Regiony

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2021
2021
2021
W?ochy – Spotkanie z inspektorami w po?owie ich kadencji
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | ICP
2021
W?ochy – ?wi?to By?ych Wychowanków/Wychowanek Salezja?skich 2021
Dane | 21-09-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Zako?czenie Szko?y Salezja?skiego Towarzyszenia Duchowego
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
W?ochy – Spotkanie MGS na Colle Don Bosco: “Kochani i wezwani”
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
Hiszpania – Ks. Micha? Rua w Santander
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2021
W?ochy – ?luby wieczyste Claudio Signoretty
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | IME, Italia
2021
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny z salezjanami z Pordenone
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Mi?dzynarodowe Sympozjum po?wi?cone Ks. Paw?owi Alberze
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | ISS, Italia
2021
Hiszpania – Pierwsze ?luby nowicjusza Daniela Sáncheza Sabuco
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2021
W?ochy – Pierwsze ?luby nowicjuszy z Colle Don Bosco
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
2021
W?ochy – Pierwsze ?luby trzech nowicjuszy salezja?skich
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | Italia, IME, ICC
2021
W?ochy – „Obóz rodzinny” salezjanów z inspektorii sycylijskiej
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | Italia, ISI
2021
S?owenia – “Przysz?o?? Europy” z charyzmatem salezja?skim
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | Portogallo
2021
S?owenia – “Przysz?o?? Europy” z charyzmatem salezja?skim
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Szko?a Salezja?skiego Towarzyszenia: tydzie? rekolekcji
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
Hiszpania – Nowe buty dla najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2021
Paragwaj – 50 lat szko?y parafialnej “Domingo Savio”
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | Italia, ISI
2021
Paragwaj – 50 lat szko?y parafialnej “Domingo Savio”
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia
2021
W?ochy – “CGS” na 78. Festiwalu Filmowym w Wenecji
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
SG – Ks. Eusebio Muñoz, salezjanin, odszed? do Domu Ojca
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | SMX, SMX, Spagna, Spagna
2021
W?ochy – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 31-08-2021 łowo kluczowe | Italia, ICC
2021
Hiszpania – ?ladami ks. José Luisa Carreño, salezjanina misjonarza
Dane | 26-08-2021 łowo kluczowe | Spagna, SSM
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny otrzyma Piecz?? Miasta Pordenone
Dane | 23-08-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Szko?a Salezja?skiego Towarzyszenia na Valdocco
Dane | 18-08-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
Hiszpania – Dni formacji dla nowych dyrektorów salezja?skich
Dane | 12-08-2021 łowo kluczowe | SMX, Mediterranea, Spagna, SSM
2021
Albania – Byli wolontariusze misyjni z Czech w podró?y po Europie
Dane | 10-08-2021 łowo kluczowe | Albania
2021
W?ochy – Spotkanie salezjanów Specjalnego Okr?gu ICP
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
Ekwador – IV Spotkanie m?odych liderów Achuar
Dane | 03-08-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Pierwsza edycja obozu “Joga Bonito”
Dane | 03-08-2021 łowo kluczowe | Italia, ISI
2021
Liban – Salezja?skie oratorium jest oaz? pokoju w czasie kryzysu
Dane | 21-07-2021 łowo kluczowe | Libano
2021
Hiszpania – Salezjanie organizuj? akcje letnie dla 13 tys. dzieci i m?odzie?y
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | SMX, Spagna, SSM
2021
2021
Albania – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Dritana Bushiego
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | Albania, IME
2021
2021
Hiszpania – Carlo Gastini, poeta z Valdocco (1833-1902)
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | Spagna
2021
W?ochy – Doroczne rekolekcje Rady Generalnej
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Spotkanie formatorów W?och-Bliskiego Wschodu
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
2021
Portugalia – ?wi?to Inspektorii i ?luby wieczyste
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
2021
Hiszpania – ?luby wieczyste sze?ciu salezjanów
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Spagna, SSM
2021
2021
Hiszpania – M?odzi staj? si? bohaterami swoich gier wideo
Dane | 28-06-2021 łowo kluczowe | Spagna
2021
Izrael – ?wi?cenia diakonatu 14 salezja?skich kleryków
Dane | 28-06-2021 łowo kluczowe | MOR
2021
SG – ?wi?to Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-06-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – Wirtualne zwiedzanie Bazyliki Maryi Wspomo?ycielki w Turynie
Dane | 24-06-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
2021
SG – Nowy numer “Ricerche Storiche Salesiane”
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | ISS
2021
W?ochy – Inauguracja kompleksu sportowego “Don Bosco” w Perugii
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | Italia, ICC
2021
Hiszpania – ?luby wieczyste trójki salezjanów
Dane | 22-06-2021 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2021
W?ochy – Szpital dedykowany s?udze Bo?emu Nino Baglieri
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
2021
W?ochy – Spotkanie MGS: #missionari
Dane | 17-06-2021 łowo kluczowe | Italia, INE
2021
2021
2021
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu 9 kleryków salezja?skich
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Savino Pecoraro
Dane | 14-06-2021 łowo kluczowe | Italia, IME
2021
S?owenia – Pierwsze stacjonarne spotkanie formacyjne salezjanów
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Italia, Italia, Italia, ICP, ICP, ICP
2021
Portugalia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Diogo Almeidy
Dane | 10-06-2021 łowo kluczowe | Portogallo, Portogallo, POR, POR
2021
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 09-06-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
Hiszpania – 65 lat obecno?ci salezjanów w Cabezo de Torres
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2021
Hiszpania – Laudato si’: od s?ów do czynów
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Spagna
2021
W?ochy – Tom z listami okólnymi ks. Cháveza do salezjanów
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
Portugalia – Zako?czy?a si? wizytacja nadzwyczajna w inspektorii portugalskiej
Dane | 03-06-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
Hiszpania – Prezentacja ksi??ki “Acompañar a jóvenes”
Dane | 02-06-2021 łowo kluczowe | Spagna
2021
W?ochy – Rozes?anie misjonarzy 2021
Dane | 02-06-2021 łowo kluczowe | ICP
2021
W?ochy – 40 lat po zamachu “BR”, pan Magagna wspomina
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | Italia, ICC
2021
Portugalia – Ks. Mendes w Funchal, Fatimie i Manique
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | POR, POR, Portogallo, Portogallo
2021
Izrael – ?luby wieczyste pi?ciu salezjanów
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Israele, MOR
2021
2021
W?ochy – Ko?ció? jest “córk?” Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 24-05-2021 łowo kluczowe | ICP
2021
2021
SG – Maryja Wspomo?ycielka i misjonarze
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
2021
Hiszpania – Monument Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | Spagna
2021
2021
Belgia – Poszukuj?c “mocy w s?abo?ci” wraz z m?odzie??
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2021
Izrael – Pos?ugi akolitatu i lektoratu 16 salezja?skich kleryków
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Israele, MOR
2021
2021
Syria – Wyzwanie zwi?zane z byciem dobrym i szcz??liwym salezjaninem
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | MOR, Siria
2021
Wielka Brytania – “Nie zapominaj o grze: jest ?wi?ta!”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR
2021
Wielka Brytania – “Nie zapominaj o grze: jest ?wi?ta!”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | Italia, ICC
2021
W?ochy – Ca?kowicie odnowiona strona Stowarzyszenia ADMA
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
2021
W?ochy – ?luby wieczyste o?miu salezjanów
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
2021
Hiszpania – ?wi?to Inspektorii ?w. Jakuba Wi?kszego
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2021
Region ?ródziemnomorski: obraz w liczbach
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Mediterranea
2021
Hiszpania – Ko?ció? Maryi Wspomo?ycielki w mie?cie Zamora w budowie
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2021
2021
Portugalia – Burmistrz Funchal z wizyt? u salezjanów
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
W?ochy – “Spojrzenia na Duszpasterstwo M?odzie?owe”
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
2021
W?ochy – Region ?ródziemnomorski spotyka si? we Florencji
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Mediterranea, Italia, ICC
2021
Portugalia – Kongres By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
W?ochy – Kurs dla formatorów 2021 na UPS
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – ?wi?to Wdzi?czno?ci 2021
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
SG – Ks. Carbonell i pan Borlengo spoczywaj? w pokoju
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | ICP, Spagna, Italia
2021
2021
2021
SG – Odesz?o trzech kolejnych salezjanów
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie Andrei Domenico Palmy, salezjanina diakona
Dane | 20-04-2021 łowo kluczowe | Italia, ISI
2021
Fid?i – Drugie spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
Portugalia – Radca generalny ds. komunikacji spo?ecznej odwiedza “Edições Salesianas”
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | POR, POR, Portogallo, Portogallo
2021
W?ochy – „Agnelli” ko?czy 80 lat
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
2021
Izrael – Ks. Caputa przybli?a Szymona Srugiego
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | MOR, MOR
2021
W?ochy – Misjonarki, g?osicielki nadziei
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
Angola – Salezja?ski Wolontariat Misyjny: odkry? siebie dog??bnie
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | Portogallo
2021
2021
2021
W?ochy – „MGS Day”
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
2021
Hiszpania – ADMA w Hiszpanii liczy 125 lat
Dane | 25-03-2021 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2021
Syria – Kiedy mi?o?? pojawia si? w postaci 0+
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | MOR, Siria
2021
Hiszpania – Dawna fasada domu w Carabanchel
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | Spagna
2021
Tunezja – Zaanga?owanie salezjanów na rzecz inkulturacji
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | ISI, Tunisia
2021
W?ochy – ?wi?ty Józef i sztuka opieki
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | ICP, Italia
2021
2021
Litwa – Wizyta prze?o?onego ICP na Litwie
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | Lituania, ICP
2021
2021
Syria: po dekadzie wojny dzieci nadal p?ac? najwy?sz? cen?
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | MOR, Siria
2021
2021
Portugalia – Salezja?ska parafia z Mogofores rozszerza pomoc
Dane | 15-03-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
Ukraina – Misjonarz z Afryki w ramach Projektu Europa
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | Italia, ILE
2021
Portugalia – Salezjanie z Funchal z grup? uczniów
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
W?ochy - 120 lat temu do Schio przybyli salezjanie
Dane | 10-03-2021 łowo kluczowe | Italia, INE
2021
Hiszpania – Kobiety biedniejsze z powodu skutków pandemii
Dane | 09-03-2021 łowo kluczowe | Spagna
2021
2021
W?ochy – San Salvatore Monferrato i ks. Giovanni Guarona, aposto? Chin
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Italia, ICC
2021
W?ochy – San Salvatore Monferrato i ks. Giovanni Guarona, aposto? Chin
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
W?ochy – Spotkanie salezja?skich asystentów
Dane | 02-03-2021 łowo kluczowe | Italia, ISI
2021
Portugalia – Salezjanie z Évory obchodz? 95. rocznic? obecno?ci
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | Italia, INE
2021
Portugalia – Salezjanie z Évory obchodz? 95. rocznic? obecno?ci
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
2021
Francja – M?odzi migranci, wiod?ca rola sieci salezja?skiej
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Italia, ILE
2021
Francja – M?odzi migranci, wiod?ca rola sieci salezja?skiej
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2021
W?ochy – 100 lat ?ycia ks. Bruno Bertolazziego, które warto opowiedzie?
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Italia, IME
2021
2021
Brazylia – ?wiatowy Dzie? Radia: brazylijskie radia salezja?skie
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | Italia, ICC
2021
ONZ – “S?u?y? pomimo przepa?ci cyfrowej”: CMW w ONZ
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | Italia, INE
2021
W?ochy – “Valdocco-Shop” l?duje w sieci
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
2021
2021
2021
2021
Hiszpania – M?odzi “influencerzy” na rzecz “wspólnego domu”
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2021
Hiszpania – Rze?ba przedstawiaj?ca Ksi?dza Bosko powraca na ulic? w Vigo
Dane | 10-02-2021 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2021
W?ochy – Spotkanie online MGS z o?rodka sycylijskiego
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Italia, ISI
2021
Salezjanie w Hiszpanii
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2021
Wenezuela – Obchody uroczysto?ci ?w. Jana Bosko
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Italia, INE
2021
W?ochy – Sceny ze studium w salezja?skim domu w Sondrio
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
Portugalia – Nagroda za projekt na rzecz samotnych matek z “SolSal Évora”
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
W?ochy – Bazylika Maryi Wspomo?ycielki: uroczysto?? ?w. Jana Bosko
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | Italia, ICP
2021
W?ochy – Oficjalna prezentacja wystawy po?wi?conej ks. Paw?owi Alberze
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | ICP, Italia
2021
Hiszpania – Wyzwania duszpasterskie w czasie pandemii
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2021
Portugalia – “SolSal” z Lizbony towarzyszy rodzinom migrantów
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
Portugalia – “SolSal” z Lizbony towarzyszy rodzinom migrantów
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Italia, ICC
2021
Hiszpania – Solidarno?? ze strony salezja?skich uczniów w Ciutadelli
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2021
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie Alessandro Dui, salezjanina diakona
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Italia, ICC
2021
Argentyna – Magia dzielenia si?
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
Portugalia – Inne Bo?e Narodzenie dla salezjanów z Porto
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
Hongkong – Szopka w czasie pandemii
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | ILE
2021
2021
Hiszpania – Przybycie seminarzystów do Guadalajary
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | Spagna
2021
W?ochy – Salezjanie na Sardynii: ponadwiekowe zaanga?owanie
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | Italia, ICC
2021
2021
W?ochy – Salezja?scy ch?opcy i dziewcz?ta z Foggii razem przeciwko mafii
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Italia, IME
2021
Portugalia – Projekt solidarno?ci by?ego wychowanka salezjanów z Funchal
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2021
W?ochy – „Zima Dzieci” z oratorium „Don Bosco” w Varazze
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | Italia, ICC
2021
W?ochy – Uhonorowanie Matki Yvonne Reungoat
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Italia
2021
2021
2021
Hiszpania – Inicjatywy solidarno?ci inspektorii pw. Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 04-01-2021 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2020
Hiszpania – Kursy szkoleniowe u salezjanów z Cartageny
Dane | 31-12-2020 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2020
W?ochy – Ksi?dz Bosko na pierwszej linii armii “bia?ych fartuchów”
Dane | 29-12-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Hiszpania – “Reconoce” staje si? stowarzyszeniem
Dane | 29-12-2020 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2020
W?ochy – Projekt “Apicoltura Lombriasco 2020”
Dane | 29-12-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
2020
SG – Prze?o?ony Generalny prezentuje ?wiatu Wi?zank? na rok 2021
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Syria – M?odzi z „Don Bosco Aleppo” obchodz? Bo?e Narodzenie
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | MOR, Siria
2020
W?ochy – 21. Wystawa Szopek w Bazylice Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Palestyna – W Betlejem chleb oznacza nadziej?
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | MOR, Palestina
2020
W?ochy – Mi?dzynarodowy kr?g maryjny Domu Macierzystego na Valdocco
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
W?ochy – Spotkanie online z rodzinami salezjanów z Sycylii
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | ISI, Italia
2020
Portugalia – TikTok: tak czy nie?
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Portugalia – TikTok: tak czy nie?
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
W?ochy – “Salezja?ski ogród” w Niebie przyjmuje czterech nowych ?wiadków
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Italia, ISI, ICP
2020
W?ochy – Adwent m?odzie?y. “Wait and live the dream”
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Italia, IME
2020
W?ochy – Promocja kobiet tak?e poprzez kuchni?
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Hiszpania – Cz?onkowie pierwszej Kapitu?y inspektorii hiszpa?skiej
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2020
2020
Hiszpania – “LET’S Play VET”: edukacja bazuj?ca na do?wiadczeniu
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2020
Brazylia – Salezjanie w Amazonii
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Portugalia – Salezja?ska szko?a podstawowa w Mogofores: spe?nione marzenie
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
Palestyna – ?luby wieczyste pi?ciu salezjanów
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | MOR, Palestina
2020
2020
Hiszpania – VI Forum MGS
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | Spagna
2020
W?ochy – Muzeum-Dom Bosko pozostaje otwarte online jako muzeum wirtualne
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Portugalia – Salezja?skie ?wi?to ?wi?to?ci m?odzie?owej w Porto
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
2020
Hiszpania – ?wi?cenia diakonatu kleryka Santiago Ela Nve Bindang
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2020
Filipiny – 38. Krajowy Kongres ADMA
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | ICC, Italia
2020
SG – Spotkanie Komisji ds. formacji regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Mediterranea
2020
Portugalia – Komunia i rado?? w czasie ?wi?ta ?wi?to?ci m?odzie?owej
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
W?ochy – Pomimo prac renowacyjnych bazyllika ?w. Jana Bosko funkcjonuje normalnie
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC, ICC, Italia
2020
Hiszpania – Szko?a zawodowa dla m?odzie?y z “Polígono Sur” w Sewilli
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2020
Peru – Salezja?ska inspektoria na ulicy przy boku ubogich
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
SG – Jest dost?pny nowy krzy? salezja?ski
Dane | 05-11-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – Marzenia i ?wi?to??, towarzysze podró?y w ?yciu m?odzie?y
Dane | 03-11-2020 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2020
W?ochy – Marzenia i ?wi?to??, towarzysze podró?y w ?yciu m?odzie?y
Dane | 03-11-2020 łowo kluczowe | Italia, ISI
2020
Portugalia – Przybycie salezjanów do Funchal
Dane | 03-11-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
W?ochy – Occimiano i ks. Evasio Rabagliati, aposto? tr?dowatych
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
2020
W?ochy – Si?a ?wi?tych
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | Italia, INE
2020
2020
2020
W?ochy – Spotkanie MGS W?och: oddaleni, ale zjednoczeni
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Portugalia – Salezjanie w Funchal: od 70 lat w s?u?bie edukacji
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
Wielka Brytania – Spotkanie online salezjanów w formacji pocz?tkowej
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
Wielka Brytania – Spotkanie online salezjanów w formacji pocz?tkowej
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Albania – ?wi?cenia kap?a?skie Giuseppe Andrésa Liano Piry
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | Albania, IME
2020
Portugalia – 34. Krajowa Pielgrzymka Rodziny Salezja?skiej
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
2020
W?ochy – Rozpocz??a si? sta?a adoracja w kaplicy Pinardiego na Valdocco
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
2020
2020
2020
Wietnam – Pierwszy kandydat do grupy Ochotników z Ksi?dzem Bosko
Dane | 20-10-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – Si?a misyjnego dzia?ania musi wychodzi? z oratorium
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
2020
Portugalia – Salezjanom powierzono parafi? “São Vicente” w Alcabideche
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
W?ochy – Spotkanie ko?cz?ce projekt “R?ce w cie?cie”
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Italia, IME
2020
W?ochy – ?luby wieczyste Antonio Carriero, salezjanina
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
W?ochy – “IUSVE” i wyzwanie zwi?zane z promocj? “etycznej mody”
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Italia, INE
2020
W?ochy – Otwarto nowe Oratorium „San Rocco” w Sondrio
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Italia, ILE
2020
Hiszpania – Dawny ko?ció? pw. Maryi Wspomo?ycielki w Atocha
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Spagna
2020
Litwa – Rozpocz?cie kolejnego roku dzia?alno?ci w oratorium w Wilnie
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Lituania, ICP
2020
Timor Wschodni – Oficjalnie zapowiedziano budow? nowej kaplicy
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | Italia, INE
2020
Izrael – Salezja?ska odpowied? na pandemi? w inspektorii Bliskiego Wschodu
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | Libano, Israele, Egitto, MOR, Palestina, Siria
2020
W?ochy – Scoop” w miesi?cu dedykowanym Ksi?dzu Rua
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
2020
2020
2020
Hiszpania – “Fundación Don Bosco” towarzyszy 163 m?odym cudzoziemcom
Dane | 01-10-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX
2020
W?ochy – „Meeting” m?odych z MGS Triveneto: #chiamati
Dane | 30-09-2020 łowo kluczowe | Italia, INE
2020
W?ochy – Biskup Giuseppe Cognata: “?wiat?o, które nigdy nie zgas?o”
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | Italia, IME
2020
W?ochy – Rozpocz?cie nowego roku wychowawczo-duszpasterskiego
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | Italia, ISI
2020
2020
2020
W?ochy – Spotkanie MGS na Colle Don Bosco
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
W?ochy – XXX Dzie? Maryjny ADMA
Dane | 22-09-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia
2020
W?ochy – Byli po prostu kap?anami
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Hiszpania – Pierwsze ?luby nowicjusza Mario Martína
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2020
W?ochy – Wznowienie zaj?? w koled?u “Astori” w Mogliano Veneto
Dane | 16-09-2020 łowo kluczowe | Italia, INE
2020
Salezja?skie szko?y w Hiszpanii
Dane | 16-09-2020 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2020
2020
W?ochy – Kurs w?oskiego dla 14 salezja?skich prenowicjuszy
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Hiszpania – Pierwsze ?luby dwóch nowicjuszy
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Spagna, SSM
2020
Nigeria – Zaanga?owanie salezjanów w walk? z koronawirusem
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
W?ochy – Pierwsze ?luby zakonne 13 nowicjuszy w Genzano
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
W?ochy – ?luby wieczyste dwóch salezjanów z Bia?orusi
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Efficient Teacher for the 21st Century
Dane | 04-09-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
2020
W?ochy – “?y? Ksi?dzem Bosko – trasy wizyt i duchowo?ci”
Dane | 02-09-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
W?ochy - Occimiano i ks. Evasio Rabagliati, aposto? tr?dowatych
Dane | 31-08-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
W?ochy – Spotkania i zjazdy salezja?skich inspektorii ICC, ILE i IME
Dane | 31-08-2020 łowo kluczowe | IME, ILE, ICC
2020
Portugalia – Przybycie pierwszych salezjanów
Dane | 31-08-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Portogallo
2020
Hiszpania – Projekt pomocy salezja?skiego domu
Dane | 26-08-2020 łowo kluczowe | Spagna
2020
W?ochy – Ko?ció? Ksi?dza Bosko w Rzymie
Dane | 24-08-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – Obóz biblijny dla ludzi m?odych w wieku 18-30 lat
Dane | 24-08-2020 łowo kluczowe | IME
2020
W?ochy – Mural dedykowany Ksi?dzu Bosko
Dane | 14-08-2020 łowo kluczowe | Italia, IME
2020
Liban – Tragedia w Bejrucie i salezja?ska odpowied?
Dane | 10-08-2020 łowo kluczowe | Libano, MOR
2020
„Miejcie marzenia i pozwólcie innym marzy?”
Dane | 07-08-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
„Miejcie marzenia i pozwólcie innym marzy?”
Dane | 07-08-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
„Miejcie marzenia i pozwólcie innym marzy?”
Dane | 07-08-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Liban – Apokalipsa w Bejrucie. ?wiadectwo
Dane | 06-08-2020 łowo kluczowe | MOR, Libano
2020
W?ochy – U stóp Etny otwarto nowy park miejski “Don Bosco”
Dane | 06-08-2020 łowo kluczowe | Italia, ISI
2020
W?ochy – 148. rocznica Instytutu Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 06-08-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
2020
W?ochy – Do?wiadczenie zwi?zane z Latem Dzieci w Bra
Dane | 05-08-2020 łowo kluczowe | ICP, Italia
2020
W?ochy – Kurs j?zyka w?oskiego dla prenowicjuszy z Europy, edycja 2020
Dane | 04-08-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Portugalia – Lato MGS 2020: zaproszeni do ?wi?towania stworzenia dzisiaj
Dane | 04-08-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
W?ochy – Salezja?skie oratorium z Bova Marina przybiera kolor zielony
Dane | 03-08-2020 łowo kluczowe | Italia, IME
2020
W?ochy - Zainaugurowano “Piazza Redentore” w Bari
Dane | 31-07-2020 łowo kluczowe | Italia, IME
2020
W?ochy – 150. rocznica urodzin ks. Piotra Ricaldone
Dane | 30-07-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Ukraina – “Lato dzieci” online na Telegramie
Dane | 28-07-2020 łowo kluczowe | Italia, IME
2020
2020
Hiszpania – Kontynuowany jest projekt “Szko?a bez ksi??ek”
Dane | 24-07-2020 łowo kluczowe | Spagna
2020
2020
W?ochy – Animacja Misyjna: ko?czy si? kurs dla wyje?d?aj?cych 2019-2020
Dane | 21-07-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
W?ochy – Konkretne projekty na rzecz dzieci najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 20-07-2020 łowo kluczowe | ICC, Italia
2020
2020
Hiszpania – Salezja?skie lato inspektorii pw. Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 16-07-2020 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2020
W?ochy – Akcja “Aperti per Ferie” salezjanów z Torre Annunziata
Dane | 14-07-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
W?ochy – Akcja “Aperti per Ferie” salezjanów z Torre Annunziata
Dane | 14-07-2020 łowo kluczowe | Italia, IME
2020
W?ochy – “PC4U”: ?a?cuch solidarno?ci w Mediolanie
Dane | 13-07-2020 łowo kluczowe | ILE, Italia
2020
SG – Nowy numer i nowa szata graficzna “Ricerche Storiche Salesiane”
Dane | 10-07-2020 łowo kluczowe | Italia, INE, INE, Italia
2020
2020
Chile – “Klucz wiary”: nowy program online
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Chile – “Klucz wiary”: nowy program online
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – ?wi?cenia trzech nowych salezjanów kap?anów
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Izrael – Salezja?ska edukacja integralna m?odzie?y z Nazaretu
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | Israele, MOR
2020
Izrael – Salezja?ska edukacja integralna m?odzie?y z Nazaretu
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
SG – Pos?uga salezja?skiego dyrektora: busola dla wspólnoty
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
W?ochy – Otwarcie Dydaktycznego Muzeum Morza
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | Italia, IME
2020
D.R. Konga – Posiedzenie Rady inspektorialnej Afryki ?rodkowej
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – Wa?ne inauguracje w San Benigno Canavese
Dane | 02-07-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
W?ochy – ?ycie w s?u?bie najs?abszym: wspomnienie o ks. Baldassare Melim
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | Italia, ISI
2020
2020
2020
SG – Doroczny zjazd walny „Don Bosco International”
Dane | 24-06-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
SG – Doroczny zjazd walny „Don Bosco International”
Dane | 24-06-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
W?ochy – Refleksja i liczne projekty BWS z okazji 150. rocznicy
Dane | 23-06-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – Letnia akcja “Borgo Ragazzi Don Bosco”
Dane | 23-06-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu 12 salezja?skich kleryków
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Portugalia – Salezjanie uruchamiaj? platform? “Missão Dom Bosco - Fundo Solidário Salesiano”
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | POR, POR, Portogallo, Portogallo
2020
W?ochy – M?odzi ze wspólnoty “Il Ponte” otrzymuj? dyplomy
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Italia, IME
2020
Izreal – Grupa skautów Ksi?dza Bosko przygotowuje ?wi?to Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Israele, Israele, Israele, MOR, MOR, MOR
2020
2020
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów diakonów
Dane | 16-06-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Izrael – ?wi?cenia diakonatu siedmiu kleryków salezja?skich
Dane | 16-06-2020 łowo kluczowe | Israele, MOR
2020
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu 12 salezjanów
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | INE, ICP, ICC
2020
W?ochy – UPS: Kurs Formatorów 2020
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – ?wi?to MGS pod has?em “Czy uda nam si? znów spotka??”
Dane | 09-06-2020 łowo kluczowe | Italia, IME
2020
Izrael – Zmar? ks. Stephen Kuncherakatt, salezjanin
Dane | 08-06-2020 łowo kluczowe | MOR, MOR, Israele, Israele
2020
Hiszpania – Salezja?ska m?odzie? solidarna i zaanga?owana
Dane | 08-06-2020 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2020
Izrael – Wyzwania, jakie staj? przed salezjanami z Cremisan i z Nazaretu
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | Israele, MOR
2020
W?ochy – Bazylika ?w. Jana Bosko w Cinecittà
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
2020
W?ochy – Warsztaty szkoleniowe dotycz?ce ?wiata cyfrowego
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, ISI
2020
Chile – Kiedy nasza krucho?? staje si? wirusowa: Bóg, którego wzywamy, nas nie opuszcza!
Dane | 30-05-2020 łowo kluczowe | ICC, Italia, Italia, ICC
2020
Paragwaj – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Minga Guazú
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
Paragwaj – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Minga Guazú
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Izrael – Pos?ugi akolitatu i lektoratu 25 m?odych salezjanów
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | Israele, MOR
2020
Izrael – ?luby wieczyste 4 salezjanów
Dane | 25-05-2020 łowo kluczowe | Israele, MOR
2020
2020
W?ochy – Obchody ku czci “Madonny trudnych czasów” w czasie kryzysu
Dane | 25-05-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, ICP, ICP
2020
2020
Portugalia – Dzie? MGS 2020 “Wsta?. Ty jeste? Misj?”
Dane | 22-05-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
W?ochy – „Orchestra Don Bosco” z Caserty gra online
Dane | 22-05-2020 łowo kluczowe | Italia, IME
2020
Tunezja – Salezjanie w czasie izolacji spo?ecznej
Dane | 21-05-2020 łowo kluczowe | ISI, Tunisia
2020
W?ochy – Colle Val d’Elsa: 17 ludzi m?odych w s?u?bie potrzebuj?cym
Dane | 21-05-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
W?ochy – Nowa Delegatka CMW ds. Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 20-05-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – Kurs dla wyje?d?aj?cych: rozpoczyna si? „Ró?aniec misyjny”
Dane | 20-05-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Polska – 4 nowych salezjanów diakonów
Dane | 19-05-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
2020
2020
2020
Portugalia – Figura Matki Bo?ej Fatimskiej przemierza ulice parafii
Dane | 15-05-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
W?ochy – 133. rocznica konsekracji Bazyliki „Sacro Cuore”
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – Rekolekcje online MGS
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
W?ochy – Animatorzy MGS… lato, które potrzebuje nadziei
Dane | 13-05-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
2020
W?ochy – O?tarz ?w. Dominiki Marii Mazzarello
Dane | 13-05-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Hiszpania – Msza ?w. ku pami?ci zmar?ych salezjanów
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2020
Papua-Nowa Gwinea – Uczniowie “DBTI” wznawiaj? lekcje
Dane | 04-05-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
2020
W?ochy – “Stó? serca” salezja?skiego oratorium w Alassio
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
W?ochy – Wychowanie serca w domu
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
2020
2020
Portugalia – Salezjanie z Lizbony wznawiaj? katechez? na placówkach
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
2020
2020
Indie – Salezjanie z Chennai nie przestaj? pomaga? migrantom
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
W?ochy – Dzia?alno?? “San Francesco di Sales” z Katanii
Dane | 21-04-2020 łowo kluczowe | Italia, ISI
2020
2020
Portugalia – Zdalna dzia?alno?? skautów z Estoril
Dane | 16-04-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR
2020
W?ochy – „Don Bosco San Salvario”: mi?o?? si? nie zatrzymuje
Dane | 14-04-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
2020
2020
W?ochy – Krajowy Zjazd C.G.S.
Dane | 08-04-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
2020
Portugalia – Salezjanie pomagaj? bezdomnym
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Portugalia – Salezjanie pomagaj? bezdomnym
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Portugalia – Salezjanie pomagaj? bezdomnym
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
W?ochy – Salezja?ska wspólnota z Latiny w s?u?bie innym
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
W?ochy – Projekt “Salesian.online” UPS i Auxilium w Rzymie
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Hiszpania – List ks. Péreza Godoya, nowego radcy regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | Mediterranea, Spagna
2020
W?ochy – COVID-19: sytuacja w inspektorii lombardzko-emilia?skiej
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | Italia, ILE
2020
W?ochy – Zdalne “s?ówko na dzie? dobry” z „Opere Sociali Don Bosco”
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | Italia, ILE
2020
W?ochy – “Salesiani per il Sociale APS”: #Noicis(t)iamo
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia
2020
Hiszpania – Inspektoria ?w. Jakuba Wi?kszego silnie dotkni?ta pandemi? koronawirusa
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | SSM, SSM, Spagna, Spagna
2020
2020
Egipt – Dydaktyka na odleg?o??: program szko?y “Don Bosco” w Kairze
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Egitto, MOR
2020
Hiszpania – Solidarno??, by pokona? koronawirusa
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Spagna
2020
Portugalia – Sanktuarium z Mogofores transmituje Eucharysti? na Facebooku
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
W?ochy – Wywiad z ks. Alfredem Maravill?, nowym radc? ds. misji
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Portugalia – 45 ludzi m?odych na spotkaniu w o?rodku m?odzie?owym w Bicesse
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
Sytuacja w Syrii i obecno?? salezjanów w tym kraju
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | MOR, Siria
2020
Syria – Maher Al Saloom: “Wojna wewn?trzna jest gorsza od bomb”
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | MOR, Siria
2020
W?ochy – Salezjanie a koronawirus: chocia? na odleg?o??, ale zawsze w s?u?bie m?odzie?y
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, ISI, ISI
2020
SG – Rada Generalna w komplecie: zostali wybrani radcy regionalni
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Mediterranea
2020
Hiszpania – Salezja?skie szko?y nie przestaj? anga?owa? si? na polu szkoleniowym
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2020
2020
W?ochy – Odpowied? na sytuacj? kryzysow? zwi?zan? z COVID-19 w duchu solidarno?ci i kreatywno?ci
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Italia, ISI, INE, IME, ILE, ICP
2020
Portugalia – 2800 sportowców na 5. edycji “Corrida Salesianos”
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
Hiszpania – 33. edycja Krajowej Nagrody “Don Bosco”
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2020
Albania – Poznanie i dzielenie si? w ramach edukacji integracyjnej
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | Albania, IME
2020
Kamerun – Weekend duchowo?ci m?odzie?y z Jaunde
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR
2020
Wielka Brytania – Nowy program formacji animatorów salezja?skich
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | IME, Italia
2020
W?ochy – KG28: równie? Kapitu?a wprowadza w ?ycie dekret premiera W?och z 4 marca
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, ICP, ICP
2020
W?ochy – Salezjanie uczestnicz?cy w XVI Kapitule Generalnej
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Italia, ISI
2020
W?ochy – Salezjanie uczestnicz?cy w XVI Kapitule Generalnej
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Portugalia – Misja Anima” m?odych salezja?skich wolontariuszy z Estoril
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
Rzut oka na dane statystyczne, przedstawione przez p. Marco Baya SDB
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Regione Mediterranea
2020
2020
Hiszpania – VI Salezja?ski Dzie? Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SMX
2020
W?ochy – KG28: przyja?? i s?uchanie
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
W?ochy – KG28: cicha praca rozeznania
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Erytrea – Troch? wody, aby pomóc wielkiej misji
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
2020
W?ochy – KG28: przedstawiono dokument roboczy
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
SG – KG28, która zastanawia si? nad m?odzie?? i ?wieckimi
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | ICP
2020
Italia – CG28: Apertura ufficiale dei lavori a Torino – Valdocco.
Dane | 22-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia
2020
Italia – CG28: Apertura ufficiale dei lavori a Torino – Valdocco.
Dane | 22-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia
2020
Italia – CG28: Apertura ufficiale dei lavori a Torino – Valdocco.
Dane | 22-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia
2020
W?ochy – KG28: koncert w Bazylice Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – KG28: s?owo kierownika Kapitu?y – ks. Stefano Vanoli
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – “Oscar Don Bosco” w „Gerini” w Rzymie
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
W?ochy – KG28: “Jeste?my na Valdocco, jeste?my z Valdocco”
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
KG28 w liczbach
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Regione Mediterranea
2020
2020
W?ochy – “Potrzebna jest ca?a wioska, ?eby wychowa? dziecko”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
Litwa – Ksi?dz Bosko powraca... równie? do Telsze!
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Lituania, ICP
2020
Ekwador – Fausto i David: “tak” dla Boga i m?odzie?y na zawsze
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Italia, INE
2020
W?ochy – Nowy dom dla m?odych pe?noletnich w Turynie-San Paolo
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Zaanga?owanie Rodziny Salezja?skiej w Hiszpanii na rzecz m?odzie?y
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Spagna
2020
2020
2020
W?ochy – “Artysta maluj?cy piaskiem” kre?li oblicze Ksi?dza Bosko
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
W?ochy – Sny wczoraj i dzi?
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Hiszpania – Zdj?cie Ksi?dza Bosko “zanurzonego w mi?o?ci ludzi”
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Spagna
2020
2020
SG – Obchody ?wi?ta Ksi?dza Bosko 2020 na Valdocco
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
Kamerun – U?atwi? dost?p do edukacji na odpowiednim poziomie
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Spagna
2020
Portugalia – “Art&Sal” salezjanów z Funchal w musicalu o ?yciu Matki Teresy
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
W?ochy – Ks. Francesco Cereda na ?wi?cie Ksi?dza Bosko w Novarze
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Italia, ICP
2020
W?ochy – R?ce Ksi?dza Bosko
Dane | 27-01-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – Spotkanie dyrektorów Okr?gu W?och ?rodkowych
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | Italia, ICC
2020
W?ochy – Zdj?cie “Ksi?dz Bosko kl?cz?cy”
Dane | 23-01-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – Zdj?cie Ksi?dza Bosko, który si? u?miecha
Dane | 21-01-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
2020
W?ochy – G?owa, serce i r?ce w komunikacji g??boko ludzkiej
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – Spotkanie dotycz?ce duszpasterstwa m?odzie?owego
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | ICC, Italia
2020
W?ochy – Ruszaj? XXXVIII Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
W?ochy – Droga wolno?ci. Mafia, zaanga?owanie i odpowiedzialno??
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
Portugalia – By?a wychowanka „Estoril” wygrywa “The Voice”
Dane | 15-01-2020 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2020
SG – “Ricerche Storiche Salesiane” nr 73
Dane | 10-01-2020 łowo kluczowe | ISS
2020
W?ochy – “Yamaha” i salezjanie razem na rzecz m?odzie?y
Dane | 10-01-2020 łowo kluczowe | Italia, ILE
2020
Hiszpania – Powo?anie, kwestia g??bokich korzeni
Dane | 09-01-2020 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2020
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2020
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia
2020
2020
W?ochy – Pierwsze pomieszczenie wybudowane przez Ksi?dza Bosko
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | Italia
2020
2020
Hiszpania – Doroczne spotkanie formatorów salezjanów w formacji pocz?tkowej
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2020
2020
W?ochy – Salezjanie Ksi?dza Bosko w L`Aquili: po co ADMA?
Dane | 02-01-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia
2019
2019
2019
2019
Hiszpania – Solidarno?ciowe akcje bo?onarodzeniowe salezja?skich domów
Dane | 24-12-2019 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2019
Palestyna – Mi?dzynarodowe Muzeum Szopek w centrum Betlejem
Dane | 23-12-2019 łowo kluczowe | Palestina
2019
W?ochy – Koncert Bo?onarodzeniowy w ko?ciele UPS
Dane | 23-12-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Sala ministerstwa edukacji dedykowana Ksi?dzu Bosko
Dane | 20-12-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Projekt “NET4GROW”
Dane | 19-12-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu kl. Michaela Paganiego
Dane | 19-12-2019 łowo kluczowe | ICP
2019
2019
Salwador – ?wi?to oratoriów
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
Portugalia – ?wi?cenia diakonatu kl. Celestino da Costy
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | POR
2019
2019
Ko?ció? pw. ?w. Jana Bosko w Rzymie: dane historyczne
Dane | 11-12-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
W?ochy – Forum Organizacji Katolickich
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Inna historia. Jaki Ksi?dz Bosko wy?ania si? z listów?
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia
2019
W?ochy – Otwarcie 20. Wystawy Szopek w Bazylice Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 05-12-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
"Ja ci? widz?... i to wystarczy, by rozpali? serce"
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Oblicze Ksi?dza Bosko na peryferiach: mural “Jorita” w mie?cie Foggia
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | Italia, IME, IME, Italia
2019
W?ochy – Jaka wolno?? w wyborze edukacyjnym?
Dane | 02-12-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Italia – I ragazzi del Don Bosco Ranchibile a Siviglia
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | Italia, ISI
2019
Filipiny – Anga?owa? si? z pasj? w odkrywanie powo?a?
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
2019
W?ochy – Zako?czenie konkursu “Young Ways”
Dane | 27-11-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Rzut oka na dane statystyczne dotycz?ce Tajlandii i Japonii
Dane | 27-11-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Hiszpania – XV Walny Zjazd Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2019
W?ochy – Weekend “Savio Club” na Colle Don Bosco
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
2019
Hiszpania – W kontek?cie Mi?dzynarodowego Dnia Praw Dziecka
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Spagna
2019
Portugalia – ?wi?to ?wi?to?ci w Funchal
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
W?ochy – UPS: Od 80 lat w s?u?bie edukacji
Dane | 19-11-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
2019
W?ochy – II Regionalne spotkanie salezja?skich szkó? z Sycylii
Dane | 15-11-2019 łowo kluczowe | Italia, ISI
2019
Hiszpania – V Forum M?odzie?owe MGS
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2019
W?ochy – Pierwsze spotkanie “Anima MGS”
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | ICP, Italia
2019
SEN MISYJNY TRWA NADAL
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Syria - Zabity salezjanin wspó?pracownik
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | Siria
2019
2019
Portugalia - 125 lat przybycia pierwszych salezjanów
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | Portogallo, POR
2019
W?ochy - Spotkanie “Sinergie Scuola & Impresa”
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
W?ochy - Spotkanie MGS W?och
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Hiszpania - Praca w sieci, aby informowa? o salezja?skiej rzeczywisto?ci
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | SSM, SMX, Spagna
2019
2019
W?ochy - Instytut “Pio XI” w Rzymie: “Dom ?ycia” dla licznych prze?ladowanych
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | ICC, ISS, Italia
2019
Portugalia - Pielgrzymka Rodziny Salezja?skiej do Sanktuarium w Mogofores
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
SG - Z tego Synodu wyp?ywa “rzeka ?ycia” dla Amazonii
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
2019
W?ochy - Pierwsze spotkanie “GR Discernimento”
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
2019
W?ochy - 100 lat “Voci Fraterne”
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Albania - ?luby wieczyste salezjanina Nyiki Dona
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | IME, Albania
2019
Hiszpania - Spotkanie dyrektorów inspektorii pw. Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 18-10-2019 łowo kluczowe | SMX, Spagna
2019
W?ochy - Rolnictwo w?ród m?odzie?y teraz i w przysz?o?ci
Dane | 16-10-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy - Biskup Giovenale odprawia Eucharysti? dla studentów teologii
Dane | 16-10-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
Haiti - ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów diakonów
Dane | 15-10-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
TANIEC CH?OPCÓW „Z BR?ZU”
Dane | 14-10-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy - Wspomnienie ks. Elii Cominiego i o. Martino Capellego
Dane | 14-10-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
2019
2019
Portugalia - XI edycja “E-vangelizar”
Dane | 10-10-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
SG - Ks. Fabio Attard otrzyma? Materia?y Konsulaty ?wiatowej
Dane | 10-10-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Dzie? Maryjny 2019 – 150. rocznica powstania ADMA
Dane | 08-10-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia, Italia
2019
Hiszpania – Otwarto Centrum Duchowo?ci im. Siostry Eusebii Palomino
Dane | 08-10-2019 łowo kluczowe | Spagna, Spagna
2019
W?ochy – Dzie? Maryjny: 150. rocznica ADMA
Dane | 04-10-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia
2019
W?ochy – Spotkanie weryfikacyjne z inspektorami w po?owie sze?ciolecia
Dane | 01-10-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
2019
W?ochy – 150. Salezja?ska Wyprawa Misyjna
Dane | 30-09-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – „Campo 4 2019”: konkretne wybory dotycz?ce w?asnego ?ycia
Dane | 27-09-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
2019
Hiszpania – “Magia rodziny”: obóz rodzinny
Dane | 26-09-2019 łowo kluczowe | Spagna
2019
2019
W?ochy – Kolejne “Harambée” i 150. ekspedycja misyjna
Dane | 24-09-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
2019
W?ochy – Salezja?scy misjonarze odwiedzaj? Genu?
Dane | 17-09-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
2019
2019
2019
Portugalia – Parafia ?w. Józefa w Setúbal powierzona salezjanom
Dane | 12-09-2019 łowo kluczowe | POR, Portogallo
2019
SG – KG28: Komisja przedkapitulna w pracy
Dane | 11-09-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Pierwsze ?luby 11 nowicjuszy
Dane | 11-09-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
W?ochy – Spotkanie MGS z W?och ?rodkowych
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
W?ochy – Pierwsze ?luby na Colle Don Bosco
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
S?owacja – Tygodniowa „Szko?a teologii” dla m?odzie?y
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Liban – Kongres wspó?pracowników z prowincji Bliskiego Wschodu
Dane | 09-09-2019 łowo kluczowe | Libano
2019
2019
2019
W?ochy – Pokój ksi?dza Bosko i ksi?dza Micha?a Rua
Dane | 04-09-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
W?ochy – B?ogos?awiona Maria Troncatti uczczona w Corteno Golgi
Dane | 02-09-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Bo?nia i Hercegowina – Pielgrzymka MGS przez Ba?kany
Dane | 02-09-2019 łowo kluczowe | ICP
2019
Hiszpania – Wolontariat, ruch, który zmienia ?wiat
Dane | 29-08-2019 łowo kluczowe | Spagna
2019
2019
W?ochy – Przyznano nagrod? “Gogòl Ambasciatore Del Sorriso”
Dane | 22-08-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Liban – Pomagamy przysz?ym kucharzom!
Dane | 21-08-2019 łowo kluczowe | Libano
2019
Hiszpania – Wychowywa? na scenie
Dane | 19-08-2019 łowo kluczowe | SSM, Spagna
2019
2019
Hiszpania – Kurs formacji dla nowych dyrektorów salezja?skich
Dane | 08-08-2019 łowo kluczowe | Spagna, Mediterranea
2019
Portugalia – Krajowy obóz Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego 2019
Dane | 06-08-2019 łowo kluczowe | Portogallo, POR
2019
W?ochy – ?wi?to Zgromadzenia Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 06-08-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
“Certyfikat Doskona?o?ci 2019” dla Katakumb ?w. Kaliksta
Dane | 06-08-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Zako?czy?y si? letnie akcje w “Borgo Ragazzi Don Bosco”
Dane | 01-08-2019 łowo kluczowe | Italia, ICC
2019
Litwa – Dzia?alno?? Letniego O?rodka salezja?skiego oratorium w Wilnie
Dane | 31-07-2019 łowo kluczowe | Lituania, ICP
2019
Panama – ?wi?to?? jest tak?e dla ciebie i dla wspó?ma??onka
Dane | 30-07-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
2019
2019
SG – Zako?czenie letniej sesji Rady Generalnej
Dane | 26-07-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
Filipiny – Kroczy? z m?odymi, aby razem rozeznawa?
Dane | 24-07-2019 łowo kluczowe | Italia, ISI
2019
Hiszpania – Projekt “Suriya” ??czy dzieci i m?odzie? z Syrii i Hiszpanii
Dane | 23-07-2019 łowo kluczowe | SSM, SMX, MOR, Spagna, Siria
2019
W?ochy – Ponad 400 osób na ?wi?cie Rodzin w mie?cie Navara
Dane | 23-07-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP
2019
2019
W?ochy – Codzienna misja VDB
Dane | 19-07-2019 łowo kluczowe | Italia
2019
W?ochy – Kurs j?zyka w?oskiego dla prenowicjuszy z Europy
Dane | 18-07-2019 łowo kluczowe | ICP, Italia
2019
W?ochy – Wystartowa?o “Radio INE”
Dane | 18-07-2019 łowo kluczowe | INE
2019
TRZY STU?Y, TRZY WSPANIA?E HISTORIE i serce, które nie zapomina
Dane | 15-07-2019 łowo kluczowe | ICP, Siria, MOR
2019
W?ochy – Wymiana mi?dzy ADMA Hiszpanii i ADMA Turynu
Dane | 15-07-2019 łowo kluczowe | Italia, ICP, Spagna
2019
2019
2019