Regiony

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2020
W?ochy – COVID-19: sytuacja w inspektorii lombardzko-emilia?skiej
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | ILE, Italia
2020
W?ochy – Zdalne “s?ówko na dzie? dobry” z „Opere Sociali Don Bosco”
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | Italia, ILE
2020
W?ochy – “Salesiani per il Sociale APS”: #Noicis(t)iamo
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia
2020
Hiszpania – Inspektoria ?w. Jakuba Wi?kszego silnie dotkni?ta pandemi? koronawirusa
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM, Spagna
2020
2020
Egipt – Dydaktyka na odleg?o??: program szko?y “Don Bosco” w Kairze
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Egitto, MOR
2020
Hiszpania – Solidarno??, by pokona? koronawirusa
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Spagna
2020
Portugalia – Sanktuarium z Mogofores transmituje Eucharysti? na Facebooku
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
W?ochy – Wywiad z ks. Alfredem Maravill?, nowym radc? ds. misji
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Portugalia – 45 ludzi m?odych na spotkaniu w o?rodku m?odzie?owym w Bicesse
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR
2020
Sytuacja w Syrii i obecno?? salezjanów w tym kraju
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | MOR, Siria
2020
Syria – Maher Al Saloom: “Wojna wewn?trzna jest gorsza od bomb”
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | MOR, Siria
2020
W?ochy – Salezjanie a koronawirus: chocia? na odleg?o??, ale zawsze w s?u?bie m?odzie?y
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, ISI, ISI
2020
SG – Rada Generalna w komplecie: zostali wybrani radcy regionalni
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Mediterranea
2020
Hiszpania – Salezja?skie szko?y nie przestaj? anga?owa? si? na polu szkoleniowym
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2020
2020
W?ochy – Odpowied? na sytuacj? kryzysow? zwi?zan? z COVID-19 w duchu solidarno?ci i kreatywno?ci
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | INE, IME, ILE, ICP, Italia, ISI
2020
Portugalia – 2800 sportowców na 5. edycji “Corrida Salesianos”
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
Hiszpania – 33. edycja Krajowej Nagrody “Don Bosco”
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2020
Albania – Poznanie i dzielenie si? w ramach edukacji integracyjnej
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | Albania, IME
2020
Kamerun – Weekend duchowo?ci m?odzie?y z Jaunde
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
Wielka Brytania – Nowy program formacji animatorów salezja?skich
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Italia, IME
2020
W?ochy – KG28: równie? Kapitu?a wprowadza w ?ycie dekret premiera W?och z 4 marca
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, ICP, ICP
2020
W?ochy – Salezjanie uczestnicz?cy w XVI Kapitule Generalnej
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | ISI, Italia
2020
W?ochy – Salezjanie uczestnicz?cy w XVI Kapitule Generalnej
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Portugalia – Misja Anima” m?odych salezja?skich wolontariuszy z Estoril
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR
2020
Rzut oka na dane statystyczne, przedstawione przez p. Marco Baya SDB
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Regione Mediterranea
2020
2020
Hiszpania – VI Salezja?ski Dzie? Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2020
W?ochy – KG28: przyja?? i s?uchanie
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
W?ochy – KG28: cicha praca rozeznania
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Erytrea – Troch? wody, aby pomóc wielkiej misji
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
2020
W?ochy – KG28: przedstawiono dokument roboczy
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
SG – KG28, która zastanawia si? nad m?odzie?? i ?wieckimi
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | ICP
2020
Italia – CG28: Apertura ufficiale dei lavori a Torino – Valdocco.
Dane | 22-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia
2020
Italia – CG28: Apertura ufficiale dei lavori a Torino – Valdocco.
Dane | 22-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia
2020
Italia – CG28: Apertura ufficiale dei lavori a Torino – Valdocco.
Dane | 22-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia
2020
W?ochy – KG28: koncert w Bazylice Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – KG28: s?owo kierownika Kapitu?y – ks. Stefano Vanoli
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – “Oscar Don Bosco” w „Gerini” w Rzymie
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
W?ochy – KG28: “Jeste?my na Valdocco, jeste?my z Valdocco”
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
KG28 w liczbach
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Regione Mediterranea
2020
W?ochy – “Potrzebna jest ca?a wioska, ?eby wychowa? dziecko”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
Litwa – Ksi?dz Bosko powraca... równie? do Telsze!
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Lituania, ICP
2020
Ekwador – Fausto i David: “tak” dla Boga i m?odzie?y na zawsze
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Italia, INE
2020
W?ochy – Nowy dom dla m?odych pe?noletnich w Turynie-San Paolo
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Zaanga?owanie Rodziny Salezja?skiej w Hiszpanii na rzecz m?odzie?y
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Spagna
2020
2020
2020
W?ochy – “Artysta maluj?cy piaskiem” kre?li oblicze Ksi?dza Bosko
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
W?ochy – Sny wczoraj i dzi?
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Hiszpania – Zdj?cie Ksi?dza Bosko “zanurzonego w mi?o?ci ludzi”
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Spagna
2020
2020
SG – Obchody ?wi?ta Ksi?dza Bosko 2020 na Valdocco
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Kamerun – U?atwi? dost?p do edukacji na odpowiednim poziomie
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Spagna
2020
Portugalia – “Art&Sal” salezjanów z Funchal w musicalu o ?yciu Matki Teresy
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
W?ochy – Ks. Francesco Cereda na ?wi?cie Ksi?dza Bosko w Novarze
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
W?ochy – R?ce Ksi?dza Bosko
Dane | 27-01-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – Spotkanie dyrektorów Okr?gu W?och ?rodkowych
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | ICC, Italia
2020
W?ochy – Zdj?cie “Ksi?dz Bosko kl?cz?cy”
Dane | 23-01-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – Zdj?cie Ksi?dza Bosko, który si? u?miecha
Dane | 21-01-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
2020
W?ochy – G?owa, serce i r?ce w komunikacji g??boko ludzkiej
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – Spotkanie dotycz?ce duszpasterstwa m?odzie?owego
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
W?ochy – Ruszaj? XXXVIII Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – Droga wolno?ci. Mafia, zaanga?owanie i odpowiedzialno??
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Portugalia – By?a wychowanka „Estoril” wygrywa “The Voice”
Dane | 15-01-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
SG – “Ricerche Storiche Salesiane” nr 73
Dane | 10-01-2020 łowo kluczowe | ISS
2020
W?ochy – “Yamaha” i salezjanie razem na rzecz m?odzie?y
Dane | 10-01-2020 łowo kluczowe | ILE, Italia
2020
Hiszpania – Powo?anie, kwestia g??bokich korzeni
Dane | 09-01-2020 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2020
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2020
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia
2020
2020
W?ochy – Pierwsze pomieszczenie wybudowane przez Ksi?dza Bosko
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
2020
Hiszpania – Doroczne spotkanie formatorów salezjanów w formacji pocz?tkowej
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2020
2020
W?ochy – Salezjanie Ksi?dza Bosko w L`Aquili: po co ADMA?
Dane | 02-01-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia
2019
2019
2019
2019
Hiszpania – Solidarno?ciowe akcje bo?onarodzeniowe salezja?skich domów
Dane | 24-12-2019 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2019
Palestyna – Mi?dzynarodowe Muzeum Szopek w centrum Betlejem
Dane | 23-12-2019 łowo kluczowe | Palestina
2019
W?ochy – Koncert Bo?onarodzeniowy w ko?ciele UPS
Dane | 23-12-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Sala ministerstwa edukacji dedykowana Ksi?dzu Bosko
Dane | 20-12-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Projekt “NET4GROW”
Dane | 19-12-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu kl. Michaela Paganiego
Dane | 19-12-2019 łowo kluczowe | ICP
2019
2019
Salwador – ?wi?to oratoriów
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
Portugalia – ?wi?cenia diakonatu kl. Celestino da Costy
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | POR
2019
2019
Ko?ció? pw. ?w. Jana Bosko w Rzymie: dane historyczne
Dane | 11-12-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
W?ochy – Forum Organizacji Katolickich
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Inna historia. Jaki Ksi?dz Bosko wy?ania si? z listów?
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia
2019
W?ochy – Otwarcie 20. Wystawy Szopek w Bazylice Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 05-12-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
"Ja ci? widz?... i to wystarczy, by rozpali? serce"
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Oblicze Ksi?dza Bosko na peryferiach: mural “Jorita” w mie?cie Foggia
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia, IME, IME
2019
W?ochy – Jaka wolno?? w wyborze edukacyjnym?
Dane | 02-12-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Italia – I ragazzi del Don Bosco Ranchibile a Siviglia
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | ISI, Italia
2019
Filipiny – Anga?owa? si? z pasj? w odkrywanie powo?a?
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
2019
W?ochy – Zako?czenie konkursu “Young Ways”
Dane | 27-11-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Rzut oka na dane statystyczne dotycz?ce Tajlandii i Japonii
Dane | 27-11-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Hiszpania – XV Walny Zjazd Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2019
W?ochy – Weekend “Savio Club” na Colle Don Bosco
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
2019
Hiszpania – W kontek?cie Mi?dzynarodowego Dnia Praw Dziecka
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Spagna
2019
Portugalia – ?wi?to ?wi?to?ci w Funchal
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
W?ochy – UPS: Od 80 lat w s?u?bie edukacji
Dane | 19-11-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
2019
W?ochy – II Regionalne spotkanie salezja?skich szkó? z Sycylii
Dane | 15-11-2019 łowo kluczowe | Italia, ISI
2019
Hiszpania – V Forum M?odzie?owe MGS
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2019
W?ochy – Pierwsze spotkanie “Anima MGS”
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
SEN MISYJNY TRWA NADAL
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Syria - Zabity salezjanin wspó?pracownik
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | Siria
2019
2019
Portugalia - 125 lat przybycia pierwszych salezjanów
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
W?ochy - Spotkanie “Sinergie Scuola & Impresa”
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
W?ochy - Spotkanie MGS W?och
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Hiszpania - Praca w sieci, aby informowa? o salezja?skiej rzeczywisto?ci
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2019
2019
W?ochy - Instytut “Pio XI” w Rzymie: “Dom ?ycia” dla licznych prze?ladowanych
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC, ISS
2019
Portugalia - Pielgrzymka Rodziny Salezja?skiej do Sanktuarium w Mogofores
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
SG - Z tego Synodu wyp?ywa “rzeka ?ycia” dla Amazonii
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
2019
W?ochy - Pierwsze spotkanie “GR Discernimento”
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | ICP, Italia
2019
2019
W?ochy - 100 lat “Voci Fraterne”
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Albania - ?luby wieczyste salezjanina Nyiki Dona
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | Albania, IME
2019
Hiszpania - Spotkanie dyrektorów inspektorii pw. Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 18-10-2019 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2019
W?ochy - Rolnictwo w?ród m?odzie?y teraz i w przysz?o?ci
Dane | 16-10-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy - Biskup Giovenale odprawia Eucharysti? dla studentów teologii
Dane | 16-10-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
Haiti - ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów diakonów
Dane | 15-10-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
TANIEC CH?OPCÓW „Z BR?ZU”
Dane | 14-10-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy - Wspomnienie ks. Elii Cominiego i o. Martino Capellego
Dane | 14-10-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
2019
2019
Portugalia - XI edycja “E-vangelizar”
Dane | 10-10-2019 łowo kluczowe | Portogallo, POR
2019
SG - Ks. Fabio Attard otrzyma? Materia?y Konsulaty ?wiatowej
Dane | 10-10-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Dzie? Maryjny 2019 – 150. rocznica powstania ADMA
Dane | 08-10-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia, Italia
2019
Hiszpania – Otwarto Centrum Duchowo?ci im. Siostry Eusebii Palomino
Dane | 08-10-2019 łowo kluczowe | Spagna, Spagna
2019
W?ochy – Dzie? Maryjny: 150. rocznica ADMA
Dane | 04-10-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia
2019
W?ochy – Spotkanie weryfikacyjne z inspektorami w po?owie sze?ciolecia
Dane | 01-10-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
2019
W?ochy – 150. Salezja?ska Wyprawa Misyjna
Dane | 30-09-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – „Campo 4 2019”: konkretne wybory dotycz?ce w?asnego ?ycia
Dane | 27-09-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
2019
Hiszpania – “Magia rodziny”: obóz rodzinny
Dane | 26-09-2019 łowo kluczowe | Spagna
2019
2019
W?ochy – Kolejne “Harambée” i 150. ekspedycja misyjna
Dane | 24-09-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
2019
W?ochy – Salezja?scy misjonarze odwiedzaj? Genu?
Dane | 17-09-2019 łowo kluczowe | ICC, Italia
2019
2019
2019
2019
Portugalia – Parafia ?w. Józefa w Setúbal powierzona salezjanom
Dane | 12-09-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
SG – KG28: Komisja przedkapitulna w pracy
Dane | 11-09-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Pierwsze ?luby 11 nowicjuszy
Dane | 11-09-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
W?ochy – Spotkanie MGS z W?och ?rodkowych
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
W?ochy – Pierwsze ?luby na Colle Don Bosco
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
S?owacja – Tygodniowa „Szko?a teologii” dla m?odzie?y
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Liban – Kongres wspó?pracowników z prowincji Bliskiego Wschodu
Dane | 09-09-2019 łowo kluczowe | Libano
2019
2019
2019
W?ochy – Pokój ksi?dza Bosko i ksi?dza Micha?a Rua
Dane | 04-09-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
W?ochy – B?ogos?awiona Maria Troncatti uczczona w Corteno Golgi
Dane | 02-09-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Bo?nia i Hercegowina – Pielgrzymka MGS przez Ba?kany
Dane | 02-09-2019 łowo kluczowe | ICP
2019
Hiszpania – Wolontariat, ruch, który zmienia ?wiat
Dane | 29-08-2019 łowo kluczowe | Spagna
2019
2019
W?ochy – Przyznano nagrod? “Gogòl Ambasciatore Del Sorriso”
Dane | 22-08-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Liban – Pomagamy przysz?ym kucharzom!
Dane | 21-08-2019 łowo kluczowe | Libano
2019
Hiszpania – Wychowywa? na scenie
Dane | 19-08-2019 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2019
2019
Hiszpania – Kurs formacji dla nowych dyrektorów salezja?skich
Dane | 08-08-2019 łowo kluczowe | Mediterranea, Spagna
2019
Portugalia – Krajowy obóz Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego 2019
Dane | 06-08-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
W?ochy – ?wi?to Zgromadzenia Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 06-08-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
“Certyfikat Doskona?o?ci 2019” dla Katakumb ?w. Kaliksta
Dane | 06-08-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Zako?czy?y si? letnie akcje w “Borgo Ragazzi Don Bosco”
Dane | 01-08-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
Litwa – Dzia?alno?? Letniego O?rodka salezja?skiego oratorium w Wilnie
Dane | 31-07-2019 łowo kluczowe | Lituania, ICP
2019
Panama – ?wi?to?? jest tak?e dla ciebie i dla wspó?ma??onka
Dane | 30-07-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
2019
2019
SG – Zako?czenie letniej sesji Rady Generalnej
Dane | 26-07-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Filipiny – Kroczy? z m?odymi, aby razem rozeznawa?
Dane | 24-07-2019 łowo kluczowe | Italia, ISI
2019
Hiszpania – Projekt “Suriya” ??czy dzieci i m?odzie? z Syrii i Hiszpanii
Dane | 23-07-2019 łowo kluczowe | MOR, Spagna, Siria, SSM, SMX
2019
W?ochy – Ponad 400 osób na ?wi?cie Rodzin w mie?cie Navara
Dane | 23-07-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
2019
W?ochy – Codzienna misja VDB
Dane | 19-07-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Kurs j?zyka w?oskiego dla prenowicjuszy z Europy
Dane | 18-07-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
W?ochy – Wystartowa?o “Radio INE”
Dane | 18-07-2019 łowo kluczowe | INE
2019
TRZY STU?Y, TRZY WSPANIA?E HISTORIE i serce, które nie zapomina
Dane | 15-07-2019 łowo kluczowe | MOR, ICP, Siria
2019
W?ochy – Wymiana mi?dzy ADMA Hiszpanii i ADMA Turynu
Dane | 15-07-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP, Spagna
2019
2019
2019
2019
Portugalia – ?luby wieczyste Samory Marcela
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
2019
2019
Nigeria – Umiej?tno?ci przekrojowe i ?yciowe w kszta?ceniu zawodowym
Dane | 05-07-2019 łowo kluczowe | ICP, ICC, Italia, INE, IME
2019
2019
Portugalia – Salezjanin otrzymuje krzy? “Pro Ecclesia et Pontifice”
Dane | 02-07-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
Izrael – Pielgrzymka Rady Generalnej do Ziemi ?wi?tej
Dane | 01-07-2019 łowo kluczowe | Israele, MOR
2019
SG – Figura Naj?w. Serca PJ w procesji ulicami Rzymu
Dane | 01-07-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów diakonów
Dane | 27-06-2019 łowo kluczowe | Italia, INE
2019
Wielka Brytania – Wizyta uczniów, która wszystkich ubogaci?a
Dane | 26-06-2019 łowo kluczowe | Spagna
2019
W?ochy – Zmar? ksi?dz Luigi Bosoni, salezjanin
Dane | 24-06-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu 10 salezja?skich kleryków
Dane | 24-06-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
SG – Zako?czenie kursu dla nowych inspektorów
Dane | 24-06-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Ekwador – Ks. Pio, ca?e ?ycie z ubog? ludno?ci?
Dane | 21-06-2019 łowo kluczowe | Portogallo
2019
W?ochy – Mi?dzynarodowe Forum M?odzie?y
Dane | 21-06-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Portugalia – Jacy salezjanie?
Dane | 20-06-2019 łowo kluczowe | Portogallo
2019
W?ochy – Tatua?, aby ewangelizowa?
Dane | 20-06-2019 łowo kluczowe | ICC, Italia
2019
W?ochy – Rekolekcje dla przysz?ych diakonów z Gerini
Dane | 19-06-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
W?ochy – MGS Europy. Podzi?kowania i dobra praca!
Dane | 19-06-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
2019
W?ochy – M?dro?? starszych salezjanów: ks. di Mauro i ks. Voci
Dane | 18-06-2019 łowo kluczowe | Italia, ISI, IME
2019
Izrael – ?wi?cenia diakonatu o?miu kleryków salezja?skich
Dane | 18-06-2019 łowo kluczowe | Israele, MOR
2019
2019
2019
2019
2019
Hiszpania – Od ponad 100 lat zaanga?owani w pisanie historii Kordoby
Dane | 10-06-2019 łowo kluczowe | Spagna, SMX
2019
Portugalia – 2 tys. uczniów na 40. Festiwalu Gimnastyki Sportowej
Dane | 10-06-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
2019
Portugalia – Sieci spo?eczno?ciowe: salezjanie promuj? formacj? ?wieckich
Dane | 04-06-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
2019
W?ochy – Rozpocz?to renowacj? „Pokoików Ksi?dza Bosko”
Dane | 04-06-2019 łowo kluczowe | ICP
2019
Syria – Kurs szkoleniowy przed akcjami letnimi “Don Bosco Aleppo”
Dane | 03-06-2019 łowo kluczowe | MOR, Siria
2019
W?ochy – IV stopie? Szko?y Salezja?sko?ci - 2019
Dane | 31-05-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
Portugalia – Otwarto now? siedzib? i ksi?garni? “Edições Salesianas”
Dane | 28-05-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
W?ochy – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki w Turynie
Dane | 27-05-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
2019
W?ochy – Maryja, po?ród kwiatów, kroczy drogami ?wiata
Dane | 24-05-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Filipiny – 38 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 23-05-2019 łowo kluczowe | Spagna
2019
Hiszpania – Kurs dla wychowawców Platform Fundacji “JuanSoñador”
Dane | 23-05-2019 łowo kluczowe | Spagna, SSM
2019
2019
W?ochy – Wymiana mi?dzy uczniami CNOS-FAP na Valdocco i m?odymi z Aleppo
Dane | 21-05-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP, Siria
2019
SG – Rusza ?wiatowa Konsulta Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-05-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Spotkanie Salezjanów Koadiutorów W?och ?rodkowych
Dane | 20-05-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
W?ochy – 26 kleryków przyjmuje pos?ugi lektoratu i akolitatu
Dane | 15-05-2019 łowo kluczowe | ICC, Italia
2019
Portugalia – Krajowe Igrzyska Salezja?skie 2019
Dane | 13-05-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
W?ochy – “Pizzoratorio”: szansa pracy dla ludzi m?odych
Dane | 10-05-2019 łowo kluczowe | Italia, IME
2019
Hiszpania – Nowe cele dla o?rodków m?odzie?owych w inspektorii Madrytu
Dane | 10-05-2019 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2019
W?ochy – Szko?a duszpasterstwa m?odzie?owego w Turynie
Dane | 10-05-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
W?ochy – ?wi?to ?w. Dominika Savio w bazylice w Lecce
Dane | 09-05-2019 łowo kluczowe | Italia, IME
2019
W?gry – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej w inspektorii UNG
Dane | 07-05-2019 łowo kluczowe | Italia, ISI
2019
Kosowo – ?wi?to m?odych z Albanii i Kosowa
Dane | 07-05-2019 łowo kluczowe | IME
2019
W?ochy – Dom Dominika Savio w Morialdo
Dane | 06-05-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
Portugalia – VII edycja “Clip D.Bosco 2019”
Dane | 03-05-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
2019
Filipiny – Druga Konferencja regionalna IUS w Azji Wschodniej-Oceanii
Dane | 02-05-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
Filipiny – Druga Konferencja regionalna IUS w Azji Wschodniej-Oceanii
Dane | 02-05-2019 łowo kluczowe | Italia, IME
2019
W?ochy – Spotkanie inspektorów regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 30-04-2019 łowo kluczowe | IME, Italia
2019
Hiszpania – Podró? do Syrii w ramach projektu “Suriya”
Dane | 29-04-2019 łowo kluczowe | Spagna, Siria
2019
W?ochy – Rekolekcje dla m?odzie?y z MGS Europy
Dane | 29-04-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
Portugalia – Druga sesja Kapitu?y Inspektorialnej
Dane | 26-04-2019 łowo kluczowe | Portogallo
2019
2019
Portugalia – V Obóz skautowski “Dom Bosco”
Dane | 19-04-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
W?ochy – 2400 uczniów uczestniczy w “CFP Day”
Dane | 19-04-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
W?ochy – Specyficzna miasja “ADMA Giovani”: wychowanie serca
Dane | 16-04-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Portugalia – MGS prze?ywa Pasch? M?odych
Dane | 16-04-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie Alberto Anzalonego, salezjanina diakona
Dane | 16-04-2019 łowo kluczowe | Italia, ISI
2019
W?ochy – Kapitu?a Inspektorii W?och Po?udniowych
Dane | 15-04-2019 łowo kluczowe | Italia, IME
2019
W?ochy – Kapitu?a Inspektorii Bliskiego Wschodu
Dane | 11-04-2019 łowo kluczowe | Italia, MOR
2019
Argentyna – Szko?a Towarzyszenia
Dane | 10-04-2019 łowo kluczowe | Spagna
2019
Hiszpania – Doroczne spotkanie dzieci
Dane | 10-04-2019 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2019
SG – Spotkanie salezjanów z kursu dla formatorów na UPS-ie
Dane | 10-04-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Hiszpania – Bractwa Salezja?skie odbiciem charyzmatu ?w. Jana Bosko
Dane | 09-04-2019 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2019
W?ochy – „MGS Day” na Valdocco
Dane | 09-04-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
2019
PLEMI? HERODOWE
Dane | 05-04-2019 łowo kluczowe | Palestina
2019
W?ochy – Zako?czenie Kapitu?y Inspektorii Sycylii i Tunezji
Dane | 05-04-2019 łowo kluczowe | Italia, ISI
2019
Hiszpania – Kapitu?a Inspektorii “Santiago el Mayor”
Dane | 05-04-2019 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2019
W?ochy – 1 kwietnia: wspomnienie kanonizacji Ksi?dza Bosko
Dane | 01-04-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
2019
2019
W?ochy – Prowincjale spotkanie salezjanów wspó?pracowników z Sycylii
Dane | 28-03-2019 łowo kluczowe | Italia, ISI
2019
Hiszpania – Wyrusz w podró? dooko?a ?wiata!
Dane | 27-03-2019 łowo kluczowe | Spagna
2019
W?ochy – Spotkanie odpowiedzialnych za o?rodki teologiczne
Dane | 26-03-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Spotkanie odpowiedzialnych za o?rodki teologiczne
Dane | 26-03-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Kszta?cenie zawodowe: most mi?dzy m?odzie?? i rynkiem pracy
Dane | 26-03-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
2019
S?owacja – “Kurtyna wielkopostna” w ko?ciele ?w. Jana Bosko
Dane | 22-03-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
2019
2019
2019
Syria – ?DM w Damaszku
Dane | 13-03-2019 łowo kluczowe | MOR, Siria
2019
Portugalia – 3 tys. sportowców bierze udzia? w “Corrida Salesianos 2019”
Dane | 12-03-2019 łowo kluczowe | Portogallo, POR
2019
W?ochy – “Menu Mamy Ma?gorzaty” z inicjatywy by?ych ofiar przemocy
Dane | 08-03-2019 łowo kluczowe | Italia, ISI
2019
W?ochy – Sesja ko?cz?ca Kapitu?? Inspektorialn? ICP
Dane | 08-03-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
Hiszpania – Ks. Stefano Martoglio spotka? si? z biskupem San Sebastián
Dane | 08-03-2019 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2019
Portugalia – Orkiestra
Dane | 07-03-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
W?ochy – Wspominaj?c Nino Baglierego w 12. rocznic? jego ?mierci
Dane | 07-03-2019 łowo kluczowe | Italia, ISI
2019
Portugalia – Nowy biskup Funchal odwiedza szko?? salezja?sk?
Dane | 06-03-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
2019
Hiszpania – Ks. Martoglio odwiedza dzie?o “Padre Aramburu” w Burgos
Dane | 05-03-2019 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2019
2019
Filipiny – M?odzi z Mindanao czekaj? na salezjanów
Dane | 01-03-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Portugalia – W Évora otwarto sal? “Valdocco”
Dane | 01-03-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
W?ochy – Kolejny tom Listów Ksi?dza Bosko
Dane | 28-02-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Forum M?odych MGS: “G?ód i pragnienie sprawiedliwo?ci”
Dane | 27-02-2019 łowo kluczowe | Italia, ILE
2019
W?ochy – Ceremonia wr?czenia za?wiadcze? i dyplomów
Dane | 25-02-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
Syria – Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego z Aleppo
Dane | 21-02-2019 łowo kluczowe | Siria, MOR
2019
W?ochy – „Savio Club” na Colle Don Bosco
Dane | 21-02-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
2019
W?ochy – Misyjny weekend: spotkanie z „drugim”
Dane | 15-02-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
2019
W?ochy – Spotkanie “advocacy” salezja?skich organizacji
Dane | 13-02-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Syria – ?wi?to Ksi?dza Bosko w mie?cie Al-Kamiszli
Dane | 13-02-2019 łowo kluczowe | MOR, Siria
2019
W?ochy – Prze?o?ony Generalny odwiedza postnowicjat „San Tarcisio”
Dane | 12-02-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
2019
W?ochy – O korupcji do studentów “Don Bosco Ranchibile”
Dane | 08-02-2019 łowo kluczowe | Italia, ISI
2019
2019
2019
2019
W?ochy – Istot? oratorium stanowi? ludzie
Dane | 06-02-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Otwarcie „Domu Ksi?dza Bosko”
Dane | 06-02-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
Hiszpania – Salezja?skie akcenty w 33. edycji Nagrody Goya
Dane | 05-02-2019 łowo kluczowe | Spagna
2019
Ekwador – Tysi?ce m?odych czci Ksi?dza Bosko sportem
Dane | 05-02-2019 łowo kluczowe | Spagna
2019
2019
W?ochy – ?wi?to Ksi?dza Bosko na Valdocco: street art i nabo?e?stwa
Dane | 31-01-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
Albania – Ks. Basañes z wizyt? animacji w Scutari
Dane | 31-01-2019 łowo kluczowe | Albania, IME
2019
W?ochy – “Scuola del Fare” salezjanów z Neapolu
Dane | 25-01-2019 łowo kluczowe | IME, Italia
2019
Portugalia – Spotkanie m?odych z Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 24-01-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
Hiszpania – Europejskie Seminarium Salezjanów Koadiutorów
Dane | 21-01-2019 łowo kluczowe | Spagna
2019
W?ochy – Wspólne spotkanie Rad Generalnych CMW i SDB
Dane | 21-01-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
“Jóvenes en Salida - M?odzi wychodz?cy”
Dane | 18-01-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
Portugalia – X Krajowy Zjazd MGS
Dane | 18-01-2019 łowo kluczowe | Portogallo, POR
2019
W?ochy – ?wiatowa Konferencja Salezja?skich Prokur Misyjnych
Dane | 18-01-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Obywatelstwo w?oskie dla Polaka, absolwenta UPS
Dane | 15-01-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Kapitu?a Inspektorialna ISI
Dane | 14-01-2019 łowo kluczowe | Italia, ISI
2019
W?ochy – Szko?a Ksi?dza Bosko wczoraj i dzisiaj
Dane | 12-01-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Liban – Po?egnanie bpa Armando Bortolaso, salezjanina
Dane | 10-01-2019 łowo kluczowe | Libano, MOR
2019
W?ochy – Kapitu?a Inspektorialna ICP
Dane | 10-01-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
2019
Portugalia – Pierwsza sesja Kapitu?y Inspektorialnej POR
Dane | 09-01-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
Hiszpania – Europejskie Seminarium Salezjanów Koadiutorów
Dane | 08-01-2019 łowo kluczowe | Mediterranea, Spagna
2019
Hiszpania – Towarzyszenie m?odzie?y: do?wiadczenie ?yciowe
Dane | 04-01-2019 łowo kluczowe | Spagna
2019
W?ochy – Kapitu?a Inspektorialna ICC
Dane | 04-01-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – “IME Comunicazione”: startup w pe?ni salezja?ski
Dane | 03-01-2019 łowo kluczowe | Italia, IME
2019
2018
2018
W?ochy – Wersja robocza salezja?skiego herbu
Dane | 20-12-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Tiziano Contiego
Dane | 20-12-2018 łowo kluczowe | Italia, ICC
2018
SG – Kurs dla inspektorów o posmaku misyjnym
Dane | 17-12-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
2018
W?ochy – Ks. Bolla wzorem ewangelizacji inkulturowanej
Dane | 14-12-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Bo?onarodzeniowe spotkanie SDB i CMW w Rzymie
Dane | 14-12-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
W?ochy – Salezjanie wspó?pracownicy na rzecz rodzin
Dane | 11-12-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Portugalia – Lekcja chemii odnotowana w „Ksi?dze Guinnessa”
Dane | 06-12-2018 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2018
Hiszpania – Operacja „Kilo” w du?ej cz??ci salezja?skich domów
Dane | 05-12-2018 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2018
Indie – Konwergencja w celu wzmocnienia oddzia?ywania
Dane | 04-12-2018 łowo kluczowe | INE
2018
W?ochy – Pokoje Ksi?dza Bosko na Valdocco zamkni?te z powodu remontu
Dane | 04-12-2018 łowo kluczowe | ICP, Italia
2018
W?ochy – VII Spotkanie Salezja?skich Inspektorów Europy
Dane | 03-12-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
2018
2018
Hiszpania – Kapitu?a Inspektorii „?w. Jakuba Wi?kszego”
Dane | 30-11-2018 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2018
2018
2018
Portugalia – Spotkanie salezjanów i ?wieckich z dzie? spo?ecznych regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 28-11-2018 łowo kluczowe | POR, Mediterranea, Portogallo
2018
2018
Izrael – Simon Srugi, salezjanin, w domu, w którym prze?y? 51 lat
Dane | 26-11-2018 łowo kluczowe | Israele, MOR
2018
W?ochy – Rozpocz?? si? kurs przygotowania animatorów: “Anima MGS”
Dane | 26-11-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
W?ochy – Spotkanie Salezja?skiego Instytutu Historycznego
Dane | 23-11-2018 łowo kluczowe | ISS
2018
2018
2018
Meksyk – Salezja?skie spojrzenie na karawany migrantów
Dane | 21-11-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
SG – 20 listopada: wzmocni? opiek? nad dzie?mi
Dane | 20-11-2018 łowo kluczowe | Spagna
2018
SG – Jacy salezjanie dla wspó?czesnej m?odzie?y? S?owo m?odych
Dane | 20-11-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Week-End “Savio Club”
Dane | 20-11-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
W?ochy – Odremontowane pomieszczenia dla nieletnich cudzoziemców
Dane | 15-11-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
W?ochy – Odnowa to?samo?ci powo?aniowej w postnowicjacie
Dane | 14-11-2018 łowo kluczowe | ICP, Italia
2018
Komunikacja w sieci: j?zyk, którego trzeba na nowo si? uczy?
Dane | 12-11-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
2018
2018
2018
Ekwador – Salezja?ska Politechnika otwiera nowy budynek
Dane | 06-11-2018 łowo kluczowe | Portogallo, POR
2018
Ekwador – Salezja?ska Politechnika otwiera nowy budynek
Dane | 06-11-2018 łowo kluczowe | Italia, ILE
2018
2018
W?ochy – Otwarcie nowych warsztatów z kuchni? i sal?/barem na Valdocco
Dane | 05-11-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
W?ochy – Spotkanie Komisji ds. formacji regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 02-11-2018 łowo kluczowe | Regione Mediterranea
2018
2018
2018
2018
Portugalia – Pielgrzymka do Sanktuarium Narodowego Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 29-10-2018 łowo kluczowe | Portogallo, POR
2018
Portugalia – X edycja “E-vangelizar”
Dane | 25-10-2018 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2018
2018
W?ochy – Dzie? Maryjny ADMA Primaria
Dane | 22-10-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
2018
Izrael – Znowu zosta? sprofanowany katolicki cmentarz w Beit Jemal
Dane | 19-10-2018 łowo kluczowe | MOR, Israele
2018
2018
Hiszpania – Wizyta ks. Toma Uzhunnalila w Madrycie
Dane | 17-10-2018 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2018
2018
W?ochy – „Obóz 4”: nauka, praca i rozeznanie”
Dane | 12-10-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
2018
2018
Hiszpania – Droga komunii: czas refleksji, koordynacji i dzielenia si?
Dane | 04-10-2018 łowo kluczowe | Mediterranea, Spagna
2018
2018
W?ochy – “Harambèe 2018”. Droga w sercu innych
Dane | 03-10-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Portugalia – III Kongres Prowincjalny Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 02-10-2018 łowo kluczowe | Portogallo
2018
W?ochy – 149. Salezja?ska Ekspedycja Misyjna wyruszy?a!
Dane | 01-10-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
W?ochy – “Domy Ksi?dza Bosko”: miejsca pe?nego rozwoju
Dane | 28-09-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – 300 m?odych z MGS na Colle Don Bosco
Dane | 26-09-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
Liban – „Confronto MGS Bliskiego Wschodu 2018”
Dane | 26-09-2018 łowo kluczowe | Libano, MOR
2018
W?ochy – Biskupi Wenezueli blisko narodu, podtrzymuj?c nadziej?
Dane | 25-09-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
Hiszpania – Animacja powo?aniowa, dynamizm, który si? nie zatrzymuje
Dane | 21-09-2018 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2018
Senegal – Podró? tam i z powrotem: Seny
Dane | 21-09-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Izrael – ?luby wieczyste
Dane | 21-09-2018 łowo kluczowe | Israele, MOR
2018
Wietnam – Animacja powo?aniowa w?ród studentów
Dane | 19-09-2018 łowo kluczowe | Italia, INE
2018
W?ochy – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 19-09-2018 łowo kluczowe | Italia, IME
2018
Argentyna – Nie tra?cie mi?o?ci Ksi?dza Bosko do m?odzie?y
Dane | 18-09-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – “Don Bosco Story” na murach Valdocco
Dane | 18-09-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
W?ochy – Ko?ció? ?w. Franciszka Salezego
Dane | 17-09-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
W?ochy – ?luby wieczyste
Dane | 17-09-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
W?ochy – Papie? Franciszek spotyka si? z m?odzie??
Dane | 17-09-2018 łowo kluczowe | Italia, ISI
2018
2018
W?ochy – Salezjanie i sie?: przewodnik obecno?ci w sieci
Dane | 13-09-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
Burundi – Lepsza przysz?o?? dla dziewcz?t z tego kraju
Dane | 12-09-2018 łowo kluczowe | Spagna
2018
W?ochy – Pierwsze ?luby jedenastu nowicjuszy salezja?skich w Genzano
Dane | 12-09-2018 łowo kluczowe | Italia, ICC
2018
W?ochy – Pierwsze ?luby zakonne na Valdocco
Dane | 12-09-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
W?ochy – Salezja?scy biskupi przygotowuj? si? do swojej pos?ugi
Dane | 11-09-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
SG – Kurs formacyjny dla 24 nowych salezjanów misjonarzy
Dane | 10-09-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
W?ochy – Us?uga “XteStudio” ze strony “Don Bosco Cinecittà”
Dane | 07-09-2018 łowo kluczowe | Italia, ICC
2018
W?ochy – Salezjanie W?och: pierwsze seminarium komunikacji spo?ecznej
Dane | 06-09-2018 łowo kluczowe | Italia, ISI
2018
W?ochy – „Campobosco 2018” m?odzie?y z Francji i Belgii Po?udniowej
Dane | 30-08-2018 łowo kluczowe | ICP, Italia
2018
W?ochy – Przygotowanie do ?lubów wieczystych
Dane | 21-08-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy - Dom "Biglione", miejsce urodzin Ksi?dza Bosko
Dane | 16-08-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Mama Ma?gorzata: “To ona, brakuje tylko g?osu”
Dane | 15-08-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Ksi?dz Bosko jako nastolatek w rodzinie Moglia
Dane | 14-08-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
W?ochy - Becchi: dom, którym mieszka? Ksi?dz Bosko
Dane | 13-08-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Wenezuela – Wyzwanie dla Pedro
Dane | 11-08-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Stó?, na którym mama Ma?gorzata przygotowywa?a chleb
Dane | 10-08-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Szko?a formacji dla animatorów rodzinnych
Dane | 09-08-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Wielka Brytania – Lato „TGS Eurogroup”
Dane | 09-08-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
W?ochy – Pokój braci Bosco-Occhiena
Dane | 09-08-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
W?ochy – Bazylika Ksi?dza Bosko w miejscu, w którym urodzi? si? ?wi?ty
Dane | 09-08-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
W?ochy – Dom Ma?gorzaty Occhiena, matki ksi?dza Bosko
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Indie – Darmowy kurs w zakresie in?ynierii d?wi?ku dla uczniów
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
W?ochy – Rekolekcje ADMA dla Rodzin 2018
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Rekolekcje ADMA dla Rodzin 2018
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Indie – Darmowy kurs w zakresie in?ynierii d?wi?ku dla uczniów
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Indie – Darmowy kurs w zakresie in?ynierii d?wi?ku dla uczniów
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Rekolekcje ADMA dla Rodzin 2018
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
Co m?odzi my?l? o salezjanach?
Dane | 06-08-2018 łowo kluczowe | Italia, IME
2018
Indie – Salezjanie z “BREADS” na szczycie TIA
Dane | 02-08-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Wspomnienie S?ugi Bo?ego bpa Oreste Marengo
Dane | 01-08-2018 łowo kluczowe | ICP, Italia
2018
W?ochy – M?odzi uczestnicy “Campobosco 2018” w sercu “Becchi”
Dane | 01-08-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
Argentyna – Bp Jan Cagliero z „Caciques” Patagonii
Dane | 31-07-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Egipt – Projekt “Aurora” Misji Salezja?skich
Dane | 27-07-2018 łowo kluczowe | Egitto, MOR
2018
SG – Zako?czenie letniej sesji Rady Generalnej
Dane | 27-07-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Spotkanie rodziców salezjanów
Dane | 24-07-2018 łowo kluczowe | Italia, ISI
2018
W?ochy – UPS: 34. Kurs dla formatorów
Dane | 24-07-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Nieletni cudzoziemcy: przede wszystkim nastolatkowie!
Dane | 23-07-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
Portugalia – ?luby wieczyste Diogo Almeidy
Dane | 20-07-2018 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2018
W?ochy – Wi?ksze zaanga?owanie na rzecz walki z ubóstwem
Dane | 19-07-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Gwatemala – Propozycja akademicka z korzy?ci? dla m?odych autochtonek
Dane | 19-07-2018 łowo kluczowe | IME, Italia
2018
Hiszpania – Tydzie? doskonalenia w zakresie teologii i duszpasterstwa
Dane | 19-07-2018 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2018
«NIE ZAPOMNIJ O NAS» - powiedziano mi w Syrii
Dane | 17-07-2018 łowo kluczowe | Siria
2018
2018
Sudan Po?udniowy – Wakacje alternatywne... misyjne!
Dane | 16-07-2018 łowo kluczowe | ILE
2018
SG – “Ricerche Storiche Salesiane” nr 70
Dane | 13-07-2018 łowo kluczowe | ISS
2018
Portugalia – Spotkania z Ksi?dzem Bosko – letnia edycja specjalna
Dane | 13-07-2018 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2018
Czad – ?luby wieczyste trzeciego salezjanina z Czadu
Dane | 12-07-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Syria – Jest jeszcze nadzieja dla Aleppo: ?wiadectwo Luci Pellicciotty
Dane | 11-07-2018 łowo kluczowe | MOR, Siria
2018
2018
W?ochy – Kurs j?zyka w?oskiego dla 16 prenowicjuszy
Dane | 09-07-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
2018
W?ochy – Wychowywa? do globalnego obywatelstwa poprzez... dzienniczek
Dane | 06-07-2018 łowo kluczowe | Italia, ICC
2018
W?ochy – Carlo Acutis, wzór ?wi?to?ci m?odzie?owej
Dane | 06-07-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Doroczne rekolekcje Rady Generalnej
Dane | 06-07-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Indie – Wezwani, by s?u?y? jako misjonarze na winnicy Pa?skiej
Dane | 05-07-2018 łowo kluczowe | Portogallo, POR
2018
W?ochy – Spotkanie odpowiedzialnych za salezja?skie koled?e
Dane | 03-07-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu
Dane | 29-06-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Syria – Przywo?uj?c ?wiadectwo Misho i Anwara Samaana
Dane | 29-06-2018 łowo kluczowe | Siria
2018
2018
2018
W?ochy – Odszed? do Pana ks. Eugenio Fizzotti, salezjanin
Dane | 27-06-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
SG – Spotkanie po?wi?cone duszpasterstwu m?odzie?y SDB i CMW
Dane | 27-06-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
W?ochy – Letnie ?wi?to M?odych 2018
Dane | 25-06-2018 łowo kluczowe | Italia, ICC
2018
W?ochy – “Sny Ksi?dza Bosko”. Wywiad z ks. Bozzolo
Dane | 22-06-2018 łowo kluczowe | Italia, INE
2018
W?ochy – Kanapa i biurko, z których korzysta? Ksi?dz Bosko
Dane | 22-06-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
Brazylia – 40 lat w s?u?bie ludom uciskanym przez mo?nych
Dane | 21-06-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Indie – Salezjanie z Bangalore solidarni z ludno?ci? Jemenu
Dane | 20-06-2018 łowo kluczowe | Spagna
2018
Indie – Salezjanie z Bangalore solidarni z ludno?ci? Jemenu
Dane | 20-06-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Portugalia – “M?odzi s? gotowi uczestniczy? w ?yciu Ko?cio?a”
Dane | 20-06-2018 łowo kluczowe | Portogallo
2018
Hiszpania – ?luby wieczyste
Dane | 19-06-2018 łowo kluczowe | Spagna, SSM
2018
W?ochy – Wspólne spotkanie sektorów misyjnych CMW i SDB
Dane | 19-06-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Syria – Wiosenne i letnie akcje salezja?skich oratoriów
Dane | 18-06-2018 łowo kluczowe | MOR, Siria
2018
W?ochy – XX edycja “24oredisport”
Dane | 18-06-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
Izrael – ?wi?cenia diakonatu pi?ciu kleryków salezja?skich
Dane | 18-06-2018 łowo kluczowe | Israele, MOR
2018
W?ochy – 70 lat inwestowania w nadziej?
Dane | 14-06-2018 łowo kluczowe | Italia, ICC
2018
Portugalia – M?odzi, którzy zmienili ?wiat: Laura Vicuña
Dane | 13-06-2018 łowo kluczowe | Portogallo
2018
Hiszpania – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 13-06-2018 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2018
W?ochy – Pami?tki w "Pokoikach Ksi?dza Bosko”
Dane | 12-06-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
SG – Ks. Stefano Aspettati mianowany inspektorem ICC
Dane | 09-06-2018 łowo kluczowe | ICC
2018
2018
Portugalia – Spotkanie weryfikacyjne Rodziny Salezja?skiej
Dane | 08-06-2018 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2018
W?ochy – Letnia sesja Rady Generalnej
Dane | 08-06-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
Hiszpania – ?wi?cenia diakonatu i kap?a?skie
Dane | 05-06-2018 łowo kluczowe | ILE, Italia
2018
Hiszpania – ?wi?cenia diakonatu i kap?a?skie
Dane | 05-06-2018 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2018
W?ochy – Pi?ciu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 05-06-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Walny Zjazd „Don Bosco Network”
Dane | 04-06-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
Syria – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Aleppo
Dane | 25-05-2018 łowo kluczowe | MOR, Siria
2018
W?ochy – Szczegó?y dotycz?ce figury Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 24-05-2018 łowo kluczowe | ICP
2018
W?ochy – „Arte di Giò”: wspania?y sukces i odbiór publiczno?ci
Dane | 24-05-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
W?ochy – Spotkanie Prze?o?onego Generalnego z nowicjuszami Europy
Dane | 24-05-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
W?ochy – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki: program g?ównych wydarze?
Dane | 23-05-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
Izrael – Studenci teologii otrzymuj? pos?ugi akolitatu i lektoratu
Dane | 18-05-2018 łowo kluczowe | MOR, Israele
2018
2018
W?ochy – Spotkanie nowych ekonomów inspektorialnych
Dane | 17-05-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
SG – Prze?o?ony Generalny na ziemi Ksi?dza Bosko
Dane | 16-05-2018 łowo kluczowe | ICP
2018
W?ochy – Prze?o?ony Generalny upami?tnia wydarzenie z 16 maja 1887 roku
Dane | 16-05-2018 łowo kluczowe | Italia, ICC
2018
2018
W?ochy – ?wi?to Salezja?skiej Inspektorii W?och Pó?nocno-Wschodnich
Dane | 11-05-2018 łowo kluczowe | Italia, INE
2018
Portugalia – XXV edycja Krajowych Igrzysk Salezja?skich
Dane | 10-05-2018 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2018
KO?CIÓ? MARYI WSPOMO?YCIELKI
Dane | 09-05-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
W?ochy – “Miasto Ksi?dza Bosko”
Dane | 09-05-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
W?ochy – Spotkanie koordynacyjne MGS Europy
Dane | 09-05-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Doroczne spotkanie Zarz?du ACSSA
Dane | 07-05-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – ?w. Dominik Savio i dar ?ycia
Dane | 07-05-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
2018
2018
Pakistan – „Don Bosco” z Kwety modli si? o pokój w kraju
Dane | 04-05-2018 łowo kluczowe | Spagna
2018
2018
W?ochy – Dom “Najma” dla “niewidzialnych imigantów”
Dane | 03-05-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
W?ochy – Dom “Najma” dla “niewidzialnych imigantów”
Dane | 03-05-2018 łowo kluczowe | Italia, ISI
2018
Hiszpania – Ksi?dz Bosko kocha tak?e m?odych uchod?ców
Dane | 30-04-2018 łowo kluczowe | Spagna
2018
W?ochy – Wychowanie jest spraw? serca i... profesjonalizmu
Dane | 26-04-2018 łowo kluczowe | Italia, ISI
2018
W?ochy – ?wi?to Wizytatorii UPS
Dane | 26-04-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Katakumby ?w. Kaliksta
Dane | 24-04-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Odnowione strony internetowe Valdocco i Katakumb ?w. Kaliksta
Dane | 20-04-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP, ICC
2018
Kolumbia – Powstaje Fundacja Uniwersytetu Salezja?skiego
Dane | 18-04-2018 łowo kluczowe | Italia, INE
2018
SG – Technologia w s?u?bie pos?annictwu
Dane | 17-04-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Rekolekcje w miejscach zwi?zanych z Ksi?dzem Bosko
Dane | 17-04-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
2018
2018
Hiszpania – Kurs salezja?skiej odnowy
Dane | 13-04-2018 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2018
2018
2018
Syria – Prze?o?ony Generalny niesie u?miech Damaszkowi
Dane | 09-04-2018 łowo kluczowe | MOR, Siria
2018
2018
Liban – Wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 04-04-2018 łowo kluczowe | Libano, MOR
2018
W?ochy – Towarzyszenie m?odzie?y na Colle Don Bosco
Dane | 04-04-2018 łowo kluczowe | ICP, Italia
2018
Syria – Salezjanie z Damaszku wznawiaj? dzia?alno?? oratorium
Dane | 28-03-2018 łowo kluczowe | MOR, Siria
2018
2018
Hiszpania – M?odzi W?osi pracuj? jako wolontariusze na placówkach salezja?skich
Dane | 27-03-2018 łowo kluczowe | SMX, Spagna, Italia, SSM
2018
Hiszpania – Chcie? si? poprawi?: wi?zienie w Jaén
Dane | 26-03-2018 łowo kluczowe | Spagna
2018
W?ochy – Prezentacja ksi??ki pt. “I miei Papi” kard. Bertone
Dane | 23-03-2018 łowo kluczowe | ICP, Italia
2018
W?ochy – Dzie? Papieskiego Uniwersytetu Salezja?skiego
Dane | 21-03-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
SG – M?odzi naukowcy w s?u?bie dobru wspólnemu
Dane | 15-03-2018 łowo kluczowe | Italia, SSM, INE, Spagna
2018
2018
Portugalia – Pierwsze g?oszenie i salezja?ska misja
Dane | 09-03-2018 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2018
2018
2018
2018
W?ochy – Oratorium id?ce z duchem czasów: recepta ks. Maschio
Dane | 01-03-2018 łowo kluczowe | Italia, INE
2018
Milczenie uciskanych
Dane | 28-02-2018 łowo kluczowe | Siria, MOR
2018
W?ochy – Pi?te spotkanie po?wi?cone salezja?skiej “advocacy”
Dane | 28-02-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Litwa – Udzia? salezjanów w Mi?dzynarodowych Targach Ksi??ki
Dane | 27-02-2018 łowo kluczowe | Lituania, ICP
2018
Uganda – Oblicza, które nas oczekuj?
Dane | 23-02-2018 łowo kluczowe | ILE, Italia
2018
Syria – Damaszek prze?ywa niezwykle trudne godziny
Dane | 23-02-2018 łowo kluczowe | MOR, Siria
2018
W?ochy – Wspomnienie czcigodnego s?ugi Bo?ego Andrei Beltramiego
Dane | 23-02-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Spotkanie Komisji ds. formacji CISI-Bliskiego Wschodu
Dane | 23-02-2018 łowo kluczowe | Italia, ICC
2018
W?ochy – Valdocco: Dzie? modlitwy w intencji pokoju w Syrii
Dane | 23-02-2018 łowo kluczowe | ICP, Italia
2018
Hiszpania – Ponad 300 ludzi m?odych na „Campobosco” w Alicante
Dane | 22-02-2018 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2018
W?ochy – Warsztaty dla ?lusarzy i kowali
Dane | 14-02-2018 łowo kluczowe | Italia, IME
2018
W?ochy – Warsztaty dla ?lusarzy i kowali
Dane | 14-02-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
Wszyscy chcemy czu? si? kim? szczególnym i budzi? uznanie innych
Dane | 09-02-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Siedem propozycji w nowej agendzie dotycz?cej migracji
Dane | 09-02-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Powstanie nowej grupy ADMA
Dane | 08-02-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
Hiszpania – 50. edycja „Cross Don Bosco”
Dane | 07-02-2018 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2018
2018
W?ochy – Ho?d papie?a i prezydenta Mattarelli dla Ksi?dza Bosko
Dane | 02-02-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
W?ochy – Pierwsze ?luby João Ensiny
Dane | 02-02-2018 łowo kluczowe | Italia, ICC
2018
Syria – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Damaszku
Dane | 31-01-2018 łowo kluczowe | MOR, Siria
2018
W?ochy – „Pierwsze kroki w rodzinie”
Dane | 30-01-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
W?ochy – Pierwszy pomnik ku czci Ksi?dza Bosko
Dane | 26-01-2018 łowo kluczowe | Italia
2018
2018
W?ochy – Prze?o?eni Generalni w Turynie
Dane | 25-01-2018 łowo kluczowe | Italia, ICP
2018
W?ochy – „DBI” zatwierdza Program Strategiczny 2018-2020
Dane | 23-01-2018 łowo kluczowe | Italia