Regiony

Ekipa

Radny regionalny Azja Wschodnia-Oceania: Ks NGUYEN Thinh Phuoc Joseph >>
Sekretarz
Nazwa:   Ks Felino Gueco Jr (Ditto)
Narodowość: Filipiński (FIN)
Poprzednie zadanie: Wikariusz i sekretarz FIN
Email:

dsgueco@

Tel: