Świętość Salezjańska

Rosetta Marchese

 
ARCHIWUM:

 

Sługa Boży Sr Rosetta Marchese (1922-1984)

Supplex libellus: 01.07.2019
Nulla osta: 16.12.2020

W swoim życiu wychowawczyni, nauczycielki, asystentki, formatorki i przełożonej generalnej Matka Rosetta przemierzyła drogę wierności Jezusowi, aż po ofiarę ze swojego życia w intencji świętości swojego Zgromadzenia, kapłanów  i zbawienia młodzieży. A poza tym, jak Maryja, umiała swoje życie uczynić darem miłości i duchowego macierzyństwa.

Urodziła się w mieście Aosta 20 października 1922 roku w rodzinie o silnej wierze chrześcijańskiej. Już jako dziecko poznała córki Maryi Wspomożycielki i utrzymywała z nimi kontakt, i przy ich boku dojrzewała w decezji poświęcenia się Bogu. Po pierwszych ślubach zakonnych (1941) ukończyła studia na wydziale Literatury na Uniwersytecie Katolickim “Sacro Cuore”. W latach 1947-1958 była nauczycielką i wikarią w domu misyjnym “Madre Mazzarello” w Turynie, gdzie towarzyszyła młodym siostrom, które przygotowywały się do wyjazdu na misje. Od 1958 do 1974 roku pełniła funkcje związane z animacją i zarządem na Sycylii, w Rzymie, w Lombardii, będąc cały czas uważna na potrzeby lokalnego Kościoła i znaki czasu.

W czasie XVI Kapituły Generalnej w 1975 roku została wybrana radną-wizytatorką. Zaś w czasie XVII Kapituły Generalnej, w pierwszym głosowaniu, które odbyło się 24 października 1981 roku, została wybrana przełożoną generalną. Po zaledwie ośmiu miesiącach od tego wyboru pojawiły się u niej pierwsze symptomy białaczki. W liście okólnym z 24 października 1982 roku, napisanym z okazji pierwszej rocznicy jej wyboru, Matka Rosetta zakończyła swoje przesłanie życzeniem, aby wszystkie jej córki pozwoliły się zarazić od Księdza Bosko jego “silną tęsknotą za ‘pięknym Rajem’”. Cel jest jeden: dostać się do Raju z wszystkimi młodymi, którym podarowaliśmy i dla których zużyliśmy nasze życie”.

8 marca 1984 roku, w Rzymie, Matka Rosetta zakończyła swoją ziemską podróż.

 

Aby uzyskać informacje i podziękować

Adres do postulacji
Sacro Cuore, via Marsala 42
ROMA
postulatore@sdb.org

 

Modły
Sr Rosetta Marchese - Nowenna i Modlitwa o beatyfikację
( kB)

 

Novena
Sr Rosetta Marchese Novena
( kB)

 

Pamiętniki
Sr Rosetta Marchese jego wspomnienia
(4.1 MB)
Scarica il file Scarica il file

 

Dokumenty
Życie Sr Rosetta Marchese
(196 kB)
Scarica il file

 

Zdjęcia
Zdjęcia Sr Rosetta Marchese
(4.2 MB)
Scarica il file