Regiony

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2021
S?owenia – Pierwsze stacjonarne spotkanie formacyjne salezjanów
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | SLO, SLO
2021
Bu?garia – ?wi?to parafialne w Starej Zagorze
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Bulgaria
2021
W?gry – ?wi?cenia kap?a?skie diakona László K?váriego
Dane | 03-06-2021 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2021
Polska – 20. „Orawa Dzieciom Afryki”
Dane | 03-06-2021 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2021
Chorwacja – Radca ds. formacji z wizyt? w inspektorii CRO
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2021
Polska – 5 nowych salezjanów kap?anów
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLE
2021
S?owenia – Solidarno?? na rzecz stypendiów szkolnych
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | SLO
2021
Polska – ?wi?cenia diakonatu trzech kleryków z Inspektorii Warszawskiej
Dane | 24-05-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE, Polonia
2021
Belgia – Szko?a “Don Bosco” w Sint-Pieters-Woluwe
Dane | 24-05-2021 łowo kluczowe | Belgio
2021
Polska – Wydano seri? znaczków z ko?cio?em salezja?skim w Przemy?lu
Dane | 21-05-2021 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2021
Polska – 10 nowych salezjanów diakonów
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2021
Wielka Brytania – ?luby wieczyste salezjanina Martina Paula Pushparaja
Dane | 14-05-2021 łowo kluczowe | GBR, Gran Bretagna
2021
Belgia – Poszukuj?c “mocy w s?abo?ci” wraz z m?odzie??
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Belgio, GER
2021
Polska – Zako?czenie Wizytacji Nadzwyczajnej w Inspektorii Wroc?awskiej
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | PLO, Polonia
2021
Wielka Brytania – “Nie zapominaj o grze: jest ?wi?ta!”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | GBR
2021
Polska – Salezjanin uhonorowany Z?ot? Odznak? „Za opiek? nad zabytkami”
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2021
Polska – ?luby wieczyste trzech salezjanów
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2021
Polska – Spotkanie Animatorów Inspektorii Warszawskiej
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2021
Francja – Przyrzeczenia szóstki nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Francia, FRB
2021
2021
Belgia – Chrze?cija?ska perspektywa migracji i azylu w Europie
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Belgio
2021
2021
Polska – Przygotowania do ?DM 2023: program formacyjny “Wsta?”
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2021
Polska – Rado?? Zmartwychwstania
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2021
Angola – Salezja?ski Wolontariat Misyjny: odkry? siebie dog??bnie
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | Repubblica Ceca
2021
2021
Polska – Droga Krzy?owa dzieci i m?odzie?y z Oratorium ?w. Dominika Savio
Dane | 29-03-2021 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2021
Polska – Salezja?ski O?rodek Misyjny z Warszawy wspiera misje w Angoli
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2021
S?owenia – Przygotowanie do Oratorium Letniego 2021
Dane | 15-03-2021 łowo kluczowe | SLO
2021
Ukraina – Misjonarz z Afryki w ramach Projektu Europa
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | UKR, Ucraina
2021
Polska – Pos?uga lektoratu w Krakowie
Dane | 09-03-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLS
2021
Francja – Co my?le? o influencerach?
Dane | 02-03-2021 łowo kluczowe | Francia, FRB
2021
Chorwacja – Wr?czenie krzy?a misyjnego Josipowi Soldo, salezjaninowi
Dane | 02-03-2021 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2021
Polska – 89. Misterium M?ki Pa?skiej: “Tajemnica nadziei”
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Polonia, Polonia, PLS, PLS
2021
Francja – M?odzi migranci, wiod?ca rola sieci salezja?skiej
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Francia, FRB
2021
Malta – Podpisano umow? dotycz?c? m?odzie?owej turystyki religijnej
Dane | 22-02-2021 łowo kluczowe | Malta, MLT
2021
Francja – “Przypadek Jurija” i odpowiedzialno?? wychowawcza doros?ych
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Francia, FRB
2021
S?owacja – Po?wi?cenie pomieszcze? nowego oratorium w Bratys?awie-Mileti?ova
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | SLK, Slovacchia
2021
Polska – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Krakowie
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2021
Rosja – Obchody uroczysto?ci ?w. Jana Bosko w Moskwie
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Russia
2021
2021
Malta – Obraz Ksi?dza Bosko autorstwa malarza Edoardo La Francesci
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | Malta, Malta, MLT, MLT
2021
Brazylia – Rekolekcje w ramach przygotowania do pierwszych ?lubów zakonnych
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Polonia, Polonia
2021
2021
Polska – M?odzi salezjanie w czasie Covid-19: zakasa? r?kawy, aby pomóc innym
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | PLS, PLS, Polonia, Polonia
2021
W?gry – Bo?onarodzeniowe przedstawienie online salezjanów z Budapesztu
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2021
2021
W?gry – Akcja “Angel Project” salezja?skich animatorów z Óbudy
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2020
Niemcy – Pierwsze Bo?e Narodzenie w nowym domu dla potrzebuj?cej m?odzie?y
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Germania, GER
2020
Ukraina – Salezjanin mianowany szefem Komisji ds. edukacji i nauczania
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | UKR, Ucraina
2020
Republika Czeska – “Miód salezja?ski” w Czeskich Budziejowicach
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | CEP, Repubblica Ceca
2020
2020
W?gry – Adwentowy dzie? skupienia dla m?odzie?y w formie cyfrowej
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2020
Polska – Otwarcie i po?wi?cenie nowej hali sportowej w E?ku
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2020
MOCNI SI?? NADZIEI. BO?E NARODZENIE W CZASIE PANDEMII
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | MLT, FRB
2020
Zambia – “Dom nadziei” dla dzieci najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Polonia
2020
Polska – Salezja?skie rekolekcje adwentowe online
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Polonia
2020
Republika Czeska – Po?egnanie ks. Benno Beneša (1938-2020), legendarnego salezjanina
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | CEP, Repubblica Ceca
2020
Polska – Dwaj m?odzi salezjanie afryka?scy rozpoczynaj? asystencj? w ?odzi
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2020
Malta – Spotkanie MGS Europy i Bliskiego Wschodu 2020
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | Malta
2020
Wielka Brytania – Zaproszenie salezjanów na Adwent 2020: “do??czcie do nas!”
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2020
Republika Czeska – “SADBA” rozpoczyna nowy kurs formacyjny dla wolontariuszy
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | CEP, Repubblica Ceca
2020
Belgia – 10. Spotkanie w ramach “Salesian Europrojects”
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Belgio
2020
Niemcy – “Don Bosco Magazin” wzmacnia swoj? propozycj? cyfrow?
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | Germania, GER
2020
S?owenia – Spotkanie prenowicjuszy i m?odych salezjanów
Dane | 17-11-2020 łowo kluczowe | SLO
2020
Niemcy – Bieg dooko?a ?wiata na rzecz dzieci ulicy
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Germania, GER
2020
Belgia – Walny Zjazd “Don Bosco Youth-Net”
Dane | 05-11-2020 łowo kluczowe | Belgio
2020
Wielka Brytania – Spotkanie delegatów ds. komunikacji spo?ecznej regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna
Dane | 05-11-2020 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR, Europa Centro Nord
2020
Wielka Brytania – Spotkanie online salezjanów w formacji pocz?tkowej
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | GBR, Gran Bretagna
2020
Irlandia – Tradycyjny “Road Race” salezja?skiej szko?y w Celbridge
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | Irlanda, IRL
2020
Chorwacja – Spotkanie salezja?skich misjonarzy z Chorwacji
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2020
Austria – “Zapytaj ksi?dza”: uwidoczni? mi?o?? Boga do m?odzie?y
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | Austria
2020
S?owenia – Salezja?ska loteria misyjna online
Dane | 20-10-2020 łowo kluczowe | SLO
2020
Niemcy – Po?ar w “Salesianum” w Monachium
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | GER, Germania
2020
Polska – XI edycja Festiwalu M?odzie?y Bez Granic
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2020
Polska – Kampania “Dzieci Meksyku. Szko?a przywraca dzieci?stwo”
Dane | 16-10-2020 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2020
Chorwacja – Spotkanie formacyjne w domu inspektorialnym w Zagrzebiu
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2020
Republika Czeska – Salezjanie daj? przyk?ad w dziedzinie ekologii
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | CEP, Repubblica Ceca
2020
Irlandia – “Don Bosco Aid” wspiera salezja?skie dzie?a na ?wiecie
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Irlanda, IRL
2020
Republika Czeska – Owoc duszpasterski blokady spowodowanej Covid-19
Dane | 08-10-2020 łowo kluczowe | CEP, Repubblica Ceca
2020
2020
2020
2020
Niemcy – Nowy rok dzia?alno?ci “Don Bosco Volunteers”
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | Germania, GER
2020
Polska – Spotkanie formacji i planowania Inspektorii Warszawskiej
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2020
Francja – Przybycie salezjanów do Gwadelupy
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | Francia, FRB, FRB, Francia
2020
Republika Czeska – Kurs szkoleniowy Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | CEP, CEP, Repubblica Ceca, Repubblica Ceca
2020
2020
Rosja – Salezjanie i m?odzie? razem na rzecz ?rodowiska
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | SLK, Russia
2020
Republika Czeska – ?luby wieczyste Vlastimila Vajdaka, salezjanina
Dane | 16-09-2020 łowo kluczowe | CEP, Repubblica Ceca
2020
Chorwacja – Pierwsze ?luby sze?ciu salezja?skich nowicjuszy
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2020
Polska – Pierwsze ?luby zakonne 6 nowicjuszy w Kopcu
Dane | 10-09-2020 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2020
Polska – 50-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bo?ej Pocieszenia
Dane | 08-09-2020 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2020
S?owacja – Solidarno?? BWS w ramach projektu “DiBosco Coffee”
Dane | 08-09-2020 łowo kluczowe | SLK, Slovacchia
2020
Niemcy – Roczny raport “Don Bosco Mission Bonn”
Dane | 07-09-2020 łowo kluczowe | GER, Germania
2020
S?owacja – Obj?cie urz?du przez nowego inspektora: ks. Petera Timko
Dane | 07-09-2020 łowo kluczowe | SLK, Slovacchia
2020
Polska – Reaktywacja salezja?skiego szkolnictwa zawodowego w ?odzi
Dane | 04-09-2020 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2020
Francja – Cisza, która nie jest pustk?
Dane | 02-09-2020 łowo kluczowe | Francia, FRB
2020
Chorwacja – ?luby wieczyste trzech salezjanów
Dane | 02-09-2020 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2020
Polska – Obchody 100-lecia obecno?ci salezjanów w Skawie
Dane | 02-09-2020 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2020
S?owenia – 35-letni salezjanin zgin?? w wypadku samochodowym
Dane | 31-08-2020 łowo kluczowe | SLO, SLO
2020
Niemcy – Salezja?skie forum na temat “krucho?ci m?odzie?y”
Dane | 28-08-2020 łowo kluczowe | Germania, GER
2020
Polska – ?wi?to Patrona Inspektorii Krakowskiej i kolejny „Mir”
Dane | 25-08-2020 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2020
S?owacja – S?owacki model lokalnego o?rodka BWS
Dane | 25-08-2020 łowo kluczowe | SLK
2020
Ukraina – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego wizytatorii Ukrainy
Dane | 24-08-2020 łowo kluczowe | Europa Centro Nord, Ucraina
2020
2020
S?owacja – Ks. Peter Bešenyei: misja w?ród Cyganów
Dane | 18-08-2020 łowo kluczowe | SLK
2020
2020
Irlandia – ?luby wieczyste
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | Irlanda, IRL
2020
W?gry – Salezjanie organizuj? 26. Obóz Ministrantów
Dane | 05-08-2020 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2020
Ukraina – “Lato dzieci” online na Telegramie
Dane | 28-07-2020 łowo kluczowe | UKR, Ucraina
2020
Niemcy – Powrót m?odzie?y do opactwa „Benediktbeuern”
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Germania, GER
2020
Chorwacja – Dwaj salezjanie diakoni wy?wi?ceni na kap?anów
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2020
Wielka Brytania – Udzielenie pos?ugi akolitatu dwom salezjanom
Dane | 29-06-2020 łowo kluczowe | Gran Bretagna
2020
S?owenia – Spotkanie salezjanów z inspektorii
Dane | 26-06-2020 łowo kluczowe | SLO
2020
2020
Argentyna – Serce odkryte, serce zamaskowane
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Polonia
2020
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu 12 salezjanów
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | SLK, CRO
2020
SG – Ks. Chaban Mychaylo prze?o?onym Wizytatorii Ukrainy
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | UKR
2020
Wielka Brytania – ?luby wieczyste Petera Gbertyo, salezjanina
Dane | 08-06-2020 łowo kluczowe | GBR, Gran Bretagna
2020
Polska – Akcja na rzecz dzieci z Sudanu Po?udniowego
Dane | 05-06-2020 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2020
Polska – ?luby wieczyste trzech m?odych salezjanów
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | Polonia
2020
Polska – ?wi?cenia kap?a?skie w Soko?owie Podlaskim
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2020
S?owacja – Pogrzeb prze?o?onego inspektorii s?owackiej, ks. Jozefa Ižolda
Dane | 29-05-2020 łowo kluczowe | Slovacchia, SLK
2020
Polska – ?wi?cenia kap?a?skie w G?ówczycach
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | Polonia
2020
Polska – Misjonarze otrzymuj? pomoc na walk? z COVID-19
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | Polonia
2020
Chorwacja – Powsta?a nowa grupa ADMA
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2020
Polska – ?wi?cenia kap?a?skie czterech salezjanów w Cz?stochowie
Dane | 25-05-2020 łowo kluczowe | PLS, PLO, Polonia
2020
S?owenia – Modlitwa m?odzie?y
Dane | 22-05-2020 łowo kluczowe | SLO
2020
2020
Polska – Spektakl “Powo?anie” o drodze Karola Wojty?y do kap?a?stwa
Dane | 21-05-2020 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2020
Polska – 4 nowych salezjanów diakonów
Dane | 19-05-2020 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2020
Francja – Wszyscy na rzecz edukacji!
Dane | 15-05-2020 łowo kluczowe | FRB, Francia
2020
Polska – ?luby wieczyste pi?ciu salezjanów
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | Polonia
2020
2020
Polska – Nabo?e?stwa majowe live z Salezjankami i... gitar?
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2020
Polska – COVID 19 - POMOC. Nie zostawmy ich samotnie
Dane | 05-05-2020 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2020
2020
W?gry – Salezjanie towarzysz? Cyganom w czasie pandemii COVID-19
Dane | 30-04-2020 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2020
Ukraina – Salezjanie staraj? si? zapobiec rozprzestrzenianiu si? COVID-19
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | UKR, UKR, Ucraina, Ucraina
2020
Polska – Krakowscy salezjanie w dobie COVID-19
Dane | 21-04-2020 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2020
2020
Holandia – Szko?a zawodowa dla m?odzie?y
Dane | 17-04-2020 łowo kluczowe | Olanda
2020
2020
Polska – Ogólnopolskie Rekolekcje Salezja?skie dla M?odych online
Dane | 15-04-2020 łowo kluczowe | Polonia
2020
Polska – Codzienna modlitwa i e-learning salezja?skich szkó? z Wroc?awia
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | PLO, Polonia
2020
S?owacja – “Kurtyna wielkopostna”, aby okaza? blisko?? pomimo koronawirusa
Dane | 09-04-2020 łowo kluczowe | SLK, Slovacchia
2020
Francja – Inicjatywy Rodziny Salezja?skiej w czasie izolacji spo?ecznej
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | Francia, FRB
2020
Austria – Wiara jest si??
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | Austria
2020
S?owenia – Laptopy dla potrzebuj?cych rodzin
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | SLO
2020
W?gry – Salezjanie otwieraj? oratorium online
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2020
Niemcy – W czasie koronawirusa salezjanie wzmacniaj? propozycje cyfrowe
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | Germania, GER
2020
Polska – Kampania wdzi?czno?ci dedykowana bohaterom walki z koronawirusem
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | PLO, Polonia
2020
Wielka Brytania – Praca w inspektorii GBR w czasie epidemii COVID-19
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2020
W?gry – Rekolekcje wielkopostne dla m?odzie?y
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2020
S?owenia – Rekolekcje salezjanów
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | SLO
2020
SG – Rada Generalna w komplecie: zostali wybrani radcy regionalni
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Europa Centro Nord
2020
Bu?garia – Powstaje nowa placówka salezja?ska w mie?cie Stara Zagora
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Bulgaria, CEP
2020
Wielka Brytania – Nowy program formacji animatorów salezja?skich
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2020
Polska – Akcja „POSTaw dych? na Afryk?”
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2020
2020
Polska – Zjazd wolontariuszy misyjnych w Krakowie
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2020
SG – “Querida Amazonía”: marzenia Papie?a dotycz?ce Amazonii
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Belgio
2020
KG28 w liczbach
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Europa Centro Nord
2020
Belgia – „DBI” i ró?ni partnerzy w projekcie „SAAM”
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Belgio
2020
Chorwacja – Siedmiu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2020
S?owenia – Otwarcie nowego archiwum inspektorialnego
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | SLO
2020
2020
Chorwacja – Dzie? Inspektorii
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2020
S?owacja – Przywo?uj?c ?wiadectwo ?ycia ks. Ernesta Macáka, salezjanina
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | SLK, Slovacchia
2020
Gruzja – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Tbilisi
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | Georgia
2020
Malta – Nowy dom “Alberto Marvelli” dla m?odych bezdomnych
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | Malta
2020
Ukraina – Nowa szko?a salezja?ska w ?ytomierzu
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Ucraina, PLS
2020
Niemcy – Spotkanie chorwackich kap?anów kwinkwenistów
Dane | 27-01-2020 łowo kluczowe | Germania, CRO
2020
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii czeskiej
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | CEP
2020
Polska – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego Inspektorii Krakowskiej
Dane | 13-01-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLS
2020
Azerbejd?an – Salezjanin misjonarz w?ród ma?ej azerskiej trzody
Dane | 09-01-2020 łowo kluczowe | Azerbaigian, SLK
2020
W?gry – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii
Dane | 09-01-2020 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2020
Polska – Ponad milion osób w Orszakach Trzech Króli
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2020
Polska – M?odzi z MGS na Europejskim Spotkaniu „Taizé”
Dane | 03-01-2020 łowo kluczowe | Polonia
2019
2019
Austria – Dwójka ludzi m?odych z MGS odpowiedzia?a na adwentowe wyzwanie
Dane | 16-12-2019 łowo kluczowe | Austria, Austria, Austria
2019
SG – Nowi prze?o?eni inspektorii Austrii, S?owacji i W?gier
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | SLK, UNG
2019
SG – 150. rocznica urodzin s?ugi Bo?ego ks. Ignacego Stuchlego
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Belgio
2019
Polska – Nowi akolici Niepokalanej
Dane | 11-12-2019 łowo kluczowe | PLS
2019
S?owenia – Szkolenie liderów programów oratoryjnych
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | SLO
2019
Belgia – Konferencja mi?dzyreligijna po?wi?cona handlowi lud?mi
Dane | 04-12-2019 łowo kluczowe | Belgio
2019
Maroko – Kard. Cristóbal López Romero uczestniczy? w ?wi?cie Braterstwa
Dane | 04-12-2019 łowo kluczowe | Marocco, FRB
2019
Chorwacja – Zako?czy?a si? wizytacja nadzwyczajna ks. Rozmusa
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2019
Austria – Kompleksowe studium po?wi?cone dzieciom pozbawionym wolno?ci
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | Austria, Austria
2019
Wielka Brytania – Zako?czy?a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego w Anglii
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2019
Wielka Brytania – Prze?o?ony Generalny kontynuuje wizyt? animacji w Anglii
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2019
Wielka Brytania – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? wizyt? w salezja?skiej Anglii
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2019
Chorwacja – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | CRO, Croazia
2019
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Wielkiej Brytanii
Dane | 18-11-2019 łowo kluczowe | Gran Bretagna, Gran Bretagna, GBR, GBR
2019
Polska – Rekolekcje dla bierzmowanych
Dane | 15-11-2019 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2019
Boliwia – ?wieccy z Rodziny Salezja?skiej w dzia?aniu
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | Germania, Germania
2019
Polska - 100 lat obecno?ci salezjanów w Ró?anymstoku
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2019
S?owacja - Wspólna edukacja SDB i CMW w zakresie cyfrowego
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | SLK
2019
Francja - 650 uczestników spotkania Rodziny Salezja?skiej
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Francia, FRB
2019
Rosja - Ksi?dz Bosko ?yje w Jakucku
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | SLK, Russia
2019
Austria - Ostatnia p?yta CD MGS: “Freude verbindet”
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | Austria
2019
Chorwacja - Wizyta ks. Toma Uzhunnalila
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2019
SG - Z tego Synodu wyp?ywa “rzeka ?ycia” dla Amazonii
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2019
Polska - XV Pielgrzymka ?ladami Karola Wojty?y - Robotnika
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2019
2019
Niemcy - 20 lat obecno?ci salezjanów w Stuttgarcie
Dane | 21-10-2019 łowo kluczowe | Germania, GER
2019
Belgia - Wizyta zarz?du “CNOS-FAP” w instytucjach europejskich
Dane | 16-10-2019 łowo kluczowe | Belgio
2019
Niemcy - 100 lat obecno?ci salezjanów w Bambergu
Dane | 16-10-2019 łowo kluczowe | GER, Germania
2019
2019
Turcja - Rozpocz?cie roku szkolnego w “Evrim-Campus”
Dane | 14-10-2019 łowo kluczowe | GER, Turchia
2019
Niemcy - XXXI ?wiatowe Igrzyska M?odzie?y Salezja?skiej
Dane | 11-10-2019 łowo kluczowe | Germania, GER
2019
2019
Polska – Inauguracja nowego roku akademickiego na „?osiówce”
Dane | 03-10-2019 łowo kluczowe | PLO, PLE, Polonia, PLS
2019
Polska – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników Inspektorii Warszawskiej
Dane | 20-09-2019 łowo kluczowe | Polonia, PLE
2019
Pierwszy salezja?ski koled? poza Turynem
Dane | 18-09-2019 łowo kluczowe | Germania, GER
2019
Niemcy – Fundacja “Stephanus” nagradza ks. Toma, “?wiadka wiary”
Dane | 18-09-2019 łowo kluczowe | Germania, GER
2019
Uganda – Warsztaty “Don Bosco Green Club”
Dane | 16-09-2019 łowo kluczowe | Austria
2019
Belgia – Ucz si? i wypoczywaj: to twoje podstawowe prawo!
Dane | 13-09-2019 łowo kluczowe | Belgio
2019
Polska – Pierwsze ?luby w Kopcu
Dane | 12-09-2019 łowo kluczowe | PLS, PLO, PLE, Polonia
2019
S?owacja – Tygodniowa „Szko?a teologii” dla m?odzie?y
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | SLK, Slovacchia
2019
Chorwacja – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 04-09-2019 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2019
Polska – Dzie? Wdzi?czno?ci Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego
Dane | 03-09-2019 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2019
Polska – Kurs formacyjny przed ?lubami wieczystymi
Dane | 28-08-2019 łowo kluczowe | PLE, Polonia, PLS, PLO
2019
S?owacja – Pierwsze ?luby
Dane | 27-08-2019 łowo kluczowe | SLK, Slovacchia
2019
W?gry – Prze?o?ony inspektorii w?gierskiej otrzymuje Krzy? Kawalerski
Dane | 26-08-2019 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2019
Belgia – Andy i Jef: historia salezja?skich misjonarzy
Dane | 23-08-2019 łowo kluczowe | Belgio
2019
Polska – ?wi?to Patrona Inspektorii Krakowskiej i nie tylko
Dane | 23-08-2019 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2019
W?gry – ?luby wieczyste misjonarza
Dane | 21-08-2019 łowo kluczowe | Ungheria
2019
Polska – 28. Salezja?ska Pielgrzymka Ewangelizacyjna
Dane | 20-08-2019 łowo kluczowe | Polonia
2019
Niemcy – Ks. Oerder odszed? do Domu Ojca
Dane | 19-08-2019 łowo kluczowe | Germania, GER
2019
S?owenia – “Savio Kamp”: obóz dla ministrantów
Dane | 19-08-2019 łowo kluczowe | SLO
2019
Rosja – ?wi?to Wniebowzi?cia NMP
Dane | 16-08-2019 łowo kluczowe | Russia
2019
Polska – Spotkanie delegatów ds. komunikacji spo?ecznej
Dane | 08-08-2019 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2019
Polska – Spotkanie Misjonarzy 2019
Dane | 31-07-2019 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2019
Bia?oru? – XX Salezja?ska M?odzie?owa Pielgrzymka Ewangelizacyjna
Dane | 24-07-2019 łowo kluczowe | Bielorussia, PLE
2019
2019
2019
Portugalia – ?luby wieczyste Samory Marcela
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2019
2019
Irlandia Pó?nocna – Seminarium wspólnej formacji
Dane | 03-07-2019 łowo kluczowe | IRL, GBR
2019
Polska – Festyn rodzinny “Augustiada 2019”
Dane | 02-07-2019 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2019
2019
Wielka Brytania – Wizyta uczniów, która wszystkich ubogaci?a
Dane | 26-06-2019 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2019
Polska – Igrzyska M?odzie?y Salezja?skiej Inspektorii Warszawskiej 2019
Dane | 21-06-2019 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2019
Belgia – Europejskie Dni Rozwoju 2019: Ksi?dz Bosko jest obecny
Dane | 20-06-2019 łowo kluczowe | Belgio
2019
Niemcy – Kapitu?a Inspektorii Niemieckiej
Dane | 19-06-2019 łowo kluczowe | Germania, GER
2019
2019
Polska – Obj?cie urz?du Inspektora w Inspektorii Warszawskiej
Dane | 18-06-2019 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2019
Polska – Spotkanie formacyjne salezjanów koadiutorów
Dane | 17-06-2019 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2019
Republika Czeska – 17 ?wieckich wolontariuszy uda si? do 7 krajów ?wiata
Dane | 14-06-2019 łowo kluczowe | CEP, Repubblica Ceca
2019
Wielka Brytania – By?y wychowanek salezja?ski uhonorowany przez królow? Anglii
Dane | 13-06-2019 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2019
Polska – Doroczny zjazd by?ych wychowanków w O?wi?cimiu
Dane | 13-06-2019 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2019
Irlandia – Kapitu?a Inspektorii Irlandzkiej
Dane | 13-06-2019 łowo kluczowe | Irlanda, IRL
2019
2019
Maroko – Salezja?ska szko?a “JUK SPEL” pomaga ponad 60 ludziom m?odym
Dane | 11-06-2019 łowo kluczowe | Marocco, FRB
2019
W?gry – Odszed? ks. Havasi, salezjanin
Dane | 07-06-2019 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2019
Niemcy – Inspektorialny meeting sportowy
Dane | 06-06-2019 łowo kluczowe | Germania, GER
2019
Malta – I Kapitu?a Inspektorialna Malty
Dane | 06-06-2019 łowo kluczowe | Malta, MLT
2019
Polska – XVIII akcja charytatywna “Orawa dzieciom Afryki”
Dane | 05-06-2019 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2019
S?owacja – Tablica upami?tniaj?ca ks. Boles?awa Rozmusa, salezjanina
Dane | 05-06-2019 łowo kluczowe | SLK, Slovacchia
2019
Belgia – Zmiana w zarz?dzie “Don Bosco International”
Dane | 31-05-2019 łowo kluczowe | Belgio
2019
Maroko – Salezja?ska wspólnota promuje kultur? spotkania
Dane | 31-05-2019 łowo kluczowe | Marocco, FRB
2019
2019
Chorwacja – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 30-05-2019 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2019
Polska – Aleksandrów Kujawski: stulecie Kolegium Kujawskiego
Dane | 28-05-2019 łowo kluczowe | Polonia
2019
Polska – Nowi kap?ani Inspektorii Krakowskiej
Dane | 27-05-2019 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2019
Francja – “Festiclip 2019” w “Eurolive”!
Dane | 24-05-2019 łowo kluczowe | Francia, FRB
2019
Polska – Festyn Misyjny w Warszawie
Dane | 24-05-2019 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2019
Polska – ?wi?cenia diakonatu w Krakowie
Dane | 22-05-2019 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2019
Niemcy – Spotkanie dobroczy?ców, pomocników i przyjació? Ksi?dza Bosko
Dane | 20-05-2019 łowo kluczowe | Germania, GER
2019
Belgia – “Youth Service Don Bosco” obchodzi 60 lat istnienia
Dane | 17-05-2019 łowo kluczowe | Belgio
2019
Polska – Kongres Maryjny w Ró?anymstoku
Dane | 15-05-2019 łowo kluczowe | Polonia, PLE
2019
Polska – Savionalia 2019
Dane | 13-05-2019 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2019
2019
Wielka Brytania – Kapitu?a Inspektorii Wielkiej Brytanii
Dane | 09-05-2019 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2019
2019
Belgia – Kapitu?a Inspektorii Belgii Pó?nocnej i Holandii
Dane | 08-05-2019 łowo kluczowe | Belgio
2019
W?gry – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej w inspektorii UNG
Dane | 07-05-2019 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2019
Kosowo – ?wi?to m?odych z Albanii i Kosowa
Dane | 07-05-2019 łowo kluczowe | Kosovo
2019
S?owenia – Spotkanie salezja?skich inspektorów z regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna
Dane | 06-05-2019 łowo kluczowe | SLO, Europa Centro Nord
2019
S?owacja – Kapitu?a Inspektorialna
Dane | 06-05-2019 łowo kluczowe | SLK, Slovacchia
2019
W?gry – Pierwsze rekolekcje Rodziny Salezja?skiej
Dane | 03-05-2019 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2019
Chorwacja – Kapitu?a Inspektorialna
Dane | 02-05-2019 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2019
Austria – Wspólnie my?le? o przysz?o?ci
Dane | 02-05-2019 łowo kluczowe | Austria
2019
Polska – Kapitu?a Inspektorii Krakowskiej
Dane | 29-04-2019 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2019
Polska – Kapitu?a Inspektorialna Inspektorii Krakowskiej 2019
Dane | 26-04-2019 łowo kluczowe | Polonia
2019
Maroko – Abp Cristóbal López po wizycie Papie?a
Dane | 16-04-2019 łowo kluczowe | Marocco
2019
Belgia – Synod po?wi?cony m?odzie?y w sercu Unii Europejskiej
Dane | 16-04-2019 łowo kluczowe | Belgio
2019
Belgia – Aktywny udzia? salezja?ski w instytucjach europejskich
Dane | 12-04-2019 łowo kluczowe | Belgio
2019
Zambia – Wsparcie kobiet wsparciem dla ?wiata
Dane | 12-04-2019 łowo kluczowe | GBR
2019
Francja – Spotkanie Rodziny Salezja?skiej z Francji-Belgii Po?udniowej
Dane | 11-04-2019 łowo kluczowe | Francia, FRB
2019
Irlandia – Spotkanie misjonarzy Projektu Europa i m?odych salezjanów
Dane | 08-04-2019 łowo kluczowe | Irlanda, UNG, IRL
2019
Malta – Kurs formacyjny dla przysz?ych mentorów
Dane | 03-04-2019 łowo kluczowe | MLT, Malta
2019
S?owenia – Kapitu?a Inspektorii S?owe?skiej
Dane | 02-04-2019 łowo kluczowe | SLO
2019
PODRÓ? APOSTOLSKA OJCA ?WI?TEGO FRANCISZKA DO MAROKA
Dane | 01-04-2019 łowo kluczowe | Marocco
2019
Francja – “Cap Cœur”: chór mi?dzyreligijny promuj?cy pokój
Dane | 29-03-2019 łowo kluczowe | Francia, FRB
2019
S?owenia – Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i m?odzie?y
Dane | 26-03-2019 łowo kluczowe | SLO
2019
2019
S?owacja – “Kurtyna wielkopostna” w ko?ciele ?w. Jana Bosko
Dane | 22-03-2019 łowo kluczowe | SLK, SLK, Slovacchia, Slovacchia
2019
W?gry – Rekolekcje salezjanów wspó?pracowników
Dane | 15-03-2019 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2019
Austria – “Ciep?y pokój” dla potrzebuj?cych z Stadlau
Dane | 14-03-2019 łowo kluczowe | Austria
2019
Wielka Brytania – Spotkanie m?odych katolików “Flame 2019”
Dane | 13-03-2019 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2019
Francja – Projekt “52 s?owa”: oko w oko z m?odymi
Dane | 05-03-2019 łowo kluczowe | Francia, FRB
2019
To nie jest przyczynowo??... to synchroniczno??
Dane | 05-03-2019 łowo kluczowe | Francia, FRB
2019
S?owenia – Spotkanie ADMA
Dane | 28-02-2019 łowo kluczowe | SLO
2019
W?gry – Zako?czy?a si? Kapitu?a Inspektorialna
Dane | 26-02-2019 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2019
Francja – Prze?o?ony Generalny kontynuuje wizyt? animacji
Dane | 22-02-2019 łowo kluczowe | FRB, Francia
2019
Austria – Spotkanie m?odych misjonarzy z Projektu Europa
Dane | 22-02-2019 łowo kluczowe | Austria
2019
Francja – Rozpocz??a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 21-02-2019 łowo kluczowe | Francia, FRB
2019
Irlandia – Prze?o?ony Generalny z wizyt? w Dublinie
Dane | 18-02-2019 łowo kluczowe | Irlanda, IRL
2019
Irlandia – Prze?o?ony Generalny odwiedza Pallaskenry
Dane | 14-02-2019 łowo kluczowe | IRL, Irlanda
2019
Irlandia – Rozpocz??a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 13-02-2019 łowo kluczowe | Irlanda, IRL
2019
Wielka Brytania – Konferencja 2019 Sieci Szkó? Salezja?skich
Dane | 12-02-2019 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2019
Polska – Dzie? Patrona Szko?y w O?wi?cimiu
Dane | 06-02-2019 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2019
2019
Bia?oru? – VIII edycja „Pucharu Ksi?dza Bosko”
Dane | 04-02-2019 łowo kluczowe | Bielorussia, PLE
2019
S?owenia – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lublanie-Rakovniku
Dane | 01-02-2019 łowo kluczowe | SLO
2019
Maroko – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Kenitrze
Dane | 31-01-2019 łowo kluczowe | Marocco, FRB
2019
Polska – Ksi?dz Bosko og?oszony patronem miasta Rumia
Dane | 30-01-2019 łowo kluczowe | Polonia
2019
Polska – Kapitu?a M?odych w Czerwi?sku
Dane | 29-01-2019 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2019
Wielka Brytania – O?rodek wsparcia otrzyma? imi? Seana Devereux
Dane | 28-01-2019 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2019
Wielka Brytania – Z ulicy do “Don Bosco Ashalayam” i “Bollywood”
Dane | 15-01-2019 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2019
Polska – Orszak Trzech Króli z silnym akcentem salezja?skim
Dane | 15-01-2019 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2019
Polska – Kapitu?a M?odych Inspektorii Wroc?awskiej
Dane | 10-01-2019 łowo kluczowe | PLO, Polonia
2019
Francja – Salezjanin w?ród ch?opców
Dane | 09-01-2019 łowo kluczowe | Francia
2019
Malta – Salezjanie: “ludzie s? najwa?niejsi”
Dane | 09-01-2019 łowo kluczowe | Malta, MLT
2019
Hiszpania – Europejskie Seminarium Salezjanów Koadiutorów
Dane | 08-01-2019 łowo kluczowe | Europa Centro Nord
2019
S?owenia – ?yczenia ?wi?teczne dla ponad 300 rodzin
Dane | 07-01-2019 łowo kluczowe | SLO
2018
2018
Polska – ?wi?teczne spotkanie Wolontariatu Don Bosco
Dane | 28-12-2018 łowo kluczowe | Polonia
2018
Polska – Udzielenie pos?ugi akolitatu
Dane | 21-12-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Ukraina – Powo?anie misyjne Johna Ngouninga Kali, salezjanina
Dane | 20-12-2018 łowo kluczowe | Ucraina
2018
Australia – Podró? misyjna: wywiad z Peterem Anh Vu Nguyenem
Dane | 19-12-2018 łowo kluczowe | Irlanda, IRL
2018
Polska – Salezja?ska Szko?a Modlitwy w postnowicjacie w L?dzie
Dane | 18-12-2018 łowo kluczowe | Polonia
2018
Irlandia – Celebracja eucharystyczna na rozpocz?cie obchodów Stulecia
Dane | 18-12-2018 łowo kluczowe | Irlanda, IRL
2018
2018
Polska – Spotkanie formacyjne nowych dyrektorów z czterech inspektorii polskich
Dane | 13-12-2018 łowo kluczowe | PLO, PLE, Polonia, PLS
2018
Polska – Salezja?scy uczniowie z O?wi?cimia w ho?dzie Niepodleg?ej
Dane | 11-12-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Polska – Zabrze i Skawa czcz? ?w. Cecyli?
Dane | 07-12-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
W?gry – Wspomnienie wci?? ?ywe: wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 04-12-2018 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2018
Tanzania – Tradycyjne gry dla oratorium
Dane | 04-12-2018 łowo kluczowe | GBR
2018
2018
Belgia – Misyjna synodalno?? MGS Europy
Dane | 27-11-2018 łowo kluczowe | Belgio
2018
Maroko – Uruchomiono sie? by?ych wychowanków „Don Bosco Kenitra”
Dane | 27-11-2018 łowo kluczowe | Marocco, FRB
2018
2018
2018
Meksyk – Salezja?skie spojrzenie na karawany migrantów
Dane | 21-11-2018 łowo kluczowe | GBR
2018
Polska – Nowy portal Inspektorii Krakowskiej
Dane | 21-11-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Maroko – Pierwsza edycja Forum Pracy
Dane | 21-11-2018 łowo kluczowe | Marocco, FRB
2018
Polska – Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci
Dane | 16-11-2018 łowo kluczowe | Polonia
2018
Malta – Rodzina Salezja?ska w s?u?bie wspó?czesnej m?odzie?y
Dane | 13-11-2018 łowo kluczowe | MLT, Malta
2018
2018
Niemcy – Doroczne spotkanie “Don Bosco Volunteers Plus”
Dane | 09-11-2018 łowo kluczowe | Germania, GER
2018
2018
W?gry – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? wizyt? animacji w Budapeszcie
Dane | 02-11-2018 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2018
SG – Wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego na W?grzech
Dane | 31-10-2018 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2018
Austria – 25 lat salezja?skiego wolontariatu misyjnego
Dane | 31-10-2018 łowo kluczowe | Austria
2018
W?gry – Stefan Sándor, salezjanin, od pi?ciu lat b?ogos?awiony
Dane | 29-10-2018 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2018
Ukraina – Otwarcie i po?wi?cenie nowego domu salezja?skiego w Kijowie
Dane | 29-10-2018 łowo kluczowe | PLS, PLS, Delegazione Ucraina, Ucraina, Ucraina
2018
Francja – Yahia Adane: “Praca spo?eczna nie jest wymierna”
Dane | 24-10-2018 łowo kluczowe | Francia, FRB
2018
Niemcy – 70. rocznica istnienia wydawnictwa “Don Bosco Verlag”
Dane | 24-10-2018 łowo kluczowe | GER, Germania
2018
Polska – XIV Pielgrzymka ?ladami Karola Wojty?y – Robotnika
Dane | 22-10-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
2018
2018
2018
Wielka Brytania – 125 lat ko?cio?a pw. Naj?wi?tszego Serca PJ w Battersea
Dane | 16-10-2018 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2018
Niemcy – „Don Bosco-Medien” na Targach Ksi??ki we Frankfurcie
Dane | 15-10-2018 łowo kluczowe | Germania, GER
2018
W?ochy – Misjonarze 149. Salezja?skiej Ekspedycji Misyjnej: ks. Vracovsky
Dane | 12-10-2018 łowo kluczowe | Repubblica Ceca
2018
Polska – Inauguracja szlaku pieszego im. b?. Czes?awa Jó?wiaka
Dane | 12-10-2018 łowo kluczowe | Polonia
2018
Wielka Brytania – Modlitwa i rozrywka w czasie “Make Some Noise 2018”
Dane | 08-10-2018 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2018
S?owacja – Ods?oni?cie dyptyku “Ksi?dz Bosko i Titus Zeman”
Dane | 05-10-2018 łowo kluczowe | SLK, Slovacchia
2018
Francja – Nowe o?rodki staj? si? cz?onkami “Sieci Ksi?dza Bosko”
Dane | 05-10-2018 łowo kluczowe | FRB, Francia
2018
W?gry – Jedna cz??? domu inspektorialnego wraca do salezjanów
Dane | 05-10-2018 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2018
Polska – Inauguracja roku akademicko-formacyjnego na „?osiówce”
Dane | 04-10-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Niemcy – Ksi??ka m?odzie?y Niemiec dla bpa Stefana Ostera
Dane | 03-10-2018 łowo kluczowe | GER, Germania
2018
S?owacja – Ods?oni?to pierwsz? figur? b?ogos?awionego Titusa Zemana
Dane | 03-10-2018 łowo kluczowe | SLK, Slovacchia
2018
Anglia – Uczniowie “Salesian College” podró?uj? karetk?
Dane | 28-09-2018 łowo kluczowe | Gran Bretagna, Regno Unito
2018
2018
Niemcy – ?adne miejsce wykluczenia i dyskryminacji
Dane | 24-09-2018 łowo kluczowe | Germania, GER
2018
Francja – Obóz letni dla m?odych Romów dzi?ki “ESPERE”
Dane | 19-09-2018 łowo kluczowe | Francia, FRB
2018
Austria – Forum Salezja?skie 2018
Dane | 11-09-2018 łowo kluczowe | Austria
2018
Polska – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 11-09-2018 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2018
2018
Austria – ?luby wieczyste
Dane | 07-09-2018 łowo kluczowe | Austria
2018
S?owenia – Oratorium letnie ?wi?tuje 30 lat dzia?alno?ci
Dane | 05-09-2018 łowo kluczowe | SLO
2018
Polska – ?luby wieczyste i Festiwal „Jackowe Granie”
Dane | 04-09-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Indie – Z Niemiec z mi?o?ci?
Dane | 04-09-2018 łowo kluczowe | Germania
2018
Polska – Wizyta dzieci z Mongolii w Polsce
Dane | 30-08-2018 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2018
Irlandia – Salezja?ska obecno?? na ?wiatowym Spotkaniu Rodzin
Dane | 27-08-2018 łowo kluczowe | Irlanda
2018
Austria – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy: Confronto "Ocean wiary"
Dane | 22-08-2018 łowo kluczowe | Austria
2018
Francja – «Id? do pompy!». Wychowanie wed?ug Ksi?dza Bosko
Dane | 20-08-2018 łowo kluczowe | Francia
2018
S?owacja – Pierwszy salezjanin z A?danu, w Jakucji
Dane | 17-08-2018 łowo kluczowe | SLK, Slovacchia
2018
Polska – Wspólne kolonie letnie Lublina i Rzeszowa
Dane | 16-08-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Francja – Zaufanie, które rodzi si? na podwórku
Dane | 14-08-2018 łowo kluczowe | Francia, FRB
2018
2018
Wielka Brytania – Lato „TGS Eurogroup”
Dane | 09-08-2018 łowo kluczowe | Gran Bretagna
2018
Polska – Wakacje ze ?wi?tymi
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Wielka Brytania – Kurs nt. sakramentalnego wymiaru salezjanina kap?ana
Dane | 06-08-2018 łowo kluczowe | Gran Bretagna, MLT, IRL, GBR
2018
Polska – Wakacje pod ?aglami z “Yacht Club Saltrom”
Dane | 06-08-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Polska – Wakacyjny obóz pi?karski w Wojniczu
Dane | 03-08-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
August Hlond 1881–1948
Dane | 02-08-2018 łowo kluczowe | Polonia
2018
Polska – Album po?wi?cony kard. Augustowi Hlondowi
Dane | 02-08-2018 łowo kluczowe | Polonia
2018
Polska – Mi?dzy Krakowem a Panam?
Dane | 01-08-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Polska – Spotkanie Misjonarzy 2018
Dane | 31-07-2018 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2018
Austria – 15 wolontariuszy z misj? w?ród dzieci i m?odzie?y
Dane | 31-07-2018 łowo kluczowe | Austria
2018
Tanzania – Do?wiadczenie misyjne
Dane | 26-07-2018 łowo kluczowe | MLT
2018
2018
Polska – Obóz misyjny “Boscolonia”
Dane | 20-07-2018 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2018
SG – Zosta?a erygowana nowa wizytatoria Malty pw. Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 19-07-2018 łowo kluczowe | Malta, MLT, IRL
2018
Bia?oru? – Salezja?ska m?odzie?owa pielgrzymka ewangelizacyjna 2018
Dane | 18-07-2018 łowo kluczowe | Bielorussia, PLE
2018
Irlandia – Dwaj salezjanie diakoni wy?wi?ceni na kap?anów
Dane | 18-07-2018 łowo kluczowe | IRL, Irlanda
2018
Francja – „Festifoot 2018”: Mistrzostwa ?wiata w salezja?skim wydaniu
Dane | 06-07-2018 łowo kluczowe | Francia, FRB
2018
2018
Niemcy – ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów diakonów
Dane | 04-07-2018 łowo kluczowe | Germania, GER
2018
2018
Polska – Pielgrzymka Motocyklowa “Iskra Mi?osierdzia” do Medjugorje
Dane | 02-07-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Niemcy – “Don Bosco Masters 2018”
Dane | 29-06-2018 łowo kluczowe | Germania
2018
Chorwacja – ?wi?cenia kap?a?skie czterech salezja?skich diakonów
Dane | 28-06-2018 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2018
Francja – “Mój syn wierzy w to wszystko, co przeczyta w internecie!”
Dane | 25-06-2018 łowo kluczowe | Francia, FRB
2018
Polska – Konsulta Rodziny Salezja?skiej Inspektorii Krakowskiej
Dane | 20-06-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Niemcy – ?luby wieczyste Mike Goldsmitsa
Dane | 19-06-2018 łowo kluczowe | Germania, GER
2018
Polska – Pos?anie na misje o?miu wolontariuszy
Dane | 13-06-2018 łowo kluczowe | Polonia, PLE
2018
Polska – Rekolekcje dla asystentów polskich inspektorii
Dane | 12-06-2018 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2018
2018
Wielka Brytania – Salezjanin misjonarz zwyci?zc? „Volunteer Placement Award”
Dane | 11-06-2018 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2018
Niemcy – 80 uczestników seminarium “Don Bosco Aschau am Inn”
Dane | 08-06-2018 łowo kluczowe | Germania, GER
2018
Niemcy – ?wi?cenia diakonatu
Dane | 05-06-2018 łowo kluczowe | Germania, GER
2018
Polska – XVII edycja akcji “Orawa Dzieciom Afryki”
Dane | 05-06-2018 łowo kluczowe | Polonia, PLS
2018
Belgia – ?luby wieczyste dwóch m?odych salezjanów misjonarzy
Dane | 04-06-2018 łowo kluczowe | Belgio
2018
SG – Prze?o?ony Generalny odwiedzi Czarnogór?
Dane | 01-06-2018 łowo kluczowe | SLO
2018
2018
Polska – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 30-05-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
S?owenia – Obchody ?wi?ta Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 29-05-2018 łowo kluczowe | SLO
2018
SG – Wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego w Chorwacji
Dane | 24-05-2018 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2018
Francja – Kwestia wychowawcza: “w rodznie nie da si? porozmawia?!”
Dane | 17-05-2018 łowo kluczowe | Francia, FRB
2018
2018
2018
Polska – ?wi?cenia diakonatu dwunastu salezjanów
Dane | 16-05-2018 łowo kluczowe | PLO, PLS, PLE, Polonia
2018
Niemcy – “Don Bosco Aschau am Inn” sprzedaje swoje produkty i wyroby
Dane | 14-05-2018 łowo kluczowe | Germania, GER
2018
Suazi – Wymiana m?odzie?y ulicy
Dane | 14-05-2018 łowo kluczowe | Olanda
2018
2018
Polska – Pi?kny fina? XXIX Igrzysk Salezja?skich i Savionaliów 2018
Dane | 04-05-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Francja – Spotkanie Inspektorów Regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna
Dane | 04-05-2018 łowo kluczowe | Francia, FRB
2018
Polska – Ewangelizacyjny “flash mob” na Rynku G?ównym w Krakowie
Dane | 03-05-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Polska – XXIX ?wiatowe Igrzyska M?odzie?y Salezja?skiej
Dane | 02-05-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Francja – Dwustu ludzi m?odych na spotkaniu szkó? ?rednich
Dane | 02-05-2018 łowo kluczowe | Francia, FRB
2018
Polska – Savionalia 2018 rozpocz?te!
Dane | 02-05-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
2018
2018
Bia?oru? – Trzy dni bia?oruskiej m?odzie?y z Ksi?dzem Bosko
Dane | 27-04-2018 łowo kluczowe | Bielorussia, PLE
2018
Ukraina – Wizyta ks. Francesco Ceredy
Dane | 27-04-2018 łowo kluczowe | Ucraina, UKR
2018
Polska – Wyró?nienie dla salezja?skiego ko?cio?a w Przemy?lu
Dane | 25-04-2018 łowo kluczowe | Polonia
2018
Francja – Solidarno?? i rado?? m?odych dzielona z innymi m?odymi
Dane | 25-04-2018 łowo kluczowe | Francia
2018
Francja – VI Kongres Salezja?skiego Wychowania
Dane | 23-04-2018 łowo kluczowe | Francia, FRB
2018
W?gry – Sesja naukowa DBYN po?wi?cona wsparciu edukacji
Dane | 20-04-2018 łowo kluczowe | Ungheria
2018
Polska – Spotkanie formacyjne kwinkwenistów
Dane | 18-04-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
2018
Austria – Projekcja filmu dokumentalnego “Love”
Dane | 17-04-2018 łowo kluczowe | Austria
2018
W?gry – ?luby wieczyste salezjanina koadiutora Gábora Kirnera
Dane | 16-04-2018 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2018
Polska – M?odzie? z salezja?skiego oratorium w Rzeszowie dla Synodu
Dane | 13-04-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Polska – Otwarcie sezonu w „Wioskach ?wiata”
Dane | 11-04-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Polska – 100 lat “?osiówki” w Krakowie
Dane | 10-04-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Irlandia – Wizyta ks. Filiberto Gonzáleza
Dane | 09-04-2018 łowo kluczowe | Irlanda, IRL
2018
Polska – Wkrótce XXIX edycja ?wiatowych Igrzysk M?odzie?y Salezja?skiej
Dane | 06-04-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Holandia – ?ycie misyjne jako ?aska i wola Bo?a
Dane | 03-04-2018 łowo kluczowe | Olanda
2018
2018
2018
2018
Irlandia – Inspektorialny Dzie? Modlitwy o Powo?ania
Dane | 28-03-2018 łowo kluczowe | Irlanda, IRL
2018
Polska – Film misyjny w ramach przygotowania do Wielkanocy
Dane | 27-03-2018 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2018
2018
Polska – „Krew przelana” w O?wi?cimiu
Dane | 23-03-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
2018
Francja – Wychowywa? do krytycznego my?lenia
Dane | 22-03-2018 łowo kluczowe | Francia, FRB
2018
Niemcy – Walne zgromadzenie „Don Bosco Youth-Net”
Dane | 20-03-2018 łowo kluczowe | GER, Germania
2018
Polska – Spotkanie dyrektorów i proboszczów Inspektorii Krakowskiej
Dane | 19-03-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Polska – SYMPOZJUM Z OKAZJI 100-LECIA „?OSIÓWKI”
Dane | 16-03-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Indie – Czas wolontariatu, czas rozeznania
Dane | 13-03-2018 łowo kluczowe | GBR
2018
Austria – M?odzi Syryjczycy i Austriacy „Ambasadorami pokoju”
Dane | 12-03-2018 łowo kluczowe | Austria
2018
Francja – W Nicei setka ludzi m?odych pod??a?a ?ladami Ksi?dza Bosko
Dane | 07-03-2018 łowo kluczowe | Francia, FRB
2018
Polska – Spotkanie przysz?ych animatorów
Dane | 07-03-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Bia?oru? – Ksi?dz Bosko jest szczególnie obecny w tym kraju
Dane | 06-03-2018 łowo kluczowe | Bielorussia, PLE
2018
Wielka Brytania – Alan i Paul: nowi wolontariusze projektu “BOVA”
Dane | 06-03-2018 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2018
Polska – KONCERT „Abp Antoni Baraniak In Memoriam”
Dane | 05-03-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Polska – Spotkanie odpowiedzialnych za Duszpasterstwo M?odzie?owe
Dane | 05-03-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Polska – VII Przegl?d Inicjatyw Teatralnych w Ostródzie
Dane | 02-03-2018 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2018
S?owenia – Salezja?skie rekolekcje dla rodzin
Dane | 02-03-2018 łowo kluczowe | SLO
2018
Francja – “System prewencyjny to styl samego Ksi?dza Bosko”
Dane | 01-03-2018 łowo kluczowe | Francia, FRB
2018
MISYJNA DROGA KRZY?OWA PRZE?LADOWANYCH – KRAKÓW, 2 MARCA 2018
Dane | 28-02-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
2018
Republika Czeska – Nowy witra? w kaplicy wspólnoty salezja?skiej w Zlinie
Dane | 22-02-2018 łowo kluczowe | CEP, Repubblica Ceca
2018
2018
Polska – 86. Misterium M?ki Pa?skiej
Dane | 20-02-2018 łowo kluczowe | Polonia, PLS
2018
Polska – Odznaczenie pa?stwowe dla ks. Tadeusza Patera, salezjanina
Dane | 19-02-2018 łowo kluczowe | Polonia, PLS
2018
Niemcy – Don Bosco Forum 2018
Dane | 05-02-2018 łowo kluczowe | GER, Germania
2018
Chorwacja – Przyrzeczenia pierwszych cz?onki? ADMA
Dane | 05-02-2018 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2018
Niemcy – Cykl filmów krótkometra?owych daj?cych pozna? Ksi?dza Bosko
Dane | 24-01-2018 łowo kluczowe | Germania, GER
2018
Serbia – Nagroda dla ks. Stojana Kalapiša, salezjanina
Dane | 19-01-2018 łowo kluczowe | SLO, Serbia
2018
S?owenia – Formacja nowych animatorów salezja?skich
Dane | 17-01-2018 łowo kluczowe | SLO
2018
S?owacja – Wspomnienie liturgiczne b?. Tytusa Zemana
Dane | 15-01-2018 łowo kluczowe | Slovacchia, SLK
2018
Francja – Kwestia wychowawcza: “Mój syn nie chce opu?ci? dzielnicy”
Dane | 11-01-2018 łowo kluczowe | Francia, FRB
2018
Polska – Orszak Trzech Króli z udzia?em salezjanów
Dane | 11-01-2018 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2018
Austria – B?ogos?awiony Tytusie Zemanie, módl si? za nami!
Dane | 10-01-2018 łowo kluczowe | Austria
2018
Rosja – Obchody Bo?ego Narodzenia w Jakucku i A?danie
Dane | 09-01-2018 łowo kluczowe | Russia, SLK
2018
2018
Polska – Pi?kna tradycja adwentowa
Dane | 03-01-2018 łowo kluczowe | Polonia
2018
SG – Jan Tyranowski, mentor ?w. Jana Paw?a II
Dane | 02-01-2018 łowo kluczowe | Polonia
2017
Belgia – Zaanga?owanie misjonarza na rzecz wspólnoty
Dane | 27-12-2017 łowo kluczowe | Belgio
2017
Niemcy – Uchod?ca w Niemczech po ucieczce od talibów
Dane | 26-12-2017 łowo kluczowe | Germania, GER
2017
2017
Polska – Dlaczego potrzebujemy wspólnoty? Oratoriada w ?rodzie ?l?skiej
Dane | 21-12-2017 łowo kluczowe | Polonia, PLO
2017
Francja – Salezjanin otrzymuje europejski dyplom re?ysera
Dane | 21-12-2017 łowo kluczowe | Francia, FRB
2017
Dom Generalny – Nowy inspektor s?owe?ski: ks. Marko Košnik
Dane | 15-12-2017 łowo kluczowe | SLO
2017
Austria – ?wi?cenia diakonatu dwóch kleryków salezja?skich
Dane | 13-12-2017 łowo kluczowe | Austria
2017
2017
W?gry – Konsultacja na nowego inspektora
Dane | 29-11-2017 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2017
Chorwacja – Konsultacja na nowego inspektora
Dane | 28-11-2017 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2017
S?owenia – Konsultacje na nowego inspektora
Dane | 27-11-2017 łowo kluczowe | SLO
2017
Wielka Brytania – “MGS Europa” w drodze ku Synodowi nt. m?odzie?y
Dane | 23-11-2017 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2017
Polska – Kwinkwenium i wizyta animacji ks. Santosa Montero
Dane | 22-11-2017 łowo kluczowe | Polonia, PLS
2017
Ukraina – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej ks. Rozmusa
Dane | 22-11-2017 łowo kluczowe | UKR, Ucraina
2017
Francja – Elyes i Valentin, sta?y?ci na “Valdocco”
Dane | 16-11-2017 łowo kluczowe | Francia, FRB
2017
Ukraina – Uroczysto?ci pogrzebowe bpa Sapelaka, salezjanina
Dane | 14-11-2017 łowo kluczowe | Ucraina, UKR
2017
S?owenia – Spotkanie m?odzie?y salezja?skiej
Dane | 10-11-2017 łowo kluczowe | SLO
2017
2017
Polska – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej ks. Tadeusza Rozmusa
Dane | 08-11-2017 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2017
Wielka Brytania – Spotkanie salezjanów w formacji pocz?tkowej
Dane | 31-10-2017 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2017
Turcja – Gor?ce przyj?cie uchod?ców ze strony salezjanów
Dane | 30-10-2017 łowo kluczowe | GER, Turchia
2017
Niemcy – Po?ar wyrz?dzi? szkody w dziele salezja?skim w Würzburgu
Dane | 27-10-2017 łowo kluczowe | Germania, GER
2017
Polska – XIII Pielgrzymka ?ladami Karola Wojty?y – Robotnika
Dane | 27-10-2017 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2017
Belgia – Formacja animatorów w Farnières
Dane | 25-10-2017 łowo kluczowe | Belgio, FRB
2017
Chorwacja – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 25-10-2017 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2017
Republika Czeska – Rozmowa Prze?o?onego Generalnego z m?odzie??
Dane | 19-10-2017 łowo kluczowe | Repubblica Ceca, CEP
2017
2017
Polska – Szko?y Salezja?skie w ?wi?toch?owicach ?wi?tuj? 25 lat
Dane | 13-10-2017 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2017
Bia?oru? – Matka Reungoat z wizyt? na Bia?orusi i w Rosji
Dane | 12-10-2017 łowo kluczowe | Bielorussia
2017
Polska – Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
Dane | 10-10-2017 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2017
Rosja – 25 lat po?wi?cenia i s?u?by: salezja?ska misja na Syberii
Dane | 03-10-2017 łowo kluczowe | Russia, SLK
2017
Polska – Spotkanie Rad Szkolnych szkó? salezja?skich
Dane | 03-10-2017 łowo kluczowe | Polonia, PLS
2017
S?owacja – Ks. Titus Zeman b?ogos?awionym
Dane | 02-10-2017 łowo kluczowe | SLK, Slovacchia
2017
Republika Czeska – Zako?czenie wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 02-10-2017 łowo kluczowe | CEP, Repubblica Ceca
2017
2017
2017
Azerbejd?an – Nowa wspólnota Córek Maryi Wspomo?ycielki w Baku
Dane | 28-09-2017 łowo kluczowe | Azerbaigian, SLK
2017
Republika Czeska – Wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego
Dane | 28-09-2017 łowo kluczowe | CEP, Repubblica Ceca
2017
W?ochy – Zako?czenie kursu komunikacji spo?ecznej w „Redentore” w Bari
Dane | 21-09-2017 łowo kluczowe | Europa Centro Nord
2017
Polska – 90 lat dzie?a salezja?skiego w Lublinie
Dane | 20-09-2017 łowo kluczowe | Polonia
2017
Polska – XXV Ogólnopolskie Igrzyska M?odzie?y Salezja?skiej
Dane | 20-09-2017 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2017
Polska – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 14-09-2017 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2017
Polska – Pierwsze ?luby zakonne 12 m?odych salezjanów
Dane | 13-09-2017 łowo kluczowe | PLO, Polonia
2017
Malta – Zako?czenie wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 13-09-2017 łowo kluczowe | IRL, Malta
2017
Polska – Obchody 90-lecia obecno?ci salezjanów w Lublinie
Dane | 12-09-2017 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2017
S?owenia – Spotkanie animatorów letnich oratoriów
Dane | 08-09-2017 łowo kluczowe | SLO
2017
Polska – Ulica ?w. Jana Bosko w Toruniu
Dane | 08-09-2017 łowo kluczowe | Polonia
2017
Polska – Rozpocz?cie wizytacji nadzwyczajnej ks. Tadeusza Rozmusa
Dane | 06-09-2017 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2017
Polska – SWM “M?odzi ?wiatu”: 20 lat wolontariatu
Dane | 01-09-2017 łowo kluczowe | Polonia
2017
Niemcy – „Don Bosco Club” obchodzi 50. rocznic? istnienia
Dane | 31-08-2017 łowo kluczowe | GER, Germania
2017
Niemcy – Obchody i wspomnienie b?. Pi?tki Pozna?skiej
Dane | 25-08-2017 łowo kluczowe | Germania
2017
Polska –75. rocznica m?cze?skiej ?mierci b?. Pi?tki Pozna?skiej
Dane | 24-08-2017 łowo kluczowe | Polonia
2017
W?gry – Wideo po?wi?cone Wizycie d’Insieme na W?grzech
Dane | 22-08-2017 łowo kluczowe | Ungheria
2017
Niemcy – Obj?cie urz?du przez nowego inspektora
Dane | 17-08-2017 łowo kluczowe | Germania, GER
2017
W?gry – Zako?czenie Wizyty d’Insieme dla regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna – Sektora Wschodniego
Dane | 14-08-2017 łowo kluczowe | UNG, Europa Centro Nord, Ungheria
2017
W?gry – Formacja w centrum obrad trzeciego dnia Wizyty d’Insieme
Dane | 11-08-2017 łowo kluczowe | UNG, Europa Centro Nord, Ungheria
2017
W?gry – “B?d?cie odwa?ni!”. Zach?ta Prze?o?onego Generalnego do uczestników Wizyty d’Insieme
Dane | 10-08-2017 łowo kluczowe | Europa Centro Nord, Ungheria, UNG
2017
Irlandia – Obj?cie urz?du przez nowego inspektora ks. Eunana McDonnella
Dane | 09-08-2017 łowo kluczowe | Irlanda, IRL
2017
W?gry – Wizyta d’Insieme: wa?ny moment serdeczno?ci i komunii
Dane | 09-08-2017 łowo kluczowe | UNG, Europa Centro Nord, Ungheria
2017
W?gry – Wizyta d’Insieme Europy ?rodkowo-Pó?nocnej: Sektor Wschodni
Dane | 08-08-2017 łowo kluczowe | Europa Centro Nord, Ungheria, UNG
2017
2017
Dom Generalny – Ks. Kubíc, ?wiadek “Ko?cio?a podziemnego”
Dane | 31-07-2017 łowo kluczowe | SLK, Slovacchia
2017
Polska – Odszed? pan Wies?aw Sojka
Dane | 28-07-2017 łowo kluczowe | PLS
2017
Wielka Brytania – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 28-07-2017 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2017
Chorwacja – Ksi?dz na “Ultra Festival”. Aby nie?? Wod? ?yw?
Dane | 24-07-2017 łowo kluczowe | Croazia, CRO
2017
W?gry – Projekt Europa i “efekt Sandora”
Dane | 18-07-2017 łowo kluczowe | UNG, Ungheria
2017
S?owenia – Oratorium dla rodzin
Dane | 13-07-2017 łowo kluczowe | SLO
2017
Niemcy – Letnie ?wi?to Ksi?dza Bosko
Dane | 12-07-2017 łowo kluczowe | Germania, GER
2017
2017
W?ochy – Salezja?scy wolontariusze misyjni ?ladami Ksi?dza Bosko
Dane | 11-07-2017 łowo kluczowe | UNG, SLK, CEP
2017
Polska – Kurs Formacji Ci?g?ej
Dane | 06-07-2017 łowo kluczowe | PLO, Polonia
2017
Polska – 25-lecie Salezja?skiego O?rodka Misyjnego w Warszawie
Dane | 05-07-2017 łowo kluczowe | PLE, Polonia
2017
2017
Ukraina – Dom Ksi?dza Bosko: z “Expo Mediolan 2015” do Winnik
Dane | 04-07-2017 łowo kluczowe | Ucraina, UKR
2017
Polska – 75. rocznica m?cze?skiej ?mierci b?. ks. Józefa Kowalskiego
Dane | 04-07-2017 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2017
Polska – Spotkanie formacyjne salezjanów koadiutorów
Dane | 04-07-2017 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2017
Polska – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników Prowincji Krakowskiej
Dane | 30-06-2017 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2017
Kosowo – Rado?? s?u?enia Panu
Dane | 30-06-2017 łowo kluczowe | Kosovo
2017
Polska – ?wi?cenia diakonatu 4 salezjanów
Dane | 28-06-2017 łowo kluczowe | PLS
2017
Ukraina – ?wi?cenia biskupie ks. Witalisa Krzywickiego, salezjanina
Dane | 27-06-2017 łowo kluczowe | PLS, Ucraina
2017
2017
Wielka Brytania – ?wi?cenia kap?a?skie Kevina O’Donnella, salezjanina
Dane | 21-06-2017 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2017
Polska – Spotkanie Salezjanów Wspó?pracowników w Ja?le
Dane | 20-06-2017 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2017
Republika Czeska – Wys?anie 20 m?odych salezja?skich wolontariuszy misyjnych
Dane | 20-06-2017 łowo kluczowe | CEP, Repubblica Ceca
2017
2017
S?owacja – Konferencje po?wi?cone Czcigodnemu S?udze Bo?emu Titusowi Zemanowi
Dane | 15-06-2017 łowo kluczowe | SLK, Slovacchia
2017
Polska – “Orawa Dzieciom Afryki” po raz 16
Dane | 15-06-2017 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2017
Wielka Brytania – Ks. George Williams odszed? do Domu Ojca w wieku 101 lat
Dane | 12-06-2017 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2017
Niemcy – Rowerowa podró? z Niemiec do Wietnamu
Dane | 12-06-2017 łowo kluczowe | Germania, GER
2017
Dom Generalny – Podró? Prze?o?onego Generalnego do Poznania
Dane | 09-06-2017 łowo kluczowe | PLO, Polonia
2017
2017
2017
Polska – Konferencja Salezja?skich Inspektorii Polskich
Dane | 08-06-2017 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2017
2017
Niemcy – ?luby wieczyste
Dane | 07-06-2017 łowo kluczowe | Germania, GER
2017
Belgia - Peter Annegarn nowym prezesem “Don Bosco Network”
Dane | 06-06-2017 łowo kluczowe | Belgio
2017
Polska – 10 nowych salezjanów kap?anów
Dane | 02-06-2017 łowo kluczowe | Polonia
2017
Irlandia – Wy?wi?cono 2 nowych kap?anów salezjanów
Dane | 01-06-2017 łowo kluczowe | Irlanda, IRL
2017
Polska – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki w Studentacie Teologicznym
Dane | 31-05-2017 łowo kluczowe | PLS, Polonia
2017
S?owacja – W kierunku beatyfikacji ks. Titusa Zemana, salezjanina, m?czennika
Dane | 30-05-2017 łowo kluczowe | SLK, Slovacchia
2017
Wielka Brytania – Refleksja nad zamachem w Manchesterze
Dane | 30-05-2017 łowo kluczowe | Gran Bretagna, GBR
2017
Ukraina – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki w Korosteszowie
Dane | 30-05-2017 łowo kluczowe | Ucraina, PLS
2017
Polska – Obchody Stulecia Instytutu VDB
Dane | 29-05-2017 łowo kluczowe | Polonia
2017
Republika Czeska – Spotkanie salezjanów z Republiki Czeskiej
Dane | 25-05-2017 łowo kluczowe | CEP, Repubblica Ceca
2017
Bia?oru? – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 24-05-2017 łowo kluczowe | PLE, Bielorussia
2017
Polska – Savionalia 2017: “Id?cie i g?o?cie z Ksi?dzem Bosko”
Dane | 11-05-2017 łowo kluczowe | Polonia, PLS
2017
Ukraina – IV Spotkanie Komisji Szkó? Salezja?skich Europy SDB-CMW
Dane | 04-05-2017 łowo kluczowe | UKR, Ucraina
2017
Polska – Ogólnopolska Konsulta Rodziny Salezja?skiej
Dane | 03-05-2017 łowo kluczowe | Polonia
2017
Belgia – Nieletni migranci: przyj?cie ze strony salezja?skich o?rodków
Dane | 28-04-2017 łowo kluczowe | Belgio, FRB
2017
Dom Generalny – W kierunku beatyfikacji ks. Titusa Zemana
Dane | 27-04-2017 łowo kluczowe | SLK, Slovacchia
2017
2017
Republika Czeska – Spotkanie salezja?skich wydawnictw z Europy
Dane | 21-04-2017 łowo kluczowe | CEP, Repubblica Ceca
2017
2017
Belgia – “Misja Ksi?dza Bosko” w szkole w Tournai
Dane | 19-04-2017 łowo kluczowe | Belgio, FRB