Świętość Salezjańska

Świętość Salezjańska

DUCHOWOŚĆ SALEZJAŃSKA

 

 
“Bóg okazał wielką miłość do Rodziny Salezjańskiej Księdza Bosko, ubogacając ją poprzez świętość.
Kapłani, świeccy, konsekrowani, młodzi i dorośli Rodziny, członkowie zaangażowani w wychowywanie i ewangelizację, budowniczowie codzienności i apostołowie wezwani do heroizmu męczeństwa znajdują bogactwo natchnień wśród naszych świętych.
Godnym podziwu jest to, co łaska Ducha Świętego działa w sercach tych, którzy przyjmują i czynią się otwartymi na Niego! Szerząc swoją miłość, pobudza do doskonałej miłości i do coraz głębszej jedności wszystkich tych, którzy przyjmują jego dar.
Jedność wspólnotowa, którą pragniemy realizować jako Rodzina, posiada w poszukiwanej z wytrwałością miłości bogatszy aspekt naszego dzielenia się.”
(Karta Jedności Rodziny Salezjańskiej Księdza Bosko, art. 38)
Święci
Nazwa Liturgia Teksty Modły Dotacje Zdjęcia Obrazy Wideo Audio PPT Połączyć
Giovanni Bosco  √    √    √    √    √    √    √    √  
Giuseppe Cafasso  √    √  
Callisto Caravario  √    √    √    √    √    √  
Luigi Guanella  √    √    √  
Maria Domenica Mazzarello  √    √    √    √    √  
Leonardo Murialdo  √    √  
Luigi Orione  √    √  
Domenico Savio  √    √    √    √    √    √    √    √  
Luigi Versiglia  √    √    √    √    √    √  
Artemide Zatti  √    √    √    √    √    √    √  
Błogosławiony
Nazwa Liturgia Teksty Modły Dotacje Zdjęcia Obrazy Wideo Audio PPT Połączyć
José Calasanz  √    √    √    √  
Alessandrina da Costa  √    √    √    √    √    √  
Augusto Czartoryski  √    √    √    √    √    √  
Francesco Kesy e C.  √    √    √    √  
Giuseppe Kowalski  √    √    √    √  
Bronislw Markiewicz  √    √    √  
Alberto Marvelli  √    √    √    √    √    √  
Maddalena Morano  √    √    √    √    √  
Zeffirino Namuncurà  √    √    √    √    √    √  
Eusebia Palomino  √    √    √    √    √    √  
Pio IX Papa  √    √  
Filippo Rinaldi  √    √    √    √  
Maria Romero Meneses  √    √    √    √    √  
Michele Rua  √    √    √    √  
Enrico Saiz e 62 comp.  √    √    √    √    √    √  
Stefano Sandor  √    √    √    √    √    √  
Maria Troncatti  √    √    √    √    √  
Luigi Variara  √    √    √    √  
Laura Vicuña  √    √    √    √    √    √  
Czcigodni
Nazwa Liturgia Teksty Modły Dotacje Zdjęcia Obrazy Wideo Audio PPT Połączyć
Augusto Arribat  √    √  
Andrea Beltrami
Dorotea Chopitea
Vincenzo Cimatti  √  
Carlo Crespi Croci  √    √  
Attilio Giordani  √    √  
Rodolfo Komorek
Laura Meozzi
Margherita Occhiena  √    √    √    √    √  
Luigi Olivares  √    √  
Giuseppe Quadrio  √    √    √    √    √    √  
Simone Srugi  √    √  
Teresa Valsé Pantellini
Słudzy boży
Nazwa Liturgia Teksty Modły Dotacje Zdjęcia Obrazy Wideo Audio PPT Połączyć
Antonino Baglieri  √    √    √  
Carlo Braga  √    √    √  
Elia Comini
Carlo della Torre  √    √    √  
Ana Maria Lozano Diaz  √  
Andrej Majcen  √    √    √  
Oreste Marengo  √    √    √  
Matilde Salem  √    √  
Jan Swierc e C.  √  
Costantino Vendrame  √    √