Rodzina Salezjańska

Ans News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
Liban – Stypendia ufundowane przez “Salesian Missions” nios? nadziej? uczniom
Dane | 02-06-2023 łowo kluczowe | Federazione Pinardi
2023
Kuba – Przyrzeczenia pi?ciu nowych salezjanek wspó?pracownic z Santa Clara
Dane | 26-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
Dominikana – Pi?ciu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
Dominikana – Pi?ciu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
W?ochy – Rodzina, która gromadzi si? i wspólnie celebruje. ?wiatowa Konsulta Rodziny Salezja?skiej 2023 zako?czona
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | Consulta Mondiale FS, Famiglia Salesiana
2023
Hiszpania – Zjazd Federacji BWS strefy Po?udnie 2023
Dane | 22-05-2023 łowo kluczowe | Exallieve, Exallievi
2023
2023
SG – ?wiatowa Konsulta Rodziny Salezja?skiej 2023: odkrywanie na nowo charyzmatycznych korzeni
Dane | 18-05-2023 łowo kluczowe | Consulta Mondiale FS, Consulta Mondiale FS
2023
SG – Dost?pne s? Materia?y XLI Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2023
Meksyk – Przyrzeczenia sze?ciu nowych salezjanek wspó?pracownic z Meksyku Pó?nocnego
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
Dominikana – Kongres Krajowy Salezjanów Wspó?pracowników 2023
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
SG – Wci?? aktualny przyk?ad Matki Mazzarello, troskliwej i opieku?czej matki
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2023
2023
2023
2023
Brazylia – IX Krajowe Spotkanie Akcji Spo?ecznej gromadzi placówki salezja?skie z ca?ego kraju
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2023
Filipiny – Spotkanie i Dzie? Rady Krajowej ADMA
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | ADMA
2023
Kolumbia – Spotkanie Salezja?skiej Szko?y Ameryki z regionu ANDY-CINAB
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, Figlie del Divin Salvatore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2023
W?ochy – XIII edycja Salezja?skich Dni Komunikacji: “Czyta? i interpretowa?, aby g?osi?”
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2023
Kolumbia – Salezjanie z Bogoty uczestnicz? w ?wi?cie Wdzi?czno?ci Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2023
Hiszpania – Seminarium dotycz?ce kszta?cenia zawodowego w szko?ach SDB i CMW
Dane | 28-04-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2023
Wenezuela – Spotkanie przygotowawcze “Damas Salesianas”
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | Damas Salesianas
2023
Hiszpania – Rola ?wieckich we wspó?czesnym Ko?ciele
Dane | 26-04-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2023
USA – Prezes “Cançao Nova” z wizyt? w rejonie Nowego Jorku i New Jersey
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | Canção Nova
2023
2023
Ameryka ?rodkowa – Seminarium internetowe dla administratorów i ekonomów na temat zrównowa?onego rozwoju dzie? salezja?skich
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | Figlie del Divin Salvatore, Famiglia Salesiana, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2023
Gwatemala – Przyrzeczenia czterech nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
Argentyna – Doroczne spotkanie Rodziny Salezja?skiej z Formosy
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2023
Portoryko – Spotkanie poszerzonej Rady Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 17-04-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
Kanada – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-04-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2023
Bóg da? Ksi?dzu Bosko wielkie serce
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | Exallievi
2023
2023
Portugalia – Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 05-04-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2023
Japonia – Ponad stu uczestników dnia skupienia ADMA
Dane | 03-04-2023 łowo kluczowe | ADMA
2023
Peru – Idziemy dalej: Wizyta d’Insieme 2023
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2023
W?ochy – Zmar? by?y wychowanek Gianni Minà
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Exallievi
2023
SG – DBGYFF 2023: kontynuowane s? przygotowania, czemu towarzyszy ogólny entuzjazm
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2023
Hiszpania – Pi?? salezjanek wspó?pracownic, z??czonych cierpieniem, g?osi Ewangeli?
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
W?ochy – Spotkanie ?wiatowej Rady Salezjanów Wspó?pracowników 2023
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
2023
2023
Turcja – Msza ?w. dzi?kczynna z Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 11-03-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2023
Brazylia – Krajowe spotkanie Komisji ds. Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2023
Kostaryka – Nowa Rada Inspektorialna Salezjanów Wspó?pracowników CAM-Po?udnie
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
D.R. Konga – Spotkania salezjanów wspó?pracowników z Doliny Kafubu
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
W?ochy – La Spezia: nowy obraz ?wi?to?ci w Rodzinie Salezja?skiej
Dane | 07-03-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2023
Brazylia – Zgromadzenie wybiera nowego prezesa i wiceprezesa “Canção Nova”
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | Canção Nova, Famiglia Salesiana
2023
Gwatemala – Doroczne spotkanie Salezja?skich Szkó? regionu CIMAC-NAC i Mezoameryki
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Figlie del Divin Salvatore, Famiglia Salesiana, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2023
Indie – Dzie? Rodziny Salezja?skiej inspektorii Chennai
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2023
Malta – Wystawa upami?tniaj?ca pierwsz? rocznic? wojny w Ukrainie
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Exallievi
2023
Meksyk – Przyrzeczenia trzech nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
Kuba – Nowy krajowy zarz?d salezjanów wspó?pracowników
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
Kanada – Doroczny kongres salezjanów wspó?pracowników
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
Hiszpania – Spotkania salezjanów wspó?pracowników z prowincji Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
Meksyk – 19 nowych salezjanów wspó?pracowników z prowincji Po?udniowego Meksyku
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
Kolumbia – Wielkie ?wi?to w mie?cie Cúcuta z okazji stulecia ?mierci b?. Alojzego Variary
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria
2023
Polska – 11 nowych salezjanów wspó?pracowników we wspólnocie bydgoskiej
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
Kostaryka – Przyrzeczenia sze?ciu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
Tajlandia – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2023
Indonezja – Przyrzeczenia 24 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
W?ochy – Stulecie urodzin Very Grity, wywiad z Mari? Rit? Scrimieri
Dane | 26-01-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2023
2023
Austria – Dzie? studium Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2023
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2023
Wietnam - ?wi?to Rodziny Salezja?skiej 2023
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2023
Meksyk - Przejazd rowerowy na cze?? Ksi?dza Bosko
Dane | 24-01-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2023
Ameryka ?rodkowa – Wirtualne spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-01-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2023
Chile – Dyplom z pedagogiki salezja?skiej: zrozumie? propozycj? Ksi?dza Bosko i Matki Mazzarello
Dane | 19-01-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2023
W?ochy – Dost?pne online wszystkie numery pisma “VOCI FRATERNE”
Dane | 19-01-2023 łowo kluczowe | Exallievi
2023
W?ochy - Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2023
Dane | 16-01-2023 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS
2023
2023
W?ochy – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej ci?g dalszy
Dane | 14-01-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS
2023
W?ochy – Aktualna sytuacja ?wieckich w Ko?ciele: Rodzina Salezja?ska przygl?da si? samej sobie
Dane | 13-01-2023 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2023
W?ochy – Rozpocz??y si? Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2023
Dane | 12-01-2023 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS
2023
W?ochy – Oczekiwanie na rozpocz?cie XLI Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 12-01-2023 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2023
SG – XLI edycja Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 09-01-2023 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2023
Kolumbia – Zako?czy?a si? XVI Kapitu?a Generalna Córek Naj?wi?tszych Serc Jezusa i Maryi
Dane | 04-01-2023 łowo kluczowe | Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria
2023
Filipiny – Nie?? wsz?dzie ducha Bo?ego Narodzenia: zaanga?owanie szko?y “Caritas Don Bosco” z Santa Rosa
Dane | 03-01-2023 łowo kluczowe | Suore della Carità di Gesù, Famiglia Salesiana
2022
W?ochy – Braterskie spotkanie Rad Generalnych Salezjanów i Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 23-12-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
W?ochy – Salezjanin wspó?pracownik Salvatore Giunta diakonem sta?ym
Dane | 21-12-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
W?ochy – Kurs formacji ci?g?ej w zakresie duszpasterstwa misyjnego 2022
Dane | 20-12-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
SG – Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2023
Dane | 20-12-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
SG – Dost?pna jest pozycja “Duchowo?? i pedagogika ?w. Franciszka Salezego w Grupach Rodziny Salezja?skiej”
Dane | 16-12-2022 łowo kluczowe | Consulta Mondiale FS, Famiglia Salesiana
2022
Tajlandia – 85-lecie Sióstr S?u?ebniczek Niepokalanego Serca Maryi
Dane | 15-12-2022 łowo kluczowe | Suore Ancelle del Cuore Immacolato di Maria
2022
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2023: wszyscy s? zaproszeni do wzi?cia udzia?u
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2022
Brazylia – Mons. Jonas Abib, za?o?yciel Canção Nova, odszed? do Domu Ojca
Dane | 13-12-2022 łowo kluczowe | Canção Nova, Famiglia Salesiana
2022
Japonia – Wieczyste i pierwsze ?luby zakonne sióstr Mi?o?ci Jezusa
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | Suore della Carità di Gesù, Famiglia Salesiana
2022
Gwatemala – Kapitu?a Generalna Sióstr Zmartwychwstania Pa?skiego
Dane | 05-12-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Suore della Resurrezione
2022
S?owacja – Tydzie? z ks. Chávezem
Dane | 29-11-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
2022
2022
USA – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? wizyt? w pó?nocnej Kalifornii
Dane | 21-11-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Ekwador – Wolontariat, styl salezja?skiego ?ycia: 50 lat M?odzie?owego Wolontariatu Misyjnego
Dane | 16-11-2022 łowo kluczowe | Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, Famiglia Salesiana
2022
W?ochy – ?w. Artemides Zatti i Córki Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 14-11-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
A PEQUENA CIDADE DAS BEM-AVENTURANÇAS
Dane | 10-11-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
W?ochy – Rekolekcje w Asy?u z udzia?em cz?onków kursu duszpasterstwa misyjnego
Dane | 08-11-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z Córkami Maryi Wspomo?ycielki z Shillong
Dane | 29-10-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
D.R. Konga – Rozpocz?cie nowego roku duszpasterskiego w inspektorii Afryki ?rodkowej
Dane | 27-10-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Malta – „Don Bosco 2000” i „Lego Serious Play”, aby formowa? m?odzie?
Dane | 26-10-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 24-10-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
Filipiny – 40. Krajowe Sympozjum ADMA
Dane | 20-10-2022 łowo kluczowe | ADMA
2022
2022
W?ochy – Panel dyskusyjny po?wi?cony matce Rosetcie Marchese CMW w stulecie jej urodzin
Dane | 18-10-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Meksyk - Przyrzeczenie dwóch nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 17-10-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
Francja – Pielgrzymka na ziemi ?w. Franciszka Salezego
Dane | 13-10-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
Wietnam - Salezjanie Wspó?pracownicy przyjmuj? 41 nowych cz?onków
Dane | 05-10-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
Brazylia - Spotkanie delegatów krajowych SDB i CMW ds. duszpasterstwa m?odzie?y i MGS
Dane | 05-10-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Indonezja – Przyrzeczenia dziewi?ciu cz?onków ADMA
Dane | 27-09-2022 łowo kluczowe | ADMA
2022
2022
2022
Kolumbia – II Kongres Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 21-09-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
Egipt – Spotkanie ?wiatowej Rady Wykonawczej BWS w Kairze
Dane | 20-09-2022 łowo kluczowe | Exallievi
2022
2022
2022
Indie – Siostry wizytki Ksi?dza Bosko maj? now? Prze?o?on? generaln? i now? Rad?
Dane | 05-09-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
2022
Indie – Uroczysta akademia z okazji stulecia Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 03-09-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Indie – Msza ?w. dzi?kczynna za Stulecie obecno?ci Córek Maryi Wspomo?ycielki w kraju
Dane | 03-09-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Indie – 100 lat obecno?ci Córek Maryi Wspomo?ycielki w Indiach
Dane | 01-09-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Indie – Inspektoria INM z siedzib? w Chennai oczekuje Prze?o?onego Generalnego
Dane | 01-09-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Stany Zjednoczone - Dwóch m?odych nowicjuszy z?o?y?o pierwsze ?luby
Dane | 26-08-2022 łowo kluczowe | Suore della Carità di Gesù
2022
Kuba - Salezjanie Wspó?pracownicy spotykaj? si? na tygodniu formacyjnym z m?odzie??
Dane | 25-08-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
W?ochy – Rekolekcje ADMA
Dane | 24-08-2022 łowo kluczowe | ADMA
2022
Mozambik – Pierwsza pielgrzymka Rodziny Salezja?skiej w Mozambiku
Dane | 23-08-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
Wenezuela – Siostra Rina Dalla Costa CMW Kawalerem Orderu Gwiazdy W?och
Dane | 22-08-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Malta – Zbiórka funduszy z inicjatywy BWS na rzecz Haiti
Dane | 17-08-2022 łowo kluczowe | Exallievi
2022
Kolumbia – Spotkanie delegatów i delegatek ds. Rodziny Salezja?skiej
Dane | 11-08-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
W?ochy – 1872 - 5 sierpnia – 2022: 150. rocznica Zgromadzenia Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 04-08-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
2022
Boliwia – Obchody 50. rocznicy ?mierci bpa Cognaty, salezjanina
Dane | 02-08-2022 łowo kluczowe | Giuseppe Cognata
2022
D.R. Konga – Pogrzeb pierwszej kongijskiej córki Maryi Wspomo?ycielki: siostry Léocadie Kilufyali
Dane | 01-08-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Japonia – Atrakcyjno??, rado??, wytrwa?o??: “Salesian Gospel Magic”
Dane | 27-07-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
SG – S?uga Bo?y bp Giuseppe Cognata: cz?owiek, który ?y? w obecno?ci Boga
Dane | 27-07-2022 łowo kluczowe | Giuseppe Cognata
2022
2022
Korea Po?udniowa – Pierwsze historyczne spotkanie grup ADMA
Dane | 25-07-2022 łowo kluczowe | ADMA
2022
Tajlandia – By? “uczniami Jezusa” w stylu salezjanina wspó?pracownika
Dane | 21-07-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
Ekwador – 6 nowych salezjanów wspó?pracowników z?o?y?o swoje przyrzeczenia
Dane | 20-07-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
W?ochy – 22 lipca przypada 50. rocznica ?mierci bpa Giuseppe Cognaty
Dane | 20-07-2022 łowo kluczowe | Giuseppe Cognata
2022
Ekwador – Zacz??a dzia?a? nowa wspólnota córek Boskiego Zbawiciela w Bomboizy
Dane | 19-07-2022 łowo kluczowe | Figlie del Divin Salvatore
2022
2022
Mongolia – Uroczysto?ci z okazji 30-lecia Ko?cio?a Katolickiego w tym kraju
Dane | 15-07-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
W?ochy – Rekolekcje ADMA na Valdocco: “?aska jest warta wi?cej ni? ?ycie”
Dane | 13-07-2022 łowo kluczowe | ADMA Famiglia, ADMA
2022
Indie – Salezjanie wspó?pracownicy z Bangalore rozpoczynaj? proces odnowy
Dane | 13-07-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
W?ochy – Siostra Alessandra Smerilli uhonorowana nagrod? “Don Diana” 2022
Dane | 12-07-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
W?ochy – Siostra Alessandra Smerilli uhonorowana nagrod? “Don Diana” 2022
Dane | 12-07-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Wietnam – Druga sesja formacyjna dla salezjanów wspó?pracowników i kandydatów
Dane | 08-07-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
W?ochy – ADMA Primaria z Turynu organizuje letnie rekolekcje dla rodzin
Dane | 05-07-2022 łowo kluczowe | ADMA Famiglia, ADMA
2022
W?ochy – Sympozjum Mi?dzynarodowe z okazji 150. rocznicy Zgromadzenia Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 29-06-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
2022
Kanada – Profil formatorów Stworzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 28-06-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
W?ochy – Nowy plan strategiczny By?ych Wychowanków Salezja?skich i Przyjació? Ksi?dza Bosko
Dane | 24-06-2022 łowo kluczowe | Exallievi, Famiglia Salesiana
2022
Hiszpania – V Kongres Salezjanów Wspó?pracowników Regionu Iberyjskiego
Dane | 17-06-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Famiglia Salesiana
2022
Hongkong – Inspektorialny Dzie? Duchowo?ci Salezja?skiej dla Rodziny Salezja?skiej
Dane | 15-06-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
W?ochy – “Wydzia? ‘Auxilium’: kobiece perspektywy dla Rzymu jako miasta, które edukuje”
Dane | 15-06-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Polska – Weekend z b?. ks. Bronis?awem Markiewiczem, aby lepiej go pozna? i na?ladowa?
Dane | 13-06-2022 łowo kluczowe | Suore di San Michele Arcangelo, Micheliti, Salesiani Cooperatori, Famiglia Salesiana
2022
Argentyna – Spotkanie ekipy salezja?skiego towarzyszenia m?odzie?y w Cordobie
Dane | 10-06-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
2022
W?ochy – Córki Maryi Wspomo?ycielki: 150 lat w komunii i synodalno?ci
Dane | 08-06-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Kolumbia – Spotkanie m?odzie?owych ?rodowisk kolumbijskich
Dane | 08-06-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
2022
W?ochy – Obchody 150-lecia Zgromadze? Misjonarek Kombonianek i Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 03-06-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Hiszpania – Rodzina Salezja?ska pielgrzymuje do Santiago de Compostela
Dane | 01-06-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
2022
W?ochy – Siostra Ruffinatto potwierdzona na stanowisku dziekana Papieskiego Wydzia?u “Auxilium”
Dane | 23-05-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
W?ochy – ?wiatowa Konsulta Rodziny Salezja?skiej 2022: od ?w. Franciszka Salezego na ulice ?wiata
Dane | 23-05-2022 łowo kluczowe | Consulta Mondiale FS, Suore della Carità di Gesù, Exallievi, Famiglia Salesiana
2022
SG – Salezjanie wspó?pracownicy promuj? “Ekonomi? Franciszka”
Dane | 19-05-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
Gwatemala – Pierwsza rodzima zakonnica z wy?szym wykszta?ceniem
Dane | 18-05-2022 łowo kluczowe | Suore della Resurrezione, Famiglia Salesiana
2022
Tajlandia – S?owa zach?ty Prze?o?onego Generalnego pod adresem placówek salezja?skich z po?udnia kraju
Dane | 18-05-2022 łowo kluczowe | Suore Ancelle del Cuore Immacolato di Maria, Famiglia Salesiana
2022
2022
Tajlandia – Prze?o?ony Generalny poznaje misj? Rodziny Salezja?skiej w kraju
Dane | 16-05-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
Kolumbia – Byli wychowankowie szko?y salezja?skiej „Juan del Rizzo”
Dane | 16-05-2022 łowo kluczowe | Exallievi
2022
USA – Nowy o?rodek salezjanów wspó?pracowników w Hernando
Dane | 13-05-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
Argentyna – Pierwsze spotkanie twarz? w twarz argenty?skiej Federacji BWS
Dane | 13-05-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
W?ochy – My?le? razem o ekologii: kobieca perspektywa dotycz?ca zmiany klimatu i zrównowa?onego rozwoju
Dane | 13-05-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
W?ochy – Nowi kandydaci do ADMA Primaria na Valdocco
Dane | 10-05-2022 łowo kluczowe | ADMA Famiglia, Promesse, ADMA
2022
W?ochy – Miejski Szpital w Modice otrzyma? imi? “Nino Baglieri”
Dane | 10-05-2022 łowo kluczowe | CDB Volontari Con Don Bosco, Famiglia Salesiana
2022
Kenia – Pierwszy O?rodek ADMA w Afryce Wschodniej: parafia w Nzaikoni
Dane | 06-05-2022 łowo kluczowe | ADMA, Famiglia Salesiana
2022
Tajlandia – Prze?o?ony Generalny bli?ej poznaje salezja?sk? misj? w tym kraju
Dane | 06-05-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
Ukraina – Je?li wojna nie ustaje, nie ustaje równie? salezja?ska akcja pomocy
Dane | 05-05-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Zambia – Wdzi?czne serce ks. Á.F. Artime dla Salezjanów, Rodziny Salezja?skiej i m?odzie?y ZMB
Dane | 29-04-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
W?ochy – “By? chrze?cijanami w zmieniaj?cym si? ?wiecie”: Salezja?skie Dni Komunikacji 2022
Dane | 28-04-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
2022
Zambia – 40 lat obecno?ci salezjanów: ?wi?towanie z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 28-04-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
2022
W?ochy – ?wi?to Wdzi?czno?ci 2022
Dane | 25-04-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Demokratyczna Republika Konga – Gospodarstwo, które pomaga zapewni? bezpiecze?stwo ?ywno?ciowe
Dane | 23-04-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Exallievi
2022
Gwatemala – Przyrzeczenia 19 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 22-04-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
Argentyna – Spotkanie Rodziny Salezja?skiej z Formosy
Dane | 21-04-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
W?ochy – ?wi?to Wdzi?czno?ci 2022: 150-krotne dzi?ki!
Dane | 19-04-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Brazylia – Spotkanie Mi?dzyinspektorialnych Rad MGS z obszaru pó?nocno-wschodniego
Dane | 07-04-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
W?ochy – Wiara i godno?? ludzka, prawa i obowi?zki spo?eczne: propozycja formacyjna BWS, SSW i IUSVE
Dane | 01-04-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Exallievi
2022
Kostaryka – Wznowienie dzia?alno?ci Muzeum Siostry Marii Romero i Sali Maryjnej “Jan Pawe? II”
Dane | 01-04-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Ukraina – Solidarno?? i dobra koordynacja przynosz? oczekiwane owoce
Dane | 31-03-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
2022
S?owacja – Córki Maryi Wspomo?ycielki zaanga?owane na granicy z Ukrain?
Dane | 28-03-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Haiti – Instalacja nowej Rady salezjanów wspó?pracowników
Dane | 28-03-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
Hiszpnia – Domy salezja?skie sprzeciwiaj? si? wojnie na Ukrainie i spiesz? z pomoc? uchod?com
Dane | 22-03-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
USA – ?y? Valdocco dzisiaj
Dane | 18-03-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
W?ochy – Rodziny i pokój na ?wiecie w centrum uwagi ADMA
Dane | 16-03-2022 łowo kluczowe | ADMA Famiglia, ADMA
2022
Salwador – Salezjanie wspó?pracownicy: „Odnawiamy nasz osobisty kontakt z Jezusem”
Dane | 16-03-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
W?ochy – Matka Rosetta Marchese: Kobieta oddana Bogu
Dane | 08-03-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Salwador – Przyrzeczenia 20 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 08-03-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
2022
Dominikana – Salezja?ska Szko?a w Ameryce: XXIV Spotkanie “CIMAC-NAC-Mesoamérica”
Dane | 03-03-2022 łowo kluczowe | Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, Famiglia Salesiana, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
SG – Radcy ds. Duszpasterstwa M?odzie?y zach?caj? m?odych ludzi z MGS do bycia budowniczymi pokoju
Dane | 28-02-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
W?ochy – Ze wspólnot Córek Maryi Wspomo?ycielki na Ukrainie
Dane | 28-02-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Wietnam – Prze?o?ony inspektorii spotyka si? z salezjanami wspó?pracownikami z Da Lat
Dane | 28-02-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
SG – Rodzina Salezja?ska w pracy na polu komunikacji spo?ecznej
Dane | 22-02-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
2022
Wenezuela – Zarz?d ADMA rozpoczyna swoj? dzia?alno??
Dane | 21-02-2022 łowo kluczowe | ADMA
2022
2022
Niemcy – 100 lat i marzenie niemieckoj?zycznej Inspektorii Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 17-02-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Hongkong – Otwarcie obchodów 400. rocznicy ?mierci ?w. Franciszka Salezego
Dane | 16-02-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
Wenezuela – Przyrzeczenia czterech nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 15-02-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
PRZES?ANIA PRZE?O?ONEGO GENERALNEGO - ?W. FRANCISZEK SALEZY: WIELKI DAR
Dane | 11-02-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Exallievi
2022
Ekwador – Ks. Ángel Fernández Artime: “Jako Rodzina Salezja?ska jeste?my wezwani do przekazywania nadziei”
Dane | 11-02-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Polska – Przyrzeczenia 6 nowych Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 10-02-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
Salwador – Rekolekcje online salezjanów wspó?pracowników
Dane | 09-02-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
SG – Spotkanie Zarz?du Konfederacji By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 08-02-2022 łowo kluczowe | Exallievi
2022
Timor Wschodni – Wielkie zaanga?owanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 07-02-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
W?gry – Powstaje nowe Stowarzyszenie Krajowe BWS
Dane | 07-02-2022 łowo kluczowe | Exallievi, Famiglia Salesiana
2022
Hiszpania – Odnowa By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 07-02-2022 łowo kluczowe | Exallievi
2022
2022
Zambia – Dni refleksji nad adhortacj? apostolsk? papie?a Franciszka “Christus vivit”
Dane | 03-02-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Gwatemala – Przyrzeczenia 15 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 01-02-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2022
W?ochy – Braterskie spotkanie Rad Generalnych CMW i SDB
Dane | 28-01-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Tajlandia – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 27-01-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
W?ochy – Spotkanie delegatów ds. Rodziny Salezja?skiej
Dane | 24-01-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
Kolumbia – Obchody 125-lecia obecno?ci Córek Maryi Wspomo?ycielki w kraju
Dane | 21-01-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Wenezuela – Animacja powo?aniowa SDB i CMW
Dane | 20-01-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
SG – ?w. Franciszek Salezy inspiratorem dróg ?wi?to?ci
Dane | 18-01-2022 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS
2022
W?ochy – DDRS 2022: “Nie bójcie si? ?ycia wewn?trznego, poniewa? ono bardziej przybli?a ludzi m?odych do Boga”
Dane | 17-01-2022 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2022
W?ochy – DDRS 2022: “B?dziemy czyni? wszystko z mi?o?ci, nic na si??”
Dane | 16-01-2022 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2022
W?ochy – Wystawa po?wi?cona ?w. Franciszkowi Salezemu w Muzeum-Domu Ksi?dza Bosko
Dane | 16-01-2022 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS
2022
W?ochy – GSFS 2022: Ks. Playà przedstawia Dni “w rodzinie” w kontek?cie wzmocnienia charyzmatu salezja?skiego
Dane | 16-01-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS
2022
W?ochy – DDRS 2022: “Oddawa? si? innym, jak Bóg daje si? nam”
Dane | 15-01-2022 łowo kluczowe | Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, Suore della Resurrezione, Giornate di Spiritualità della FS
2022
W?ochy – GSFS 2022: Przyja?? przywo?uje przyja??, ?wi?to?? przywo?uje ?wi?to??
Dane | 14-01-2022 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS
2022
W?ochy – GSFS 2022: “Bóg uprzedza nasze pragnienie Go”
Dane | 14-01-2022 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS
2022
W?ochy – Rozpocz??y si? Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 14-01-2022 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2022
W?ochy – GSFS 2022, Prze?o?ony Generalny: “Tylko w wolno?ci mo?emy zbli?y? si? do Boga”
Dane | 13-01-2022 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2022
W?ochy – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej: oczekiwania uczestników
Dane | 13-01-2022 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Canção Nova, Famiglia Salesiana, Salesiani Cooperatori
2022
SG – Ro?nie oczekiwanie na Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2022
Dane | 12-01-2022 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2022
SG – Ro?nie oczekiwanie na Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2022
Dane | 12-01-2022 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2022
2022
W?ochy – Matka Chiara Cazzuola wielkim kanclerzem Papieskiego Wydzia?u “Auxilium”
Dane | 11-01-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2022
Ekwador – Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 11-01-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
SG – Kurs dla delegatów ds. Rodziny Salezja?skiej
Dane | 07-01-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2022
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2022: Program
Dane | 05-01-2022 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2022
Peru – Byli wychowankami przekazuj? darowizn? dzie?u w mie?cie Breña
Dane | 03-01-2022 łowo kluczowe | Exallievi
2021
SG – W kierunku Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2022
Dane | 31-12-2021 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2021
Mjanma – Intensywny kurs dla uczniów o?rodka kszta?cenia zawodowego
Dane | 31-12-2021 łowo kluczowe | Exallievi
2021
W?ochy – ?yczenia ?wi?teczne Prze?o?onej Generalnej Córek Maryi Wspomo?ycielki, s. Chiary Cazzuoli
Dane | 24-12-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Indie – Kurs w zakresie duszpasterstwa m?odzie?owego dla nowicjuszy SDB i nowicjuszek CMW
Dane | 23-12-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
2021
SG – Prze?o?ony Generalny mówi o to?samo?ci wspó?czesnego salezjanina
Dane | 13-12-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
2021
SG – Nowa strona internetowa Rodziny Salezja?skiej
Dane | 07-12-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2021
Australia – Obchody 75-lecia obecno?ci salezjanów w Glenorchy
Dane | 07-12-2021 łowo kluczowe | Exallievi
2021
W?ochy – Siostra Yvonne Reungoat odznaczona Orderem Narodowym Legii Honorowej
Dane | 02-12-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
2021
Filipiny – Odnowienie przyrzecze? salezjanów wspó?pracowników z Cebu
Dane | 29-11-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Gwatemala – Dni skupienia salezjanów wspó?pracowników
Dane | 26-11-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
2021
W?ochy – Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Papieskiego Wydzia?u Nauk Pedagogicznych “Auxilium”
Dane | 23-11-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
W?ochy – Pierwsze spotkanie nowej Rady ADMA na Valdocco
Dane | 22-11-2021 łowo kluczowe | ADMA
2021
Wietnam – Powsta?a grupa ADMA w “Don Bosco Cat Dam”
Dane | 09-11-2021 łowo kluczowe | ADMA
2021
W?ochy – Nowy sk?ad krajowego zarz?du BWS we W?oszech
Dane | 09-11-2021 łowo kluczowe | Exallievi
2021
Ameryka Po?udniowa – Spotkanie ksi??y inspektorów i sióstr inspektorek Ameryki Po?udniowej
Dane | 08-11-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Honduras – Spotkanie salezjanów wspó?pracowników z prowincji CAM Pó?noc
Dane | 04-11-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
W?ochy – Nagroda “Alfieri del lavoro” dla dwóch by?ych wychowanków córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 02-11-2021 łowo kluczowe | Exallievi, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny po raz pierwszy w Nizza Monferrato
Dane | 29-10-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
W?ochy – Zako?czenie XXIV Kapitu?y Generalnej Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 25-10-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
W?ochy – Zako?czy?a si? XVIII Kapitu?a Generalna Sióstr Mi?o?ci Jezusa
Dane | 22-10-2021 łowo kluczowe | Suore della Carità di Gesù, Famiglia Salesiana
2021
2021
SG – Ruszaj? przygotowania do Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2022
Dane | 20-10-2021 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2021
Korea Po?udniowa – Dzie? Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-10-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2021
2021
W?ochy – Siostry Mi?o?ci Jezusa wybra?y Prze?o?on? Generaln?: matka Emiliana Park
Dane | 15-10-2021 łowo kluczowe | Suore della Carità di Gesù, Famiglia Salesiana
2021
Peru – Radca regionu Interameryka spotyka si? z cz?onkami “Disciples”
Dane | 15-10-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2021
Peru – “Jedno?? w ró?norodno?ci”: wyraz mi?o?ci trynitarnej do m?odzie?y
Dane | 14-10-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2021
Gwatemala – Pierwsze spotkanie m?odych z Ruchu „CERCA”
Dane | 14-10-2021 łowo kluczowe | Figlie del Divin Salvatore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
SG – Kongres Formacyjny Salezjanów Wspó?pracowników z regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 14-10-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
W?ochy – XXIV Kapitu?a Generalna CMW: Rada Generalna skompletowana
Dane | 11-10-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
W?ochy – Rozpocz?cie XVIII Kapitu?y Generalnej Sióstr Mi?o?ci Jezusa
Dane | 07-10-2021 łowo kluczowe | Suore della Carità di Gesù
2021
W?ochy – Przygotowuj?c “Forum Salesianum”
Dane | 06-10-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Matka Mazzarello i 10 Prze?o?onych Generalnych
Dane | 06-10-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
W?ochy – Pierwszy rok istnienia “Muzeum-Domu Ksi?dza Bosko”
Dane | 05-10-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2021
W?ochy – Siostra Chiara Cazzuola now? Prze?o?on? Generaln? Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 05-10-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
W?ochy – XXIV KG CMW: w oczekiwaniu na wybory nowej Rady Generalnej
Dane | 01-10-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Pakistan – W Kwecie powstaje grupa ADMA
Dane | 29-09-2021 łowo kluczowe | ADMA
2021
Angola – Nowa grupa ADMA w Huambo
Dane | 27-09-2021 łowo kluczowe | ADMA
2021
Honduras – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników regionu Interameryka
Dane | 27-09-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
2021
W?ochy – XXIV KG Córek Maryi Wspomo?ycielki: Sprawozdanie z ?ycia Zgromadzenia w sze?cioleciu 2014-2020
Dane | 24-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Lesotho – Przyrzeczenia 9 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 23-09-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Haiti – Po ponad miesi?cu od trz?sienia ziemi pozostaje wiele problemów
Dane | 20-09-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2021
Zgromadzenie CMW na ?wiecie
Dane | 20-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
SG – Broszura o “Nowo?ciach Królestwa Bo?ego” w grupach Rodziny Salezja?skiej w czasie pandemii
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | Consulta Mondiale FS, Famiglia Salesiana
2021
Namibia – Salezjanie zapewniaj? pomoc ?ywno?ciow? 123 potrzebuj?cym dzieciom
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
W?ochy – Wszystko gotowe na oficjalne otwarcie XXIV Kapitu?y Generalnej Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
W?ochy – XXIV Kapitu?a Generalna Córek Maryi Wspomo?ycielki: Czas s?uchania i wzajemnego poznania
Dane | 13-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Brazylia – Salezja?ski Festiwal Muzyki Chrze?cija?skiej
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
W?ochy – Córki Maryi Wspomo?ycielki w przededniu XXIV Kapitu?y Generalnej
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Watykan – Mariacristina Cella Mocellin, by?a wychowanka córek Maryi Wspomo?ycielki, og?oszona czcigodn? s?u?ebnic? Bo??
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Exallieve, Exallieve, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Haiti – Dzia?ania salezjanów i córek Maryi Wspomo?ycielki na rzecz ludno?ci haita?skiej
Dane | 01-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Gwatemala – Spotkanie m?odych zakonnków w formacji pocz?tkowej z Rodziny Salezja?skiej
Dane | 30-08-2021 łowo kluczowe | Figlie del Divin Salvatore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Angola – Accoglienza ufficiale dei Salesiani di Don Bosco nell’Arcidiocesi di Huambo
Dane | 27-08-2021 łowo kluczowe | Suore della Carità di Gesù
2021
SG – Spotkanie formacyjne online dla delegatów ds. BWS
Dane | 17-08-2021 łowo kluczowe | Exallievi
2021
Papua-Nowa Gwinea – Szko?a techniczna sióstr mi?o?ci Jezusa obchodzi?a 25. Dzie? Techniki
Dane | 13-08-2021 łowo kluczowe | Suore della Carità di Gesù, Famiglia Salesiana
2021
Austria – Wakacyjna akcja salezjanów wspó?pracowników j?zyka czeskiego
Dane | 11-08-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Timor Wschodni – ADMA przygotowuje si? do Kongresu regionalnego
Dane | 06-08-2021 łowo kluczowe | ADMA, Famiglia Salesiana
2021
SG – Rodzina Salezja?ska: ruszaj? prace zwi?zane z now? stron? internetow?
Dane | 05-08-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana
2021
Syria – ?wieccy wspó?odpowiedzialni za salezja?skie pos?annictwo: Johnny i Georgette
Dane | 04-08-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
W?ochy – Braterstwo i wdzi?czno??: Rady Generalne CMW i SDB gromadz? si? na braterskim spotkaniu
Dane | 22-07-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
2021
S?owacja – Papie? Franciszek spotka si? z Romami w salezja?skim dziele w Koszycach-Luník IX
Dane | 22-07-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
SG – G?ówna Komisja ESA: ocena pracy oraz program wsparcia Globalnego Paktu Edukacyjnego
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Korea Po?udniowa – Rodzina Salezja?ska wychodzi na ulice Seulu
Dane | 06-07-2021 łowo kluczowe | Suore della Carità di Gesù, Famiglia Salesiana
2021
Hiszpania – Carlo Gastini, poeta z Valdocco (1833-1902)
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | Exallievi
2021
Hiszpania – Carlo Gastini, poeta z Valdocco (1833-1902)
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | Exallievi
2021
Boliwia – “Damas Salesianas” daj? wyraz swojej mi?o?ci do ludzi
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | Damas Salesianas
2021
W?ochy – ADMA Primaria bierze udzia? w letnich rekolekcjach w kontek?cie rodziny
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | ADMA Famiglia, ADMA
2021
W?ochy – Szpital dedykowany s?udze Bo?emu Nino Baglieri
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | CDB Volontari Con Don Bosco
2021
Boliwia – Nowi cz?onkowie m?odzie?owej ADMA w Portachuelo
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | ADMA Giovani
2021
SG – XII Kongres By?ych Wychowanków Salezja?skich z Azji i Oceanii
Dane | 17-06-2021 łowo kluczowe | Exallievi
2021
Polska – Kongres Wyborczy Salezjanów Wspó?pracowników Prowincji Krakowskiej
Dane | 14-06-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
S?owenia – Pierwsze stacjonarne spotkanie formacyjne salezjanów
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Figlie del Divin Salvatore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Togo – Kszta?ci? m?odych, by mogli znale?? godn? prac?
Dane | 10-06-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Mjanma – Siostry Misjonarki Maryi Wspomo?ycielki Chrze?cijan cztery lata po przybyciu do tego kraju
Dane | 09-06-2021 łowo kluczowe | Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice, Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice, Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice, Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana
2021
Niektóre liczby dotycz?ce ADMA
Dane | 03-06-2021 łowo kluczowe | ADMA, Exallievi
2021
Korea Po?udniowa – “Co zmieni?o si? w twoim ?yciu, odk?d pozna?e? ADMA?”. Nowi cz?onkowie odpowiadaj?
Dane | 02-06-2021 łowo kluczowe | ADMA, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
W?ochy – “Nowa Wiosna” czeka Stowarzyszenie Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Brazylia – Salezja?ska Sie? Brazylii promuje kampani? “W sieci przeciw g?odowi”
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Burundi – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny: “Rodzina Salezja?ska jest prowadzona przez Ducha ?wi?tego”
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | Consulta Mondiale FS, Famiglia Salesiana
2021
SG – Spotkanie “SepSur” – Sektora szkolnego
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
SG – Jutro ropoczyna si? ?wiatowa Konsulta Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | Consulta Mondiale FS, Famiglia Salesiana
2021
Panama – 11 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Tajlandia – Odpowied? Rodziny Salezja?skiej na trzeci? fal? Covid-19
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2021
Korea Po?udniowa – Spotkanie online salezjanów wspó?pracowników
Dane | 18-05-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
2021
SG – ?wiatowa Konsulta Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 14-05-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Consulta Mondiale FS
2021
W?ochy – Ca?kowicie odnowiona strona Stowarzyszenia ADMA
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | ADMA
2021
Boliwia – 31. rocznica obecno?ci Córek Boskiego Zbawiciela
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | Figlie del Divin Salvatore
2021
Stany Zjednoczone – Doroczne spotkanie “North American Salesian Network”
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2021
2021
Francja – Przyrzeczenia szóstki nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Watykan – “Lato Dzieci” w Watykanie. Gotowi do kolejnej edycji
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2021
Japonia – Czwórka nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Portugalia – Kongres By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Exallievi
2021
2021
2021
W?ochy – ?wi?to Wdzi?czno?ci 2021
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
W?ochy – “MissioLab”: wychowanie do globalizmu i misji trwa nieprzerwanie
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Meksyk – Radca regionu Interameryka spotyka si? z grupami Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2021
Boliwia – Spotkanie wyborcze Stowarzyszenia „Damas Salesianas”
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | Damas Salesianas
2021
Watykan – Papie? powo?a? dwóch salezjanów i córk? Maryi Wspomo?ycielki do grona konsultorów CIVCSVA
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Chile – Mi?dzynarodowe spotkania formacyjne: System prewencyjny w XXI wieku
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
W?ochy – Misjonarki, g?osicielki nadziei
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Mjanma – Solidarno?? i modlitwa w intencji Mjanmy w ca?ym regionie Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Salesiani Cooperatori, Famiglia Salesiana
2021
W?ochy – Ks. Felice Canelli, “uniwersalny brat” dla potrzebuj?cych
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Salwador – Rekolekcje online dla salezjanów wspó?pracowników
Dane | 01-04-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Zambia – Szybki wzrost powo?a? salezja?skich w?ród ?wieckich
Dane | 01-04-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Brazylia – Nowe horyzonty salezja?skiej komunikacji spo?ecznej w kraju
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Brazylia – Doroczne spotkanie inspektorialnych delegatów i koordynatorek komunikacji spo?ecznej
Dane | 26-03-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
2021
Watykan – Kolejna wa?na funkcja siostry Alessandry Smerilli CMW w Kurii Rzymskiej
Dane | 25-03-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
SG – Spotkanie G?ównej Komisji Salezja?skich Szkó? Ameryki (ESA)
Dane | 25-03-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2021
Hiszpania – ADMA w Hiszpanii liczy 125 lat
Dane | 25-03-2021 łowo kluczowe | ADMA
2021
Korea Po?udniowa – Salezjanie wspó?pracownicy powo?uj? “Korea ASC Eco Team”
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Brazylia – Zosta?a uko?czona seria “Zeszytów RSB-Social”
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Salwador – Nowa Krajowa Konsulta Salezjanów Wspó?pracowników 2021-2024
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Brazylia – Wspólne spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego SDB i CMW
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Filipiny – Dynamiczny rozwój ADMA na Filipinach
Dane | 10-03-2021 łowo kluczowe | ADMA
2021
Tajlandia – IV Kapitu?a Nadzwyczajna ?wieckiego Instytutu Córek Królewsko?ci Maryi Niepokalanej (DQM)
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | Figlie della Regalità di Maria Immacolata, Famiglia Salesiana
2021
Brazylia – Spotkanie Rad inspektorialnych ADMA Brazylii
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | ADMA
2021
Francja – M?odzi migranci, wiod?ca rola sieci salezja?skiej
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | ADMA
2021
Paragwaj – Kongres inspektorialny salezjanów wspó?pracowników
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Meksyk – “Wtorki Ksi?dza Bosko”: byli wychowankowie prezentuj? salezja?ski charyzmat spo?eczny
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Famiglia Salesiana
2021
Indie – 27 nowych salezjanów wspó?pracowników w inspektorii Chennai
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Malta – Podpisano umow? dotycz?c? m?odzie?owej turystyki religijnej
Dane | 22-02-2021 łowo kluczowe | Exallievi
2021
ONZ – “S?u?y? pomimo przepa?ci cyfrowej”: CMW w ONZ
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Japonia – Doroczne seminarium Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2021
SG – Spotkanie Salezja?skiej Szko?y Ameryki regionu Andów-CINAB
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2021
Salwador – Wirtualne rekolekcje salezjanów wspó?pracowników
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
2021
Meksyk – Spotkanie salezjanów wspó?pracowników regionu Interameryka Meksyk – luty
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2021
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Gwatemala – 10 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Brazylia – Nowa konfiguracja inspektorii córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Rosja – Obchody uroczysto?ci ?w. Jana Bosko w Moskwie
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Indie – Spotkanie salezjanów wspó?pracowników z Nowego Delhi
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
2021
SG – Nadzwyczajne rozes?anie misjonarzy
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Brazylia – “Canção Nova” obchodzi 12. rocznic? przynale?no?ci do Rodziny Salezja?skiej
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Canção Nova, Famiglia Salesiana
2021
D.R. Konga – Rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników z Bukavu
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Papua-Nowa Gwinea – Spotkanie by?ych wychowanków salezja?skich
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Exallievi
2021
Hiszpania – Spójrz, wzrusz si?, zatroszcz si?, zmie?... “poniewa? o?ywia nas nadzieja”
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Fundación Don Bosco Social (SSM)
2021
SG – Ziarna i siewcy nadziei: przes?ania zwi?zane z Dniami Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS
2021
Salwador – 14 nowych cz?onków Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 22-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2021
Argentyna – Magia dzielenia si?
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Salesiani Cooperatori
2021
Togo – Krajowe Forum By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Exallievi
2021
W?ochy – Siostra Alessandra Smerilli uhonorowana Orderem Gwiazdy W?och
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
SG – DDRS 2021: w obliczu wyzwa? obecnego czasu Prze?o?ony Generalny przypomina, ?e “Bóg nam towarzyszy”
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2021
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2021
W?ochy – Salezjanie na Sardynii: ponadwiekowe zaanga?owanie
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Exallievi
2021
Laos – Certyfikaty i honorowe medale dla przedstawicieli Rodziny Salezja?skiej
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
SG – “Ojciec, rodzina”: pami?tkowa ksi?ga solidarno?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2021
SG – Ruszaj? Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2021
2021
SG – W kierunku Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS
2021
W?ochy – Uhonorowanie Matki Yvonne Reungoat
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
W?ochy – 320 salezja?skich animatorów wzi??o udzia? w spotkaniu wirtualnym
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Brazylia – Wirtualne spotkanie ADMA regionu Cono Sud
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | ADMA
2021
SG – Przes?anie ks. Joana Lluísa Playà w kontek?cie Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS
2020
Filipiny – Adwentowy dzie? skupienia cz?onków ADMA
Dane | 29-12-2020 łowo kluczowe | ADMA
2020
W?ochy – Prze?o?ony Generalny przedstawia Córkom Maryi Wspomo?ycielki Wi?zank? na rok 2021
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
SG – Pierwsza ?wiatowa prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
SG – 26 grudnia Pierwsza ?wiatowa Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
SG – 26 grudnia Pierwsza ?wiatowa Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
SG – 26 grudnia Pierwsza ?wiatowa Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
Filipiny – Dwaj nowi ochotnicy dla regionu Azja
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | CDB Volontari Con Don Bosco
2020
W?ochy – ?luby wieczyste Damiano Slanziego, salezjanina, i Jessici Soardo, córki Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Kosze bo?onarodzeniowe dla ubogich
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021: szczególne, innowacyjne, globalne
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2020
Gwatemala – 4 nowych cz?onków Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
2020
Papua-Nowa Gwinea – Obchody 50-lecia obecno?ci Michalitów
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Micheliti
2020
Tajlandia – Razem ewangelicznie w kierunku stulecia salezjanów
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Hiszpania – “LET’S Play VET”: edukacja bazuj?ca na do?wiadczeniu
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Ekwador – W kierunku Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS
2020
W?ochy – Rozpocz?cie roku akademickiego 2020/2021 Papieskiego Wydzia?u Nauk o Wychowaniu “Auxilium”
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
Wielka Brytania – Zaproszenie salezjanów na Adwent 2020: “do??czcie do nas!”
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
Brazylia – Salezjanie w Amazonii
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
Tajlandia – Turniej pi?ki no?nej by?ych wychowanków salezja?skich
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
Tajwan – Salezja?ski charyzmat zacie?nia wi?zy przyja?ni i blisko?ci mi?dzy biskupami i synami Ksi?dza Bosko
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Exallievi, Famiglia Salesiana
2020
Meksyk – ?wi?to i nadzieja w regionie Interameryka z udzia?em Prze?o?onego Generalnego
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Famiglia Salesiana
2020
Salwador – Krajowe spotkanie online salezjanów wspó?pracowników
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Brazylia – Refleksja zwi?zana z IV ?wiatowym Dniem Ubogich
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Filipiny – 38. Krajowy Kongres ADMA
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | ADMA
2020
Chile – Ponowne otwarcie Narodowego Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Santiago
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Indie – “Disciples”, jedna z grup Rodziny Salezja?skiej, pomaga 40 osobom
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2020
Paragwaj – Spotkanie salezja?skich dyrektorów z inspektorii PAR
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
Brazylia – Obywatelstwo cyfrowe w edukacji salezja?skiej
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
Sudan Po?udniowy – Siostry mi?o?ci Jezusa przybli?aj? O?rodek zdrowia “Don Bosco” w Gumbo
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Suore della Carità di Gesù
2020
Brazylia – Spotkanie rad prowincji salezjanów wspó?pracowników
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Filipiny – Salezjanie i córki Maryi Wspomo?ycielki pomagaj? na ulicy i zapewniaj? pos?ug? religijn?
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
2020
Wietnam – Pierwszy kandydat do grupy Ochotników z Ksi?dzem Bosko
Dane | 20-10-2020 łowo kluczowe | CDB Volontari Con Don Bosco
2020
Niemcy – Po?ar w “Salesianum” w Monachium
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
2020
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – Integralna opieka nad nieletnimi zagro?onymi z salezja?skich domów dziecka
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
Wietnam – 25. rocznica Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Timor Wschodni – Oficjalnie zapowiedziano budow? nowej kaplicy
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
M?czennicy hiszpa?scy z Rodziny Salezja?skiej
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2020
Hiszpania – 11 artystów pokazuje m?odzie?y, jak wyrazi? pi?kno wiary
Dane | 05-10-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
2020
Watykan – Post?puje proces beatyfikacyjny s?ugi Bo?ego ks. Felice Canellego
Dane | 01-10-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
W?ochy – “Madonna” w drodze do Muzeum-Domu Ksi?dza Bosko z okazji jego inauguracji
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
W?ochy – Biskup Giuseppe Cognata: “?wiat?o, które nigdy nie zgas?o”
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | Giuseppe Cognata
2020
Gwatemala – Spotkanie G?ównej Komisji Salezja?skich Szkó? Ameryki
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
SG – Sekretariat Rodziny Salezja?skiej: pierwsze kroki w nowym sze?cioleciu
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2020
W?ochy – XXX Dzie? Maryjny ADMA
Dane | 22-09-2020 łowo kluczowe | ADMA, ADMA
2020
Meksyk – Spotkanie formacyjne online salezjanów wspó?pracowników
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Timor Wschodni – Przychodnia lekarska dla wychowanek sieroci?ca w Laga
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
Kostaryka – Remont mauzoleum b?. Marii Romero, córki Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
Indie – Vivek Saini, by?y wychowanek salezja?ski w walce z Covid-19
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
Boliwia – Spotkanie Stowarzyszenia “Damas Salesianas” z Boliwii i Peru
Dane | 10-09-2020 łowo kluczowe | Damas Salesianas
2020
S?owacja – Solidarno?? BWS w ramach projektu “DiBosco Coffee”
Dane | 08-09-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
Indie – Wirtualne spotkanie Konferencji Salezja?skich Inspektorii Azji Po?udniowej
Dane | 07-09-2020 łowo kluczowe | Suore della Carità di Gesù, Famiglia Salesiana
2020
Indie – Wirtualne spotkanie Konferencji Salezja?skich Inspektorii Azji Po?udniowej
Dane | 07-09-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
Brazylia – Drugie spotkanie Rad inspektorialnych ADMA Brazylii
Dane | 07-09-2020 łowo kluczowe | ADMA
2020
Meksyk – Krajowa Konsulta online Rodziny Salezja?skiej
Dane | 04-09-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2020
Timor Wschodni – Pierwszy Kongres Prowincjalny Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 04-09-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Efficient Teacher for the 21st Century
Dane | 04-09-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
Panama – Zielona rewolucja bynajmniej nie bez znaczenia
Dane | 02-09-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
Haiti – Obchody 150. rocznicy BWS
Dane | 31-08-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
Wietnam – 25 lat Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 27-08-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
SG – Da? pozna? siostry mi?o?ci Jezusa na ca?ym ?wiecie
Dane | 26-08-2020 łowo kluczowe | Suore della Carità di Gesù, Famiglia Salesiana
2020
2020
S?owacja – S?owacki model lokalnego o?rodka BWS
Dane | 25-08-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
Ekwador – Wyzwania dla Rodziny Salezja?skiej po 28. Kapitule Generalnej
Dane | 14-08-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2020
Gwatemala – Salezja?ski Kongres Wirtualny po?wi?cony Ksi?dzu Bosko
Dane | 13-08-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2020
Filipiny – “Psy”, które zanosz? jedzenie bezdomnym
Dane | 13-08-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
Argentyna – Siostry mi?o?ci Jezusa: z Korei Po?udniowej, by dawa? ?wiadectwo mi?o?ci Boga wzgl?dem najubo?szych
Dane | 10-08-2020 łowo kluczowe | Suore della Carità di Gesù, Famiglia Salesiana
2020
„Miejcie marzenia i pozwólcie innym marzy?”
Dane | 07-08-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
W?ochy – U stóp Etny otwarto nowy park miejski “Don Bosco”
Dane | 06-08-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
W?ochy – 148. rocznica Instytutu Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 06-08-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
2020
2020
W?ochy – Krzy? procesyjny w ho?dzie biskupowi Giuseppe Cognacie, salezjaninowi
Dane | 29-07-2020 łowo kluczowe | Giuseppe Cognata
2020
SG – “Jubileusz i czas przebudzenia” Przes?anie ks. Jayapalana
Dane | 29-07-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
W?ochy – Bp Giuseppe Cognata z wizyt? duszpastersk? w diecezji Bova
Dane | 24-07-2020 łowo kluczowe | Giuseppe Cognata
2020
Kenia – Córki Maryi Wspomo?ycielki pomagaj? rodzinom dotkni?tym COVID-19
Dane | 23-07-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
Austria – Tydzie? akcji letnich prowadzonych przez salezjanów wspó?pracowników
Dane | 20-07-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Indie – Milion posi?ków w ci?gu stu dni!
Dane | 16-07-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
SG – Plakat “?wi?to?? w Rodzinie Salezja?skiej 2020”
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2020
D.R. Konga – Posiedzenie Rady inspektorialnej Afryki ?rodkowej
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
Japonia – Pierwsze spotkanie nowej Rady Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 29-06-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
2020
2020
W?ochy – Wywiad z prezesem ?wiatowej Federacji By?ych Wychowanków i Wychowanek Salezja?skich
Dane | 24-06-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Famiglia Salesiana
2020
W?ochy – Refleksja i liczne projekty BWS z okazji 150. rocznicy
Dane | 23-06-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
Papua-Nowa Gwinea – 25 lat szko?y sióstr mi?o?ci Jezusa
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | Suore della Carità di Gesù
2020
W kierunku 150. rocznicy Stowarzyszenia BWS: co warto wiedzie?
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
Brazylia – O?rodek m?odzie?owy “São João Batista” w Poxoréu zorganizowa? akcj? solidarno?ci online
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
Brazylia – ADMA w São Paulo: “31 dni z Maryj?”
Dane | 11-06-2020 łowo kluczowe | ADMA
2020
SG – Nowi Delegaci Prze?o?onego Generalnego ds. Rodziny Salezja?skiej
Dane | 05-06-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, CDB Volontari Con Don Bosco, Salesiani Cooperatori, ADMA, Exallievi
2020
Salwador – Krajowe spotkanie kandydatów na salezjanów wspó?pracowników
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
Salwador – Krajowe spotkanie kandydatów na salezjanów wspó?pracowników
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Korea Po?udniowa – Zosta?a wybrana nowa Rada prowincjalna salezjanów wspó?pracowników
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Salesiani Cooperatori
2020
Paragwaj – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Minga Guazú
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | CDB Volontari Con Don Bosco
2020
Chorwacja – Powsta?a nowa grupa ADMA
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | ADMA
2020
W?ochy – Nowa Delegatka CMW ds. Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 20-05-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
RMG - Joan Lluís Playà i Morera Nuovo Delegato Mondiale per la Famiglia Salesiana
Dane | 10-05-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2020
Tajlandia – Rodzina Salezja?ska zjednoczona w walce z Covid-19
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2020
SG – Projekt “Rosario Maiorano 2020” jako antidotum na kryzys zwi?zany z Covid-19
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Polska – Nabo?e?stwa majowe live z Salezjankami i... gitar?
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
Panama – Stowarzyszenie “Damas Salesianas” niesie nadziej? w czasie pandemii
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | Damas Salesianas
2020
Causa di Beatificazione e Canonizzazione di Mons. Giuseppe Cognata
Dane | 22-04-2020 łowo kluczowe | Giuseppe Cognata
2020
Kuba – Salezja?ska „lectio divina” online
Dane | 08-04-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Tajlandia – Pierwsze i wieczyste ?luby sióstr s?u?ebnic Niepokalanego Serca Maryi
Dane | 07-04-2020 łowo kluczowe | Suore Ancelle del Cuore Immacolato di Maria, Famiglia Salesiana
2020
Francja – Inicjatywy Rodziny Salezja?skiej w czasie izolacji spo?ecznej
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2020
SG – Ukaza?o si? nowe wydanie ksi??ki “Rodzina Salezja?ska Ksi?dza Bosko”
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2020
Argentyna – Wolontariusze rozprowadzaj? artyku?y pierwszej potrzeby
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Indie – Koronawirus i izolacja zagra?aj? ubogim. Zaanga?owanie salezjanów w sytuacji kryzysu
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
Peru – Kwarantanna pozbawi?a ubogich wszystkiego. “To boli, gdy trzeba odmówi?...”
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | Fundación Don Bosco Social (SSM)
2020
W?ochy – Salezja?ski most solidarno?ci mi?dzy Chinami i W?ochami
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2020
POLITYKA „OJCZE NASZ”
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS
2020
2020
2020
W?ochy – KG28: Kapitulni pracuj? nad drug? grup? tematyczn?
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2020
Brazylia – Spotkanie Rad inspektorialnych SDB i CMW
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
2020
Italia – CG28: Apertura ufficiale dei lavori a Torino – Valdocco.
Dane | 22-02-2020 łowo kluczowe | ADMA, Famiglia Salesiana, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
2020
Tajlandia – Dzia?alno?? salezjanów wspó?pracowników
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Kolumbia – Spotkanie Komisji ds. „edu-komunikacji” Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2020
2020
Salwador – Doroczne rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Tajlandia – Zako?czy?a si? XII Kapitu?a Generalna Zgromadzenia Sióstr S?u?ebnic Niepokalanego Serca Maryi (SIHM)
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Suore Ancelle del Cuore Immacolato di Maria, Famiglia Salesiana
2020
Meksyk – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników z Po?udniowego Meksyku
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Chorwacja – Siedmiu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Tajlandia – XII Kapitu?a Generalna Sióstr S?u?ebnic Niepokalanego Serca Maryi (SIHM)
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Suore Ancelle del Cuore Immacolato di Maria, Famiglia Salesiana
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Nowa salezjanka wspó?pracownica
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
Zaanga?owanie Rodziny Salezja?skiej w Hiszpanii na rzecz m?odzie?y
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2020
Austria – Pos?uga wolontariatu: witajcie w “Don Bosco Volunteers”
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
Austria – Pos?uga wolontariatu: witajcie w “Don Bosco Volunteers”
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
W?ochy – Nowa strona internetowa Zgromadzenia Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2020
Mjanma – Dalszy salezja?ski wk?ad na rzecz diecezji Lasho
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2020
Malta – Nowy dom “Alberto Marvelli” dla m?odych bezdomnych
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | Exallievi
2020
Salwador – 22 nowych salezjanów wspó?pracowników w s?u?bie m?odzie?y
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2020
W?ochy – Zako?czy?y si? XXXVIII Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej: konkretno??, odwaga i zaanga?owanie
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS
2020
W?ochy – Ruszaj? XXXVIII Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS
2020
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2020
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Giornate di Spiritualità della FS
2020
W?ochy – Salezjanie Ksi?dza Bosko w L`Aquili: po co ADMA?
Dane | 02-01-2020 łowo kluczowe | ADMA, ADMA
2019
SG – Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2020: polityka “Ojcze nasz”
Dane | 27-12-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
SG – Ostatnie wspólne spotkanie Rad Generalnych SDB i CMW
Dane | 20-12-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Tajlandia – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników Prowincji
Dane | 18-12-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
S?owenia – Przyrzeczenia czwórki salezjanów wspó?pracowników
Dane | 16-12-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
Timor Wschodni – 150. rocznica ADMA
Dane | 16-12-2019 łowo kluczowe | ADMA
2019
2019
10 pierwszych salezja?skich dzie? misyjnych
Dane | 04-12-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Pakistan – IV Spotkanie By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | Exallievi
2019
Filipiny – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników z Filipin Po?udniowych
Dane | 02-12-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
Wielka Brytania – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? wizyt? w salezja?skiej Anglii
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Timor Wschodni – Salezjanie wspó?pracownicy: autonomia i komunia
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
Gwatemala – Rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
Chorwacja – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Tajlandia – Kuzynka papie?a, siostra Anna Rosa Sivori CMW, mówi o najbli?szej wizycie Ojca ?wi?tego
Dane | 15-11-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Boliwia – ?wieccy z Rodziny Salezja?skiej w dzia?aniu
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | ADMA Giovani, ADMA Giovani, ADMA, ADMA
2019
Papua-Nowa Gwinea - Droga do wiary
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
S?owacja - Wspólna edukacja SDB i CMW w zakresie cyfrowego
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Syria - Zabity salezjanin wspó?pracownik
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
Francja - 650 uczestników spotkania Rodziny Salezja?skiej
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Argentyna - Spotkanie Prze?o?onego Generalnego z m?odzie??
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | ADMA, Famiglia Salesiana
2019
Republika Dominika?ska - Doroczne spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Argentyna - Pierwsze Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Ameryce
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
S?owenia - Wyró?nienie dla salezjanki wspó?pracownicy Andreji Košmrlj
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
Dane zwi?zane z VIII ?wiatowym Kongresem Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 06-11-2019 łowo kluczowe | ADMA
2019
SG - 25. rocznica beatyfikacji matki Magdaleny Morano
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Pakistan - Akash Bashir nie przestaje inspirowa? innych
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | Exallievi
2019
SG - KG28: Luigi Bacchin przybli?a histori? i mówi o ewolucji drukarni na Valdocco
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Pakistan - Pierwszy o?rodek by?ych wychowanków salezja?skich
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | Exallievi
2019
Portugalia - Pielgrzymka Rodziny Salezja?skiej do Sanktuarium w Mogofores
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Filipiny - XXXVII Krajowe Sympozjum ADMA
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | ADMA
2019
Watykan - Siostra Mariluce dos Santos CMW: “Z zielonym duchem jak Amazonia: taka jest nasza nadzieja”
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Indie - Wizyta wikariusza Prze?o?onego Generalnego w pó?nocno-wschodnich Indiach
Dane | 23-10-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
W?ochy - 100 lat “Voci Fraterne”
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | Exallievi
2019
Japonia - Rodzina Salezja?ska przygotowuje si? do wizyty Papie?a Franciszka
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Timor Wschodni - Dzie? Rodziny Salezja?skiej z Timoru Wschodniego
Dane | 21-10-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Filipiny - Dzie? skupienia dla Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-10-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Haiti - ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów diakonów
Dane | 15-10-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
W?ochy - Nowa dziekan Papieskiego Wydzia?u Nauk o Wychowaniu “Auxilium”
Dane | 11-10-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
SG - Szko?a w Europie: odnowi? to?samo?? programu wychowawczego Ksi?dza Bosko
Dane | 10-10-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Republika Po?udniowej Afryki – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 09-10-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Salesiani Cooperatori
2019
W?ochy – Dzie? Maryjny 2019 – 150. rocznica powstania ADMA
Dane | 08-10-2019 łowo kluczowe | ADMA, ADMA, ADMA
2019
Ekwador – XI Ogólnokrajowe Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 04-10-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
W?ochy – Dzie? Maryjny: 150. rocznica ADMA
Dane | 04-10-2019 łowo kluczowe | ADMA
2019
Salezja?ska obecno?? na Synodzie dla Amazonii
Dane | 02-10-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Panama – Krajowe Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 26-09-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Filipiny – Spotkanie m?odych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 24-09-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
SG – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z cz?onkami CDB z okazji 25. rocznicy Instytutu
Dane | 23-09-2019 łowo kluczowe | CDB Volontari Con Don Bosco
2019
Polska – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników Inspektorii Warszawskiej
Dane | 20-09-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
Wenezuela – XXX Krajowe spotkanie ADMA
Dane | 20-09-2019 łowo kluczowe | ADMA
2019
Haiti – 8 nowych salezjanów wspó?pracowników z?o?y?o swoje przyrzeczenia
Dane | 17-09-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
Indie – M?odzie? i Rodzina Salezja?ska ?egnaj? Prze?o?onego Generalnego
Dane | 16-09-2019 łowo kluczowe | Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice
2019
SG – ?wiatowe spotkanie delegatów ds. Rodziny Salezja?skiej – pierwsza grupa
Dane | 16-09-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
W?ochy – 25. rocznica Instytutu Ochotników z Ksi?dzem Bosko (CDB). Mi?dzy pami?ci? a proroctwem
Dane | 11-09-2019 łowo kluczowe | CDB Volontari Con Don Bosco, Famiglia Salesiana
2019
W?ochy – Spotkanie MGS z W?och ?rodkowych
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
W?ochy – Spotkanie MGS z W?och ?rodkowych
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | Exallievi, Famiglia Salesiana
2019
Liban – Kongres wspó?pracowników z prowincji Bliskiego Wschodu
Dane | 09-09-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
W?ochy – ?luby wieczyste dwóch salezjanów i dwóch córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 09-09-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Meksyk – Spotkanie inspektorów SDB i inspektorek CMW z krajowymi ekipami
Dane | 06-09-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Brazylia – IX Kongres Krajowej Federacji By?ych Wychowanków
Dane | 03-09-2019 łowo kluczowe | Exallievi
2019
2019
W?ochy – B?ogos?awiona Maria Troncatti uczczona w Corteno Golgi
Dane | 02-09-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Ekwador – Muzeum po?wi?cone Marii Troncatti: przedmioty i zdj?cia zwi?zane z ?yciem ?wi?tej
Dane | 29-08-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
SG – 25 sierpnia: 50. rocznica ?mierci b?. Marii Troncatti
Dane | 23-08-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Brazylia – 19. Pielgrzymka Rodziny Salezja?skiej do Aparecidy
Dane | 23-08-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Kolumbia – I Kongres Rodziny Salezja?skiej po?wi?cony salezja?skiej duchowo?ci
Dane | 22-08-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Ekwador – Spotkanie cz?onków Rady Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-08-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
W?ochy – Rekolekcje dla ADMA Rodzin 2019
Dane | 15-08-2019 łowo kluczowe | ADMA
2019
W?ochy – ?wi?to Zgromadzenia Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 06-08-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
W?ochy – Córki Maryi Wspomo?ycielki: z Maryj? w kierunku obchodów 150-lecia Zgromadzenia
Dane | 05-08-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Hiszpania – Salezja?skie akcje letnie zach?caj? równie? do integracji spo?ecznej
Dane | 02-08-2019 łowo kluczowe | Federazione Pinardi
2019
SG – VIII ?wiatowy Kongres Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 30-07-2019 łowo kluczowe | ADMA
2019
D.R. Konga – Pierwszy kongres salezjanów wspó?pracowników
Dane | 30-07-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
Tajlandia – Rekolekcje salezjanów wspó?pracowników z Tajlandii
Dane | 29-07-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Salezjanki Oblatki Naj?w. Serca Pana Jezusa: historia
Dane | 24-07-2019 łowo kluczowe | SOSC Suore Oblate del Sacro Cuore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana
2019
W?ochy – Salezjanki Oblatki Naj?w. Serca Pana Jezusa, Instytut za?o?ony przez bpa Cognat?
Dane | 23-07-2019 łowo kluczowe | Giuseppe Cognata, SOSC Suore Oblate del Sacro Cuore, Giuseppe Cognata
2019
2019
W?ochy – Aposto?ki ?wi?tej Rodziny przygotowuj? si? do X Kapitu?y Generalnej
Dane | 17-07-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
W?ochy – Wymiana mi?dzy ADMA Hiszpanii i ADMA Turynu
Dane | 15-07-2019 łowo kluczowe | ADMA
2019
Syria – Salezjanie wspó?pracownicy z Damaszku animuj? 130 ludzi m?odych
Dane | 15-07-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
Filipiny – Forum po?wi?cone duchowo?ci administracji
Dane | 15-07-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Hongkong – Rodzina Salezja?ska: “Stanowimy jedno, cho? jeste?my ró?ni”
Dane | 12-07-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Boliwia – Rekolekcje Rodziny Salezja?skiej
Dane | 12-07-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Stany Zjednoczone – Formowa? formatorów salezjanów wspó?pracowników
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
Obecno?? salezja?ska w Afryce
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Kostaryka – Uczczono “honorowe obywatelstwo” opiekunki ubogich i chorych: siostry Marii Romero Meneses CMW
Dane | 09-07-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
W?ochy – Rozpocz??a si? XI Kapitu?a Generalna Oblatek Naj?w. Serca Jezusa
Dane | 08-07-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, SOSC Suore Oblate del Sacro Cuore, Famiglia Salesiana
2019
W?ochy – Rozpocz?cie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego matki Rosetty Marchese CMW
Dane | 02-07-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
W?ochy – Wyrazy wspó?czucia z powodu ?mierci matki Antonii Colombo CMW
Dane | 02-07-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Argentyna – “W Patagonii: kobiecy rejestr na ziemi m??czyzn”. Studium siostry Rosy Gutiérrez CMW
Dane | 01-07-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Mjanma – Fundacja “Opera Don Bosco” zapewnia m?odym lepsz? przysz?o??
Dane | 28-06-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Kostaryka – Wielka uroczysto?? “Corpus Domini”
Dane | 26-06-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
SG – Pierwsze “Stowarzyszenia” By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 25-06-2019 łowo kluczowe | Exallievi
2019
D.R. Konga – Córki Maryi Wspomo?ycielki obchodz? ?wi?to wdzi?czno?ci
Dane | 25-06-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Portugalia – Jacy salezjanie?
Dane | 20-06-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
W?ochy – Beatyfikacja Edvige Carboni, salezjanki wspó?pracownicy
Dane | 17-06-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
Argentyna – Spotkanie salezja?skiej ekipy krajowej ds. uzale?nie?
Dane | 17-06-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Kambod?a – Kap?an diecezjalny i salezjanin wspó?pracownik: ks. Kai Thmey
Dane | 14-06-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Famiglia Salesiana
2019
Stany Zjednoczone – Rodzina Salezja?ska uczestniczy w Kongresie OIEC
Dane | 14-06-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Polska – Doroczny zjazd by?ych wychowanków w O?wi?cimiu
Dane | 13-06-2019 łowo kluczowe | Exallievi
2019
Brazylia – II Spotkanie Komunikacji Spo?ecznej sekcji “São Paulo” Salezja?skiej Sieci Brazylii
Dane | 10-06-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Salwador – Spotkanie “CIMAC-NAC-Mesoamérica” 2019
Dane | 30-05-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Figlie del Divin Salvatore, Famiglia Salesiana
2019
Brazylia – 25 lat Sieci Salezja?skich Szkó? Ameryki (ESA)
Dane | 28-05-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, Figlie del Divin Salvatore, Figlie del Divin Salvatore, Damas Salesianas, Damas Salesianas
2019
2019
Boliwia – “W kierunku wspólnej formacji salezjanów i ?wieckich w perspektywie wspólnej misji w salezja?skich szko?ach”
Dane | 27-05-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, Figlie del Divin Salvatore
2019
Kambod?a – Warsztaty formacyjne dla salezjanów wspó?pracowników z regionu Azja Wschodnia - Oceania
Dane | 27-05-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Famiglia Salesiana
2019
Timor Wschodni – “Maryja nas wzywa”: 218 nowych cz?onków ADMA nale??cych do 35 grup
Dane | 23-05-2019 łowo kluczowe | ADMA, Famiglia Salesiana
2019
Filipiny – 38 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 23-05-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Filipiny – 38 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 23-05-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
W?ochy – ?wiatowa Konsulta Rodziny Salezja?skiej: synodalno??, ?wi?to?? i duchowo??
Dane | 22-05-2019 łowo kluczowe | Consulta Mondiale FS, Famiglia Salesiana
2019
SG – Rusza ?wiatowa Konsulta Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-05-2019 łowo kluczowe | Consulta Mondiale FS, Famiglia Salesiana
2019
Argentyna – Konferencja Inspektorów i Inspektorek Ameryki Cono Sud
Dane | 20-05-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Indie – Dostarczy? troch? ?wiat?a nieletnim z Khoupum Valley
Dane | 16-05-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Filipiny – Seminarium-warsztaty po?wi?cone Ksi?dzu Bosko i jego duchowo?ci
Dane | 15-05-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Stany Zjednoczone – Doroczne spotkanie NASN
Dane | 15-05-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Uganda – Lepsze wy?ywienie dla dzieci z “Don Bosco CALM” i szko?y podstawowej
Dane | 13-05-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
S?owenia – Rodzina Salezja?ska spotyka si? z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 10-05-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Filipiny – Obchody 150. rocznicy za?o?enia ADMA
Dane | 06-05-2019 łowo kluczowe | ADMA
2019
Tajlandia – Obchody 150-lecia za?o?enia ADMA
Dane | 02-05-2019 łowo kluczowe | ADMA
2019
Papua-Nowa Gwinea – Obecno?? salezjanów wspó?pracowników w wizytatorii PGS
Dane | 30-04-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
W?ochy – VIII Salezja?ski Dzie? Komunikacji Spo?ecznej: mo?emy przej?? od “like” do “amen”
Dane | 29-04-2019 łowo kluczowe | Canção Nova, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Nikaragua – Ks. Eusebio Muñoz: “?wiadczcie o wielko?ci Boga, uciekaj?c si? do Maryi Wspomo?ycielki”
Dane | 25-04-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana
2019
Filipiny – Spotkanie MGS otwiera Krajowe Dni M?odzie?y
Dane | 23-04-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Watykan – Kobieta cz?onkiem Papieskiej Komisji Pa?stwa Watyka?skiego: siostra Alessandra Smerilli CMW
Dane | 18-04-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
2019
Haiti – Dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-04-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Brazylia – Zjazd prowincjalny ADMA
Dane | 17-04-2019 łowo kluczowe | ADMA
2019
W?ochy – Specyficzna miasja “ADMA Giovani”: wychowanie serca
Dane | 16-04-2019 łowo kluczowe | ADMA Giovani, ADMA
2019
B?OGOS?AWIE?STWA RODZINY SALEZJA?SKIEJ
Dane | 12-04-2019 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2019
Zambia – Wsparcie kobiet wsparciem dla ?wiata
Dane | 12-04-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Francja – Spotkanie Rodziny Salezja?skiej z Francji-Belgii Po?udniowej
Dane | 11-04-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Argentyna – Szko?a Towarzyszenia
Dane | 10-04-2019 łowo kluczowe | Fundación Don Bosco Social (SSM)
2019
Angola – Seminarium po?wi?cone pierwszemu g?oszeniu Jezusa Chrystusa
Dane | 05-04-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Filipiny – 30 lat ADMA w Dumaguete
Dane | 04-04-2019 łowo kluczowe | ADMA
2019
W?ochy – Pó? wieku kszta?cenia zawodowego: CIOFS-FP wspomina z wdzi?czno?ci? i odnawia si?
Dane | 03-04-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Malta – Kurs formacyjny dla przysz?ych mentorów
Dane | 03-04-2019 łowo kluczowe | Amici di Don Bosco, Exallievi
2019
Kolumbia – II Spotkanie kierownictwa Rodziny Salezja?skiej
Dane | 02-04-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Brazylia – Krajowa komisja ds. salezja?skiego duszpasterstwa m?odzie?y obraduje w Sao Paulo
Dane | 01-04-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
W?ochy – Prowincjale spotkanie salezjanów wspó?pracowników z Sycylii
Dane | 28-03-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Fabiána Alberto Cárdenasa Chinchilli, salezjanina
Dane | 27-03-2019 łowo kluczowe | Exallievi, Famiglia Salesiana
2019
Sudan – “Co za rado??, widzie? te wszystkie w??czone komputery!”
Dane | 22-03-2019 łowo kluczowe | Exallievi
2019
5 rzeczy, o których trzeba wiedzie? odno?nie do Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 20-03-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Famiglia Salesiana
2019
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia kap?a?skie Gustavo Ramireza, salezjanina diakona
Dane | 15-03-2019 łowo kluczowe | Salvador Cleofás Murguía Villalobos
2019
Kolumbia – Rodzina Salezja?ska uczestniczy w “Expocatólica 2019”
Dane | 14-03-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Indonezja – Spotkanie formacyjne salezjanów wspó?pracowników
Dane | 13-03-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2019
Argentyna – Byli wychowankowie z Ameryki s? z papie?em Franciszkiem
Dane | 15-02-2019 łowo kluczowe | Exallieve, Exallievi, Famiglia Salesiana
2019
Indie – Salezjanie anga?uj? si? w alfabetyzacj? i edukacj? artystyczn? m?odych potrzebuj?cych
Dane | 14-02-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Tajlandia – Seminarium kontynentalne ACSSA w Azji Wschodniej-Oceanii
Dane | 12-02-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Brazylia – Siostra Lucia Barbosa de Oliveira, koordynatorka generalna IRIMEP: “Przynale?no?? do Rodziny Salezja?skiej potwierdza si? we wspólnej pracy”
Dane | 08-02-2019 łowo kluczowe | Instituto Religioso das Irmàs Medianeiras da Paz, Famiglia Salesiana
2019
D.R. Konga – Dzie? ?ycia Konsekrowanego
Dane | 07-02-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
SG – Nowa grupa Rodziny Salezja?skiej: “Instituto Religioso das Irmàs Medianeiras da Paz”
Dane | 06-02-2019 łowo kluczowe | Instituto Religioso das Irmàs Medianeiras da Paz, Famiglia Salesiana
2019
Papua-Nowa Gwinea – “Salesian Lay Missioners”: odnowiony kontakt z wizytatori? PGS
Dane | 01-02-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
W?ochy – Post?puj? badania naukowe UPS, tak?e dzi?ki wsparciu Prze?o?onego Generalnego
Dane | 30-01-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Hiszpania – W tym tygodniu Rodzina Salezja?ska obchodzi ?wi?to ku czci Za?o?yciela
Dane | 30-01-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Tajlandia – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 28-01-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
Panama – ?wi?to MGS w Panamie: “Drodzy m?odzi, nie l?kajcie si? tego, czego Bóg od was ??da”
Dane | 25-01-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Panama – Otwarcie O?rodka pielgrzymkowego im. b?. siostry Marii Romero CMW na ?DM
Dane | 23-01-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
2019
W?ochy – Wspólne spotkanie Rad Generalnych CMW i SDB
Dane | 21-01-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Japonia – Wspólne doroczne posiedzenie Rady Rodziny Salezja?skiej
Dane | 18-01-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej: filmik wideo podsumowuj?cy to wydarznie
Dane | 17-01-2019 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2019
Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej: liczby
Dane | 16-01-2019 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2019
2019
W?ochy – Dni Duchowo?ci. Prze?o?ony Generalny przekazuje “7 b?ogos?awie?stw Rodziny Salezja?skiej”
Dane | 14-01-2019 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2019
W?ochy – Szko?a Ksi?dza Bosko wczoraj i dzisiaj
Dane | 12-01-2019 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS
2019
SG – ?wiatowa Konferencja Salezja?skich Prokur Misyjnych
Dane | 10-01-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2019
SG – Rodzina Salezja?ska w kierunku ?wi?to?ci: Dni Duchowo?ci 2019
Dane | 09-01-2019 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2019
Stany Zjednoczone – Salezjanie i córki Maryi Wspomo?ycielki na Konferencji “SEEK 2019”
Dane | 09-01-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
Dane dotycz?ce Rodziny Salezja?skiej
Dane | 09-01-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Famiglia Salesiana, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2019
W?ochy – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej zako?cz? si? przedstawieniem teatralnym “L’arte di Giò”
Dane | 03-01-2019 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2019
Korea Po?udniowa – Salezjanie wspó?pracownicy zafascynowani Ksi?dzem Bosko: wywiad z Laurentino Shinem
Dane | 03-01-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Famiglia Salesiana
2019
SG – Ju? wkrótce rozpocz?cie Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 02-01-2019 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana
2018
W?ochy – Ks. Ángel Fernández Artime u sióstr salezjanek oblatek Naj?w. Serca, aby pomodli? si? przy grobie bpa Giuseppe Cognaty, salezjanina, m?czennika milczenia
Dane | 31-12-2018 łowo kluczowe | Giuseppe Cognata, Giuseppe Cognata, SOSC Suore Oblate del Sacro Cuore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana
2018
Kanada – Przyrzeczenia dwóch nowych salezjanek wspó?pracownic
Dane | 31-12-2018 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2018
2018
Laos – Bo?onarodzeniowe prezenty dla potrzebuj?cych z Vientiane
Dane | 24-12-2018 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2018
2018
W?ochy – Salezjanie wspó?pracownicy na rzecz rodzin
Dane | 11-12-2018 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Famiglia Salesiana
2018
S?owenia – Nagroda literacka dla Karmen Jeni?, salezjanki wspó?pracownicy
Dane | 10-12-2018 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2018
Argentyna – Rodzina Salezja?ska: #DeAndarJuntosSeTrata
Dane | 06-12-2018 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2018
Wietnam – Doroczne spotkanie salezjanów wspó?pracowników
Dane | 05-12-2018 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Famiglia Salesiana
2018
Tanzania – Tradycyjne gry dla oratorium
Dane | 04-12-2018 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2018
Chile – Nowi salezjanie wspó?pracownicy odpowiedzieli na swoje salezja?skie powo?anie
Dane | 04-12-2018 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Salesiani Cooperatori
2018
2018
Korea Po?udniowa – W kierunku obchodów 50. rocznicy Szpitala “St. Carollo”
Dane | 22-11-2018 łowo kluczowe | Suore della Carità di Gesù, Famiglia Salesiana
2018
Korea Po?udniowa – “Mam szczer? nadziej?, ?e przysz?y Prze?o?ony Generalny b?dzie móg? odwiedzi? Kore? Pó?nocn?”
Dane | 19-11-2018 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Suore della Carità di Gesù, Salesiani Cooperatori, Famiglia Salesiana
2018
Filipiny – XXXVI Krajowe Sympozjum ADMA
Dane | 14-11-2018 łowo kluczowe | ADMA
2018
Malta – Rodzina Salezja?ska w s?u?bie wspó?czesnej m?odzie?y
Dane | 13-11-2018 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2018
2018
W?ochy – Zako?czy? si? V ?wiatowy Kongres Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników: nowa wizja Stowarzyszenia
Dane | 30-10-2018 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Salesiani Cooperatori
2018
W?ochy – Plakat i Materia?y I Kongresu Wspó?pracowników Salezja?skich
Dane | 30-10-2018 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2018
Portugalia – Pielgrzymka do Sanktuarium Narodowego Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 29-10-2018 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2018
W?ochy – Salezjanie wspó?pracownicy: zawsze i wsz?dzie w obronie m?odzie?y
Dane | 26-10-2018 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Famiglia Salesiana, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2018
2018
Filipiny – V Krajowe Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 23-10-2018 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2018
2018
W?ochy – Dzie? Maryjny ADMA Primaria
Dane | 22-10-2018 łowo kluczowe | ADMA
2018
Tajlandia – Siostry s?u?ebnice Niepokalanego Serca Maryi: od 80 lat w Po?udniowej Tajlandii
Dane | 18-10-2018 łowo kluczowe | Suore Ancelle del Cuore Immacolato di Maria, Famiglia Salesiana
2018
Kuba – Szko?a dorocznej formacji salezjanów wspó?pracowników
Dane | 18-10-2018 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2018
2018
W?gry – Byli wychowankowie salezja?scy spotykaj? si?: “Jak s?ucha? wspó?czesnych m?odych?”
Dane | 15-10-2018 łowo kluczowe | Exallievi, Famiglia Salesiana
2018
2018
Tajlandia – Ewangeliczna obecno?? w ?wiecie: Córki Królewsko?ci Maryi Niepokalanej
Dane | 09-10-2018 łowo kluczowe | Figlie della Regalità di Maria Immacolata, Famiglia Salesiana
2018
Haiti – Nowa rada prowincjalna salezjanów wspó?pracowników
Dane | 09-10-2018 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2018
Uczestnicy Synodu
Dane | 09-10-2018 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2018
Portugalia – III Kongres Prowincjalny Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 02-10-2018 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2018
W?ochy – 149. Salezja?ska Ekspedycja Misyjna wyruszy?a!
Dane | 01-10-2018 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2018
Indie – Z po?wi?cenia wielkich misjonarzy wielka ?ywotno?? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 27-09-2018 łowo kluczowe | Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice, Famiglia Salesiana
2018
D.R. Konga – Konsulta Rodziny Salezja?skiej i Msza ?w. rozes?ania misjonarzy
Dane | 25-09-2018 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2018
Tajlandia – Konsekrowani m??czy?ni i kobiety ?wiadkami Ewangelii
Dane | 24-09-2018 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2018
Paragwaj – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 24-09-2018 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2018
Brazylia – Spotkanie cz?onków ADMA z inspektorii Sao Paulo
Dane | 21-09-2018 łowo kluczowe | ADMA
2018
Tajlandia – Dwóch salezjanów w najbardziej niebezpiecznych rejonach kraju
Dane | 20-09-2018 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Suore Ancelle del Cuore Immacolato di Maria
2018
Wenezuela – Krajowe spotkanie ADMA
Dane | 19-09-2018 łowo kluczowe | ADMA
2018
W?ochy – List solidarno?ci i wsparcia Prze?o?onej Generalnej CMW do Papie?a Franciszka
Dane | 14-09-2018 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2018
2018
SG – VIII ?wiatowy Kongres Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 10-09-2018 łowo kluczowe | ADMA, Famiglia Salesiana
2018
2018
Kolumbia – XVIII Krajowy Kongres ADMA
Dane | 30-08-2018 łowo kluczowe | ADMA
2018
Haiti – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników i przyrzeczenia nowych cz?onków
Dane | 23-08-2018 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2018
Wyspy Salomona – Pierwsi salezjanie wspó?pracownicy w wizytatorii PNG
Dane | 23-08-2018 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2018
Brazylia – Rodzina Salezja?ska gromadzi 25 tys. osób w pielgrzymce maryjnej
Dane | 23-08-2018 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2018
Indie – Darmowy kurs w zakresie in?ynierii d?wi?ku dla uczniów
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | ADMA, Famiglia Salesiana, ADMA Famiglia
2018
W?ochy – Rekolekcje ADMA dla Rodzin 2018
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | ADMA
2018
W?ochy – Rekolekcje ADMA dla Rodzin 2018
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | ADMA
2018
2018
2018
W?ochy – Rekolekcje ADMA dla Rodzin 2018
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | ADMA
2018
Rwanda – Kongres Ochotniczek Ksi?dza Bosko kontynentu afryka?skiego
Dane | 07-08-2018 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2018
Brazylia – “Dzi?kujemy, Ksi??e Generale, za twoj? ojcowsk? obecno?? i ?wiadectwo ?ycia”
Dane | 06-08-2018 łowo kluczowe | ADMA, Salesiani Cooperatori
2018
Indie – Salezjanie z “BREADS” na szczycie TIA
Dane | 02-08-2018 łowo kluczowe | Salvador Cleofás Murguía Villalobos
2018
Makau – Wizyta dwóch radców BWS na szczeblu ?wiatowym
Dane | 02-08-2018 łowo kluczowe | Exallievi
2018
SG – Duchowi synowie i duchowe córki Ksi?dza Bosko na rzecz afryka?skich kobiet
Dane | 31-07-2018 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2018
Hiszpania – “Campobosco 2018”: “Zrobimy po po?owie”. Pielgrzymka do miejsc salezja?skich
Dane | 27-07-2018 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2018
2018
Hiszpania – Nowy projekt “Marticoffee”: kawiarnia zawodowo-spo?eczna
Dane | 20-07-2018 łowo kluczowe | Federazione Pinardi
2018
Brazylia – XII Krajowe spotkanie Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 19-07-2018 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2018
W?ochy – I Mi?dzynarodowy Kongres By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 17-07-2018 łowo kluczowe | Exallievi
2018
W?ochy – Salezjanie i Córki Maryi Wspomo?ycielki razem: z papie?em, w Ko?ciele, w s?u?bie m?odzie?y
Dane | 12-07-2018 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2018
ONZ – Salezja?ski wk?ad na rzecz obrony praw najs?abszych w Radzie ONZ w Genewie
Dane | 11-07-2018 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2018
Portugalia – Czterech nowych cz?onków Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 09-07-2018 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2018
Portugalia – Czterech nowych cz?onków Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 09-07-2018 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2018
Kenia – Spotkanie delegatów ds. Rodziny Salezja?skiej z Afryki-Madagaskaru
Dane | 05-07-2018 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, CDB Volontari Con Don Bosco, ADMA, Exallievi
2018
Indie – Szko?a dla dzieci tubylców i z marginesu, by przerwa? kr?g ubóstwa
Dane | 03-07-2018 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2018
Brazylia – Krajowe spotkanie delegatów i animatorów grup Rodziny Salezja?skiej
Dane | 22-06-2018 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana
2018
Gwinea Równikowa – Córki Naj?wi?tszych Serc w kontek?cie Mi?dzynarodowego Dnia Dziecka Afryka?skiego
Dane | 15-06-2018 łowo kluczowe | Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria
2018
Watykan – Ks. Murguía Villalobos mianowany nowym ordynariuszem pra?atury Mixes
Dane | 13-06-2018 łowo kluczowe | Salvador Cleofás Murguía Villalobos
2018
W?ochy – Pi?ciu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 05-06-2018 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori
2018
SG – “Z Maryj?, Kobiet? wiary”: VIII ?wiatowy Kongres Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 31-05-2018 łowo kluczowe | Consulta Mondiale FS, ADMA, Famiglia Salesiana
2018
2018
Kolumbia – Ks. Julio Humberto Olarte Franco, salezjanin, odszed? do Domu Ojca
Dane | 28-05-2018 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Famiglia Salesiana
2018
2018
2018
W?ochy – “S?uchaj?c m?odych, sam Ko?ció? staje si? m?odszy”: ?wiatowa Konsulta Rodziny Salezja?skiej
Dane | 22-05-2018 łowo kluczowe | Consulta Mondiale FS, Famiglia Salesiana
2018
W?ochy – ?wiatowa Konsulta Rodziny Salezja?skiej: wywiad z odpowiedzialnym ?wiatowym ks. Eusebio Muñozem
Dane | 21-05-2018 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Consulta Mondiale FS
2018
Boliwia – Stowarzyszenie “Damas Salesianas”: kobiety katolickie w s?u?bie potrzebuj?cej ludno?ci
Dane | 18-05-2018 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Damas Salesianas
2018
W?ochy – Doroczne spotkanie Zarz?du ACSSA
Dane | 07-05-2018 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice