Regiony

Ekipa

Radny regionalny Europa Środkowa i Północna: Ks JACHIMOWICZ Roman >>
Sekretarz
Nazwa:   Ks Zapala Janusz Piotr
Narodowość: Polskie (PLS)
Poprzednie zadanie: Prorektor
Email:

jzapala@

Tel: