Regiony

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2021
Kolumbia- Wizyta animacji radcy generalnego ds. formacji
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | Colombia, COM, COB
2021
Gwatemala – Dom “Betania”: oaza dla migrantów
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | Guatemala
2021
2021
Ekwador – Zaanga?owanie: formacja w zakresie salezja?sko?ci
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
Ekwador – “Lód powo?aniowy” w salezja?skiej inspektorii Ekwadoru
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
Argentyna – Stulecie ?mierci bpa Giacomo Costamagni, salezjanina
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Ecuador
2021
2021
USA – Program „B.E.S.T.” realizowany przez “Don Bosco Prep”
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2021
Boliwia – W?adze rz?dowe honoruj? 125 lat obecno?ci salezjanów
Dane | 13-09-2021 łowo kluczowe | BOL, Bolivia
2021
Kolumbia – “BoscoWorld 2021”: ‘O?ywia nas nadzieja’
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | Colombia, COB
2021
Kostaryka – Rekolekcje dla animatorów MGS
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2021
Panama – Dawne warsztaty ?lusarskie
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | CAM, Panama
2021
USA – Mi?dzynarodowy Dzie? Alfabetyzacji: salezja?skie programy na rzecz edukacji m?odzie?y
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, Stati Uniti
2021
Salwador – Rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Peru – Wizytacja nadzwyczajna ks. radcy Hugo Orozco
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Kolumbia – Prze?o?ony inspektorii Bogoty odwiedza salezja?sk? placówk? w Contratación
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | Colombia, Colombia, COB, COB
2021
Peru – Wizytacja nadzwyczajna ks. Hugo Orozco
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | PER, PER, Perù, Perù
2021
Peru – Krypta Bazyliki Maryi Wspomo?ycielki w Limie
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Ekwador – Ceremonia rozes?ania m?odych wolontariuszy misyjnych
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador, Ecuador, Ecuador, ECU, ECU
2021
SG – Ks. Eusebio Muñoz, salezjanin, odszed? do Domu Ojca
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG
2021
USA – ?luby dwóch salezjanów
Dane | 30-08-2021 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2021
2021
Boliwia – „Proyecto Don Bosco”: 30 lat w s?u?bie dzieciom i m?odzie?y
Dane | 25-08-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
2021
Salwador – FUSALMO obchodzi 20 lat dzia?alno?ci
Dane | 25-08-2021 łowo kluczowe | CAM
2021
Meksyk – Pierwsze ?luby 12 salezja?skich nowicjuszy
Dane | 24-08-2021 łowo kluczowe | Messico, MEM
2021
Haiti – ?luby zakonne i pomoc dla rodzin
Dane | 23-08-2021 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2021
Dominikana – Ulica dedykowana salezjanom
Dane | 20-08-2021 łowo kluczowe | ANT
2021
USA – Pierwsze ?luby dwóch salezja?skich nowicjuszy
Dane | 20-08-2021 łowo kluczowe | SUE
2021
Boliwia – 125 lat obecno?ci salezjanów w kraju
Dane | 19-08-2021 łowo kluczowe | BOL
2021
Boliwia – Dzia?alno?? parafii w Portachuelo
Dane | 17-08-2021 łowo kluczowe | BOL
2021
Meksyk – Pomy?lne zako?czenie akcji “Szcz??liwe wakacje z Jezusem 2021”
Dane | 13-08-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG
2021
Ekwador – Ks. Silverio Equísoain, salezjanin, uko?czy? 100 lat ?ycia
Dane | 13-08-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2021
Boliwia – Rozeznanie mo?liwo?ci edukacyjnych w dziele w Kami
Dane | 10-08-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
SG – Spotknie online nowych delegatów ds. komunikacji spo?ecznej Ameryki
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | Interamerica
2021
Ekwador – Rekolekcje inspektorialne 2021
Dane | 05-08-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2021
Wenezuela – Bp Divassón, salezjanin: solidarno?? i nadzieja w kraju
Dane | 05-08-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Ekwador – IV Spotkanie m?odych liderów Achuar
Dane | 03-08-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2021
2021
2021
Ekwador – Dni rozeznania powo?aniowego 2021
Dane | 23-07-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
Peru – Gmina Breña honoruje salezjanów
Dane | 22-07-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Nikaragua – Pierwsze krajowe spotkanie animatorów oratoriów
Dane | 20-07-2021 łowo kluczowe | Nicaragua, CAM
2021
Meksyk – Mi?dzynarodowy kurs przygotowania do ?lubów wieczystych
Dane | 19-07-2021 łowo kluczowe | SUE, MEM, MEG, COM, COB, CAM, ANT
2021
Stany Zjednoczone – Warsztaty wirtualne dla dyrektorów z inspektorii SUE i SUO
Dane | 19-07-2021 łowo kluczowe | SUO, SUE, Stati Uniti
2021
Wenezuela – Spotkanie MGS
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Peru – Proces monitoringu i towarzyszenia salezja?skim szko?om
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Boliwia – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Boliwii
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
SG – Karta To?samo?ci Salezja?skiej Szko?y w Ameryce
Dane | 12-07-2021 łowo kluczowe | Interamerica
2021
Honduras – Rozpocz?to realizacj? projektu na rzecz m?odzie?y
Dane | 12-07-2021 łowo kluczowe | CAM, Honduras
2021
Meksyk – Dwaj salezjanie diakoni wy?wi?ceni na kap?anów
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | MEM, Messico
2021
Boliwia – “Damas Salesianas” daj? wyraz swojej mi?o?ci do ludzi
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Meksyk – ?wi?cnia kap?a?skie i diakonatu
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | MEG, Messico
2021
Meksyk – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG
2021
Wenezuela – ?wi?to Wierno?ci
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia trzech salezjanów
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE
2021
2021
Boliwia – Nowi cz?onkowie m?odzie?owej ADMA w Portachuelo
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Ekwador – ?wi?to Inspektorii w ko?ciele Maryi Wspomo?ycielki w La Tola
Dane | 18-06-2021 łowo kluczowe | Ecuador, Ecuador, ECU, ECU
2021
Peru – “Salezja?ska solidarno?? w Amazonii”
Dane | 16-06-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Boliwia – Salezja?ska praca na rzecz dzieci niedo?ywionych i ich matek
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Honduras – Sakra ks. bpa Guilléna Soto, salezjanina
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | Honduras, CAM
2021
S?owenia – Pierwsze stacjonarne spotkanie formacyjne salezjanów
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG
2021
S?owenia – Pierwsze stacjonarne spotkanie formacyjne salezjanów
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
S?owenia – Pierwsze stacjonarne spotkanie formacyjne salezjanów
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
Ekwador – Spotkanie online m?odych ludzi przekazu
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | ECU, ECU, Ecuador, Ecuador
2021
2021
Chile – Biuletyn Salezja?ski w Ameryce: spotkanie szkoleniowo-rozwojowe
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | ECU, ANT, Interamerica
2021
Ekwador – 125 lat koled?u “Don Bosco – La Tola”
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2021
Stany Zjednoczone – Salezjanie i Mi?dzynarodowy Dzie? Niewinnych Dzieci B?d?cych Ofiarami Agresji
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG, Colombia, COM, Stati Uniti
2021
Stany Zjednoczone – “Salesian Missions” i “Laudato si`”
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti
2021
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia diakonatu kl. Petera Duoca Le
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | SUO
2021
Salwador – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Santa Tecla
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Gwatemala – ?wi?cenia diakonatu salezjanina Douglasa Péreza
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2021
2021
Boliwia – Seminarium szkoleniowe „Zainicjuj i ulepszaj swoj? firm?”
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Panama – 11 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | CAM, Panama
2021
Salwador – “Popo?udnia w rodzinie” w “FUSALMO”
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Dominikana – Salezjanie prowadz? kamapni? na rzecz dzieci
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2021
Boliwia – Kwartalny dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-05-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
2021
Boliwia – 31. rocznica obecno?ci Córek Boskiego Zbawiciela
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | Bolivia
2021
Kolumbia – Oficjalny komunikat dotycz?cy sytuacji w kraju
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Colombia, COM
2021
2021
Meksyk – Radca regionu Interameryka bierze udzia? w „Campobosco 2021”
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Messico, MEM
2021
2021
Boliwia – “Proyecto Don Bosco” promuje prawa cz?owieka i dzieci ulicy
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Boliwia – “Don Bosco en la Calle” w Santa Cruz
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
2021
Boliwia – Salezja?ski projekt w Kami promuj?cy niezale?no?? ?ywno?ciow?
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Haiti – Wizyta kanoniczna w La Saline
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2021
Meksyk – Kuratorium salezja?skiego nowicjatu w Coacalco
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | MEM, MEG, HAI, CAM, ANT
2021
Boliwia – “Techo Pinardi”: o?rodek pomocy dla dzieci ulicy
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Meksyk – Kuratorium Salezja?skiego Teologatu w Tlaquepaque
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | ANT, Messico, SUO, VEN, MEM, MEG, HAI, ECU
2021
Stany Zjednoczone – “Sztuka w szkole: oblicza niewinno?ci”
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | SUO
2021
SG – Odesz?o trzech kolejnych salezjanów
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | VEN, PER, Venezuela, Perù
2021
Meksyk – Radca regionu Interameryka spotyka si? z grupami Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | Messico, MEM, Interamerica
2021
Peru – Odszed? bp Marcello Melani, salezjanin, biskup i misjonarz
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Boliwia – Spotkanie wyborcze Stowarzyszenia „Damas Salesianas”
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Boliwia – “Szko?y Ludowe Ksi?dza Bosko” nie przestaj? si? rozwija?
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Salwador – Wielki Tydzie? w parafii Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Ekwador – Formowa? si? jako liderzy bardziej sprawiedliwej Ameryki
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | Ecuador
2021
Kostaryka – Spotkanie Krajowej rady animatorów MGS
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2021
Wenezuela – Dzie? Misyjno-Powo?aniowy
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Haiti – “Pascha M?odzie?y” na wysokim poziomie duchowym
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | HAI, Haiti
2021
Kolumbia – Pascha M?odzie?y 2021
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | Colombia, COB
2021
Kolumbia – Ks. inspektor odwiedza salezja?ski nowicjat w La Ceja
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | Colombia, COM
2021
2021
Salwador – Rekolekcje online dla salezjanów wspó?pracowników
Dane | 01-04-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Ekwador – Salezja?ska praca misyjna jest kontynuowana pomimo pandemii
Dane | 01-04-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
Stany Zjednoczone – „Zielone” inicjatywy salezjanów z Richmond
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2021
Boliwia – Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 30-03-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
2021
Meksyk – Z Saltillo do Kalifornii: przyk?ad sukcesu
Dane | 29-03-2021 łowo kluczowe | Messico, MEG
2021
Ekwador – Ks. Marcelo Farfán z wizyt? w postnowicjacie w Quito
Dane | 29-03-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
Boliwia – Dwie nowe aule w o?rodku edukacyjnym “Topater” w El Alto
Dane | 25-03-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Ekwador – Obchody 100-lecia “Editorial Don Bosco”
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | ECU, ECU, Ecuador, Ecuador
2021
2021
Boliwia – Ambasada japo?ska wspiera “C.E.A. Don Bosco - El Prado”
Dane | 22-03-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2021
Ekwador – Tatiana Pesántez, nauczycielka, która o?ywi?a “Pipo”
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
Kolumbia – Wizyta przedstawiciela NGO “Red Deporte” z Hiszpanii
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | Colombia, COB
2021
2021
Haiti – Spotkanie formacyjne m?odych animatorów
Dane | 15-03-2021 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2021
2021
Meksyk – Pierwsza konferencja z cyklu „Pozna? Jezusa”
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | Messico, MEM
2021
Kostaryka – Kwartalny dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2021
Nikaragua – Wznowienie dzia?alno?ci salezja?skiego oratorium w Granadzie
Dane | 10-03-2021 łowo kluczowe | Nicaragua, CAM
2021
2021
2021
Peru – 115 lat obecno?ci salezjanów w mie?cie Piura
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Ekwador – Rozpocz?? si? kurs „Oczyma Ksi?dza Bosko”
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
2021
Peru – Wielkopostny dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Wenezuela – I Spotkanie salezjanów w formacji 2021
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
USA – ?wi?to ?w. Walentego w parafii “St. Mary’s”
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2021
ONZ – “S?u?y? pomimo przepa?ci cyfrowej”: CMW w ONZ
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | Ecuador, Ecuador, Colombia, Colombia
2021
Kolumbia – Uczniowie z warsztatu drukarskiego
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | Colombia, COB
2021
Gwatemala – Dom “Bethania”: wsparcie dla migrantów
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2021
Salwador – Wirtualne rekolekcje salezjanów wspó?pracowników
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Kanada – Rodzina Salezja?ska obchodzi ?wi?to Ksi?dza Bosko
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | SUE
2021
Ekwador – “Oczyma Ksi?dza Bosko”: zdalny kurs formacyjny CSFPA
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, Interamerica
2021
Peru – “Bandery salezja?skie” dwusetlecia
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | PER, Perù
2021
Gwatemala – 10 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2021
Gwatemala – ?wi?to Ksi?dza Bosko na placówce misyjnej w San Benito Petén
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | CAM, Guatemala
2021
Wenezuela – Obchody uroczysto?ci ?w. Jana Bosko
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Kostaryka – „Karawana Ksi?dza Bosko”
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2021
Boliwia – Dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej w formie online
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | BOL, Bolivia
2021
Wenezuela – Prze?o?ony Generalny pozdrawia Salezja?ski Ruch M?odzie?owy
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Panama – Sympozjum po?wi?cone ?w. Franciszkowi Salezemu
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | CAM, Panama
2021
Meksyk – ?wi?cenia kap?a?skie Ernesto Solísa Péreza, salezjanina diakona
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Messico, MEM
2021
Wenezuela – Sze?ciu studentów teologii przyjmuje akolitat
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2021
Salwador – 14 nowych cz?onków Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 22-01-2021 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2021
Gwatemala – Uroczysto?? “Czarnego Chrystusa” w Petén
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2021
Kolumbia – Wa?ne wydarzenie w ?yciu salezja?skiej inspektorii Bogoty
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Colombia, COB
2021
Kolumbia – Pierwsze ?luby zakonne
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | COM, COB, BOL, Colombia, VEN, PER, ECU
2021
Haiti – ?wi?cenia kap?a?skie Jerry’ego Mondésira
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2021
Meksyk – Tydzie? formacji formatorów
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | MEM, MEG, CAM, ANT, Messico
2021
Salwador – Wznowienie dzia?alno?ci w „Ciudadela Don Bosco”
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | CAM, El Salvador
2021
Haiti – Pandemia zaostrza problemy spo?eczne na Haiti
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2021
Ekwador – Pó? wieku obecno?ci w?ród Achuar
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2021
2021
Boliwia – Spotkanie salezjanów z inspektorii Boliwii
Dane | 04-01-2021 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
Ekwador – Pierwsze warsztaty szkoleniowe “Red América Social Salesiana”
Dane | 31-12-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Ecuador
2020
2020
2020
2020
Gwatemala – Konferencja prasowa dotycz?ca przyj?cia migrantów
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2020
Kolumbia – Sanktuarium „Nuestra Señora del Carmen”
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
Salwador – FUSALMO nie przestaje stawia? na m?odzie?
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | CAM, El Salvador
2020
Ekwador – “Marz? o byciu szcz??liwym salezjaninem w?ród ludzi”
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Salwador – ?luby wieczyste Douglasa Péreza, salezjanina
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2020
Kolumbia – ?luby wieczyste Daniela Alexandera Díaza Mediny, salezjanina
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
Wenezuela – Zosta?a otwarta odnowiona siedziba postnowicjatu w Los Teques
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Venezuela, VEN
2020
Stany Zjednoczone – Grupa “Diego’s Boys” wspomina ks. Borgatello
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2020
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Antyli
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | ANT, ANT
2020
Kolumbia – Siedmiu nowych salezjanów diakonów
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
Gwatemala – 4 nowych cz?onków Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2020
Gwatemala – Wci?? potrzebna jest pomoc
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2020
Peru – XII Krajowy Kongres MGS
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Perù, PER
2020
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Colombia, COM, COB
2020
Boliwia – Prze?o?ony inspektorii Boliwii spotka? si? z salezjanami
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
Ekwador – Salezja?ski projekt “Pan de Vida”
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Salwador – Kolejny krok do przodu dla “Universidad Don Bosco”
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2020
Ekwador – W kierunku Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Kolumbia – Dzie? formacyjny po?wi?cony „my?li strategicznej”
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
Kolumbia – Pierwsi salezjanie, którzy przybyli do Bogoty, z orkiestr?
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
2020
2020
Gwatemala – Huragan Eta, furia natury
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | Guatemala, Guatemala, CAM, CAM
2020
Salwador – Krajowe spotkanie online salezjanów wspó?pracowników
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2020
Brazylia – Refleksja zwi?zana z IV ?wiatowym Dniem Ubogich
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
Dominikana – Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2020
Filipiny – 38. Krajowy Kongres ADMA
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Messico, MEM
2020
Dominikana – Eucharystia dzi?kczynna za projekt „budowy domów”
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2020
Stany Zjednoczone – Szko?a “St. John Bosco” zak?ada ogród spo?eczno?ciowy
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2020
Gwatemala – Ks. Castagna SDB: “Prosimy Pana o pomoc”
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2020
2020
Kolumbia – “Bosco Skills COB” w wersji 2020
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
Gwatemala – Huragan Eta dewastuje kraj. Apel salezjanów z Alta Verapaz
Dane | 09-11-2020 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2020
Paragwaj – Spotkanie salezja?skich dyrektorów z inspektorii PAR
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2020
Peru – Salezja?ska inspektoria na ulicy przy boku ubogich
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Perù, PER
2020
2020
Kolumbia – ?wi?to Inspektorii Bogoty
Dane | 05-11-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
Gwatemala – M?odzi z grupy „JESAD” gromadz? si? w dniu “Holyween”
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2020
Kolumbia – Spotkanie salezja?skich asystentów z inspektorii Bogoty
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
Kambod?a – Z Kolumbii do Kambod?y z Ksi?dzem Bosko w sercu
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | COM, Colombia
2020
W?ochy – Occimiano i ks. Evasio Rabagliati, aposto? tr?dowatych
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Colombia
2020
Ekwador – XXXIII Spotkanie Rady Krajowej Edukacji Salezja?skiej
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
2020
Dominikana – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2020
Ekwador – “Reunion” MGS regionu Interameryka po dziesi?ciu latach
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | Interamerica, Ecuador
2020
Kolumbia – Spotkanie inspektorów regionu Interameryka
Dane | 21-10-2020 łowo kluczowe | Interamerica, Colombia, COM
2020
Peru – Dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
Boliwia – Spotkanie salezja?skich dyrektorów
Dane | 16-10-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
2020
Peru – Nowe komputery dla wychowanków Domu „Don Bosco” w Breña
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
Ekwador – Salezjanie rozpoczynaj? kampani? “Podaruj swój komputer”
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Meksyk – W Guadalajarze powsta? pierwszy “Ecoclub” Rodziny Salezja?skiej
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Messico, MEG
2020
Peru – Salezjanie pomagaj? uchod?com
Dane | 08-10-2020 łowo kluczowe | Perù, PER
2020
Wenezuela – Rozpocz?cie roku salezja?skiego prenowicjatu
Dane | 05-10-2020 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2020
2020
2020
Ekwador – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Marcelo Tigrero
Dane | 30-09-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Gwatemala – Spotkanie G?ównej Komisji Salezja?skich Szkó? Ameryki
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | CAM, Guatemala, Guatemala, CAM
2020
Boliwia – Zarz?dzanie jako?ci? edukacji technicznej w czasie COVID-19
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
Dominikana – ?wi?cenia kap?a?skie Ysidro José Ramíreza, salezjanina diakona
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2020
Ekwador – ?wi?cenia diakonatu kl. Vladimira Garcíi
Dane | 22-09-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Brazylia – Solidarne serce m?odzie?y
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | Canada, SUE
2020
Meksyk – Spotkanie formacyjne online salezjanów wspó?pracowników
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | MEM, Messico
2020
Boliwia – By? misjonarzem poprzez radio i sieci spo?eczno?ciowe
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
Kostaryka – Remont mauzoleum b?. Marii Romero, córki Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2020
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia kap?a?skie Viena Nguyena
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2020
SG – XVI Spotkanie regionalne Sieci “Salezja?ska Ameryka Spo?eczna”
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Interamerica
2020
M?ODZI PROROCY BEZ L?KU
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2020
Meksyk – ?wi?cenia diakonatu czterech salezja?skich kleryków
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | ECU, Messico, MEM, MEG
2020
Peru – Salezjanie z Piura wspieraj? ubog? i opuszczon? ludno??
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
SG – Wirtualne spotkanie Komisji ds. formacji regionu Interameryka
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | Interamerica
2020
Boliwia – Spotkanie Stowarzyszenia “Damas Salesianas” z Boliwii i Peru
Dane | 10-09-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL, Perù
2020
Dominikana – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu dwóch salezjanów
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2020
Meksyk – ?luby wieczyste sze?ciu salezjanów
Dane | 08-09-2020 łowo kluczowe | Messico, VEN, MEG, HAI
2020
2020
Meksyk – Krajowa Konsulta online Rodziny Salezja?skiej
Dane | 04-09-2020 łowo kluczowe | Messico, MEM, MEG
2020
Panama – Bazylika ?w. Jana Bosko znów otwiera swoje podwoje
Dane | 03-09-2020 łowo kluczowe | CAM, Panama
2020
Panama – Zielona rewolucja bynajmniej nie bez znaczenia
Dane | 02-09-2020 łowo kluczowe | CAM, Panama
2020
Meksyk – Rozpocz?cie dzia?alno?ci ekipy inspektorialnej ds. pos?annictwa
Dane | 01-09-2020 łowo kluczowe | MEG, Messico
2020
Haiti – Obchody 150. rocznicy BWS
Dane | 31-08-2020 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2020
Kolumbia – Otwarcie Mi?dzyinspektorialnego O?rodka Duchowo?ci Salezja?skiej
Dane | 31-08-2020 łowo kluczowe | Colombia, COM, COB
2020
Kolumbia – Tydzie? powo?aniowy inspektorii pw. ?w. Piotra Klawera
Dane | 27-08-2020 łowo kluczowe | COB, Colombia
2020
Honduras – Salezja?ski o?rodek zawodowy pomaga rodzinom potrzebuj?cym
Dane | 26-08-2020 łowo kluczowe | Honduras, CAM
2020
Peru – Przysz?o?? dla “pirañitas”
Dane | 26-08-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
Dominikana – “Operacja Valdocco” w czasie pandemii
Dane | 21-08-2020 łowo kluczowe | ANT
2020
Gwatemala – Misja San Benito Petén czci Ksi?dza Bosko
Dane | 20-08-2020 łowo kluczowe | Guatemala
2020
Meksyk – Pierwsze ?luby zakonne w inspektorii Meksyku-Meksyk
Dane | 19-08-2020 łowo kluczowe | MEM
2020
Salwador – Ambasada ameryka?ska przekazuje maseczki ochronne
Dane | 17-08-2020 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2020
2020
Kanada – Sukces ma?ego obozu letniego 2020
Dane | 17-08-2020 łowo kluczowe | Canada
2020
Gwatemala – Salezja?ski Kongres Wirtualny po?wi?cony Ksi?dzu Bosko
Dane | 13-08-2020 łowo kluczowe | CAM, Guatemala
2020
SG – Salezja?ska innowacja i pr??no?? w czasie Covid-19
Dane | 12-08-2020 łowo kluczowe | Interamerica
2020
2020
Ekwador – Rekolekcje 2020
Dane | 10-08-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Kuba – 100 lat dla ks. Bruno Roccaro, salezjanina!
Dane | 04-08-2020 łowo kluczowe | Cuba, ANT
2020
Ekwador – “Wychodz?c od filmu, mo?emy da? odpowied? duszpastersk?”
Dane | 30-07-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Peru – 29 lipca: 100 lat Bazyliki Maryi Wspomo?ycielki w Limie
Dane | 29-07-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
2020
2020
2020
Salwador – M?odzi z MGS w wirtualnej ??czno?ci ze wspólnot? salezja?sk?
Dane | 17-07-2020 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2020
Honduras – Tysi?c rodzin otrzymuje artyku?y pierwszej potrzeby
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | Honduras, CAM
2020
Ekwador – Wsparcie salezjanów dla wspólnot tubylczych
Dane | 02-07-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Meksyk – Spotkanie online inspektorialnej wspólnoty Meksyku-Guadalajary
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | Messico, MEG
2020
Inspektoria Wenezueli pw. ?w. ?ukasza
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | VEN
2020
Stany Zjednoczone – “Otwórzymy nasze serca: sta?e wezwanie do mi?o?ci”
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2020
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia kap?a?skie w Port Chester
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2020
Wenezuela – Dla szkó? salezja?skich „edukacja jest spraw? serca”
Dane | 29-06-2020 łowo kluczowe | Venezuela
2020
2020
Salwador – Krajowe spotkanie kandydatów na salezjanów wspó?pracowników
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2020
Stany Zjednoczone – O?wiadczenie inspektorii SUO pot?piaj?ce rasizm
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUO
2020
Meksyk – Ks. Filiberto González obj?? urz?d prze?o?onego inspektorii MEG
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | Messico, MEG
2020
2020
Wenezuela – Koronawirus to teraz najmniejszy problem wenezuelskich rodzin
Dane | 22-05-2020 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2020
Ekwador – Solidarno?ciowa praca w Riobamba
Dane | 21-05-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Ekwador – Wolontariusze z misj? na nowych podwórkach cyfrowych
Dane | 19-05-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Boliwia – Salezjanie przekazuj? ?ywno?? rodzinom potrzebuj?cym
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
Peru – “Anio?owie ?ywno?ci” pomagaj? ubogim
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
Meksyk – Salezjanie wspó?pracownicy z regionu Interameryka: zjednoczeni, aby odnowi? swoje przyrzeczenia
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | Honduras, Haiti, Cuba, El Salvador, Costa Rica, Canada, Porto Rico, Panama, Nicaragua, Stati Uniti, Messico
2020
2020
Gwatemala – Samochodem z Naj?wi?tszym Sakramentem ulicami miasta
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | Guatemala
2020
W?ochy – Wenezuela: salezja?ski inspektor pot?pia bezsilno?? wobec Covid-19
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2020
Boliwia – Salezja?ski charyzmat w sieciach spo?eczno?ciowych
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
2020
Ekwador – Salezjanie pomagaj? 2 tys. potrzebuj?cych rodzin
Dane | 05-05-2020 łowo kluczowe | ECU, ECU, Ecuador, Ecuador
2020
Honduras – ?ywno?? dla parafii w Comayagüela
Dane | 04-05-2020 łowo kluczowe | Honduras, CAM
2020
Ekwador – Salezja?scy misjonarze w?ród Shuar
Dane | 30-04-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Kolumbia – M?odzi z “Don Bosco” w Cali produkuj? maseczki
Dane | 29-04-2020 łowo kluczowe | Colombia, COM
2020
Kostaryka – „CEDES Don Bosco” produkuje maseczki ochronne z certyfikatem
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2020
Stany Zjednoczone – Zmar? biskup S. Allué, salezjanin
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | SUE, SUE, Stati Uniti, Stati Uniti
2020
Boliwia – Modlitwa ró?a?cowa online z udzia?em m?odych cz?onków ADMA
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
Stany Zjednoczone – Uczniowie “Bosco Tech” produkuj? urz?dzenia ochronne
Dane | 15-04-2020 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2020
Stany Zjednoczone – Dzia?alno?? salezjanów z New Rochelle w czasie “lockdown”
Dane | 14-04-2020 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2020
Dominikana – Pomoc dzieciom ulicy i migrantom w czasie Covid-19
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2020
Kuba – Salezja?ska „lectio divina” online
Dane | 08-04-2020 łowo kluczowe | Cuba, ANT
2020
Peru – “Historia mi?o?ci”, która zjednoczy?a ludzi m?odych
Dane | 07-04-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
Gwatemala – Salezjanie z Petén nios? nadziej? w czasie pandemii
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | Guatemala
2020
Ekwador – Pascha M?odzie?y online: „Z domu…Jezus… moj? zach?t?”
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Haiti – Informacja i zapobieganie COVID-19
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2020
Stany Zjednoczone – Ks. Armando Oliveri, salezjanin, ko?czy 100 lat
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2020
Meksyk – Relikwie ?w. José Sáncheza del Río w salezja?skiej szkole
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Messico, MEM
2020
Meksyk – Z Kanady do Meksyku: 25 lat zaanga?owania apostolskiego z “Chavos Don Bosco”
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | SUE, MEM, Messico, Canada
2020
Kostaryka – Podesz?y wiek salezjanów: Bo?y dar, za który nale?y dzi?kowa?
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2020
Ekwador – Wprowadzenie do Studium nad salezja?sko?ci?
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Meksyk – Ponad 300 uczestników “Campo Juanitos 2020”
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Messico, MEM
2020
SG – Rada Generalna w komplecie: zostali wybrani radcy regionalni
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Interamerica
2020
Wenzuela – Oko?o 600 osób korzysta z dnia dla zdrowia
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Venezuela, VEN
2020
Peru – Mecz, w którym zwyci??y?a przyja??
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
Honduras – Spotkanie „Valdocco 2020”
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Honduras
2020
Meksyk – “Proyecto Salesiano 2020”
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | SUO, Messico, MEG
2020
Salwador – Ambasador Unii Europejskiej odwiedza salezja?sk? Fundacj? FUSALMO
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2020
2020
Meksyk – XXXV edycja Igrzysk Salezja?skich Szkó? Podstawowych z Morelia
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | Messico, MEM
2020
Gwatemala – Spotkanie delegatów krajowych ds. Rodziny Salezja?skiej
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2020
Peru – Ponad 400 osób na prezentacji Wi?zanki Prze?o?onego na rok 2020
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
2020
Meksyk – „Campo Savio 2020”
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | Messico, MEM
2020
Boliwia – “Proyecto Don Bosco”: punkt odniesienia dla dzieci ulicy
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
Kostaryka – Pierwsza akcja “Brygady rado?ci” CEDES Don Bosco
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2020
Meksyk – M?odzi, którzy pozostawiaj? ?lad: XIII „Expotec”
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | Messico, MEG
2020
Kolumbia – Spotkanie Komisji ds. „edu-komunikacji” Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
Meksyk – Rekolekcje dla dyrektorów dwóch salezja?skich inspektorii Meksyku
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Messico, MEM, MEG
2020
Kolumbia – Spotkanie salezjanów z inspektorii Bogoty
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Colombia, COB
2020
Peru – Tydzie? Katechetyczny 2020
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Perù, PER
2020
Meksyk – ?wi?to Ksi?dza Bosko w mie?cie Puebla
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Messico, MEM
2020
Salwador – Doroczne rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2020
2020
Gwatemala – ?wi?cenia diakonatu Walter Armando Solís
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2020
2020
Kuba – Festiwal “Juan Soñador 2020”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Cuba, ANT
2020
Ekwador – Fausto i David: “tak” dla Boga i m?odzie?y na zawsze
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Ecuador
2020
Boliwia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Irineo Machaci
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
SG – Prze?o?ony Generalny z wizyt? animacji w Wenezueli
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2020
Haiti – ?wi?to Ksi?dza Bosko w La Saline
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2020
Stany Zjednoczone – Salezjanie pomagaj? bezdomnym ze wschodniego Los Angeles
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | SUO, SUO, Stati Uniti, Stati Uniti
2020
Kolumbia – Pierwsze ?luby zakonne w salezja?skim nowicjacie mi?dzynarodowym “Sagrado Corazón”
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Colombia, VEN, PER, ECU, COM, COB, CAM, BOL
2020
Gwatemala – Dzie? sportu i jedno?ci
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2020
Peru – Zjazd i ?wi?to Inspektorii 2020
Dane | 30-01-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
Boliwia – Kami, misja w chmurach
Dane | 30-01-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
SG – 24 stycznia: ?wi?to patrona Zgromadzenia i Rodziny Salezja?skiej
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2020
Stany Zjednoczone – Zjazd Inspektorii Zachodnich Stanów Zjednoczonych
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2020
Salwador – 22 nowych salezjanów wspó?pracowników w s?u?bie m?odzie?y
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2020
Boliwia – Zako?czy? si? drugi stopie? Szko?y dla salezja?skich animatorów
Dane | 23-01-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
2020
Ekwador – Rozpocz?cie projektu rozwoju dla 120 autochtonek
Dane | 22-01-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Gwatemala – Nowy rok formacyjny w CRESCO Ameryki
Dane | 21-01-2020 łowo kluczowe | CAM, Guatemala
2020
Argentyna – Spotkanie przygotowuj?ce do ?lubów wieczystych
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | ECU, BOL
2020
Kostaryka – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Jeana Paula Bethancourta
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2020
2020
Ekwador – Rodzina Salezja?ska zastanawia si? nad Wi?zank? 2020
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2020
Boliwia – Coroczny zjazd salezjanów
Dane | 15-01-2020 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2020
Republika Dominika?ska – M?odzie? salezja?ska przeciwko wylesianiu
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2020
Haiti – 12 stycznia 2020: 10 lat po trz?sieniu ziemi
Dane | 13-01-2020 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2020
Honduras – 51 osób m?odych i doros?ych przyjmuje sakrament bierzmowania
Dane | 10-01-2020 łowo kluczowe | Honduras, CAM
2020
Peru – “Dzienniczek nr 80”: ostatni dzienniczek ks. Bolli
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2020
Peru – Misje si? wzmacniaj? dzi?ki obecno?ci bpa Marcelo Melaniego
Dane | 02-01-2020 łowo kluczowe | PER, Perù
2019
Wenezuela – Alarm ?ywno?ciowy
Dane | 31-12-2019 łowo kluczowe | Venezuela
2019
Ecuador - Morte di padre Juan Bottasso, missionario e docente universitario
Dane | 26-12-2019 łowo kluczowe | Ecuador, Ecuador, Ecuador
2019
Kolumbia – Bo?onarodzeniowa misja w inspektorii Medellín
Dane | 20-12-2019 łowo kluczowe | Colombia, COM
2019
Wenezuela – O?miu salezjanów z?o?y?o ?luby wieczyste
Dane | 19-12-2019 łowo kluczowe | Venezuela, VEN
2019
Kolumbia – Wydzia? wychodz?cy na zewn?trz: formacja kanoniczna nowicjuszy SDB i nowicjuszek CMW
Dane | 17-12-2019 łowo kluczowe | Colombia, Colombia, COM, COM
2019
Demokratyczna Republika Konga – Portrety “odwa?nych mam”
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2019
Salwador – ?wi?to oratoriów
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | CAM, El Salvador
2019
Boliwia – Salezjanin diakon Moisés Ruiz Ríos wy?wi?cony na kap?ana
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2019
Peru – Dwaj nowi salezjanie kap?ani w s?u?bie m?odzie?y
Dane | 11-12-2019 łowo kluczowe | PER
2019
Kolumbia – ?luby wieczyste Evera Quisaboniego, salezjanina
Dane | 11-12-2019 łowo kluczowe | COB
2019
2019
2019
Meksyk – Campo Bosco 2019
Dane | 05-12-2019 łowo kluczowe | Messico, MEM
2019
Ekwador – Kuratorium salezja?skiego postnowicjatu w La Tola
Dane | 05-12-2019 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2019
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu w Bogocie
Dane | 04-12-2019 łowo kluczowe | Colombia, COB
2019
Salwador – Krajowe “Campo Bosco” dla m?odych liderów MGS
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2019
Kostaryka – Krajowe Spotkanie Oratoriów 2019
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2019
Stany Zjednoczone – Uczniowie salezja?skiego koled?u z Dosquebradas w NASA
Dane | 02-12-2019 łowo kluczowe | Stati Uniti, COM
2019
2019
Kolumbia – Krajowy Zjazd Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | Colombia, COB
2019
Wenezuela – 125. rocznica obecno?ci salezjanów
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2019
Stany Zjednoczone – Rodzina Salezja?ska na Konferencji M?odych Katolików
Dane | 28-11-2019 łowo kluczowe | SUO, SUE, Stati Uniti
2019
Wenezuela – Wizyta wikariusza Prze?o?onego Generalnego
Dane | 28-11-2019 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2019
2019
Stany Zjednoczone – Cz?onkowie “Torch Club of the Salesian Boys e Girls Club” pomagaj? bezdomnym
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | SUE, SUE, Stati Uniti, Stati Uniti
2019
Kolumbia – Inspektorialne “Bosco Skills”
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | Colombia, COB
2019
Ekwador – Spotkania w salezja?skiej inspektorii ekwadorskiej
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2019
Kolumbia – Festiwal Talentów w “Ciudad Don Bosco”
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | Colombia, COM
2019
Gwatemala – Rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2019
Boliwia – To, co dzieje si? w tym kraju
Dane | 19-11-2019 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2019
Ekwador – Intensywny kurs salezja?sko?ci
Dane | 19-11-2019 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2019
Boliwia – ?wieccy z Rodziny Salezja?skiej w dzia?aniu
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | Bolivia, Bolivia
2019
2019
Kolumbia - 250 dzieci i m?odzie?y wzi??o udzia? w “Interoratorios 2019”
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | Colombia, COM
2019
Boliwia - Zaatakowano w Yapacaní siedzib? “Radio-Televisión Ichilo”
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2019
Republika Dominika?ska - Doroczne spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2019
Boliwia - Protesty spo?eczne dosi?gn??y równie? dzie? salezja?skich
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | BOL, Bolivia
2019
Kolumbia - Spotkanie oceny i planowania salezja?skiej inspektorii Bogoty
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | Colombia, COB
2019
Kuba - Duchowa droga ks. Vandora
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | Cuba, ANT
2019
2019
Meksyk - 200 uczestników „Szko?y salezja?sko?ci” w mie?cie Puebla
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | Messico, MEM
2019
Ekwador - Inspektorzy z regionu Interameryka omawiaj? wspólne projekty
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | ECU, Interamerica, Ecuador
2019
Kolumbia - VI Festiwal Orkiestr Salezja?skich
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | Colombia, COB
2019
Meksyk - „Campo Cagliero” dla Mixes z Oaxaci
Dane | 21-10-2019 łowo kluczowe | Messico, MEM
2019
Boliwia - Spotkanie katechistów z salezja?skich dzie? misyjnych
Dane | 17-10-2019 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2019
Haiti - ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów diakonów
Dane | 15-10-2019 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2019
2019
Salwador - Drugie spotkanie asystentów
Dane | 14-10-2019 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2019
Boliwia - 1.400 ludzi m?odych uczestniczy?o w “Campo Bosco” w Cochabambie
Dane | 11-10-2019 łowo kluczowe | BOL, Bolivia
2019
Kolumbia - XXXV Salezja?ski Festiwal Artystyczny
Dane | 10-10-2019 łowo kluczowe | Colombia, COB
2019
Kuba – Msza ?w. w przededniu 40. rocznicy ?mierci ks. Vandora
Dane | 09-10-2019 łowo kluczowe | Cuba, ANT
2019
Wenezuela – Ks. Luigi Cocco: misjonarz w Amazonii wenezuelskiej
Dane | 07-10-2019 łowo kluczowe | Venezuela
2019
Wenezuela – Ks. Luigi Cocco: misjonarz w Amazonii wenezuelskiej
Dane | 07-10-2019 łowo kluczowe | Venezuela
2019
Ekwador – XI Ogólnokrajowe Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 04-10-2019 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2019
Gwatemala – Nowy salezjanin kap?an dla m?odzie?y ze ?rodkowej Ameryki
Dane | 03-10-2019 łowo kluczowe | CAM, Guatemala
2019
Ekwador – Przekaziciele mi?o?ci Jezusa i salezja?skiego charyzmatu
Dane | 02-10-2019 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2019
2019
Gwatemala – Wizytacja nadzwyczajna ks. Timothy’ego Plocha
Dane | 27-09-2019 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2019
Panama – Krajowe Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 26-09-2019 łowo kluczowe | Panama, CAM
2019
Kolumbia – ?wi?to Inspektorii Bogoty
Dane | 25-09-2019 łowo kluczowe | Colombia, COB
2019
Stany Zjednoczone – Ewangelizowa? wychowuj?c i wychowywa? ewangelizuj?c
Dane | 24-09-2019 łowo kluczowe | Stati Uniti
2019
W?ochy – Kolejne “Harambée” i 150. ekspedycja misyjna
Dane | 24-09-2019 łowo kluczowe | Panama
2019
Ekwador - VIII Konferencja IUS Ameryki: razem w s?u?bie m?odzie?y
Dane | 20-09-2019 łowo kluczowe | Ecuador
2019
Republika Dominika?ska – Sie? dzie? i us?ug spo?ecznych na rzecz m?odzie?y zagro?onej
Dane | 20-09-2019 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana
2019
Wenezuela – XXX Krajowe spotkanie ADMA
Dane | 20-09-2019 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2019
Kolombia – III Krajowe spotkanie MGS
Dane | 20-09-2019 łowo kluczowe | Colombia, COM, COB
2019
Republika Dominika?ska – Ks. Ivo Coelho odwiedza inspektori? Antyli
Dane | 19-09-2019 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2019
Wenezuela – Coraz powa?niejszy kryzys dotykaj?cy szko??
Dane | 19-09-2019 łowo kluczowe | Venezuela
2019
Kostaryka – Spotkanie delegatów ds. formacji z regionu Interameryka
Dane | 18-09-2019 łowo kluczowe | Costa Rica, Interamerica
2019
2019
Kolumbia – ?wi?to patronalne parafii “Dzieci?tka Jezus”
Dane | 12-09-2019 łowo kluczowe | Colombia, COB
2019
Haiti – Wizyta ks. Ivo Coelho
Dane | 11-09-2019 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2019
Kanada – Spotkanie ekonomów inspektorialnych z regionów Interameryka i Ameryka Cono Sud
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | Interamerica, Canada, SUE
2019
Haiti – Odpowiednie kszta?cenie zawodowe m?odzie?y
Dane | 06-09-2019 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2019
2019
Ekwador – Wolontariat w rodzinie: “mo?na pomaga? jako rodzina”
Dane | 05-09-2019 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2019
2019
Meksyk – Pierwsze ?luby 8 nowicjuszy
Dane | 29-08-2019 łowo kluczowe | MEG, HAI, ANT, Messico, MEM
2019
Wenezuela – Rekolekcje dla salezjanów z Wenezueli
Dane | 28-08-2019 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2019
Amazonia: ludno?? i wspólnoty katolickie
Dane | 28-08-2019 łowo kluczowe | Ecuador
2019
Amazonia: ludno?? i wspólnoty katolickie
Dane | 28-08-2019 łowo kluczowe | Ecuador
2019
Amazonia: ludno?? i wspólnoty katolickie
Dane | 28-08-2019 łowo kluczowe | Ecuador
2019
Stany Zjednoczone – Pierwsze ?luby
Dane | 26-08-2019 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2019
SG – 25 sierpnia: 50. rocznica ?mierci b?. Marii Troncatti
Dane | 23-08-2019 łowo kluczowe | Ecuador
2019
2019
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 22-08-2019 łowo kluczowe | Colombia
2019
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 21-08-2019 łowo kluczowe | Colombia
2019
Stany Zjednoczone – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 21-08-2019 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2019
Gwatemala – Kuratorium w CRESCO
Dane | 21-08-2019 łowo kluczowe | Guatemala
2019
Stany Zjednoczone – 11 ?wieckich misjonarzy wyjedzie w roku 2019/2020
Dane | 20-08-2019 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2019
Salwador – Uniwersytet “Don Bosco” otwiera Obserwatorium “Micro Macro”
Dane | 20-08-2019 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2019
Ekwador – Spotkanie cz?onków Rady Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-08-2019 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2019
Gwatemala – Ks. Ploch z wizyt? w studentacie filozoficznym
Dane | 19-08-2019 łowo kluczowe | Interamerica, Guatemala, CAM
2019
Kolumbia – “EnfocaTV”, dziennik telewizyjny inspektorii Medellin
Dane | 16-08-2019 łowo kluczowe | COM, Colombia
2019
2019
Haiti – Ceremonia wr?czenia dyplomów
Dane | 14-08-2019 łowo kluczowe | Haiti
2019
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 13-08-2019 łowo kluczowe | Colombia
2019
Stany Zjednoczone – Refleksje animatora z “Camp Savio” w Bellflower
Dane | 09-08-2019 łowo kluczowe | Stati Uniti
2019
2019
Kolumbia – Kuratorium postnowicjatu w Copacabana
Dane | 06-08-2019 łowo kluczowe | COB, ANT, Colombia, COM
2019
Kanada – “Jezus jest moim superbohaterem!”
Dane | 05-08-2019 łowo kluczowe | Canada, SUE
2019
Meksyk – Kurs przygotowania do ?lubów wieczystych
Dane | 02-08-2019 łowo kluczowe | Messico, MEM, CAM
2019
Ekwador – III Spotkanie Salezja?skich Prokur Misyjnych Ameryki ?aci?skiej
Dane | 01-08-2019 łowo kluczowe | Ecuador, Interamerica
2019
Kolumbia – Kuratorium salezja?skiego nowicjatu w La Ceja
Dane | 01-08-2019 łowo kluczowe | Colombia, COM
2019
Panama – ?wi?to?? jest tak?e dla ciebie i dla wspó?ma??onka
Dane | 30-07-2019 łowo kluczowe | CAM, Panama
2019
Wenezuela – ?luby wieczyste Juana Luisa Arveláeza, salezjanina
Dane | 30-07-2019 łowo kluczowe | Venezuela, VEN
2019
Kolumbia – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Bogoty
Dane | 30-07-2019 łowo kluczowe | COB, Colombia
2019
2019
Kolumbia – 43 lata MGS w Kolumbii
Dane | 26-07-2019 łowo kluczowe | Colombia, COB
2019
Stany Zjednoczone – Kapitu?a Inspektorii Zachodnich Stanów Zjednoczonych
Dane | 25-07-2019 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2019
Gwatemala – Zjazd oratoriów w Carchá
Dane | 25-07-2019 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2019
Wenezuela – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Enmanuela Coliny
Dane | 25-07-2019 łowo kluczowe | Venezuela, VEN
2019
Peru – V Kongres Salezja?skiego Duszpasterstwa Rodzin
Dane | 24-07-2019 łowo kluczowe | PER, Perù
2019
Kolumbia – “Bosco al Patio 2019”
Dane | 23-07-2019 łowo kluczowe | Colombia, COB
2019
2019
Haiti – Otwarcie szko?y technicznej
Dane | 17-07-2019 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2019
Kolumbia – Mi?dzyinspektorialne spotkanie asystentów
Dane | 17-07-2019 łowo kluczowe | Colombia, COM, COB
2019
Ekwador – Salezjanin i pi?karz: sposób, by dotrze? do m?odych z Amazonii
Dane | 16-07-2019 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2019
Salwador – Przemierzaj?c ?wiat na ?y?wach z Ksi?dzem Bosko w sercu
Dane | 16-07-2019 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2019
Meksyk – Spotkanie wszystkich salezjanów z inspektorii Miasta Meksyk
Dane | 15-07-2019 łowo kluczowe | Messico, MEM
2019
Boliwia – Rekolekcje Rodziny Salezja?skiej
Dane | 12-07-2019 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2019
Kolumbia – Kurs komunikacji spo?ecznej dla nowicjuszy z La Ceja
Dane | 11-07-2019 łowo kluczowe | Colombia, COM
2019
Stany Zjednoczone – Formowa? formatorów salezjanów wspó?pracowników
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | Stati Uniti
2019
Meksyk – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu
Dane | 05-07-2019 łowo kluczowe | Messico, MEM, ANT
2019
Ekwador – Wa?ne wydarzenia dla salezja?skiej inspektorii Ekwadoru
Dane | 03-07-2019 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2019
Panama – Campo Bosco 2019
Dane | 28-06-2019 łowo kluczowe | CAM, Panama
2019
2019
Nikaragua – Nowe mo?liwo?ci edukacyjne m?odzie?y
Dane | 26-06-2019 łowo kluczowe | Nicaragua, CAM
2019
Kostaryka – Wielka uroczysto?? “Corpus Domini”
Dane | 26-06-2019 łowo kluczowe | Costa Rica
2019
Wenezuela – Campo Bosco: “Zawsze rado?ni, zawsze ?wi?ci”
Dane | 25-06-2019 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2019
Ekwador – Ks. Pio, ca?e ?ycie z ubog? ludno?ci?
Dane | 21-06-2019 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2019
Stany Zjednoczone – Spotkanie m?odzie?y po?wi?cone Soborowi Watyka?skiemu II
Dane | 20-06-2019 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2019
Stany Zjednoczone – Obecno?? w?ród m?odzie?y to sekret przekazania charyzmatu
Dane | 20-06-2019 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2019
Peru – Obchody „Corpus Domini” w salezja?skim koled?u w Cusco
Dane | 20-06-2019 łowo kluczowe | PER, Perù
2019
Gwatemala – IX edycja Dni Salezjanina Koadiutora
Dane | 20-06-2019 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2019
2019
Stany Zjednoczone – Rodzina Salezja?ska uczestniczy w Kongresie OIEC
Dane | 14-06-2019 łowo kluczowe | Stati Uniti
2019
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 11-06-2019 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2019
SG – Mianowanie nowego prze?o?onego inspektorii Kolumbii-Bogoty
Dane | 11-06-2019 łowo kluczowe | COM, COB
2019
Meksyk – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 07-06-2019 łowo kluczowe | Messico, MEM
2019
Peru – Kapitu?a Inspektorialna 2019: czas oceny i rozeznania
Dane | 05-06-2019 łowo kluczowe | PER, Perù
2019
2019
Boliwia – “Historyczne zdj?cia, które mówi?”
Dane | 04-06-2019 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2019
Gwatemala – Ma?y salezja?ski szpital dla najubo?szych
Dane | 03-06-2019 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2019
Salwador – 400 ludzi m?odych odda?o ho?d Maryi Wspomo?ycielce
Dane | 03-06-2019 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2019
W?ochy – IV stopie? Szko?y Salezja?sko?ci - 2019
Dane | 31-05-2019 łowo kluczowe | Ecuador
2019
Stany Zjednoczone – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki w mie?cie Haverstraw
Dane | 31-05-2019 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2019
Salwador – Spotkanie “CIMAC-NAC-Mesoamérica” 2019
Dane | 30-05-2019 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2019
Boliwia – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 30-05-2019 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2019
2019
Kanada – 55 ludzi m?odych uczestniczy w “Youth Arise 2019”
Dane | 29-05-2019 łowo kluczowe | Canada, SUE
2019
Republika Dominika?ska – PROFAJ: ka?dego roku salezjanie szkol? ponad 100 m?odych liderów
Dane | 23-05-2019 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2019
Boliwia – Peregrynacja ludowa ku czci Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 23-05-2019 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2019
Panama – Dar ks. Ángela Fernándeza Artime dla „Valdocco Ameryki”
Dane | 22-05-2019 łowo kluczowe | CAM, Panama
2019
Ekwador – Oko?o 300 uczestników spotkania ministrantów
Dane | 21-05-2019 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2019
Meksyk – Igrzyska Mi?dzyoratoryjne 2019
Dane | 17-05-2019 łowo kluczowe | Messico, MEM
2019
Salwador – Kapitu?a Inspektorii ?rodkowej Ameryki
Dane | 17-05-2019 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2019
Republika Dominika?ska – Kapitu?a Inspektorii Antyli
Dane | 17-05-2019 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2019
Peru – “W ka?dym zak?tku Peru czcimy nasz? Matk?”
Dane | 16-05-2019 łowo kluczowe | Perù, PER
2019
Kolumbia – Kapitu?a Inspektorii Medellín
Dane | 16-05-2019 łowo kluczowe | Colombia, COM
2019
Stany Zjednoczone – Doroczne spotkanie NASN
Dane | 15-05-2019 łowo kluczowe | SUO, SUE, Stati Uniti
2019
2019
2019
Wenezuela – Druga sesja Kapitu?y Inspektorialnej
Dane | 13-05-2019 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2019
Kolumbia – Kapitu?a Inspektorii Bogoty
Dane | 10-05-2019 łowo kluczowe | COB, Colombia
2019
W?ochy – Zako?czono w?oskie wydanie dzie?a ks. Arthura J. Lentiego, salezjanina
Dane | 08-05-2019 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2019
Meksyk – Kapitu?a Inspektorii Guadalajary
Dane | 08-05-2019 łowo kluczowe | Messico, MEG
2019
Honduras – “Nie dla narkotyków”: kampania aktualna i konieczna
Dane | 07-05-2019 łowo kluczowe | Honduras, CAM
2019
2019
Meksyk – Kapitu?a Inspektorii MEM
Dane | 03-05-2019 łowo kluczowe | Messico, MEM
2019
Kolumbia – Muzyka bez przemocy i wykluczenia
Dane | 03-05-2019 łowo kluczowe | Colombia, COM
2019
Kostaryka – Diecezjalna Pascha M?odzie?y
Dane | 02-05-2019 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2019
Kolumbia – Pascha Powo?aniowa
Dane | 30-04-2019 łowo kluczowe | Colombia, COM
2019
Meksyk – Igrzyska Szkó? Przygotowawczych
Dane | 25-04-2019 łowo kluczowe | Messico
2019
Haiti – Kapitu?a inspektorialna salezjanów z Haiti
Dane | 24-04-2019 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2019
Salwador – Wsparcie edukacji m?odzie?y dzi?ki stypendiom
Dane | 19-04-2019 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2019
Haiti – Dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-04-2019 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2019
Meksyk – Trzeci stopie? Szko?y Salezja?sko?ci
Dane | 16-04-2019 łowo kluczowe | MEM, Messico
2019
Kostaryka – “Hogares Don Bosco” w Ameryce ?rodkowej
Dane | 15-04-2019 łowo kluczowe | Costa Rica, CAM
2019
Kolumbia – Spotkanie koordynatorów lokalnych ds. komunikacji spo?ecznej
Dane | 15-04-2019 łowo kluczowe | Colombia, COM
2019
2019
Ekwador – Rozes?anie 27 m?odych ?wieckich misjonarzy
Dane | 09-04-2019 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2019
Stany Zjednoczone – Ks. Timothy Ploch odwiedza „Don Bosco Prep”
Dane | 05-04-2019 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE
2019
Republika Dominika?ska – Wychowanie jest spraw? serca
Dane | 03-04-2019 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2019
Haiti – Sesja formacji ci?g?ej „Towarzyszenie i rozeznanie”
Dane | 02-04-2019 łowo kluczowe | HAI, Haiti
2019
Kolumbia – II Spotkanie kierownictwa Rodziny Salezja?skiej
Dane | 02-04-2019 łowo kluczowe | COB
2019
Kolumbia – Mi?dzyinspektorialne spotkanie salezjanów koadiutorów
Dane | 01-04-2019 łowo kluczowe | Colombia
2019
Wenezuela – Pogrzeb ks. Jose Romualdo Godoya, salezjanina
Dane | 28-03-2019 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2019
Gwatemala – Spotkanie salezjanów w formacji z inspektorii ?rodkowej Ameryki
Dane | 27-03-2019 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2019
Ekwador – Spotkanie ekipy koordynacyjnej IUS Ameryki
Dane | 25-03-2019 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2019
Ekwador – W kierunku stulecia “Editorial Don Bosco”
Dane | 22-03-2019 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2019
2019
Meksyk – Igrzyska Salezja?skich Szkó? Podstawowych
Dane | 21-03-2019 łowo kluczowe | Messico, MEG
2019
Haiti – Spotkanie Stowarzyszenia „Mama Ma?gorzata”
Dane | 21-03-2019 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2019
Boliwia – „Campobosquito 2019”
Dane | 20-03-2019 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2019
Stany Zjednoczone – Rekolekcje po?wi?cone salezja?skiej animacji
Dane | 18-03-2019 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2019
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia kap?a?skie Gustavo Ramireza, salezjanina diakona
Dane | 15-03-2019 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2019
Kolumbia – Rodzina Salezja?ska uczestniczy w “Expocatólica 2019”
Dane | 14-03-2019 łowo kluczowe | Colombia, COB
2019
2019
Peru – Rozwija? poprzez muzyk?: cel salezjanów z Calca
Dane | 11-03-2019 łowo kluczowe | PER, Perù
2019
2019
Salwador – Rozpocz?cie letniej dzia?alno?ci oratorium FUSALMO w Soyapango
Dane | 11-03-2019 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2019
Meksyk – Spotkanie salezja?skich grup misyjnych
Dane | 08-03-2019 łowo kluczowe | Messico, MEG
2019
Boliwia – Rozpocz?to projekt polepszenia produkcji na obszarach wiejskich
Dane | 07-03-2019 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2019
Ekwador – Tydzie? Powo?aniowy dla m?odzie?y z Sierra i Amazonii
Dane | 06-03-2019 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2019
Boliwia – IV Krajowy Zjazd MGS
Dane | 05-03-2019 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2019
Salwador – ?wi?cenia kap?a?skie czterech salezjanów diakonów
Dane | 04-03-2019 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2019
Ekwador – M?odzi kre?l? profil salezjanina dla wspó?czesnej m?odzie?y
Dane | 01-03-2019 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2019
Gwatemala – Szko?a salezja?ska dla ?wieckich
Dane | 27-02-2019 łowo kluczowe | CAM, Guatemala
2019
Meksyk – Dwunastu uczniów “St. Francis High School” na misji w Tijuanie
Dane | 26-02-2019 łowo kluczowe | Messico, SUO, MEG
2019
2019
Boliwia – Krajowe spotkanie ADMA
Dane | 20-02-2019 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2019
Meksyk – Odby?o si? Kuratorium salezja?skiego studentatu teologicznego w Tlaquepaque
Dane | 19-02-2019 łowo kluczowe | Messico, MEM, MEG, HAI, ANT
2019
Gwatemala – Salezja?skie oratorium w wiosce Cobanerita
Dane | 18-02-2019 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2019
Argentyna – Byli wychowankowie z Ameryki s? z papie?em Franciszkiem
Dane | 15-02-2019 łowo kluczowe | Interamerica
2019
2019
Gwatemala – ?wi?cenia dwóch salezjanów
Dane | 14-02-2019 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2019
2019
Wenezuela – ?DM dla m?odych Wenezuelczyków
Dane | 13-02-2019 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2019
2019
Gwatemala – Procesja ku czci Ksi?dza Bosko w San Benito Petén
Dane | 11-02-2019 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2019
Kolumbia – ?luby wieczyste
Dane | 08-02-2019 łowo kluczowe | Colombia, COM
2019
Kolumbia – Ameryka?skie seminarium po?wi?cone formacji w postnowicjacie
Dane | 07-02-2019 łowo kluczowe | Colombia, Interamerica
2019
Stany Zjednoczone – „Don Bosco Prep” obchodzi ?wi?to Ksi?dza Bosko
Dane | 07-02-2019 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2019
Boliwia – 1500 ludzi m?odych na spotkaniu “Proyecto Don Bosco”
Dane | 07-02-2019 łowo kluczowe | BOL, Bolivia
2019
Kuba – Kolejny etap Programu formacji animatorów m?odzie?y
Dane | 06-02-2019 łowo kluczowe | Cuba, ANT
2019
2019
Ekwador – Tysi?ce m?odych czci Ksi?dza Bosko sportem
Dane | 05-02-2019 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2019
Panama – Nowe ?ycie “Valdocco Ameryki” po ?DM
Dane | 30-01-2019 łowo kluczowe | Panama
2019
Panama – Przes?anie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego z Panamy
Dane | 29-01-2019 łowo kluczowe | Panama
2019
Meksyk – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Tijuanie
Dane | 29-01-2019 łowo kluczowe | Messico, MEG
2019
Panama – Dzie? spotka?, pozdrowie? i przes?a?
Dane | 25-01-2019 łowo kluczowe | Panama
2019
2019
Meksyk – ?wi?to ?w. Franciszka Salezego w jad?odajni “Padre Chava”
Dane | 25-01-2019 łowo kluczowe | Messico, MEG
2019
2019
Panama2019: oficjalna statystyka ?DM
Dane | 25-01-2019 łowo kluczowe | Panama
2019
Panama – Przybycie Papie?a i spotkanie MGS
Dane | 24-01-2019 łowo kluczowe | Panama
2019
Stany Zjednoczone – Uczniowie “Don Bosco Prep” w Marszu dla ?ycia
Dane | 24-01-2019 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2019
2019
Panama – ?DM m?odych tubylców, przed Panam?2019
Dane | 23-01-2019 łowo kluczowe | Panama
2019
2019
Panama2019 w liczbach
Dane | 23-01-2019 łowo kluczowe | Panama
2019
Panama – Otwarcie Muzem Ksi?dza Bosko w ramach projektu „Valdocco”
Dane | 23-01-2019 łowo kluczowe | CAM, Panama
2019
Panama – Prezydent Republiki Panamy przyjmuje Prze?o?onego Generalnego
Dane | 23-01-2019 łowo kluczowe | CAM, Panama
2019
Panama – ?wiatowe Dni M?odzie?y (?DM) 2019 w Panamie
Dane | 22-01-2019 łowo kluczowe | Panama
2019
SG – Panama 2019: przygotowania do ?DM w relacji Renato Cursiego
Dane | 21-01-2019 łowo kluczowe | Panama
2019
Panama – Ks. Fabio Attard dotar? do Panamy na ?DM 2019
Dane | 21-01-2019 łowo kluczowe | CAM, Panama
2019
“Jóvenes en Salida - M?odzi wychodz?cy”
Dane | 18-01-2019 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2019
Republika Dominika?ska – “M?odzie? wychodz?ca”: Ko?ció? misyjny
Dane | 18-01-2019 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2019
2019
Wenezuela – 17 osób b?dzie reprezentowa? inspektori? ?w. ?ukasza w Panamie
Dane | 17-01-2019 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2019
Kanada – 32 ludzi m?odych z MGS wyje?d?a do Panamy
Dane | 17-01-2019 łowo kluczowe | Canada, SUE
2019
Kolumbia – Pierwsze ?luby
Dane | 15-01-2019 łowo kluczowe | COM, Colombia
2019
Wenezuela – Pierwsza sesja Kapitu?y Inspektorialnej VEN
Dane | 11-01-2019 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2019
2019
Kolumbia – M?odzi Wenezuelczycy rozpoczynaj? nowicjat
Dane | 08-01-2019 łowo kluczowe | Colombia, VEN, COM
2019
Peru – Uhonorowanie i wspomnienie ks. Luisa Fassio
Dane | 07-01-2019 łowo kluczowe | PER, Perù
2019
Ekwador – Bo?e Narodzenie z my?l? o najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 02-01-2019 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2018
Meksyk – Spotkanie m?odych z Colimy w kontek?cie KG28
Dane | 31-12-2018 łowo kluczowe | Messico, MEG
2018
Kanada – Przyrzeczenia dwóch nowych salezjanek wspó?pracownic
Dane | 31-12-2018 łowo kluczowe | Canada, SUE
2018
Haiti – ?wi?to Niepokalanego Pocz?cia NMP w Cite Soleil
Dane | 24-12-2018 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2018
Kolumbia – Rozes?anie misjonarzy do Choco
Dane | 21-12-2018 łowo kluczowe | Colombia, COM
2018
Gwatemala – Bo?e Narodzenie dla 350 dzieci z peryferii miasta Gwatemala
Dane | 19-12-2018 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2018
Boliwia – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 18-12-2018 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2018
Nikaragua – Opcja preferencyjna: wybór na rzecz m?odych w trudnej sytuacji
Dane | 17-12-2018 łowo kluczowe | Nicaragua, CAM
2018
Meksyk – Inspektorialne “Campo Bosco” dla 84 m?odych
Dane | 14-12-2018 łowo kluczowe | Messico, MEM
2018
SG – Mianowanie nowego prze?o?onego inspektorii Meksyku-Meksyk
Dane | 13-12-2018 łowo kluczowe | Messico, MEM
2018
Peru – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanów misjonarzy z Wietnamu
Dane | 12-12-2018 łowo kluczowe | PER, Perù
2018
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie Fabiana i Sergio
Dane | 11-12-2018 łowo kluczowe | Colombia, COB
2018
Meksyk – Spotkanie inspektorialne lokalnych animatorów duszpasterstwa
Dane | 10-12-2018 łowo kluczowe | Messico, MEG
2018
Kolumbia – Konkurs zespo?ów muzycznych w Brazylii
Dane | 06-12-2018 łowo kluczowe | Colombia, COB
2018
Peru – Lekcje ksi?dza Ugo de Censi
Dane | 05-12-2018 łowo kluczowe | PER, Perù
2018
Indie – Konwergencja w celu wzmocnienia oddzia?ywania
Dane | 05-12-2018 łowo kluczowe | Perù
2018
Ekwador – Spotkanie poszerzonej ekipy w Quito
Dane | 04-12-2018 łowo kluczowe | Ecuador, ECU
2018
Kolumbia – Pierwsze spotkanie inspektorialne grupy „Mama Ma?gorzata”
Dane | 30-11-2018 łowo kluczowe | Colombia, COM
2018
Kolumbia – ?wi?cenia diakonatu pi?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 27-11-2018 łowo kluczowe | Colombia, COB
2018
Meksyk – “Campo Savio” m?odych z inspektorii Miasta Meksyk
Dane | 23-11-2018 łowo kluczowe | Messico, MEM
2018
Meksyk – Salezja?skie spojrzenie na karawany migrantów
Dane | 21-11-2018 łowo kluczowe | Messico, MEG
2018
Republika Dominika?ska – Rozpocz?to projekt “Marzenia i nadzieje dzieci”
Dane | 21-11-2018 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2018
Gwatemala – ?wi?cenia diakonatu kl. Ericka Francisco Gonzáleza, salezjanina
Dane | 20-11-2018 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2018
Kolumbia – Spotkanie ?wiatowego Zarz?du Stowarzyszenia By?ych Wychowanków
Dane | 16-11-2018 łowo kluczowe | COM, Colombia
2018
2018
Boliwia – “VIA Don Bosco” docenia towarzyszenie m?odzie?y
Dane | 14-11-2018 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2018
Gwatemala – Festiwal dzieci misyjnych
Dane | 14-11-2018 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2018
Ekwador – Mi?dzynarodowe „Campobosco” salezja?skich skautów
Dane | 13-11-2018 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2018
Meksyk – Ks. González odwiedza “Piedras Negras”
Dane | 09-11-2018 łowo kluczowe | MEG
2018
2018
2018
Honduras – Wizyta ks. Basañesa w salezja?skiej wspólnocie w Comayagüela
Dane | 06-11-2018 łowo kluczowe | Honduras, CAM
2018
Ekwador – Salezja?ska Politechnika otwiera nowy budynek
Dane | 05-11-2018 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2018
Kolumbia – V Festiwal Orkiestr Salezja?skich
Dane | 05-11-2018 łowo kluczowe | Colombia, COB
2018
Gwatemala – M?odzi w formacji
Dane | 02-11-2018 łowo kluczowe | Guatemala
2018
Gwatemala – Ks. Basañes odwiedza salezja?sk? misj? w San Benito Petén
Dane | 31-10-2018 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2018
Republika Dominika?ska – Spotkanie inspektorów regionu Interameryka
Dane | 31-10-2018 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2018
Meksyk – Spotkanie wspólnej formacji salezjanów i ?wieckich
Dane | 26-10-2018 łowo kluczowe | MEM, Messico
2018
2018
Gwatemala – Dom dla tych, którzy go potrzebuj?
Dane | 23-10-2018 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2018
Kuba – Spotkanie po?wi?cone ksi?dzu Vandorowi
Dane | 23-10-2018 łowo kluczowe | ANT, Cuba
2018
Meksyk – Pierwszy salezja?ski “kampus” katechetyczny
Dane | 22-10-2018 łowo kluczowe | Messico, MEG
2018
Boliwia – Ponad 850 m?odych na spotkaniu „Wezwani do nadziei”
Dane | 22-10-2018 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2018
Republika Dominika?ska – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?y
Dane | 19-10-2018 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, ANT
2018
Haiti – Forum M?odzie?y
Dane | 19-10-2018 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2018
Kuba – Szko?a dorocznej formacji salezjanów wspó?pracowników
Dane | 18-10-2018 łowo kluczowe | Cuba, ANT
2018
Panama – XIII Inspektorialny Kongres Kszta?cenia Techniczno-Zawodowego
Dane | 16-10-2018 łowo kluczowe | Panama, CAM
2018
Nikaragua – Warsztaty dla animatorów i Msza ?w. w perspektywie ?DM 2019
Dane | 16-10-2018 łowo kluczowe | Nicaragua, CAM
2018
Salwador – M?odzie?owa sztuka “w marynarce”
Dane | 12-10-2018 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2018
Kolumbia – Salezja?ski Festiwal Artystyczny 2018
Dane | 12-10-2018 łowo kluczowe | Colombia, COB
2018
Panama – ?DM 2019 czekaj? na m?odych z ca?ego ?wiata: zapisz si?!
Dane | 11-10-2018 łowo kluczowe | Panama, CAM
2018
Gwatemala – ?luby wieczyste Waltera Armando Solísa Culajaya
Dane | 11-10-2018 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2018
Kolumbia – Przywróci? “salezja?sk? pami?? historyczn?”
Dane | 10-10-2018 łowo kluczowe | Colombia, COB
2018
Wenezuela – Spotkanie proboszczów i dyrektorów dzie? salezja?skich
Dane | 10-10-2018 łowo kluczowe | Venezuela, VEN
2018
Haiti – Nowa rada prowincjalna salezjanów wspó?pracowników
Dane | 09-10-2018 łowo kluczowe | Haiti, HAI
2018
Kolumbia – Spotkanie Rad inspektorialnych inspektorii Bogoty i Medellin
Dane | 05-10-2018 łowo kluczowe | Colombia, COM, COB
2018
Panama – Relikwia b?. abpa Romero przyby?a do Bazyliki ?w. Jana Bosko
Dane | 04-10-2018 łowo kluczowe | CAM, Panama
2018
Boliwia – Wizytacja nadzwyczajna ks. Timothy’ego Plocha
Dane | 03-10-2018 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2018
Wenezuela – Wys?anie na misje 15 m?odych wolontariuszy
Dane | 02-10-2018 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2018
Ekwador – X Krajowe Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 01-10-2018 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2018
Gwatemala – Dzie? uwra?liwienia na przyjmowanie migrantów
Dane | 27-09-2018 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2018
2018
W?ochy – Biskupi Wenezueli blisko narodu, podtrzymuj?c nadziej?
Dane | 25-09-2018 łowo kluczowe | Venezuela
2018
2018
Salwador – Kontynentalne Spotkanie Komunikacji Spo?ecznej – Ameryka
Dane | 24-09-2018 łowo kluczowe | El Salvador, CAM
2018
Stany Zjednoczone – Spotkanie salezja?skich ?wieckich misjonarzy
Dane | 21-09-2018 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2018
Kolumbia – ?wi?to Inspektorii Bogoty
Dane | 20-09-2018 łowo kluczowe | Colombia, COB
2018
Stany Zjednoczone – ?luby wieczyste Petera Duoc Le, salezjanina
Dane | 19-09-2018 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2018
Wenezuela – Krajowe spotkanie ADMA
Dane | 19-09-2018 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2018
Meksyk – Odpowiedzialni i cz?onkowie MGS spotykaj? si? w Tlaquepaque
Dane | 18-09-2018 łowo kluczowe | Messico, MEG
2018
Peru – Spotkanie Komisji ds. formacji regionu Interameryka
Dane | 13-09-2018 łowo kluczowe | Interamerica, Perù
2018
Stany Zjednoczone – Jak powiedzie? “kocham ci?”, nie mówi?c tego
Dane | 12-09-2018 łowo kluczowe | SUO, Stati Uniti
2018
Kanada – Wizyta stoj?ca pod znakiem rado?ci
Dane | 11-09-2018 łowo kluczowe | Canada, SUE
2018
Kolumbia – Patronalne ?wi?to Bo?ego Dzieci?tka Jezus
Dane | 10-09-2018 łowo kluczowe | COB, Colombia
2018
Stany Zjednoczone – ?luby wieczyste trójki salezjanów
Dane | 10-09-2018 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2018
2018
Gwatemala – Puchar “Don Bosco 2018”
Dane | 05-09-2018 łowo kluczowe | CAM, Guatemala
2018
2018
2018
Kolumbia – Spotkanie formacyjne salezjanów i ?wieckich kierowników
Dane | 31-08-2018 łowo kluczowe | Colombia, COB
2018
Kolumbia – XVIII Krajowy Kongres ADMA
Dane | 30-08-2018 łowo kluczowe | Colombia, COM
2018
Gwatemala – Kiedy film inspiruje ?ycie
Dane | 30-08-2018 łowo kluczowe | Guatemala
2018
Republika Dominika?ska – Wybrano nowego prezesa By?ych Wychowanków/Wychowanek Salezja?skich
Dane | 28-08-2018 łowo kluczowe | ANT, Repubblica Dominicana
2018
Meksyk – Pierwsze ?luby 15 m?odzie?ców
Dane | 27-08-2018 łowo kluczowe | MEM, Messico
2018
Gwatemala - “Kuratorium” CRESCO
Dane | 24-08-2018 łowo kluczowe | Guatemala, CAM
2018
Stany Zjednoczone – Wys?anie siedmiu ?wieckich na misje
Dane | 24-08-2018 łowo kluczowe | Stati Uniti
2018
Ekwador – Mobilno?? m?odzie?y w Ameryce stanowi wyzwanie
Dane | 23-08-2018 łowo kluczowe | Ecuador
2018
2018
Kostaryka – Przybywaj? relikwie ?DM
Dane | 22-08-2018 łowo kluczowe | Costa Rica
2018
Stany Zjednoczone – Misjonarz w wieku 85 lat: ks. José Santa Bibiana
Dane | 22-08-2018 łowo kluczowe | Stati Uniti
2018
Peru – Diakon José Luis wy?wi?cony na kap?ana
Dane | 21-08-2018 łowo kluczowe | Perù
2018
Meksyk - César i Luis Ángel: salezjanie na zawsze
Dane | 17-08-2018 łowo kluczowe | Messico, MEM
2018
Stany Zjednoczone – Kursy propedeutyczne w “Don Bosco Cristo Rey”
Dane | 14-08-2018 łowo kluczowe | SUE, Stati Uniti
2018
Ekwador – Mobilno?? ludno?ci a misja salezja?ska
Dane | 13-08-2018 łowo kluczowe | ECU, Ecuador
2018
Panama – Dzie? modlitwy o pokój w Nikaragui
Dane | 13-08-2018 łowo kluczowe | Nicaragua, CAM, Panama
2018
Wenezuela – Wyzwanie dla Pedro
Dane | 10-08-2018 łowo kluczowe | VEN, Venezuela
2018
Boliwia – Formacja animatorów
Dane | 09-08-2018 łowo kluczowe | Bolivia, BOL
2018
Ekwador – Ks. Basañes: wyzwanie zwi?zane z prac? misyjn? to kroczenie z m?odymi migrantami
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, Interamerica
2018
Kolumbia – Podró? szkoleniowa w celu ulepszenia projektów na rzecz rozwoju
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | Colombia, PER, ECU, COB