Świętość Salezjańska

In Memoriam

KLINICKI Wladislaw

KLINICKI Wladislaw
2022-04-12
1914-06-01
107
São Paulo
Brasile
BSP
P