Regiony

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
Hiszpania – Spo?eczna Szko?a Sportowa Realu Madryt w E?ku
Dane | 06-06-2023 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2023
W?ochy – Rekolekcje cz?onków Rady Generalnej
Dane | 06-06-2023 łowo kluczowe | Italia
2023
Hiszpania – XXXI Spotkanie M?odych Sportowców
Dane | 06-06-2023 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2023
W?ochy – Otwarcie po remoncie oratorium “Don Bosco” w Schio
Dane | 06-06-2023 łowo kluczowe | Italia, INE
2023
2023
2023
2023
Hiszpania – Kurs formacyjny dla salezjanów w starszym wieku
Dane | 01-06-2023 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2023
Portugalia – Placówki salezja?skie oddaj? cze?? Maryi
Dane | 01-06-2023 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2023
Portugalia – Udzia? “Don Bosco International” w “Social Forum Porto 2023”
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | Portogallo, POR
2023
Portugalia – SYM DAY: nowo?ci dotycz?ce ?wi?ta m?odzie?y salezja?skiej
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2023
Romunia – 11 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 29-05-2023 łowo kluczowe | ICC
2023
2023
Hiszpania – Zjazd Federacji BWS strefy Po?udnie 2023
Dane | 22-05-2023 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2023
SG – Salezja?scy misjonarze o sobie: m?ody François Tonga z Madagaskaru, misjonarz w Albanii
Dane | 22-05-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, Albania, Albania, IME
2023
Portugalia – Ks. Ziggiotti z wizyt? w szkole rolniczej w Semide
Dane | 19-05-2023 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2023
W?ochy – Nowa kadra kierownicza CNOS i CNOS-FAP
Dane | 18-05-2023 łowo kluczowe | Italia
2023
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Antonio Carriero
Dane | 18-05-2023 łowo kluczowe | Italia, ICP
2023
Hiszpania – Tworzenie bezpiecznego ?rodowiska w rodzinie i w szkole
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2023
2023
Hiszpania – Pierwszy Krajowy Kongres Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2023
Hiszpania – ?wi?to Inspektorii ?w. Jakuba Wi?kszego
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2023
2023
Portugalia – 27. edycja Krajowych Igrzysk M?odzie?y Salezja?skiej
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2023
SG – Prezentacja ?wiatowej Nowenny do uroczysto?ci Maryi Wspomo?ycielki 2023
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia
2023
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “Ksi?dz Bosko ?ni? o La Orotavie”
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2023
W?ochy – Papieskie Ateneum Salezja?skie w 1940 roku
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | Italia
2023
Hiszpania – “Aromat rodziny”, znak rozpoznawczy salezja?skiego serca
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Spagna
2023
W?ochy – Rekolekcje w milczeniu w ramach Szko?y Towarzyszenia
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | Italia, ICP
2023
SG – Prze?o?ony Generalny z wizyt? na Wyspach Kanaryjskich
Dane | 01-05-2023 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2023
Hiszpania – Seminarium dotycz?ce kszta?cenia zawodowego w szko?ach SDB i CMW
Dane | 28-04-2023 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2023
W?ochy – ?wi?to Inspektorii ICP w salezja?skim domu w Turynie-Crocetta
Dane | 28-04-2023 łowo kluczowe | Italia, ICP
2023
W?ochy – Mandat misyjny w ramach “Percorso Nel Cuore del Mondo 2023”
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | Italia, ICP
2023
Hiszpania – Rola ?wieckich we wspó?czesnym Ko?ciele
Dane | 26-04-2023 łowo kluczowe | Spagna
2023
W?ochy – Rzut oka na 13 edycji Biuletynu Salezja?skiego Ameryki
Dane | 25-04-2023 łowo kluczowe | Italia
2023
2023
2023
W?ochy – M?odzi Chorwaci w Miejscach Salezja?skich
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | Italia
2023
W?ochy – Otwarto nowe warsztaty samochodowe “Yamaha” w Neapolu
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | IME, Italia
2023
W?ochy – Salezja?skie Dni Komunikacji Spo?ecznej 2023
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | Italia
2023
2023
W?ochy – 500 ludzi m?odych uczestniczy w “MGS Day” w Turynie-Valdocco
Dane | 20-04-2023 łowo kluczowe | ICP, Italia
2023
Hiszpania – 600 uczestników „Punktu Spotkania” w Aranjuez
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2023
2023
W?ochy – 75-lecie “Borgo Ragazzi Don Bosco”
Dane | 13-04-2023 łowo kluczowe | Italia, ICC
2023
Hiszpania – 50 lat O?rodka m?odzie?owego “Don Bosco” w Villenie
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2023
Ans News Video - Marzec 2023
Dane | 11-04-2023 łowo kluczowe | Italia
2023
SG – Budowanie przysz?o?ci mediów z migrantami i uchod?cami
Dane | 10-04-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia
2023
Bóg da? Ksi?dzu Bosko wielkie serce
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | Italia
2023
Hiszpania – Rodzina, przyja?? i wiara na “TxikiBosco 2023”
Dane | 05-04-2023 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2023
Portugalia – Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 05-04-2023 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2023
Palestyna – Salezja?ska piekarnia w Betlejem: chleb, mi?o?? i rozwój
Dane | 04-04-2023 łowo kluczowe | MOR, Palestina
2023
2023
2023
W?ochy – Zmar? by?y wychowanek Gianni Minà
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Italia
2023
Hiszpania – Wizyta ks. Albery w “Martí-Codolar”
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Spagna
2023
2023
2023
Hiszpania – Montilla, dom salezja?ski z tradycj?
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Spagna
2023
W?ochy – Oratorium “San Luigi” z San Cataldo otwiera drzwi i serca
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Italia, ISI
2023
2023
W Syrii miliony dzieci s? zagro?one
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | Siria
2023
2023
2023
Portugalia – M?odzi animatorzy MGS w formacji
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2023
W?ochy – La Spezia: nowy obraz ?wi?to?ci w Rodzinie Salezja?skiej
Dane | 07-03-2023 łowo kluczowe | Italia, ICC
2023
Portugalia – ?DM Lizbona 2023: prezentacja plakatu Diecezjalnych Dni M?odzie?y
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2023
W?ochy – Krajowe spotkanie salezja?skich asystentów
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | Italia, ICC
2023
2023
Hiszpania – Pierwsza ulica nazwana imieniem Ksi?dza Bosko
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | Spagna
2023
Hiszpania – Ponad 2600 uczestników biegu “Cross Don Bosco”
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Spagna, SSM
2023
Portugalia – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lizbonie
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | MOR
2023
Portugalia – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lizbonie
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | MOR
2023
Portugalia – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lizbonie
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2023
Albania – 30 lat O?rodka “Don Bosco” w Tiranie
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | Albania, IME
2023
2023
Syria – Katastrofalna sytuacja
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | MOR, Siria
2023
SG – 79 numer “Ricerche Storiche Salesiane”
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | ISS
2023
Syria – ?wiadectwa salezjanów po silnym trz?sieniu ziemi
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | MOR, Siria
2023
Egipt – Wizyta animacji radcy generalnego ds. duszpasterstwa m?odzie?y
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Egitto, MOR
2023
2023
W?ochy – Po 89 latach na nowo zosta?y wystawione relikwie Ksi?dza Bosko
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Italia, ICC
2023
W?ochy – Ksi?dz Bosko znów odwiedza m?odych wi??niów
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Italia, ICP
2023
W?ochy – Modica ?wi?tuje Ksi?dza Bosko
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Italia, ISI
2023
W?ochy – Spotkanie Konsulty Sektora Misyjnego
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Italia, ICP
2023
2023
W?ochy – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Turynie-Valdocco
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, ICP, ICP
2023
2023
W?ochy – ?wi?to w Chieri z okazji wizyty 10. nast?pcy Ksi?dza Bosko
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | ICP, Italia
2023
W?ochy – Wizyta Prze?o?onego Generalnego na Colle Don Bosco
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Italia, ICC
2023
W?ochy – Wizyta Prze?o?onego Generalnego na Colle Don Bosco
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Italia, ICP
2023
W?ochy - Relikwie b?. Rosario Livatino w Katanii
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Italia, ISI
2023
W?ochy – Savona obchodzi stulecie urodzin Very Grity
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Italia, ICC
2023
2023
2023
Portugalia – Krajowy Zjazd Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | Portogallo, POR
2023
Hiszpania – ?wi?to Trzech Króli w salezja?skim domu w Trianie
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2023
2023
SG – Komunikacja w Rodzinie Salezja?skiej
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | ISS
2023
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii hiszpa?skiej pw. Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 24-01-2023 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2023
SG – Pozna? Ksi?dza Bosko: film z 1935 r. Goffredo Alessandriniego
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia
2023
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “Nie mamy prawa traci? nadziei”
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | Spagna, SSM
2023
2023
W?ochy – “Zaczynem… kto?” – Prezentacja Wi?zanki w PDF
Dane | 19-01-2023 łowo kluczowe | Italia
2023
W?ochy – Dost?pne online wszystkie numery pisma “VOCI FRATERNE”
Dane | 19-01-2023 łowo kluczowe | Italia
2023
W?ochy – Sto lat salezja?skiego Domu w Turynie-Crocetta
Dane | 19-01-2023 łowo kluczowe | Italia, ICP
2023
Kolumbia – ?lady Ksi?dza Bosko prowadz? do zmiany
Dane | 18-01-2023 łowo kluczowe | ICP
2023
Hiszpania – Salezjanie “znajduj? to, co ??czy” poprzez projekt “Liban”
Dane | 17-01-2023 łowo kluczowe | Libano, SMX, Spagna
2023
W?ochy – “Meeting” m?odych cz?onków MGS Sicilia
Dane | 16-01-2023 łowo kluczowe | Italia, ISI
2023
W?ochy - Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2023
Dane | 16-01-2023 łowo kluczowe | Italia
2023
W?ochy – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej ci?g dalszy
Dane | 14-01-2023 łowo kluczowe | Italia
2023
W?ochy – Rozpocz??y si? Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2023
Dane | 12-01-2023 łowo kluczowe | Italia, ICP
2023
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii portugalskiej
Dane | 12-01-2023 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2023
Portugalia - Uczniowie kursu krawieckiego
Dane | 11-01-2023 łowo kluczowe | POR
2023
2023
Hiszpania – Trzej Królowie i Salezjanie
Dane | 09-01-2023 łowo kluczowe | Spagna
2023
SG – Kiedy Benedykt XVI by? w domu Ksi?dza Bosko
Dane | 05-01-2023 łowo kluczowe | ICP, ICC
2023
W?ochy – Zako?czy?a si? XX Kapitu?a Inspektorii Lombardzko-Emilia?skiej
Dane | 03-01-2023 łowo kluczowe | Italia, ILE
2023
Hiszpania – Zmar? ks. Antonio Rodríguez Tallón SDB
Dane | 03-01-2023 łowo kluczowe | Spagna
2023
Tunezja – Tunezja to nowe Valdocco?
Dane | 02-01-2023 łowo kluczowe | Tunisia
2022
W?ochy – Trzecie spotkanie w ramach cyklu “W Sercu ?wiata”
Dane | 29-12-2022 łowo kluczowe | ICP
2022
Liban – Ca?o?ciowe wsparcie dla dzie? salezja?skich w kraju
Dane | 27-12-2022 łowo kluczowe | Libano, MOR
2022
W?ochy – Salezjanin wspó?pracownik Salvatore Giunta diakonem sta?ym
Dane | 21-12-2022 łowo kluczowe | Italia, ICC
2022
2022
W?ochy – Dziennikarze ?ladami Ksi?dza Bosko i miejsc salezja?skich
Dane | 19-12-2022 łowo kluczowe | ICP, Italia
2022
SG – Mianowany nowy prze?o?ony inspektorii W?och Po?udniowych
Dane | 16-12-2022 łowo kluczowe | Italia, IME
2022
W?ochy – Obchody 60-lecia parafii ?w. Jana Bosko w Asti
Dane | 15-12-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
Hiszpania – Ponad 250 uczestników na „Campobosco 2022” w Logroño
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2022
Dwa o?tarze Bazyliki Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
W?ochy – Boretto promuje ?wi?tego Artemidesa Zattiego
Dane | 13-12-2022 łowo kluczowe | Italia, ILE
2022
W?ochy – Zimowa sesja plenarna Rady Generalnej
Dane | 13-12-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
W?ochy – Bo?onarodzeniowy koncert na rzecz pokoju w Watykanie
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
W?ochy – Zimowa sesja plenarna Rady Generalnej
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
SG – “Press Tour” ?ladami Ksi?dza Bosko
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
Portugalia – “WYD DON BOSCO 23” rozpoczyna zapisy na ?wiatowe Dni M?odzie?y
Dane | 01-12-2022 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2022
W?ochy – Pierwsze spotkanie formacyjne SDB-?wieccy online
Dane | 01-12-2022 łowo kluczowe | ISI
2022
W?ochy – ?w. Artemides Zatti na Colle Don Bosco, 18 marca 1934 r.
Dane | 29-11-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
Hiszpania – Przedstawienie teatralne w Atocha
Dane | 29-11-2022 łowo kluczowe | Spagna
2022
W?ochy – Wspomnienie Mamy Ma?grzaty w 166. rocznic? jej ?mierci
Dane | 28-11-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
W?ochy - Dwie?cie m?odych osób uczestniczy?o w „MGS Day” na Valdocco
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
W?ochy - Dwie?cie m?odych osób uczestniczy?o w „MGS Day” na Valdocco
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
Syria - Spotkanie m?odzie?y w "Don Bosco Al-Kafroun": "Id? do ciebie"
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | MOR, Siria
2022
2022
2022
2022
2022
W?ochy – ?w. Artemides Zatti i Córki Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 14-11-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
2022
2022
SG – 78. numer “Ricerche Storiche Salesiane”
Dane | 08-11-2022 łowo kluczowe | ISS
2022
Hiszpania – Z?oty Medal miasta Utrera dla figury Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 03-11-2022 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2022
Portugalia – Rozpocz?cie ?wiatowej Konsulty Komunikacji Spo?ecznej, wyró?nienia i prezentacja ksi??ki
Dane | 31-10-2022 łowo kluczowe | POR, POR, Portogallo, Portogallo
2022
2022
Portugalia – Pierwsze kursy wieczorowe dla doros?ych
Dane | 28-10-2022 łowo kluczowe | Portogallo
2022
W?ochy – Wo?anie o pokój papie?a Franciszka
Dane | 26-10-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
SG – ?w. Franciszek Salezy misjonarz
Dane | 24-10-2022 łowo kluczowe | ICP
2022
Albania – Wspólne do?wiadczenie formacyjne salezjanów kwinkwenistów
Dane | 20-10-2022 łowo kluczowe | Albania, IME, ICC
2022
Hiszpania – Salezjanie z Carmony rozpoczynaj? obchody 125-lecia
Dane | 20-10-2022 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2022
W?ochy – Zako?czy?a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego w Palermo
Dane | 14-10-2022 łowo kluczowe | Italia, ISI
2022
W?ochy – Pielgrzymka salezjanów koadiutorów do miejsc salezja?skich
Dane | 10-10-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
Egipt – Radca generalny ds. misji spotyka si? z uchod?cami z Sudanu
Dane | 04-10-2022 łowo kluczowe | Egitto, MOR
2022
W?ochy – 125 lat obecno?ci salezjanów w Sondrio
Dane | 29-09-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
W?ochy – 125 lat obecno?ci salezjanów w Sondrio
Dane | 29-09-2022 łowo kluczowe | Italia, ILE
2022
W?ochy – Seminarium powo?aniowe, przygotowuj?ce do towarzyszenia m?odzie?y
Dane | 29-09-2022 łowo kluczowe | Mediterranea, Italia, ICP
2022
2022
W?ochy – Wyruszy?a 153. Salezja?ska Wyprawa Misyjna
Dane | 26-09-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
W?ochy – Ko?cowy etap kursu dla nowych misjonarzy
Dane | 21-09-2022 łowo kluczowe | ICP
2022
Egipt – Spotkanie ?wiatowej Rady Wykonawczej BWS w Kairze
Dane | 20-09-2022 łowo kluczowe | Egitto
2022
W?ochy – Ponad 500 m?odych z MGS gromadzi si? na Colle Don Bosco
Dane | 16-09-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
2022
W?ochy – ?luby wieczyste sze?ciu m?odych salezjanów
Dane | 15-09-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
W?ochy – Trzecia cz??? Kursu dla cz?onków 153. Wyprawy Misyjnej
Dane | 14-09-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
2022
Rumunia – Otwarcie pierwszej salezja?skiej szko?y w Rumunii
Dane | 09-09-2022 łowo kluczowe | INE
2022
2022
W?ochy – Kapitu?a Inspektorii Lombardzko-Emilia?skiej
Dane | 06-09-2022 łowo kluczowe | Italia, ILE
2022
W?ochy – Rozpocz?cie kursu formacyjnego dla nowych misjonarzy
Dane | 05-09-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
2022
W?ochy – ?luby wieczyste Samuela Kafumbu
Dane | 01-09-2022 łowo kluczowe | Italia, ICC
2022
Portugalia – Szko?a podstawowa w Estoril w roku 1932/1933
Dane | 01-09-2022 łowo kluczowe | Portogallo
2022
W?ochy - W San Salvario przyjmowanie jest kontynuowane
Dane | 26-08-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
W?ochy – Rekolekcje ADMA
Dane | 24-08-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
SG – ?w. Franciszek Salezy a towarzyszenie duchowe
Dane | 09-08-2022 łowo kluczowe | ICP
2022
SG – Do?wiadczy? zmiany jako okazji do ulepszenia: w kierunku “SDB Change Congress”
Dane | 05-08-2022 łowo kluczowe | SMX, Spagna, Spagna, SMX
2022
Portugalia – “Edições Salesianas” zmienia nazw? na “Salesianos Editora”
Dane | 04-08-2022 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2022
W?ochy – “Campobosco 2022”: odkrywaj?c Salezja?sk? Ziemi? ?wi?t?
Dane | 04-08-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
W?ochy – Salezja?skie oratorium w Foggii: pi?ka przeciwko mafii
Dane | 02-08-2022 łowo kluczowe | IME, Italia
2022
Hiszpania – Campobosco 2022: “Odwa? si?, zaufaj, ?yj”
Dane | 01-08-2022 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2022
W?ochy – Liczne dzia?ania, jakie realizuj? “Salesiani per il Sociale APS”
Dane | 29-07-2022 łowo kluczowe | IME, ICP, ICC, Italia, INE
2022
2022
Litwa – XXXII Pielgrzymka Piesza z Suwa?k do Wilna
Dane | 27-07-2022 łowo kluczowe | Lituania
2022
2022
2022
2022
2022
2022
W?ochy – Boretto przygotowuje si? do kanonizacji Artemidesa Zattiego SDB
Dane | 11-07-2022 łowo kluczowe | Italia, ILE
2022
W?ochy – Wiktoria z Kijowa do Turynu z nadziej? na nowe ?ycie
Dane | 07-07-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
2022
SG – “Ricerche Storiche Salesiane” nr 78
Dane | 05-07-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
W?ochy – ADMA Primaria z Turynu organizuje letnie rekolekcje dla rodzin
Dane | 05-07-2022 łowo kluczowe | ICP, Italia
2022
2022
2022
Hiszpania – ?luby wieczyste kl. Alberto Arteagi Carrasco
Dane | 27-06-2022 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2022
Hiszpania – Krypta w obecnej ?wi?tyni na Tibidabo
Dane | 23-06-2022 łowo kluczowe | Spagna
2022
Portugalia – ?wi?to Wspólnoty Inspektorialnej
Dane | 22-06-2022 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2022
SG – Filmik “San Francesco di Sales e le sue Filotee”
Dane | 21-06-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
W?ochy – Serce ?w. Franciszka Salezego w Moncalieri
Dane | 20-06-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
Hiszpania – V Kongres Salezjanów Wspó?pracowników Regionu Iberyjskiego
Dane | 17-06-2022 łowo kluczowe | Portogallo, Spagna
2022
W?ochy – Doroczny Zjazd VIS
Dane | 17-06-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
2022
W?ochy – Plac budowy Papieskiego Ateneum Salezja?skiego w Rzymie
Dane | 16-06-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
SG – Rozpoznanie salezja?skiego powo?ania misyjnego
Dane | 14-06-2022 łowo kluczowe | IME
2022
2022
W?ochy – Druga sesja Kapitu?y Inspektorii Sycylijskiej
Dane | 09-06-2022 łowo kluczowe | Italia, ISI
2022
2022
2022
W?ochy – Pie?? do Matki Niebieskiej rozbrzmiewa?a na ca?ym ?wiecie
Dane | 07-06-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
Portugalia – Ks. Micha? Rua z wizyt? w Lizbonie
Dane | 07-06-2022 łowo kluczowe | Portogallo
2022
W?ochy – Prze?o?ony Generalny i jego Rada w pracy w cieniu Ksi?dza Bosko
Dane | 06-06-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
Hiszpania – Rodzina Salezja?ska pielgrzymuje do Santiago de Compostela
Dane | 01-06-2022 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2022
2022
2022
Portugalia – Wizyta animacji radcy regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 27-05-2022 łowo kluczowe | POR, Mediterranea, Portogallo
2022
W?ochy – Etyka i pokój po wojnie na Ukrainie
Dane | 26-05-2022 łowo kluczowe | Italia, ISI
2022
2022
W?ochy – Miasto Ksi?dza Bosko ?wi?tuje Wspomo?ycielk?
Dane | 26-05-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu kl. Antonio Carriero
Dane | 23-05-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu kl. Antonio Carriero
Dane | 23-05-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
2022
2022
Portugalia – Ksi?dz Bosko w?ród patronów ?DM 2023
Dane | 19-05-2022 łowo kluczowe | Portogallo
2022
SG – Kurs dla nowych ekonomów inspektorialnych
Dane | 19-05-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
SG – Salezjanie nie zapominaj? o wojnie na Ukrainie i uchod?cach
Dane | 16-05-2022 łowo kluczowe | ICP, ICC, SMX
2022
W?ochy – Wr?czenie krzy?y misyjnych 20 m?odym ludziom
Dane | 12-05-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
W?ochy – Nowi kandydaci do ADMA Primaria na Valdocco
Dane | 10-05-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
W?ochy – Miejski Szpital w Modice otrzyma? imi? “Nino Baglieri”
Dane | 10-05-2022 łowo kluczowe | Italia, ISI
2022
2022
2022
W?ochy – Powrót „Via Crucis” na Monte Testaccio
Dane | 05-05-2022 łowo kluczowe | Italia, ICC
2022
W?ochy – ?wi?to Okr?gu ICP
Dane | 05-05-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
Portugalia – Kapitu?a Inspektorii POR
Dane | 05-05-2022 łowo kluczowe | Portogallo, POR
2022
Portugalia – Ods?oni?cie pomnika po?wi?conego Dominikowi Savio
Dane | 05-05-2022 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2022
2022
W?ochy – ?wi?to Wizytatorii pw. Maryi Stolicy M?dro?ci
Dane | 04-05-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Rocco Tasci
Dane | 03-05-2022 łowo kluczowe | Italia, ISI
2022
W?ochy – Kapitu?a Wizytatorii pw. Maryi Stolicy M?dro?ci
Dane | 03-05-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
2022
Hiszpania – Spotkanie Konferencji Iberyjskiej i Regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 28-04-2022 łowo kluczowe | Mediterranea, Spagna
2022
Boliwia – Zaczyna przybiera? form? salezja?ska obecno?? w Cobiji
Dane | 27-04-2022 łowo kluczowe | Italia, ICC
2022
W?ochy – ?wi?to Wdzi?czno?ci 2022
Dane | 25-04-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
2022
Hiszpania – Kapitu?y dwóch salezja?skich inspektorii
Dane | 20-04-2022 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2022
W?ochy – ?wi?to Wdzi?czno?ci 2022: 150-krotne dzi?ki!
Dane | 19-04-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
Hiszpania – Musical "Getsemani"
Dane | 15-04-2022 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2022
Portugalia – M?oda uchod?czyni opowiada o terrorze wojny
Dane | 12-04-2022 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2022
W?ochy – Hymn do Wi?zanki 2022 ciep?o przyjmowany
Dane | 12-04-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
Ukraina – Tatiana, Andrij i Roman… dzi?kuj? synom Ksi?dza Bosko
Dane | 08-04-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
Hiszpania – Salezjanie wznawiaj? spotkania m?odzie?owe w kontek?cie Wielkanocy
Dane | 08-04-2022 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2022
2022
Egipt – Kapitu?a Inspektorii MOR ubogacona obecno?ci? ?wieckich
Dane | 05-04-2022 łowo kluczowe | Egitto, MOR
2022
2022
W?ochy – Rekolekcje dla dyrektorów SDB i dyrektorek CMW z Sycylii
Dane | 30-03-2022 łowo kluczowe | ISI, Italia
2022
SG – Ze ?w. Franciszkiem Salezym w Wielki Post i Wielkanoc
Dane | 29-03-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
SG – Warto?? charyzmatyczna przyj?cia nieletnich uchod?ców
Dane | 29-03-2022 łowo kluczowe | SMX
2022
W?ochy – Szko?a „Don Bosco” przyj??a 15 chorych Ukrai?ców
Dane | 21-03-2022 łowo kluczowe | Italia, ICC
2022
Portugalia – Pozna? i piel?gnowa? salezja?ski wymiar misyjny
Dane | 18-03-2022 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2022
W?ochy – Do?wiadczenie zwi?zane z rekolekcjami MGS na Colle Don Bosco
Dane | 18-03-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
W?ochy – Rodziny i pokój na ?wiecie w centrum uwagi ADMA
Dane | 16-03-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
SG – U boku uchod?ców ukrai?skich: pomoc na granicy kraju i z ca?ego ?wiata
Dane | 11-03-2022 łowo kluczowe | POR, IME, ICP, SMX
2022
2022
W?ochy – Koled? „Don Bosco” z Borgomanero solidarny z Ukrain?
Dane | 10-03-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
2022
Syria – Matilde Salem, mama Ma?gorzata m?odzie?y z Aleppo
Dane | 10-03-2022 łowo kluczowe | MOR, Siria
2022
SG – Ogromne zaanga?owanie na rzecz Ukrainy
Dane | 09-03-2022 łowo kluczowe | IME
2022
Hiszpania – Spotkanie salezja?skich wolontariuszy misyjnych
Dane | 09-03-2022 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2022
W?ochy – Matka Rosetta Marchese: Kobieta oddana Bogu
Dane | 08-03-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
Hiszpania – Spotkanie formatorów z inspektorii Hiszpanii i Portugalii
Dane | 08-03-2022 łowo kluczowe | SSM, SMX, POR, Spagna
2022
2022
2022
Hiszpania – Dwaj kolejni wolontariusze z Madrytu
Dane | 03-03-2022 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2022
Hiszpania – Wymiar duszpasterski komunikacji spo?ecznej
Dane | 01-03-2022 łowo kluczowe | Spagna
2022
Portugalia – Karnawa? w Lizbonie
Dane | 01-03-2022 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2022
W?ochy – Ze wspólnot Córek Maryi Wspomo?ycielki na Ukrainie
Dane | 28-02-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
W?ochy – Odszed? biskup Tirso Blanco, salezjanin
Dane | 23-02-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
W?ochy – Spotkanie wyje?d?aj?cych 2021: “W?drówka w Sercu ?wiata”
Dane | 23-02-2022 łowo kluczowe | ICP, Italia
2022
Hiszpania – Pierwsza sesja Kapitu?y Inspektorii pw. ?w. Jakuba Wi?kszego
Dane | 17-02-2022 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2022
Hiszpania – Salezja?skie spojrzenie na Bliski Wschód: sen Ksi?dza Bosko w Libanie
Dane | 15-02-2022 łowo kluczowe | Spagna, Libano, MOR, SMX, Mediterranea
2022
W?ochy – 100 lat Oratorium “Michele Rua” w Turynie
Dane | 15-02-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
2022
Hiszpania – 125 lat obecno?ci salezjanów w Barakaldo
Dane | 09-02-2022 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2022
W?ochy – Wychowywa? do nadziei: mówi o tym ks. Chávez
Dane | 08-02-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
Jerozolima – Spotkanie w ramach Kuratorium
Dane | 07-02-2022 łowo kluczowe | MOR
2022
Hiszpania – Odnowa By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 07-02-2022 łowo kluczowe | Spagna
2022
Portugalia – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Estoril
Dane | 03-02-2022 łowo kluczowe | Portogallo
2022
Jerozolima – Obchody ?wi?ta Ksi?dza Bosko w „Ratisbonne”
Dane | 02-02-2022 łowo kluczowe | MOR
2022
2022
W?ochy – Braterskie spotkanie Rad Generalnych CMW i SDB
Dane | 28-01-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
2022
W?ochy – 150 lat dzie?a “Don Bosco” w Genui-Sampierdarena
Dane | 27-01-2022 łowo kluczowe | Italia, ICC
2022
Hiszpania – Post?p w realizacji projektu “DB Wave”
Dane | 26-01-2022 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2022
W?ochy – Spotkanie delegatów ds. Rodziny Salezja?skiej
Dane | 24-01-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
2022
Liban – Apel salezjanów z kraju pogr??onego w kryzysie
Dane | 19-01-2022 łowo kluczowe | Libano, MOR
2022
Tunezja – Radca generalny ds. misji odwiedza salezjanów
Dane | 19-01-2022 łowo kluczowe | Tunisia, ISI
2022
W?ochy – DDRS 2022: “B?dziemy czyni? wszystko z mi?o?ci, nic na si??”
Dane | 16-01-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
W?ochy – DDRS 2022: “Oddawa? si? innym, jak Bóg daje si? nam”
Dane | 15-01-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
2022
W?ochy – GSFS 2022: “Bóg uprzedza nasze pragnienie Go”
Dane | 14-01-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
2022
W?ochy – Rozpocz??y si? Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 14-01-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
W?ochy – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej: oczekiwania uczestników
Dane | 13-01-2022 łowo kluczowe | Italia, ICP
2022
W?ochy – ?wieccy na misjach: historia ma??onków De Nardi
Dane | 12-01-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
W?ochy – XIII Kapitu?a Wizytatorii “Maria Sede della Sapienza”
Dane | 10-01-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
W?ochy – Rozpocz??a si? XXXI Kapitu?a Inspektorii Sycylii i Tunezji
Dane | 07-01-2022 łowo kluczowe | Italia, ISI
2022
SG – Salezja?ski stycze?. Ksi?dz Bosko zdobywa TV we W?oszech
Dane | 07-01-2022 łowo kluczowe | Italia
2022
2022
Hiszpania – Pierwsze zdj?cie salezjanów w Madrycie
Dane | 04-01-2022 łowo kluczowe | Spagna
2022
Hiszpania – Maryja Wspomo?ycielka zdobywa kuchnie “MasterChef Junior”
Dane | 03-01-2022 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2022
Tunezja – Spotkanie oratoriów w Manubie
Dane | 03-01-2022 łowo kluczowe | ISI, Tunisia
2021
Hiszpania – Solidarno?? salezjanów przez du?e “S”
Dane | 31-12-2021 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2021
Hiszpania – Solidarno?? salezjanów przez du?e “S”
Dane | 31-12-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
2021
W?ochy – Mecz, by da? “kopniaka bezprawiu”
Dane | 28-12-2021 łowo kluczowe | IME
2021
W?ochy – Koncert Bo?onarodzeniowy 2021: muzyka i solidarno??
Dane | 23-12-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Student “IUSVE” uhonorowany tytu?em “Chor??y Republiki”
Dane | 23-12-2021 łowo kluczowe | Italia, INE
2021
W?ochy – Szkolny kampus rolniczy w Lombriasco: Rolnictwo 4.0
Dane | 22-12-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
Portugalia – ?wi?cenia diakonatu dwóch kleryków salezja?skich
Dane | 15-12-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR
2021
W?ochy – Oratorium w Casercie
Dane | 15-12-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
Hiszpania – Ponad stu ludzi m?odych kontynuuje pasjonuj?c? drog? Jezusa
Dane | 10-12-2021 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2021
Portugalia – Spotkanie przedstawicieli wydawnictw salezja?skich z Europy
Dane | 02-12-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
W?ochy – Zrekonstruowano cyfrowo film o Ksi?dzu Bosko z 1935 roku
Dane | 01-12-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Spotkanie Inspektorów Europy w Turynie-Valdocco
Dane | 29-11-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP, Mediterranea
2021
2021
SG – 152. Salezja?ska Wyprawa Misyjna: Dieudonné Ramazani Lukundula
Dane | 24-11-2021 łowo kluczowe | ISI, Tunisia
2021
W?ochy – Rekolekcje rad inspektorialnych regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 23-11-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
W?ochy – UPS, “Uniwersytet Laudato Si’”
Dane | 22-11-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Wyruszy?a 152. Salezja?ska Wyprawa Misyjna!
Dane | 22-11-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP, Mediterranea
2021
2021
W?ochy – Pierwsze spotkanie nowej Rady ADMA na Valdocco
Dane | 22-11-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
W?ochy – Wr?czenie krzy?y misyjnych
Dane | 22-11-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
Portugalia – Otwarto O?rodek dla studentów w Setúbal
Dane | 19-11-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
W?ochy – Finalna faza przygotowawcza dla wyje?d?aj?cych misjonarzy
Dane | 19-11-2021 łowo kluczowe | ICP, Italia
2021
2021
W?ochy – “MGS Day” na Valdocco
Dane | 18-11-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
Hiszpania – VII Forum MGS wyrazem zaanga?owania m?odzie?y
Dane | 17-11-2021 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2021
W?ochy – Do?wiadczenie zwi?zane z “Savio Club” na Colle Don Bosco
Dane | 16-11-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
Portugalia – Nowa wspólnota pw. ?w. Dominika Savio
Dane | 15-11-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
2021
Ekwador – M?odzi cz?onkowie MGS budowniczymi dróg nadziei
Dane | 12-11-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
Syria – Radca regionu ?ródziemnomorskiego przeprowadza wizytacj? nadzwyczajn?
Dane | 12-11-2021 łowo kluczowe | MOR, Mediterranea, Siria
2021
Palestyna – Szymon Srugi na Uniwersytecie w Betlejem
Dane | 11-11-2021 łowo kluczowe | Palestina
2021
W?ochy – Uczczenie setnej rocznicy ?mierci ks. Paw?a Albery
Dane | 10-11-2021 łowo kluczowe | Italia, ICC
2021
W?ochy – Nowy sk?ad krajowego zarz?du BWS we W?oszech
Dane | 09-11-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
Portugalia – Rozpocz?cie roku szkolnego 1932/1933 w Estoril
Dane | 09-11-2021 łowo kluczowe | Portogallo
2021
Rumunia – 25 lat salezja?skiego dzie?a w Konstancy
Dane | 08-11-2021 łowo kluczowe | INE
2021
Hiszpania – Spotkanie Platform Spo?ecznych salezja?skiej inspektorii SMX
Dane | 04-11-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX
2021
Litwa – Pa?dziernik: obchody miesi?ca misyjnego
Dane | 03-11-2021 łowo kluczowe | Lituania, ICP
2021
Portugalia – ?wi?to ?wi?to?ci M?odzie?owej w Manique znów na ?ywo
Dane | 03-11-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
W?ochy – 13. “Bieg ?wi?tych”: sportowy i solidarno?ciowy sukces
Dane | 02-11-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – “Wzrasta? w komunii”: XXXI Dzie? Maryjny ADMA w Turynie
Dane | 29-10-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
W?ochy – Spotkanie Komisji ds. formacji regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 29-10-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP, Mediterranea
2021
Hiszpania – Peregrynacja symboli ?DM
Dane | 29-10-2021 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2021
W?ochy – Krajowe Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 29-10-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny po raz pierwszy w Nizza Monferrato
Dane | 29-10-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
Portugalia – XXXV Pielgrzymka Rodziny Salezja?skiej do Mogofores
Dane | 27-10-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
W?ochy – Ostatnia Msza ?w. ksi?dza Albery
Dane | 27-10-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Mi?dzynarodowe Sympozjum po?wi?cone Ks. Paw?owi Alberze
Dane | 26-10-2021 łowo kluczowe | Italia, ISS
2021
W?ochy – Pierwsze spotkanie w ramach formacji misyjnej
Dane | 26-10-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
2021
W?ochy – Ekologia integralna: wezwanie do nawrócenia
Dane | 22-10-2021 łowo kluczowe | Italia, ICC
2021
Portugalia – Powracaj? „Spotkania z Ksi?dzem Bosko”
Dane | 20-10-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
W?ochy – Igrzyska „Borgo Ragazzi Don Bosco”
Dane | 20-10-2021 łowo kluczowe | Italia, ICC
2021
Hiszpania – Wizyta ks. Albery w “Martí-Codolar”
Dane | 19-10-2021 łowo kluczowe | Spagna
2021
W?ochy – Ks. Quadrio i ks. Braga: ?wiadkowie nadziei
Dane | 18-10-2021 łowo kluczowe | ILE, Italia
2021
2021
Hiszpania – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Hiszpanii
Dane | 18-10-2021 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2021
“Czyj? si? jak w domu”
Dane | 16-10-2021 łowo kluczowe | Spagna
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z nowicjuszami z Genzano
Dane | 13-10-2021 łowo kluczowe | Italia, ICC
2021
Szwajcaria – Ostatnia wizyta ks. Albery
Dane | 12-10-2021 łowo kluczowe | Svizzera
2021
2021
W?ochy – Spotkanie sycylijskiej m?odzie?y z Powszechnej S?u?by Cywilnej
Dane | 08-10-2021 łowo kluczowe | ISI, Italia
2021
W?ochy – Jak nie?? nadziej? m?odzie?y: wywiad z ks. Domenico Ricc?
Dane | 08-10-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
Indie – Konferencja m?odych badaczy ekologicznych
Dane | 08-10-2021 łowo kluczowe | Italia, INE
2021
2021
Liban – Wizytacja nadzwyczajna radcy regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 07-10-2021 łowo kluczowe | Libano, MOR
2021
W?ochy – Przygotowuj?c “Forum Salesianum”
Dane | 06-10-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Pierwszy rok istnienia “Muzeum-Domu Ksi?dza Bosko”
Dane | 05-10-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Dzi?kujemy, ksi??e Angelo!
Dane | 05-10-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
2021
W?ochy – „Campo 4” i spotkanie MGS na Colle Don Bosco
Dane | 01-10-2021 łowo kluczowe | ICP
2021
W?ochy – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 30-09-2021 łowo kluczowe | Italia, ISI
2021
W?ochy – Nowa wspólnota wychowawcza w Alassio
Dane | 29-09-2021 łowo kluczowe | Italia, ICC
2021
Portugalia – Spotkanie Regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 29-09-2021 łowo kluczowe | POR, Mediterranea
2021
W?ochy – Tysi?c ludzi m?odych na Spotkaniu MGS regionu Triveneto
Dane | 28-09-2021 łowo kluczowe | Italia, INE
2021
Albania – Wizyta radcy generalnego ds. misji
Dane | 28-09-2021 łowo kluczowe | Albania, IME
2021
2021
2021
W?ochy – Spotkanie z inspektorami w po?owie ich kadencji
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP
2021
W?ochy – ?wi?to By?ych Wychowanków/Wychowanek Salezja?skich 2021
Dane | 21-09-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Zako?czenie Szko?y Salezja?skiego Towarzyszenia Duchowego
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
W?ochy – Spotkanie MGS na Colle Don Bosco: “Kochani i wezwani”
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
Hiszpania – Ks. Micha? Rua w Santander
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2021
W?ochy – ?luby wieczyste Claudio Signoretty
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | Italia, IME
2021
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny z salezjanami z Pordenone
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Mi?dzynarodowe Sympozjum po?wi?cone Ks. Paw?owi Alberze
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Italia, Italia, ISS, ISS
2021
Hiszpania – Pierwsze ?luby nowicjusza Daniela Sáncheza Sabuco
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX
2021
W?ochy – Pierwsze ?luby nowicjuszy z Colle Don Bosco
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
2021
W?ochy – Pierwsze ?luby trzech nowicjuszy salezja?skich
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | Italia, IME, ICC
2021
W?ochy – „Obóz rodzinny” salezjanów z inspektorii sycylijskiej
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | Italia, ISI
2021
S?owenia – “Przysz?o?? Europy” z charyzmatem salezja?skim
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | Portogallo
2021
S?owenia – “Przysz?o?? Europy” z charyzmatem salezja?skim
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Szko?a Salezja?skiego Towarzyszenia: tydzie? rekolekcji
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
Hiszpania – Nowe buty dla najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX
2021
Paragwaj – 50 lat szko?y parafialnej “Domingo Savio”
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | Italia, ISI
2021
Paragwaj – 50 lat szko?y parafialnej “Domingo Savio”
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | Italia, Italia, ICC, ICC
2021
W?ochy – “CGS” na 78. Festiwalu Filmowym w Wenecji
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
SG – Ks. Eusebio Muñoz, salezjanin, odszed? do Domu Ojca
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | SMX, SMX, Spagna, Spagna
2021
W?ochy – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 31-08-2021 łowo kluczowe | Italia, ICC
2021
Hiszpania – ?ladami ks. José Luisa Carreño, salezjanina misjonarza
Dane | 26-08-2021 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny otrzyma Piecz?? Miasta Pordenone
Dane | 23-08-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Szko?a Salezja?skiego Towarzyszenia na Valdocco
Dane | 18-08-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
Hiszpania – Dni formacji dla nowych dyrektorów salezja?skich
Dane | 12-08-2021 łowo kluczowe | SSM, SMX, Mediterranea, Spagna
2021
Albania – Byli wolontariusze misyjni z Czech w podró?y po Europie
Dane | 10-08-2021 łowo kluczowe | Albania
2021
W?ochy – Spotkanie salezjanów Specjalnego Okr?gu ICP
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
Ekwador – IV Spotkanie m?odych liderów Achuar
Dane | 03-08-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Pierwsza edycja obozu “Joga Bonito”
Dane | 03-08-2021 łowo kluczowe | Italia, ISI
2021