Regiony

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2021
Zambia – Budowa? mosty mi?dzy afryka?skimi inspektoriami
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2021
Tajlandia – “Don Bosco Home” w Bangsaku staje si? ikon? “Laudato si’”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2021
Wyspy Salomona – Pierwsze spotkanie m?odzie?y z parafii pw. Chrystusa Króla
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | Isole Salomone
2021
Tajlandia – Pierwsze ?luby czterech nowicjuszy
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2021
Filipiny – ?luby wieczyste siedmiu salezjanów
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Filippine, TLS, MYM, FIS, FIN
2021
Mjanma – Pozosta? u boku umi?owanego narodu birma?skiego
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | MYM, Myanmar
2021
Wietnam – Spotkanie MGS z salezja?skich parafii Ho Chi Minh i Dong Nai
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2021
Japonia – Czwórka nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2021
2021
SG – Ks. Carbonell i pan Borlengo spoczywaj? w pokoju
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Indonesia, Filippine
2021
Filipiny – “Boscotify”, podkast dla uczniów “Don Bosco Mabalacat”
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2021
Papua-Nowa Gwinea – Formacja w misji
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2021
Indonezja – Salezjanie zaproszeni do nowej diecezji na jednej z wysp
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | Indonesia
2021
Fid?i – Drugie spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | Isole Fiji, AUL
2021
2021
Timor Wschodni – Obchody Wielkanocy w kontek?cie kl?ski ?ywio?owej
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2021
Nowi chrze?cijanie w Tajlandii
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2021
SG – #SYMPRAYSFORMYANMAR
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2021
Papua-Nowa Gwinea – „Don Bosco Kokopo” obchodzi Dzie? wspólnoty
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2021
Mjanma – Obecna sytuacja w kraju: relacja jednego z mieszka?ców
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Myanmar
2021
SG – Kwietniowe wideo z serii “CaglieroLIFE”
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Myanmar
2021
SG – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy modli si? w intencji Mjanmy
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | MYM, MYM
2021
Mjanma – Solidarno?? i modlitwa w intencji Mjanmy w ca?ym regionie Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | MYM, Asia EstOceania, Myanmar
2021
Fid?i – Wielki Tydzie? w salezja?skiej parafi w mie?cie Suva
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | Isole Fiji, AUL
2021
Timor Wschodni – Ludno?? dotkni?ta powodziami potrzebuje schronienia, po?ywienia i lekarstw
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | Indonesia, TLS, Timor Est
2021
2021
2021
Filipiny – Edukacja m?odzie?y jest kontynuowana dzi?ki stypendiom szkolnym
Dane | 26-03-2021 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2021
Fid?i – Z m?odymi w salezja?skim oratorium w mie?cie Suva
Dane | 25-03-2021 łowo kluczowe | Isole Fiji, AUL
2021
Korea Po?udniowa – Salezjanie wspó?pracownicy powo?uj? “Korea ASC Eco Team”
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2021
Filipiny – Spotkanie formacyjne asystentów z inspektorii Filipin Pó?nocnych
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2021
2021
Boliwia – Ambasada japo?ska wspiera “C.E.A. Don Bosco - El Prado”
Dane | 22-03-2021 łowo kluczowe | Giappone
2021
Ekwador – Tatiana Pesántez, nauczycielka, która o?ywi?a “Pipo”
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | Pakistan, FIS
2021
Zambia – Misjonarz z Wietnamu w?ród afryka?skich dzieci ulicy
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | Vietnam
2021
2021
Mjanma – Kardyna? Bo, salezjanin, do w?adz kraju: “D??cie do pokoju!”
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2021
Indonezja – Wr?czenie krzy?a misyjnego ks. Ferdinandusowi Oli Amanowi
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | Indonesia
2021
2021
Filipiny – “Don Bosco Pasil” na rzecz coraz bardziej zielonego kampusu
Dane | 15-03-2021 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2021
2021
Filipiny – Dynamiczny rozwój ADMA na Filipinach
Dane | 10-03-2021 łowo kluczowe | Filippine
2021
Hongkong – Dzie? M?odzie?y Salezja?skiej 2021
Dane | 09-03-2021 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN
2021
Pakistan – Salezja?skie o?rodki z Kwety i Lahaur zasadzi?y setk? drzew
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2021
Australia – Dzie? m?odzie?owego ?wi?towania i zabawy
Dane | 04-03-2021 łowo kluczowe | Australia, AUL
2021
Filipiny – Droga Krzy?owa online w czasie pandemii
Dane | 04-03-2021 łowo kluczowe | FIS
2021
Makau – Przybycie salezjanów z ks. Alojzym Versigli? na czele
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Asia EstOceania
2021
Papua-Nowa Gwinea – Rozpocz?cie dzia?alno?ci wychowawczej i duszpasterskiej
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2021
Tajlandia – ?wi?to Inspektorii salezja?skiej
Dane | 22-02-2021 łowo kluczowe | Thailandia, THA
2021
Mongolia – Wspólnota z Shuwuu coraz bardziej “zielona”
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | Mongolia, VIE
2021
Japonia – Doroczne seminarium Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2021
2021
Timor Wschodni – Rozkwita Stowarzyszenie Maryi Wspomo?ycielki w kraju
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2021
Pakistan – Salezja?ski Dzie? Pokoju w Lahaur i Kwecie
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2021
Papua-Nowa Gwinea – Ksi?dz Bosko, wzór do na?ladowania
Dane | 10-02-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2021
Filipiny – Cykl konferencji po?wi?cony ?w. Franciszkowi Salezemu
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2021
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Hong Kong, Cina, CIN
2021
Japonia – Przybycie pierwszych salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2021
Australia – ?wi?to Ksi?dza Bosko i ?luby wieczyste trójki salezjanów
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Australia, AUL
2021
Pakistan – Obchody ?wi?ta Ksi?dza Bosko
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2021
Filipiny – “Cosplay” ze ?wi?tymi salezjanami
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2021
Papua-Nowa Gwinea – Spotkanie by?ych wychowanków salezja?skich
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2021
Korea Po?udniowa – ?luby wieczyste salezjanina Francisa Choia Hyeon-jonga
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2021
Korea Po?udniowa – Pierwsze ?luby zakonne czterech nowicjuszy salezja?skich
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | KOR, Corea del Sud
2021
2021
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Wietnamu i Mongolii
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2021
Filipiny – Pielgrzymka do kaplicy ?w. Franciszka Salezego
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2021
Hongkong – Szopka w czasie pandemii
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Hong Kong, Hong Kong, CIN, CIN
2021
2021
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Filipin Po?udniowych i Pakistanu
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2021
Timor Wschodni – Wspania?y przyk?ad solidarno?ci mi?dzyinspektorialnej i w Rodzinie Salezja?skiej
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | TLS, CIN, Timor Est, Hong Kong
2021
Pakistan – Msza ?w. ku pami?ci ks. Pietro Zago
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2021
2021
Wietnam – Obchody Bo?ego Narodzenia w “Don Bosco Cat Dam Youth Center”
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Vietnam, VIE
2021
Tajlandia – Dzieli? si? rado?ci? Bo?ego Narodzenia w czasie pandemii
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2021
Chiny – Bp Alojzy Versiglia obcina w?osy ks. Carlo Bradze
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Cina
2020
Laos – Salezjanie pomagaj? ubogim z wysypiska ?mieci
Dane | 31-12-2020 łowo kluczowe | Laos, Laos, VIE, Thailandia
2020
Pakistan – Salezjanie organizuj? pierwsze wydarzenie sportowe dla dziewcz?t
Dane | 30-12-2020 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2020
Filipiny – Adwentowy dzie? skupienia cz?onków ADMA
Dane | 29-12-2020 łowo kluczowe | Filippine
2020
SG – Nowy prze?o?ony wizytatorii Mjanmy: ks. Bosco Zeya Aung
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2020
Tajwan – Bo?e Narodzenie w parafii pw. ?w. Jana Bosko
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | CIN, Taiwan
2020
Pakistan – Salezjanie nios? pomoc potrzebuj?cym z Lahaur
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Pakistan, FIS
2020
2020
Tajlandia – Salezjanie nios? pomoc ludno?ci dotkni?tej powodziami
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2020
Mongolia – Czysta woda dla 300 rodzin
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Mongolia, VIE
2020
Timor Wschodni – Spotkanie formacyjne dla salezjanów kwinkwenistów
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2020
Wietnam – Otwarto now? kaplic? w szkole “Don Bosco My Thuan”
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2020
Filipiny – Dwaj nowi ochotnicy dla regionu Azja
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2020
Australia – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Australia, AUL
2020
Filipiny – “Kuchnia Maria” salezja?skiej parafii pw. ?w. Ildefonsa
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | Filippine, Filippine, FIN, FIN
2020
Filipiny – ?luby wieczyste dwóch salezjanów koadiutorów
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2020
Australia – ?wi?cenia diakonatu kl. Michaela Dominica Gaikwada, salezjanina
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Australia, AUL
2020
Timor Wschodni – Pierwsze ?luby 14 nowicjuszy salezja?skich
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2020
2020
Filipiny – Program radiowy “Bisperas Sa Veritas” ma ju? 16 lat
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2020
2020
2020
Tajlandia – Salezja?ski obóz powo?aniowy
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2020
Papua-Nowa Gwinea – Obchody 50-lecia obecno?ci Michalitów
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
Tajlandia – Razem ewangelicznie w kierunku stulecia salezjanów
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2020
Malta – Spotkanie MGS Europy i Bliskiego Wschodu 2020
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | MYM, Myanmar
2020
SG – O?ywi? formacj? w regionie Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | Asia EstOceania
2020
Hiszpania – “LET’S Play VET”: edukacja bazuj?ca na do?wiadczeniu
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2020
Timor Wschodni – Rekolekcje dla salezjanów z wizytatorii Timoru Wschodniego
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2020
Papua-Nowa Gwinea – Spotkanie formacyjne dla ?wieckich wspó?pracowników
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
Tajlandia – Wznowienie duszpasterstwa wi?ziennego w Bangkoku
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA
2020
Mjanma – Czterech nowych salezjanów diakonów
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2020
Filipiny – Wywiad z delegatem inspektorialnym ds. animacji misyjnej
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2020
Hongkong – Bóg jest naprawd? obecny w ka?dej kulturze
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN
2020
Tajlandia – Turniej pi?ki no?nej by?ych wychowanków salezja?skich
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA
2020
Fid?i – Salezja?skie oratorium w Suva wznawia dzia?alno??
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | Isole Fiji, AUL
2020
2020
2020
Nepal – Dalajlama chwali ksi??k? ks. George’a Thirumalachalila
Dane | 17-11-2020 łowo kluczowe | Nepal, Cina
2020
Tajlandia – Szko?a polem ewangelizacji
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2020
2020
Timor Wschodni – Po?wi?cenie nowego ko?cio?a na stacji misyjnej Ossoqueli
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2020
Filipiny – 38. Krajowy Kongres ADMA
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2020
2020
Japonia – Solidarno?? salezja?skich wspólnot z najbardziej potrzebuj?cymi
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2020
Wietnam – Doroczne spotkanie salezjanów koadiutorów
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2020
Samoa – Uczniowie posadzili 300 drzewek
Dane | 09-11-2020 łowo kluczowe | Samoa, AUL
2020
2020
Brazylia – M?odzi misjonarze w czasie pandemii
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | MYM, Myanmar
2020
2020
Kambod?a – Z Kolumbii do Kambod?y z Ksi?dzem Bosko w sercu
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Cambogia, THA
2020
Repubblica Democratica del Congo – 100 banchi per il ritorno a scuola
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Isole Salomone
2020
Papua-Nowa Gwinea – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego wizytatorii PGS
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
Papua-Nowa Gwinea – Ks. Valeriano Barbero, “szaleniec Bo?y”
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
Timor Wschodni – Uprawy z ogrodów salezja?skich w Los Palos
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2020
Japonia – Inspektorialny Dzie? Misyjny 2020
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2020
Filipiny – ?wi?cenia kap?a?skie Erwina Joeya E. Cabilana, salezjanina diakona
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2020
Papua-Nowa Gwinea – Mi?dzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometra?owych
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
Laos – Dwa wa?ne wydarzenia w “Don Bosco Vientiane”
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | THA, Laos
2020
Nigeria – Modlitwa o pokój w kraju pogr??onym w chaosie
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | Nepal
2020
Filipiny – ?wi?cenia diakonatu sze?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | Filippine, TLS, FIS, MYM, FIN
2020
Mongolia – Parafianie z Shuwuu s? wdzi?czni za nowy ko?ció?
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | Mongolia, VIE
2020
2020
Hongkong – Inna forma promocji salezja?skiego powo?ania
Dane | 20-10-2020 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN
2020
Wietnam – Pierwszy kandydat do grupy Ochotników z Ksi?dzem Bosko
Dane | 20-10-2020 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2020
2020
Timor Wschodni – Wspólna kampania na rzecz promocji powo?a?
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2020
Irlandia – “Don Bosco Aid” wspiera salezja?skie dzie?a na ?wiecie
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Filippine
2020
Papua-Nowa Gwinea – Proste wyrazy salezja?skiej solidarno?ci w czasie pandemii
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
Wietnam – 25. rocznica Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Vietnam, VIE
2020
Peru – Nowe komputery dla wychowanków Domu „Don Bosco” w Breña
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Asia EstOceania
2020
2020
Japonia – Parafia z Hamamatsu ?wi?tuje ?w. Franciszka z Asy?u
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2020
Timor Wschodni – Oficjalnie zapowiedziano budow? nowej kaplicy
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2020
Papua-Nowa Gwinea – Otaczaj trosk? Stworzenie i szanuj ?ycie
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
Filipiny – Transmisja online, by towarzyszy? m?odzie?y w procesie rozeznania
Dane | 05-10-2020 łowo kluczowe | FIN, Filippine
2020
Indonezja – Kolejna wizyta rozpoznawcza w diecezji Ruteng
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | Indonesia
2020
Timor Wschodni – Spotkanie z ekip? salezja?skiej animacji powo?aniowej
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2020
2020
Kambod?a – Odpowied? “Don Bosco Children Fund” na Covid-19
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | Cambogia, THA
2020
Timor Wschodni – Przychodnia lekarska dla wychowanek sieroci?ca w Laga
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2020
Papua-Nowa Gwinea – 25 lat obecno?ci salezjanów w Kumgi
Dane | 16-09-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
Hongkong – “Youth Outreach”: kocha? to, co kocha m?odzie?
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN
2020
2020
Indie – Wirtualne spotkanie Konferencji Salezja?skich Inspektorii Azji Po?udniowej
Dane | 07-09-2020 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2020
Timor Wschodni – Pierwszy Kongres Prowincjalny Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 04-09-2020 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2020
Papua-Nowa Gwinea – Obchody 205. rocznicy urodzin Ksi?dza Bosko
Dane | 02-09-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
Filipiny – ?luby wieczyste pi?ciu salezjanów
Dane | 01-09-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2020
2020
Wietnam – 25 lat Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 27-08-2020 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2020
Wietnam – Przyj?cie nowych salezjanów i ?luby wieczyste
Dane | 26-08-2020 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2020
Mjanma – Kurs muzyki niesie rado?? i optymizm
Dane | 21-08-2020 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2020
Hongkong – Rekolekcje 2020 salezjanów z Hongkongu i Makau
Dane | 20-08-2020 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN
2020
Tajlandia – Synowie Ksi?dza Bosko: dobrzy chrze?cijanie i uczciwi obywatele
Dane | 19-08-2020 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2020
Australia – Wielki sukces pierwszego “OzBosco” online
Dane | 19-08-2020 łowo kluczowe | Australia, AUL
2020
Tajwan – Pierwsze powo?anie koadiutorskie w?ród autochtonów
Dane | 18-08-2020 łowo kluczowe | Taiwan
2020
2020
Filipiny – “Psy”, które zanosz? jedzenie bezdomnym
Dane | 13-08-2020 łowo kluczowe | FIS
2020
Fid?i – ?luby wieczyste
Dane | 12-08-2020 łowo kluczowe | Isole Fiji, AUL
2020
Irlandia – ?luby wieczyste
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | VIE
2020
Samoa – Pierwsze uczennice o?rodka technicznego “Don Bosco” w Alafua
Dane | 10-08-2020 łowo kluczowe | Samoa, AUL
2020
Mjanma – Czas b?ogos?awie?stwa pomimo pandemii: ?wiadectwo salezjanina
Dane | 07-08-2020 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2020
Wietnam – Czterech nowych kap?anów dla inspektorii wietnamskiej
Dane | 04-08-2020 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2020
Mjanma – Pierwsze kroki na drodze formacji ?wieckich wspó?pracowników
Dane | 03-08-2020 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2020
Timor Wschodni – Spotkanie online Federacji By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 31-07-2020 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2020
Tajlandia – Kroczy? razem z Jezusem Chrystusem w duchu Ksi?dza Bosko
Dane | 31-07-2020 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2020
Filipiny – Pierwsze ?luby zakonne 12 nowicjuszy w Cebu, Canlubang i Hongkongu
Dane | 30-07-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIS, FIN, CIN
2020
Timor Wschodni – Spotkanie komisji MGS i komunikacji spo?ecznej
Dane | 27-07-2020 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2020
Wietnam – Doroczne rekolekcje inspektorii wietnamskiej
Dane | 23-07-2020 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2020
Kambod?a – “Don Bosco Children Fund” pomaga potrzebuj?cym rodzinom
Dane | 22-07-2020 łowo kluczowe | Cambogia, THA
2020
2020
2020
Korea Po?udniowa – Szczególny ho?d dla ks. Johna Lee, salezjanina misjonarza
Dane | 20-07-2020 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2020
Tajlandia – Kierunek “mechatornika” w “Don Bosco Technological College”
Dane | 17-07-2020 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2020
Japonia – Oratorium w salezja?skiej wspólnocie w Chofu
Dane | 15-07-2020 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2020
Hongkong – Zach?ta do realizacji snu Ksi?dza Bosko
Dane | 14-07-2020 łowo kluczowe | Hong Kong, Cina, CIN
2020
Papua-Nowa Gwinea – Doroczne rekolekcje salezjanów
Dane | 14-07-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
Tajlandia – Seminarium nt. “Laudato si’” i katechetycznego nauczania
Dane | 13-07-2020 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2020
2020
Hongkong – Kard. Bo: “Módlmy si? za Hongkong”
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Hong Kong, Cina
2020
Ko?ció? Katolicki w Chinach
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Cina
2020
Filipiny – Pierwsze ?luby Antonio Josefa Rodrigueza
Dane | 08-07-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2020
Hongkong – ?wi?cenia kap?a?skie Anthony’ego Punga Minga Chi
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | CIN, Hong Kong, Hong Kong, CIN
2020
2020
Fid?i – Salezjanie z “Don Bosco House” spotykaj? si? z m?odzie?? i rodzinami
Dane | 02-07-2020 łowo kluczowe | Isole Fiji, AUL
2020
Filipiny – Pierwsze ?luby siedmiu nowicjuszy
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2020
2020
2020
Samoa – Uczniowie “Don Bosco Technical Centre” produkuj? maseczki
Dane | 24-06-2020 łowo kluczowe | Samoa, AUL
2020
Papua-Nowa Gwinea – 25 lat szko?y sióstr mi?o?ci Jezusa
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
2020
Makau – Rozpocz?? si? remont Salezja?skiego Instytutu
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | CIN
2020
Ghana – Salezjanie zmagaj? si? z Covid-19 i innymi wyzwaniami
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | MYM, Myanmar
2020
Timor Wschodni – ?y? i pracowa? z wolontariuszami z “Projektu Cagliero”
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2020
Tajlandia – Doroczne rekolekcje salezjanów wspó?pracowników
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2020
Pakistan – “Don Bosco Lahaur” pomaga rodzinom dotkni?tym pandemi?
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2020
Papua-Nowa Gwinea – Placówka salezja?ska w Araimiri
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
Filipiny – Og?oszono zwyci?zców VI edycji “Don Bosco Film Festival”
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2020
Papua-Nowa Gwinea - Obchody w “Don Bosco Technical School Gabutu”
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
Wietnam – Podwójny “cud” wietnamski: zapobieganie i solidarno??
Dane | 11-06-2020 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2020
Japonia – MGS prowadzi swoj? dzia?alno?? online
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2020
Korea Po?udniowa – Zosta?a wybrana nowa Rada prowincjalna salezjanów wspó?pracowników
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | Corea del Sud, Corea del Sud
2020
Wietnam – ?wi?cenia diakonatu pi?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 01-06-2020 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2020
Wietnam – Obchody uroczysto?ci Maryi Wspomo?ycielki w Dalat
Dane | 29-05-2020 łowo kluczowe | Vietnam, VIE
2020
2020
Australia – Biskupi zawierzaj? ca?y kraj Maryi Wspomo?ycielce
Dane | 27-05-2020 łowo kluczowe | Australia, AUL
2020
Wietnam – Zako?czy? si? rok akademicki w postnowicjacie “Don Rua”
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2020
Nepal – COVID-19: O?rodki „Don Bosco” pomagaj? ludno?ci
Dane | 25-05-2020 łowo kluczowe | Nepal, Nepal, VIE
2020
2020
Filipiny – “Don Bosco Tondo”: ko?o ratunkowe dla wielu osób
Dane | 22-05-2020 łowo kluczowe | FIN, Filippine
2020
Papua-Nowa Gwinea – Drugie seminarium w zakresie wychowania do mediów
Dane | 18-05-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
Filipiny – Rekolekcje onaline dla MGS Filipin Pó?nocnych
Dane | 15-05-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2020
Tajlandia – Akcje solidarno?ci i nowy rok nowicjatu
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2020
Australia – Wype?ni? serca i umys?y, chocia? klasy s? puste
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | Australia, AUL
2020
Pakistan – Wspólnota z Lahaur obchodzi ?wi?to ?w. Dominika Savio
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2020
Tajlandia – Rodzina Salezja?ska zjednoczona w walce z Covid-19
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2020
2020
Indonezja – Pomoc salezjanów dla ludno?ci
Dane | 05-05-2020 łowo kluczowe | Indonesia
2020
Pakistan – Obj?cie urz?du przez nowego dyrektora i odnowienie ?lubów
Dane | 05-05-2020 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2020
Papua-Nowa Gwinea – Uczniowie “DBTI” wznawiaj? lekcje
Dane | 04-05-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
Timor Wschodni – “Don Bosco Lospalos” kieruje apel o solidarno??
Dane | 29-04-2020 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2020
Pakistan – Salezja?ska wspólnota z Lahaur pomaga ubogim rodzinom
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2020
Filipiny – Duch Ksi?dza Bosko ?yje w sercach wychowanków “Domu Magone”
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2020
Japonia – Niedzielna szko?a online w Tokio w kontek?cie Covid-19
Dane | 22-04-2020 łowo kluczowe | GIA, Giappone
2020
Papua-Nowa Gwinea – M?odzie? nagrywa piosenki
Dane | 21-04-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
Filipiny – Projekt rolniczy salezja?skiej wspólnoty z Mati
Dane | 20-04-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2020
2020
2020
Timor Wschodni – Ubodzy w s?u?bie ubogim
Dane | 09-04-2020 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2020
Hongkong – Wywiad z Phyllis Tang, ?wieck? uczestniczk? KG28
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN
2020
Wietnam – Ch?opcy z konwiktu ucz? si? sztuki krawieckiej
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | VIE, VIE, Vietnam, Vietnam
2020
Filipiny – Akcja „Anio?ów warsztatowych” w ramach zwalczania COVID-19
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2020
2020
Papua-Nowa Gwinea – Seminarium „Zachowaj czysto??, sta? si? zielony”
Dane | 20-03-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
Tajlandia – 76 uczniów niewidomych otrzyma?o dyplomy
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2020
Hongkong – Wspominaj?c pana Paula Lina, salezjanina, ?wiadka wiary
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Hong Kong, Cina, CIN
2020
2020
Wietnam – Powo?anie Stowarzyszenia ADMA w salezja?skiej parafii
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | Vietnam, VIE
2020
Kambod?a – Podnie?? si? i zacz?? na nowo po powodzi
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | Cambogia, THA
2020
Rzut oka na dane statystyczne, przedstawione przez p. Marco Baya SDB
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Asia EstOceania
2020
2020
2020
Fid?i – ?wi?cenia diakonatu kleryka salezjanina Sinapati Ioane
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | Isole Fiji
2020
Filipiny – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | FIN, Filippine
2020
Tajlandia – Dzia?alno?? salezjanów wspó?pracowników
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2020
Filipiny – Rodzina Salezja?ska wspiera ofiary kl?sk ?ywio?owych
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIS, FIN
2020
2020
Australia – Spotkanie dyrektorów inspektorii Australii
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Australia, AUL
2020
Filipiny – ?luby wieczyste salezjanina Roberta Paula Zarate
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2020
Chiny – Sytuacja dotycz?ca “Covid-19” w tzw. Wielkich Chinach
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | CIN, CIN, Taiwan, Taiwan, Hong Kong, Hong Kong, Cina, Cina
2020
Filipiny – “Cinema Don Bosco 2020”: “W kierunku wi?kszej wiary”
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2020
Mjanma – Coronavirus: kard. Bo, salezjanin, zach?ca do zawierzenia Matce Bo?ej z Lourdes
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Myanmar, Myanmar, MYM, MYM
2020
Tajlandia – Dzie? wspólnoty inspektorialnej
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2020
Japonia – “Don Bosco Festival”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2020
2020
2020
Wietnam – Zmar? ks. John Nguyen Van Ty, by?y inspektor
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2020
2020
Tajlandia – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 30-01-2020 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2020
Mjanma – Dalszy salezja?ski wk?ad na rzecz diecezji Lasho
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2020
Mongolia – Nowa grupa m?odzie?y na salezja?skiej placówce w Darchan
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | Mongolia, VIE
2020
Tajlandia – “Salesian Academic Camp 2020”
Dane | 27-01-2020 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2020
Korea Po?udniowa – Pierwsze ?luby trzech nowicjuszy
Dane | 23-01-2020 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2020
Japonia – IV Program formacyjny dla ?wieckich wspó?pracowników
Dane | 22-01-2020 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2020
Wietnam – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 21-01-2020 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2020
Timor Wschodni – Salezjanie na rzecz polepszenie ?ycia i zdrowia m?odzie?y
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2020
Mongolia – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | Mongolia, VIE
2020
Papua-Nowa Gwinea – Ksi?dz Bosko równie? dzisiaj zmienia ?ycie m?odzie?y
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2020
Korea Po?udniowa – 10. rocznica ?mierci ks. Johna Lee Tae Soka, salezjanina
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | KOR, Corea del Sud
2020
Wietnam – Dzie? Rodziny Salezja?skiej Wietnamu Pó?nocnego
Dane | 15-01-2020 łowo kluczowe | Vietnam, VIE
2020
Tajlandia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Matthew Kitichai Saisawanga
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2020
Pakistan – Serce pe?ne wdzi?czno?ci za 20 lat obecno?ci salezjanów
Dane | 09-01-2020 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2020
2020
2020
Misjonarze zamordowani w roku 2019
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2020
Tajlandia – Bo?e Narodzenie czasem darów i dzielenia si? w Tajlandii i Laosie
Dane | 02-01-2020 łowo kluczowe | Laos, THA, Thailandia
2019
Timor Wschodni – Dzie? salezja?skiej Wizytatorii Timoru Wschodniego
Dane | 31-12-2019 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2019
Filipiny – 15 lat “Bisperas sa Veritas”
Dane | 27-12-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
Mjanma – ?wi?cenia diakonatu
Dane | 27-12-2019 łowo kluczowe | MYM, Myanmar
2019
Wietnam – 700 dzieci na Targach Bo?onarodzeniowych
Dane | 24-12-2019 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2019
Japonia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Johna Phu
Dane | 23-12-2019 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2019
Tajlandia – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników Prowincji
Dane | 18-12-2019 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2019
Filipiny – Musical w wykonaniu salezja?skich nowicjuszy i aspirantów
Dane | 18-12-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2019
Timor Wschodni – 150. rocznica ADMA
Dane | 16-12-2019 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2019
Korea Po?udniowa – Jeju Island wita pierwsz? wspólnot? salezja?sk?
Dane | 16-12-2019 łowo kluczowe | KOR, Corea del Sud
2019
Timor Wschodni – 15 nowicjuszy sk?ada pierwsze ?luby zakonne
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2019
W?ochy – Dobiega ko?ca 23. Kurs formacji w zakresie duszpasterstwa misyjnego
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | TLS, Asia EstOceania, Timor Est
2019
Australia – M?odzi wci?? chc? odczu?, ?e s? kochani
Dane | 04-12-2019 łowo kluczowe | Cambogia, Australia, AUL
2019
Korea Po?udniowa – Rekolekcje adwentowe dla salezjanów wspó?pracowników
Dane | 04-12-2019 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2019
2019
Pakistan – IV Spotkanie By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2019
2019
Filipiny – Anga?owa? si? z pasj? w odkrywanie powo?a?
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2019
Japonia – “Chroni? ka?de ?ycie”. ?wiadectwo w kontek?cie wizyty Papie?a
Dane | 27-11-2019 łowo kluczowe | GIA, Giappone
2019
Timor Wschodni – Ks. Filiberto González odwiedza postnowicjat
Dane | 27-11-2019 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2019
Rzut oka na dane statystyczne dotycz?ce Tajlandii i Japonii
Dane | 27-11-2019 łowo kluczowe | Giappone, THA, GIA, Thailandia
2019
Papua-Nowa Gwinea – Ceremonia wr?czenia dyplomów 255 uczniom
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2019
Filipiny – Czego ucz? si? wolontariusze na ziemiach misyjnych?
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | Cambogia, Filippine
2019
2019
Japonia – Papie? Franciszek przy Pomniku Pokoju w Hiroszimie
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | Giappone
2019
2019
Hongkong – Seminarium formacji formatorów
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | CIN, Hong Kong
2019
2019
Kamerun – Mimboman, peryferie, które daj? szans? rozwoju
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Asia EstOceania
2019
Hongkong – “Salezjanin jest ewangelizatorem, wychowawc? i cz?owiekiem przekazu”
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Hong Kong, Asia EstOceania
2019
Timor Wschodni – Salezjanie wspó?pracownicy: autonomia i komunia
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2019
Timor Wschodni – Salezjanie wspó?pracownicy: autonomia i komunia
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Timor Est, TLS
2019
Tajlandia – Kim jest Papie? dla m?odych Tajlandczyków?
Dane | 19-11-2019 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2019
2019
Wietnam – “Don Bosco Tan Tien Vocational School”, wzorcowa szko?a
Dane | 18-11-2019 łowo kluczowe | Vietnam, VIE
2019
Filipiny – Spotkanie salezjanów z inspektorii Filipin Po?udniowych
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | FIS, Filippine
2019
Papua-Nowa Gwinea - Droga do wiary
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2019
Timor Est - Wspó?praca sektorów duszpasterstwa m?odzie?y i misji w Azji Wschodniej-Oceanii
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | TLS, Asia EstOceania, Timor Est
2019
Wietnam - Otwarto nowy inspektorialny O?rodek komunikacji spo?ecznej
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2019
Hongkong - By?y wychowanek salezja?ski powa?nie zraniony w czasie protestów
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | Cina, CIN, Hong Kong
2019
Australia - “Rado?? w nauce”: duch salezja?ski jest ?ywy w “St. John Bosco College” w Perth
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Australia, AUL, Asia EstOceania
2019
2019
2019
Wietnam - Pierwsze spotkanie najstarszych salezjanów
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2019
Pakistan - Wizytacja nadzwyczajna ks. Václava Klementa
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2019
Korea Po?udniowa - Salezja?ska Prokura misyjna w Seulu: “NANUM”
Dane | 06-11-2019 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2019
Mongolia - Pierwsze historyczne spotkanie salezjanów z Mongolii i Syberii
Dane | 06-11-2019 łowo kluczowe | Mongolia, VIE
2019
Timor Wschodni - “Moja mentalno?? si? zmieni?a”. ?wiadectwo m?odego wolontariusza
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | TLS, AUL, Timor Est
2019
Papua-Nowa Gwinea - Spotkanie ADMA
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2019
Pakistan - Akash Bashir nie przestaje inspirowa? innych
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2019
Filipiny - “Kongres nt. M?odzie?y” salezjanów z Filipin Pó?nocnych
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
2019
Indonezja - III Spotkanie krajowych przedstawicieli “Don Bosco Tech ASEAN”
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | Indonesia, Asia EstOceania
2019
Pakistan - Pierwszy o?rodek by?ych wychowanków salezja?skich
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | Pakistan
2019
Mongolia - Do?wiadczenie rolnicze, które odnios?o sukces
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | VIE, Mongolia
2019
SG - Z tego Synodu wyp?ywa “rzeka ?ycia” dla Amazonii
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | VIE
2019
Filipiny - XXXVII Krajowe Sympozjum ADMA
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | Filippine
2019
Filipiny - Dzie? wdzi?czno?ci s?u?bie medycznej z kliniki „Zatti”
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
Chiny - Bp Alojzy Versiglia wyrusza z wizyt? duszpastersk? na motorze
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | Cina, CIN
2019
Papua-Nowa Gwinea - Powszechne powo?anie misyjne
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2019
Nepal - Kontynuowana jest wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | Nepal
2019
Japonia - Rodzina Salezja?ska przygotowuje si? do wizyty Papie?a Franciszka
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | GIA, Giappone
2019
SG - Prze?o?ony Generalny z wizyt? w Nepalu i Indiach
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | Nepal
2019
Filipiny - “Ksi?dz Bosko jest obecny w ‘Word & Life’”
Dane | 21-10-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
Timor Wschodni - Dzie? Rodziny Salezja?skiej z Timoru Wschodniego
Dane | 21-10-2019 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2019
Korea Po?udniowa - Rozbudowa “Don Bosco Self-Support Center”
Dane | 18-10-2019 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2019
Filipiny - Dzie? skupienia dla Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-10-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
Tajlandia - Doroczne spotkanie salezja?skiej m?odzie?y
Dane | 10-10-2019 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2019
Korea Po?udniowa – XXIII edycja M?odzie?owego Festiwalu Filmowego
Dane | 09-10-2019 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2019
2019
Filipiny – Seminarium formacyjne dla asystentów salezja?skich
Dane | 07-10-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
Korea Po?udniowa – Doroczny Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 04-10-2019 łowo kluczowe | KOR, Corea del Sud
2019
2019
Pakistan – Zaanga?owanie „Don Bosco” w Lahaur
Dane | 02-10-2019 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2019
Mongolia – Doroczny Dzie? Delegatury Mongolii
Dane | 01-10-2019 łowo kluczowe | Mongolia, VIE
2019
Makau – Rozwój Oratorium “Bosco Youth Service”
Dane | 30-09-2019 łowo kluczowe | CIN
2019
2019
Fid?i – Obchody Dnia Misji Salezja?skich w mie?cie Suva
Dane | 25-09-2019 łowo kluczowe | AUL, Isole Fiji
2019
Filipiny – Spotkanie m?odych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 24-09-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
Indonezja – Wizyta ekonoma generalnego
Dane | 23-09-2019 łowo kluczowe | Indonesia
2019
Timor Wschodni – Wizyta ekonoma generalnego
Dane | 20-09-2019 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2019
Nowa Zelandia – Rekolekcje “Kiwi Bosco” dla m?odzie?y
Dane | 19-09-2019 łowo kluczowe | Nuova Zelanda, AUL
2019
Timor Wschodni – XVII spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 18-09-2019 łowo kluczowe | Timor Est
2019
Samoa – Salezjanie ?wi?tuj? 40 lat swojej obecno?ci na Samoa
Dane | 18-09-2019 łowo kluczowe | Samoa
2019
2019
Pakistan – 20 lat istnienia domu salezja?skiego w mie?cie Lahaur
Dane | 17-09-2019 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2019
Mjanma – Roczne rekolekcje dla salezjanów
Dane | 16-09-2019 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2019
Mjanma – Thibaw: centrum salezja?skiej formacji w kraju
Dane | 12-09-2019 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2019
Wietnam – Inauguracja Delegatury inspektorialnej Wietnamu Pó?nocnego
Dane | 09-09-2019 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2019
Wyspy Salomona – Otwarto pierwsz? kaplic? pod wezwaniem Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 06-09-2019 łowo kluczowe | Isole Salomone
2019
Mjanma – Jakie s? owoce II Seminarium dla salezja?skich t?umaczy z regionu Azja Wschodnia-Oceania?
Dane | 04-09-2019 łowo kluczowe | Myanmar, MYM, Asia EstOceania
2019
Filipiny – Kwartalny dzie? skupienia salezjanów z Filipin Pó?nocnych
Dane | 04-09-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
Salezjanie w Oceanii
Dane | 04-09-2019 łowo kluczowe | AUL
2019
Indonezja – Dwaj nowi salezjanie kap?ani
Dane | 03-09-2019 łowo kluczowe | Indonesia
2019
Pakistan – Wizyta ks. Guillermo Basañesa
Dane | 02-09-2019 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2019
Australia – Doroczne spotkanie formacyjne
Dane | 29-08-2019 łowo kluczowe | Australia, AUL
2019
2019
Mjanma – 2. Seminarium dla salezja?skich t?umaczy z regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 28-08-2019 łowo kluczowe | Myanmar, Asia EstOceania
2019
Papua-Nowa Gwinea – Nowa salezja?ska parafia pw. Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 27-08-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2019
Tajlandia – Marzenie o nowej szkole salezja?skiej w Mae Hong Son
Dane | 27-08-2019 łowo kluczowe | Thailandia
2019
Filipiny – Kuratorium trzech struktur formacyjnych w Parañaque
Dane | 26-08-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
2019
Mjanma – Rozpocz??o si? Seminarium dla t?umaczy z regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 23-08-2019 łowo kluczowe | Myanmar, Asia EstOceania
2019
Papua-Nowa Gwinea – 25. rocznica parafii pw. Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 22-08-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2019
Mjanma – Mi?o?? Boga do ludów i narodów Azji
Dane | 20-08-2019 łowo kluczowe | Myanmar
2019
Tajlandia – Otwarto “Dom Dwusetlecia”
Dane | 20-08-2019 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2019
Hongkong – Zako?czy?a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 19-08-2019 łowo kluczowe | CIN, Hong Kong
2019
2019
Japonia – Powo?aniowy obóz biblijny: 47 lat s?uchania S?owa
Dane | 16-08-2019 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2019
Hongkong – Prze?o?ony Generalny przyby? do Hongkongu
Dane | 16-08-2019 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN
2019
Wietnam- 12 m?odych salezjanów z?o?y?o ?luby wieczyste
Dane | 16-08-2019 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2019
Timor Wschodni – Formacja ci?g?a i salezja?skie towarzyszenie
Dane | 14-08-2019 łowo kluczowe | Timor Est
2019
2019
Makau – Drugi dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 13-08-2019 łowo kluczowe | Cina, CIN
2019
Kambod?a – Silna powód? nawiedzi?a dzie?o “Don Bosco” w Sihanoukville
Dane | 12-08-2019 łowo kluczowe | Cambogia, THA
2019
Filipiny – Projekt wzajemnej wymiany: Afryka Wschodnia – Filipiny 2019
Dane | 12-08-2019 łowo kluczowe | FIS, Filippine
2019
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Makau, na Tajwanie i w Hongkongu
Dane | 09-08-2019 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN, Taiwan
2019
Kambod?a – Spotkanie cz?onków delegatury inspektorialnej
Dane | 08-08-2019 łowo kluczowe | Cambogia, THA
2019
Wietnam – O?miu salezjanów diakonów przyj??o ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 07-08-2019 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2019
Korea Po?udniowa – Nagl?ca potrzeba “salezja?skiego s?ownika”
Dane | 02-08-2019 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2019
Malezja – M?odzi z Kuching oczekuj? kolejnych salezjanów
Dane | 02-08-2019 łowo kluczowe | Malesia
2019
Wietnam – Dzie? Salezja?skiej Inspektorii Wietnamu
Dane | 01-08-2019 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2019
Papua-Nowa Gwinea – ?wi?to wizytatorii Papui-Nowej Gwinei i Wysp Salomona
Dane | 30-07-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2019
Tajlandia – Rekolekcje salezjanów wspó?pracowników z Tajlandii
Dane | 29-07-2019 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2019
Tajlandia – Seminarium o roli ?wieckich administratorów szkó? salezja?skich
Dane | 26-07-2019 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2019
Tajlandia – Obchody 50. rocznicy katolickiej wspólnoty “Ban Thap Christ”
Dane | 25-07-2019 łowo kluczowe | Thailandia, THA
2019
Filipiny – Kroczy? z m?odymi, aby razem rozeznawa?
Dane | 24-07-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
Kambod?a – Intensywne do?wiadczenie w ramach “Projektu Cagliero 2019”
Dane | 22-07-2019 łowo kluczowe | Cambogia, Australia, AUL
2019
Tajlandia – Dwa salezja?skie zespo?y muzyczne otrzymuj? nagrody
Dane | 22-07-2019 łowo kluczowe | Thailandia, THA
2019
Papua-Nowa Gwinea – ?luby wieczyste salezjanina misjonarza
Dane | 19-07-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2019
Filipiny – Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki na wyspie Olango
Dane | 18-07-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2019
SG – Zosta?a erygowana inspektorialna Delegatura Wietnamu Pó?nocnego
Dane | 17-07-2019 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2019
Filipiny – Konferencja dla wychowawców ze szkó? salezja?skich
Dane | 17-07-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
2019
Japonia – Obchody Dnia Wspólnoty Inspektorialnej
Dane | 16-07-2019 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2019
Filipiny – Forum po?wi?cone duchowo?ci administracji
Dane | 15-07-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
Hongkong – Rodzina Salezja?ska: “Stanowimy jedno, cho? jeste?my ró?ni”
Dane | 12-07-2019 łowo kluczowe | CIN, Hong Kong
2019
Papua-Nowa Gwinea – Drugie spotkanie salezjanów z Melanezji
Dane | 12-07-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2019
2019
Portugalia – ?luby wieczyste Samory Marcela
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | TLS
2019
Nepal – Pierwsza ulica nazwana imieniem Ksi?dza Bosko
Dane | 09-07-2019 łowo kluczowe | Nepal
2019
Filipiny – Do?wiadczenie zwi?zane z “Don Bosco Tech ASEAN”
Dane | 04-07-2019 łowo kluczowe | FIN, Asia EstOceania, Filippine
2019
2019
Japonia – 49. doroczne Spotkanie salezja?skich parafii z Tokio
Dane | 04-07-2019 łowo kluczowe | Giappone
2019
Papua-Nowa Gwinea – Druga szansa edukacyjna dla uchod?ców z Papui Zachodniej
Dane | 02-07-2019 łowo kluczowe | Indonesia, Papua Nuova Guinea
2019
Tajlandia – Spotkanie skautów regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 01-07-2019 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2019
Mjanma – Fundacja “Opera Don Bosco” zapewnia m?odym lepsz? przysz?o??
Dane | 28-06-2019 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2019
Nepal – 104 studentów otrzymuje dyplomy
Dane | 28-06-2019 łowo kluczowe | Nepal
2019
Tajlandia – Na rowerach z niewidomymi
Dane | 27-06-2019 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2019
2019
Australia – Uczniowie bior? udzia? w ?wiatowym Dniu Ochrony ?rodowiska
Dane | 25-06-2019 łowo kluczowe | Australia, AUL
2019
Mjanma – Lament kard. Bo: “P?acz, mój ukochany Kraju! ”
Dane | 17-06-2019 łowo kluczowe | Myanmar
2019
2019
Kambod?a – Kap?an diecezjalny i salezjanin wspó?pracownik: ks. Kai Thmey
Dane | 14-06-2019 łowo kluczowe | Filippine, Asia EstOceania
2019
Kambod?a – Kap?an diecezjalny i salezjanin wspó?pracownik: ks. Kai Thmey
Dane | 14-06-2019 łowo kluczowe | Cambogia, THA
2019
Filipiny – Do?wiadczy? ?ycia wiejskich rodzin
Dane | 13-06-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2019
Wietnam – Spotkanie kwinkwenistów
Dane | 12-06-2019 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2019
Japonia – Kapitu?a Inspektorialna
Dane | 12-06-2019 łowo kluczowe | Giappone
2019
Papua-Nowa Gwinea – Spotkanie formacyjne liderów i animatorów grup m?odzie?owych
Dane | 11-06-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2019
Filipiny – ?luby wieczyste 12 salezjanów
Dane | 07-06-2019 łowo kluczowe | FIS, FIN, Filippine, MYM, KOR
2019
2019
Polska – XVIII akcja charytatywna “Orawa dzieciom Afryki”
Dane | 05-06-2019 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2019
Filipiny – ?wi?cenia kap?a?skie Aprila Jerome Quinto, salezjanina
Dane | 05-06-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
Filipiny – Wydawnictwo “Word and Life” obchodzi 30 lat istnienia
Dane | 03-06-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
Papua-Nowa Gwinea – 538 ludzi m?odych na “Marian Camp”
Dane | 03-06-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2019
Korea Po?udniowa – XVI Kapitu?a Inspektorialna
Dane | 31-05-2019 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2019
Papua-Nowa Gwinea – Pierwsze ?luby trzech nowicjuszy salezja?skich
Dane | 30-05-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2019
Filipiny – Pierwsze ?luby trójki nowicjuszy
Dane | 28-05-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
Indonezja – Parafia pw. ?w. Jana Bosko jest dla m?odzie?y
Dane | 24-05-2019 łowo kluczowe | Indonesia
2019
Filipiny – 38 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 23-05-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
Australia – Kapitu?a Inspektorii Australijskiej
Dane | 22-05-2019 łowo kluczowe | Australia, AUL
2019
Fid?i – Wizyta ks. Václava Klementa
Dane | 21-05-2019 łowo kluczowe | Isole Fiji, AUL
2019
Australia – Ponad 120 m?odych uczestniczy?o w “OzBosco”
Dane | 17-05-2019 łowo kluczowe | Australia, AUL
2019
Filipiny – Seminarium-warsztaty po?wi?cone Ksi?dzu Bosko i jego duchowo?ci
Dane | 15-05-2019 łowo kluczowe | Filippine, Asia EstOceania
2019
Filipiny – Kapitu?a Inspektorii Filipin Pó?nocnych
Dane | 10-05-2019 łowo kluczowe | FIN, Filippine
2019
Tajlandia – Ponad 500 ludzi m?odych bierze udzia? w salezja?skich obozach katechetycznych
Dane | 09-05-2019 łowo kluczowe | Thailandia, Thailandia, THA, THA
2019
Filipiny – 400 delegatów MGS uczestniczy w Krajowym Dniu M?odzie?y
Dane | 08-05-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIS, FIN
2019
Wietnam – M?odzi wolontariusze misyjni z “sercem na d?oni”
Dane | 07-05-2019 łowo kluczowe | Vietnam, VIE
2019
Filipiny – Obchody 150. rocznicy za?o?enia ADMA
Dane | 06-05-2019 łowo kluczowe | Filippine
2019
Filipiny – Druga Konferencja regionalna IUS w Azji Wschodniej-Oceanii
Dane | 02-05-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIS, Asia EstOceania
2019
Tajlandia – Obchody 150-lecia za?o?enia ADMA
Dane | 02-05-2019 łowo kluczowe | Thailandia
2019
Papua-Nowa Gwinea – Obecno?? salezjanów wspó?pracowników w wizytatorii PGS
Dane | 30-04-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2019
Wietnam – Kapitu?a Inspektorialna
Dane | 30-04-2019 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2019
Filipiny – Zako?czy?a si? wizytacja nadzwyczajna w inspektorii FIS
Dane | 29-04-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2019
Mongolia – Obchody Wielkanocy w Shuuwuu
Dane | 26-04-2019 łowo kluczowe | Mongolia
2019
Hongkong – Kapitu?a Salezjanów Inspektorii Hongkongu
Dane | 25-04-2019 łowo kluczowe | Hong Kong
2019
Filipiny – Spotkanie MGS otwiera Krajowe Dni M?odzie?y
Dane | 23-04-2019 łowo kluczowe | FIS, FIN, Filippine
2019
Kambod?a – Lepsze po?ywienie dla ponad 3.700 dzieci i m?odzie?y
Dane | 18-04-2019 łowo kluczowe | Cambogia, THA
2019
Wietnam – Otwarcie “Don Bosco Bakery-Café” w Ho Chi Minh
Dane | 17-04-2019 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2019
Papua-Nowa Gwinea – Pierwsza Kapitu?a Wizytatorii PGS
Dane | 17-04-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2019
Filipiny – W s?u?bie licznym wspó?czesnym “Micha?om Magone”
Dane | 09-04-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2019
Laos – Ceremonia wr?czenia dyplomów 75 ludziom m?odym
Dane | 08-04-2019 łowo kluczowe | Laos, THA
2019
Tajlandia – Kapitu?a Inspektorialna
Dane | 04-04-2019 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2019
Filipiny – 30 lat ADMA w Dumaguete
Dane | 04-04-2019 łowo kluczowe | FIS, Filippine
2019
Mjanma – Kapitu?a inspektorialna salezjanów z Mjanmy
Dane | 02-04-2019 łowo kluczowe | MYM, Myanmar
2019
Fid?i – Spotkania katechetyczne dla dzieci i m?odzie?y
Dane | 01-04-2019 łowo kluczowe | Isole Fiji, AUL
2019
Filipiny – Kapitu?a Inspektorialna salezjanów Filipin Po?udniowych
Dane | 29-03-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2019
Papua-Nowa Gwinea – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 28-03-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2019
Tajlandia – Ceremonia wr?czenia dyplomów 50 uczniom niewidomym
Dane | 27-03-2019 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2019
W?ochy – Spotkanie odpowiedzialnych za o?rodki teologiczne
Dane | 26-03-2019 łowo kluczowe | AUL
2019
2019
Mongolia – “Ruch Kopistów Biblii”
Dane | 21-03-2019 łowo kluczowe | Mongolia, VIE
2019
2019
Timor Wschodni – Spotkanie dyrektorów z wizytatorii Timoru Wschodniego
Dane | 20-03-2019 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2019
Timor Wschodni – Lepsze po?ywienie dla m?odych mieszka?ców Timoru
Dane | 19-03-2019 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2019
Tajlandia – Doroczne rekolekcje dla salezjanów z Tajlandii, Kambod?y i Laosu
Dane | 19-03-2019 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2019
Filipiny – “Bosconcierto 2019”
Dane | 18-03-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
Papua-Nowa Gwinea – Salezja?scy uczniowie mówi? w radiu o zmianach klimatycznych
Dane | 14-03-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2019
Indonezja – Spotkanie formacyjne salezjanów wspó?pracowników
Dane | 13-03-2019 łowo kluczowe | Indonesia
2019
Hongkong – Salezja?ski Dzie? M?odzie?y
Dane | 11-03-2019 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN
2019
2019
Filipiny – Przybli?y? “siódm? muz?”: V Don Bosco Film Festival
Dane | 07-03-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
2019
Filipiny – Musical “Ksi?dz Bosko i zagubieni ch?opcy” w Makati City
Dane | 06-03-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
Korea Po?udniowa – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii
Dane | 04-03-2019 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2019
Filipiny – M?odzi z Mindanao czekaj? na salezjanów
Dane | 01-03-2019 łowo kluczowe | FIS, Filippine
2019
Wietnam – Warsztaty planowania dla “Don Bosco Tech ASEAN”
Dane | 28-02-2019 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2019
2019
Korea Po?udniowa – Dzieci?cy koncert „muzyki ekologicznej” w Darchan
Dane | 26-02-2019 łowo kluczowe | KOR, Corea del Sud, VIE
2019
Filipiny – Obóz formacyjny dla m?odych animatorów MGS
Dane | 25-02-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2019
Filipiny – Spotkanie Konsulty ?wiatowej ds. Formacji
Dane | 20-02-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
Tajlandia – Owoce seminarium ACSSA dla regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 18-02-2019 łowo kluczowe | Asia EstOceania, Thailandia, THA
2019
Japonia – Seminarium duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 18-02-2019 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2019
Tajlandia – Dzie? Inspektorii 2019
Dane | 15-02-2019 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2019
2019
Mjanma – Przedstawienie teatralne o misji Ksi?dza Bosko
Dane | 14-02-2019 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2019
Tajlandia – Seminarium kontynentalne ACSSA w Azji Wschodniej-Oceanii
Dane | 12-02-2019 łowo kluczowe | Asia EstOceania, Thailandia
2019
Filipiny – Peregrynacja figury Madonny Pokoju i Dobrej Podró?y
Dane | 11-02-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
Japonia – ?wi?to Ksi?dza Bosko w salezja?skim aspirantacie w Yokkaichi
Dane | 11-02-2019 łowo kluczowe | GIA, Giappone
2019
Filipiny – Rozpocz??a si? wizytacja nadzwyczajna w inspektorii FIS
Dane | 08-02-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIS, Pakistan
2019
Laos – Obchody ?wi?ta Ksi?dza Bosko
Dane | 05-02-2019 łowo kluczowe | Laos, THA
2019
Pakistan – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lahaur
Dane | 04-02-2019 łowo kluczowe | Pakistan, FIS
2019
2019
Filipiny – ?wi?to Ksi?dza Bosko w „Don Bosco Technological College”
Dane | 31-01-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2019
Japonia – Program formacyjny dla ?wieckich wspó?pracowników
Dane | 30-01-2019 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2019
2019
Kambod?a – Spotkanie rodziców salezjanów
Dane | 28-01-2019 łowo kluczowe | THA, Cambogia
2019
Tajlandia – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 28-01-2019 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2019
Nepal – Wr?czenie dyplomów 38 studentkom
Dane | 24-01-2019 łowo kluczowe | Nepal
2019
Japonia – Mons. Cimatti prosi o b?ogos?awie?stwo neoprezbiterów
Dane | 23-01-2019 łowo kluczowe | Giappone
2019
Tajlandia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Anthony’ego Anusita Chanphena
Dane | 23-01-2019 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2019
Japonia – Wspólne doroczne posiedzenie Rady Rodziny Salezja?skiej
Dane | 18-01-2019 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2019
Samoa – Pierwsze posiedzenie Delegatury Pacyfiku
Dane | 17-01-2019 łowo kluczowe | Samoa, AUL
2019
Timor Wschodni – Kapitu?a Inspektorialna
Dane | 16-01-2019 łowo kluczowe | TLS, Timor Est
2019
Papua-Nowa Gwinea – Prezentacja Wi?zanki 2019
Dane | 14-01-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2019
2019
Japonia – Wspólne spotkanie kwinkwenistów z Japonii i Korei Po?udniowej
Dane | 11-01-2019 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2019
Nepal – Wspania?y Dzie? Sportu w szkole Ksi?dza Bosko
Dane | 11-01-2019 łowo kluczowe | Nepal
2019
Filipiny – Wspomnienie s?ugi Bo?ego Carlo Bragi, salezjanina, w Canlubang
Dane | 09-01-2019 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2019
2019
Timor Wschodni – V Krajowy Kongres By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 08-01-2019 łowo kluczowe | Timor Est, TLS
2019
Hongkong – Obóz dla dzieci i rodziców
Dane | 04-01-2019 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN
2018
Kambod?a – Obóz m?odzie?owy “Brat S?o?ce”
Dane | 27-12-2018 łowo kluczowe | Cambogia
2018
Laos – Bo?onarodzeniowe prezenty dla potrzebuj?cych z Vientiane
Dane | 24-12-2018 łowo kluczowe | THA, Laos
2018
SG – Mianowanie nowego inspektora Korei Po?udniowej
Dane | 20-12-2018 łowo kluczowe | KOR
2018
Filipiny – Szeroki i szczegó?owy program o?ywienia kultury powo?aniowej
Dane | 19-12-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2018
Australia – Podró? misyjna: wywiad z Peterem Anh Vu Nguyenem
Dane | 19-12-2018 łowo kluczowe | Australia, VIE, AUL, Vietnam
2018
Tajlandia – 1450 skautów „idzie razem do Ksi?dza Bosko”
Dane | 18-12-2018 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2018
Australia – Apel o wsparcie salezja?skich dzie? w Timorze Wschodnim
Dane | 13-12-2018 łowo kluczowe | Australia, TLS, AUL, Timor Est
2018
Peru – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanów misjonarzy z Wietnamu
Dane | 12-12-2018 łowo kluczowe | Vietnam, VIE
2018
Australia – Otwarcie “Don Bosco Camp” w Safety Beach
Dane | 10-12-2018 łowo kluczowe | Australia, AUL
2018
2018
Filipiny – Obchody Dnia Inspektorii
Dane | 07-12-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2018
Tajlandia – Ks. Renzo Rossignolo, legendarny misjonarz z Ronphiboon
Dane | 07-12-2018 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2018
Australia – ?wi?cenia diakonatu w Melbourne
Dane | 05-12-2018 łowo kluczowe | Australia, AUL
2018
Wietnam – Doroczne spotkanie salezjanów wspó?pracowników
Dane | 05-12-2018 łowo kluczowe | Vietnam, VIE
2018
2018
Japonia – Kurs formacyjny dla formatorów z regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 30-11-2018 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2018
Filipiny – Wielki skok do przodu na polu duszpasterstwa m?odzie?owego
Dane | 29-11-2018 łowo kluczowe | FIN, Filippine
2018
Hongkong – Jaki salezja?ski dyrektor dla wspó?czesnej m?odzie?y Azji Wschodniej-Oceanii?
Dane | 28-11-2018 łowo kluczowe | Corea del Sud, Asia EstOceania
2018
Laos – Ceremonia wr?czenia dyplomów 99 uczniom
Dane | 28-11-2018 łowo kluczowe | Laos, Thailandia
2018
Wyspy Salomona – Ceremonia wr?czenia dyplomów 26 uczniom
Dane | 26-11-2018 łowo kluczowe | Isole Salomone
2018
2018
Korea Po?udniowa – W kierunku obchodów 50. rocznicy Szpitala “St. Carollo”
Dane | 22-11-2018 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2018
Wyspy Salomona – Druga szansa dzi?ki O?rodkowi kszta?cenia “Don Bosco”
Dane | 21-11-2018 łowo kluczowe | Isole Salomone
2018
2018
Laos – Wizyta ks. Guillermo Basañesa
Dane | 20-11-2018 łowo kluczowe | Laos, THA
2018
2018
Tajlandia – Wizyta ks. Guillermo Basañesa
Dane | 16-11-2018 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2018
Korea Po?udniowa – Prze?o?ony Generalny modli si? o zjednoczenie Korei
Dane | 15-11-2018 łowo kluczowe | KOR, Corea del Sud
2018
Papua-Nowa Gwinea – Spotkanie Rady Rodziny Salezja?skiej
Dane | 15-11-2018 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2018
Filipiny – XXXVI Krajowe Sympozjum ADMA
Dane | 14-11-2018 łowo kluczowe | Filippine
2018
2018
Korea Po?udniowa – Rozpocz??a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 13-11-2018 łowo kluczowe | KOR, Corea del Sud
2018
Japonia – Prze?o?ony Generalny: “Dzi?kuj?, czuj? si? jak w domu!”
Dane | 09-11-2018 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2018
Japonia – Przybycie Prze?o?onego Generalnego
Dane | 08-11-2018 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2018
SG – Prze?o?ony Generalny z wizyt? animacji w Japonii i Korei Po?udniowej
Dane | 06-11-2018 łowo kluczowe | KOR, GIA, Giappone, Corea del Sud
2018
Korea Po?udniowa – Salezja?ski Dzie? Misyjny w Seulu
Dane | 06-11-2018 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2018
2018
Papua-Nowa Gwinea – Refleksja bpa Panfilo nad “duchowo?ci? podwórka”
Dane | 02-11-2018 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2018
Samoa – Dzie? powo?aniowy w salezja?skiej wspólnocie w Salelologa
Dane | 26-10-2018 łowo kluczowe | Samoa, AUL
2018
Wietnam – Szczególny Dzie? Misyjny
Dane | 25-10-2018 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2018
2018
Filipiny – V Krajowe Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 23-10-2018 łowo kluczowe | FIS, FIN, Filippine
2018
2018
Samoa – ?wi?to dzieci z parafii w Salelologa
Dane | 17-10-2018 łowo kluczowe | Samoa, AUL
2018
Nepal – Wizyta cz?onków Rady inspektorii Kalkuty
Dane | 15-10-2018 łowo kluczowe | Nepal
2018
Wietnam – Nowa biblioteka i sala spotka? w “Don Bosco Study Centre”
Dane | 12-10-2018 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2018
Tajlandia – 50. rocznica diecezji Surat Thani
Dane | 10-10-2018 łowo kluczowe | Thailandia
2018
2018
Filipiny – Zach?ci? ?wieckich do wolontariatu misyjnego
Dane | 08-10-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2018
Hongkong – Spotkanie uczniów szkó? prowadzonych przez Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 05-10-2018 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN
2018
Tajlandia – “Salezja?skie marzenie” biskupa diecezji Chiang Mai
Dane | 02-10-2018 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2018
2018
2018
Tajlandia – Doroczne spotkanie Ruchu Rodzin
Dane | 27-09-2018 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2018
Tajlandia – Konsekrowani m??czy?ni i kobiety ?wiadkami Ewangelii
Dane | 24-09-2018 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2018
Tajlandia – Dwóch salezjanów w najbardziej niebezpiecznych rejonach kraju
Dane | 20-09-2018 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2018
Nepal – Festiwal muzyczny na cze?? Ksi?dza Bosko
Dane | 20-09-2018 łowo kluczowe | Nepal
2018
Wietnam – Animacja powo?aniowa w?ród studentów
Dane | 19-09-2018 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2018
Filipiny – Wizyta duszpasterska bpa Buzona, salezjanina, w Victorias
Dane | 19-09-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2018
Laos – Po??czy? r?ce, aby s?u?y? m?odzie?y
Dane | 18-09-2018 łowo kluczowe | Laos, THA
2018
Australia – Doroczne spotkanie formacyjne 2018
Dane | 13-09-2018 łowo kluczowe | Australia, AUL
2018
Korea Po?udniowa – Salezjanin koadiutor Marino Bois otrzymuje presti?ow? nagrod?
Dane | 13-09-2018 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2018
Tajlandia – Spotkanie Komisji katechetycznej Rodziny Salezja?skiej
Dane | 05-09-2018 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2018
Hongkong – Dzie? M?odzie?y Salezja?skiej
Dane | 04-09-2018 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN
2018
2018
Nepal – IV Turniej pi?ki no?nej im. Ksi?dza Bosko
Dane | 31-08-2018 łowo kluczowe | Nepal
2018
Papua-Nowa Gwinea – Wzruszaj?ca historia Usky
Dane | 28-08-2018 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2018
Filipiny – Koronacja figury Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 28-08-2018 łowo kluczowe | Filippine
2018
Tajlandia – Salezja?ski ucze? z Tajlandii otrzymuje “Golden Award”
Dane | 27-08-2018 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2018
Mjanma – Wspomnienie ks. Giacomina
Dane | 24-08-2018 łowo kluczowe | Myanmar
2018
Filipiny - “Kuratorium” z udzia?em 22 delegatów
Dane | 24-08-2018 łowo kluczowe | Filippine
2018
Japonia – Pielgrzymka MJS Japonii do Ziemi ?wi?tej
Dane | 23-08-2018 łowo kluczowe | Giappone
2018
Wyspy Salomona – Pierwsi salezjanie wspó?pracownicy w wizytatorii PNG
Dane | 23-08-2018 łowo kluczowe | Isole Salomone
2018
Wietnam – ?luby zakonne m?odych salezjanów
Dane | 22-08-2018 łowo kluczowe | Vietnam
2018
Timor Wschodni – ?wi?cenia kap?a?skie diakonów Césara i Jolino
Dane | 20-08-2018 łowo kluczowe | Timor Est
2018
Filipiny – “Wychowywa? do ?ycia”: otwarto “Don Bosco Educational Center”
Dane | 17-08-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIS, FIN
2018
2018
Wietnam – Salezjanie koadiutorzy dla wspó?czesnej m?odzie?y z Azji Wschodniej-Oceanii
Dane | 10-08-2018 łowo kluczowe | VIE, Asia EstOceania, Vietnam
2018
Filipiny – Spotkanie salezja?skich animatorów
Dane | 10-08-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2018
Papua-Nowa Gwinea – Wizyta animacji radcy regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 07-08-2018 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2018
2018
Australia – Zaj?cia zimowe w ramach “Don Bosco Camp”
Dane | 03-08-2018 łowo kluczowe | Australia, AUL
2018
Malezja – Wspólnota katolicka go?cinna dla salezjanów z Kuching
Dane | 02-08-2018 łowo kluczowe | FIN, Malesia
2018
Makau – Wizyta dwóch radców BWS na szczeblu ?wiatowym
Dane | 02-08-2018 łowo kluczowe | CIN
2018
Tajlandia – Spotkanie cz?onków Stowarzyszenia Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 02-08-2018 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2018
Wietnam – Jedenastu nowych salezjanów kap?anów
Dane | 01-08-2018 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2018
SG – “Wszyscy bra?mi jeste?cie”: VII Kongres Salezjanów Koadiutorów Azji Wschodniej-Oceanii
Dane | 31-07-2018 łowo kluczowe | VIE, Asia EstOceania, Vietnam
2018
Polska – Spotkanie Misjonarzy 2018
Dane | 31-07-2018 łowo kluczowe | Australia, Samoa, AUL
2018
Filipiny – Spotkanie po?wi?cone komunikacji spo?ecznej i finansom
Dane | 31-07-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2018
Japonia – Pan Tono, salezjanin koadiutor wierny pos?annictwu
Dane | 30-07-2018 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2018
Australia – Pierwsze spotkanie ekipy animacji misyjnej
Dane | 30-07-2018 łowo kluczowe | Australia, AUL
2018
Wietnam – Dzie? M?odzie?y Ksi?dza Bosko
Dane | 30-07-2018 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2018
Wietnam – Festiwal sportów letnich w salezja?skim dziele w Ben Cat
Dane | 26-07-2018 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2018
Tajlandia – Spotkanie ekipy tajlandzkiego Biuletynu Salezja?skiego
Dane | 26-07-2018 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2018
2018
Australia – Spotkanie cz?onków Rad inspektorialnych SDB i CMW
Dane | 25-07-2018 łowo kluczowe | Australia, AUL
2018
Tajlandia – Doroczne rekolekcje salezjanów wspó?pracowników
Dane | 24-07-2018 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2018
Papua-Nowa Gwinea – Dzie? Wizytatorii PGS
Dane | 23-07-2018 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2018
Filipiny – “Genfest 2018” otworzy? serca m?odych
Dane | 19-07-2018 łowo kluczowe | FIN, Filippine
2018
Papua-Nowa Gwinea – Rekolekcje dla salezjanów z wizytatorii PGS
Dane | 18-07-2018 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2018
Filipiny – MGS: formacja osobista animatorów i liderów
Dane | 17-07-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2018
Japonia – Obj?cie urz?du przez nowego inspektora
Dane | 16-07-2018 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2018
Chiny – Spotkanie salezja?skich kleryków w Hongkongu
Dane | 13-07-2018 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN
2018
Kambod?a – Spotkanie salezja?skich asystentów
Dane | 13-07-2018 łowo kluczowe | Cambogia, THA
2018
Filipiny – Nowy projekt gwarantuje czyst? wod? dla ponad 2 tys. osób
Dane | 12-07-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2018
2018
Filipiny – 10 kleryków salezja?skich przyj??o ?wi?cenia diakonatu
Dane | 11-07-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2018
Tajlandia – Dzie? Sportu w szkole
Dane | 10-07-2018 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2018
2018
2018
2018
Kostaryka – Krajowe spotkanie po?wi?cone opcji preferencyjnej 2018
Dane | 03-07-2018 łowo kluczowe | Cina, CIN
2018
Tajlandia – Seminarium dla nowych nauczycieli ze szkó? salezja?skich
Dane | 03-07-2018 łowo kluczowe | Thailandia, THA
2018
2018
2018
Mongolia – Lato m?odzie?y “Don Bosco Shuwuu”
Dane | 25-06-2018 łowo kluczowe | Mongolia, VIE
2018
Japonia – ?wi?to inspektorialne i konsultacje na nowego inspektora
Dane | 25-06-2018 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2018
Chiny – Obj?cie urz?du przez nowego inspektora
Dane | 25-06-2018 łowo kluczowe | Cina, CIN
2018
Mjanma – Kurs dla lokalnych ekonomów
Dane | 22-06-2018 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2018
Papua-Nowa Gwinea – Do?wiadczenie misyjne jako rozeznanie
Dane | 21-06-2018 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2018
2018
Hongkong – Dzia?ania na rzecz m?odych migrantów
Dane | 20-06-2018 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN
2018
Mongolia – Dzia?alno?? salezjanów z „Don Bosco Darchan”
Dane | 15-06-2018 łowo kluczowe | Mongolia, VIE
2018
Gwatemala – Erupcja wulkanu Fuego: jakie b?d? tego konsekwencje?
Dane | 14-06-2018 łowo kluczowe | Myanmar, Australia
2018
Japonia – Wyzwania, jakie stoj? przed biskupem Yamanouchim
Dane | 14-06-2018 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2018
Papua-Nowa Gwinea – Obóz Maryjny 2018
Dane | 13-06-2018 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2018
Papua-Nowa Gwinea – Solidarno?? misyjna od p?askowy?ów Melanezji po Mjanm?
Dane | 12-06-2018 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PNG
2018
W?ochy – Pami?tki w "Pokoikach Ksi?dza Bosko”
Dane | 12-06-2018 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2018
2018
SG – Erygowano nowy okr?g: Wizytatori? Indonezji pw. ?w. Alojzego Versiglii
Dane | 08-06-2018 łowo kluczowe | Timor Est, Indonesia, ITM, Asia EstOceania
2018
Filipiny – Ruch Wolontariuszy Misyjnych Filipin Po?udniowych ?yje!
Dane | 08-06-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2018
Wietnam – O?miu nowych salezjanów diakonów
Dane | 07-06-2018 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2018
Filipiny – ?luby wieczyste
Dane | 06-06-2018 łowo kluczowe | FIS, Filippine
2018
Mongolia – Delegacja z departamentu pracy odwiedza „Don Bosco ITSC”
Dane | 06-06-2018 łowo kluczowe | Mongolia, VIE
2018
Watykan – Ks. Yamanouchi, salezjanin, mianowany biskupem Saitamy
Dane | 04-06-2018 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2018
2018
Australia – Spotkanie m?odzie?owe “OzBosco 2018”
Dane | 04-06-2018 łowo kluczowe | Australia, AUL
2018
Wietnam – Wizyta animacji ks. Václava Klementa w inspektoriach azjatyckich
Dane | 01-06-2018 łowo kluczowe | Myanmar, Corea del Sud, VIE, MYM, KOR, Asia EstOceania, Vietnam
2018
Australia – Apel dotycz?cy potrzeb domów salezja?skich na Fid?i i Samoa
Dane | 31-05-2018 łowo kluczowe | Samoa, AUL, Isole Fiji
2018
Timor Wschodni – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 31-05-2018 łowo kluczowe | ITM, Timor Est
2018
Papua-Nowa Gwinea – Pierwsze ?luby dwóch salezja?skich nowicjuszy
Dane | 31-05-2018 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2018
Filipiny – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 30-05-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2018
Pakistan – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 29-05-2018 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2018
Korea Po?udniowa – Spotkanie Stowarzyszenia „Mama Ma?gorzata”
Dane | 28-05-2018 łowo kluczowe | Corea del Sud
2018
Filipiny – Seminarium nt. produkcji filmowej
Dane | 28-05-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2018
2018
Brazylia – “M?odzi pomogli mi otworzy? serce”
Dane | 25-05-2018 łowo kluczowe | VIE
2018
Papua-Nowa Gwinea – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Boroko Est i Kumgi
Dane | 25-05-2018 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2018
Mjanma – ?wi?cenia kap?a?skie 4 salezjanów diakonów
Dane | 25-05-2018 łowo kluczowe | MYM, Myanmar
2018
Australia – Salezja?ska dru?yna zdoby?a „Puchar Braterstwa”
Dane | 24-05-2018 łowo kluczowe | Australia, AUL
2018
Filipiny – Drugie seminarium po?wi?cone salezja?sko?ci dla regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 22-05-2018 łowo kluczowe | Filippine, Asia EstOceania
2018
2018
Mongolia – Plan strategiczny salezja?skiej delegatury Mongolii
Dane | 16-05-2018 łowo kluczowe | Mongolia, VIE
2018
Wietnam – Turniej pi?ki no?nej ku czci ?w. Dominika Savio
Dane | 15-05-2018 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2018
Filipiny – 11 nowych nowicjuszy i odnowienie ?lubów 12 salezjanów
Dane | 14-05-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2018
Timor Wschodni – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej w wizytatorii ITM
Dane | 14-05-2018 łowo kluczowe | ITM, Timor Est
2018
Filipiny – Zanurzy? si? w nowej kulturze
Dane | 09-05-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIS, Asia EstOceania
2018
Wietnam – 150 katechetów uczestniczy w Obozie mi?dzyparafialnym 2018
Dane | 08-05-2018 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2018
Timor Wschodni – Tysi?c m?odych obchodzi ?wi?to ?w. Dominika Savio
Dane | 07-05-2018 łowo kluczowe | ITM, Timor Est
2018
Pakistan – „Don Bosco” z Kwety modli si? o pokój w kraju
Dane | 04-05-2018 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2018
2018
Korea Po?udniowa – Powo?aniowe oratorium niedzielne z udzia?em 4 tys. m?odych
Dane | 30-04-2018 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2018
Filipiny – Rekolekcje, które prowadzi? ks. Attard
Dane | 26-04-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2018
Laos – Intensywny kurs szkoleniowy dla ubogiej m?odzie?y
Dane | 25-04-2018 łowo kluczowe | Laos
2018
Timor Wschodni – Pierwsza wspólnota salezja?ska obchodzi 70 lat istnienia
Dane | 24-04-2018 łowo kluczowe | Timor Est, ITM
2018
Pakistan – Pan Nhat, salezjanin koadiutor, i jego ?wiadectwo
Dane | 23-04-2018 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2018
Australia – Ks. inspektor Matthews udziela pos?ug lektoratu i akolitatu
Dane | 23-04-2018 łowo kluczowe | Australia, AUL
2018
Timor Wschodni – Prenowicjat w Lospalos: 13 lat formacji powo?aniowej
Dane | 20-04-2018 łowo kluczowe | ITM, Timor Est
2018
Wietnam – Ponad tysi?c m?odych na spotkaniu m?odzie?owym CMW
Dane | 19-04-2018 łowo kluczowe | Vietnam
2018
Korea Po?udniowa – IV Spotkanie salezjanów wspó?pracowników
Dane | 19-04-2018 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2018
Filipiny – Ks. Attard spotyka CMW z Laguny
Dane | 18-04-2018 łowo kluczowe | Filippine
2018
Timor Wschodni – Byli wychowankowie salezja?scy i “Cristal Foundation”
Dane | 12-04-2018 łowo kluczowe | ITM, Timor Est
2018
2018
Wietnam – Salezjanie Ksi?dza Bosko w kraju, który si? zmienia
Dane | 11-04-2018 łowo kluczowe | Vietnam, VIE
2018
Filipiny – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Ryana Olivera Bautisty, salezjanina
Dane | 10-04-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2018
Papua-Nowa Gwinea – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 09-04-2018 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2018
Timor Wschodni – Owoce projektu “Maliana Don Bosco”
Dane | 06-04-2018 łowo kluczowe | ITM, Timor Est
2018
Timor Wschodni – Salezja?skie towarzyszenie w akcji
Dane | 28-03-2018 łowo kluczowe | Timor Est, ITM
2018
Filipiny – Spotkanie salezjanów koadiutorów z Filipin Po?udniowych
Dane | 28-03-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2018
Japonia – Pierwsze krajowe spotkanie duszpasterzy imigrantów z Wietnamu
Dane | 27-03-2018 łowo kluczowe | Giappone, GIA, Vietnam
2018
Mongolia – Celebracja Niedzieli Palmowej
Dane | 26-03-2018 łowo kluczowe | Mongolia, VIE
2018
Filipiny – Prenowicjusze odwiedzaj? “Don Bosco Press” w Makati
Dane | 26-03-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2018
Korea Po?udniowa – Wizyta m?odych salezjanów z Japonii
Dane | 22-03-2018 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2018
Wietnam – II Spotkanie formacyjne Ochotniczek Ksi?dza Bosko
Dane | 21-03-2018 łowo kluczowe | Vietnam
2018
Indonezja – Na rubie?ach Zgromadzenia
Dane | 20-03-2018 łowo kluczowe | Indonesia, ITM
2018
Japonia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 20-03-2018 łowo kluczowe | GIA, Giappone
2018
Wietnam – Ma?y Kongres Salezjanów Koadiutorów w Wietnamie
Dane | 19-03-2018 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2018
Wietnam – Konferencja nt. “M?odzie?, wiara i rozeznanie powo?ania”
Dane | 15-03-2018 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2018
Hongkong – 500 uczestników “Salesian Youth Day 2018”
Dane | 14-03-2018 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN
2018
Filipiny – Spotkanie cz?onków ADMA z ks. Pierluigim Cameronim
Dane | 13-03-2018 łowo kluczowe | FIN, Filippine
2018
Tajlandia – 60. rocznica salezja?skiej szko?y w Udon Thani
Dane | 12-03-2018 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2018
Indonezja – Serce wype?nione wdzi?czno?ci?: by?y wychowanek Pius Dappa Ole
Dane | 09-03-2018 łowo kluczowe | Indonesia, ITM
2018
2018
Hongkong – Obchody Salezja?skiego Dnia Inspektorii
Dane | 06-03-2018 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN
2018
2018
Timor Wschodni – Salezja?ski Dzie? Misyjny
Dane | 02-03-2018 łowo kluczowe | ITM, Timor Est
2018
Korea Po?udniowa – Rekolekcje dla salezjanów i salezjanów wspó?pracowników
Dane | 02-03-2018 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2018
Papua-Nowa Gwinea – Pierwszy numer Biuletynu Salezja?skiego
Dane | 01-03-2018 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2018
Indonezja – Szerzy? charyzmat Ksi?dza Bosko poprzez muzyk?
Dane | 28-02-2018 łowo kluczowe | Indonesia, ITM
2018
Malezja – Wizyta prze?o?onego inspektorii Filipin Pó?nocnych
Dane | 27-02-2018 łowo kluczowe | FIN, Malesia
2018
Sudan Po?udniowy – Edukacja: narz?dzie za?egnania konfliktu
Dane | 23-02-2018 łowo kluczowe | KOR
2018
Filipiiny – Obchody Dnia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-02-2018 łowo kluczowe | FIN, Filippine
2018
Australia – “Lectio Divina” w formie podkastu
Dane | 16-02-2018 łowo kluczowe | AUL
2018
Wietnam – Tysi?c uczestników Dnia Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 15-02-2018 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2018
Filipiny – Wys?anie 6 m?odych wolontariuszy misyjnych do Kambod?y
Dane | 15-02-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2018
Tajlandia – Dzie? wspólnoty inspektorialnej
Dane | 14-02-2018 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2018
Wietnam – Konsekracja nowego ko?cio?a pod wezwaniem ?w. Jana Bosko
Dane | 13-02-2018 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2018
Korea Po?udniowa – Pierwsze ?luby trzech nowicjuszy
Dane | 13-02-2018 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2018
Japonia – Seminarium Duchowo?ci Salezja?skiej 2018
Dane | 13-02-2018 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2018
Mjanma – W?ród “?owców g?ów” odradza si? szko?a podstawowa
Dane | 08-02-2018 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2018
Fid?i – Pierwsze ?luby pi?ciu nowicjuszy
Dane | 08-02-2018 łowo kluczowe | Isole Fiji, AUL
2018
Chiny – Przybywa salezjanów wspó?pracowników w Hongkongu
Dane | 07-02-2018 łowo kluczowe | Cina, CIN
2018
Indonezja – Wskazówki Prze?o?onego Generalnego dla salezjanów w tym kraju
Dane | 07-02-2018 łowo kluczowe | Indonesia, ITM
2018
Kambod?a – Internat “Besucco Boys” ma ju? 10 lat
Dane | 05-02-2018 łowo kluczowe | Cambogia, THA
2018
2018
2018
Pakistan – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lahaur
Dane | 01-02-2018 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2018
Australia – ?wi?to Ksi?dza Bosko i obj?cie urz?du przez nowego inspektora
Dane | 01-02-2018 łowo kluczowe | Australia, AUL
2018
2018
2018
Timor Wschodni – Pocz?tek wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 30-01-2018 łowo kluczowe | ITM, Timor Est
2018
Tajlandia – Da? pozna? Ksi?dza Bosko
Dane | 26-01-2018 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2018
Kambod?a – Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego na rok 2018
Dane | 25-01-2018 łowo kluczowe | Cambogia, THA
2018
Filipiny – Spotkanie m?odych liderów i animatorów salezja?skich
Dane | 24-01-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2018
2018
Timor Wschodni – ?wi?to Laury Vicuña
Dane | 22-01-2018 łowo kluczowe | ITM, Timor Est
2018
Mongolia – Dzie? Dzia?alno?ci M?odzie?owej „Don Bosco”
Dane | 22-01-2018 łowo kluczowe | Mongolia, VIE
2018
2018
Filipiny – Wizyta Rady Inspektorialnej FIS w “Don Bosco”
Dane | 18-01-2018 łowo kluczowe | FIS, Filippine
2018
Korea Po?udniowa – 53. edycja turnieju koszykówki “Don Bosco”
Dane | 18-01-2018 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2018
Australia – 2018 Rokiem M?odzie?y
Dane | 16-01-2018 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Australia, AUL
2018
Filipiny – Dzie?o salezja?skie“Don Bosco Pasil” zniszczone przez po?ar
Dane | 15-01-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2018
Japonia – Spotkanie Rady Rodziny Salezja?skiej 2018
Dane | 12-01-2018 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2018
W?ochy – Wspominaj?c ks. Pietro Zago, salezjanina
Dane | 10-01-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIS, Pakistan
2018
Filipiny – “Gdzie s? nasi salezjanie na cyfrowym podwórku?”
Dane | 09-01-2018 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2018
Samoa – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 08-01-2018 łowo kluczowe | Samoa, AUL
2018
Mongolia – Wielki dar dla salezjanów na nowy rok 2018
Dane | 02-01-2018 łowo kluczowe | Mongolia
2017
Wietnam – Bo?e Narodzenie z ubogimi
Dane | 29-12-2017 łowo kluczowe | Vietnam
2017
Mjanma – “Program mi?o?ci i pokoju” na nowy rok w tym kraju
Dane | 29-12-2017 łowo kluczowe | Myanmar
2017
Belgia – Zaanga?owanie misjonarza na rzecz wspólnoty
Dane | 27-12-2017 łowo kluczowe | VIE
2017
Portugalia – Ks. Klement i inspektor z wizyt? we wspólnocie w mie?cie Evora
Dane | 27-12-2017 łowo kluczowe | ITM, Timor Est
2017
Korea Po?udniowa – Seminarium zimowe formacji pocz?tkowej
Dane | 27-12-2017 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2017
2017
Malezja – Prze?ywa? czas Adwentu na placówce misyjnej
Dane | 18-12-2017 łowo kluczowe | Malesia
2017
Papua-Nowa Gwinea – Salezja?skie do?wiadczenie misyjne: “Namuncura Experience”
Dane | 15-12-2017 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2017
Tajlandia – IX edycja Igrzysk Salezja?skich
Dane | 12-12-2017 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2017
Nepal – Pomoc zaczyna wydawa? swoje owoce
Dane | 11-12-2017 łowo kluczowe | Nepal
2017
Mongolia – Uroczysto?? Niepokalanej w Darchan
Dane | 11-12-2017 łowo kluczowe | Mongolia, VIE
2017
Wyspy Salomona – Pierwsze spotkanie proboszczów
Dane | 07-12-2017 łowo kluczowe | Isole Salomone
2017
Chiny – Rodzina Salezja?ska gromadzi si? na ?wi?cie braterstwa
Dane | 06-12-2017 łowo kluczowe | Cina, CIN
2017
2017
Australia – ?wi?cenia diakonatu trzech m?odych salezjanów
Dane | 05-12-2017 łowo kluczowe | Australia, THA, ITM, AUL
2017
2017
2017
Filipiny – Spotkanie salezjanów wspó?pracowników Filipin Po?udniowych
Dane | 30-11-2017 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2017
Dom Generalny – Apel misyjny o pomoc uchod?com w Ugandzie
Dane | 29-11-2017 łowo kluczowe | Asia EstOceania
2017
Filipiny – Formacja dyrektorów prenowicjatów z regionów Azja Po?udniowa i Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 29-11-2017 łowo kluczowe | Asia EstOceania, Filippine, FIS
2017
2017
Mjanma – Papie? Franciszek spotyka si? z przywódcami religijnymi
Dane | 28-11-2017 łowo kluczowe | Myanmar
2017
Fid?i – Po?o?enie i po?wi?cenie kamienia w?gielnego pod now? parafi?
Dane | 27-11-2017 łowo kluczowe | AUL, Isole Fiji
2017
Mjanma – Przybycie papie?a Franciszka do Rangun
Dane | 27-11-2017 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2017
Mongolia – Równie? w Darchan obchodzono ?wiatowy Dzie? Ubogich
Dane | 24-11-2017 łowo kluczowe | Mongolia, VIE
2017
Pakistan – Wizyta animacji i spotkanie z rodzin? m?czennika
Dane | 24-11-2017 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2017
Mjanma – Ksi?dz Bosko w kraju: wczoraj, dzisiaj i jutro
Dane | 22-11-2017 łowo kluczowe | Myanmar, MYM, MYM, Myanmar
2017
Wietnam – Spotkanie koordynatorów komunikacji spo?ecznej
Dane | 22-11-2017 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2017
Mjanma – Wizyta animacji ks. Filiberto Gonzáleza
Dane | 20-11-2017 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2017
Papua-Nowa Gwinea – Dzie? Rodziny Salezja?skiej i Misji Salezja?skich
Dane | 17-11-2017 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2017
2017
Hongkong – Warsztaty po?wi?cone kulturze powo?aniowej
Dane | 15-11-2017 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN
2017
Filipiny – Spotkanie salezjanów koadiutorów z Filipin Pó?nocnych
Dane | 15-11-2017 łowo kluczowe | FIN, Filippine
2017
Kambod?a – Znajomo?? j?zyka danego ludu jest niezb?dna dla misjonarza
Dane | 09-11-2017 łowo kluczowe | Cambogia, THA
2017
Papua-Nowa Gwinea – Po?wi?cenie Sanktuarium pw. ?w. Jana Bosko
Dane | 08-11-2017 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2017
W?ochy – “AustraLasia” obchodzi 20 lat istnienia!
Dane | 07-11-2017 łowo kluczowe | Asia EstOceania
2017
Korea Po?udniowa – Rozeznanie jest kluczem dla przysz?o?ci
Dane | 06-11-2017 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2017
Tajlandia – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 06-11-2017 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2017
Filipiny – Rodzina: przekazywa? nadziej? i ufno?? w obecne czasy
Dane | 03-11-2017 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2017
Korea Po?udniowa – Dzie? Misji Salezja?skich
Dane | 02-11-2017 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2017
Korea Po?udniowa – Zintegrowana us?uga na rzecz dzieci i m?odzie?y
Dane | 30-10-2017 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2017
Papua-Nowa Gwinea – Zosta? wy?wi?cony drugi kap?an salezjanin z Papui-Nowej Gwinei
Dane | 24-10-2017 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2017
Korea Po?udniowa – Jedyna salezja?ska parafia w kraju: Guro 3 Dong
Dane | 19-10-2017 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2017
Dom Generalny – Wykorzeni? ubóstwo z Wenezueli, z Mjanmy... ze ?wiata
Dane | 17-10-2017 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2017
Japonia – Rekolekcje dla Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-10-2017 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2017
2017
Korea Po?udniowa – S?uchaj?c m?odych i czyni?c to dla ich dobra
Dane | 13-10-2017 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2017
Wietnam – Doroczny Kongres Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 11-10-2017 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2017
Tajwan – Obchody ?wi?ta Matki Boskiej Ró?a?cowej
Dane | 10-10-2017 łowo kluczowe | CIN, Taiwan
2017
Tajlandia – Obóz dla dzieci i m?odzie?y w Chiang Mai
Dane | 10-10-2017 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2017
Korea Po?udniowa – Normalna przerwa obiadowa w salezja?skiej szkole
Dane | 09-10-2017 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2017
Papua-Nowa Gwinea – M?odzi s? wezwani do bycia uczniami
Dane | 06-10-2017 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2017
Filipiny – Spotkanie salezjanów po?wi?cone procesowi rozwoju powo?a?
Dane | 06-10-2017 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2017
Mjanma – Salezja?skie misje w kraju: s?u?ba dla u?miechu ubogich dzieci
Dane | 05-10-2017 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2017
Korea Po?udniowa – Trzy tysi?ce m?odych wychowanków w ci?gu 50 lat pracy o?rodka
Dane | 03-10-2017 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2017
Wyspy Salomona – Historia powo?ania Anthony’ego Wale
Dane | 02-10-2017 łowo kluczowe | Isole Salomone
2017
Tajwan – Dzie? formacyjny dla salezjanów wspó?pracowników
Dane | 29-09-2017 łowo kluczowe | CIN, Taiwan
2017
Korea Po?udniowa – Wspólnotowy Dzie? Inspektorii KOR
Dane | 28-09-2017 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2017
Australia – 90 lat „Salesian College” w Sunbury
Dane | 28-09-2017 łowo kluczowe | Australia, AUL
2017
Mjanma – Kard. Bo o najbli?szej wizycie papie?a: “Wizyta uzdrowienia”
Dane | 26-09-2017 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2017
2017
Korea Po?udniowa – Droga powo?aniowa tak?e w czasie s?u?by wojskowej
Dane | 22-09-2017 łowo kluczowe | Corea del Sud
2017
Wietnam – Lekcje dla dzieci imigrantów i osieroconych
Dane | 20-09-2017 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2017
Timor Wschodni – Pierwsze ?luby 14 nowicjuszy salezja?skich
Dane | 19-09-2017 łowo kluczowe | Timor Est, ITM
2017
Hongkong – Duszpasterstwo imigrantów z Azji Po?udniowej
Dane | 18-09-2017 łowo kluczowe | Hong Kong, CIN
2017
Samoa – Dzie? M?odzie?y Salezja?skiej 2017
Dane | 13-09-2017 łowo kluczowe | Samoa, AUL
2017
Timor Wschodni – Wizyta animacji dwóch Ochotniczek Ksi?dza Bosko
Dane | 07-09-2017 łowo kluczowe | ITM, Timor Est
2017
Kambod?a – Wizyta animacji dwóch cz?onków ?wiatowego Zarz?du BWS
Dane | 06-09-2017 łowo kluczowe | Cambogia
2017
Timor Wschodni – Krajowe Forum Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 05-09-2017 łowo kluczowe | ITM, Timor Est
2017
Korea Po?udniowa- Wizytacja nadzwyczajna ks. Václava Klementa
Dane | 04-09-2017 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2017
Filipiny – Nowa wizja-misja inspektorii Filipin Pó?nocnych
Dane | 04-09-2017 łowo kluczowe | Filippine
2017
Mjanma – Wizyta ks. Guillermo Basañesa, radcy generalnego ds. misji
Dane | 01-09-2017 łowo kluczowe | MYM, Myanmar
2017
Australia – Doroczne spotkanie formacyjne dla kwinkwenistów
Dane | 30-08-2017 łowo kluczowe | Australia, AUL
2017
Wietnam – Wizyta animacji ks. Fabio Attarda
Dane | 29-08-2017 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2017
Kambod?a – Aktualne wie?ci z placówki salezja?skiej w Kambod?y
Dane | 24-08-2017 łowo kluczowe | Cambogia
2017
Timor Wschodni – ?wi?cenia kap?a?skie pi?ciu m?odych salezjanów
Dane | 23-08-2017 łowo kluczowe | Timor Est
2017
Fid?i - III "BulaBosco": do?wiadczenie pod znakiem rodzinnej rado?ci
Dane | 23-08-2017 łowo kluczowe | Isole Fiji
2017
Nowe dzie?o w Malezji
Dane | 23-08-2017 łowo kluczowe | Malesia
2017
Tajlandia – Dzie? dzielenia si? i planowania misyjnego
Dane | 22-08-2017 łowo kluczowe | Thailandia
2017
Indonezja – Dwaj salezjanie wy?wi?ceni na kap?anów
Dane | 17-08-2017 łowo kluczowe | Indonesia, ITM
2017
Tajlandia – Ca?a wioska czci Maryj? Wspomo?ycielk?
Dane | 16-08-2017 łowo kluczowe | THA, Thailandia
2017
Japonia – 45. obóz biblijny
Dane | 16-08-2017 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2017
Australia – Dwaj m?odzi salezjanie z Mjanmy sk?adaj? ?luby wieczyste
Dane | 15-08-2017 łowo kluczowe | Myanmar, Australia, AUL
2017
Filipiny – Oficjalnie powo?ano “Don Bosco-One TVET”
Dane | 14-08-2017 łowo kluczowe | Filippine, FIS, FIN
2017
Papua-Nowa Gwinea – Ks. Klement w Port Moresby wraz z mile widzianym go?ciem
Dane | 10-08-2017 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2017
2017
Papua-Nowa Gwinea – Misja zako?czona, wszyscy rybacy powrócili do swoich domów
Dane | 08-08-2017 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2017
Korea Po?udniowa – Salezja?ska letni szko?a „wiary” dla m?odzie?y
Dane | 07-08-2017 łowo kluczowe | Corea del Sud, KOR
2017
Indonezja – Azjatycki Dzie? M?odzie?y
Dane | 04-08-2017 łowo kluczowe | Indonesia
2017
2017
Japonia – Obóz letni dla m?odzie?y
Dane | 27-07-2017 łowo kluczowe | Giappone, GIA
2017
2017
Australia – Zaj?cia zimowe “Don Bosco Camp”
Dane | 26-07-2017 łowo kluczowe | Australia, AUL
2017
Wietnam – ?wi?cenia kap?a?skie 7 m?odych salezjanów
Dane | 25-07-2017 łowo kluczowe | Vietnam, VIE
2017
Filipiny – Akcje pomocy na rzecz ludno?ci Marawi
Dane | 24-07-2017 łowo kluczowe | Filippine, FIS
2017
Wyspy Salomona – Do?ynki ry?owe
Dane | 24-07-2017 łowo kluczowe | Isole Salomone
2017
Papua-Nowa Gwinea – Wychowawcy salezja?scy promuj? powo?ania
Dane | 19-07-2017 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2017
Kambod?a – “Cagliero Immersion 2017”
Dane | 18-07-2017 łowo kluczowe | AUL, Cambogia, Australia, THA
2017
Filipiny – Dzie? Formacji Rodziny Salezja?skiej Filipin Pó?nocnych
Dane | 14-07-2017 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2017
2017
Papua-Nowa Gwinea – ?wi?to Wizytatorii Papui-Nowej Gwinei i Wysp Salomona
Dane | 12-07-2017 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea
2017
Wyspy Fid?i – Protagonizm salezja?ski na ?wi?cie mi?dzykulturowym
Dane | 07-07-2017 łowo kluczowe | Isole Fiji, AUL
2017
2017
Wietnam – 132 uczniów otrzymuje dyplomy
Dane | 04-07-2017 łowo kluczowe | VIE, Vietnam
2017
Tajlandia – Kszta?cenie zawodowe dla m?odych Tajlandczyków i Wietnamczyków
Dane | 30-06-2017 łowo kluczowe | Thailandia, THA
2017
Filipiny – 11 salezjanów wy?wi?conych na diakonów
Dane | 28-06-2017 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2017
2017
Wietnam – Ceremonia wr?czenia dyplomów
Dane | 22-06-2017 łowo kluczowe | Vietnam, VIE
2017
Wyspy Fid?i – Nowe wspólnoty w delegaturze Pacyfiku
Dane | 21-06-2017 łowo kluczowe | Isole Fiji, AUL
2017
Pakistan – Historia powo?aniowa: ks. Samuel Adnan Ghouri, salezjanin
Dane | 20-06-2017 łowo kluczowe | FIS, Pakistan
2017
2017
Timor Wschodni – “Nauczy?em si? wi?cej, ni? sam mog?em ich nauczy?”
Dane | 19-06-2017 łowo kluczowe | ITM, Timor Est
2017
2017
Filipiny – Wspomnienie Stefana Sándora
Dane | 14-06-2017 łowo kluczowe | Filippine, FIN
2017
Mjanma – Dzie? z Maung Zaw Oo
Dane | 13-06-2017 łowo kluczowe | Myanmar, MYM
2017