Santidade Salesiana

In Memoriam

ARMIÑANA Pascual Antonio

ARMIÑANA Pascual Antonio
2021-05-21
1925-03-29
96
Barcelona
Spagna
SMX
P