Świętość Salezjańska

Jan Świerc i 8 współtowarzyszy

 
ARCHIVIO:

 

 

 

 

Rozpoczęcie zapytania diecezjalnego: 17.09.2003
Zakończenie zapytania diecezjalnego: 24.05.2011

W salezjańskiej szkole na Valsalice

Jan Świerc urodził się 29 kwietnia 1877 roku w Królewskiej Hucie na Śląsku. Jego rodzicami byli Mateusz Świerc i Franciszka Rother. Wyjechał do Włoch, by w salezjańskiej szkole na Valsalice odbyć naukę. Po jej ukończeniu poprosił o przyjęcie do Zgromadzenia Salezjańskiego i rozpoczął nowicjat w Ivrea. Studia filozoficzne i teologiczne ukończył
w Turynie. Kardynał Richelmy udzielił mu święceń kapłańskich w Turynie 6 czerwca 1903 roku.

Powrót do Polski jako Salezjanin

Po powrocie do Polski, pracował jako nauczyciel. Wyróżniał się przy tym pilnością i rzetelnością, co potwierdzało jego cnoty jako osoba zakonna. Był pierwszym Dyrektorem w Oświęcimiu a następnie innych wspólnot na terenie Polski.

W Radzie Inspektorialnej do końca swego życia

Od pierwszego posiedzenia Rady Inspektorialnej w Polsce był jej członkiem i pozostał nim do końca życia.
Ks. Jan był wzorem życia kapłańskiego i zakonnego, kochał Zgromadzenie i księdza Bosko, co wykazał przez całkowite poświęcenie się działalności w jego duchu. Słynął z roztropności, przez co najdelikatniejsze i zarazem najtrudniejsze zadania były właśnie jemu powierzane.

Aresztowany i więziony przez Gestapo

23 maja 1941 roku, będąc Dyrektorem oraz Proboszczem parafii na Dębnikach w Krakowie, został aresztowany, wraz z innymi współbraćmi, przez Gestapowców i uwięziony w Krakowskim więzieniu.

Obóz w Auschwitz; opinia świętości

Został następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. 27 czerwca 1941 roku, po brutalnych torturach, ks. Jan został zamordowany. Przyczyną zabójstwa było jego kapłaństwo oraz nieustanne wymawiane imię Jezus. W chwili śmierci miał 64 lata, 42 lata ślubów zakonnych oraz 38 kapłaństwa. Jeszcze przed męczeńską śmiercią miał w obozie opinię świętego.

Pozostali męczennicy Salezjańscy:

 

 

Ignacy Antonowicz

urodził się w 1890 roku w Wiosławicach. W latach 1901-1904 uczęszczał do Salezjańskiej Szkoły w Oświęcimiu. Wstąpił do Zgromadzenia Salezjańskiego w Daszawie
w 1905 roku, zaś pierwsze śluby zakonne złożył w Oświęcimiu w roku 1906. Święcenia kapłańskie przyjął w Rzymie w 1916 roku. Na początku pracował we Włoszech, a następnie
w Polsce. Był m.in. Rektorem Seminarium w Krakowie. Został aresztowany 23 maja 1941 roku. Był więziony w Krakowie, a następnie został przeniesiony do Auschwitz. Zmarł w obozowym szpitalu 21 lipca 1941 roku po uprzednim bestialskim pobiciu przez Gestapowców.

 

 


Ignacy Dobiasz

urodził się w Ciechowicach w 1880 roku. Od 1894 roku uczęszczał
do Salezjańskiej Szkoły w Turynie. Do Zgromadzenia Salezjańskiego wstąpił w 1898 roku.
W 1900 złożył pierwsze śluby zakonne i w 1908 roku przyjął w Foglizzo święcenia kapłańskie. Po powrocie do ojczystego kraju pracował w Oświęcimiu, Przemyśle, Warszawie i Krakowie. Został aresztowany 23 maja 1941 roku i po miesięcznym areszcie został skierowany do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tam został brutalnie zamordowany w wykopie żwirowym 27 czerwca 1941 roku.

 

 


Karol Golda

urodził się w Tychach w 1914 roku. W latach 1957-1931 uczęszczał
do Salezjańskiej Szkoły w Oświęcimiu. Wstąpił do Zgromadzenia Salezjańskiego w 1931 roku. W Czerwińsku, w 1932 roku złożył pierwsze śluby zakonne. Od 1935 studiował w Rzymie, gdzie przyjął święcenia kapłańskie w roku 1938. Po powrocie do Polski pracował w Poznaniu
a następnie w Oświęcimiu. Został aresztowany 31 grudnia 1941 roku i zesłany do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Za spowiadanie niemieckiego żołnierza został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 14 maja 1942 roku.

 

 


Franciszek Harazim

urodził się w Osinach w 1885 roku. Od 1901 uczęszczał do Salezjańskiej Szkoły w Oświęcimiu. Do Zgromadzenia Salezjańskiego wstąpił w 1906 roku, zaś pierwsze śluby zakonne złożył w Daszawie w roku 1907. Studiował we Włoszech, gdzie w roku 1915 przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Polski pracował m.in. w Oświęcimiu i Krakowie. Został aresztowany 23 maja 1941 roku i po miesięcznym areszcie został skierowany do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tam został brutalnie zamordowany w wykopie żwirowym 27 czerwca 1941 roku.

 

 


Franciszek Miśka

urodził się w Świerczyńcu na Śląsku 5 grudnia 1898 roku. Po ukończeniu Salezjańskiej Szkoły w Oświęcimiu wstąpił do nowicjatu salezjańskiego w Pleszowie. Pierwsze śluby zakonne złożył w Oświęcimiu w roku 1923. Studia teologiczne odbywał w Turynie (Crocetta). Święcenia kapłańskie przyjął 10 lipca 1927 roku. Po powrocie do Polski pracował
w sierocińcu w Przemyślu a następnie w szkole handlowej w Wilnie. W 1931 roku został mianowany Dyrektorem w Jaciążku a następnie w Lądzie. Został tam aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie został brutalnie zamordowany 30 maja 1942 roku.

 

 


Ludwik Mroczek

urodził się w Ketach w roku 1905. W latach 1917-1921 uczęszczał
do Salezjańskiej Szkoły w Oświęcimiu. Nowicjat odbył w Kleczy Dolnej i tam złożył w 1922 roku pierwsze śluby zakonne. Studiował w Krakowie i Przemyślu, gdzie przyjął święcenia kapłańskie w roku 1933. Pracował m.in. we Lwowie, Częstochowie i Krakowie. Został aresztowany 22 maja 1941 roku i po miesięcznym areszcie został skierowany do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Po brutalnym pobiciu podczas przesłuchiwań znalazł się w obozowym szpitalu, gdzie zmarł 5 stycznia 1942 roku.

 

 


Włodzimierz Szembek

urodził się w Porębie Żegocie w roku 1883. Wstąpił do Zgromadzenia Salezjańskiego w Czerwińsku, w roku 1929. Tam również, w roku 1930 złożył pierwsze śluby zakonne. Następnie studiował w Krakowie, gdzie w roku 1934 przyjął święcenia kapłańskie. Pracował w Krakowie, w Domu Inspektorialnym i później w Seminarium, a następnie w Skawie. Tam też został aresztowany 9 lipca 1942 roku i przewieziony najpierw do Zakopanego, później do Tarnowa, a następnie do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Zmarł w wyniku pobicia podczas przesłuchiwań 7 września 1942 roku.

 

 


Kazimierz Wojciechowski

urodził się w roku 1904. W latach 1912-1920 uczęszczał
do Salezjańskiej Szkoły w Krakowie a następnie w Oświęcimiu. Nowicjat odbywał w Kleczy Dolnej i tam w roku 1921 złożył pierwsze śluby zakonne. Przyjął święcenia kapłańskie
w Krakowie, w roku 1935. Jako Salezjanin pracował w Oświęcimiu i Krakowie. Został aresztowany 23 maja 1941 roku i przewieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tam został brutalnie zamordowany, pracując w wykopie żwirowym 27 czerwca 1941 roku.

 

 


 

 

Risorse in genere
SDL
Varia in tutte le lingue

 

Documents
Jan Swierc e i suoi 8 compagni martiri