu stu dni!
Dane | 16-07-2020 łowo kluczowe | India, INB
2020
2020
2020
Indie – “Bosco Integrated Development Society” pomaga 478 rodzinom
Dane | 13-07-2020 łowo kluczowe | India, INS
2020
Indie – ?wi?cenia diakonatu 22 kleryków salezja?skich w Shillong
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | INS, INK, INH, ING, IND, INC, INN, INT
2020
Indie – Kontynuowana jest akcja pomocy w Mumbaju
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | INB, India
2020
2020
Indie – “BREADS” przekazuje tysi?c racji ry?u migrantom
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | India, INK
2020
Indie – “Retreat” z Yercaud organizuje akcj? oddawania krwi
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | India, INT
2020
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu 12 salezja?skich kleryków
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | India, INT
2020
SG – Ks. Costantino Vendrame, aposto? Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | India, India
2020
Indie – Specjalny poci?g przewozi migrantów do ich domów
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | India, INH
2020
Indie – Salezjanie pomagaj? mieszka?com “wioski zaklinaczy w??y”
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | India, INN
2020
Indie – Spotkanie delegatów “Don Bosco Youth Animation”
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | India, INN
2020
2020
Indie – Salezjanie wspieraj? tubylcze wioski
Dane | 09-06-2020 łowo kluczowe | India, INB
2020
Indie – “Don Bosco Ashalayam” pomaga migrantom powróci? do domu
Dane | 08-06-2020 łowo kluczowe | India, INN
2020
Indie – Inspektoria Madras pomaga ludno?ci
Dane | 05-06-2020 łowo kluczowe | India, INM
2020
Indie – Pierwsze ?luby 12 salezja?skich nowicjuszy
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | INC, INN, India, ING
2020
2020
Nepal – COVID-19: O?rodki „Don Bosco” pomagaj? ludno?ci
Dane | 25-05-2020 łowo kluczowe | INC
2020
Indie – Salezjanie z Shillong zaanga?owani w walk? z Covid-19
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | India, INS
2020
Indie – Uroczysto?? ob?óczyn 29 salezja?skich nowicjuszy
Dane | 12-05-2020 łowo kluczowe | India, ING, INS, INB
2020
Indie – Salezjanie z Yercaud towarzysz? Cyganom
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | India, INT
2020
Indie – COVID-19 demaskuje wady strukturalne naszego systemu
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | India, INC
2020
Indie – COVID-19 demaskuje wady strukturalne naszego systemu
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | India
2020
Indie – Dzieci z Shillong czcz? ?w. Dominika Savio
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | INS, India
2020
Indonezja – Pomoc salezjanów dla ludno?ci
Dane | 05-05-2020 łowo kluczowe | INA
2020
Indie – Kampania uwra?liwiaj?ca na walk? z Covid-19
Dane | 04-05-2020 łowo kluczowe | India, INN
2020
Indie – 28. rocznica salezja?skiej Inspektorii Hyderabad
Dane | 30-04-2020 łowo kluczowe | India, INH
2020
Indie – Salezja?skie dzie?o “Retreat” z Yercaud kontynuuje pomoc
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2020
Indie – Salezjanie z Chennai nie przestaj? pomaga? migrantom
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | India, INM
2020
Indie – Gotowe dania i torby z ?ywno?ci? dla potrzebuj?cych z Yercaud
Dane | 21-04-2020 łowo kluczowe | INT, India
2020
Indie – “Solidarity Viral”: Kampania pomocy w sytuacji Covid-19
Dane | 16-04-2020 łowo kluczowe | India, Asia Sud
2020
Indie – COVID-19: pomoc migrantom i innym osobom potrzebuj?cym
Dane | 14-04-2020 łowo kluczowe | INT, India
2020
2020
Indie – “Bosco Reach Out” wspiera tysi?ce ubogich
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | India, ING
2020
Indie – Koronawirus i izolacja zagra?aj? ubogim. Zaanga?owanie salezjanów w sytuacji kryzysu
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | INS, INK, INH, ING, India
2020
Indie – Wyprodukowano ponad tysi?c maseczek dla ubogich
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | India, INH
2020
Indie – Salezjanie z Bangalore w walce z koronawirusem
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | India, INK
2020
Indie – 20 nowych salezjanów diakonów
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | India, INK
2020
Indie – Narodowe ?wi?to M?odzie?y Plemiennej
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | India, India, ING, ING
2020
SG – Rada Generalna w komplecie: zostali wybrani radcy regionalni
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Asia Sud
2020
Indie – Obchody Dnia Kobiet w „DBCE” w mie?cie Fatorda
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | India
2020
2020
Indie – “Naidile”: sztuka i protagonizm w celu promocji praw dzieci
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | India, INK
2020
Indie – Spotkanie ministrantów z salezja?skich parafii w Maduraj
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | India, INT
2020
Indie – Festiwal Sportu w “Don Bosco Umswai”
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | ING, India
2020
Indie – Stworzy? pozytywny ekosystem dla hinduskich migrantów w Kerali
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | INK, India
2020
Rzut oka na dane statystyczne, przedstawione przez p. Marco Baya SDB
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Asia Sud
2020
2020
Indie – Doroczne ?wi?to m?odzie?y z inspektorii Tiruchy
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | India, INT
2020
Indie – Spotkanie “Salezja?skiego Forum Spo?ecznego” w Ravulapalem
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | India, INH
2020
Indie – Duch i charyzmat Ksi?dza Bosko s? ?ywe w inspektorii Hyderabad
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | India, INH
2020
2020
KG28 w liczbach
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Asia Sud
2020
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Clementa Lakry, salezjanina
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | India, INC
2020
2020
Indie – ?wi?to Ksi?dza Bosko z udzia?em m?odzie?y z Karnataki
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | INK, India
2020
Indie – Rekolekcje dla 250 ludzi m?odych z “Don Bosco Ongole”
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | India, INH
2020
Indie – Nagroda dziennikarska dla abpa Thomasa Menamparampila, salezjanina
Dane | 22-01-2020 łowo kluczowe | India, India
2020
Indie – 25-lecie Nowicjatu “Naj?w. Serca PJ” inspektorii Hyderabadu
Dane | 21-01-2020 łowo kluczowe | India, INH
2020
Indie – Sze?ciu nowych kap?anów z inspektorii Chillon i Guwahati
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | India, INS, ING
2020
Indie – 430 ludzi m?odych uczestniczy w ?wi?cie M?odych z Hyderabadu
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | India, INH
2020
Indie – Krajowe sympozjum szkolnych klubów praw cz?owieka
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | India
2020
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie Xaviera Bandya
Dane | 15-01-2020 łowo kluczowe | INB, India
2020
Indie – Program wychowawczy dla potrzebuj?cych dzieci z Rajasthanu
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | India, INB
2020
Indie – Czterech nowych kap?anów inspektorii Mumbaju
Dane | 10-01-2020 łowo kluczowe | India, INB
2020
Indie – O?miu nowych salezjanów kap?anów
Dane | 09-01-2020 łowo kluczowe | India, INT
2020
Indie – Czterech nowych salezjanów kap?anów
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | India, INH
2020
Indie – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Tiruchy
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | India, INT
2020
Indie – Spotkanie rozwijaj?ce talenty dzieci i ?wiadomo?? spo?eczn?
Dane | 03-01-2020 łowo kluczowe | India, INM
2019
Indie – Bo?e Narodzenie dla dzieci z “Bosco Gramin Vikas Lendra”
Dane | 30-12-2019 łowo kluczowe | India, INB
2019
Indie – Salezjanin przet?umaczy? Bibli? na j?zyk tiwa
Dane | 24-12-2019 łowo kluczowe | India, ING
2019
SG – Ks. Joseph Pauria nowym prze?o?onym inspektorii Kalkuty
Dane | 16-12-2019 łowo kluczowe | India, INC
2019
Indie – Dzie? Inspektorii Mumbaju
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | INB
2019
BÓG SI? RODZI W AGARTALI
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | India, INS
2019
2019
Indie – Dzieci z Shillong wspominaj? Mam? Ma?gorzat?
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | India, INS
2019
Indie - Otwarto czwarty “Don Bosco College” w stanie Assam
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | India, ING
2019
2019
Indie - “Poznajcie lepiej Jezusa... to sekret udanego ?ycia”
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | India, INS
2019
Indie - Prze?o?ony Generalny zosta? powitany na granicy Nepalu z Indiami
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | India, INC
2019
Indie - 100 tys. osób ?egna?o ks. abpa Dominica Jal?, salezjanina
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | India, India
2019
2019
SG - Prze?o?ony Generalny z wizyt? w Nepalu i Indiach
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | India, INC
2019
Indie - Uczy? dzieci budowa? w?asn? przysz?o??
Dane | 21-10-2019 łowo kluczowe | India, INN
2019
Indie - 110 uczniów uczestniczy w „Szkole liderów”
Dane | 17-10-2019 łowo kluczowe | India, INS
2019
Stany Zjednoczone - W wypadku samochodowym zgin?? abp Dominic Jala, salezjanin
Dane | 14-10-2019 łowo kluczowe | India, INS, ING
2019
2019
Indonezja – Wizyta ekonoma generalnego
Dane | 23-09-2019 łowo kluczowe | INA
2019
2019
Indie – Ks. Ángel Fernández Artime z wizyt? w inspektorii Dimapur
Dane | 12-09-2019 łowo kluczowe | IND, India
2019
2019
2019
Indie – Prze?o?ony Generalny ko?czy wizyt? w inspektorii Madrasu
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | INM, India
2019
2019
Indie – Obóz sanitarny dla mieszka?ców ze slumsów Wadala
Dane | 09-09-2019 łowo kluczowe | India, INB
2019
Indie – Przybycie Prze?o?onego Generalnego do Madrasu
Dane | 06-09-2019 łowo kluczowe | India, INM
2019
SG – Podró? Prze?o?onego Generalnego do Indii: Madras
Dane | 05-09-2019 łowo kluczowe | INM, India
2019
Indonezja – Dwaj nowi salezjanie kap?ani
Dane | 03-09-2019 łowo kluczowe | INA
2019
2019
Indie – Zatroszczy? si? o zdrowie mieszka?ców ze slumsów
Dane | 22-08-2019 łowo kluczowe | India
2019
Brazylia – Bezpieczna szko?a dla ma?ych Janomamów
Dane | 12-08-2019 łowo kluczowe | India
2019
Indie – Spotkanie delegatów na 28. Kapitu?? Generaln? z regionu Azja Po?udniowa
Dane | 12-08-2019 łowo kluczowe | India, INM, Asia Sud
2019
Indie – Ko?ció? p?acze po ?mierci Sushmy Swaraj
Dane | 09-08-2019 łowo kluczowe | India, India
2019
Indie – Dzie? z “Chrystusem-Superstar”
Dane | 07-08-2019 łowo kluczowe | India
2019
Indie – ?wi?to rodziców w Sutgatti
Dane | 05-08-2019 łowo kluczowe | India
2019
Indie – Spotkanie kierownictwa “BOSCOM” 2019
Dane | 01-08-2019 łowo kluczowe | India, INM, Asia Sud
2019
Indie – Darmowy obóz sanitarny dla 150 pacjentów
Dane | 26-07-2019 łowo kluczowe | India, INB
2019
2019
Kuwejt – Nowy proboszcz parafii pw. ?w. Teresy od Dzieci?tka Jezus
Dane | 23-07-2019 łowo kluczowe | Kuwait, INB
2019
Indie – Mecze pi?ki no?nej z udzia?em ubogiej m?odzie?y
Dane | 22-07-2019 łowo kluczowe | India, INB
2019
Indie – Powiedzie? “Nie” narkomanii
Dane | 16-07-2019 łowo kluczowe | India, INT
2019
Nepal – Pierwsza ulica nazwana imieniem Ksi?dza Bosko
Dane | 09-07-2019 łowo kluczowe | INC
2019
Indie – 20 kleryków salezja?skich przyjmuje ?wi?cenia diakonatu
Dane | 03-07-2019 łowo kluczowe | India, INS
2019
Nepal – 104 studentów otrzymuje dyplomy
Dane | 28-06-2019 łowo kluczowe | INC
2019
Indie – Prze?o?ony inspektorii Mumbaju prezentuje dwie ksi??ki
Dane | 27-06-2019 łowo kluczowe | India, INB
2019
Indie – Mo?liwo?ci zatrudnienia ludzi m?odych w stanie Meghalaya
Dane | 24-06-2019 łowo kluczowe | INS, India
2019
Indie – Salezja?ska szko?a otwiera drzwi dla rynku pracy
Dane | 18-06-2019 łowo kluczowe | India, INC
2019
Indie – Salezjanie organizuj? wielkie Targi Pracy dla m?odzie?y
Dane | 17-06-2019 łowo kluczowe | India, INH
2019
SG – Mianowany nowy prze?o?ony inspektorii Indii-Mumbaju
Dane | 15-06-2019 łowo kluczowe | INB
2019
Indie – 27 m?odych salezjanów sk?ada ?luby
Dane | 10-06-2019 łowo kluczowe | India, INS
2019
Filipiny – ?luby wieczyste 12 salezjanów
Dane | 07-06-2019 łowo kluczowe | INA
2019
2019
Indie – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej ks. Guillermo Basañesa
Dane | 29-05-2019 łowo kluczowe | INK, India
2019
Indie – Pierwsze ?luby pi?tnastu nowicjuszy
Dane | 27-05-2019 łowo kluczowe | India, INK, INN
2019
Indonezja – Parafia pw. ?w. Jana Bosko jest dla m?odzie?y
Dane | 24-05-2019 łowo kluczowe | INA
2019
Indie – Kapitu?a Inspektorii Shillong
Dane | 21-05-2019 łowo kluczowe | INS, India
2019
Indie – Dostarczy? troch? ?wiat?a nieletnim z Khoupum Valley
Dane | 16-05-2019 łowo kluczowe | India, IND
2019
Indie – Obozy letnie “Don Bosco 2019”
Dane | 16-05-2019 łowo kluczowe | India, INB
2019
Indie – Kapitu?a Inspektorii Bangalore
Dane | 07-05-2019 łowo kluczowe | India, INK
2019
Sri Lanka – Ks. Almeida: “Prosz? was, módlcie si? za nas!”
Dane | 03-05-2019 łowo kluczowe | Sri Lanka, LKC
2019
Po zamachach w Sri Lance wzros?a liczba chrze?cijan zabitych za wiar?
Dane | 24-04-2019 łowo kluczowe | Sri Lanka
2019
Indie – Modlitwa w intencji ofiar zamachów w Sri Lance
Dane | 23-04-2019 łowo kluczowe | India, INT
2019
Indie – M?odzi autochtoni Mising otrzymuj? integraln? formacj?
Dane | 10-04-2019 łowo kluczowe | India, IND
2019
Indie – Nowe boisko hokejowe dla „Don Bosco Matunga”
Dane | 09-04-2019 łowo kluczowe | India, INB
2019
Brazylia – IV edycja “AcampaBosco”
Dane | 08-04-2019 łowo kluczowe | India, INC
2019
Indie – Po?wi?cenie nowego ko?cio?a pw. ?w. Jana Bosko w Hospet
Dane | 03-04-2019 łowo kluczowe | India, INK
2019
Indie – Wizyta nadzwyczajna ks. Guillermo Basañesa
Dane | 29-03-2019 łowo kluczowe | India, INK
2019
2019
W?ochy – Spotkanie odpowiedzialnych za o?rodki teologiczne
Dane | 26-03-2019 łowo kluczowe | INC
2019
W?ochy – Spotkanie odpowiedzialnych za o?rodki teologiczne
Dane | 26-03-2019 łowo kluczowe | India, INC
2019
Indie – Prze?o?ony Generalny zach?ca m?odych salezjanów
Dane | 26-03-2019 łowo kluczowe | India, INB
2019
SG – Prze?o?ony Generalny w inspektorii Indii-Mumbaju
Dane | 21-03-2019 łowo kluczowe | INB, India
2019
2019
Indie – Kurs dla kierowników duchowych w „Don Bosco Manikandam”
Dane | 19-03-2019 łowo kluczowe | India, INT
2019
2019
Argentyna – Ods?oni?cie pomnika Ksi?dza Bosko
Dane | 14-03-2019 łowo kluczowe | India, IND
2019
2019
Indie – Wizyta kard. Charles’a Maunga Bo, salezjanina
Dane | 11-03-2019 łowo kluczowe | India, INC
2019
Indie – Salezjanie debatuj? w kontek?cie “budowania kraju”
Dane | 06-03-2019 łowo kluczowe | India, Asia Sud
2019
Indie – Wizytacja nadzwyczajna ks. Guillermo Basañesa
Dane | 06-03-2019 łowo kluczowe | India, INK
2019
To nie jest przyczynowo??... to synchroniczno??
Dane | 05-03-2019 łowo kluczowe | India, Asia Sud
2019
2019
Indie – Salezja?ska szko?a w Shillong mistrzem kraju w pi?ce no?nej
Dane | 26-02-2019 łowo kluczowe | India, INS
2019
Indie – O?miu nowych salezjanów kap?anów w inspektorii Shillong
Dane | 22-02-2019 łowo kluczowe | India, INS
2019
2019
2019
Indie – Rodzice salezjanów na rzecz ?wi?to?ci ?ycia
Dane | 05-02-2019 łowo kluczowe | India, INB
2019
Indie – “?wi?to?? to... kocha? siebie i kocha? bli?niego”
Dane | 30-01-2019 łowo kluczowe | India, INB
2019
Indie – Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z trudnymi emocjami
Dane | 25-01-2019 łowo kluczowe | India, INB
2019
Nepal – Wr?czenie dyplomów 38 studentkom
Dane | 24-01-2019 łowo kluczowe | INC
2019
Indie – Czterej nowi salezjanie kap?ani z inspektorii Shillong
Dane | 22-01-2019 łowo kluczowe | INS, India
2019
2019
Nepal – Wspania?y Dzie? Sportu w szkole Ksi?dza Bosko
Dane | 11-01-2019 łowo kluczowe | INC
2019
2019
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 08-01-2019 łowo kluczowe | India, INS
2019
Indie – Salezja?ski udzia? w popularnym konkursie kol?d
Dane | 02-01-2019 łowo kluczowe | India
2018
Indie – 8. Kongres Salezjanów Koadiutorów regionu Azja Po?udniowa
Dane | 31-12-2018 łowo kluczowe | India, INK, Asia Sud
2018
2018
Ukraina – Powo?anie misyjne Johna Ngouninga Kali, salezjanina
Dane | 20-12-2018 łowo kluczowe | India
2018
Indie – Olimpiada „Don Bosco 2018”
Dane | 20-12-2018 łowo kluczowe | India, INS
2018
Indie – Dzie? Inspektorii Mumbaju
Dane | 19-12-2018 łowo kluczowe | INB, India
2018
Indie – Salezjanie solidarni z ludno?ci? dotkni?t? cyklonem Gaja
Dane | 13-12-2018 łowo kluczowe | India, INT
2018
2018
2018
Indie – Konwergencja w celu wzmocnienia oddzia?ywania
Dane | 04-12-2018 łowo kluczowe | India, INK, Asia Sud
2018
SG – W kierunku duchowo?ci salezja?skiej zasadzaj?cej si? na Ewangelii
Dane | 30-11-2018 łowo kluczowe | India, INN
2018
Indie – Kapitu?a M?odzie?y Inspektorii Tiruchy
Dane | 27-11-2018 łowo kluczowe | India, INT
2018
India – Wspania?y dzie? dla 450 dzieci ze slumsów Mumbaju
Dane | 23-11-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Indie – Otwarcie nowego osiedla “Dong Don Bosco”
Dane | 22-11-2018 łowo kluczowe | INS, India
2018
Indie – Warsztaty kreatywnego rysunku dla ponad 400 dzieci ze slumsów
Dane | 14-11-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Indie – Projekt edukacyjny na rzecz dzieci z obszarów wiejskich
Dane | 12-11-2018 łowo kluczowe | INB, India
2018
2018
Indie – Kampania antynikotynowa “Don Bosco Development Society”
Dane | 07-11-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Indie – “Assam Don Bosco University” Uniwersytetem Roku
Dane | 05-11-2018 łowo kluczowe | India, ING
2018
2018
Indie – 900 m?odych Khasi uczestniczy w spotkaniu oratoriów
Dane | 24-10-2018 łowo kluczowe | INS, India
2018
Indie – Dzie? Etniczny w “Salesian College Sonada”
Dane | 19-10-2018 łowo kluczowe | India, INC
2018
Indie – “Navratri Festival” dla 600 dzieci ze slumsów Vadodara
Dane | 17-10-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Indie – Kapitu?a Inspektorialna Inspektorii Mumbaju
Dane | 16-10-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Nepal – Wizyta cz?onków Rady inspektorii Kalkuty
Dane | 15-10-2018 łowo kluczowe | INC
2018
Indie – Stu uczniów porz?dkuje pla?? Gorai
Dane | 05-10-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
2018
Indie – Inspektoria Bangalore walczy z zanieczyszczeniem ?rodowiska
Dane | 02-10-2018 łowo kluczowe | INK, India
2018
Indie – Obóz szkoleniowy dla skautów i przewodników
Dane | 01-10-2018 łowo kluczowe | INT, India
2018
2018
2018
Nepal – Festiwal muzyczny na cze?? Ksi?dza Bosko
Dane | 20-09-2018 łowo kluczowe | INC
2018
2018
Indie – ?yj odwa?nie Ewangeli?
Dane | 14-09-2018 łowo kluczowe | India, INS
2018
Indie – Seminarium po?wi?cone HIV/AIDS i narkomanii
Dane | 12-09-2018 łowo kluczowe | India, IND
2018
Indie – Spotkanie salezjanów koadiutorów z Tiruchy i Chennai
Dane | 04-09-2018 łowo kluczowe | India, INT
2018
Indie – Z Niemiec z mi?o?ci?
Dane | 04-09-2018 łowo kluczowe | India
2018
Nepal – IV Turniej pi?ki no?nej im. Ksi?dza Bosko
Dane | 31-08-2018 łowo kluczowe | INC
2018
2018
Indie – Modlitwy i zbiórka funduszy dla ludno?ci Kerali
Dane | 28-08-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Indie – Dzi?ki wspó?pracy wszystkich przywrócimy normalno??
Dane | 22-08-2018 łowo kluczowe | India
2018
Indie – Wielka solidarno?? w?ród salezjanów
Dane | 21-08-2018 łowo kluczowe | India
2018
Indie – Darmowy kurs w zakresie in?ynierii d?wi?ku dla uczniów
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | India, INS
2018
Indie – Jedna wizja komunikacji spo?ecznej
Dane | 07-08-2018 łowo kluczowe | India
2018
Indie – Salezjanie z “BREADS” na szczycie TIA
Dane | 02-08-2018 łowo kluczowe | India, INK
2018
Indie – Dzie? uwra?liwienia na problem handlu lud?mi
Dane | 01-08-2018 łowo kluczowe | India
2018
Indie – Edukacja dzieci z obszarów wiejskich
Dane | 17-07-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Indie – “Mini Boscoree” zorganizowany przez inspektori? Guwahati
Dane | 10-07-2018 łowo kluczowe | India, ING
2018
Indie – Wezwani, by s?u?y? jako misjonarze na winnicy Pa?skiej
Dane | 05-07-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Indie – Program formacji i rozwoju dla dyrektorów inspektorii Mumbaju
Dane | 04-07-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
2018
Indie – Nowe punkty produkcji biogazu dla ubogich rolników
Dane | 25-06-2018 łowo kluczowe | INB, India
2018
Indie – Wychowywa? do ró?norodno?ci, wychodz?c od Konstytucji
Dane | 22-06-2018 łowo kluczowe | India
2018
Indie – Dzieci z “Don Bosco Damra” maj? w ko?cu wod?
Dane | 22-06-2018 łowo kluczowe | India, ING
2018
Indie – Salezjanie z Bangalore solidarni z ludno?ci? Jemenu
Dane | 20-06-2018 łowo kluczowe | India, INK, Yemen
2018
Indie – Inauguracja nowego roku akademickiego na uczelni w Divyadaan
Dane | 20-06-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Indie – Seminarium-warsztaty nt. mi?o?ci, rodziny i duszpasterstwa
Dane | 19-06-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
2018
Indie – ?luby wieczyste
Dane | 11-06-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Indie – 38 kobiet ze slumsów poznaje swoje prawa
Dane | 07-06-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Kuwejt – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 06-06-2018 łowo kluczowe | INB, Kuwait
2018
SG – Salezja?skie instytucje i ?wiatowego Dnia Ochrony ?rodowiska
Dane | 04-06-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
2018
Sri Lanka – ?luby wieczyste pi?ciu salezjanów
Dane | 21-05-2018 łowo kluczowe | LKC, Sri Lanka
2018
Indie – Ponad 200 dzieci ze slumsów uczestniczy w obozach letnich
Dane | 14-05-2018 łowo kluczowe | INB, India
2018
Indie – Skauci i przewodnicy w kierunku obywatelstwa ekologicznego
Dane | 11-05-2018 łowo kluczowe | India, INT
2018
2018
Indie – Obóz animacyjny dla 150 ministrantów
Dane | 09-05-2018 łowo kluczowe | India, INM
2018
2018
2018
Indie – “Don Bosco Development Society”: urzeczywistni? marzenia
Dane | 10-04-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Indie – Ksi?dz Bosko na pierwszej stronie “The Times of India”
Dane | 06-04-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Indie – Otwarto “Studio Don Bosco” w Kapadvanj
Dane | 04-04-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Indie – Krajowe Seminarium nt. “Konflikty w Azji Po?udniowej”
Dane | 23-03-2018 łowo kluczowe | IND, India
2018
Indie – Obóz formacyjny w ramach przygotowania do “Boscoree 2018”
Dane | 16-03-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Indie – Zaanga?owanie na rzecz s?u?by m?odzie?y zagro?onej
Dane | 15-03-2018 łowo kluczowe | India, INH
2018
Indie – Czas wolontariatu, czas rozeznania
Dane | 13-03-2018 łowo kluczowe | INK, India
2018
Indie – „Festiwal Kolorów” z udzia?em 325 dzieci ze slumsów
Dane | 12-03-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
2018
Indie – Pomoc dla kobiet ze strony „Don Bosco Development Society”
Dane | 08-03-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Indie – Salezjanie na rzecz edukacji ekologicznej m?odzie?y
Dane | 07-03-2018 łowo kluczowe | INT, INM, INC, India
2018
2018
Indie – Warsztaty po?wi?cone prawom kobiet
Dane | 01-03-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
2018
Indie – Yellagiri: to, co najlepsze dla najubo?szych
Dane | 27-02-2018 łowo kluczowe | India, INM
2018
Indie – ?wi?cenia diakonatu sze?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 27-02-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Indie – Krajowe spotkanie ministrantów z Tiruchy
Dane | 26-02-2018 łowo kluczowe | India, INT
2018
Indie – 17 nowych cz?onków ADMA
Dane | 21-02-2018 łowo kluczowe | India, INC
2018
Indie – Wizytacja nadzwyczajna ks. Kanagi w inspektorii Nowe Delhi
Dane | 20-02-2018 łowo kluczowe | India, INN
2018
Kuwejt – Oficjalna wizyta inspektora i ekonoma inspektorialnego Mumbaju
Dane | 16-02-2018 łowo kluczowe | Kuwait, INB
2018
Indie – Nagroda dla ks. Stephena Mavely’a, salezjanina
Dane | 14-02-2018 łowo kluczowe | India, ING
2018
Indie – 80 lat “Salesian College Sonada”
Dane | 12-02-2018 łowo kluczowe | India, INC
2018
Indie - Festiwal M?odzie?y Salezja?skiej inspektorii Tiruchy
Dane | 08-02-2018 łowo kluczowe | India, INT
2018
Indie – Po?miertne odznaczenie dla ks. Buccieriego od stanu Meghalaya
Dane | 07-02-2018 łowo kluczowe | India, ING
2018
Indie – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 06-02-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
Indie – 500 ludzi m?odych uczestniczy w “Youth Fest 2018”
Dane | 29-01-2018 łowo kluczowe | India, INC
2018
Indie – Darmowe badania onkologiczne dla kobiet ze slumsów Dharavi
Dane | 26-01-2018 łowo kluczowe | INB, India
2018
Indie – Po wypadku samochodowym zmar? ks. James Poonthuruthil, salezjanin
Dane | 23-01-2018 łowo kluczowe | India, INS, IND
2018
Indie – Rusza “Don Bosco Youth Film Festival” 2018
Dane | 18-01-2018 łowo kluczowe | India
2018
Indie – Spotkanie by?ych wychowanków i aspirantów salezja?skich
Dane | 16-01-2018 łowo kluczowe | India, INB
2018
2018
Indie – “Pozna? Ksi?dza Bosko oznacza kocha? Ksi?dza Bosko”
Dane | 08-01-2018 łowo kluczowe | India, INT
2018
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie pi?ciu salezjanów diakonów
Dane | 03-01-2018 łowo kluczowe | India
2018
Indie – Sza?as-szko?a im. Ksi?dza Bosko w jednym ze slumsów
Dane | 02-01-2018 łowo kluczowe | INB, India, INH
2017
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Antonhy Patole, salezjanina
Dane | 26-12-2017 łowo kluczowe | India, INB
2017
Indie – Forum Instytucji Opieki nad Dzie?mi
Dane | 22-12-2017 łowo kluczowe | India, INN
2017
Dom Generalny – Nowi inspektorzy Indii-Guwahati i Indii-Shillong
Dane | 20-12-2017 łowo kluczowe | ING, India, INS
2017
Indie – Dwaj nowi salezjanie kap?ani wy?wi?ceni w Mumbaju
Dane | 20-12-2017 łowo kluczowe | INB
2017
Sri Lanka – "Moje misyjne ?ycie jest darem Boga"
Dane | 19-12-2017 łowo kluczowe | LKC, Sri Lanka
2017
Indie – Program u?wiadamiaj?cy dla m?odych dotkni?tych HIV i AIDS
Dane | 14-12-2017 łowo kluczowe | India, INB
2017
Indie – Stabilna przysz?o?? szko?y “Don Bosco” w Yerwada
Dane | 13-12-2017 łowo kluczowe | India, INB
2017
Nepal – Pomoc zaczyna wydawa? swoje owoce
Dane | 11-12-2017 łowo kluczowe | INC
2017
Indie – Salezjanie zawi?zuj? przymierze na rzecz ochrony ?rodowiska
Dane | 06-12-2017 łowo kluczowe | India, IND
2017
Indie – “Don Bosco Skill Mission”: 100% gwarancji zatrudnienia
Dane | 01-12-2017 łowo kluczowe | India, INK
2017
Indie – Zatroszczy? si? o zdrowie osób ze slumsów
Dane | 01-12-2017 łowo kluczowe | India, INB
2017
Indie – Dzie? Dzieci Zagro?onych
Dane | 29-11-2017 łowo kluczowe | India, INB
2017
2017
Indie – Cenny wk?ad uniwersytetów katolickich w rozwój kraju
Dane | 23-11-2017 łowo kluczowe | India
2017
Indie – Kampania medyczna na rzecz ubogich
Dane | 20-11-2017 łowo kluczowe | India, INC
2017
2017
W?ochy – Pokoiki Ksi?dza Bosko
Dane | 14-11-2017 łowo kluczowe | India, INC
2017
2017
Indie – Radca ds. formacji z wizyt? w nowicjacie w Bangalore
Dane | 10-11-2017 łowo kluczowe | India, INK
2017
Indie – Spotkanie Federacji Krajowej By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 09-11-2017 łowo kluczowe | India, ING
2017
Indie – Guwahati uroczy?cie powita?o Prze?o?onego Generalnego
Dane | 09-11-2017 łowo kluczowe | India, ING
2017
2017
Indie – Prze?o?ony Generalny w inspektorii Bangalore
Dane | 06-11-2017 łowo kluczowe | India, INK
2017
Indie – Zako?czenie obchodów za?o?enia szko?y „Don Bosco Tura”
Dane | 06-11-2017 łowo kluczowe | India, ING
2017
Dom Generalny – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Indiach
Dane | 03-11-2017 łowo kluczowe | India, INK, ING, INB
2017
2017
2017
2017
Sri Lanka – Recepta misyjna pana Garnigi
Dane | 23-10-2017 łowo kluczowe | LKC, Sri Lanka
2017
Indie – Wystawa produktów wykonanych przez kobiety ze slumsów
Dane | 17-10-2017 łowo kluczowe | India, INB
2017
Indie – Technologia stosowana w rolnictwie wiejskim
Dane | 12-10-2017 łowo kluczowe | India, INB
2017
Indie – Mi?dzynarodowy Dzie? Dziewcz?t. Przyk?ad Kanchan
Dane | 11-10-2017 łowo kluczowe | India, INC
2017
Indie – 350 kobiet broni swoich praw
Dane | 09-10-2017 łowo kluczowe | India, INB
2017
Indie – Ks. Tom otrzyma Nagrod? Matki Teresy 2017
Dane | 03-10-2017 łowo kluczowe | India
2017
Indie – 25. rocznica za?o?enia „Tej-Prasarini”
Dane | 02-10-2017 łowo kluczowe | India, INB
2017
Dom Generalny – Wywiad z ks. Tomem
Dane | 18-09-2017 łowo kluczowe | Yemen
2017
2017
Indie – Wizyta animacji w prenowicjacie “Bosco Home – Herma”
Dane | 12-09-2017 łowo kluczowe | India, INS
2017
Indie – Ks. Tom Uzhunnalil zosta? uwolniony
Dane | 12-09-2017 łowo kluczowe | India, INK
2017
Indie – Ks. Tom Uzhunnalil zosta? uwolniony
Dane | 12-09-2017 łowo kluczowe | India, INK, Yemen
2017
Indie – Nowy salezja?ski koled? w Golaghat
Dane | 08-09-2017 łowo kluczowe | India, IND
2017
Indie – Rozpocz?cie kursu formacji misyjnej dla Azji Po?udniowej
Dane | 04-09-2017 łowo kluczowe | India, INS
2017
Indie – Rozwija? talent ludzi m?odych w zakresie ta?ca i pie?ni
Dane | 01-09-2017 łowo kluczowe | India, ING
2017
Indie – Spotkanie formacyjne dla liderów i animatorów MGS
Dane | 30-08-2017 łowo kluczowe | INK, India
2017
Indie – Konferencja Inspektorów Azji Po?udniowej
Dane | 29-08-2017 łowo kluczowe | INN, India
2017
Indie – Otwarto nowy dom dla potrzebuj?cych dziewczynek i dziewcz?t
Dane | 28-08-2017 łowo kluczowe | India, INM
2017
2017
Indie – Turniej z my?l? o wewn?trznych migrantach
Dane | 17-08-2017 łowo kluczowe | India, INN
2017
Indie – Spotkanie delegatów ds. komunikacji spo?ecznej w Yercaud
Dane | 08-08-2017 łowo kluczowe | India, INT
2017
Indie – Obóz szkoleniowy dla skautów i przewodników
Dane | 03-08-2017 łowo kluczowe | India, INT
2017
2017
Indie – Salezjanie formuj? dobrych przekazicieli informacji
Dane | 25-07-2017 łowo kluczowe | India, INB
2017
Indie – Seminarium-warsztaty dla administratorów i ksi?gowych
Dane | 24-07-2017 łowo kluczowe | India, INB
2017
Indie – Warsztaty po?wi?cone mediom dla korespondentów BIS z Mumbaju
Dane | 20-07-2017 łowo kluczowe | INB, India
2017
2017
Indie – Minister jeme?ski zapewnia: ks. Tom Uzhunnalil “wci?? ?yje”
Dane | 13-07-2017 łowo kluczowe | India, INK, Yemen
2017
Indie – Doroczne spotkanie MGS inspektorii Tiruchy
Dane | 13-07-2017 łowo kluczowe | India, INT
2017
Indie – Wychowywa? sercem
Dane | 11-07-2017 łowo kluczowe | India, INB
2017
Indie – Oficjalna prezentacja 13. edycji “Boscoree”
Dane | 10-07-2017 łowo kluczowe | India, INB
2017
Indie – Projekt promuj?cy godno?? ludzk?
Dane | 06-07-2017 łowo kluczowe | India
2017
Indie – Walczymy z przedwczesnymi ma??e?stwami. Historia Venkumari
Dane | 04-07-2017 łowo kluczowe | INK, India
2017
Indie – Pomóc rozpozna? i zwalczy? narkomani?
Dane | 26-06-2017 łowo kluczowe | India, INB
2017
Indie – “Don Bosco Tech” otrzymuje certyfikat doskona?o?ci
Dane | 21-06-2017 łowo kluczowe | India
2017
Indie – W kierunku holistycznego duszpasterstwa m?odzie?owego
Dane | 19-06-2017 łowo kluczowe | India, ING
2017
Indie – Wr?czono 7 medali uczennicom “Salesian College”
Dane | 16-06-2017 łowo kluczowe | India, INC
2017
Indie – 375 kobiet i dzieci otrzymuje materia?y szkolne i odzie?
Dane | 09-06-2017 łowo kluczowe | India, INB
2017
Indie – Sport ??czy wszystkich bez ró?nicy
Dane | 05-06-2017 łowo kluczowe | India, INT
2017
Sri Lanka – Apel o solidarno?? po powodziach
Dane | 01-06-2017 łowo kluczowe | LKC, Sri Lanka
2017
2017
2017
Indie – Pierwsze ?luby 5 salezjanów i 8 córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 24-05-2017 łowo kluczowe | India, INB
2017
Indie – Uczy? si? od dzieci ulicy. Do?wiadczenie ks. Kollashany
Dane | 12-05-2017 łowo kluczowe | India, INK
2017
2017
Indie – Zosta? otwarty o?rodek opieki nad uchod?cami
Dane | 19-04-2017 łowo kluczowe | India, ING