Świętość Salezjańska

Bronisław Markiewicz

 
ARCHIWUM:

 

 

Czcigodny: 02.06.1994
Beatyfikacja: 19.06.2005
Celebracja liturgiczna: 30 stycznia

Już kapłan czuł się pociągany przez marginalizowanych chłopców

Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 r. W Pruchniku ​​w Galicji (południowa Polska), szósty z jedenastu dzieci, w religijnej rodzinie drobnomieszczańskiej. Bronislao zmagał się z głodem, biedą i prześladowaniami, spotykanymi w szkole z powodu jego chrześcijańskich ideałów, zawsze z duchem wiary tak bardzo, że postanowił wstąpić do seminarium.

15 września 1867 r. Przyjął święcenia kapłańskie. Poświęcił się intensywnie nauczaniu katechizmu i apostolstwu wśród więźniów, uwielbiał być z ludźmi, zwłaszcza jeśli był biedny. Czuł pociąg do zmarginalizowanych chłopców, którzy cierpieli z powodu wszelkiego rodzaju ubóstwa, dla nich chciał studiować pedagogikę, aby pomóc im w najlepszy sposób uratować ich duszę. Opatrzność doprowadziła go do gorącego pragnienia wstąpienia do instytutu zakonnego poświęconego opiece nad młodzieżą.

Zafascynowany duchowością Ks. Bosko

Wyjechał do Włoch, gdzie był zafascynowany duchowością Ks. Bosko, który nie wiedząc o tym, nosił już w sercu. Poprosił o członkostwo w Zgromadzeniu Salezjańskim, aw 1887 r. W rękach samego Ks. Bosko złożył śluby wieczyste. Miał więc szczęście słuchać zaleceń świętego i bezpośrednio przyswajać jego ducha.

Umiarkowanie i praca ... i nowa rodzina religijna

W 1892 r. Powrócił do Polski jako salezjanin jako proboszcz w Miejscu w Galicji, gdzie mógł poświęcić się ubogiej i opuszczonej młodzieży polskiej. Aby odpowiedzieć w najlepszy możliwy sposób na konkretne potrzeby nędznej Galicji, Bronislao odczuł potrzebę przeżywania zasad Ks. Bosko w bardziej radykalny sposób i, doradzany przez swoich współpracowników, założył Towarzystwo Umiarkowania i Pracy. Dziewięć lat po jego śmierci Kościół, w swoich męskich i żeńskich gałęziach, został uznany przez Kościół, dając początek dwóm kongregacjom, które zostały objęte ochroną św. Michała Archanioła. Jego członkowie przyjęli nazwę Michaelites.

Wielkie nabożeństwo do Eucharystii i Matki Bożej, a także do Świętego Michała

Nawet ks. Bronisław, podobnie jak Ks. Bosko, polecił swoim dzieciom i młodzieży, aby spotkał się z wielkim nabożeństwem do Eucharystii i Madonny, a także do św. Zjednoczenie z Chrystusem ukrzyżowanym i cnota wstrzemięźliwości charakteryzowały jego działalność apostolską na korzyść bliźniego.

Zmarł w Miejscu Piestowym (Polska) 29 stycznia 1912 roku.

Czcigodny 2 lipca 1994 r .; beatyfikowany 19 czerwca 2005 r. za pontyfikatu Benedykta XVI

 

 

Zasoby ogólnie
SDL
Scarica il file

 

Liturgia
eucharystia
IT
Scarica il file
Godziny odbioru i odbioru
IT
Scarica il file Scarica il file
eucharystia
DE
Scarica il file

 

Dotacje
Modlitwa
IT
Scarica il file

 

Links
www.michalici.pl
PL
Scarica il file
michalitki.pl
PL
Scarica il file