Świętość Salezjańska

Costantino Vendrame

 
 
ARCHIVIO:

 

 

Rozpoczęcie zapytania diecezjalnego: 19.08.2006
Zakończenie zapytania diecezjalnego: 19.02.2011

Inteligentne i dobre dziecko

Costantine Vendrame urodził się 27 sierpnia 1893 roku w San Martino di Colle Umberto (Treviso). Rodzice, Pietro i Elena Fiori, już od najmłodszych lat uczyli
go miłości nie tylko do pracy i poświęcenia, ale przede wszystkim do Boga. Od lat dzieciństwa Costantine wyróżniał się nadzwyczajną inteligencją i dobrocią.

Nowicjat w 1913, służba wojskowa, misje

W roku 1913 wstąpił do salezjańskiego nowicjatu w Ivrea. Po pierwszych doświadczeniach w Oratorium
w Chioggia, wstąpił do wojska, by odbyć obowiązkową służbę. Służba ta miała duży wpływ na jego charakter. W marcu 1929 roku przyjął święcenia kapłańskie. W październiku tego samego roku, w Bazylice Maryi Wspomożycielki Wiernych w Turynie przyjął Krzyż Misyjny.

Indie: nauka miejscowego języka

W wieku 31 lat wyruszył do Indii. Tuż po przybyciu do Shillong, niemal natychmiast podjął się nauki lokalnego języka, który opanował w nadzwyczajnie krótkim czasie. W przeciągu następnych pięciu lat parafia, która został mu powierzona rozrosła się w niesamowity sposób. Liczba ochrzczonych z 400 wzrosła do 1449. Swoją działalnością objął głównie północno wschodnią część Indii.

Wizyty u ludzi, by mówić im o Chrystusie

Często odwiedzał okoliczne wioski, spotykając się tam ze wszystkimi a zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą. Stał się jednym z nich, by w ten sposób mieć lepszy z nimi kontakt. Udawał się do domów, gdzie przebywali biedni i chorzy, by im pomagać, rozmawiać z nimi, słuchać ich opowieści i, jak tylko stał się ich przyjacielem, mówić im o Chrystusie.

Zrozumiał znaczenie kobiet w kulturze Khasi

Doskonale zrozumiał znaczenie kobiet w kulturze Khasi. Zgromadził kilka miejscowych kobiet, zakładając
w ten sposób grupę, którą nazwał „Apostołki Khasi”. Miały one się zająć katechizacją ubogich oraz dzieci. Zawsze na pierwszym froncie, na wzór księdza Bosko, robił użytek ze środków społecznego przekazu.
W celu lepszego ewangelizowania wiosek wyświetlał filmy, opowiadające o życiu i działalności Jezusa.
Wielu ludzi przychodziło, aby zobaczyć filmy, po czym prosili o możliwość zostania ochrzczonymi.
Ks. Constantine kładł duży nacisk na formację katechetów świeckich, którzy mogliby ewangelizować całe wspólnoty oraz towarzyszyć mu w jego podróżach misyjnych. Jako dobry Salezjanin otwierał coraz to nowe Oratoria Świąteczne, w których mogłyby się uczyć setki dzieci. Mieli oni zostać jego pomocnikami w zanoszeniu Chrystusa do swoich rodzin i znajomych.

Porównywany do Św. Franciszka Ksawerego

Wprowadził Chrześcijaństwo do wielu wspólnot zarówno Hindusów jak i Muzułmanów i Metodystów, co spowodowało, iż był porównywany do Św. Franciszka Ksawerego. Był człowiekiem bardzo pokornym
i rozmiłowanym w modlitwie. Ciągle wyglądał, jakby był w nieustannej komunii z Bogiem. Z zapałem szerzył nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego. Wybudował dwa sanktuaria, najpierw w Malawai a następnie w Wahiajer, które poświęcił Sercu Chrystusowemu. Jak ks. Bosko miał synowską ufność
do Maryi Wspomożycielki Wiernych, o które nieustannie nauczał. Założył również grupę, składającą się
z młodych kobiet, którą nazwał „Legionem Maryi”. Miały one za zadanie pomagać oraz modlić się
za biednych i ubogich.
Całe swoje życie poświęcił na służbę ludziom w północno-wschodnich Indiach. Pod koniec życia mówiono
o nim, że był jak dobrze zużyte ubranie, które się nie naprawia. Zmarł w opinii świętości 30 stycznia 1957 roku w szpitalu w Dibrugarh.

 

Risorse in genere
SDL
Varia in tutte le lingue
Scarica il file

 

Documenti
Lettera mortuaria
IT
Scarica il file
Esempio di Pioniere di D.Ravalico
IT
Scarica il file

 

Fotografie
Foto
(3 MB)
Scarica il file
Foto ovale
(0,4 MB)
Scarica il file