Regiony

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
Wenezuela – Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego w inspektorii pw. ?w. ?ukasza
Dane | 05-06-2023 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2023
Dominikana - Niespodziewane tornado uderzy?o w o?rodek salezja?ski w Mao
Dane | 05-06-2023 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2023
2023
2023
2023
Meksyk – Bogaty program w ho?dzie Maryi Wspomo?ycielce w mie?cie Puebla
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | Messico, MEM
2023
Peru – “Maryja jest nosicielk? ?aski Chrystusa”
Dane | 25-05-2023 łowo kluczowe | PER, Perù
2023
Dominikana – Pi?ciu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2023
Dominikana – Pi?ciu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, ANT
2023
2023
Dominikana – Ks. Hugo Orozco ko?czy wizytacj? nadzwyczajn? w salezja?skiej inspektorii Antyli
Dane | 19-05-2023 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2023
Ekwador – “Radio El Gris”, propozycja m?odych dla m?odych
Dane | 18-05-2023 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2023
Haiti – Odporno?? ks. Attilio Stra, salezjanina
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2023
Dominikana – Kongres Krajowy Salezjanów Wspó?pracowników 2023
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana
2023
2023
Azja Wschodnia-Oceania – Sztuczna inteligencja: wyzwanie dla naszych czasów
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | Perù, PER, PER, Perù
2023
2023
Kostaryka – Dzie? M?odzie?y Salezja?skiej pod znakiem ?w. Dominika Savio
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2023
Wenezuela – Wizyta ks. inspektora we wspólnocie w Mavaca i apostolat na rzecz Janomamów
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | VEN, VEN, Venezuela, Venezuela
2023
Portoryko – Ks. Hugo Orozco odwiedza salezjanów w Portoryko
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | Porto Rico, ANT
2023
Kolumbia – Spotkanie Salezja?skiej Szko?y Ameryki z regionu ANDY-CINAB
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | Colombia, COM
2023
Wenezuela – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Rafaela Guarique
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2023
2023
Peru – Cenne towarzyszenie m?odym ludziom z Magdalena del Mar
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | PER, Venezuela, Perù
2023
Kuba – Spotkanie m?odzie?y z Santa Clara z radc? regionu Interameryka
Dane | 01-05-2023 łowo kluczowe | Cuba, ANT
2023
Wenezuela – Spotkanie przygotowawcze “Damas Salesianas”
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | VEN, COB, Venezuela
2023
USA – Tablica pami?tkowa w Szkole technicznej im. Ksi?dza Bosko w Bostonie
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2023
Ekwador – Msza ?w. z rozes?aniem 17 m?odych misjonarzy
Dane | 26-04-2023 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2023
USA – Prezes “Cançao Nova” z wizyt? w rejonie Nowego Jorku i New Jersey
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2023
Dominikana – Salezjanie opracowuj? nowe strategie z “Community Managers”
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2023
2023
Salwador – Oratorium ?wi?teczne
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2023
Portoryko – Spotkanie poszerzonej Rady Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 17-04-2023 łowo kluczowe | Porto Rico
2023
Kanada – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-04-2023 łowo kluczowe | Canada
2023
2023
Ekwador – Spotkanie M?odzie?y Shuar
Dane | 13-04-2023 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2023
2023
Kolumbia – Do?wiadczenie misyjne w kontek?cie Wielkanocy 2023
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | Colombia, COM
2023
Dominikana – Ks. Hugo Orozco z wizyt? w placówce salezja?skiej w Barahonie
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2023
Nikaragua – Droga Krzy?owa w O?rodku m?odzie?owym “Don Bosco” w Managui
Dane | 11-04-2023 łowo kluczowe | Nicaragua, Nicaragua, CAM, CAM
2023
Haiti – Posi?ki na bazie ry?u dla zagro?onej m?odzie?y na Haiti
Dane | 10-04-2023 łowo kluczowe | Haiti, HAI, Stati Uniti
2023
Boliwia – Salezja?ski Wolontariat Misyjny w “Hogar Mano Amiga”
Dane | 10-04-2023 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2023
Panama – Wys?anie grupy m?odych misjonarzy z MGS do Darién
Dane | 10-04-2023 łowo kluczowe | Panama
2023
Bóg da? Ksi?dzu Bosko wielkie serce
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | PER, Perù
2023
Panama – Ponowne otwarcie ?wi?tyni Maryi Wspomo?ycielki Wiernych
Dane | 06-04-2023 łowo kluczowe | CAM, Panama
2023
USA – Duchowe serce inspektorii SUE: Sanktuarium maryjne w Stony Point
Dane | 04-04-2023 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2023
Peru – Idziemy dalej: Wizyta d’Insieme 2023
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | PER, Interamerica, Perù
2023
Dominikana – Haita?scy imigranci mog? liczy? na zdrowe od?ywianie
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana
2023
Peru – Prze?o?ony Generalny koronuje jedn? z najstarszych figur Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 30-03-2023 łowo kluczowe | Perù, PER, PER, Perù
2023
Peru – Wizyta d’Insieme 2023: rozpocz?cie z emfaz?
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | PER, PER, Interamerica, Interamerica, Perù, Perù
2023
Peru – Prze?o?ony Generalny odwiedza salezja?skie dzie?o w Bosconia
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | Perù, PER
2023
Kolumbia – “Semillero de Comunicaciones”: szko?a, która zmienia ?ycie
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Colombia, COM
2023
Boliwia – Szko?y Ludowe Ksi?dza Bosko planuj? swoje projekty z dyrektorami
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2023
2023
2023
Boliwia – Otwarcie placówki salezja?skiej w Cobija
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2023
Salwador – Spotkanie Komisji ds. Szkó? regionu ?rodkowa Ameryka
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2023
USA – Dni animacji salezja?skiej: do?wiadczenie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2023
Wenezuela – “Jak Maryja, wsta?my, id?my s?u?y?”
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2023
Salwador – Dalsze zaanga?owanie w edukacj? salwadorskich dzieci i m?odzie?y
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2023
USA – Weekendowe spotkanie rozeznania dla salezja?skich ?wieckich misjonarzy
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2023
Kostaryka – “Warsztaty Mamy Ma?gorzaty”, opcja promuj?ca kobiety
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2023
Meksyk – Kuratorium Teologatu w Tlaquepaque
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | Messico, MEG
2023
Meksyk – Kuratorium Teologatu w Tlaquepaque
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | Messico, MEG
2023
2023
Meksyk – Nios?c nadziej? ponad granicami: m?odzi wolontariusze zmieniaj? sytuacj? w Tijuanie
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | Messico, SUO, MEG, Stati Uniti
2023
2023
Meksyk – Kuratorium salezja?skiego nowicjatu Naj?w. Serca Jezusa w Coacalco
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Messico, MEM, MEG, HAI, CAM, ANT
2023
Kolumbia – Wspomnienie b?. Alojzego Variary w setn? rocznic? jego ?mierci
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Colombia, COB
2023
2023
Meksyk – „Campo Savio 2023”: spotkanie z ?ywym Jezusem i Ksi?dzem Bosko
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | Messico, MEM
2023
Haiti – Inauguracja nowej sali komputerowej
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | HAI
2023
Kuba – Nowy krajowy zarz?d salezjanów wspó?pracowników
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Cuba
2023
Kanada – Doroczny kongres salezjanów wspó?pracowników
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Canada
2023
USA – Uczci? ?ycie i dziedzictwo Ksi?dza Bosko, pomagaj?c ubogim i potrzebuj?cym
Dane | 16-02-2023 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2023
2023
Ekwador – XXXVI Zjazd Krajowej Rady Wychowania Salezja?skiego
Dane | 15-02-2023 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2023
2023
USA – Salezjanie z Tampy ?wi?tuj? Ksi?dza Bosko
Dane | 11-02-2023 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2023
2023
USA – “Don Bosco Prep” ?wi?tuje Ksi?dza Bosko
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE
2023
Kolumbia – Wielkie ?wi?to Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | COM
2023
USA – Dzie? Inspektorii SUE i konsultacje na nowego prze?o?onego inspektorii
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE
2023
Wenezuela – Konsekracja ?wi?tyni pw. ?w. Jana Bosko w mie?cie Valencia
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2023
Kolumbia – Spotkanie dyrektorów z salezja?skiej inspektorii Medellín
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Colombia, COM
2023
Peru – ?luby wieczyste Miguela Enrique Seminario Mezaniny, salezjanina
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | PER, Perù
2023
Kostaryka – Przyrzeczenia sze?ciu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2023
Kostaryka – Przyrzeczenia sze?ciu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | CAM, Costa Rica
2023
SG – 1 lutego 2023: stulecie ?mierci b?. Alojzego Variary
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Colombia
2023
2023
Ekwador – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Fausto Siavichayego
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2023
Salwador – Przyrzeczenia 14 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2023
Boliwia – Salezja?skie dni komunikacji spo?ecznej
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | Bolivia
2023
Panama – ?w. Franciszek Salezy promotorem duchowo?ci ?wieckich
Dane | 26-01-2023 łowo kluczowe | CAM, Panama
2023
Meksyk - Przejazd rowerowy na cze?? Ksi?dza Bosko
Dane | 24-01-2023 łowo kluczowe | Messico
2023
2023
2023
Ameryka ?rodkowa – Wirtualne spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-01-2023 łowo kluczowe | CAM
2023
Kolumbia – ?lady Ksi?dza Bosko prowadz? do zmiany
Dane | 18-01-2023 łowo kluczowe | Colombia
2023
Kolumbia – Pierwsze ?luby dziesi?ciu nowicjuszy salezja?skich
Dane | 18-01-2023 łowo kluczowe | VEN, ECU, COM, BOL, Colombia
2023
Wenezuela – Ponowienie ?lubów zakonnych grupy m?odych salezjanów
Dane | 13-01-2023 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2023
Boliwia – XXI Kapitu?a Inspektorialna
Dane | 12-01-2023 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2023
Dominikana – Zjazd Salezjanów Wspó?pracowników 2023
Dane | 11-01-2023 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2023
2023
USA – Zmar? ks. Augustine Baek, szef “Salesian Missions”
Dane | 02-01-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti
2022
Wenezuela – Misyjny Dzie? Powo?aniowy
Dane | 28-12-2022 łowo kluczowe | VEN
2022
Salwador – Uczniowie szko?y “San José”
Dane | 22-12-2022 łowo kluczowe | CAM, El Salvador
2022
2022
2022
Ekwador – Krajowa Rada ds. Edukacji Salezja?skiej liczy 25 lat
Dane | 16-12-2022 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2022
Republika Dominikany – 75 lat obecno?ci salezjanów w mie?cie Jarabacoa
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2022
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Evera Quisaboniego
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | Colombia, COB
2022
Ekwador - ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Harry’ego Icazy
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2022
Gwatemala – Kapitu?a Generalna Sióstr Zmartwychwstania Pa?skiego
Dane | 05-12-2022 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2022
Ekwador – Piel?gnowa? marzenia i zbiera? owoce
Dane | 05-12-2022 łowo kluczowe | ECU
2022
Boliwia – Drugie spotkanie dotycz?ce formacji ci?g?ej
Dane | 30-11-2022 łowo kluczowe | BOL
2022
Meksyk – Rado?? i braterstwo na “Campo Juanitos 2022”
Dane | 30-11-2022 łowo kluczowe | MEM
2022
2022
Dominikana – Salezjanin misjonarz Jaques Massa Lefunavuku przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 28-11-2022 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2022
2022
USA – Rodzina Salezja?ska z Port Chester zdoby?a serce Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2022
USA – Prze?o?ony Generalny obchodzi ?wi?to Dzi?kczynienia z salezjanami w Ramsey
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2022
Ekwador – ?wi?to Wspólnoty Inspektorialnej
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2022
USA – Prze?o?ony Generalny spotyka si? ze starsz? m?odzie?? w New Rochelle
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2022
USA – Radosne spotkanie Prze?o?onego Generalnego z m?odzie??
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2022
Ekwador – Kapitu?a Inspektorii Ekwadoru
Dane | 21-11-2022 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2022
Meksyk – Kapitu?a Inspektorii Guadalajary
Dane | 21-11-2022 łowo kluczowe | Messico, MEG
2022
USA – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? wizyt? w pó?nocnej Kalifornii
Dane | 21-11-2022 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2022
USA – Prze?o?ony Generalny urzeczony ameryka?sk? m?odzie??: “Zrobili?cie na mnie niesamowite wra?enie!”
Dane | 18-11-2022 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti, Stati Uniti, SUO
2022
USA – Prze?o?ony Generalny odwiedza dzie?a we wschodniej cz??ci Los Angeles
Dane | 17-11-2022 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2022
Wenezuela – 80 lat parafii “La Santa Cruz”
Dane | 17-11-2022 łowo kluczowe | VEN
2022
USA – ?wiatowy Dzie? Ubogich: salezja?skie programy spo?eczne nios? nadziej? na przysz?o??
Dane | 14-11-2022 łowo kluczowe | Guatemala, CAM, Stati Uniti
2022
Wenezuela – Pierwsze spotkanie komisji i ekip salezja?skiej inspektorii VEN
Dane | 04-11-2022 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2022
Kolumbia – Zako?czenie obchodów 50-lecia “Fundación Servicio Juvenil”
Dane | 03-11-2022 łowo kluczowe | Colombia, COB
2022
Kolumbia – ?wiecenia kap?a?skie salezjanina diakona Wilfredo Higuery Reya
Dane | 02-11-2022 łowo kluczowe | COB, Colombia
2022
Dominikana – Salezjanie inauguruj? o?rodek ekologiczny “ECOBOSCO”
Dane | 02-11-2022 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2022
Dominikana – Zako?czenie II Salezja?skiego Kongresu Wychowania do Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 26-10-2022 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2022
Ekwador – Dzie? formacyjny dla m?odych ludzi przekazu
Dane | 25-10-2022 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2022
Meksyk – Kontynentalne spotkanie delegatów inspektorialnych ds. duszpasterstwa m?odzie?y
Dane | 24-10-2022 łowo kluczowe | Messico, MEG, Interamerica
2022
2022
Boliwia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Miguela Ángela Condo
Dane | 20-10-2022 łowo kluczowe | BOL, Bolivia
2022
Meksyk – Spotkanie delegatów ds. animacji misyjnej Ameryki
Dane | 18-10-2022 łowo kluczowe | Messico
2022
Meksyk - Przyrzeczenie dwóch nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 17-10-2022 łowo kluczowe | Messico
2022
Boliwia – Celebracja w La Paz w ho?dzie ?w. Artemide Zattiemu
Dane | 13-10-2022 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2022
2022
2022
Gwatemala – Karawana rowerowa na cze?? ?w. Artemide Zattiego
Dane | 11-10-2022 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2022
2022
Salwador – Mecz koszykówki salezjanów i marystów
Dane | 23-09-2022 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2022
Kolumbia – II Kongres Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 21-09-2022 łowo kluczowe | Colombia, COM, COB
2022
2022
Kolumbia – ?wi?to Inspektorii Bogoty
Dane | 16-09-2022 łowo kluczowe | COB, Colombia
2022
2022
Salwador – Pierwsze spotkanie animatorów Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 09-09-2022 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2022
Meksyk – Spotkanie animatorów inspektorialnych MGS
Dane | 08-09-2022 łowo kluczowe | Messico, MEG
2022
2022
Salwador – Spotkanie ekonomów salezja?skiej inspektorii Ameryki ?rodkowej
Dane | 06-09-2022 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2022
Chile – Kuratorium teologatu w Lo Cañas: formacja i misja we wspólnocie
Dane | 30-08-2022 łowo kluczowe | ECU, BOL, PER
2022
Wenezuela – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Gregory’ego Ruiza
Dane | 29-08-2022 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2022
Wenezuela - Oratoria wakacyjne dla tysi?cy m?odych ludzi
Dane | 26-08-2022 łowo kluczowe | VEN
2022
Gwatemala – Emocje i rado?? na Campo Bosco 2022
Dane | 24-08-2022 łowo kluczowe | CAM
2022
2022
Meksyk – ?luby wieczyste salezjanina Jhoniego Chamorro
Dane | 19-08-2022 łowo kluczowe | SUO, MEG
2022
2022
Malta – Zbiórka funduszy z inicjatywy BWS na rzecz Haiti
Dane | 17-08-2022 łowo kluczowe | HAI
2022
2022
2022
USA – Szkolnictwo wy?sze w ?wiecie, który si? zmienia
Dane | 12-08-2022 łowo kluczowe | Stati Uniti
2022
Kolumbia – Spotkanie delegatów i delegatek ds. Rodziny Salezja?skiej
Dane | 11-08-2022 łowo kluczowe | Colombia, COB
2022
2022
Ekwador – Rekolekcje inspektorialne z udzia?em ks. Pascuala Cháveza
Dane | 09-08-2022 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2022
Wenezuela – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Juana Luisa Arveláeza
Dane | 08-08-2022 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2022
2022
Boliwia – Obchody 50. rocznicy ?mierci bpa Cognaty, salezjanina
Dane | 02-08-2022 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2022
Kolumbia – Nowy Dom inspektorialny salezja?skiej inspektorii Bogoty
Dane | 02-08-2022 łowo kluczowe | Colombia, COB
2022
Boliwia – Rekolekcje salezjanów
Dane | 27-07-2022 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2022
2022
Dane statystyczne dotycz?ce Ko?cio?a katolickiego w Kanadzie
Dane | 26-07-2022 łowo kluczowe | Canada
2022
Meksyk – Tydzie? formacji dla dyrektorów i cz?onków Rady inspektorii MEG
Dane | 25-07-2022 łowo kluczowe | Messico, MEG
2022
2022
2022
Wenezuela – ?wi?cenia diakonatu kl. Freddy’ego Suáreza i kl. Jhoana Jaimesa
Dane | 18-07-2022 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2022
USA – Kapitu?a Inspektorii Wschodnich Stanów Zjednoczonych i Kanady
Dane | 18-07-2022 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2022
Boliwia – Izba Senatorów honoruje Salezja?ski Uniwersytet Boliwii
Dane | 15-07-2022 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2022
Meksyk – Spotkanie kwinkwenistów salezja?skich inspektorii MEM i MEG 2022
Dane | 14-07-2022 łowo kluczowe | Messico, MEM, MEG
2022
USA – Oratorium ?ywe i bogate w ró?ne akcje letnie 2022
Dane | 08-07-2022 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2022
Peru – Wa?ne mi?dzynarodowe dowarto?ciowanie kolekcji ks. Bolli
Dane | 06-07-2022 łowo kluczowe | PER, Perù
2022
Wenezuela – Druga sesja Kapitu?y Inspektorialnej
Dane | 04-07-2022 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2022
Meksyk – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu pi?ciu salezjanów
Dane | 04-07-2022 łowo kluczowe | Messico, MEG
2022
Kolumbia – Wspólnotowa odbudowa Salezja?skiej Pami?ci Historycznej
Dane | 01-07-2022 łowo kluczowe | Colombia, COB
2022
2022
USA – Kapitu?a Inspektorii Zachodnich Stanów Zjednoczonych
Dane | 24-06-2022 łowo kluczowe | SUO
2022
Meksyk – Dwaj jezuici i jeden ?wiecki zamordowani w ko?ciele
Dane | 22-06-2022 łowo kluczowe | Messico
2022
Gwatemala – “Tubylcza królowa” z Carchá dzi?kuje “Don Bosco”
Dane | 22-06-2022 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2022
Boliwia – ARTESBOL: salezja?ska sie? stacji radiowych
Dane | 21-06-2022 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2022
2022
Boliwia – Kongres wyborczy salezjanów wspó?pracowników
Dane | 16-06-2022 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2022
USA – Salezjanie w walce z prac? dzieci
Dane | 10-06-2022 łowo kluczowe | Stati Uniti
2022
Boliwia – Dom, który przyjmuje i opiekuje si? porzuconymi dziewcz?tami
Dane | 08-06-2022 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2022
Kolumbia – Spotkanie m?odzie?owych ?rodowisk kolumbijskich
Dane | 08-06-2022 łowo kluczowe | COB
2022
Ekwador – Dzie? solidarno?ci na rzecz Ukrainy
Dane | 07-06-2022 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2022
Kolumbia – Salezja?ska inspektoria Medellín niesie ?ycie
Dane | 07-06-2022 łowo kluczowe | Colombia, COM
2022
Ekwador – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej ks. Hugo Orozco
Dane | 02-06-2022 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2022
2022
USA – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu dwóch salezjanów
Dane | 31-05-2022 łowo kluczowe | SUE
2022
Ekwador – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej ks. Orozco
Dane | 30-05-2022 łowo kluczowe | ECU
2022
2022
Gwatemala – Pierwsza rodzima zakonnica z wy?szym wykszta?ceniem
Dane | 18-05-2022 łowo kluczowe | Guatemala
2022
Kolumbia – Byli wychowankowie szko?y salezja?skiej „Juan del Rizzo”
Dane | 16-05-2022 łowo kluczowe | Colombia, COB
2022
USA – Nowy o?rodek salezjanów wspó?pracowników w Hernando
Dane | 13-05-2022 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2022
SG – Wikariusz Prze?o?onego Generalnego z wizyt? w Wenezueli
Dane | 13-05-2022 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2022
Dominikana – Salezjanie z Antyli rozpoczynaj? XXII Kapitu?? Inspektorialn?
Dane | 12-05-2022 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2022
2022
Meksyk – Turniej golfa dla dobrej sprawy
Dane | 11-05-2022 łowo kluczowe | Messico, MEG
2022
Panama – Procesja ku czci Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 11-05-2022 łowo kluczowe | CAM, Panama
2022
Salwador – Szko?a salezja?ska “Santa Cecilia” otrzymuje symbole ?DM 2023
Dane | 11-05-2022 łowo kluczowe | CAM, El Salvador
2022
Salwador – Kapitu?a Inspektorii ?rodkowej Ameryki
Dane | 06-05-2022 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2022
Boliwia – Zjazd Krajowy MGS: “Czy?cie wszystko z mi?o?ci, nic na si??”
Dane | 05-05-2022 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2022
2022
Kolumbia – Zako?czenie Kapitu?y Inspektorii Bogoty
Dane | 03-05-2022 łowo kluczowe | Colombia, COB
2022
Kolumbia – 100 lat obecno?ci salezjanów w Medellín
Dane | 29-04-2022 łowo kluczowe | Colombia, COM
2022
2022
Boliwia – Zaczyna przybiera? form? salezja?ska obecno?? w Cobiji
Dane | 27-04-2022 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2022
2022
Gwatemala – Przyrzeczenia 19 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 22-04-2022 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2022
Haiti –X Kapitu?a Salezja?skiej Wizytatorii Haiti
Dane | 21-04-2022 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2022
Boliwia – Czas refleksji i spotkania salezja?skich dyrektorów
Dane | 20-04-2022 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2022
Kostaryka – Orkiestra z Cartago
Dane | 20-04-2022 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2022
Panama – M?odzi z MGS uczestnicz? w misji Wielkiego Tygodnia
Dane | 15-04-2022 łowo kluczowe | CAM, Panama
2022
Haiti – M?odzi z “Lakay” i “La Saline” walcz? z przemoc? muzyk?
Dane | 13-04-2022 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2022
2022
Haiti – Formacja animatorów w kontek?cie Paschy M?odzie?y
Dane | 06-04-2022 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2022
Wenezuela – Wzmocni? misj? wychowawcz? w ka?dej salezja?skiej placówce
Dane | 05-04-2022 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2022
SG – Skupiaj?c si? na Ukrainie, nie zapominamy o wszystkich innych
Dane | 04-04-2022 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2022
Salwador – “Chaleco TV”: nauczanie ukierunkowane na kluczowe formy komunikacji
Dane | 31-03-2022 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2022
Ekwador – Wyst?p uczniów ze Szko?y “Cristóbal Colón”
Dane | 31-03-2022 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2022
Dominikana – S?uchanie nieodzownym warunkiem dobrej komunikacji
Dane | 30-03-2022 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2022
2022
Haiti – Instalacja nowej Rady salezjanów wspó?pracowników
Dane | 28-03-2022 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2022
2022
Gwatemala – Krajowa Konsulta Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 24-03-2022 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2022
Nikaragua – Salezjanie obecni w Granadzie od 110 lat
Dane | 24-03-2022 łowo kluczowe | Nicaragua
2022
Honduras – Pe?ni? wolontariat z mi?o?ci do Ko?cio?a i m?odzie?y
Dane | 23-03-2022 łowo kluczowe | Honduras, CAM
2022
USA – ?y? Valdocco dzisiaj
Dane | 18-03-2022 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2022
KSI?DZ BOSKO ZROBI?BY TO SAMO
Dane | 11-03-2022 łowo kluczowe | PER, Venezuela, Perù
2022
2022
Peru – XV Spotkanie Sieci “Casas Don Bosco”
Dane | 09-03-2022 łowo kluczowe | PER, Perù
2022
2022
Ekwador – Tydzie? Salezja?skiego Duszpasterstwa M?odzie?owego
Dane | 09-03-2022 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2022
Salwador – Przyrzeczenia 20 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 08-03-2022 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2022
Dominikana – Salezja?ska Szko?a w Ameryce: XXIV Spotkanie “CIMAC-NAC-Mesoamérica”
Dane | 03-03-2022 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2022
USA – Wielki Post w podró?y ze ?w. Franciszkiem Salezym
Dane | 01-03-2022 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2022
Meksyk – Obchody 75-lecia obecno?ci salezjanów w mie?cie Zamora
Dane | 01-03-2022 łowo kluczowe | Messico, MEG
2022
Ekwador – Rozpocz?cie wizytacji nadzwyczajnej ks. Hugo Orozco
Dane | 01-03-2022 łowo kluczowe | ECU, Interamerica, Ecuador
2022
USA – Dzieci modl? si? o pokój na Ukrainie
Dane | 28-02-2022 łowo kluczowe | Stati Uniti
2022
Wenezuela – Pierwsza sesja Kapitu?y Inspektorialnej 2022
Dane | 25-02-2022 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2022
Boliwia – Spotkanie ekonomów i delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?y
Dane | 25-02-2022 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2022
Boliwia – “En Comunidad Fraterna”obchodzi 50-lecie
Dane | 24-02-2022 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2022
Panama – Szko?a techniczna “Don Bosco” na “Expo Máquina 2022”
Dane | 23-02-2022 łowo kluczowe | CAM, Panama
2022
Honduras – Spotkanie formacyjne online salezjanów wspó?pracownikow regionu Interameryka
Dane | 22-02-2022 łowo kluczowe | Honduras, Interamerica
2022
Wenezuela – Zarz?d ADMA rozpoczyna swoj? dzia?alno??
Dane | 21-02-2022 łowo kluczowe | VEN
2022
Republika Dominikany – “Nagroda M?odzie?owa” dedykowana ?p. ks. Luisowi Rosario SDB
Dane | 18-02-2022 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2022
Ekwador – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Inspektorii Ekwadoru
Dane | 17-02-2022 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2022
Wenezuela – Przyrzeczenia czterech nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 15-02-2022 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2022
USA – Plaga dzieci-?o?nierzy: rzut oka na salezja?skie zaanga?owanie na polu resocjalizacji
Dane | 14-02-2022 łowo kluczowe | Stati Uniti, Colombia, COM
2022
Honduras – Pielgrzymka do Bazyliki Maryjnej w Suyapa
Dane | 11-02-2022 łowo kluczowe | Honduras, CAM
2022
Ekwador – Zako?czenie rekolekcji z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 10-02-2022 łowo kluczowe | ECU, Interamerica, Ecuador
2022
Meksyk – ?wi?to Ksi?dza Bosko w mie?cie Puebla i solidarno?? spo?eczna
Dane | 09-02-2022 łowo kluczowe | MEM, Messico
2022
Salwador – Rekolekcje online salezjanów wspó?pracowników
Dane | 09-02-2022 łowo kluczowe | El Salvador
2022
Wenezuela – ?wi?to Ksi?dza Bosko z udzia?em setek ludzi m?odych
Dane | 08-02-2022 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2022
Ekwador – Rekolekcje regionu Interameryka
Dane | 05-02-2022 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2022
Meksyk – Dyplom z duchowo?ci ekologicznej
Dane | 04-02-2022 łowo kluczowe | Messico, MEG
2022
Dominikana – Forum po?wi?cone zatrudnieniu m?odzie?y i wej?ciu na rynek pracy
Dane | 03-02-2022 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2022
Gwatemala – Przyrzeczenia 15 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 01-02-2022 łowo kluczowe | Guatemala
2022
Wenezuela – ?wi?cenia diakonatu sze?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 01-02-2022 łowo kluczowe | Venezuela, VEN
2022
USA – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Petera Duoca Le
Dane | 28-01-2022 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2022
Ekwador – 12 salezjanów ponawia ?luby zakonne w ?wi?to ?w. Franciszka Salezego
Dane | 27-01-2022 łowo kluczowe | ECU, PER, BOL, Ecuador
2022
Peru – 120 lat salezja?skiej Inspektorii Peruwia?skiej
Dane | 26-01-2022 łowo kluczowe | PER, Perù
2022
2022
2022
USA – “Salesian Boys and Girls Club” karmi potrzebuj?ce dzieci z Bostonu
Dane | 21-01-2022 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2022
Wenezuela – Animacja powo?aniowa SDB i CMW
Dane | 20-01-2022 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2022
Kolumbia – Pierwsze ?luby sze?ciu salezja?skich nowicjuszy
Dane | 20-01-2022 łowo kluczowe | BOL, Colombia, PER, ECU, COM
2022
Salwador – Wychowywa? do salezja?sko?ci
Dane | 19-01-2022 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2022
Wenezuela – 7 m?odych salezjanów ponowi?o swoje ?luby zakonne
Dane | 17-01-2022 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2022
Boliwia – Wywiad z ks. Serafino Chies?, salezjaninem, misjonarzem w Kami
Dane | 14-01-2022 łowo kluczowe | BOL, Bolivia
2022
USA – “Salesian Missions” obchodzi z rado?ci? 75-lecie swojej s?u?by
Dane | 12-01-2022 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2022
Ekwador – Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 11-01-2022 łowo kluczowe | ECU
2022
USA – Zmar? ks. Lenti, autor wielu ksi??ek o Ksi?dzu Bosko
Dane | 07-01-2022 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2022
Wenezuela – Salezjanie przynosz? dary, rado?? i nadziej? ubogim z peryferii
Dane | 07-01-2022 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2022
Haiti – Zjazd salezjanów z wizytatorii Haiti
Dane | 04-01-2022 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2022
Meksyk – Lepiej zrozumie?, aby lepiej odpowiedzie?
Dane | 03-01-2022 łowo kluczowe | Messico, MEG
2022
Hiszpania – Maryja Wspomo?ycielka zdobywa kuchnie “MasterChef Junior”
Dane | 03-01-2022 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2022
Boliwia – Pod dwóch latach powraca Zjazd Wspó?braci
Dane | 03-01-2022 łowo kluczowe | BOL
2021
2021
Wenezuela – Dni Misyjno-Powo?aniowe
Dane | 27-12-2021 łowo kluczowe | VEN
2021
2021
Meksyk – Stworzy? “m?odzie?ow? agend?”: “Kroczy? z m?odzie??”
Dane | 22-12-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG
2021
Kostaryka – „CEDES Don Bosco” otrzymuje „Nagrod? Blu” za promocj? higieny
Dane | 21-12-2021 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2021
Peru – Dwaj nowi pasterze dla Ko?cio?a i salezja?skie dzie?a w Peru
Dane | 21-12-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Meksyk – Przybycie pierwszych salezjanów misjonarzy
Dane | 21-12-2021 łowo kluczowe | Messico, MEM
2021
Meksyk – Spotkanie m?odych salezjanów z domów formacyjnych
Dane | 20-12-2021 łowo kluczowe | VEN, SUO, MEM, MEG, HAI, CAM, ANT, Messico
2021
USA – Salezja?skie programy edukacyjne i spo?eczne na rzecz migrantów
Dane | 18-12-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti
2021
Meksyk – Inspektoria MEG powo?uje komisj? ds. ?rodowiska
Dane | 16-12-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG
2021
Kolumbia – Salezja?ski program adopcji na odleg?o??
Dane | 16-12-2021 łowo kluczowe | Colombia, COB
2021
Meksyk – Otwarcie salezja?skiego o?rodka “Don Bosco” dla kobiet
Dane | 15-12-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG
2021
Salwador – Rok jubileuszowy: 125 lat obecno?ci salezjanów w ?rodkowej Ameryce
Dane | 15-12-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Ekwador – Poszerzona ekipa CSFPA analizuje rok 2021 i planuje 2022
Dane | 15-12-2021 łowo kluczowe | ECU, Interamerica, Ecuador
2021
Salwador – Rozpocz?cie obchodów 125. rocznicy obecno?ci salezjanów
Dane | 14-12-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Boliwia – Spotkanie Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego
Dane | 13-12-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
SG – Nowy prze?o?ony wizytatorii Haiti: ks. Bonhomme
Dane | 10-12-2021 łowo kluczowe | HAI, Haiti
2021
Kolumbia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 10-12-2021 łowo kluczowe | Colombia, COB
2021
2021
Wenezuela – XXXI Zjazd krajowy osób odpowiedzialnych i towarzysz?cych MGS
Dane | 02-12-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Peru – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej radcy regionu Interameryka
Dane | 01-12-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie czwórki salezjanów diakonów
Dane | 01-12-2021 łowo kluczowe | Colombia, COB
2021
Ekwador – Msza ?w. ku czci ?w. Dominika Savio
Dane | 30-11-2021 łowo kluczowe | Ecuador
2021
Gwatemala – Dni skupienia salezjanów wspó?pracowników
Dane | 26-11-2021 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2021
USA – Salezja?ska wspólnota z New Rochelle obchodzi ?wi?to Dzi?kczynienia
Dane | 26-11-2021 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2021
Salwador – “FUSALMO Virtual Party”
Dane | 25-11-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Wenezuela – Salezjanie organizuj? „?wi?to dla mojej rodziny”
Dane | 25-11-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Meksyk – Otwarcie Biur Meksyka?skiej Komisji ds. Pomocy Uchod?com
Dane | 24-11-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG
2021
2021
2021
Salwador – Konferencja online dla Rodziny Salezja?skiej
Dane | 18-11-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Gwatemala – ?wi?cenia diakonatu dwóch salezja?skich kleryków
Dane | 17-11-2021 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2021
Kolumbia – Kongres misyjny salezja?skiej inspektorii Medellín
Dane | 17-11-2021 łowo kluczowe | Colombia, COM
2021
SG – W kierunku 152. Salezja?skiej Wyprawy Misyjnej: Daniel Glass
Dane | 16-11-2021 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2021
Wenezuela – Spotkanie salezjanów z domów formacyjnych
Dane | 16-11-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Ekwador – M?odzi cz?onkowie MGS budowniczymi dróg nadziei
Dane | 12-11-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
Kolumbia – Spotkanie oceny i planowania salezja?skiej inspektorii Bogoty
Dane | 09-11-2021 łowo kluczowe | Colombia, COB
2021
2021
Ekwador – Uczniowie z misji salezja?skiej w Taisha
Dane | 04-11-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2021
2021
Peru – ?ledz?c pocz?tki salezja?skiego oratorium w San Lorenzo
Dane | 29-10-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Meksyk – Spotkanie lokalnych Biur Planowania i Rozwoju
Dane | 29-10-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG
2021
Dominikana – Salezjanie z Antyli przygotowuj? si? do wej?cia na “nowe podwórka”
Dane | 27-10-2021 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2021
Nikaragua – 95 lat salezja?skiej placówki w mie?cie Masaya
Dane | 27-10-2021 łowo kluczowe | Nicaragua, CAM
2021
Wenezuela – ?luby wieczyste trzech salezjanów
Dane | 25-10-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
USA – Spotkanie formacyjne 11 salezja?skich kwinkwenistów
Dane | 22-10-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUO, SUE
2021
2021
2021
Peru – Radca regionu Interameryka spotyka si? z cz?onkami “Disciples”
Dane | 15-10-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
2021
Gwatemala – Pierwsze spotkanie m?odych z Ruchu „CERCA”
Dane | 14-10-2021 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2021
Peru – Ko?ció? o obliczu amazo?skim
Dane | 11-10-2021 łowo kluczowe | Perù, PER
2021
2021
Chile – Biuletyn Salezja?ski w Ameryce: post?py i wspó?praca
Dane | 06-10-2021 łowo kluczowe | Interamerica
2021
W?ochy – Dzi?kujemy, ksi??e Angelo!
Dane | 05-10-2021 łowo kluczowe | ECU
2021
Gwatemala – Wizyta ks. Coelho w salezja?skim prenowicjacie ?rodkowej Ameryki
Dane | 01-10-2021 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2021
Meksyk – Spotkanie kontynentalne “Don Bosco Green Alliance” Ameryki
Dane | 30-09-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG
2021
Meksyk – Salezjanie uczestnicz? w forum na rzecz budowania pokoju
Dane | 29-09-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG
2021
Ekwador – Forum dotycz?ce przygotowania do pracy i zatrudnienia m?odzie?y
Dane | 29-09-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
Peru – Obchody 130-lecia obecno?ci salezjanów
Dane | 28-09-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Wenezuela – Spotkanie ekip i komisji inspektorialnych
Dane | 28-09-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Gwatemala – Ks. Ivo Coelho odwiedza salezja?skie domy formacyjne
Dane | 27-09-2021 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2021
Honduras – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników regionu Interameryka
Dane | 27-09-2021 łowo kluczowe | CAM, Honduras
2021
Kolumbia- Wizyta animacji radcy generalnego ds. formacji
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | Colombia, COM, COB
2021
Gwatemala – Dom “Betania”: oaza dla migrantów
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | Guatemala
2021
2021
Ekwador – Zaanga?owanie: formacja w zakresie salezja?sko?ci
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
Ekwador – “Lód powo?aniowy” w salezja?skiej inspektorii Ekwadoru
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2021
Argentyna – Stulecie ?mierci bpa Giacomo Costamagni, salezjanina
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Ecuador
2021
2021
USA – Program „B.E.S.T.” realizowany przez “Don Bosco Prep”
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2021
Boliwia – W?adze rz?dowe honoruj? 125 lat obecno?ci salezjanów
Dane | 13-09-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Kolumbia – “BoscoWorld 2021”: ‘O?ywia nas nadzieja’
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | COB, Colombia
2021
Kostaryka – Rekolekcje dla animatorów MGS
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2021
Panama – Dawne warsztaty ?lusarskie
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | CAM, Panama
2021
USA – Mi?dzynarodowy Dzie? Alfabetyzacji: salezja?skie programy na rzecz edukacji m?odzie?y
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador, Stati Uniti
2021
Salwador – Rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Peru – Wizytacja nadzwyczajna ks. radcy Hugo Orozco
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Kolumbia – Prze?o?ony inspektorii Bogoty odwiedza salezja?sk? placówk? w Contratación
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | Colombia, Colombia, COB, COB
2021
Peru – Wizytacja nadzwyczajna ks. Hugo Orozco
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | Perù, Perù, PER, PER
2021
Peru – Krypta Bazyliki Maryi Wspomo?ycielki w Limie
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Ekwador – Ceremonia rozes?ania m?odych wolontariuszy misyjnych
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | Ecuador, Ecuador, ECU, ECU, ECU, Ecuador
2021
SG – Ks. Eusebio Muñoz, salezjanin, odszed? do Domu Ojca
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG
2021
USA – ?luby dwóch salezjanów
Dane | 30-08-2021 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2021
2021
Boliwia – „Proyecto Don Bosco”: 30 lat w s?u?bie dzieciom i m?odzie?y
Dane | 25-08-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
2021
Salwador – FUSALMO obchodzi 20 lat dzia?alno?ci
Dane | 25-08-2021 łowo kluczowe | CAM
2021
Meksyk – Pierwsze ?luby 12 salezja?skich nowicjuszy
Dane | 24-08-2021 łowo kluczowe | Messico, MEM
2021
Haiti – ?luby zakonne i pomoc dla rodzin
Dane | 23-08-2021 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2021
Dominikana – Ulica dedykowana salezjanom
Dane | 20-08-2021 łowo kluczowe | ANT
2021
USA – Pierwsze ?luby dwóch salezja?skich nowicjuszy
Dane | 20-08-2021 łowo kluczowe | SUE
2021
Boliwia – 125 lat obecno?ci salezjanów w kraju
Dane | 19-08-2021 łowo kluczowe | BOL
2021
Boliwia – Dzia?alno?? parafii w Portachuelo
Dane | 17-08-2021 łowo kluczowe | BOL
2021
Meksyk – Pomy?lne zako?czenie akcji “Szcz??liwe wakacje z Jezusem 2021”
Dane | 13-08-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG
2021
Ekwador – Ks. Silverio Equísoain, salezjanin, uko?czy? 100 lat ?ycia
Dane | 13-08-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2021
Boliwia – Rozeznanie mo?liwo?ci edukacyjnych w dziele w Kami
Dane | 10-08-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
SG – Spotknie online nowych delegatów ds. komunikacji spo?ecznej Ameryki
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | Interamerica
2021
Ekwador – Rekolekcje inspektorialne 2021
Dane | 05-08-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2021
Wenezuela – Bp Divassón, salezjanin: solidarno?? i nadzieja w kraju
Dane | 05-08-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Ekwador – IV Spotkanie m?odych liderów Achuar
Dane | 03-08-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2021
2021
2021
Ekwador – Dni rozeznania powo?aniowego 2021
Dane | 23-07-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
Peru – Gmina Breña honoruje salezjanów
Dane | 22-07-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Nikaragua – Pierwsze krajowe spotkanie animatorów oratoriów
Dane | 20-07-2021 łowo kluczowe | Nicaragua, CAM
2021
Meksyk – Mi?dzynarodowy kurs przygotowania do ?lubów wieczystych
Dane | 19-07-2021 łowo kluczowe | SUE, MEM, MEG, COM, COB, CAM, ANT
2021
Stany Zjednoczone – Warsztaty wirtualne dla dyrektorów z inspektorii SUE i SUO
Dane | 19-07-2021 łowo kluczowe | SUO, SUE, Stati Uniti
2021
Wenezuela – Spotkanie MGS
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Peru – Proces monitoringu i towarzyszenia salezja?skim szko?om
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Boliwia – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Boliwii
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
SG – Karta To?samo?ci Salezja?skiej Szko?y w Ameryce
Dane | 12-07-2021 łowo kluczowe | Interamerica
2021
Honduras – Rozpocz?to realizacj? projektu na rzecz m?odzie?y
Dane | 12-07-2021 łowo kluczowe | CAM, Honduras
2021
Meksyk – Dwaj salezjanie diakoni wy?wi?ceni na kap?anów
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | MEM, Messico
2021
Boliwia – “Damas Salesianas” daj? wyraz swojej mi?o?ci do ludzi
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Meksyk – ?wi?cnia kap?a?skie i diakonatu
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | MEG, Messico
2021
Meksyk – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG
2021
Wenezuela – ?wi?to Wierno?ci
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia trzech salezjanów
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE
2021
2021
Boliwia – Nowi cz?onkowie m?odzie?owej ADMA w Portachuelo
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Ekwador – ?wi?to Inspektorii w ko?ciele Maryi Wspomo?ycielki w La Tola
Dane | 18-06-2021 łowo kluczowe | Ecuador, Ecuador, ECU, ECU
2021
Peru – “Salezja?ska solidarno?? w Amazonii”
Dane | 16-06-2021 łowo kluczowe | Perù, PER
2021
Boliwia – Salezja?ska praca na rzecz dzieci niedo?ywionych i ich matek
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Honduras – Sakra ks. bpa Guilléna Soto, salezjanina
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | Honduras, CAM
2021
S?owenia – Pierwsze stacjonarne spotkanie formacyjne salezjanów
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG
2021
S?owenia – Pierwsze stacjonarne spotkanie formacyjne salezjanów
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
S?owenia – Pierwsze stacjonarne spotkanie formacyjne salezjanów
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
Ekwador – Spotkanie online m?odych ludzi przekazu
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | ECU, ECU, Ecuador, Ecuador
2021
2021
Chile – Biuletyn Salezja?ski w Ameryce: spotkanie szkoleniowo-rozwojowe
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | ECU, ANT, Interamerica
2021
Ekwador – 125 lat koled?u “Don Bosco – La Tola”
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2021
Stany Zjednoczone – Salezjanie i Mi?dzynarodowy Dzie? Niewinnych Dzieci B?d?cych Ofiarami Agresji
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Messico, Colombia, MEG, COM, Stati Uniti
2021
Stany Zjednoczone – “Salesian Missions” i “Laudato si`”
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti
2021
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia diakonatu kl. Petera Duoca Le
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | SUO
2021
Salwador – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Santa Tecla
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Gwatemala – ?wi?cenia diakonatu salezjanina Douglasa Péreza
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2021
2021
Boliwia – Seminarium szkoleniowe „Zainicjuj i ulepszaj swoj? firm?”
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Panama – 11 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | CAM, Panama
2021
Salwador – “Popo?udnia w rodzinie” w “FUSALMO”
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Dominikana – Salezjanie prowadz? kamapni? na rzecz dzieci
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2021
Boliwia – Kwartalny dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-05-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
2021
Boliwia – 31. rocznica obecno?ci Córek Boskiego Zbawiciela
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | Bolivia
2021
Kolumbia – Oficjalny komunikat dotycz?cy sytuacji w kraju
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Colombia, COM
2021
2021
Meksyk – Radca regionu Interameryka bierze udzia? w „Campobosco 2021”
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Messico, MEM
2021
2021
Boliwia – “Proyecto Don Bosco” promuje prawa cz?owieka i dzieci ulicy
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Boliwia – “Don Bosco en la Calle” w Santa Cruz
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
2021
Boliwia – Salezja?ski projekt w Kami promuj?cy niezale?no?? ?ywno?ciow?
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Haiti – Wizyta kanoniczna w La Saline
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2021
Meksyk – Kuratorium salezja?skiego nowicjatu w Coacalco
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | MEM, MEG, HAI, CAM, ANT
2021
Boliwia – “Techo Pinardi”: o?rodek pomocy dla dzieci ulicy
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Meksyk – Kuratorium Salezja?skiego Teologatu w Tlaquepaque
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | ANT, Messico, VEN, SUO, MEM, MEG, ECU, HAI
2021
Stany Zjednoczone – “Sztuka w szkole: oblicza niewinno?ci”
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | SUO
2021
SG – Odesz?o trzech kolejnych salezjanów
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | Perù, Perù, VEN, VEN, PER, PER, Venezuela, Venezuela
2021
Meksyk – Radca regionu Interameryka spotyka si? z grupami Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | Interamerica, Messico, MEM
2021
Peru – Odszed? bp Marcello Melani, salezjanin, biskup i misjonarz
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Boliwia – Spotkanie wyborcze Stowarzyszenia „Damas Salesianas”
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | BOL, Bolivia
2021
Boliwia – “Szko?y Ludowe Ksi?dza Bosko” nie przestaj? si? rozwija?
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Salwador – Wielki Tydzie? w parafii Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Ekwador – Formowa? si? jako liderzy bardziej sprawiedliwej Ameryki
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | Ecuador
2021
Kostaryka – Spotkanie Krajowej rady animatorów MGS
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2021
Wenezuela – Dzie? Misyjno-Powo?aniowy
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Haiti – “Pascha M?odzie?y” na wysokim poziomie duchowym
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2021
Kolumbia – Pascha M?odzie?y 2021
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | Colombia, COB
2021
Kolumbia – Ks. inspektor odwiedza salezja?ski nowicjat w La Ceja
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | Colombia, COM
2021
2021
Salwador – Rekolekcje online dla salezjanów wspó?pracowników
Dane | 01-04-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Ekwador – Salezja?ska praca misyjna jest kontynuowana pomimo pandemii
Dane | 01-04-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
Stany Zjednoczone – „Zielone” inicjatywy salezjanów z Richmond
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2021
Boliwia – Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 30-03-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
2021
Meksyk – Z Saltillo do Kalifornii: przyk?ad sukcesu
Dane | 29-03-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG
2021
Ekwador – Ks. Marcelo Farfán z wizyt? w postnowicjacie w Quito
Dane | 29-03-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
Boliwia – Dwie nowe aule w o?rodku edukacyjnym “Topater” w El Alto
Dane | 25-03-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Ekwador – Obchody 100-lecia “Editorial Don Bosco”
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | ECU, ECU, Ecuador, Ecuador
2021
2021
Boliwia – Ambasada japo?ska wspiera “C.E.A. Don Bosco - El Prado”
Dane | 22-03-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Ekwador – Tatiana Pesántez, nauczycielka, która o?ywi?a “Pipo”
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
Kolumbia – Wizyta przedstawiciela NGO “Red Deporte” z Hiszpanii
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | Colombia, COB
2021
2021
Haiti – Spotkanie formacyjne m?odych animatorów
Dane | 15-03-2021 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2021
2021
Meksyk – Pierwsza konferencja z cyklu „Pozna? Jezusa”
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | Messico, MEM
2021
Kostaryka – Kwartalny dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2021
Nikaragua – Wznowienie dzia?alno?ci salezja?skiego oratorium w Granadzie
Dane | 10-03-2021 łowo kluczowe | Nicaragua, CAM
2021
2021
2021
Peru – 115 lat obecno?ci salezjanów w mie?cie Piura
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Ekwador – Rozpocz?? si? kurs „Oczyma Ksi?dza Bosko”
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
2021
Peru – Wielkopostny dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Perù, PER
2021
Wenezuela – I Spotkanie salezjanów w formacji 2021
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
USA – ?wi?to ?w. Walentego w parafii “St. Mary’s”
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUO
2021
ONZ – “S?u?y? pomimo przepa?ci cyfrowej”: CMW w ONZ
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | Colombia, Colombia, Ecuador, Ecuador
2021
Kolumbia – Uczniowie z warsztatu drukarskiego
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | Colombia, COB
2021
Gwatemala – Dom “Bethania”: wsparcie dla migrantów
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2021
Salwador – Wirtualne rekolekcje salezjanów wspó?pracowników
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Kanada – Rodzina Salezja?ska obchodzi ?wi?to Ksi?dza Bosko
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | SUE
2021
Ekwador – “Oczyma Ksi?dza Bosko”: zdalny kurs formacyjny CSFPA
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | ECU, Interamerica, Ecuador
2021
Peru – “Bandery salezja?skie” dwusetlecia
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Gwatemala – 10 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2021
Gwatemala – ?wi?to Ksi?dza Bosko na placówce misyjnej w San Benito Petén
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2021
Wenezuela – Obchody uroczysto?ci ?w. Jana Bosko
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Kostaryka – „Karawana Ksi?dza Bosko”
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | CAM, Costa Rica
2021
Boliwia – Dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej w formie online
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | BOL, Bolivia
2021
Wenezuela – Prze?o?ony Generalny pozdrawia Salezja?ski Ruch M?odzie?owy
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Panama – Sympozjum po?wi?cone ?w. Franciszkowi Salezemu
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | CAM, Panama
2021
Meksyk – ?wi?cenia kap?a?skie Ernesto Solísa Péreza, salezjanina diakona
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Messico, MEM
2021
Wenezuela – Sze?ciu studentów teologii przyjmuje akolitat
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Salwador – 14 nowych cz?onków Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 22-01-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Gwatemala – Uroczysto?? “Czarnego Chrystusa” w Petén
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2021
Kolumbia – Wa?ne wydarzenie w ?yciu salezja?skiej inspektorii Bogoty
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Colombia, COB
2021
Kolumbia – Pierwsze ?luby zakonne
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Colombia, VEN, PER, ECU, COM, COB, BOL
2021
Haiti – ?wi?cenia kap?a?skie Jerry’ego Mondésira
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | HAI, Haiti
2021
Meksyk – Tydzie? formacji formatorów
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Messico, MEM, MEG, CAM, ANT
2021
Salwador – Wznowienie dzia?alno?ci w „Ciudadela Don Bosco”
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | CAM, El Salvador
2021
Haiti – Pandemia zaostrza problemy spo?eczne na Haiti
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2021
Ekwador – Pó? wieku obecno?ci w?ród Achuar
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
2021
Boliwia – Spotkanie salezjanów z inspektorii Boliwii
Dane | 04-01-2021 łowo kluczowe | BOL, Bolivia
2020
Ekwador – Pierwsze warsztaty szkoleniowe “Red América Social Salesiana”
Dane | 31-12-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Ecuador
2020
2020
2020
2020
Gwatemala – Konferencja prasowa dotycz?ca przyj?cia migrantów
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | CAM, Guatemala
2020
Kolumbia – Sanktuarium „Nuestra Señora del Carmen”
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
Salwador – FUSALMO nie przestaje stawia? na m?odzie?
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2020
Ekwador – “Marz? o byciu szcz??liwym salezjaninem w?ród ludzi”
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Salwador – ?luby wieczyste Douglasa Péreza, salezjanina
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | CAM, El Salvador
2020
Kolumbia – ?luby wieczyste Daniela Alexandera Díaza Mediny, salezjanina
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
Wenezuela – Zosta?a otwarta odnowiona siedziba postnowicjatu w Los Teques
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2020
Stany Zjednoczone – Grupa “Diego’s Boys” wspomina ks. Borgatello
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2020
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Antyli
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | ANT, ANT
2020
Kolumbia – Siedmiu nowych salezjanów diakonów
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
Gwatemala – 4 nowych cz?onków Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | CAM, Guatemala
2020
Gwatemala – Wci?? potrzebna jest pomoc
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2020
Peru – XII Krajowy Kongres MGS
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Colombia, COM, COB
2020
Boliwia – Prze?o?ony inspektorii Boliwii spotka? si? z salezjanami
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
Ekwador – Salezja?ski projekt “Pan de Vida”
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Salwador – Kolejny krok do przodu dla “Universidad Don Bosco”
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2020
Ekwador – W kierunku Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Kolumbia – Dzie? formacyjny po?wi?cony „my?li strategicznej”
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
Kolumbia – Pierwsi salezjanie, którzy przybyli do Bogoty, z orkiestr?
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
2020
2020
Gwatemala – Huragan Eta, furia natury
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | Guatemala, Guatemala, CAM, CAM
2020
Salwador – Krajowe spotkanie online salezjanów wspó?pracowników
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2020
Brazylia – Refleksja zwi?zana z IV ?wiatowym Dniem Ubogich
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
Dominikana – Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2020
Filipiny – 38. Krajowy Kongres ADMA
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Messico, MEM
2020
Dominikana – Eucharystia dzi?kczynna za projekt „budowy domów”
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2020
Stany Zjednoczone – Szko?a “St. John Bosco” zak?ada ogród spo?eczno?ciowy
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2020
Gwatemala – Ks. Castagna SDB: “Prosimy Pana o pomoc”
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2020
2020
Kolumbia – “Bosco Skills COB” w wersji 2020
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
Gwatemala – Huragan Eta dewastuje kraj. Apel salezjanów z Alta Verapaz
Dane | 09-11-2020 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2020
Paragwaj – Spotkanie salezja?skich dyrektorów z inspektorii PAR
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2020
Peru – Salezja?ska inspektoria na ulicy przy boku ubogich
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
2020
Kolumbia – ?wi?to Inspektorii Bogoty
Dane | 05-11-2020 łowo kluczowe | COB, Colombia
2020
Gwatemala – M?odzi z grupy „JESAD” gromadz? si? w dniu “Holyween”
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2020
Kolumbia – Spotkanie salezja?skich asystentów z inspektorii Bogoty
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | COB, Colombia
2020
Kambod?a – Z Kolumbii do Kambod?y z Ksi?dzem Bosko w sercu
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | COM, Colombia
2020
W?ochy – Occimiano i ks. Evasio Rabagliati, aposto? tr?dowatych
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Colombia
2020
Ekwador – XXXIII Spotkanie Rady Krajowej Edukacji Salezja?skiej
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
2020
Dominikana – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2020
Ekwador – “Reunion” MGS regionu Interameryka po dziesi?ciu latach
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | Interamerica, Ecuador
2020
Kolumbia – Spotkanie inspektorów regionu Interameryka
Dane | 21-10-2020 łowo kluczowe | Colombia, COM, Interamerica
2020
Peru – Dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | Perù, PER
2020
Boliwia – Spotkanie salezja?skich dyrektorów
Dane | 16-10-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
2020
Peru – Nowe komputery dla wychowanków Domu „Don Bosco” w Breña
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
Ekwador – Salezjanie rozpoczynaj? kampani? “Podaruj swój komputer”
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2020
Meksyk – W Guadalajarze powsta? pierwszy “Ecoclub” Rodziny Salezja?skiej
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Messico, MEG
2020
Peru – Salezjanie pomagaj? uchod?com
Dane | 08-10-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
Wenezuela – Rozpocz?cie roku salezja?skiego prenowicjatu
Dane | 05-10-2020 łowo kluczowe | Venezuela, VEN
2020
2020
2020
Ekwador – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Marcelo Tigrero
Dane | 30-09-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2020
Gwatemala – Spotkanie G?ównej Komisji Salezja?skich Szkó? Ameryki
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | Guatemala, Guatemala, CAM, CAM
2020
Boliwia – Zarz?dzanie jako?ci? edukacji technicznej w czasie COVID-19
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
Dominikana – ?wi?cenia kap?a?skie Ysidro José Ramíreza, salezjanina diakona
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2020
Ekwador – ?wi?cenia diakonatu kl. Vladimira Garcíi
Dane | 22-09-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Brazylia – Solidarne serce m?odzie?y
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | Canada, SUE
2020
Meksyk – Spotkanie formacyjne online salezjanów wspó?pracowników
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | Messico, MEM
2020
Boliwia – By? misjonarzem poprzez radio i sieci spo?eczno?ciowe
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
Kostaryka – Remont mauzoleum b?. Marii Romero, córki Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2020
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia kap?a?skie Viena Nguyena
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2020
SG – XVI Spotkanie regionalne Sieci “Salezja?ska Ameryka Spo?eczna”
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Interamerica
2020
M?ODZI PROROCY BEZ L?KU
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Venezuela, VEN
2020
Meksyk – ?wi?cenia diakonatu czterech salezja?skich kleryków
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Messico, MEM, MEG, ECU
2020
Peru – Salezjanie z Piura wspieraj? ubog? i opuszczon? ludno??
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
SG – Wirtualne spotkanie Komisji ds. formacji regionu Interameryka
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | Interamerica
2020
Boliwia – Spotkanie Stowarzyszenia “Damas Salesianas” z Boliwii i Peru
Dane | 10-09-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL, Perù
2020
Dominikana – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu dwóch salezjanów
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2020
Meksyk – ?luby wieczyste sze?ciu salezjanów
Dane | 08-09-2020 łowo kluczowe | MEG, HAI, Messico, VEN
2020
2020
Meksyk – Krajowa Konsulta online Rodziny Salezja?skiej
Dane | 04-09-2020 łowo kluczowe | MEG, Messico, MEM
2020
Panama – Bazylika ?w. Jana Bosko znów otwiera swoje podwoje
Dane | 03-09-2020 łowo kluczowe | Panama, CAM
2020
Panama – Zielona rewolucja bynajmniej nie bez znaczenia
Dane | 02-09-2020 łowo kluczowe | CAM, Panama
2020
Meksyk – Rozpocz?cie dzia?alno?ci ekipy inspektorialnej ds. pos?annictwa
Dane | 01-09-2020 łowo kluczowe | Messico, MEG
2020
Haiti – Obchody 150. rocznicy BWS
Dane | 31-08-2020 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2020
Kolumbia – Otwarcie Mi?dzyinspektorialnego O?rodka Duchowo?ci Salezja?skiej
Dane | 31-08-2020 łowo kluczowe | COM, COB, Colombia
2020
Kolumbia – Tydzie? powo?aniowy inspektorii pw. ?w. Piotra Klawera
Dane | 27-08-2020 łowo kluczowe | COB, Colombia
2020
Honduras – Salezja?ski o?rodek zawodowy pomaga rodzinom potrzebuj?cym
Dane | 26-08-2020 łowo kluczowe | Honduras, CAM
2020
Peru – Przysz?o?? dla “pirañitas”
Dane | 26-08-2020 łowo kluczowe | Perù, PER
2020
Dominikana – “Operacja Valdocco” w czasie pandemii
Dane | 21-08-2020 łowo kluczowe | ANT
2020
Gwatemala – Misja San Benito Petén czci Ksi?dza Bosko
Dane | 20-08-2020 łowo kluczowe | Guatemala
2020
Meksyk – Pierwsze ?luby zakonne w inspektorii Meksyku-Meksyk
Dane | 19-08-2020 łowo kluczowe | MEM
2020
Salwador – Ambasada ameryka?ska przekazuje maseczki ochronne
Dane | 17-08-2020 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2020
2020
Kanada – Sukces ma?ego obozu letniego 2020
Dane | 17-08-2020 łowo kluczowe | Canada
2020
Gwatemala – Salezja?ski Kongres Wirtualny po?wi?cony Ksi?dzu Bosko
Dane | 13-08-2020 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2020
SG – Salezja?ska innowacja i pr??no?? w czasie Covid-19
Dane | 12-08-2020 łowo kluczowe | Interamerica
2020
2020
Ekwador – Rekolekcje 2020
Dane | 10-08-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Kuba – 100 lat dla ks. Bruno Roccaro, salezjanina!
Dane | 04-08-2020 łowo kluczowe | Cuba, ANT
2020
Ekwador – “Wychodz?c od filmu, mo?emy da? odpowied? duszpastersk?”
Dane | 30-07-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Peru – 29 lipca: 100 lat Bazyliki Maryi Wspomo?ycielki w Limie
Dane | 29-07-2020 łowo kluczowe | Perù, PER
2020
2020
2020
2020
Salwador – M?odzi z MGS w wirtualnej ??czno?ci ze wspólnot? salezja?sk?
Dane | 17-07-2020 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2020
Honduras – Tysi?c rodzin otrzymuje artyku?y pierwszej potrzeby
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | Honduras, CAM
2020
Ekwador – Wsparcie salezjanów dla wspólnot tubylczych
Dane | 02-07-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Meksyk – Spotkanie online inspektorialnej wspólnoty Meksyku-Guadalajary
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | Messico, MEG
2020
Inspektoria Wenezueli pw. ?w. ?ukasza
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | VEN
2020
Stany Zjednoczone – “Otwórzymy nasze serca: sta?e wezwanie do mi?o?ci”
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2020
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia kap?a?skie w Port Chester
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2020
Wenezuela – Dla szkó? salezja?skich „edukacja jest spraw? serca”
Dane | 29-06-2020 łowo kluczowe | Venezuela
2020
2020
Salwador – Krajowe spotkanie kandydatów na salezjanów wspó?pracowników
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2020
Stany Zjednoczone – O?wiadczenie inspektorii SUO pot?piaj?ce rasizm
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2020
Meksyk – Ks. Filiberto González obj?? urz?d prze?o?onego inspektorii MEG
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | Messico, MEG
2020
2020
Wenezuela – Koronawirus to teraz najmniejszy problem wenezuelskich rodzin
Dane | 22-05-2020 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2020
Ekwador – Solidarno?ciowa praca w Riobamba
Dane | 21-05-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Ekwador – Wolontariusze z misj? na nowych podwórkach cyfrowych
Dane | 19-05-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Boliwia – Salezjanie przekazuj? ?ywno?? rodzinom potrzebuj?cym
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
Peru – “Anio?owie ?ywno?ci” pomagaj? ubogim
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
Meksyk – Salezjanie wspó?pracownicy z regionu Interameryka: zjednoczeni, aby odnowi? swoje przyrzeczenia
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | Canada, Porto Rico, Panama, Nicaragua, Stati Uniti, Messico, Honduras, Haiti, Cuba, El Salvador, Costa Rica
2020
2020
Gwatemala – Samochodem z Naj?wi?tszym Sakramentem ulicami miasta
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | Guatemala
2020
W?ochy – Wenezuela: salezja?ski inspektor pot?pia bezsilno?? wobec Covid-19
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | Venezuela, VEN
2020
Boliwia – Salezja?ski charyzmat w sieciach spo?eczno?ciowych
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
2020
Ekwador – Salezjanie pomagaj? 2 tys. potrzebuj?cych rodzin
Dane | 05-05-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Ecuador, ECU, ECU
2020
Honduras – ?ywno?? dla parafii w Comayagüela
Dane | 04-05-2020 łowo kluczowe | Honduras, CAM
2020
Ekwador – Salezja?scy misjonarze w?ród Shuar
Dane | 30-04-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Kolumbia – M?odzi z “Don Bosco” w Cali produkuj? maseczki
Dane | 29-04-2020 łowo kluczowe | Colombia, COM
2020
Kostaryka – „CEDES Don Bosco” produkuje maseczki ochronne z certyfikatem
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2020
Stany Zjednoczone – Zmar? biskup S. Allué, salezjanin
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, Stati Uniti, SUE, SUE
2020
Boliwia – Modlitwa ró?a?cowa online z udzia?em m?odych cz?onków ADMA
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
Stany Zjednoczone – Uczniowie “Bosco Tech” produkuj? urz?dzenia ochronne
Dane | 15-04-2020 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2020
Stany Zjednoczone – Dzia?alno?? salezjanów z New Rochelle w czasie “lockdown”
Dane | 14-04-2020 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2020
Dominikana – Pomoc dzieciom ulicy i migrantom w czasie Covid-19
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, ANT
2020
Kuba – Salezja?ska „lectio divina” online
Dane | 08-04-2020 łowo kluczowe | Cuba, ANT
2020
Peru – “Historia mi?o?ci”, która zjednoczy?a ludzi m?odych
Dane | 07-04-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
Gwatemala – Salezjanie z Petén nios? nadziej? w czasie pandemii
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | Guatemala
2020
Ekwador – Pascha M?odzie?y online: „Z domu…Jezus… moj? zach?t?”
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Haiti – Informacja i zapobieganie COVID-19
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2020
Stany Zjednoczone – Ks. Armando Oliveri, salezjanin, ko?czy 100 lat
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2020
Meksyk – Relikwie ?w. José Sáncheza del Río w salezja?skiej szkole
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Messico, MEM
2020
Meksyk – Z Kanady do Meksyku: 25 lat zaanga?owania apostolskiego z “Chavos Don Bosco”
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Messico, Canada, SUE, MEM
2020
Kostaryka – Podesz?y wiek salezjanów: Bo?y dar, za który nale?y dzi?kowa?
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2020
Ekwador – Wprowadzenie do Studium nad salezja?sko?ci?
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Meksyk – Ponad 300 uczestników “Campo Juanitos 2020”
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Messico, MEM
2020
SG – Rada Generalna w komplecie: zostali wybrani radcy regionalni
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Interamerica
2020
Wenzuela – Oko?o 600 osób korzysta z dnia dla zdrowia
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2020
Peru – Mecz, w którym zwyci??y?a przyja??
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
Honduras – Spotkanie „Valdocco 2020”
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Honduras
2020
Meksyk – “Proyecto Salesiano 2020”
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Messico, MEG, SUO
2020
Salwador – Ambasador Unii Europejskiej odwiedza salezja?sk? Fundacj? FUSALMO
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2020
2020
Meksyk – XXXV edycja Igrzysk Salezja?skich Szkó? Podstawowych z Morelia
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | Messico, MEM
2020
Gwatemala – Spotkanie delegatów krajowych ds. Rodziny Salezja?skiej
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2020
Peru – Ponad 400 osób na prezentacji Wi?zanki Prze?o?onego na rok 2020
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | Perù, PER
2020
2020
Meksyk – „Campo Savio 2020”
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | Messico, MEM
2020
Boliwia – “Proyecto Don Bosco”: punkt odniesienia dla dzieci ulicy
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
Kostaryka – Pierwsza akcja “Brygady rado?ci” CEDES Don Bosco
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2020
Meksyk – M?odzi, którzy pozostawiaj? ?lad: XIII „Expotec”
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | Messico, MEG
2020
Kolumbia – Spotkanie Komisji ds. „edu-komunikacji” Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
Meksyk – Rekolekcje dla dyrektorów dwóch salezja?skich inspektorii Meksyku
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Messico, MEM, MEG
2020
Kolumbia – Spotkanie salezjanów z inspektorii Bogoty
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
Peru – Tydzie? Katechetyczny 2020
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | PER, Perù